Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийліPdf көрінісі
бет14/14
Дата25.12.2016
өлшемі10,48 Mb.
#406
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Әдебиеттер
1  АҒК (Алматы  Ғылыми  Кітапханасы) қолжазба  қоры.  -   № 
1171  б ум а.-  Б.  2 3 -3 2 .
2 АҒК (Алматы Ғылыми  Кітапханасы)  қолжазба  қоры. -   № 
1171  б ум а,-  Б.  115-117.
3 АҒК  (Алматы  Ғылыми  Кітапханасы)  қолжазба  қоры.  -   № 
1171  бума. -  Б.  118-120.
4  АҒК  (Алматы  Ғылыми  Кітапханасы)  қолжазба  қоры.  -   № 
1171  бума. -  Б.  123-125.
5 АҒК (Алматы  Ғылыми  Кітапханасы)  қолжазба  қоры.  -   № 
1171  бума. -  Б.144 -  152.
6 АҒК  (Апматы  Ғылыми  Кітапханасы)  қолжазба  қоры.  -   №
1171  б у м а .-Б .  2 8 0 -3 0 3 .
7 АҒК (Алматы  Ғылыми  Кітапханасы)  қолжазба  қоры.  -   №
1176 б у м а .-Б .  2 0 -2 1 .
8  АҒК (Алматы Ғылыми  Кітапханасы) қолжазба  қоры. -  № 
1176 бума. -  Б.  196.
9 АҒК (Апматы Ғылыми  Кітапханасы) қолжазба қоры. -  №6
бума. -  Б.  71-96.
10  АҒК  (Апматы  Ғылыми  Кітапханасы)  қолжазба  қоры.  -  
№ 6 бума. -  Б.  101-102.
11 АҒК (Апматы Ғылыми Кітапханасы) қолжазба қоры. - №
6 бума. -   Б.  219-244.
12 АҒК (Апматы Ғылыми Кітапханасы) қолжазба қоры. -
-
 

7 бума. -  Б.  88-91.
13 АҒК (Алматы Ғылыми Кітапханасы) қолжазба қоры. -
-
 

7 бума. -  Б.  92-95.
14 АҒК (Алматы Ғылыми Кітапханасы) қолжазба қоры. -
-
 

7 бума. -  Б.  299-307.
15 АҒК (Алматы Ғылыми Кітапханасы) қолжазба қоры. -
-
 

8 бума. -   Б.  212-223.
16 АҒК (Алматы Ғылыми Кітапханасы) қолжазба қоры. -
-
 

7 бума. -  Б.  224-266.
17 АҒК (Алматы Ғылыми Кітапханасы) қолжазба қоры. -
-
 

7 бума. -  Б.  136-145.
218

18 АҒК (Алматы Ғылыми Кітапханасы) қолжазба қоры. -  №
11  бума. -  Б.  125-144.
19 АҒК (Алматы Ғылыми Кітапханасы) қолжазба қоры. -  №
11  бума. -  Б.  384-391.
20 АҒК (Алматы Ғылыми Кітапханасы) қолжазба қоры. -  №
11  бума. -  Б.  391-403.
21  Халифа Алтай.  Қуран кәрім. -Мәдина Мұнауара,  1992.
22  Баранов Х.К.  Арабско-русский  словарь/ Х.К.  Баранов. -
М 
Русский язык,  1985.
23 С.  Мушали. Арабша-түрікше сөздік. -  Станбул,  1995.
219

Мазмүны
Алғы сөз................................................................................................................. 3
Кіріспе.....................................................................................................................8
Мәшһүр Жүсіп Көпейүпы  қожазбаларының әліббиі......................... 9
Ғылым,  Білім.............................. ......................................................................17
Уағыз.....................................................................................................................21
Шүкіршілік тағылымы.................................................................................... 25
Біздің мүсылмандар.......................................................................................30
Тарихи дерек.....................................................................................................31
Нығметтің шүкіранасындан бір нүмунә (Нығметке шүкір
ету тағылымынан үлгі)................................................................................ 32
Пайғамбарлар тағылымы........................................................................... 32
Дін тағылымы................................................................................................... 37
Жаратылыс туралы.......................................................................................38
Дастан........................................................................................ ..........................38
Уағыз, насихат.................................................................................................. 53
Абдес..................................................................................................................... 58
Истинжа...............................................................................................................60
Бой дәрет (ғүсыл) мәселесі...................................................................... 66
Тәйәмүмді бүзатын жағдайлар................................................................ 66
Иман ижмәли.....................................................................................................78
Он сипат...............................................................................................................81
Иман бақисына шарт уа сәбәб алты дүр............................................ 89
Имансыз өлудің себептері.......................................................................... 90
Дін тағылымы (бірінші әңғіме)...................................................................91
Дұғалар................................................................................................................ 93
Күналарға тәуба етіп оқитын дұғалары................................................95
Тәуба дұғасы.....................................................................................................96
Неке құтпасы...... ..............................................................................................97
Дін тағылымы (үшінші әңгімі)..................................................................101
Ғибрат өлең (бірінші сез).......................................................................... 103
Дін ғылымы (бірінші сабақ).......................................................................109
Дін тағылымы (төртінші әңгіме)..............................................................111
Дін тарихы(бірінші әңгіме)........................................................................112
Қырық парыз баяны.................................................................................... 115
Намаз бен құрбан шалу мәні туралы................................................. 125
Құрбан айт уағызы.......................................................................................132
Дін тағылымы (алтыншы әңгіме)........................................................... 139
220

Аллаһ тағаланың 99 көрквм есімі (әсмәул-хусна)........................145
Жұмбақ............................................................................................................
Тарихи мұғжизалар (асхабул-фил).....................................................
Мұса лайғамбар туралы...........................................................................
"  6
Дін тарихы (екінші әңгіме).......................................................................
Мұхаммад Пайғамбардың пайғамбарлығының мұғжизасы..... 17Ъ
Пайғамбардың тағылымы........................................- ............................
Жаббардың пайғамбарды қонаққа шақырған баяны................
Ғылым-дін тарихы.......................................................................................‘ 04
Дін тағылымы (бесінші әңгіме)..............................................................
Дін тағылымы (тоғызыншы әңгіме).....................................................
Сүю, 
сүйісу, 
біреуді-біреу 
жақсы 
көріп 
сүю
турасында айтылған..................................................................................
Мұхаммедәмин өлеңі.................................................................................
Әдебиеттер....................................................................................................
221

X. Жанарыс, К-К. Талканоаева
МӘШ ҺҮР-ЖҮСІП ҚОЛЖ АЗБАЛАРЫ НДАҒЫ
ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ
Оку эдістемелік кұрапы
1 том
Технический редакгор Г.Н.  Сейтахметова 
Ответственный секретарь Г .К. Камзинова
Подписано в печать 08.08.2008  г.
Г арнитура Тішез.
Формат 29,7  х 42 
V*.
 Бумага офсетная. 
Усл.печ. л.  8,70  Тираж  100 экз.
Заказ №  0739
Издательство  «КЕРЕКУ»
Павлодарского государственного университета
им.  С.Торайгырова 
140008,  г.Павлодар. ул. Ломова, 64


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет