Гуманитарлық факультет


ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ хандығы. 1 сағатPdf көрінісі
бет2/5
Дата22.12.2016
өлшемі478,42 Kb.
#215
1   2   3   4   5

10.ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ хандығы. 1 сағат. 

1.

 Қазақ хандығында Есім ханның билікке келуі. 

2.

 Жәңгір ханның жоңғарлармен күресі. 

3.

 Тәуке ханның мемлекетті басқаруда жүргізген реформалары. 

4.

 «Жеті жарғы»-тарихи талдау. 

5.

 Тәуке ханнан кейін саяси бытыраңқылықтың күшеюі. Үш жүзге бөлінуі. 

11.ХҮІІ-ХҮІІІ ғ ғ бірінші ширегіндегі қазақ орыс, қазақ-жоңғар қатынастары. 1 сағат. 

1.

 Жоңғар мемлекетінің құрылуы және ХҮІІ ғ. ІІ жартысында Қазақстанға қарсы жоңғар 

экспансиясының күшеюі 

2.

 

ХҮІІІ ғ басындағы қазақ-жоңғар қақтығыстарының нәтижелері. 3.

 

ХҮІ-ХҮІІІ ғғ қазақ-орыс қатынастары. 4.

 

ХҮІ ғ. аяғындағы орыс қазақ елшілік  байланыстарының орнауы. 5.

 

ХҮІІ ғғ. Орыс-қазақ қатынастардағы шекаралық мәселелер 12. ХҮ-ХҮІІІ ғ.үштігіндегі дәстүрлі Қазақ қоғамы. Шаруашылығы. Мәдениеті. 1 сағат. 

1.

 Қазақтардың дәстүрлі  шаруашылығы.  

2.

 Қазақ қоғамындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастар. 

3.

 Қазақ халқының мәдениеті. Қазақтардың заттай мәдениеті. 

4.

 Қазақ халқының рухани мәдениеті. 

5.

 Қоғамның саяси құрылымы. 

13.Қазақ халқының рухани мәдениеті. 1сағат. 

1.

 

Әдет-ғұрыптар мен дін. 2.

 

Аспан әлемі туралы түсінік. Күнтізбе. 3.

 

Ауыз әдебиеті өнері. 4.

 

Ақындар, сал-серілер, жыраулар. 5.

 

Салт-дәстүрлер  14.Қоғамның саяси құрылымы.1 сағат. 

1.

 Хандық билік институты. 

2.

 Хан сайлаудағы генеалогиялық дәстүрлер. 

3.

 Хандық билікті мұралану жолдары. 

4.

 Хан билігінің функциясы 

 

  Пәні бойынша ОЖСӨЖ тапсырмаларды орындау және  тапсыру кесетесі  

 

№ 

Тапсырма тақыры   тапсырма 

Әдебиеттер  

Бақылау 

түрі 

Орынд 

мерзімі 

Макб

алл 

1.

   Қазақстан 

территориясындағы 

 Түрік  қағанаты.  Батыс 

түрік 


қағанаты, 

Гумелев 


Л. 

Древние  тюрки 

Реферат  

 

2-апта  10 

 

ерте  ортағасырлық мемлекеттер. 

Түргештер, 

Қарлұқ 

мемлекеті, Оғыздар, 

Қимақ 


мемлекетінің 

пайда 


болуы 

және 


дамуы,  Қарақытайлар 

мемлекеті, Найман мен 

Керейттер 

ұлысы, 


Қараханидтер 

мемлекетінің 

пайда 

болуы,  даму  тарихы мен 

ҮІ-ХІІ 


ғғ.Ортағасырлық 

мемлекеттер  мәдениеті 

жайлы 

жан-жақты талдау жасау. 

 

М., 1998  Аманжолов  К., 

Рахметов 

Қ. 

Түркі 


халықтарының 

тарихы А., 1994 

2.

 

  «Отырар апаты» және Хорезм 

мемлекетіне қарсы 

жорықтар 

 

 Моңғолдардың 

Қазақстанды жаулауы, 

Сырдария қалаларын 

алу, Отырар 

қорғанысы, Қыпшақ 

даласын бағындыру, 

Шыңғыс хан 

жорықтарының 

тарихта бағалануы 

жайлы талдау жасау. 

Қазақстан 

тарихы(көне 

заманнан 

бүгінге 


дейін).Бес 

томдық.-


Алматы,1998 

Әмірханов М.Б., 

Сандықбаева 

Ө.Д. 


Ежелгі 

және 


орта 

ғасырлардағы 

Қазақстан  

тарихы. 


Оқу 

құралы- 


Алматы, 2008 

Аннотация   3-апта  

3.

    Алтын Орда 

мемлекеттерінің 

территориясы, 

халқы, шекарасы. 

 

Алтын Орданың деректері мен 

тарихнамасы, 

әкімшілік –саяси 

құрылымы жайлы 

талдау жасау. 

 

Сокровенное сказание 

монгольская 

хроника  1240  г. 

С.А.Козина. 

Жалғаспайұлы 

С.  Ежелгі  және 

ортағасырдағы 

Қазақстан.  А., 

1995. 

Баяндама 

4-апта   

10 


4.

 

  Қазақстан моңғолдық дәуірден 

кейінгі кездегі саяси  

құрылымдар 

дәуірінде (ХІҮ-

ХҮғғ.) 

Ақ Орда-жергілікті этникалық негізде 

құрылған алғашқы 

мемлекеттік құрылым 

және Ноғай Ордасы, 

Әбілқайыр хандығы, 

Моғолстан 

мемлекеттері жайлы 

талдау жасау 

Сокровенное 

сказание 

монгольская 

хроника  1240  г. 

С.А.Козина. 

Жалғаспайұлы 

С.  Ежелгі  және 

ортағасырдағы 

Қазақстан.  А., 

1995.  


Реферат  

 

5-апта  10 

5.

   Қазақ 

хандығының 

деректері 

мен 


тарихнамасының 

мәселелері. 

Қазақ 

хандығының деректері 

мен 


тарихнамасының 

мәселелері.салыстырм

алы талдау 

 

  

 

Абусейтова М.Х.  Казахское 

нашество 

во 

второй 


половине  ХҮІ 

века. –А., 1984 г 

Акинжанова 

С.М. 


История 

культуры 

Казахстана.А., 

1996 


Дискуссия  6- апта   3 

6.

   Қазақ хандығының 

алғашқы хандары 

Жәнібек пен Керей 

 

Қазақ хандығының 

құрылуы мен нығайуы 

мәселесіне тоқталу, 

анықтама беру, 

сараптама жасау.  

Асфендияров С. 

Қазақстан 

тарихы. –

Алматы, 1993. 

 

Дөңгелек стол  

7-апта 


7.

   «Қазақ» этнонимінің 

этимологиясы 

Қазақ халқының 

қалыптасуының 

аяқталуына жүйелі 

түрде талдау жасау. 

Бромлей 

Ю.В 


Очереки  теории 

этноса. М., 1983 

Гумелев 

Л. 


Этносфера 

истории  людей 

истории 

приподы. 

Пікір 

талас 


8-апта 

8. 

  Қасым хан 

тұсындағы қазақ 

хандығының 

нығаюы. 

Қазақ хандығының 

күшеюі мен қазақ 

хандарына талдау 

жасау.(ХҮІ ғ. бірінші 

ширегі) 


Сұлтанов  Т.И. 

Казахстан 

летопись 

з-х 


тысячалетий.- 

Алматы, 1992.  

 

Дөңгелек стол 

9-апта 


9.

   Тахир Бұйдаш 

хандар тұсындағы 

Қазақ хандығы. 

Қазақ хандығының 

уақытша әлсіреу 

кезеңіне тоқтала 

отырып, құлдырау 

себептерін айқындау, 

талдау жасау. 

Абусеитова 

М.Х. Казахское 

ханство во 

второй 

половине XVI в.  – Алма-ата, 

1985. –  

Баяндама   10-апта  8 

10.


 

  Хақназар хан, 

Шығай хан, Тәуекел 

хандар тұсындағы 

Хақназар ханның қа 

қазақ жерлерін 

біріктіру саясаты, 

Султанов Т.Н. 

Кочевые 

племена 


Коллоквиу

м 

 11-апта  

11 


қазақ хандығы, ішкі, 

сыртқы саясаты. 

Шығай хан тұсындағы 

Қазақ хандығы,  

Тәуекел ханның Орта 

Азияға жорығы және 

оның маңызы жайлы 

талдау жасау. 

ХҮІ ғ. ІІ 

жартысындағы Қазақ 

хандығының саяси 

тарихына тоқталу, 

сараптама жасау. 

Приаралья в XV 

– XVIII вв. – М., 

1982.- 215 с. 

Агдарбеков 

Т.А. 


Абусеитова 

М.К.  Казахстан 

и  центральная 

Азия  в  ХҮ-

ХҮІІІ 

вв. 


А.,1998. 

11.


 

  Есім хан, Жәңгір, 

Тәуке хандар  

тұсындағы қазақ 

хандығы.   

ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. 

басындағы Қазақ 

хандығының қоғамдық 

құрылысына тоқтала 

отырып талдау жасау. 

«Жеті жарғы» заңдар 

жинағына тарихи 

талдау. 

 

Проблемы национально-

государственно

го 

строительства в Казахстане.-  

Алма-Ата, 

1990.-357 с. 

 

Реферат  12-апта 

10 


12.

 

  ХҮІІ-ХҮІІІ ғ ғ бірінші ширегіндегі 

қазақ-жоңғар 

қатынасы, «Ақтабан 

шұбырынды алқакөл 

сұлама» жылдары. 

ХҮІІ-ХҮІІІ ғ ғ бірінші 

ширегіндегі қазақ-

жоңғар қатынасының 

басталуы мен 

шайқастарына талдау 

жасау. 

Едильханова С.А.  Казахско-

джунгарские 

взаимоотношен

ия  в  XVII-XVII 

веках.-Алматы, 

2005 


Баяндама   13-апта  8 

13.


 

  ХҮ-ХҮІІІ 

ғ.үштігіндегі 

дәстүрлі Қазақ 

қоғамы. 

Шаруашылығы. 

Мәдениеті. 

Қазақтардың дәстүрлі  

шаруашылығы мен 

мәдениеті, рухани 

және заттай мәдениет 

туралы мәліметтер 

жинау, талдау жасау. 

Акинжанова 

С.М. 

История 


культуры 

Казахстана.А., 

1996  

Дөңгелек 

стол 

14-апта 


 

Ортағасырлардағы  Қазақстан  тарихы  пәні  бойынша  СӨЖ  тапсырмаларды  орындау  және  тапсыру кесетесі  

 

№ 

Тапсырма 

тақыры  

тапсырма 

Әдебиеттер  

Бақылау 

түрі 

Орынд 

мерзімі 

Мак 

балл 

1.

  

Қазақстан 

моңғол 

империясы  

және 

Шыңғысхан 

ұрпақтарын

ың 

ұлыстары 

құрамында. 

 

Шыңғысхан және 

оның  билігі,  ішкі 

және 

сыртқы 


саясатын 

анықтай 


отырып,  ұлыстардың 

құрылуын 

талдау 

жасау.  Алтын  Орда, Ақ 

Орда 


мемлекеттерінің 

құрылуы 


мен 

құлауына 

хронологиялық 

талдау жасау 

Кадырбаев 

А.Ш. 


Казахстан    в  эпоху 

Чингисхана  и  его 

преемников  ХІІ-ХІҮ 

века. А., 1992 

Агаджанов 

С.Г. 


Очерки 

истории 


огузов  и  туркмен 

Средней Азии ІХ-ХІІІ 

вв.  Ашхабад 1969 г 

Қоңыратбаев 

Т., 

Қоңыратбаев Ә, Көне мәдениет жазбалары 

Реферат  

4  апта  

12 


2.

 

 ХІІІ-ХҮ ғғ. 

Қазақстанны

ң рухани 

мәдениеті. 

Дін. Өнер. 

 

Орта 


ғасырлық 

қазақстан  қалалары 

мен 

қоныстары, қалалар 

санына 


зерттеу 

жүргүізе 

отырып, 

 

Қазақ халқының 

рухани, 


материалдық 

мәдениетінің  дамуы 

мен  салт-дәстүрлері, 

әдет-  ғұрыптары,  іни 

нанымдарын  анықтап 

талдау жасау. 

Жалғаспайұлы 

С. 


Ежелгі 

және 


ортағасырдағы 

Қазақстан. А., 1995. 

Кляшторный 

С.Г, 


Султанов 

Т.И. 


Казахстан:  летопись 

трех тысячилетий. А., 

1992  

Пірімбетов Е.У. 

Қазақ  елінің  тарихы. 

А., 2003ж. 

Библиогра

фиялық 

көрсеткіш 6 апта 

3. 

 

Қазақстан моңғолдық 

дәуірден 

кейінгі 

кездегі саяси  

құрылымдар 

дәуірінде 

(ХІҮ-ХҮғғ.) 

 

Қазақстан моңғолдық 

дәуірден кейінгі 

кездегі саяси  

құрылымды анықтай 

отырып, Ақ Орда, 

Ноғай Ордасы, 

Моғолстан 

мемлекеттері туралы 

жан-жақты талдау 

жасау. 

 

Байпаков К.М., 

Ерзакович 

Л.Б., 

Древние 


города 

Казахстана . А-1971 г 

Караев  О.,  История 

Караханидского 

каганата. Ф-1983г 

 

Дөңгелек стол 

8 апта 


4.

    Қазақстан 

ХҮғ.-ХҮІІІ 

ғғ. 

Бірінші 

үштігінде. 

ХҮғ.-ХҮІІІ 

ғғ.  алғашқы 

үштігіндегі 

Қазақ 

хандығы. 

 

“Қазақ” сөзінің 

шығуы  мен,  Қазақ 

хандығының 

құрылуына терминдік 

талдау 

жасай 


отырып, 

қазақ 


хандығының  дамуы 

мен  нығаюын,  ішкі, 

сыртқы 

саясатын анықтап 

сараптау 

жүргізу 

Байпаков 

К.М., 

Ерзакович Л.Б., 

Древние 


города 

Казахстана . А-1971 г 

Караев  О.,  История 

Караханидского 

каганата. Ф-1983г 

 

Хронологиялық кесте 

10 апта 


5.

  

ХҮІІ-ХҮІІІ  ғ 

ғ 

бірінші 

ширегіндегі 

қазақ  орыс, 

қазақ-

жоңғар 

қатынастар

ы. 

ХҮІІ-ХҮІІІ ғ 

басындағы қазақ-

жоңғар, қазақ-орыс 

қатынастары жайлы 

сараптама жасау. 

Жалғаспайұлы 

С. 


Ежелгі 

және 


ортағасырдағы 

Қазақстан. А., 1995. 

Кляшторный 

С.Г, 


Султанов 

Т.И. 


Казахстан:  летопись 

трех тысячилетий. А., 

1992  

Дебат  


12 апта 

6. 

 

ХҮ-ХҮІІІ ғ.үштігіндегі 

дәстүрлі 

Қазақ 

қоғамы. 

  

 

Қазақ халқының шаруашылығы, 

көшпелі мал 

шаруашылығының 

дамуына тоқтала 

отырып, 

Қазақ 


қоғамының 

жағдайы,  әлеуметтік 

Жалғаспайұлы 

С. 


Ежелгі 

және 


ортағасырдағы 

Қазақстан. А., 1995. 

Кляшторный 

С.Г, 


Султанов 

Т.И. 


Казахстан:  летопись 

трех тысячилетий. А., 

Аннотация   14 апта 

5  


 

13 


құрылымы  мен  саяси 

жағдайы 


туралы 

сараптама жасау. 

1992  

Пірімбетов Е.У. 

Қазақ  елінің  тарихы. 

А., 2003ж. 

 

 9.  Студенттердің білімін бағалау жүйесі 

Аудиториялық сабақтарға (дәріс) қатысу үшін -1 балл 

Семинар сабағына жауап максималды-3 балл(әр студент 8 семинарда жауап беруі тиіс) 

ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындаған үшін максималды балл  10 балл 

СӨЖ тапсырмаларын орындаған үшін максималды балл  2 балл  

Пән бойынша максималды көрсеткіш-175 

30 дәріс х 1 балл-30 

15 семинар х 3 балл-30 балл 

 ОЖСӨЖ - 80 балл 

 СӨЖ х 5 балл- 35 балл РЕЙТИНГІЛІК-БАҒАЛАУ ЭКВИВАЛЕНТТІК ҚОРЫТЫНДЫ: 

әріптік бағалау 

сандық бағалау 

пайыз көрсеткіші 

дәстүрлі 

жүйедегі 

бағалау 

А 

4,0 95-100 

өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

 

В+ 3,33 

85-89 


жақсы 

В 

3,0 80-84 

 

В- 2,67 

75-79 


 

С+ 


2,33 

70-74 


қанағаттанарлық 

С 

2,0 65-69 

 

С- 1,67 

60-64 


 

Д+ 


1,33 

55-59 


 

Д 

1,0 50-54 

 

Ғ 0,00 

0-49 


қанағаттанғысыз 

 

 Рейтингіні есептеу 

№  Жұмыс түрі 

Ұпай саны 

 

- 

Ағымдағы бақылау- 20 % 

-

 

Семинар тапсырмалары– 10 % -

 

Межелік бақылау – 30 %  

Қорытынды баға төмендегі нұсқа бойынша есептеледі 

                                      (Р1+Р2) 

                         ИО = [  ------------  ] х 0,6 + Э х 0,4 

                                          2 

мұндағы: 

Р1 – бірінші рейтинг бағасының сандық эквиваленті  

Р2 – екінші рейтинг бағасының сандық эквиваленті 

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті 10.Курс саясаты: 

Барлық  тапсырамаларды  көрсетілген  уақытында  өткізу  қажет.  Барлық  тапсырмаларды 

қабылдап  алу  емтиханға  7  күн  қалғанда  аяқталады.  Барлық  тапсырманы  өткізбеген  студенттер 

емтиханға  кіргізілмейді.  Жұмысты  кеш  тапсырсаңыз:  қосымша  тапсырма  беру  арқылы  жұмыс 

көлемін  ұлғайтылады;  Емтиханға  келмесеңіз:  орынды  себеп  болса,  бұрынғы  орындалған 

жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы 

мәселеге  қатысты  университет  саясаты  есепке  алынады.  Әрбір  тақырыпты  қайталау  және  өтеу 

міндетті.  Өтілген  материалды  меңгеру  деңгейі  тест  арқылы  тексеріледі.  Тест  алыдын  ала  

14 


ескертілмей  өткізіледі.  Аудиториялық  сабақтарды  босатпау,  кешікпеу  міндетті.  Себепсіз  сабақтан 

қалсаңыз:  қосымша  шығармашылылық  жұмыс  беріледі  (реферат,  көркем  мәтінге  талдау  т.б.);  

Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі.  

Кеңестер:  оқу  үрдісінде,  қарым-қатынаста  компетентті  болыңыз;  топта  және  оқытушылармен 

ашық,  сыпайы,  шыншыл  болыңыз;  оқу  процесіне  белсенді  қатысу,  топпен  жұмыс  істей  білуіңіз 

керек; тапсырманы шығармашылылықпен орындаңыз. 

Курсқа  қойылатын  талаптар.  Курсты  толықтай  игеру  мақсатында  студенттер    қойылған 

талаптарды орындаулары тиіс. Сабаққа қатысу: дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу. Егер студент белгілі бір 

себептер мен сабаққа қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс. Тәртіп:  сабақ  үстінде  үнемі  тәртіп  бұзған  студент  аудиториядан  шығарылып  жіберіледі  және 

барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады. Бақылау  жұмыстары:  бақылау  жұмысын  студент  міндетті  түрде  орындап,  белгіленген  уақытта 

тапсыру тиіс. Межелік  бақылау:  межелік  бақылау  қорытындысы  студенттің  сабаққа  қатысуын,  өздік  жұмысты 

уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап беруінескере отырып ойылады. Емтихан: қорытынды мемлекеттік емтиханға барлық  студенттер үшін билеттік жүйе негізінде 

жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш сұрақтан тұрады. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

15 


Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті 

Гуманитарлық факультет 

Әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар  кафедрасы 

 

  

 

  

 

                                                                                                                                     «Бекітемін» Университет ректоры 

Құрманбаева Ш.А________   

 «____»___________2015 ж 

 

  

 

  

Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

 

Пән атауы:    Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы 

Мамандық: 5В011400, «Тарих» 

Барлық кредиттер: 3 

Курс:           2 

Семестр: 3 

Дәріс:      30 

Семинар:  15 

Аудиториялық сағаттар: 67,5 

ОЖСӨЖ: 22,5 

СӨЖ: 67,5 

Емтихан +, 3 семестр. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Семей қаласы  

2015 ж. 


 

16 


Пән бойынша бағдарлама типтік оқу бағдарлама негізінде құрастырылды. 

Т.ғ.к Болатова Қаламқас Болатқызы 

(Құрастырушылардың аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі) 

Тарихы кафедрасының мәжілісінде талқыланып бекітілді 

Хаттама № __«____» _____________ 2014  ж                              

Кафедра меңгерушісі_______________Түйебаев М.М. 

Гуманитарлық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде құпталды 

Хаттама № __«____» _____________ 20   ж 

Төрағасы: ___________  Ахметова А.К. 

Университеттің  оқу-әдістемелік кеңесінде құпталды 

Хаттама № __«____» _____________ 20   ж 

Төрағасы: ___________  Жарықбасова К.С. 

 

 

  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет