Гуманитарлық факультетPdf көрінісі
бет4/5
Дата22.12.2016
өлшемі478,42 Kb.
#215
1   2   3   4   5

дағдыларын көрсете білуі қажет: 

- Алтын Орданың деректемелері мен  тарихнамасымен 

жұмыс істей білу дағдыларын меңгеру; 

- Алтын Орданың территориясы, халқы, шекарасын 

анықтап, саралап талдай білу. 

Студенттер  тақырыпты  меңгеру  барысында  төмендегі теориялық  мәселелермен  таныс  бола  алады:  Студенттер 

семинар сабағы барысында  

-

 

Алтын Орданың әкімшілік –саяси құрылымы; -

 

Алтын Орда тарихның негізгі кезеңдері; -

 

Алтын Орданың ыдырауының себептері мен барысы жайлы толық теориялық мәлімет алады.  

Күндізгі 

Сырттай 


 

Кешкі  


 

 

24 


7.

 

 ІІІ– модул. 

ХІІІ-ХҮ ғғ. 

Қазақстанның 

рухани 

мәдениеті. Дін. 

Өнер. 

ХІІІ-ХҮ ғғ. 

Қазақстанның 

рухани 


мәдениеті. Діни 

сенімдер. ХІҮ-

ХҮ ғғ. Ислам 

діні. 


 

 Тақырыпты оқып-үйрену 

 барысында  студенттер  төмендегідей  білімді  меңгеруі 

қажет: 


-

 

Дешті  Қыпшақ территориясындағы түркі,  моңғол және ислам мәдениеті туралы; 

-

 Діни сенімдер. ХІҮ-ХҮ ғғ. Ислам діні; 

-

 Берке  хан  тұсындағы  (1255-1266  )  Дешті  қыпшақ 

көшпелілердің  ислам  дінін  қабылаудағы  дискретті 

сипаты; 

-

 Өзбек  хан  тұсындағы  (1312-1340)    ислам  дінін 

қабылауға жаңа сипаты. 

Тақырыпты  меңгеру  барысында  төмендегі  біліктілік 

дағдыларын көрсете білуі қажет: 

-

 «Ер Сайын» эпосы. Тарихи – батырлық сипаттағы 

Ноғайлық жырлар; 

-

 

Дешті қыпшақтың рухани өміріндегі ауыз әдебиеті: Кетбұға ақын (ХІІІ ғ); 

-

  Қотан ақын жоктауы (ХІҮ ғ); 

-

 Сыпыра жыраудың толғаулары; 

-

 (ХІҮ-ХҮ ғғ), Асан қайғы, Қазтуған Сүйіншіұлының 

жыр толғаулары. 

Студенттер  тақырыпты  меңгеру  барысында  төмендегі 

теориялық мәселелермен таныс бола алады: 

ХІІІ-ХҮ ғғ Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың қалалық 

мәдениетіндегі архитектура мен өнер жайында толық 

хабарлама алады. 

Күндізгі 

Сырттай Кешкі  


 

8.

  

ІҮ– модуль.  

Қазақстан 

моңғолдық 

дәуірден кейінгі 

кездегі саяси  

құрылымдар 

дәуірінде (ХІҮ-

ХҮғғ.) 

 

Тақырыпты  оқып-үйрену  барысында  студенттер  Ақ  Орда-жергілікті 

этникалық 

негізде 

құрылған 

алғашқы 

мемлекеттік  құрылымы,  Ақ    Орда  мен  Көк  орда  туралы 

тарихи концепциялар жайлы білімді меңгеруі керек. 

Тақырыпты меңгеру барысында ХІҮ-ХҮ ғ. І ширегіндегі 

Ақ Орданың саяси тарихы туралы біліктілік дағдыларын 

көрсете білуі керек. 

Студенттер  тақырыпты  меңгеру  барысында  төмендегі 

теориялық мәселелермен таныс бола алады: 

Батыс Қазақстан Ноғай Ордасының құрамына енуі, 

«Ноғай» терминінің этимологиясы  жайлы толық ақпарат 

алады. 


Күндізгі 

Сырттай Кешкі  


 

9.

   1428 ж-1468  ж  

Шығыс Дешті 

қыпшақтағы 

мемлекет-

Әбілқайыр 

хандығы.  

 

Тақырыпты оқып-үйрену 

барысында 

студенттер: 

Әбілқайыр хандығының деректері мен тарихнамасы, ХҮ ғ. 

20  жылдарындағы  Шығыс  Дешті  қыпшақтағы  саяси 

бытыраңқылығы,  Әбілқайыр  ханның  билікке  келуі  жайлы білімді меңгеруі қажет. 

Тақырыпты  меңгеру  барысында  төмендегі  біліктілік дағдыларын көрсете білуі қажет: 

-  «Көшпелі  өзбектер»  мемлекетінің  этникалық  құрамы 

туралы сипаттай білу; 

- Әбілқайр ханның Моғолстанға жорығы, ішкі және сыртқы 

Күндізгі 

Сырттай  

 

25 


саясаттарын білу дағдысын қалыптастыру; 

Студенттер  тақырыпты  меңгеру  барысында  төмендегі теориялық мәселелермен таныс бола алады: 

 Әбілқайр хандығының саяси тарихы, қоғамдық құрылысы, 

«Көшпелі  өзбектер»  мемлекетінің  күйреуі  жайында  жан-

жақты хабарлама алу. 

Кешкі  

 

10. 

 

Ү  –  модуль. Қазақстан 

ХҮғ.-ХҮІІІ  ғғ. 

Бірінші 

үштігінде. ХҮғ.-

ХҮІІІ 

ғғ. 

алғашқы 

үштігіндегі 

Қазақ хандығы. 

Қазақ 

хандығының 

құрылуы 

мен 

нығайуы. (ХҮ ғ 

ІІ жартысы).   

 Тақырыпты оқып-үйрену барысында студенттер: Қазақ 

хандығының  жазба деректері, ауыз әдебиеті деректері 

және олардың тарихи маңызы жайлы білімді меңгеруі 

қажет. 


Тақырыпты  меңгеру  барысында  студенттер:  ХІХ  ғ. 

ортасынан қазіргі күнге дейінгі тарихи әдебиеттерде Қазақ 

хандығының  құрылуы  жөніндегі  негізгі  тұжырымдарды 

білу және біліктілік дағдыларын көрсете білуі керек. 

Студенттер  тақырыпты  меңгеру  барысында  Қазақ 

хандығының  деректері  мен  тарихнамасының  мәселелері 

жайлы теориялық мәселелермен таныс бола алады. 

Күндізгі 

Сырттай 


Кешкі  


 

11.


 

  Қазақ халқының 

қалыптасуының 

аяқталуы. 

 

Тақырыпты оқып-үйрену  барысында  студенттер  төмендегідей  білімді  меңгеруі 

қажет: 


- Тарихи әдебиеттерде қазақ халқының қалыптасуының 

мәселесі; 

- Қазақ этносының қалыптасу процесі жөніндегі негізгі 

тұжырымдар; 

- Қазақстан территориясындағы этникалық процестер 

кезеңдері жайында оқып-білу. 

Тақырыпты  меңгеру  барысында  төмендегі  біліктілік 

дағдыларын көрсете білуі қажет: 

-

 «Қазақ» сөзінің мәні. «Қазақ» халқықтың өзіндік атауы; 

-

 «Қазақ» этнонимінің этимологиясы жайлы жан-жақты 

меңгеру. 

Студенттер  тақырыпты  меңгеру  барысында  төмендегі 

теориялық мәселелермен таныс бола алады: 

Қазақ халқының қалыптасуы,  «қазақ» сөзінің мағынасы 

мен болжам, тұжырымдар, қазақ халқының қалыптасу 

кезеңдері мен аяқталуы жайлы теориялық мәлімет алады. 

Күндізгі 

Сырттай  

Кешкі  


 

12.


 

   ХҮІ ғ Қазақ хандығы.  

 

Тақырыпты оқып-үйрену  барысында 

студенттер:  ХҮІ  ғ.  басындағы  Қазақ 

хандығының  ішкі  және  сыртқы  саясаты  жайында  білімді 

меңгеруі керек. 

Тақырыпты  меңгеру  барысында  төмендегі  біліктілік дағдыларын көрсете білуі қажет: 

- Қасым ханның Қазақ хандығына билікке келуі (1510, 

1511-1523, 1524) 

- Қасым хан тұсындағы қазақ хандығы жерлерінің кеңеюі 

туралы толық меңгеріп ерекшеліктерін айқындау. 

Күндізгі 

Сырттай 


 

 

26 


Студенттер  тақырыпты  меңгеру  барысында    Шығай  хан 

тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы, ХҮІ 

ғ.  аяғындағы  Тәуекел  ханның  Орта  Азияға  жорығы  және 

оның  маңызы  жөнінде  толық  теориялық  мәселелермен 

таныс бола алады. 

Хақназар ханның қа қазақ жерлерін біріктіру саясаты, 

Қазақтардың өзбек-шайбанилықтар және ноғайлармен 

қарым-қатынасы, Қазақ-орыс қатынастарының басталуы 

жайлы 

мағлұматтар  беру,  салыстырмалы  талдау  жасай  білу дағдыларын дамыту. 

Кешкі  


 

13.


 

  ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. 

басындағы Қазақ 

хандығы 


 

 

Қазақ хандығында Есім ханның билікке келуі, Жәңгір ханның жоңғарлармен күресі, Тәуке ханның мемлекетті 

басқаруда жүргізген реформалары туралы білімді меңгеруі 

керек. 

ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ хандығының саясиәлеуметтік-экономикалық және мәдени жағдайы жөнінде 

анықтамалар беру, салыстырмалы талдау жасай білу дағдыларын қалыптастыру. 

Студенттер тақырыпты меңгеру барысында «Жеті жарғы»-

тарихи талдау, Тәуке ханнан кейін саяси 

бытыраңқылықтың күшеюі және үш жүзге бөлінуі жөнінде 

толық теориялық мәселелермен таныс бола алады. 

Күндізгі 

Сырттай 


 

Кешкі  


 

14.


 

  ХҮІІ-ХҮІІІ ғ ғ 

бірінші 

ширегіндегі 

қазақ орыс, 

қазақ-жоңғар 

қатынастары.  

 

Тақырыпты меңгеру барысында Жоңғар мемлекетінің 

құрылуы және ХҮІІ ғ. ІІ жартысында Қазақстанға қарсы 

жоңғар экспансиясының күшеюі, ХҮІІІ ғ басындағы қазақ-

жоңғар қақтығыстарының нәтижелері жайлы біліктілік 

дағдыларын көрсете білуі қажет. 

Қазақ хандығы тарихындағы «Ақтабан шұбырынды және 

Алқакөл сұлама» жылдары туралы анықтамалар  беру, 

салыстырмалы талдау жасай білу дағдыларын дамыту. 

Студенттер тақырыпты меңгеру барысында «Қалмақ 

қырылған» шайқасының тарихи маңызы, Аңырақай 

шайқасы және оның тарихи маңызы жөнінде толық 

теориялық мәселелермен таныс бола алады. 

Күндізгі 

Сырттай 


 

Кешкі  


 

15.


 

 

ҮІ – модуль. ХҮ-ХҮІІІ 

ғ.үштігіндегі 

дәстүрлі Қазақ 

қоғамы. 

 

Тақырыпты оқып-үйрену  барысында  студенттер  төмендегідей  білімді  меңгеруі 

қажет: 


-

 

Қазақтардың дәстүрлі  шаруашылығы; -

 

Қазақ қоғамындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастарын 

оқып-үйрену. 

Тақырыпты меңгеру барысында Қазақ халқының 

мәдениеті, қазақтардың заттай мәдениеті жайлы біліктілік дағдыларын көрсете білуі қажет: 

Қазақ халқының рухани мәдениеті, қоғамның саяси 

құрылымы жөнінде толық теориялық мәселелермен 

таныс бола алады. 

Күндізгі 

Сырттай Кешкі  


 

 

Пән бойынша студенттердің өз бетінше оқып үйренуге ұсынылаған ОЖСӨЖ тақырыптар 

 

 

27 


№ 

ОЖСӨЖ 


мазмұны 

Сағат 


саны 

Бақылау түрі І – Модуль. 

Қазақстанның көне 

тарихы. Қазақстан 

адамзатының ежелгі 

дәуірі кезеңінде. 

Қазақстан 

территориясындағы 

тас ғасыры. 

Моңғол жаулаулығы қарсаңындағы 

Қазақстанға тоқтала отырып білімдерін 

дағдыландыру. 

жөнінде білімді меңгеруі қажет 

Жоғарыда аталған мәселелер бойынша 

толық теориялық мағлұматтармен 

таныс бола алады. 

Пікір талас Қазақстан 

жеріндегі 

қола  ғасыры  (б.з.б  ІІ-І 

мың жылдық). 

Моңғолдардың Қазақстан мен Орта 

Азияны жаулау саясатына тоқтала 

отырып білімдерін дағдыландыру. 

Жоғарыда аталған мәселелер бойынша 

толық теориялық мағлұматтармен 

таныс бола алады.  

Дөңгелек стол Қазақстан 

территориясындағы 

ерте  темір  дәуіріндегі 

тайпалар. 

 Алтын Орданың деректері мен 

тарихнамасы, әкімшілік –саяси 

құрылымы туралы дағдыларын 

қалыптастырып, білімдерін меңгеру. 

Ой пікір Қазақстан 

территориясындағы 

ерте 


ортағасырлық 

мемлекеттер. 

Шағатай  ұлысының құрылуы, Шағатай 

мемлекетіндегі моңғол хандарының 

жүргізген саясаты жайында  дағдыларын 

қалыптастырып, білімдерін меңгеру. 

Коллоквиум  ІІ – Модуль. Қазақстан моңғол 

империясы  және 

Шыңғысхан 

ұрпақтарының 

ұлыстары 

құрамында. 

Моңғол жаулаулығы 

қарсаңындағы 

Қазақстан.  ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақтардың тілі, діні және 

жазба әдебиеті туралы жан-жақты 

дағдыларын қалыптастырып, білімдерін 

меңгеру. 

Ой жебе  Моңғолдардың 

Қазақстан мен Орта 

Азияны жаулауы. 

 

 

Ислам дінінің таралуы, ислам дінінің наным сенімдері мен тарихи маңызы 

туралы дағдыларын қалыптастырып, 

білімдерін меңгеру. 

Пресс-конференция 

 Қазақстан Алтын Орда 

құрамында 

Ақ орда тарихының деректері және 

тарихнамасы, ХІҮ-ХҮ ғ. І ширегіндегі Ақ 

Орданың саяси тарихына тоқтала отырып 

дағдыларын қалыптастырып, білімдерін 

меңгеру. 

Әңгімелесу  

ІІІ– модул. ХІІІ-ХҮ 

ғғ. Қазақстанның 

рухани мәдениеті. 

Дін. Өнер. 

ХІІІ-ХҮ ғғ. 

Қазақстанның рухани 

мәдениеті.  «Ноғай» терминінің этимологиясы  мен 

ноғай ордасының құрылуы туралы 

дағдыларын қалыптастырып, білімдерін 

меңгеру. 

Аннотация  

28 


Діни сенімдер. ХІҮ-

ХҮ ғғ. Ислам діні. 

ХҮ ғ. 20 жылдарындағы Шығыс Дешті 

қыпшақтағы саяси бытыраңқылығы мен 

Әбілқайыр хандығына тоқтала отырып 

дағдыларын қалыптастырып, білімдерін 

меңгеру. 

Пікір талас   10 

ІҮ– модуль.  

Қазақстан 

моңғолдық дәуірден 

кейінгі кездегі саяси  

құрылымдар 

дәуірінде (ХІҮ-ХҮғғ.) 

Ақ Орда-жергілікті 

этникалық негізде 

құрылған алғашқы 

мемлекеттік құрылым. 

 

Моғолстан мемлекетінің құрылуы мен 

саяси тарихы, қоғамдық құрылысы, ішкі, 

сыртқы саясаты туралы жан-жақты 

мағлұмат бере отырып  дағдыларын 

қалыптастырып, білімдерін меңгеру. 

Әңгімелесу  11 

Батыс Қазақстан 

Ноғай Ордасының 

құрамында 

Қазақ хандығының тарихнамасы мен 

деректемесі жайлы мағлұмат бере 

отырып  дағды біліктілігін 

қалыптастырып, білімдерін меңгеру. 

Аннотация 12 

1428ж1468 жж Шығыс 

Дешті қыпшақтағы 

мемлекет-Әбілқайыр 

хандығы.  

 

 Қазақ хандығының құрылуының 

этникалық, саяси, мәдени-тарихи 

алғышарттары жайлы туралы 

дағдыларын қалыптастырып, білімдерін 

меңгеру. 

Пікір талас   13 

Оңтүстік-Шығыс 

Қазақстан Моғолстан 

құрамында  

Қазақ халқының қалыптасуы мен 

кезеңдері, тарихи болжамдары, 

этносының қалыптасуы туралы 

дағдыларын қалыптастырып, білімдерін 

меңгеру. 

Коллоквиум  14 

Ү 

– 

модуль. 

Қазақстан 

ХҮғ.-

ХҮІІІ  ғғ.  Бірінші 

үштігінде. 

ХҮғ.-

ХҮІІІ  ғғ.  алғашқы 

үштігіндегі 

Қазақ 

хандығы. 

Қазақ 


хандығының 

деректері 

мен 

тарихнамасының мәселелері. 

Қазақ хандығының гүлденуі, қасым 

ханның билікке келуі мен ішкі, сыртқы 

саясаты туралы туралы дағдыларын 

қалыптастырып, білімдерін меңгеру. 

Дискуссия 15 

Қазақ хандығының 

құрылуы мен 

нығайуы. (ХҮ ғ ІІ 

жартысы) 

 

Қасым ханнан кейінгі хандардың билік 

жүргізуі,  қазақ хандығының әлсіреуі 

жайлы туралы дағдыларын 

қалыптастырып, білімдерін меңгеру. 

Дөңгелек стол  16 

Қазақ халқының 

қалыптасуының 

аяқталуы. 

Хақназар хан тұсындағы қазақ хандығы, 

қазақ хандығының территориясының 

бірігуі және ішкі, сыртқы саясаты туралы 

туралы дағдыларын қалыптастырып, 

білімдерін меңгеру. 

Пікір талас  

29 


17 

Қазақ хандығының 

күшеюі (ХҮІ ғ. бірінші 

ширегі) 


ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ 

хандығы, саяси тарихы мен қоғамдық 

құрылысы жайлы туралы дағдыларын 

қалыптастырып, білімдерін меңгеру. 

Әңгімелесу  18 

Қазақ хандығының 

уақытша әлсіреу 

кезеңі 


Қазақ-жоңғар қарым-қатынастары, 

жоңғарлардың басқыншылық саясаты 

мен ірі шайқастары туралы дағдыларын 

қалыптастырып, білімдерін меңгеру. 

Аннотация 19 

ХҮІ ғ. ІІ 

жартысындағы Қазақ 

хандығы.  ХҮІ-ХҮІІІ ғғ қазақ-орыс қатынастары, 

әлшіліктері мен байланыстары туралы 

дағдыларын қалыптастырып, білімдерін 

меңгеру. 

Пікір талас   20 

ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. 

басындағы Қазақ 

хандығы 


Қазақ халқының шаруашылығы, көшпелі 

мал шаруашылығының дамуы туралы 

туралы дағдыларын қалыптастырып, 

білімдерін меңгеру. 

Презентация  

  

21 ХҮІІ-ХҮІІІ ғ ғ бірінші 

ширегіндегі қазақ-

жоңғар қатынасы 

Қазақ қоғамының жағдайы, әлеуметтік 

құрылымы мен саяси жағдайы туралы 

дағдыларын қалыптастырып, білімдерін 

меңгеру. 

Дебат  22 

ХҮІ-ХҮІІІ ғғ қазақ-

орыс қатынастары. 

Қазақ халқының материалдық мәдениеті, 

қазақ халқының қол өнері туралы туралы 

дағдыларын қалыптастырып, білімдерін 

меңгеру. 

 Эссэ  23 

ҮІ – модуль. ХҮ-

ХҮІІІ ғ.үштігіндегі 

дәстүрлі Қазақ 

қоғамы. 

 Қазақтардың дәстүрлі  

шаруашылығы.  

Қазақ халқының  діні, жазба әдебиеті мен 

әдет-ғұрыптары туралы дағдыларын 

қалыптастырып, білімдерін меңгеру. 

Дөңгелек стол 24 

Қазақ қоғамындағы 

әлеуметтік-

экономикалық 

қатынастар. 

Қазақ хандығындағы қоғамдық құрылыс 

пен хандық билік институттары

атқарылу қызметі туралы дағдыларын 

қалыптастырып, білімдерін меңгеру. 

Пікір талас  25 

Қазақ халқының 

мәдениеті. 

Қазақтардың заттай 

мәдениеті. 

Қазақ халқының мәдениеті. Қазақтардың 

заттай мәдениетіне тоқтала отырып 

талдау жасау, сипаттама беру. 

Презентация  

  

26 Қазақ халқының 

рухани мәдениеті.  

Қазақ халқының рухани мәдениетіне 

сипаттама бере отырып талдау жасау. 

Дебат  27 

Қоғамның 

саяси 

құрылымы.  

Қоғамның  саяси  құрылымы,  әлеуметтік-

экономикалық 

жүйесіне 

тоқталу, 

қоғамдық құрылысымен танысу.  

 Эссэ   

 

Пән  бойынша студенттердің өз бетінше оқып үйренуге ұсынылаған СӨЖ тақырыптар 

 

№ 

СӨЖ мазмұны 

Сағат 


саны 

Бақылау 


түрі 

 

30 


1.

 

 І – Модуль. 

Қазақстанның көне 

тарихы. Қазақстан 

адамзатының ежелгі 

дәуірі кезеңінде. 

 

Тақырыпты оқып-үйрену барысында 

студенттер: Қазақстанның көне тарихы, 

Қазақстан территориясындағы тас ғасыры, 

Қазақстан жеріндегі қола ғасыры (б.з.б ІІ-І мың 

жылдық), Қазақстан территориясындағы ерте 

темір дәуіріндегі тайпалар, Қазақстан 

территориясындағы ерте ортағасырлық 

мемлекеттер жайлы білімді меңгеруі қажет. 

Тақырыпты  меңгеру  барысында  төмендегі біліктілік дағдыларын көрсете білуі қажет: 

- Тарихқа дейінгі адамның мәдениеті, 

-  Қазақстан  территориясындағы  орта  ғасырлық 

мемлекеттері,ҮІ-ХІІ  ғасырлардағы  Қазақстан 

мәдениеті,  өнер  мен  діни  танымның  қалыптаса 

бастауы туралы  дағдыларын қалыптастыру 

Студенттер  тақырыпты  меңгеру  барысында 

төмендегі  теориялық  мәселелермен  таныс 

бола алады: 

  Мезолит,  неолит,  энеолит  дәуіріндегі  тіл, 

таным, діни түсініктің дамуы жайлы жан-жақты 

хабарлама алу. 

15 

Баяндама  

Реферат  

2.

 

 ІІ – Модуль. 

Қазақстан моңғол 

империясы  және 

Шыңғысхан 

ұрпақтарының 

ұлыстары 

құрамында. 

 

Моңғолдардың Қазақстан мен Орта Азияны жаулау саясатына тоқтала отырып білімдерін 

дағдыландыру. 

Жоғарыда  аталған  мәселелер  бойынша  толық 

теориялық мағлұматтармен таныс бола алады. 

Шыңғысхан  және  оның  билігі,  ішкі  және 

сыртқы  саясатын  анықтай  отырып,  ұлыстардың 

құрылуын  талдау  жасау.  Алтын  Орда,  Ақ  Орда 

мемлекеттерінің 

құрылуы 


мен 

құлауына 

хронологиялық талдау жасау 

10 


Библиограф

иялық 


көрсеткіш 

3.

  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет