Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыруPdf көрінісі
бет5/11
Дата22.12.2016
өлшемі0,92 Mb.
#47
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Литература
1. Тллашев  Х.Х.  «Общепедагогические  взгляды  просветителей  Востока
Х1У-ХУ вв.», Ташкент, 1987 г.
2. Баубекова  Г.Д.  «Психолого-педагогическое  наследие  просветителей
Центральной Азии конца 19 начала 20 веков», Астана, 2007 г.
3. Волков 
Г.Н. 
«Этнокультурная 
направленность 
ценностных
ориентаций» // Гегярлт. № 1,2 2006. С. 14.
4. Волков Г.Н.,Панькин А.Б.История педагогики. Элиста, 2007 г.

Түйін
Қазақстандағы    педагогикалық ойлардың пайда  болуы, қалыптасуы
және  дамуы  заманауи
әлеуметтік өмірдің  құраушыларының
бірі  болып
табылатын  педагогика ғылымының  қоғамдық-тарихи  миссиясының  өзіндік
ерекшелігін дәлелдейді.
Мақалада  жоғары  оқу  мектебінде  оқутышының кәсіби  жұмысының
ерекшелері көрсетілген.
Summary
The history of forming, establishing and developing of pedagogical thoughts in
Kazakhstan,  revelation  of  originality  demonstrate  the  public-historical  mission  of
pedagogical  science  as  one  of  creating  a  modern  social  environment.  Social  and
cultural,  ethnic  specific  peculiarities  of  Turkish  people,  succession  and  interrelation
ideas of medieval thinkers, national pedagogy and psychology of  Turks testify about
the necessity of taking in to account educational-training process of national –specific
character, properties and qualities of its participants.
Pedagogical  thoughts  of  medieval  Kazakhstan  directly  affect  on  development
and  improvement  the  national  system  of  education  and  pedagogical  science  in
Kazakhstan
ОҚУШЫЛАРДЫ КӨРКЕМ ШЫҒАРМА АРҚЫЛЫ
ОТАНСҮЙГІШТІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
Ордабай С.Қ., оқытушы
(Ә.Марғұлан атындағы №40 орта мектеп, Астана қ.)
Мектеп  балаларға  терең және  сапалы  білім  береді.  Оларды  жоғарғы
идеялық адамгершілік  көзқарас  рухында  тәрбиелеп,  жан-жақты  жетілдіреді,
осының нәтижесінде балаларда Отанға сүйіспеншілік, адал ниетпен оқып, еңбек
ету, ұжымдық сияқты болымды қасиеттер қалыптасады.
Бала  отбасы  мүшелерінің арасында  ең жарасты,  ең  әділетті қарым-
қатынастардың
куәсі 
болып,
үлгі-өнеге 
алады. 
Отбасында 
баланың
жауапкершілігі  мен өзгелерге  достық, ар-намыс  сезімдерінің оянуы  ата-ана
тәрбиесінің ықпалы.  Ата-ана  және  басқа  ересектер өскелең буынға  тек  жеке
бастарының  өнегесімен,  іс-әрекеттерінің  үлгісімен  ықпал  жасайды.  Ата-
аналардың  ұнамсыз  жайларға  тіпті  уақытша  болса  да  бой  алдыруына  жол
бермеуі  тиіс. Өйткені  күйкі  көріністің ықпалы  лезде  тамыр  жайып,  баланың
бойына мінез болып қалыптасуы ықтимал. Ата-бабаларымыз ұрпағын ер жігітке
кедергі болатын жалқаулық, аңқаулық, жасқаншақтық, өтірік-өсек айтып, алдап-
арбау сияқты жағымсыз қасиеттерден аулақ болуға тәрбиелеген. Сонымен қатар
олар  жан-тәнімен, қанымен қорғаған  жерімізді,  елімізді,  Отанымызды,  тілімізді

сақтай  отырып өскелең  ұрпақты  адамгершілік қасиеттерге  баулуды  мақсат
тұтқан.
Орта  мектептерде  оқушы  бойында  отансүйгіштік қасиетті  дамытуда
әдебиет 
сабағының
орны 
ерекше.
Қазақ 
әдебиеті 
пәнінде 
ақын-
жазушыларымыздың көркем  шығармалары  арқылы,  ондағы  кейіпкерлердің іс-
қимылдары  арқылы  баланы  тәрбиелеу –  жемісті  нәтиже  беретін  іс.  Ал
оқушыларды Отанды сүюге тәрбиелеуде батырлар ертегісінің, батырлық туралы
аңыз әңгімелер  мен  дастан, өлеңдердің маңызы  зор.  Және  бұл  тәрбиені  ерте
жастан қалыптастырған орынды деп есептейміз.
Қазақ  әдебиеті  сабағында  оқытылатын  кез-келген  шығарманың тәрбиелік
мәні,  мағынасы  басым  болады.  Мысал  ретінде  5-сыныпқа  арналған  оқулықта
берілген Ә.Тәжібаевтың  «Толағай»  ертегісі  арқылы  патриоттық тәрбие  беруді
мақсат еткен сабақ бағдарламасын ұсынып отырмыз.
Тақырыбы: Толағай ертегісі /2-сағат/
Сабақтың мақсаты: 1. Білімділік мақсаты: ертегідегі Толағайдың ерекше
сипатын, ерен іс-әрекетін  жан-жақты ашқыза отырып, мінездеме беру, портретін
тапқызу, басқа ертегі кейіпкерлермен салыстыру;
2. Дамытушылық мақсаты: проблемалық сұрақтарға ауызша және жазбаша
байыпты жауап беруге дағдыландыру;
3. Тәрбиелік мақсаты: Отансүйгіштікке, елін, жерін қорғауға баулу.
Түрі: сын тұрғысынан ойлау жобасындағы сабақ
Әдісі: Венн диаграммасы
Көрнекілігі: кесте, парақшалар
Сабақ барысы: Ұйымдастыру кезеңі
Түгендеу. Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
Үй тапсырмасы: «Толағай»ертегісі жоспар бойынша мазмұндатылады.
І  Толағайдың дүниеге келуі
ІІ  Ел күйзелісі
ІІІ Толағай ерлігі
Шығармашылық жұмыс: Толағай секілді ер болу қолыңнан келе ме? /ойтолғау/
Жаңа сабақ мақсаты, тақырыбы хабарланады.
І қызығушылықты ояту сатысы. Портрет дегеніміз не?
Көркем әдебиетте адамның сырт бітімін, кеспін-кейпін, жүріс-тұрысын
суреттеуді портрет дейміз.
Балалар, ертегіден Толағайдың портретін табамыз.
Кере қарыс, ақша маңдай,
Күн нұрынан жаралғандай,
Туған айдай екі қасы,
Ақ тістері ақ меруерттей,
Қос жұлдыздай көз жанары,
Қос бетінің тамып қаны
Жалындайды жанған өрттей.
Тым ерекше тұлға пішін,
Өлшеп болар емес күшін.(жеке,топта)
Тапсырма

Теңеу сөздерді табу(жеке, топта)
Меруерттей, қос жұлдыздай, өрттей.
Балалар, Толағайдың ерлігін біз өткен тақырыптардың ішінде кімнің ерлігімен
салыстыра аламыз?
Кендебайдың.
- Кендебай кім?
- Ол қандай ерлік жасады?
- Қойшы баланы ата-анасымен табыстырды.
Ал, Толағай халқын жұттан құтқарды, ендеше Толағай мен Кендебайды
салыстырайық.
   І топ Кендебай бейнесі
   ІІ топ Толағай бейнесі
   ІІІ топ    Кендебай мен Толағайдың ұқсасатығы
Кендебай
Ұқсастығы
Толағай
Батыр
Мейірімді
Еңбекқор
Мықты
батыр
Ер жүрек
Қайратты
Қамқоршы
Жүрегінің түгі бар
       /жұмыстарын жариялау/
- Балалар, Кендебай ертегісінің авторы бар ма?
- Толағай ертегісінің авторы кім?
- ерлік туралы мақал-мәтелдерді толықтырып жазыңдар.
Ерлік білекте емес, ...
Нар тәуекел - ...
Ерді намыс өлтірер, ...
Батырға оқ дарымайды, ...
Ерлік- елдің қасиеті,...
Ерлік көрсеткенге,...
Үйге тапсырма: ертегі мазмұны бойынша сурет салу
Қорытынды.
Бағалау.
Резюме
В  данной  статье  рассматривается  вопрос  патриотического  воспитания  в
процессе  обучения.  Автор  при  изучении  казахской  литературы  подбирает  по
содержанию  тексты  для  патриотического  воспитания. По  мнению  автора  для
такой цели эффективнее будет выбрать героических поэм и сказок.
Summary
The question of patriotic behavior in the process of education is considering in
this  article.  Author  during  study  of  Kazakh  literature  chooses  texts  by  its  contest  for

patriotic behavior. In author`s opinion it is more effective to choose heroic poems and
fairy tales for this purpose.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ
Прусс О.В., преподаватель
 школа-гимназия №31, г.Астана
Не существует сколько-нибудь
 достоверных тестов на одаренность,
кроме тех, которые проявляются
 в результате активного участия
 хотя бы в самой маленькой
поисковой исследовательской работе.
А.Н. Колмогоров
Обучение  биологии  связано  с  обобщением  знаний  о  явлениях  реального
мира.  Способность  познавать  окружающий  мир,  действовать  адекватно
полученной информации, создавая благо для людей, что является важной чертой
образованного  человека,  ответственность  которого за  сохранение  цивилизации
за последнее время значительно возросла.
Биологическое  образование  является  одним  из  компонентов  подготовки
подрастающего 
поколения 
к 
самостоятельной 
жизни.
Следовательно,
целенаправленно  формируя  умения  учащихся  самостоятельно  усваивать  знания
в  ходе  обучения  биологии,  не  только  можно  повысить  качество  обученности
школьников,  но  и  в  перспективе  поможет  им  быть  успешными  и
конкурентоспособными в жизни.
В  образовательной  теории  и  практике  главной  и  актуальной  стала
проблема активности личности в обучении,  ведь  обучение  по образцу  «делай
как я» сегодня противоречит требованиям общества и государства.  Достижения
психолого-педагогической  науки  убеждают,  что  наиболее  конструктивным
решением    этой  проблемы  является    создание  таких  условий  в  обучении,
которые будут способствовать раскрытию внутреннего, творческого потенциала
и продвигать  в плане личностного роста  ученика.
Современная  школа  создает  условия  для  развития  личности  учащегося,  его
индивидуальности,  творческих  способностей,  формирования  потребности
учиться  на  протяжении  всей  жизни,  приобретения  опыта  практической
деятельности в различных сферах, самоопределения самореализации.
В  этой  статье  я  опираюсь  на  идеи,  взгляды,  высказанные  видными
представителями  педагогической  науки:  Р.Г.Иванова,  Т.З.Савич,  И.И.Чертков,
Л.В.Махова,  М.Г.Чернобельская,  Д.Г.Кирилловак,  П.И.Пидкасистый,  Зимней
И.А.  и  т.д.,  они  раскрывают  пути  и  методы  познания  биологических  объектов,
явлений  на  основе  формирования  у  учащихся  рациональных
приемов
самостоятельных работ.

В результате  изучения  биологии,  по  гос.  стандартам  среднего
образования РК, учащиеся школ должны:
 знать/понимать: признаки биологических объектов , сущность биологических
процессов, особенности живых  организмов;
уметь/объяснять:  роль  биологии  в формировании  современной  естественно-
научной  картины  мира,  в практической  деятельности  людей  и  самого  ученика;
необходимость  защиты  окружающей  среды;  место  и  роль  человека  в природе;
зависимость  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды;
ставить
биологические  эксперименты,  описывать  и  объяснять  результаты  опытов;
рассматривать  на  готовых  микропрепаратах  и  описывать  биологические
объекты;
Можно  ещё  очень  долго  описывать  требования  к  ученикам  по  предмету:
распознавать  и  описывать,  выявлять,  сравнивать,  определять,  анализировать  и
оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической информации и т.д.,
поэтому  наша  задача  как  можно  больше  заинтересовать  ребенка,  ведь
любопытный ребенок позитивно реагирует на новые, необычные, странные или
загадочные  элементы  окружающего  мира,  двигаясь  им  навстречу,  исследуя  их,
производя  над  ними  какие-либо  действия.  Он  проявляет  нужду  или  желание
узнавать 
о 
себе 
и 
окружающем 
его 
мире; 
изучает 
окружающую
действительность, ища новые опыты; настойчиво изучает и исследует стимулы с
целью  узнать  больше  о  них.      Подвижки,  происходящие  в  современной  жизни,
требуют  развития  новых  способов  образования,  новых  педагогических
технологий,  развивающих  творческую  инициативу  личности,  формирующих
универсальные  умения  учеников  умения  ставить  и  решать  задачи  для
разрешения возникающих проблем.
Изучив  ряд  литературных  источников: Алексеев  Н.Г.,  Леонтович  А.В.,
Обухов  А.С.,  Богоявленская  Д.Б.  Петунин  О.В.  Савенков  А.И  Семенова  Н.А.,
пришла к тому, что наиболее эффективной работой на уроках биологии является
учебно-исследовательская деятельность.
    Учебная 
исследовательская 
 
деятельность
– 
это 
специально
организованная,    познавательная  творческая  деятельность  учащихся,  по  своей
структуре 
соответствующая 
научной 
деятельности, 
характеризующаяся
целенаправленностью,  активностью,  предметностью,  мотивированностью  и
сознательностью,  результатом  которой  является  формирование  познавательных
мотивов,  исследовательских  умений,  субъективно  новых  для  учащихся  знаний
или способов деятельности. (Н.А. Семенова)
Главным 
смыслом
исследования учащихся есть то, что оно является учебным.
Учебно-исследовательская  деятельность  начинается  с  анализа  фактов,
явлений,  их  связей  и  отношений,  осознание  проблемы  и  исследовательской
задачи.  В  основе  учебно-исследовательской  деятельности  лежит  решение
учебных  проблем  и  проблемных  учебных  задач  и  нахождение  способов  их
решения.  В  познании  свойств  объектов  и  их  связей  с  окружающей
социоприродной  средой  учащиеся  часто  совершают  «открытия»,  являющиеся
новыми  только  для  них.  В  данном  случае  открытия  обладают  субъективной
новизной,  являются  учебными  и  представляют  ценность  для  одного  или
нескольких учащихся – субъектов исследовательской деятельности.

Дети  решают  проблемы,  уже  решенные  обществом,  наукой  и  новые
только  для  них  самих.  Учитель  предъявляет  ту  или  иную  проблему  для
самостоятельного  исследования,  зная  ее  результат,  ход  решения  и  те  черты
творческой  деятельности,  которые  требуются  проявить  в  ходе  решения.  Такой
вид  исследования  ценен  тем,  что  в  процессе  его  осуществления  формируются
мировоззрение и нравственно-волевые качества личности. (Обухов А.)
Соглашаясь    с  мнением  Петунина  О.В.  существуют  некоторые  различия
учебно-исследовательской  деятельности  от  научно-исследовательской,  (которая
зачастую      присуща  студентам),  например:    Учебное  исследование  важно  для
отдельного  школьника  или  группы,  способствует  их  познавательному
продвижению, выполняется часто с использованием упрощенных методик сбора
и  обработки  данных  или  по  некоторому  набору  последовательных  заданий,
разработанных с учетом возраста и опыта школьника – исследователя.
Учебно-исследовательская  деятельность  подразумевает  в  первую  очередь
ознакомление  учащихся  с  различными  методиками  выполнения  работ,
способами  сбора,  обработки  и  анализа  полученных  результатов.  Научное  же
исследование решает проблемы, продвигающие науку вперед и способствующие
развитию  общественной  мысли  и  теоретического  знания.  Оно  подразумевает
большую  самостоятельность  учащихся  как  при  выборе  методик,  так  и  при
обработке  собранного  материала,  а  результатом  работы  может  быть  новое
открытие.
Благодаря  данной  методике,  удается  найти
творческий  подход  к
построению  урока,  его  неповторимости,  насыщенности,  многообразием
приемов,  методов  и  форм,  что  обеспечивает  эффективность.  Существует
множество  способов  развития  творческих  способностей  учащихся,  особый
интерес  составляют:  мини  проекты,  мини  презентации,  доклады,  лабораторные
работы,  Интернет –  сайты  (школьный  сайт).  Это  дает  возможность  повысить
степень  активности  школьников,  привлечь  внимание  к  предмету,  развить  их
творческий потенциал. Прежде всего в ходе работы углубляются и расширяются
знания,  полученные  на  уроках,  формируется  стойкий  интерес  к  окружающему
миру  с  биологической  точки  зрения.  Развиваются  разнообразные  навыки
самостоятельной,  исследовательской  работы,  умения  анализировать,  обобщать,
делать  выводы.  Есть  возможность  проявить  себя  даже  слабым  и  зачастую
пассивным ученикам.
В  заключении,  хотелось  бы  сказать,  что  стимулируя  познавательную
деятельность самих ребят и повышая их собственные усилия в овладении знаний
на  всех  этапах  обучения,  мы  добиваемся  развития  познавательного  интереса  к
биологии. 
Совокупность 
форм 
и 
методов 
учебно-исследовательской
деятельности на уроках биологии направлена, прежде всего, на формирование у
школьников 
познавательной 
самостоятельности, 
овладение 
навыками
исследовательской деятельности и развитие их интеллектуальных способностей.
И как  мне кажется, исследования происходящие  за школьными партами, ведут
к великим открытиям в науке в будущем, т.к. уже сейчас мы стараемся шагать в
ногу со временем.

Литература
1. Алексеев  Н.Г.,  Леонтович  А.В.,  Обухов  А.С.,  Фомина  Л.Ф.  Концепция
развития исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская работа
школьников. – 2002. №1. – С. 24-33.
2. Арцев 
М.Н. Учебно-исследовательская 
работа 
учащихся:
методические 
рекомендации 
для 
педагогов 
и 
учащихся 
//Завуч 
для
администрации школ.-2005. - №6. - С.4-30.
3. Богоявленская Д.Б. Исследовательская деятельность как путь развития
творческих способностей // Исследовательская деятельность учащихся
4. Петунин  О.В.  учебно-исследовательская    и  научно-исследовательская
деятельность  старших  школьников  по  биологии  //Инновации  в  образовании.
2006.№2 с.58-68
5. Савенков  А.И.  исследовательское  обучение  и  проектирование  в
современном  образовательном    пространстве  //  Исследовательская  работа
школьников. 2004. №1
6. Семенова Н.А. Исследовательская деятельность учащихся // Начальная
школа. 2006. №2
Түйін
Биологияны үйренудегі қазіргі заман    талабы.  Аталған  мақала қысқа
ашылады.    Аталған  мақалада өскелең  ұрпақты  мақсаткерлікке  икемдеу  туралы
дайындық айтылады.    Аталған  мақалады  биологияны үйренудегі қазіргі  заман
талабы айтылады.  Биологиялық білім өскелең ұрпақты өз бетінше өмір сүруге
дайындаудың ең бір жинытығы болып  табылады.
Оқушылардың жеке  дамуы үшін қазіргі  мектеп  жағдай  жасайды.
Балалардың
пәнге 
деген
қызығушылығы 
жаңа 
технологиялар,әртүрлі
формалар,әдістер,тіл табысулар арқылы оянады.
Оқу-зерттеу қызметі-бұл  балаларды  пәнге қызықтыру үшін  ең шынайы
тәсіл.    Оқу-зерттеу қызметі-әлсіз  және  енжар  балалардың ашылуына  мүмкіндік
береді.  Мектептік  орындықтан
үйренген
әдет  дағдылары,болашақта ұлы
ғылымды ашуларына әкеледі.
Summary
In this artikle the modern approach to the study of Biology is reported.
The  Biology  education  is  one  of  the  components  of  the  growing  generation
,
s
preparing for its independet life.
A modern school is founding all conditions for pupils
,
 de Velopment now. The
teacher
,
s aim  is to interest a pupil in the subject using  new technologies, approaches,
methods  and  other  forms.  The  most  realistic  way  to  do  it  is  the  researching  activity.
This kind of activity gives the opportunity to show the abilities of pupils, who are not
able to study the subject.
Having mastered the skills some one will discover a lot in this science.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОНИМОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Омарова Г.Т., Емец Л.И., преподаватели
(КАТУ им.С.Сейфуллина)
Лингвокультурология,  занимаясь  выявлением  специфических  объектов-
культуроносных  единиц  языка,  семантика  которых  отражает  культуру  народа,
рассматривает  слово  в  качестве  вместилища  знаний  о  стране.  Одним  из
своеобразных  лингвокультурологических  объектов  являются  географические
названия.  Географические  названия  или  топонимы  не    ограничиваются
называнием  объекта,  но,  имея  сложные  структурные  значения,  содержат
компонент,  являющийся  главным  вместилищем  национально-культурной
информации. [1]
Главная цель работы – выявление лингвокультурологического потенциала
топонимов русского языка  и способ интерпретации этого потенциала в процессе
преподавания.  Именно  потребности  практики  преподавания  русского  языка
иностранцам,  а  в  нашем  случае  студентам -  оралманам,    продиктовали
необходимость  детального  рассмотрения  семантики  топонимов  и  разработки
способов  выявления  лингвокультурологического  потенциала  географических
названий.  Комплекс  информации,    заключенной  в  топониме,  существен  для
работы  по    развитию    навыков  и  умений  адекватного  понимания    текста  и  для
обеспечения  глубины  этого  понимания,  для  формирования  культурологической
компетенции студентов.    Активное  использование  географических  названий
является  характерной  чертой  культурологически  ориентированного  учебного
пособия. При этом топонимы выполняют следующие функции:
иллюстративную,
документальную,
структурно-тематическую.
Эти 
функции 
реализуются 
в 
системе 
текстов, 
комментариях,
упражнениях,  в  соотносимых  с  ними  средствах  зрительной  наглядности
(фотографиях,  картах,  схемах,  планах  и  т.д.).  В  учебное  пособие  подбираются
тексты  с 
учетом  специфики  обучения,  имеют  профессиональную  и
информативно-познавательную  направленность.  Одним  из  средств  реализации
данной  задачи  является  использование  географических  названий  в  заглавии
текста. Заглавие,  являясь  структурной  единицей  текста,  в  свернутом  виде
представляет  предмет  описания.  «Заглавие  служит  ключом  к  нахождению
предмета  произведения.  Оно  тесно  связано  с  типом  произведения  и
определяющейся в нем структурой». [2] Обычно топонимы самостоятельно или
в  составе  развернутой  фразы,  словосочетании  сигнализируют  об  экспликации  в
называемом  тексте  в  одних  случаях  полного  объема  или  ведущего  компонента
семантики  топонима  (Астана-столица  Казахстана),  а  в  другой –  одной  или
несколько  ассоциативно-фоновых  семантических  долей  (Северная  и  южная
столицы, Триумф Астаны). Являясь одним из структурных элементов учебника,
заглавие  должно:  служить  хорошим  ориентиром  в  содержании  учебника,

адекватно  отражать  эксплицируемый  в  тексте  компонент  смысловой  структуры
вынесенного в заглавии топонима.
Одним    из  средств  введения  географических  названий  в  учебные
материалы  являются  различные типы   упражнений.
Именно 
потребности 
практики 
преподавания 
русского 
языка
иностранцами  продиктовали  необходимость  разработки  способов  семантики
топонимов  лингвокультурологического  потенциала  географических  названий,
его  презентации  в  учебном  процессе.  Упражнения  составляются  с  учетом
разговорной 
практики. 
Предлагаемые 
ниже 
лингвокультурологические
упражнения направлены на усвоение семантики топонимов.
         Данные    упражнения  предполагают  движение  от  внешней  формы  к
содержанию и имеют адресно-указательный компонент топонима.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет