Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыруPdf көрінісі
бет11/11
Дата22.12.2016
өлшемі0,92 Mb.
#47
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Литература
1. Тллашев  Х.Х.  «Общепедагогические  взгляды  просветителей  Востока
Х1У-ХУ вв.», Ташкент, 1987 г.
2. Баубекова  Г.Д.  «Психолого-педагогическое  наследие  просветителей
Центральной Азии конца 19 начала 20 веков», Астана, 2007 г.
3. Волков  Г.Н.  «Этнокультурная  направленность  ценностных  ориента-
ций» // Гегярлт. № 1,2 2006. С. 14.
4. Волков Г.Н.,Панькин А.Б.История педагогики. Элиста, 2007 г.
Түйін
Қазақстандағы    педагогикалық ойлардың пайда  болуы, қалыптасуы
және  дамуы  заманауи
әлеуметтік өмірдің  құраушыларының
бірі  болып
табылатын  педагогика ғылымының  қоғамдық-тарихи  миссиясының  өзіндік
ерекшелігін дәлелдейді.

Мақалада  жоғары  оқу  мектебінде  оқутышының кәсіби  жұмысының
ерекшелері көрсетілген.
Summary
The history of forming, establishing and developing of pedagogical thoughts in
Kazakhstan,  revelation  of  originality  demonstrate  the  public-historical  mission  of
pedagogical  science  as  one  of  creating  a  modern  social  environment.  Social  and  cul-
tural, ethnic specific peculiarities of Turkish people, succession and interrelation ideas
of medieval thinkers, national pedagogy and psychology of  Turks testify about the ne-
cessity of taking in to account educational-training process of national –specific char-
acter, properties and qualities of its participants.
Pedagogical  thoughts  of  medieval  Kazakhstan  directly  affect  on  development
and  improvement  the  national  system  of  education  and  pedagogical  science  in  Ka-
zakhstan

ОҚУШЫЛАРДЫ КӨРКЕМ ШЫҒАРМА АРҚЫЛЫ
ОТАНСҮЙГІШТІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
Ордабай С.Қ., оқытушы
(Ә.Марғұлан атындағы №40 орта мектеп, Астана қ.)
Мектеп  балаларға  терең және  сапалы  білім  береді.  Оларды  жоғарғы
идеялық адамгершілік  көзқарас  рухында  тәрбиелеп,  жан-жақты  жетілдіреді,
осының нәтижесінде балаларда Отанға сүйіспеншілік, адал ниетпен оқып, еңбек
ету, ұжымдық сияқты болымды қасиеттер қалыптасады.
Бала  отбасы  мүшелерінің арасында  ең жарасты,  ең  әділетті қарым-
қатынастардың
куәсі 
болып,
үлгі-өнеге 
алады. 
Отбасында 
баланың
жауапкершілігі  мен өзгелерге  достық, ар-намыс  сезімдерінің оянуы  ата-ана
тәрбиесінің ықпалы.  Ата-ана  және  басқа  ересектер өскелең буынға  тек  жеке
бастарының  өнегесімен,  іс-әрекеттерінің  үлгісімен  ықпал  жасайды.  Ата-
аналардың  ұнамсыз  жайларға  тіпті  уақытша  болса  да  бой  алдыруына  жол
бермеуі  тиіс. Өйткені  күйкі  көріністің ықпалы  лезде  тамыр  жайып,  баланың
бойына мінез болып қалыптасуы ықтимал. Ата-бабаларымыз ұрпағын ер жігітке
кедергі болатын жалқаулық, аңқаулық, жасқаншақтық, өтірік-өсек айтып, алдап-
арбау сияқты жағымсыз қасиеттерден аулақ болуға тәрбиелеген. Сонымен қатар
олар  жан-тәнімен, қанымен қорғаған  жерімізді,  елімізді,  Отанымызды,  тілімізді
сақтай  отырып өскелең  ұрпақты  адамгершілік қасиеттерге  баулуды  мақсат
тұтқан.
Орта  мектептерде  оқушы  бойында  отансүйгіштік қасиетті  дамытуда
әдебиет 
сабағының
орны 
ерекше.
Қазақ 
әдебиеті 
пәнінде 
ақын-
жазушыларымыздың көркем  шығармалары  арқылы,  ондағы  кейіпкерлердің іс-
қимылдары  арқылы  баланы  тәрбиелеу –  жемісті  нәтиже  беретін  іс.  Ал
оқушыларды Отанды сүюге тәрбиелеуде батырлар ертегісінің, батырлық туралы
аңыз әңгімелер  мен  дастан, өлеңдердің маңызы  зор.  Және  бұл  тәрбиені  ерте
жастан қалыптастырған орынды деп есептейміз.
Қазақ  әдебиеті  сабағында  оқытылатын  кез-келген  шығарманың тәрбиелік
мәні,  мағынасы  басым  болады.  Мысал  ретінде  5-сыныпқа  арналған  оқулықта
берілген Ә.Тәжібаевтың  «Толағай»  ертегісі  арқылы  патриоттық тәрбие  беруді
мақсат еткен сабақ бағдарламасын ұсынып отырмыз.
Тақырыбы: Толағай ертегісі /2-сағат/
Сабақтың мақсаты: 1. Білімділік мақсаты: ертегідегі Толағайдың ерекше
сипатын, ерен іс-әрекетін  жан-жақты ашқыза отырып, мінездеме беру, портретін
тапқызу, басқа ертегі кейіпкерлермен салыстыру;
2. Дамытушылық мақсаты: проблемалық сұрақтарға ауызша және жазбаша
байыпты жауап беруге дағдыландыру;
3. Тәрбиелік мақсаты: Отансүйгіштікке, елін, жерін қорғауға баулу.
Түрі: сын тұрғысынан ойлау жобасындағы сабақ
Әдісі: Венн диаграммасы
Көрнекілігі: кесте, парақшалар

Сабақ барысы: Ұйымдастыру кезеңі
Түгендеу. Оқушылардың назарын сабаққа аудару.
Үй тапсырмасы: «Толағай»ертегісі жоспар бойынша мазмұндатылады.
І  Толағайдың дүниеге келуі
ІІ  Ел күйзелісі
ІІІ Толағай ерлігі
Шығармашылық жұмыс: Толағай секілді ер болу қолыңнан келе ме? /ойтолғау/
Жаңа сабақ мақсаты, тақырыбы хабарланады.
І қызығушылықты ояту сатысы. Портрет дегеніміз не?
Көркем әдебиетте адамның сырт бітімін, кеспін-кейпін, жүріс-тұрысын
суреттеуді портрет дейміз.
Балалар, ертегіден Толағайдың портретін табамыз.
Кере қарыс, ақша маңдай,
Күн нұрынан жаралғандай,
Туған айдай екі қасы,
Ақ тістері ақ меруерттей,
Қос жұлдыздай көз жанары,
Қос бетінің тамып қаны
Жалындайды жанған өрттей.
Тым ерекше тұлға пішін,
Өлшеп болар емес күшін.(жеке,топта)
Тапсырма
Теңеу сөздерді табу(жеке, топта)
Меруерттей, қос жұлдыздай, өрттей.
Балалар, Толағайдың ерлігін біз өткен тақырыптардың ішінде кімнің ерлігімен
салыстыра аламыз?
Кендебайдың.
- Кендебай кім?
- Ол қандай ерлік жасады?
- Қойшы баланы ата-анасымен табыстырды.
Ал, Толағай халқын жұттан құтқарды, ендеше Толағай мен Кендебайды
салыстырайық.
   І топ Кендебай бейнесі
   ІІ топ Толағай бейнесі
   ІІІ топ    Кендебай мен Толағайдың ұқсасатығы
Кендебай
Ұқсастығы
Толағай
Батыр
Мейірімді
Еңбекқор
Мықты
батыр
Ер жүрек
Қайратты
Қамқоршы
Жүрегінің түгі бар
       /жұмыстарын жариялау/
- Балалар, Кендебай ертегісінің авторы бар ма?
- Толағай ертегісінің авторы кім?

- ерлік туралы мақал-мәтелдерді толықтырып жазыңдар.
Ерлік білекте емес, ...
Нар тәуекел - ...
Ерді намыс өлтірер, ...
Батырға оқ дарымайды, ...
Ерлік- елдің қасиеті,...
Ерлік көрсеткенге,...
Үйге тапсырма: ертегі мазмұны бойынша сурет салу
Қорытынды.
Бағалау.
Резюме
В  данной  статье рассматривается  вопрос  патриотического  воспитания  в
процессе  обучения. Автор  при  изучении  казахской  литературы  подбирает  по
содержанию  тексты  для  патриотического воспитания. По  мнению  автора  для
такой цели эффективнее будет выбрать героических поэм и сказок.
Summary
The question of patriotic behavior in the process of education is considering in
this  article.  Author  during  study  of  Kazakh  literature  chooses  texts  by  its  contest  for
patriotic behavior. In author`s opinion it is more effective to choose heroic poems and
fairy tales for this purpose.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ
Прусс О.В., преподаватель
 школа-гимназия №31, г.Астана
Не существует сколько-нибудь
 достоверных тестов на одаренность,
кроме тех, которые проявляются
 в результате активного участия
 хотя бы в самой маленькой
поисковой исследовательской работе.
А.Н. Колмогоров
Обучение  биологии  связано  с  обобщением  знаний  о  явлениях  реального
мира.  Способность  познавать  окружающий  мир,  действовать  адекватно  полу-
ченной информации, создавая благо для людей, что является важной чертой об-
разованного  человека,  ответственность  которого  за  сохранение  цивилизации  за
последнее время значительно возросла.
Биологическое  образование  является  одним  из  компонентов  подготовки
подрастающего  поколения  к  самостоятельной  жизни. Следовательно,  целена-
правленно формируя умения  учащихся самостоятельно  усваивать знания в ходе
обучения биологии, не только можно повысить качество обученности школьни-
ков, но и в перспективе поможет им быть успешными и конкурентоспособными
в жизни.
В образовательной теории и практике главной и актуальной стала пробле-
ма активности личности в обучении,  ведь  обучение  по образцу  «делай как я»
сегодня противоречит требованиям общества и государства.  Достижения психо-
лого-педагогической  науки  убеждают,  что  наиболее  конструктивным  решением
этой  проблемы  является    создание  таких  условий  в  обучении,    которые  будут
способствовать раскрытию внутреннего, творческого потенциала и продвигать  в
плане личностного роста  ученика.
Современная  школа  создает  условия  для  развития  личности  учащегося,  его  ин-
дивидуальности,  творческих  способностей,  формирования  потребности  учиться
на  протяжении  всей  жизни,  приобретения  опыта  практической  деятельности  в
различных сферах, самоопределения самореализации.
В  этой  статье  я опираюсь  на  идеи,  взгляды,  высказанные  видными  пред-
ставителями  педагогической  науки:  Р.Г.Иванова,  Т.З.Савич,  И.И.Чертков,
Л.В.Махова,  М.Г.Чернобельская,  Д.Г.Кирилловак,  П.И.Пидкасистый,  Зимней
И.А.  и  т.д.,  они  раскрывают  пути  и  методы  познания  биологических  объектов,
явлений на основе формирования  у  учащихся рациональных приемов самостоя-
тельных работ.
В результате  изучения  биологии,  по  гос.  стандартам  среднего  образо-
вания РК, учащиеся школ должны:
знать/понимать: признаки биологических объектов , сущность биологических
процессов, особенности живых  организмов;

уметь/объяснять:  роль  биологии  в формировании  современной  естественно-
научной  картины  мира,  в практической  деятельности  людей  и  самого  ученика;
необходимость  защиты  окружающей  среды; место и  роль  человека  в природе;
зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; ставить био-
логические  эксперименты,  описывать  и  объяснять  результаты  опытов;  рассмат-
ривать  на  готовых  микропрепаратах  и  описывать  биологические  объекты;
Можно  ещё  очень  долго  описывать  требования  к  ученикам  по  предмету:
распознавать  и  описывать,  выявлять,  сравнивать,  определять,  анализировать  и
оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической информации и т.д.,
поэтому наша задача как можно больше заинтересовать ребенка, ведь любопыт-
ный  ребенок  позитивно  реагирует  на  новые,  необычные,  странные  или  загадоч-
ные элементы окружающего мира, двигаясь им навстречу, исследуя их, произво-
дя над ними какие-либо действия. Он проявляет нужду или желание  узнавать о
себе и окружающем его мире; изучает окружающую действительность, ища но-
вые  опыты;  настойчиво  изучает  и  исследует  стимулы  с  целью  узнать  больше  о
них.   Подвижки, происходящие в современной жизни, требуют развития новых
способов образования, новых педагогических технологий, развивающих творче-
скую  инициативу  личности,  формирующих  универсальные  умения  учеников
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих проблем.
Изучив  ряд  литературных  источников: Алексеев  Н.Г.,  Леонтович  А.В.,
Обухов  А.С.,  Богоявленская  Д.Б.  Петунин  О.В.  Савенков  А.И  Семенова  Н.А.,
пришла к тому, что наиболее эффективной работой на уроках биологии является
учебно-исследовательская деятельность.
    Учебная  исследовательская    деятельность –  это  специально  организован-
ная,  познавательная творческая деятельность  учащихся, по своей структуре со-
ответствующая  научной  деятельности,  характеризующаяся  целенаправленно-
стью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, ре-
зультатом которой является формирование познавательных мотивов, исследова-
тельских  умений,  субъективно  новых  для  учащихся  знаний  или  способов  дея-
тельности. (Н.А. Семенова)
Главным  смыслом  исследования  учащихся  есть
то, что оно является учебным.
Учебно-исследовательская  деятельность  начинается  с  анализа  фактов,  яв-
лений, их связей и отношений, осознание проблемы и исследовательской задачи.
В  основе  учебно-исследовательской  деятельности  лежит  решение  учебных  про-
блем и проблемных учебных задач и нахождение способов их решения. В позна-
нии  свойств  объектов  и  их  связей  с  окружающей  социоприродной  средой  уча-
щиеся  часто  совершают  «открытия»,  являющиеся  новыми  только  для  них.  В
данном случае открытия обладают субъективной новизной, являются  учебными
и  представляют  ценность  для  одного  или  нескольких  учащихся –  субъектов  ис-
следовательской деятельности.
Дети решают проблемы, уже решенные обществом, наукой и новые толь-
ко  для  них  самих.  Учитель  предъявляет  ту  или  иную  проблему  для  самостоя-
тельного  исследования,  зная  ее  результат,  ход  решения  и  те  черты  творческой
деятельности, которые требуются проявить в ходе решения. Такой вид исследо-
вания ценен тем, что в процессе его осуществления формируются мировоззрение
и нравственно-волевые качества личности. (Обухов А.)

Соглашаясь    с  мнением  Петунина  О.В.  существуют  некоторые  различия
учебно-исследовательской  деятельности  от  научно-исследовательской,  (которая
зачастую   присуща студентам), например:  Учебное исследование важно для от-
дельного  школьника  или  группы,  способствует  их  познавательному  продвиже-
нию,  выполняется  часто  с  использованием  упрощенных  методик  сбора  и  обра-
ботки  данных  или  по  некоторому  набору  последовательных  заданий,  разрабо-
танных с учетом возраста и опыта школьника – исследователя.
Учебно-исследовательская  деятельность  подразумевает  в  первую  очередь
ознакомление  учащихся  с  различными  методиками  выполнения  работ,  способа-
ми сбора, обработки и анализа полученных результатов. Научное же исследова-
ние решает проблемы, продвигающие науку вперед и способствующие развитию
общественной мысли и теоретического знания. Оно подразумевает большую са-
мостоятельность  учащихся  как  при  выборе  методик,  так  и  при  обработке соб-
ранного материала, а результатом работы может быть новое открытие.
Благодаря  данной  методике,  удается  найти творческий  подход  к  построе-
нию  урока,  его  неповторимости,  насыщенности,  многообразием  приемов,  мето-
дов  и  форм,  что обеспечивает  эффективность.  Существует  множество  способов
развития творческих способностей учащихся, особый интерес составляют: мини
проекты,  мини  презентации,  доклады,  лабораторные  работы,  Интернет –  сайты
(школьный сайт). Это дает возможность повысить степень активности школьни-
ков,  привлечь  внимание к  предмету,  развить  их  творческий  потенциал.  Прежде
всего в ходе работы углубляются и расширяются знания, полученные на уроках,
формируется стойкий интерес к окружающему миру с биологической точки зре-
ния.  Развиваются  разнообразные  навыки  самостоятельной,  исследовательской
работы,  умения  анализировать,  обобщать,  делать  выводы.  Есть  возможность
проявить себя даже слабым и зачастую пассивным ученикам.
В заключении, хотелось бы сказать,  что стимулируя познавательную дея-
тельность самих ребят и повышая их собственные усилия в овладении знаний на
всех этапах обучения, мы добиваемся развития познавательного интереса к био-
логии.  Совокупность  форм  и  методов  учебно-исследовательской  деятельности
на  уроках  биологии  направлена,  прежде  всего,  на  формирование  у  школьников
познавательной  самостоятельности,  овладение  навыками  исследовательской
деятельности и развитие их интеллектуальных способностей. И как мне кажет-
ся,  исследования  происходящие    за  школьными  партами,  ведут  к  великим  от-
крытиям в науке в будущем, т.к. уже сейчас мы стараемся шагать в ногу со вре-
менем.
Литература
1. Алексеев  Н.Г.,  Леонтович  А.В.,  Обухов  А.С.,  Фомина  Л.Ф.  Концепция
развития исследовательской деятельности учащихся // Исследовательская работа
школьников. – 2002. №1. – С. 24-33.
2. Арцев  М.Н. Учебно-исследовательская  работа  учащихся:  методиче-
ские рекомендации для педагогов и учащихся //Завуч для администрации школ.-
2005. - №6. - С.4-30.

3. Богоявленская Д.Б. Исследовательская деятельность как путь развития
творческих способностей // Исследовательская деятельность учащихся
4. Петунин  О.В.  учебно-исследовательская    и  научно-исследовательская
деятельность  старших  школьников  по  биологии  //Инновации  в  образовании.
2006.№2 с.58-68
5. Савенков  А.И.  исследовательское  обучение  и  проектирование  в  совре-
менном  образовательном    пространстве  //  Исследовательская  работа  школьни-
ков. 2004. №1
6. Семенова Н.А. Исследовательская деятельность учащихся // Начальная
школа. 2006. №2
Түйін
Биологияны үйренудегі қазіргі  заман    талабы.  Аталған  мақала қысқа
ашылады.    Аталған  мақалада өскелең  ұрпақты  мақсаткерлікке  икемдеу  туралы
дайындық айтылады.    Аталған  мақалады  биологияны үйренудегі қазіргі  заман
талабы айтылады.  Биологиялық білім өскелең ұрпақты өз бетінше өмір сүруге
дайындаудың ең бір жинытығы болып  табылады.
Оқушылардың жеке  дамуы үшін қазіргі  мектеп  жағдай  жасайды.
Балалардың
пәнге 
деген
қызығушылығы 
жаңа 
технологиялар,әртүрлі
формалар,әдістер,тіл табысулар арқылы оянады.
Оқу-зерттеу қызметі-бұл  балаларды  пәнге қызықтыру үшін  ең шынайы
тәсіл.    Оқу-зерттеу қызметі-әлсіз  және  енжар  балалардың ашылуына  мүмкіндік
береді.  Мектептік  орындықтан
үйренген
әдет  дағдылары,болашақта ұлы
ғылымды ашуларына әкеледі.
Summary
In this artikle the modern approach to the study of Biology is reported.
The  Biology  education  is  one  of  the  components  of  the  growing  generation
,
s
preparing for its independet life.
A modern school is founding all conditions for pupils
,
 de Velopment now. The
teacher
,
s aim  is to interest a pupil in the subject using  new technologies, approaches,
methods  and  other  forms.  The  most  realistic  way  to  do  it  is  the  researching  activity.
This kind of activity gives the opportunity to show the abilities of pupils, who are not
able to study the subject.
Having mastered the skills some one will discover a lot in this science.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОНИМОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Омарова Г.Т., Емец Л.И., преподаватели
(КАТУ им.С.Сейфуллина)
Лингвокультурология, занимаясь  выявлением  специфических  объектов-
культуроносных  единиц  языка,  семантика  которых  отражает  культуру  народа,
рассматривает слово  в качестве  вместилища знаний о стране.  Одним из своеоб-
разных лингвокультурологических объектов являются географические названия.
Географические названия или топонимы не  ограничиваются    называнием объ-
екта, но, имея сложные структурные значения, содержат компонент, являющий-
ся главным вместилищем национально-культурной информации. [1]
Главная цель работы – выявление лингвокультурологического потенциала
топонимов русского языка  и способ интерпретации этого потенциала в процессе
преподавания. Именно потребности практики преподавания русского языка ино-
странцам,  а  в  нашем  случае  студентам -  оралманам,    продиктовали  необходи-
мость  детального рассмотрения  семантики  топонимов  и разработки  способов
выявления  лингвокультурологического потенциала географических названий.
Комплекс  информации,    заключенной  в  топониме,  существен  для    работы  по
развитию  навыков и умений адекватного понимания  текста и для  обеспечения
глубины этого понимания, для формирования культурологической  компетенции
студентов.    Активное  использование  географических  названий  является  харак-
терной  чертой  культурологически  ориентированного  учебного  пособия.  При
этом топонимы выполняют следующие функции:
иллюстративную,
документальную,
структурно-тематическую.
Эти функции реализуются в системе текстов, комментариях, упражнениях,
в соотносимых с ними средствах зрительной наглядности (фотографиях, картах,
схемах,  планах  и  т.д.).  В  учебное  пособие  подбираются тексты с  учетом  специ-
фики обучения, имеют профессиональную и информативно-познавательную на-
правленность.  Одним  из  средств  реализации  данной  задачи  является  использо-
вание  географических  названий  в  заглавии  текста. Заглавие, являясь  структур-
ной единицей текста, в свернутом виде представляет предмет описания. «Загла-
вие служит ключом к нахождению предмета произведения. Оно тесно связано с
типом произведения и определяющейся в нем структурой». [2] Обычно топони-
мы  самостоятельно  или  в  составе  развернутой  фразы,  словосочетании  сигнали-
зируют  об  экспликации  в  называемом  тексте  в  одних  случаях  полного  объема
или ведущего компонента семантики топонима (Астана-столица Казахстана), а в
другой – одной или несколько ассоциативно-фоновых семантических долей (Се-
верная и южная столицы, Триумф Астаны). Являясь одним из структурных эле-
ментов учебника, заглавие должно: служить хорошим ориентиром в содержании
учебника, адекватно  отражать эксплицируемый  в тексте  компонент  смысловой
структуры вынесенного в заглавии топонима.

Одним  из средств введения географических названий в учебные материа-
лы  являются  различные типы   упражнений.
Именно  потребности  практики  преподавания  русского  языка  иностранца-
ми  продиктовали  необходимость разработки  способов  семантики топонимов
лингвокультурологического потенциала географических названий, его презента-
ции в учебном процессе. Упражнения составляются с учетом разговорной прак-
тики.  Предлагаемые  ниже лингвокультурологические упражнения направлены
на усвоение семантики топонимов.
Данные    упражнения  предполагают  движение  от  внешней  формы к  содер-
жанию и имеют адресно-указательный компонент топонима.
1. Ориентация в городе.
Опорные  слова:  карта-смеха  города;  маршрут  поездки,  прогулки;  улица,  про-
спект.
            Упражнение 1. Ответьте на вопросы: На каком виде транспорта вы прие-
хали на учебу? Где вы разместились? Каковы ваши первые  впечатления  о горо-
де?
           Упражнение  2. Составьте краткий рассказ  о  первых  днях пребывания  в
городе. Назовите улицы, где вы успели побывать.
2. Бытовые  условия проживания, службы сервиса.
Опорные  слова:  удобства комнаты; вид  с окна; нахождение  парикмахерской;
газетного киоска; прачечной; столовой, аптеки; магазинов.
Упражнение 1. Ответить на вопросы: Какие  удобства есть в вашей комна-
те? Где находится ближайший магазин? Как называется он? Ваше окно выходит
на какую улицу? Где находится парикмахерская? Как она называется?
Упражнение  2. Составьте    диалог    на  тему: Как  пройти  до  нужной  мне
улицы?
3. Почта, телеграф, телефон.
Опорные  слова: Отправить,  получить  письмо;  опустить  (письмо,  открытку)  в
почтовый  ящик; бандероль, посылка;  заполнить бланк;  заказать   телефонный
разговор;  приобрести  жетон.
Упражнение 1. Заполните бланк телеграммы.
Упражнение 2. Составьте  диалог на тему:  разговор по телефону.
Упражнение 3. Употребите  следующие  слова и  выражения в  следующих
ситуациях: общение  на почте; разговор  по телефону.
Купить конверт, написать адрес; набрать номер; длинные, короткие гудки;
как дела? что нового?; пригласить в  (на).
4. Городской транспорт.
Опорные слова. Виды транспорта: трамвай, автобус, такси, метро, троллейбус;
пользоваться (чем?); ехать на; делать пересадку с на; линия метро; турникет; эс-
калатор;  остановка  (чего?);  стоянка  такси;  подземный  переход; левостороннее,
правостороннее движение; перекресток; проездной билет; бульвар, набережная.

Упражнение 1. Ответьте на вопросы: Какими видами транспорта вы поль-
зовались? Какой вид транспорта вы предпочитаете и почему? На какой улице вы
выйдете?
Упражнение 2. Составьте диалог на тему: в общественном транспорте.
Упражнение 3. Составьте рассказ  о первой  поездке в город.
Упражнение  4.  По  предложенному  плану,  схеме,  карте  объясните,  как
лучше дойти, доехать до определенного места.
На  уровне  мотивирующего  признака  можно  предложить  такое  уп-
ражнение:
Что вы знаете о людях, чьими именами названы города, улицы.
На уровне ассоциативно-фоновых связей можно предложить  упражне-
ния:
1)  Выберите  из  фотографий  те,  на  которых  изображен  наш  город.  Найдите
места, где вы были на экскурсии.
2) Ответьте на вопросы: Чем знаменит ваш город или село? Какие достопри-
мечательности вы назовете?
На уровне обобщения можно предложить следующие упражнения:
1) Напишите рассказ о своей малой родине в форме заметки в газету (письма
к другу, родителям и т.д.).
2) Составьте план предстоящей экскурсии по городу.
3) Составьте рассказ о городе по опорным словам, словосочетаниям.
4) Ответьте на вопросы викторины.
5) Решите кроссворд.
6) Посоветуйте другу, где можно лучше отдохнуть на каникулах.
Таким  образом,  все  виды  упражнений,  направленные  на  введение,  трени-
ровку  и  закрепление  умений  и  навыков,  оперирования  данным  языковым  мате-
риалом могут использоваться для овладения топонимической лексикой, что зна-
чительно повысит культурологическую отдачу  учебных занятий. Лингвокульту-
рологические упражнения,  будучи  направленные  на  выявление,  активизацию,
запоминание  страноведческой  информации,  носителем  которой  являются  гео-
графические названия, одновременно вносят в занятие элемент занимательности,
активизируют познавательную деятельность, стимулируют самостоятельный по-
иск  дополнительной  информации,  способствуют  закреплению  определенного
зрительною образа, зафиксированного в иллюстрированных материалах учебни-
ка с называемым объектом.
Литература
1. Молчановский  К.В.  Лингвострановедческий  потенциал  топонимиче-
ской  лексики  русского  языка  и  его  учебно-лексикографическая  интерпретация.
Диссертация на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Москва, 1984 г.
2. Феллер М.Ф. Структура произведения. М: Книга, 1981.- 272с.

Түйін
Г.Т. Омарова және Л.И.Емец оқытушылардың «Использование топонимов
на  занятиях  русского  языка»  мақаласында  жағрафиялық атаулар өзіндік
жақтарымен  лингвомәдениеттік  объекті  ретінде қарастырылған.  Мақаланың
басты  мақсаты –  орыс  тілін  шет  тілі  ретінде  оқыту  барысында  оның
лингвомәдениеттік  потенциалдық
топонимдерін  және  осы  потенциалдың
интерпретациялық әдістерін анықтау.
Үлгі ретінде әртүрлі жаттығулар беріледі.
Summary
The  article  written  by  G.T.Omarova  and  L.I.Yemezs  “Using  the  toponyms  at
the lessons of the Russian language” considers the geographical names as peculiar lin-
guistic  and  culturological  objects.  The  main  aim  of  the  article  is  to  reveal  linguistic
and culturological potentials of the Russian toponyms and the ways of interpretation of
this potential in the teaching process of Russian as a foreign language. Different types
of training exercises are given as sample.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет