ЖҰма 3 наурызPdf көрінісі
бет9/9
Дата15.03.2017
өлшемі3,06 Mb.
#9708
1   2   3   4   5   6   7   8   9

     турсунмәһәммәт   

МәШүров, 

      Пәрһат һәМраев чүшәргән     

     сүрәтләр.

 

«Жаркент өңірі»

№14  (8857 )

Құрылтайшы:  Панфилов    ауданының  әкімдігі

Жарияланған  мақала 

авторларының пікірлері  редак-

ция көзқарасын білдірмейді

Жарнама  мен   хабарландырулардың   мазмұны  мен 

мәтініне    жарнама   беруші   жауапты

Газет  қазақ, орыс, ұйғыр тілінде аптасына бір рет жұма 

күні шығады. Көлемі 1 шартты баспа табақ

Газет  «Принт  плюс»       

ЖШС    баспахана-

сында  басылады.

 Мекен -  жайы: 

Өтеген батыр  

ауылы, Сейфуллин  

көшесі  2 «б».

Тел: 8/727/51-78-31.

Электронды  поштамыз:

Zharkent_oneri@mail.ru

ДИРЕКТОР-

БАС   РЕДАКТОР

БАҒДАТ   БЕЙСЕНҚЫЗЫ  

АЙТМҰҚАЕВА 

Телефондар: 

9-33-05

 9-33-06.

Меншік иесі  «Жаркент өңірі» 

ЖШС

Таралымы 5060

БІЗДІҢ   МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 

041300.

ЖАРКЕНТ  ҚАЛАСЫ,

 ПАЩЕНКО КӨШЕСІ,14.

Газет  Қазақстан Республикасы  Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде 

1999 жылғы 25 қарашада қайта тіркеліп, нөмірі 942 -Г санды куәлік берілді.

16

3 наурыз 2017 жыл

     

 

 Жаркент орта  мектебінің әкімшілігі  мен  кәсіподақ  комитеті 

осы  мектептің  ағылшын  тілі  пәнінің 

мұғалімі  Қуатова  Майраға  шешесі, 

осы мектептің техникалық қызметкері 

Мамбетова 

Әсемгүлге 

әпкесі 

АЙНАГҮЛДІҢ      қайтыс  болуына  бай-

ланысты қайғырып  көңіл  айтады.

      

 

Розыбакиев атындағы орта мектептің  әкімшілігі  мен  кәсіподақ 

комитеті  осы  мектептің  бастауыш 

сынып  мұғалімі  Ниязова  Мастурамға 

анасының қайтыс болуына байланы-

сты қайғырып көңіл айтады.

     

 

Розыбакиев атындағы орта мектептің  әкімшілігі  мен  кәсіподақ 

комитеті  осы  мектептің  орыс  тілі  мен 

әдебиеті  пәнінің  мұғалімі  Мухпуло-

ва  Алиямға  анасы  зейнеткер  ұстаз СОФЬЯНЫҢ  қайтыс болуына байла-

нысты қайғырып көңіл айтады.

 

 

Үлкеншыған орта мектебінің әкімшілігі  мен  кәсіподақ  комитеті  осы 

мектептің технология пәнінің мұғалімі 

Керебаев 

Бақытжанға 

бауыры

 

ЖАЛҒАСБЕКТІҢ  мезгілсіз        қайтыс 

болуына  байланысты  қайғырып  көңіл 

айтады.

 

  

Үлкеншыған 

орта 

мектебінің  әкімшілігі  мен  кәсіподақ комитеті  осы  мектептің  ұйғыр  тілі 

пәнінің  мұғалімі  Юсупова    Айшигулге 

анасы 

АХТАРБУВИНІҢ   қайтыс болу-

ына байланысты қайғырып көңіл айта-

ды.

 

  Үлкеншыған орта мектебінің 

әкімшілігі  мен  кәсіподақ  комитеті 

осы  мектептің  бастауыш  сынып 

мұғалімі  Сулейменова  Айнурға  әкесі ОСПАНҒАЛИДЫҢ  қайтыс  болуына 

байланысты қайғырып көңіл айтады.

 

«Е.Сыпатаев атындағы 

орта 


мектеп 

мектепке 

дейінгі 

шағын  орталығымен»  коммуналдық 

мемлекеттік  мекемесінің  әкімшілігі  

мен  кәсіподақ  ұйымы  осы  мектептің  

техникалық  қызметкері  Амирбеко-

ва  Жаңылға  анасы БИҒАЙШАНЫҢ 

қайтыс 


болуына 

байланысты   

қайғырып  көңіл  айтады.

МАҚТАНЫШЫМ   -  

ҚАЗҰУ !

     


 

Талай  түлектің  арманы-

на  айналған  ҚазҰУ-да  оқу  мүмкіндігі 

маған  да    бұйырды.  Шынында  да, 

арман  боларлықтай  атына  заты  сай 

әсем қалашық менің жүрегімді бірден 

жаулап  алды.    Өз  білімі  мен  дары-

нына  сенетін  көңілді  де  ізденімпаз 

жастардың ордасы екені көзге көрініп-

ақ тұр.            

      Мен  өзімнің  осы  күннен  ба-

стап 


жаңа 

өмірге 


араласа 

бастағанымды  сезіндім.  Осылай-

ша  менің  студенттік  өмірім  баста-

лып  кеткеніне  екінші  жыл  болды...                                                                                                                                         

              ҚазҰУ  болашаққа  нық  қадам 

бастырар  саналы  ғұмырдың  бір 

айғағы  іспетті.  Еліміздің  басты  оқу 

орны  менің  білім  алуға  деген  потен-

циалымды өрлеткендей болды. Оның 

себебі де аз емес.  Қара шаңырақтың 

қоластына  жиылған  жиырма  мыңға 

жуық ізденушінің талабын тауға қарай 

дөңгелетер  жағдайдың  барлығы 

да  жасалған.  Әрине,  мұны  ғажайып 

әлем десе де болар, ең бастысы та-

лай  бала  кыранның  қанатын  ұштап, 

қияға  самғатқан  студенттер  сарайы, 

тарихы  тереңде  жатқан  ҚазҰУ-ды 

бір  сәтке  көз  алдына  елестететін 

жеке  мұражай,  заман  талабына  сай 

жабдықталған үш жүз адамдық интер-

нет орталығы тағысын тағылар, айта 

берсең толып жатыр.                                                                                                

                    Қалай  десем  де,  ҚазҰУ-мен 

мақтанамын,  тіпті  халыққа  таны-

мал  болып  жүрген  азаматтарды 

біздің түлегіміз деп естігенде, көңілім 

көтеріліп, бір марқайып қаламын.  

 

Мен  сол  тұлғалардың отырған аудиториясында отырып, сол 

кісілерге  сабақ  берген  ұстаздардан 

тәлім  алып  жүргенім  маған  жігер 

береді.  Әлемдік  дәрежедегі  білім 

мен  спорт  сайыстарында  топ  жарып 

жүрген  ҚазҰУ  студенттері  сол  аға 

буынның жалғасы шығар, мен де сол 

үрдіске  ілесе  алсам,  жетілгенім  және 

самғап ұша алатындай болғаным деп 

сенемін.        Осындай  білім  ордасына 

сусындағаныма мақтанамын! 

                    Секен  РАҚЫМЖАНҰЛЫ,

      ҚазҰУ-дің механика және 

математика                         

факультетінің   2-курс студенті .                                           

 

« П а н ф и л о в   

ауданының 

 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылығы 

және  тұрғын  үй  инспекциясы 

бөлімі»  мемлекеттік  мекемесі,  

«Тұрғын 


үй 

қатынастары 

туралы» 

1997 


жылғы 

16 


сәуірдегі  Қазақстан  Республи-

касы  Заңының  71-бабының                

5-тармағын  негізге  ала  отырып, 

коммуналдық тұрғын үй қорынан 

тұрғын үйге мұқтаж адамдардың 

есебінде  тұрған  Қазақстан  Ре-

спубликасы 

азаматтарының 

кезектілік  тізіміне  2017  жылдың  

1  сәуіріне  дейін  түгендеу 

жұмыстары жүргізілуде. 

 

Ж о ғ а р ы д а ғ ы н ы ң негізінде 

құжаттарын 

тапсырмаған азаматтар төменде 

көрсетілген  құжаттарды  Панфи-

лов  ауданы, 

Жаркент  қаласы, 

Головацкий  көшесі  №129 

үй,  109  бөлмеге  тез  арада 

өткізулері  қажет:  Тел:  8/728-

31/5-12-53, 5-02-14

 1.Жеке куәлік көшірмесі

 2.Балалардың туу туралы куәлік 

көшірмелері

  3.Неке  куәлік  немесе  неке  бұзу 

куәлік көшірмесі

 4.Тұрғылықты мекен жайы бой-

ынша анықтама – ХҚКО-нан (От-

басына толық)

  5.Форма-1      анықтама  –ХҚКО-

нан (Отбасына толық)

 6.Жұмыс орнынан анықтама

 

7.Соңғы 


1-жылда 

алған 


еңбекақы,    зейнетақы  неме-

се 


жәрдемақы 

мөлшерінің 

көрсеткіші.(Зейнетақы 

төлеу 


орталығы, бухгалтерия)

 

8.Файл 10-беттікПанфилов ауданының тұрғын 

үй-коммуналдық

шаруашылығы және тұрғын 

үй инспекциясы бөлімі» ММ.

  АУДАН   

ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ    

НАЗАРЫНА!

 

Жекеше 


 

нотариус  

Р.Мартепбаева    01.11.2016    жылы   

қайтыс болған Кунанбаев Жумагазы 

Мырзахметовичтің атына мұрагерлік 

іс  ашылғанын  хабарлайды.  Мұрадан  

үлес  алатын  заңды  мұрагерлер  бол-

са Жаркент қаласы, Пащенко  көшесі 

№57  мекен-жайға  немесе  5-11-22 

телефонына      хабарласуға    болады. 

 

Жекеше 


 

нотариус  

Р.Мартепбаева    07.09.2010    жылы   

қайтыс болған Матрисаев Дуйсенали 

Нурахметовичтің    атына  мұрагерлік 

іс  ашылғанын  хабарлайды.  Мұрадан  

үлес  алатын  заңды  мұрагерлер  бол-

са Жаркент қаласы, Пащенко  көшесі 

№57  мекен-жайға  немесе  5-11-22 

телефонына      хабарласуға    болады. 

 

Жекеше 


 

нотариус  

Р.Мартепбаева    12.01.2017    жылы   

қайтыс болған Масимов Махмуттың 

атына  мұрагерлік  іс  ашылғанын 

хабарлайды.  Мұрадан    үлес    ала-

тын    заңды    мұрагерлер    болса 

Жаркент  қаласы,  Пащенко    көшесі 

№57  мекен-жайға  немесе  5-11-22 

телефонына      хабарласуға    болады. 

 

Частный нотари-

ус    Г.Сыдыкова      сообщает  об  от-

крытии  наследственного  дела  на 

имущество Батырханова  Ахва-

ра    Кудайбергеновича,    умершего  

02.02.2017  года.  Наследников    про-

шу  обратиться  по  адресу:  г.  Жар-

кент,  ул.Головацкого  154,  8-701-124-

02-50  или по тел:   8/72831/ 5-31-15 

 

Отарбаев Ерәлі 

Нурмухаметұлының  атына  берілген 

сериясы 


ВZ№026104 

нөмірлі 


жүргізуші  куәлігі  жоғалуына  бай-

ланысты  жарамсыз  деп  танылсын. 

 

В  связи  с  утерей  пе-чати 

ИП 

«Ибраимова 

А.Ж» 

считать 


недействительным.

 

В  связи  с  утерей  печати ТОО  «Хан-

Тәңірі»-Ж считать недействительным.

 

Алтыүй  ауылының  тұрғындары,  аяулы  анамыз Жұмабаева 

Дүйсақан  мен  ардақты  әпкеміз  Ардақ            Қалибекқызын        келе   

жатқан     8-наурыз - Халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен 

құттықтаймыз.  Әпкеміз  Ардақ  49-жасқа  толып  отыр.  Сіздерді  шын 

жүректен    құттықтай  отырып,  дендеріңізге  саулық,  отбасыларыңызға 

амандық  тілейміз.    Бала-шағаңыздың  қызығы  мен  қуанышына, 

немерелеріңіздің  сүйіспеншілігіне  бөленіп,  ағайын-туыс  ортасында  

ақжарқын  қалпыңыздан таймай жүре беріңіздер.  

     Күміс күлкі  жүздеріңізден арылмасын,

     Болсын дейміз әрдайым бағың басым.

     Отбастарыңызға тілейміз біз амандық,

                         Жаратқан дәйім әрқашан жарылқасын -деген  ізгі  

тілекпен  құттықтаушылар:  ЖҰМАБАЕВТАР  әулеті. 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

         

      Жекеше    нотариус  

Г.Сарпекова    09.02.2017  жылы 

қайтыс  болған              Ушбаев           

Турдакын  Низамакыновичтің  

атына  мұрагерлік  іс  ашылғанын 

хабарлайды.  Мұрадан    үлес  

алатын  заңды  мұрагерлер  бол-

са Жаркент қаласы, Жібек жолы  

даңғылы  №57    немесе  5-51-06, 

8-701-412-03-00 

телефонына 

хабарласуға    болады.

 

Частный  нотариус  А. Ахметова  сообщает об открытии 

наследственного  дела  на  иму-

щество 

 Ахиярова Малика Тур-

гановича  умершей    19.01.2017 

года.  Всех  лиц  претендующих 

на получение доли в наследстве 

умершей, обратиться по адресу: 

г.Жаркент,  ул.  Жибек  жолы  53. 

тел 5-51-23, 8-701-271-30-03

 

Үшарал 


ауылының 

тұрғыны 


Данғұлбеков  Диас 

Ережепұлының атына берілген  

жүргізуші куәлігі жоғалуына бай-

ланысты  жарамсыз  деп  таныл-

сын. 


 

Аққұдық 


ауылының 

тұрғыны 


болған 

Оспанов 

 

 ХАБАРЛАНДЫРУ

         Панфилов ауданының сумен қамтамасыз ету және ақаба суларын қабылдау қызметін 

пайдаланатын тұтынушылар назарына:

     «Панфилов Су құбыры» аудандық  МКК  жыл сайын өткізілетін сумен қамтамасыз ету және 

ақаба суларын қабылдау қызметінің 2016 жылғы  қаржылық-шаруашылық нәтижесі бойынша 

есеп беруінің тыңдалуы  2017 жылғы  6 наурызда сағат 14:00-де  Жаркент қаласы,  Иванов 

көшесі-25 үй,  «Панфилов Су құбыры» аудандық МКК-ның жиналыс залында өткізілетінін 

хабарлайды.«Панфилов Су құбыры»

аудандық МКК-ң әкімшілігі.

 

Вниманию потребителей пользующихся услугами водоснабжения и приема сточных вод Панфиловского района   РГКП «Панфилов Су құбыры» объявляет о предстоящем проведе-

нии слушания по ежегодному отчету о результатах финансово-хозяйственной деятельности по 

водоснабжению и приему сточных вод за 2016 год, который состоится  6 марта 2017 года в 14:00 

часов в актовом зале РГКП «Панфилов Су құбыры». По адресу г.Жаркент, ул.Иванова 25.Администрация

РГКП «Панфилов Су құбыры»

 

Алматинский филиал РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК сообща-ет, что вводит в действие тариф на услуги по подаче воды по каналам 

Панфиловского производственного участка, согласно приказу №39-ОД от 

20 февраля 2017 года ДКРЕМиЗК по Алматинской области:

 

- с 01 апреля 2017 года в размере 0,275 тенге/м3 (без НДС); 

- с 01 апреля 2018 года в размере 0,288 тенге/м3 (без НДС);

 

- с 01 апреля 2019 года в размере 0,298 тенге/м3 (без НДС); 

- с 01 апреля 2020 года в размере 0,310 тенге/м3 (без НДС);

 

- с 01 апреля 2021 года в размере 0,322 тенге/м3 (без НДС). 

2017 ж. 20 ақпандағы ҚР ҰЭМ "Табиғи монополияларды 

реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Алматы облысы бойынша 

департаменті" РММ-нің №39-НҚ бұйрығы негізінде ҚР АШМ су ресурстар 

комитеті "Қазсушар" РМК Алматы филиалының Панфилов өндірістік 

учаскесінде суды арналар арқылы 1 м3 су беру қызметінің тарифі (ҚҚС-

сыз):

 

- 2017 ж. 01.04. - 0,275 теңге; 

- 2018 ж. 01.04. - 0,288 теңге;

 

- 2019 ж. 01.04. - 0,298теңге; 

- 2020 ж. 01.04. - 0,310 теңге;

 

- 2021 ж. 01.04. - 0,322 теңгені құрайды және күшіне енетінін хабарлайды.

  

Құрметті  де  аяулы құрбым   

Гүлнәр  Қажиқызын  

1    наурыз    туған    күнімен  және 

зейнеткерлікке 

шығуымен 

құттықтаймын.  Отағасының  аяу-

лы жары, балаларының ардақты 

анасына  зор денсаулық, амандық 

тілеймін.  Балалардың  қызығы 

немерелеріңді,  жарың  Бекмұрат 

екеуің 


жетелеп 

жүрсіңдер, 

енді  сендерге  Алла  солардан 

шөберені нәсіп етсін.Құрметпен: Тасқын - Раушан. 

ҚҰРМЕТТІ  

Алман   БЕКДАЙЫРҰЛЫ!

 

Сізді  

 

Көктал ауылдық  округі  аппаратындағы 

әріптестеріңіздің    атынан  60    жас 

мерейлі тойыңызбен шын жүректен 

құттықтаймыз! 

 

Сізге  шынайы  көңілден шыққан ізгі тілегімізді жолдаймыз! 

Өз  округімізде    еңбек  етіп 

жүрген 

жігерлі 


де 

жауапты 


азаматтарымыздың  бірісіз.  Өз 

ісіңізге  берілгендігіңіз  бен  кәсіби 

шеберлігіңіз,    әділдігіңіз  бен 

адамгершілігіңіз үшін әріптестеріңіз 

Сізді  білікті маман, ақжүрек  азамат  

ретінде құрмет  тұтып, сыйлайды. 

  

Бүгінгідей  мерейлі   сәтте Сізге еңбекте толағай табыстарға, мақсатты  биік шыңдарға жете беруіңізді тілейміз. 

Әрдайым  отбасыңыз  аман,  жүзіңіз  жарқын,  мерейіңіз    үстем    болсын,-  

дей отырып  мына  өлең  жолдарын  арнаймыз:

                 Жыл  сайын  қосылсын  жас   жасыңызға

                 Әрқашан   кенеліңіз   мол   бақытқа!

                 Жұмыста   еңбегіңіз   бағаланып, 

                 Медальмен,  орденменен   еленіңіз!

Көктал   ауылдық  округі   әкімінің  аппараты.

Нурталиптің  атына  берілген 

Панфилов  ауданы  бойынша 

рақымшылық  жасауға  байланы-

сты жылжымайтын мүлікті жария 

ету  жөніндегі  комиссиясының 

08.06.2007 

жылы 

берілген №4894  нөмірлі    шешімі  және 

02.07.2008  жылы  берілген  №13 

қабылдау  актісі  жоғалуына  бай-

ланысты  жарамсыз  деп  таныл-

сын.

 

Утерянный  акт  при-емочной  комиссии  о  приемки 

легализованного  объекта  стро-

ительства  в  эксплуатацию  от 

28.10.2007  г    на    имя Абулка-

сымова  Сергазы  Нурбаевича 

считать недействительным. 

 

Жекеше 


 

нотари-


ус    Р.Мартепбаева    28.09.2016  

жылы      қайтыс  болған Куатов 

Нурдаулеттің  атына мұрагерлік 

іс  ашылғанын  хабарлайды. 

Мұрадан    үлес    алатын    заңды  

мұрагерлер    болса  Жаркент 

қаласы,  Пащенко    көшесі  №57 

мекен-жайға  немесе  5-11-22  те-лефонына      хабарласуға    бола-

ды. 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет