Монография Шымкент, 2016 жылPdf көрінісі
бет10/12
Дата24.03.2017
өлшемі1,85 Mb.
#10302
түріМонография
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

А
  ҚОСЫМША
 
 
ҚАЗЫҒҦРТ ӚҢІРІ ТОПОНИМДЕРІНІҢ  ТІЗІМІ 
 
Рет 
саны 
Топонимдік атаулар 
Географиялық нысан 
1.
 
 Абай  
ауыл 
2.
 
 Абылқасқа 
тау 
3.
 
 Ағанай  
ауыл 
4.
 
 Адай  
ауыл 
5.
 
 Адам тас  
тас 
6.
 
 Азартеке  
биік шың, құз 
7.
 
 Айғыр жыққан  
ағынды су 
8.
 
 Айғыржар  
бұлақ 
9.
 
 Айғырұшқан  
жартас 
10.
 
 Айқынбай арығы  
арық 
11.
 
 Аймақ  
ауыл 
12.
 
 Айнатас  
ауыл 
13.
 
 Айшақора 
үйір қоятын жер 
14.
 
 Ақ Ата  
әулие жер 
15.
 
 Ақбастау  
ауыл, бастау 
16.
 
 Ақбура  
бұлақ, әулиелі жер, кесене 
17.
 
 Ақбұлақ 
бұлақ 
18.
 
 Ақбұрқан  
бұлақ 
19.
 
 Ақжар  
ауыл, тау аңғары 
20.
 
 Ақипоза  
бұлақ 
21.
 
 Ақкеріш 
құз 
22.
 
 Ақкӛйлек  
бұлақ 
23.
 
 Аққұм  
каньон, ауыл 
24.
 
 Ақпан  
ауыл 
25.
 
 Ақпарақ  
ӛзен 
26.
 
 Ақсай  
тақыр жер 
27.
 
 Ақтам  
ауыл 
28.
 
 Ақтас  
тау, қырат 
29.
 
 Ақтоған  
тӛбе 
30.
 
 Ақылтӛбе  
тӛбешік 
31.
 
 Ала қысырақ аңқи  
жер атауы 
32.
 
 Алаш 
диірмен 
33.
 
 Алмалы  
Қазығұрттың  бір  ӛркеші 
(тау) 

135 
 
34.
 
 Алты ағыс  
бұлақ 
35.
 
 Алты белес  
тӛбе 
36.
 
 Алты бұлақ  
бұлақ 
37.
 
 Алтын арық 
жерді  суландыру  жүйесінің 
аты 
38.
 
 Алтын тау  
тӛбе 
39.
 
 Алтынтӛбе 
ауылдық  әкімшілік, тӛбе 
40.
 
 Алтынтыққан 
үңгір 
41.
 
 Алыпүңгір  
үңгір 
42.
 
 Аманбай қыстауы 
қыстау 
43.
 
 Амангелді  
ауыл 
44.
 
 Амансай  
адыр, сай 
45.
 
 Ана тас  
тас 
46.
 
 Аңқи  
жайлау,тау 
47.
 
 Апан құдық  
құдық 
48.
 
 Аркӛк  
жайлау 
49.
 
 Арыс  
ӛзен 
50.
 
 Асқартегіс 
жазықтық 
51.
 
 Ата тас  
тас 
52.
 
 Атбасар  
жер атауы 
53.
 
 Атбұлақ 
ауыл,бұлақ,  ӛзен,  жазық 
қойнау 
54.
 
 Атшабар  
жазық, 
кӛкпар 
шабатын 
орын 
55.
 
 Атыс 
әскери база, тау 
56.
 
 Ауғанбет  
тау 
57.
 
 Ащы  
жер атауы 
58.
 
 Ащы Қарабау  
ауыл 
59.
 
 Ащыбұлақ 
ауыл, бұлақ 
60.
 
 Ащысай  
сулы сай 
61.
 
 Аяқжетпес  
қырат 
62.
 
 Әбдірәсіл тӛбе  
тӛбе 
63.
 
 Әлімбай жайлауы   
жазғы жайлау 
64.
 
 Әлімтау 
тау 
65.
 
 Әңгір Ата  
әулиелі жер 
66.
 
 Бағаналы  
шоқы 
67.
 
 Бағыс  
ауыл 
68.
 
 Бағыс Суан кесенесі 
кесене 
69.
 
 Бадам  
ӛзен 
70.
 
 Базарбай бұлақ  
ауыл, бұлақ 

136 
 
71.
 
 Байсын тау  
тау 
72.
 
 Бақабұлақ  
ауыл 
73.
 
 Балабұлақ  
бұлақ 
74.
 
 Балта кемпір бұлағы 
бұлақ 
75.
 
 Балтакемпір диірмені 
диірмен 
76.
 
 Балықшы  
бұлақ 
77.
 
 Басқұдық  
құдық 
78.
 
 Басқы бұлақ 
бұлақ 
79.
 
 Бастау  
бастау 
80.
 
 Батпаққамыс  
тоғай 
81.
 
 Бәйдібектің шоқысы   
биік шың 
82.
 
 Бейнеткеш  
 ауыл 
83.
 
 Бейсебай бұлақ  
бұлақ 
84.
 
 Бекен  
үлкен құдық 
85.
 
 Бекзат тӛбе  
тӛбе 
86.
 
 Бел  
таулы белес, тӛбе 
87.
 
 Беласар  
үлкен тӛбе 
88.
 
 Бесіктас  
тас 
89.
 
 Биесыймас  
жазық жер,мазарат 
90.
 
 Бижан сарайы  
бекет 
91.
 
 Битӛбе   
тӛбе 
92.
 
 Бозарқұм  
құмды алқап 
93.
 
 Борбас  
жер, ӛзенше 
94.
 
 Бостанбұлақ  
бұлақ 
95.
 
 Бостандық  
ауыл 
96.
 
 Ботбай  
бастау 
97.
 
 Бӛгежіл  
ауыл 
98.
 
 Бӛке   
ауыл 
99.
 
 Бӛктірбай 
ӛзен 
100.
 
 Бӛрі келмес  
жайлау 
101.
 
 Бӛрішбұлақ  
бұлақ 
102.
 
 Бӛріштапқан 
жер, ескі қоныс 
103.
 
 Бұзаубас  
үлкен тӛбе 
104.
 
 Бұқшелпек  
жер атауы 
105.
 
 Бұлдырбай бұлақ 
бұлақ 
106.
 
 Бүлдіргенді бұлақ  
бұлақ 
107.
 
 Бүркіт ұя 
шың 
108.
 
 Бір ауызды, үш ауызды үңгір   табиғи ескерткіш, үңгір 
109.
 
 Бірлік  
ауыл 
110.
 
 Біртамшы  
кӛл 

137 
 
111.
 
 Бірінші мамыр  
ауыл 
112.
 
 Бірінші секіртпе 
асу 
113.
 
 Ғайып Ерен – Қырық шілтен   киелі жер 
114.
 
 Ғұзион  
жер атауы 
115.
 
 Дайрабайбұлақ   
бұлақ 
116.
 
 Дарбаза  
тӛбе 
117.
 
 Дастархан  
тас 
118.
 
 Дәрібұлақ  
бұлақ 
119.
 
 Дегірес  
қамал, тау 
120.
 
 Доланалы  
сай 
121.
 
 Доңыздарақ  
ӛзен 
122.
 
 Дӛңбайсай  
сай 
123.
 
 Дүйсенбі қыстауы 
қыстау 
124.
 
 Дүңкілдек   
бұлақ 
125.
 
 Екі Заңғар  
тау 
126.
 
 Екі ӛркеш  
тӛбе 
127.
 
 Екінші секіртпе  
асу 
128.
 
 Ембұлақ  
бұлақ 
129.
 
 Емдік тас  
тас 
130.
 
 Еңбек  
ауыл 
131.
 
 Еңбекші  
ауыл 
132.
 
 Еңке тӛре сағанасы 
кесене 
133.
 
 Есбұлақ  
бұлақ 
134.
 
 Ескендір кӛпірі  
кӛпір 
135.
 
 Ескендір тӛбе  
тӛбе 
136.
 
 Ескі қора  
қыстақ 
137.
 
 Ескі Шанақ 
ауыл, жоталар 
138.
 
 Естемес би  
кесене 
139.
 
 Ешкілі  
тау 
140.
 
 Ештай қыстауы 
қыстау 
141.
 
 Ештайтӛбе 
тӛбе 
142.
 
 Жабай  
ауыл 
143.
 
 Жабырайыл ата  
кесене 
144.
 
 Жақаш бұлақ 
бұлақ 
145.
 
 Жақсығұл мерген 
кесене 
146.
 
 Жалаулы ата  
жер атауы 
147.
 
 Жалғыз долана   
жер атауы 
148.
 
 Жалғыз тал  
жер атауы 
149.
 
 Жалғыз тӛбе   
тӛбе 
150.
 
 Жалғызағаш   
тау 

138 
 
151.
 
 Жалғызбастау  
су арнасы 
152.
 
 Жалғызбұлақ  
бұлақ 
153.
 
 Жалпақсу   
тӛбе 
154.
 
 Жалтыр 
тік шың 
155.
 
 Жалтыр үңгір  
үңгір 
156.
 
 Жам  
кӛлшік 
157.
 
 Жамау бұлағы  
бұлақ 
158.
 
 Жамбас  
жер атауы 
159.
 
 Жанбота қыстауы 
қыстау 
160.
 
 Жанкел әулие  
қасиетті жер, мазарат 
161.
 
 Жаңа шаруа  
ауыл 
162.
 
 Жаңабазар  
ауылдық әкімшілік 
163.
 
 Жаңабай бұлағы 
бұлақ 
164.
 
 Жаңажол  
ауыл, үңгір 
165.
 
 Жаңаталап 
ауыл 
166.
 
 Жаңатұрмыс  
ауыл 
167.
 
 Жапырақтау  
тӛбе 
168.
 
 Жарбастау  
үлкен бұлақ, бастау 
169.
 
 Жарты тӛбе  
тӛбе 
170.
 
 Жас баланың ізі  
тас 
171.
 
 Жастық тас  
тас 
172.
 
 Жаужүрек  
тарихи жер 
173.
 
 Жаументӛбе  
тӛбе 
174.
 
 Желдікезең   
тау 
175.
 
 Желдітау   
адыр 
176.
 
 Жеңіс  
ауыл 
177.
 
 Жетпіс асу   
бастау 
178.
 
 Жеті Зағара   
жер, әулие 
179.
 
 Жетібай арығы   
арық 
180.
 
 Жетібай жұрты  
жер, ескі қоныс 
181.
 
 Жетіқұдық  
аңғар 
182.
 
 Жетіүңгір  
үңгірлі жер 
183.
 
 Жиделі  
жер атауы 
184.
 
 Жиенбек бауы  
бау 
185.
 
 Жоғарғы Жылыбұлақ 
ауыл 
186.
 
 Жолбарыссай  
сай 
187.
 
 Жолдыкӛл  
кӛлшік 
188.
 
 Жолсай  
сай 
189.
 
 Жұмысшы 
ауыл 
190.
 
 Жүзімдік  
ӛзен, ауыл 

139 
 
191.
 
 Жүрек Ата 
тӛбе, тау 
192.
 
 Жыбырқай  
тӛбе 
193.
 
 Жылан ордасы   
ордалы жер 
194.
 
 Жыланды  
ордалы жер 
195.
 
 Жыландыбұлақ  
бұлақ 
196.
 
 Жылқыбайқұлақ  
су арнасы 
197.
 
 Жылыбұлақ  
ӛзен 
198.
 
 Жылысу  
бұлақ 
199.
 
 Жыңғыл тоғай  
тоғай 
200.
 
 Жігірген  
ауылдық әкімшілік, ӛзен. 
201.
 
 Жіңішке  
ауыл, ӛзен 
202.
 
 Заңғар  
тау 
203.
 
 Зинадан  
кӛлшік 
204.
 
 Иман Ата  
кесене 
205.
 
 Итбасар  
аңғар 
206.
 
 Итӛлген   
соқпақ жол, сай 
207.
 
 Итүрген  
сай 
208.
 
 Кәпірзада  
тарихи орын, шоқы 
209.
 
 Кәпіртас  
құз 
210.
 
 Кәтіреңкі  
таста ӛсетін әулие ағаш 
211.
 
 Кәтіреңкі  әулие  
үлкен үңгір тас 
212.
 
 Кезеңбұлақ  
ауыл 
213.
 
 Кекілікбастау  
су кӛзі 
214.
 
 Келес  
ӛзен 
215.
 
 Келіншектас  
тас 
216.
 
 Кемеқалған  
киелі жер 
217.
 
 Кемербастау  
бастау 
218.
 
 Кеметас 
тас 
219.
 
 Кемпірсай  
жоталы сай 
220.
 
 Кененбай қыстауы 
қыстау 
221.
 
 Керегетас  
тас 
222.
 
 Кескенжар   
жар 
223.
 
 Киелі үңгір  
үңгір 
224.
 
 Киікқуған  
аңғар 
225.
 
 Киікқұлаған  
құз 
226.
 
 Котан 
бұлақ 
227.
 
 Кӛбелек  
биік тӛбе 
228.
 
 Кӛз ата  
тӛбе 
229.
 
 Кӛзді ата  
бұлақ, кесене 
230.
 
 Кӛзжетпес 
қырат 

140 
 
231.
 
 Кӛкбек  
биік тӛбе 
232.
 
 Кӛкбұлақ  
бұлақ 
233.
 
 Кӛкжаңғақ  
жайлау 
234.
 
 Кӛккор  
жер атауы, тау, шың 
235.
 
 Кӛкмойын  
жота 
236.
 
 Кӛкпарсай  
сай 
237.
 
 Кӛктас  
жер атауы 
238.
 
 Кӛктен ата  
әулие, тӛбе 
239.
 
 Кӛктерек әулие  
әулие ағаш 
240.
 
 Кӛктӛбе  
ауыл, емдік су 
241.
 
 Кӛкібел  
ауылдық әкімшілік, асу. 
242.
 
 Кӛлбастау  
жасанды кӛл 
243.
 
 Кӛмек  
бұлақ 
244.
 
 Кӛмешбұлақ  
бұлақ 
245.
 
 Кӛмірлі  
сай 
246.
 
 Кӛнекті  
жоталы жер, құз 
247.
 
 Кӛшім  
тӛбе 
248.
 
 Куган  
үңгір 
249.
 
 Курма  
үңгір 
250.
 
 Күбіқұдық  
құдық 
251.
 
 Күйеу тас  
тас 
252.
 
 Күйік  
сай 
253.
 
 Күйікшалған  
жазықтық 
254.
 
 Күмісбұлақ  
бұлақ 
255.
 
 Күрішбұлақ  
бұлақ 
256.
 
 Кілем тас  
тас 
257.
 
 Кісен Ата  
жер атауы 
258.
 
 Кіші әулие  
жер атауы 
259.
 
 Кіші Жетісу  
ӛзендер тобының атауы 
260.
 
 Кіші жұрт  
жер атауы 
261.
 
 Қазақстанның 20 жылдығы  
ауыл 
262.
 
 Қазаншұңқыр 
шұңқырдан қайнап шығатын 
су, бұлақ 
263.
 
 Қазығұрт  
ауыл, аудан орталығы, тау 
264.
 
 Қазығұрт Ата шоқысы  
тарихи жер 
265.
 
 Қазығұрт қорасы  
тарихи орын 
266.
 
 Қазығұрттағы қос үңгір  
үңгір 
267.
 
 Қайназар қыстауы 
қыстау 
268.
 
 Қайнар бұлақ  
бұлақ 
269.
 
 Қайыпұшқан  
шың 

141 
 
270.
 
 Қақпақ 
ауылдық әкімшілік, ӛзен, тас 
271.
 
 Қалыпсай  
қырат 
272.
 
 Қамшылы  
ауыл 
273.
 
 Қамысбұлақ  
ауыл, су 
274.
 
 Қамысты  
жер атауы 
275.
 
 Қамыстыкӛл  
кӛл 
276.
 
 Қанжуған  
құз, жер атауы 
277.
 
 Қаңлы 
кесене 
278.
 
 Қара ағаш   
жота 
279.
 
 Қара шоқы   
шоқы 
280.
 
 Қарабастау  
ауыл, су 
281.
 
 Қарабау  
ауылдық әкімшілік, ӛзен, тау 
282.
 
 Қарабұлақ  
ауыл, су 
283.
 
 Қаракемер  
тӛбе 
284.
 
 Қаракӛл 
кӛлшік 
285.
 
 Қарақозы  
жайлау 
286.
 
 Қарақыстау  
қыстақ 
287.
 
 Қаралытӛбе   
үңгірлі жер 
288.
 
 Қаратал  
қыр 
289.
 
 Қаратас  
ауыл, тасты тӛбе 
290.
 
 Қаратӛбе  
ауыл 
291.
 
 Қарауылтӛбе  
тӛбе 
292.
 
 Қарашар  
ауыл, тас 
293.
 
 Қарашоқы  
жер атауы 
294.
 
 Қаржан  
ауыл, тау, ӛзен, бау, бұлақ 
295.
 
 Қарлыборан  
асу 
296.
 
 Қарсақбай қыстауы 
қыстау 
297.
 
 Қаршы дала  
жайлау 
298.
 
 Қауынбайсай  
сай 
299.
 
 Қодардың қыстауы  
қыстау 
300.
 
 Қожаберген  
ескі қоныс 
301.
 
 Қожамберді  
ауыл 
302.
 
 Қойлық  
биік тӛбе 
303.
 
 Қоңырбел  
тӛбе 
304.
 
 Қоңырсай  
сай 
305.
 
 Қосағаш  
ауыл 
306.
 
 Қосескен  
тӛбе 
307.
 
 Қосмола  
тау, асу шың 
308.
 
 Қоспа  
жер атауы 
309.
 
 Қостура  
жайлау 

142 
 
310.
 
 Қотырбұлақ   
бұлақ 
311.
 
 Қотырыза  
әр жерден шыққан су 
312.
 
 Қошқарата  
ӛзен 
313.
 
 Қошқарсойған  
тӛбе 
314.
 
 Құбал  
үңгір 
315.
 
 Құлағанжар  
жар 
316.
 
 Құлан  
тау 
317.
 
 Құларық  
ауыл 
318.
 
 Құлдықбұлақ  
 бұлақ 
319.
 
 Құмкезек  
соқпақ жол 
320.
 
 Құмкезең  
құз 
321.
 
 Құмсан  
жоталы жер 
322.
 
 Құмылауыл  
ауыл 
323.
 
 Құндызбұлақ  
бұлақ 
324.
 
 Құрарық   
канал 
325.
 
 Құркӛл  
кӛл 
326.
 
 Қыдырқұл бау   
бау 
327.
 
 Қыз әулие  
жер, мазарат 
328.
 
 Қызбұлақ   
бұлақ 
329.
 
 Қызжылаған   
жер атауы 
330.
 
 Қызойнақ  
жота 
331.
 
 Қызсиген  
жер атауы 
332.
 
 Қызыладыр  
қыр 
333.
 
 Қызылата  
ауыл, ӛзен 
334.
 
 Қызылбұлақ  
ауыл, бұлақ 
335.
 
 Қызылдала  
ауыл 
336.
 
 Қызылдихан  
ауыл 
337.
 
 Қызылқия  
ауылдық әкімшілік 
338.
 
 Қызылқыр  
тӛбе 
339.
 
 Қызылсай  
жер атауы 
340.
 
 Қызылсеңгір  
ауыл, тау 
341.
 
 Қызылтаң  
ауыл 
342.
 
 Қызылту  
ауыл 
343.
 
 Қыңырақ  
таулы қырат 
344.
 
 Қырқымқора  
ескі қоныс 
345.
 
 Қырман  
тӛбе 
346.
 
 Қырық қыз  
табиғи ескерткіш, тас 
347.
 
 Қытайтӛбе  
жота 
348.
 
 Қышқорған  
кӛне қала,тӛбе 
349.
 
 Лабас  
жота 

143 
 
350.
 
 Лашықтӛбе  
тӛбе 
351.
 
 Лашынхана 
биік шың 
352.
 
 Лесхоз 
ауыл 
353.
 
 Майбұлақ  
ауыл, бұлақ 
354.
 
 Майлаш   
ауыл 
355.
 
 Майлыбұлақ  
ауыл 
356.
 
 Майлыошақ  
ауыл, үңгір 
357.
 
 Майлытӛбе   
жота 
358.
 
 Мақпал  
кӛл, тау 
359.
 
 Малқырылған  
ескі қоныс 
360.
 
 Малӛсер 
жайлау 
361.
 
 Маңсары  
биік шоқы 
362.
 
 Маржанбұлақ  
бұлақ 
363.
 
 Мариям Ана  
бұлақ 
364.
 
 Матай  
ауыл 
365.
 
 Махамбет Ӛтемісов  
ауыл 
366.
 
 Мәулен қыстауы 
қыстау 
367.
 
 Мәтқұл қыстауы 
қыстау 
368.
 
 Медет қора  
қыстақ 
369.
 
 Мейрам Ана  
бұлақ, мазарат 
370.
 
 Мешіттас әулие  
киелі жер 
371.
 
 Мойнақ  
жер атауы 
372.
 
 Молалы  
жер атауы 
373.
 
 Молалы бұлақ 
бұлақ кӛзі 
374.
 
 Молбұлақ  
ауыл, бұлақ кӛзі 
375.
 
 Молда ӛлген   
жер атауы 
376.
 
 Монтайтас  
ауыл 
377.
 
 Мошқал Ата 
кесене 
378.
 
 Мұңайтпас қыстауы 
қыстау 
379.
 
 Мұңал  
ӛзенше 
380.
 
 Мүсірәлінің арығы  
канал 
381.
 
 Мыңал  
ӛзенше 
382.
 
 Мыңбай арық  
канал 
383.
 
 Мыңбайсай  
сай 
384.
 
 Мыңбұлақ   
бұлақ 
385.
 
 Мыңжасар  
бау 
386.
 
 Мыңжол  
 жер атауы 
387.
 
 Мыңтӛкім  
кең жайылым 
388.
 
 Мыңтүп 
ескі коныс 
389.
 
 Мырзаш бауы 
бау 

144 
 
390.
 
 Нарқұлаған   
жол 
391.
 
 Нарӛлген  
бұлақ 
392.
 
 Нау Ата  
тӛбе 
393.
 
 Ноғайбай қыстауы 
қыстау 
394.
 
 Нысанбек  
тӛбе 
395.
 
 Оймақауыз  
үңгір 
396.
 
 Оймауыт  
ауыл 
397.
 
 Оқ Жүніс  
мазар, мешіт 
398.
 
 Он адыр  
тӛбе 
399.
 
 Ордабек бауы  
бау 
400.
 
 Ордақорған  
жазық, тарихи жер 
401.
 
 Ортабұлақ  
бұлақ 
402.
 
 Ортасу 
ӛзенше 
403.
 
 Орынбайсай   
сай 
404.
 
 Ӛгем  
ауыл , ӛзен, тау, шатқал 
405.
 
 Ӛгізтуған  
аңғар 
406.
 
 Ӛндіріс  
ауыл 
407.
 
 Пайғамбар  атының  су  ішкен 
жері  
тарихи жер 
408.
 
 Пайғамбар жайнамазы   
тас 
409.
 
 Пайғамбар ошағы  
тас 
410.
 
 Пайғамбар саусағы   
тарихи жер 
411.
 
 Пайғамбар тоқтаған   
тарихи орын 
412.
 
 Пәкелбұлақ  
бұлақ 
413.
 
 Пәрпі Ата  
әулие кісі, тас 
414.
 
 Перенебек диірмені 
диірмен 
415.
 
 Періштелер түнеген жер  
киелі жер 
416.
 
 Пиязды   
шың 
417.
 
 Рабат 
ауылдық әкімшілік, ӛзен 
418.
 
 Рахымбай  
тӛбе 
419.
 
 Рәсіл бауы  
бау 
420.
 
 Рыскұлбектің қазаны  
тас 
421.
 
 Сағырсай  
тӛбе 
422.
 
 Салиха Ана  
тӛбе 
423.
 
 Сарқырама  
тау бӛлігі 
424.
 
 Сарыбай қора  
ескі қоныс 
425.
 
 Сарыдала  
жайлау 
426.
 
 Сарысу  
су 
427.
 
 Сарытепсен  
жер, тау 
428.
 
 Сарытӛбе  
тӛбе 

145 
 
429.
 
 Сарыүйгін  
жер атауы 
430.
 
 Сарыүйсін  
ауыл 
431.
 
 Сасықбастау   
жазғы жайлау 
432.
 
 Сауап  
киелі жер 
433.
 
 Сауыршы  
жер, тӛбе 
434.
 
 Сәдіқора  
ескі қоныс 
435.
 
 Сәсел  
жер атауы 
436.
 
 Сенбі  
ауыл, бұлақ 
437.
 
 Серікбай қыстауы 
қыстау 
438.
 
 Сопбек сазы   
ауыл 
439.
 
 Сотаба 
диірмен 
440.
 
 Суан   
әулиелі жер 
441.
 
 Сусан  
арық 
442.
 
 Сусіңген  
кӛл 
443.
 
 Суықбастау   
ӛзен, кӛкпар шабатын орын 
444.
 
 Суықбұлақ   
бұлақ 
445.
 
 Сынтас 
ауыл, тӛбе 
446.
 
 Сырғыма су тас   
тарихи жер 
447.
 
 Сырлы  
су, тӛбе 
448.
 
 Тақия тӛбе  
тӛбе 
449.
 
 Талдыбұлақ  
ауыл, ӛзен 
450.
 
 Тамшыбастау  
тас 
арасынан 
тамшылап 
тұрған су 
451.
 
 Тамшы бұлақ 
бұлақ 
452.
 
 Таң  
ауыл 
453.
 
 Тасбастау   
су, бастау 
454.
 
 Тасборан   
үңгір 
455.
 
 Тасбұлақ  
бұлақ 
456.
 
 Тасқора   
жоталы жер, қора 
457.
 
 Тастұмсық  
тӛбе 
458.
 
 Тастыбұлақ  
бұлақ 
459.
 
 Тәттібастау  
бастау 
460.
 
 Тейкітӛбе  
тӛбе 
461.
 
 Теке ойнақ 
шатқал 
462.
 
 Текеқамау  
жер атауы 
463.
 
 Текесу  
ауыл 
464.
 
 Темірқазық   
сай 
465.
 
 Темірші әулие   
әулие кісі 
466.
 
 Тентек тӛбе  
тӛбе 
467.
 
 Теректісай  
сарқырама, шатқал 

146 
 
468.
 
 Терісбұлақ  
бұлақ 
469.
 
 Тесікқорған  
аңғар 
470.
 
 Тесіктас  
таудың тасы 
471.
 
 Тесіктӛбе  
ауыл, тӛбе  
472.
 
 Тобылғы   
қырат, беткей 
473.
 
 Тоған  
жер атауы 
474.
 
 Тоғызыншы январь  
ауыл 
475.
 
 Тоқтамасу   
су кӛзі 
476.
 
 Тоқымдық  
жер атауы 
477.
 
 Томсақ  
жер атауы 
478.
 
 Топхана  
қамысты арна 
479.
 
 Тортасаз  
ауыл 
480.
 
 Тӛле би   
жайлау 
481.
 
 Тӛлеш бауы 
бау 
482.
 
 Тӛреқұлбұлақ  
бұлақ 
483.
 
 Тӛрткүл  тӛбе  
жер, тӛбе 
484.
 
 Тута  
тӛбе 
485.
 
 Тутамғалы  
ауыл 
486.
 
 Тұғыртас  
ауыл 
487.
 
 Тұрбат  
ауыл, ӛзен, кӛне кент 
488.
 
 Тұрдықұл қыстауы 
қыстау 
489.
 
 Тұт әулие  
тасты жота 
490.
 
 Тұщыбұлақ  
бұлақ 
491.
 
 Түйетас  
әулие тас 
492.
 
 Түлкіойнақ   
жер, сай 
493.
 
 Түпқараған  
киелі жер 
494.
 
 Түсіктас  
тас 
495.
 
 Тілектес 
ауыл 
496.
 
 Ұзынағаш  
ауыл 
497.
 
 Ұлы жұрт  
жер атауы 
498.
 
 Ұшқырбекет  
тӛбе 
499.
 
 Ұя  
ӛзен 
500.
 
 Ұябұлақ  
бұлақ 
501.
 
 Ұясу  
ӛзен 
502.
 
 Үйтас   
тас 
503.
 
 Үлгілі  
ауыл 
504.
 
 Үлкен  Келес    магистральді 
каналы  
Қазақстан-Ӛзбекстан 
су 
жүйесі 
505.
 
 Үлкенарық   
канал 
506.
 
 Үңгірлі алқап  
жер атауы 

147 
 
507.
 
 Үңгіртау  
тау 
508.
 
 Үш борбас  
жер атауы 
509.
 
 Үшбастау  
бұлақты жер 
510.
 
 Үшбұлақ 
ауыл 
511.
 
 Үшқап   
үлкен тӛбе 
512.
 
 Үшқар 
шың 
513.
 
 Үшқоңыр   
тау 
514.
 
 Үштал   
тӛбе 
515.
 
 Үштам 
жер атауы 
516.
 
 Үштемір  
жер атауы 
517.
 
 Үштӛбе  
тӛбе 
518.
 
 Шағатай  
жер атауы 
519.
 
 Шақпақтас  
үңгір 
520.
 
 Шалданбай  
сай 
521.
 
 Шанақ 
ауылдық әкімшілік 
522.
 
 Шанақ станциясы 
ауыл 
523.
 
 Шанышқылы  
ауыл 
524.
 
 Шаң  
бұлақ 
525.
 
 Шарапхана 
ауылдық әкімшілік 
526.
 
 Шарбақ   
су қоймасы 
527.
 
 Шарбұлақ  
ауылдық  әкімшілік,  ӛзен, 
бұлақ. 
528.
 
 Шартақ   
жер атауы 
529.
 
 Шәріпбай қора  
қыстақ 
530.
 
 Шетсу  
ӛзенше 
531.
 
 Шипырқора  
ескі қоныс 
532.
 
 Шиілсай   
сай 
533.
 
 Шоқалақ 
үйір қоятын жер 
534.
 
 Шоқы  
жер атауы 
535.
 
 Шопан ата  
жер атауы 
536.
 
 Шошқабұлақ  
бұлақ 
537.
 
 Шуас   
кӛлшік 
538.
 
 Шұқырбекет   
тӛбе 
539.
 
 Шымбас  
биік тӛбе 
540.
 
 Шымбатты  
бұлақ 
541.
 
 Шымған  
жер атауы 
542.
 
 Шымырбай   
шың 
543.
 
 Шың  
тас 
544.
 
 Шілде тас  
тас 
545.
 
 Шілтер Ата 
бұлақ, тас 

148 
 
546.
 
 Ыза  
ӛзенше 
547.
 
 Ызабұлақ  
ауыл, бұлақ 
548.
 
 Ынталы  
ауыл 
549.
 
 Ысқақ Ата   
кесене 
550.
 
 Ысмайыл Ата  
кесене 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет