Негізгі орта білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары


Алгоритмдеу және модельдеу (7 сағат)Pdf көрінісі
бет6/13
Дата22.12.2016
өлшемі1,9 Mb.
#43
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 

Алгоритмдеу және модельдеу (7 сағат) 

15 


Алгоритм және оның атқарушылары. Алгоритмді жазу пішімі. Блок-

схемалар 

16 


Алгоритм типтері (сызықты, тармақталу және циклдік алгоритмдер) 

17 Өздік жұмысы 

18-19  Программалау – алгоритмді формальды жазу тәсілі. Алфавит. Программалау тілінің синтаксисі. Арифметикалық өрнектерді жазу 

ережесі. 

20 


Айнымалылар типтері. Программа құрылымы. 

21 Сызықтық алгоритмдерді программалау, енгізу және шығару,  

меншіктеу операторы 

22 


Жарты жылдық бақылау жұмысы  

 

Ақпараттық модельдеу (2 сағат) 

23 

Модельдерді сипаттау әдістері, модельдер қасиеті, түрлері.  24 


Әртүрлі білім салаларының мысалдарында модельдерді зерттеу. 

 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (23 сағат) 

25 


Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау. Графикалық 

редактордың сурет салу құралдары.  

26 


Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс. 

Графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау, 

трансформациялау), баспаға дайындау. Баспадан шығару. 

27 Практикалық жұмыс. 

28 Қарапайым мәтіндік редакторы. Редактор интерфейсі. Мәтінді теру 

ережесі. Мәтін бойымен жылжыту. Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу.  

29 


Мәтінді редакциялау және пішімдеу. Қаріп. Абзац.  

30 Графиктік және мәтіндік ақпараттарды өңдеу. Аралас құжаттарды құру. 

31 Калькулятор. Блокнот. Обработка звуковой информации. Звукозапись 

32 Мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. 

Құжаттарды құру және сақтау 

33 


Мәтінді пішімдеу және редакциялаудың негізгі әдіс-тәсілдері. Қаріп, 

абзацтар, шегіністер мен аралықтар. 

34 


Нөмірленген және маркерлеген тізімдер. Бағандар. Беттердің 

параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан шығару. 

35 


Кестелер. Кестелер құру. Кестелерді редакциялау.  

36 Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу. 

37 Графикалық объектілерді және көркем жазуларды кірістіру. Суреттер 

мен жазуларды пішімдеу 

38 


Практикалық жұмыс.  

39 


39 

Компьютерлік графика түрлері. Векторлық және растрлық графиктерді 

құру және өңдеу бойынша программалары. Графикалық файлдардың 

пішімі. Векторлық графика. Векторлық графиканы өңдеу бойынша 

программасының интерфейсі 

40 Фигураларды салу. Векторлық объектілермен қарапайым амалдар. 

Қисықтарды редакциялау. 

41 


Мәтін, мәтіндік блоктар құру.  

42 Растрлық графика. Растрлық графиканы өңдеу бойынша программа 

интерфейсі. Растрлық бейнелердің параметрлері. Растрлық 

бейнелермен жалпы жұмыс жасау тәсілдері. Түстер. Салу құралдары.  

43 Аймақтарды ерекшелеу, ерекшеленген аймақтармен жұмыс. Қабаттар.  

44 Мәтінмен жұмыс. 

45 Программа интерфейсімен танысу. Презентациялар. 

Мультимедиялық презентациялардың конструкторы. Безендіру 

шаблондары 

46 Мәтінді құру. Кестелерді, суреттерді, бейнені және дыбысты 

кірістіру. Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету 

 

47 


Өздік жұмысы  

 Телекоммуникация (2 сағат). 

48 


Компьютерлік байланыстың негізгі түрлері. Ауқымды ақпараттық 

желілер. 

Жергілікті 

желі. 


Интернетте 

ақпаратты 

іздеу. 

Электрондық пошта. 49 


Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік  

 

 Жобалық іс-әрекет (2 сағат) 

50 


Қорытынды жобаларды әзірлеу 

51 Жобаны қорғау   

ИНФОРМАТИКА 

8-сынып 

(барлығы 51 сағ, аптасына 1,5 сағ)  

№ 

Тақырыптар атауы Сағат 

саны 


Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру  

Ақпарат және ақпараттық үдерістер (6 сағат) 

Санау жүйелері (екілік, сегіздік, ондық, он алтылық). Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне аудару Логика және логикалық операциялар Ақиқат кестелері. Компьютердің логикалық негіздері Сандық, мәтіндік және графиктік ақпараттарды кодтау. Кодтан шығару              Өздік жұмысы Ақпаратты қорғау. Вирусқа қарсы программалар. Ақпаратты сығу, мұрағаттау программалары. 

 Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат) 

Қазіргі заманғы дербес компьютердің архитектурасының даму үрдісі.  Компьютердің қосымша құрылғылары, қосымша құрылғыларды 

орнату, драйверлер Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуі. Жады. Операциялық 

 

40 


жүйелердің жіктелуі. 

 

Алгоритмдеу және программалау (15 сағат) 

10 


Алгоритм және оның атқарушылары. Алгоритмді жазу пішімі. Блок-

схемалар. 

11 


Алгоритм типтері (сызықты, тармақталу және циклдік алгоритмдер). 

12 Программалау – алгоритмді формальды жазу тәсілі. Алфавит. 

Программалау тілінің синтаксисі. Арифметикалық өрнектерді жазу 

ережесі 

13 Программа құрылымы. Айнымалылар типтері.   

14 Енгізу және шығару операторлары, меншіктеу операторы. 

15 Сызықтық алгоритмдерді программалау.  

16 Тармақталу операторлары. Шартты көшу операторлары 

17 Шартсыз көшу операторлары 

18 Өздік жұмысы 

19 Циклдік алгоритмдер 

20 Циклдің алғы шарты 

21 Есептер шығару 

22 Графика  

23 Графиктік процедуралар 

24 Жарты жылдық бақылау жұмысы 

 Ақпараттық модельдеу (2 сағат) 

25 


Модельдерді сипаттау әдісі, модельдеу қасиеттері. Модель түрлері 

26 Компьютерде модельдерді зерттеу және модель жасаудың негізгі 

кезеңдері 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (21 сағат) 27 

Мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. 

Құжаттарды құру және сақтау. Мәтінді пішімдеу және редакциялаудың 

негізгі әдіс-тәсілдері. Қаріп, абзацтар, шегіністер мен аралықтар 

28 


Нөмірленген және маркерлеген тізімдер. Бағандар. Беттердің 

параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан шығару. 

29 


Кестелер. Кестелер құру. Кестелерді редакциялау. 

30 Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу 

31 Графикалық объектілерді және көркем жазуларды кірістіру. Суреттер 

мен жазуларды пішімдеу 

32 


Математикалық мәтінді енгізу 

33 Өздік жұмысы 

34 Презентациялар. Программа интерфейсімен танысу. 

Мультимедиялық презентациялардың конструкторы. 

Презентацияларды құру. Безендіру шаблондары 

35 Кестелерді, суреттерді, бейнені және дыбысты кірістіру. 

Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету. 

36 


Практикалық жұмыс 

37 Компьютерлік графика түрлері. Векторлық және растрлық графиктерді 

құру және өңдеу бойынша программалары. Графикалық файлдардың 

пішімі. Векторлық графика. Векторлық графиканы өңдеу бойынша 

программасының интерфейсі 

38 


Фигураларды салу. Векторлық объектілермен қарапайым амалдар. 

Қисықтарды редакциялау. 

39 


Мәтін, мәтіндік блоктар құру. 

40 Растрлық графика. Растрлық графиканы өңдеу бойынша программа 

интерфейсі. Растрлық бейнелердің параметрлері. Растрлық  

41 


бейнелермен жалпы жұмыс жасау тәсілдері. Түстер. Салу құралдары.  

41 


Аймақтарды ерекшелеу, ерекшеленген аймақтармен жұмыс. Қабаттар.  

42 Мәтінмен жұмыс 

43 Электрондық кестелер. Кестелік процессордың терезе интерфейсі. 

Электрондық кестелердің негізгі ұғымдары. Деректерді енгізу, 

редакциялау және пішімдеу 

44 Формулаларды енгізу. Абсолюттік, салыстырмалы және аралас 

сілтемелер. Ұяшық мазмұның көшіру 

45 


Функциялар, стандартты функцияларды пайдалану 

46 Диаграммаларды салу.  

47 Кестені баспаға дайындау 

 Телекоммуникация  (2 сағат) 

48 


Компьютерлік  желілердің  негізгі  ұғымдары.  Жергілікті  желі. 

Ауқымды  компьютерлік  желі.  Интернет  ресурстарына  қол 

жетімдік. Интернет қызметтері.  

49 Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік 

 

 Жобалық іс-әрекет (2 сағат) 

50 


Қорытынды жобаларды әзірлеу 

51 Жобаны қорғау   

ИНФОРМАТИКА 

9-сынып 

(барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)  

№ 

Тақырыптар атауы Сағат 

саны 


Кіріспе 

Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру 

Алгоритмдеу және программалау (28 сағат) 

Алгоритм ұғымы, алгоритм қасиеттері. Алгоритмді ұсыну тәсілдері Атқарушы ұғымы, атқарушы командалар жүйесі Алгоритм типтері 5-6 


Есептер шығару кезеңдері  Қадамдап бөлу әдісі Программалау тілі. Программа және оның құрылымы  Мәліметтер типі, өрнек, айнымалы ұғымы  

10 Меншіктеу операторы. Сандық функциялар 

11 Мәліметтерді енгізу және шығару 

12 Сызықтық алгоритмдерді программалау 

13 Файлдармен жұмыс 

14-15  Тармақталу алгоритмдерін программалау 16 


Шартты көшу операторлары  

17 Жартыжылдық бақылау жұмысы 

18 Шартсыз көшу операторлары 

19 Циклдік алгоритмдерді программалау  

42 


20 

Цикл с параметром 

21 


Циклдің алғы шарты 

22 Циклдің ілесу шарты 

23 Массивтер 

24 Символдық мәліметтермен амалдар орындау 

25 Графиктік объектілерді программалау 

26 Графиктік процедуралар мен функциялар 

27-29  Жобалық іс-әрекет 

Ақпараттық модельдеу (4 сағат) 

30 


Модельдеу. Модель ұғымы. Модельдер типтері. Модельдеу тәсілдері. 

31 Модельдер құру 

32 Өздік жұмысы. 

33 Жобалық іс-әрекет. Модель жобаларын құру. 

34 Қорытынды тестілеу   

 

 

 

43 


«Жаратылыстану» білім саласы 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

5-сынып 

(барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)  

№ 

Тақырыптың атауы 

Сағат 

саны 

Кіріспе (3 сағ.) 

Жаратылыстану табиғат жайлы ғылымдардың жиынтығы ретінде  Табиғатты ғылыми тұрғыдан тану әдістері  Саяхат  

Жер және Ғарыштық кеңістік (14 сағ.) 

 

Төбеміздегі аспан Астрономия – ғылым ретінде, жұлдызды аспан  Күн және күн жүйесі, Ғарыштық кеңістіктің заттық табиғаты  Ғарышты зерттеу және ғарыштың экологиясы   

Жер біздің ғаламшарымыз 11 

Жердің пайда болуы, Жер планетасының пішіні, өлшемі, қозғалысы  Ай – Жердің серігі  Жердің глобуста және карталарда бейнеленуі  10 


Жер құрылысының жалпы  сипаты, литосфера  

11 Жердің заттық құрамы, тау жыныстары және пайдалы қазбалар  

12 Материктер мен аралдар  

13 Гидросфера – Жердің су қабығы 

14 Гидросфераның негізгі компоненттері  

15 Судың өмір үшін маңызы, судың қасиеттері, суды қорғау  

16 Атмосфера – Жердің ауа қабаты, ауа, оның құрамы  

17 Атмосфералық құбылыстар, олардың тірі организмдерге әсері  Табиғаттағы денелер мен заттар (7 сағат) 

18 

Физикалық дене  19 


Физикалық өлшемдер. №1 практикалық жұмыс «Физикалық 

шамаларды анықтауға арналған құралдармен жұмыс істеу» 

20 


Физикалық денелер мен заттардың сипаттамасы, диффузия  

21 Физикалық және химиялық құбылыстар әлемінде  

22 Табиғи құбылыстардың көп түрлілігі  

23 Механикалық қозғалыс, тепе-теңдік  

24 Табиғаттағы күштер  Биосфера – тіршілік ортасы (5 сағат) 

25 

Ғаламшардағы тіршілік 26 


Өсімдіктердің көп түрлілігі, ауыл шаруашылық өсімдіктері  

27 Жануарлардың көп түрлілігі және олардың өзара қарым-қатынасы  

28 Саңырауқұлақтар, микроорганизмдер, олардың маңызы және көп 

түрлілігі  

29 


Бірлестіктердің түрлері. №2 практикалық жұмыс «Өсімдіктерді өсіру 

технологиясымен танысу» Табиғат және адам (5 сағат) 

30 


Қоршаған орта және адамның ондағы орны  

31 Қорықтар, ұлттық саябақтар, табиғат ескерткіштері  

44 


32 

Қазақстанның «Қызыл кітабы» 

33 


Қоршаған ортаның экологиясы, табиғатты қорғау. Қазақстан 

Республикасының табиғатты қорғау Заңы 

34 


Шағын зерттеу жобалары    

ГЕОГРАФИЯ  

6-сынып 

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)  

№ 

Тақырыптың атауы 

Сағат 

саны 

Кіріспе (3 сағат) 

Физикалық география нені оқытады, Жер туралы  географиялық білімнің дамуы  Саяхатшылар, зерттеушілер  Табиғат құбылыстарын бақылауды ұйымдастыру  Жер бетінің жазықтықта бейнеленуі. План және карта (16 сағат) 1-тақырып. Жер – Күн жүйесінің теңдессіз ғаламшары (1 сағат) 

Жердің Күн жүйесіндегі орны, Жердің пішіні мен мөлшерлері  

2-тақырып. Жергілікті жердің планы  (7 сағат) 

Жер беті бейнесінің түрлері Масштаб, қашықтықты өлшеу Азимут туралы түсінік, жергілікті жерде және план бойынша бағдарлау  Жер беті элементтерінің планда бейнеленуі Жергілікті жердің планын, топографиялық картаны,  сызбанұсқаларды 

оқу  


10 


Жергілікті жердің планын түсіру, негізгі тәсілдер мен іс-әрекеттер  

11 №1 практикалық жұмыс: «Жергілікті жердің планын түсіру» 3-тақырып. Географиялық  карта (8 сағат) 

12 

Глобус – Жердің моделі  13 


Географиялық карталар, олардың жіктелуі  

14 Глобустағы және географиялық картадағы градус торы, географиялық 

ендік  


15 


Географиялық бойлық,  географиялық

 

координаталар ұғымы және координатты анықтау 

16 №2 практикалық жұмыс «Бағыттарды, географиялық 

координаталарды анықтау» 

17 


Географиялық карталарда биіктіктер мен тереңдіктердің бейнеленуі  

18 Пландар мен карталардың маңызы, ғаламдық навигация жүйелерімен 

танысу  


19 


Қорытындылау  Жердің қабықтары (37 сағат ) 1-тақырып. Литосфера және жер қыртысы

 

 (9 сағат) 

20 


Жердің құрылысы, негізгі ұғымдар 

21 Тау жыныстары және минералдардың жіктелуі 

22 Литосфералық плиталар (тақталар) туралы ұғым  

23 Жер қыртысының қозғалысы 

24 Жанартаулар, ыстық бұлақтар, гейзерлер  

45 


25 

Құрлықтағы таулар, олардың жіктелуі 

26 


Құрлықтағы жазықтар, олардың жіктелуі 

27 Мұхит түбінің жер бедері  

28 Жер бетінің шаруашылық мақсатта пайдаланылуы және оны қорғау. 

№3 практикалық жұмыс: «Картадан ірі таулар мен жазықтардың 

географиялық орны мен биіктігін, жекелеген нысандардың биіктігі 

мен географиялық координаталарын анықтау» 2-тақырып. Гидросфера (10 сағат) 

29 


Гидросфера, су айналымы жайлы ұғым  

30 Дүниежүзілік мұхит және оның бөліктері 

31 Дүниежүзілік мұхит суының қасиеттері  

32 Мұхит суының қозғалыстары  

33 Мұхит суын зерттеу, қорғау  

34 Құрлық сулары  

35 Өзендер 

36 Көлдер, жер асты сулары, мұздықтар 

37 Жасанды су қоймалары, құрлық суының маңызы және оны қорғау 

38 №4 практикалық жұмыс: «Бір су нысанына сипаттама беру»  3-тақырып. Атмосфера (14сағат) 

39 

Атмосфера, оның құрылысы, ауаның құрамы 40 


Жердің өз осінен және Күнді айнала қозғалуы, Жер қозғалысының 

маңызы  

41 


Жерде күн жылуы мен жарықтың таралуы, жылулық белдеулері, жыл 

мезгілдері 

42 


Ауа температурасы және температураның тәуліктік өзгерісі 

43 Ауытқу амплитудасы ұғымы және ауа температурасының тәуліктік 

ауытқуының маңызы 

44 


Ауа температурасының жылдық өзгерісі және ауытқу амплитудасы 

45 Атмосфералық қысым 

46 Жел, негізгі түрлері және себептері, ауа массалары  

47 Жел өрнегін сызу, климат картасын оқу 

48 Ауадағы су буы, бұлттар, атмосфералық жауын-шашын  

49 Ауа райы, климат  

50 Климат құрушы факторлар  

51 Жергілікті жер климатының қалыптасу себептері  

52 №5 практикалық жұмыс: «Өз өлкесінің ауа райы жайлы 

материалдарды өңдеу және талдау»  4-тақырып. Биосфера (4 сағат) 

53 


Биосфера ұғымы, биосфераның шекаралары  

54 Тірі организмдердің көп түрлілігі және олардың таралу 

заңдылықтарының географиялық жағдайы  

55 


Тірі организмдердің Жер қабығына тигізетін әсері  

56 Топырақ, топырақтың түрлері  Географиялық қабық (5 сағат) 1-тақырып. Географиялық қабық – Жердің ерекше кешенді қабығы 

(4 сағат) 

57 


Табиғат кешені, географиялық қабық –  Жердің ерекше кешенді 

қабығы  


58 


Географиялық белдеулер және табиғат зоналары  

59 Ғаламшардың бір табиғат зонасына презентация  

60 №6 практикалық жұмыс «Өз өлкесінің табиғат зонасына сипаттама   

46 


жасаудың жоспары және шығармашылық сипаттама» 

2-тақырып. «Жердің қабықтары»

 

бөлімін қайталау (1 сағат) 

61 


Жер табиғатындағы ғаламдық өзгерістер 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет