Оңтүстік Қазақстан облысы білім басқармасы Оңтүстік Қазақстан облысы әдістемелік орталық Физика пәнінен 7 сыныпқа арналған жиынтық бағалау тапсырмалары



бет25/25
Дата21.02.2022
өлшемі3,28 Mb.
#26053
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Байланысты:
7 сынып БЖБ ТЖБ жинақ физика

Балл қою кестесі

Тапсырма

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

В

1




2

В

1




3

D

1




4

C

1




5

3 000 Н

1

3 кН

F2/F1= 5 есе

1




3 00 кг

1




6

А.1


FA= 400 H

1




V= 50 л

V= 5*10-2 м3



1

1





ρ = 800 кг/м3

1




А.2

Дене сұйыққа батады . Себебі Fa>FA

Fa=450 Н

FA =400 Н


1

Дененің тығыздығын тауып, сұйық тығыздығымен салыстыруы мүмкін

В

Дененің жүзу шарты бойынша Fa=FA =450 Н

1




ρ = 900 кг/м3

1




С

m= 45 кг

1




ρд = 900 кг/м3

1




Vб.б= ρдV/ ρc =>ρc= 1000 кг/м3

1




7

A=FS Р=F

А=PS= 240 000 Дж



1

1


240 кДж

N= 4000 Вт

1

4кВт

Жалпы балл

20





«ЭНЕРГИЯ» БӨЛІМІ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Оқу мақсаттары: 7.2.3.2 Механикалық энергияның екі түрін ажырату

7.2.3.3 Кинетикалық энергия формуласын есептер

шығаруда қолдану

7.2.3.4 Жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық

энергиясының формуласын қолдану

7.2.3.6 Механикалық энергияның сақталу заңын

есептер шығаруда қолдану

Бағалау критерийі Білім алушы:


 • Кинетикалық және потенциалдық энергияларды анықтайды

 • Кинетикалық және потенциалдық энергия формуласын қолданады

 • Механикалық энергияның сақталу заңын есеп шығаруда қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Білу және түсіну, қолдану

Орындау уақыты: 15 минут

І нұсқа

Тапсырма :



1. Мысалдырады механикалық энергияның сипаттамаларымен сәйкестендіріңіз

А. Доп еденде домалап барады







1. Тек кинетикалық энергияға ие болады

В. Ұшақ келесі ұшуға дейін 3 сағат дамылдайды




2. Тек потенциалдық энергияға ие болады

С. Ұшақ аэропортқа қонуға бет алды




3. Кинетикалық әрі потенциалдық энергияға ие болады

D. Ағашта алма пісіп тұр



4. Толық механикалық энергиясы нөлге тең

2. Көлемдері бірдей темір (ρ=7800кг/м3), алюминий (ρ=2700кг/м3) және мыстан (ρ=8900кг/м3) жасалған шарлар бірдей жылдамдықпен қозғалуда. Шарлардың кинетикалық энергияларын салыстырып, өсу ретімен орналастырыңыз.



1

2

3










3. Массасы 250г дене 54 км/сағ жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. (Ауаның кедергісі ескерілмейді. g= 10Н/кг)

а. Дененің лақтырылған мезеттегі кинетикалық энергиясы

_________________________________________________________________

в. Ең жоғары нүктедегі потенциалдық энергиясы

_________________________________________________________________

с. Ең үлкен көтерілу биіктігі



Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Балл

Білім алушы:

Кинетикалық және потенциалдық энергияларды анықтайды



1


Домалап бара жатқан доптың энергиясын анықтайды

1

Дамылдап тұрған тікұшақтың энергиясын анықтайды

1

Қонуға бет алған тік ұшақтың энергиясын анықтайды

1

Ағашта тұрған алманың энергиясын анықтайды

1

Кинетикалық энергия формуласын қолданады

2


Шарлардың тығыздығы арқылы массаларын анықтайды

1

Шарлардың кинетикалық энергияларын анықтайды

1

Шарлардың кинетикалық энергияларын өсу ретімен орналастырады

1

Механикалық энергияның сақталу заңын есеп шығаруда қолданады

3


Өлшем бірліктерді ХБЖ - не келтіреді

1

Дененің кинетикалық энергиясын есептейді

1

Ең жоғарғы нүктедегі потенциалдық энергиясын анықтайды

1

Ең үлкен көтерілу биіктігін анықтайды

1

Жалпы балл

11

Жауаптары :

№1

А-1; В-4; С-3; D- 2

№2

Өсу ретімен : 1. Алюминий Ек=2,7 Дж 2. темір Ек=7,8 Дж

3. Мыс Ек=8,9 Дж



№3

Ек=28 Дж Еп=28 Дж һ= 11,2 м


ІІ нұсқа

Тапсырма:

1. Мысалдарды механикалық энергияның сипаттамаларымен сәйкестендіріңіз



А. Балғамен шегені қаққанда






1. Кинетикалық энергияға ие болады

В. Сарқырамадан құлап аққан су




2. Потенциалдық энергияға ие болады

С. Үй шатырының шетінде жатқан тас



3. Кинетикалық әрі потенциалдық ие болады

D. Автокөлік жылдамдықпен қозғалуда




4. Потенциалдық энергиясы кеміп, кинетикалық энергиясы артады

2. Көлемдері бірдей қорғасын (ρ=11300кг/м3), қалайы (ρ=7300кг/м3) және жезден (ρ=8500кг/м3) жасалған шарларды үстел үстінде бірдей биіктікте көтеріп қойды . Шарлардың потенциалдық энергияларын салыстырып, кему ретімен орналастырыңыз.





1

2

3










3. Массасы 400 г дене 36 км/сағ жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. (Ауаның кедергісі ескерілмейді. g= 10Н/кг)

а. Дененің лақтырылған мезеттегі кинетикалық энергиясы

_________________________________________________________________

в. Ең жоғары нүктедегі потенциалдық энергиясы

_________________________________________________________________

с. Ең үлкен көтерілу биіктігі

_________________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Балл

Білім алушы:

Кинетикалық және потенциалдық энергияларды анықтайды



1


Балғаның шегені қаққандағы энергиясын анықтайды

1

Сарқырамадан құлап аққан судың энергиясын анықтайды

1

Үй шатырының шетінде жатқан тастың энергиясын анықтайды

1

Қозғалып бара жатқан автокөліктің энергиясын анықтайды

1

Потенциалдық энергия формуласын қолданады

2


Шарлардың тығыздығы арқылы массаларын анықтайды

1

Шарлардың потенциалдық энергияларын анықтайды

1

Шарлардың потенциалдық энергияларын кему ретімен орналастырады

1

Механикалық энергияның сақталу заңын есеп шығаруда қолданады

3


Өлшем бірліктерді ХБЖ - не келтіреді

1

Дененің кинетикалық энергиясын есептейді

1

Ең жоғарғы нүктедегі потенциалдық энергиясын анықтайды

1

Ең үлкен көтерілу биіктігін анықтайды

1

Жалпы балл

11

Жауаптары :

№1

А-3; В-4; С-2; D- 1

№2

Кему ретімен : 1. Қорғасын Еп=45,2 Дж 2. Жез Еп=34 Дж

3. ҚалайыЕп=29,2 Дж




№3

Ек=20 Дж Еп=20 Дж һ= 5 м


«Энергия» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

ата - аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Білім алушының аты - жөні: ______________________________________________


Бағалау критерийі

Оқу жетістігінің деңгейі

Төмен

Орташа

Жоғары

Кинетикалық және потенциалдық энергияларды анықтайды


Суреттегі мысалдар арқылы кинетикалық және потенциалдық энергияларды ажырату қиындық туғызады



Суреттегі мысалдардан кинетикалық және потенциалдық энергияларды ажыратуда қателіктер жібереді


Суреттегі мысалдардан кинетикалық және потенциалдық энергияларды дұрыс анықтайды


Кинетикалық энергия және

потенциалдық энергия формуласын қолданады




Есептерді шешуде кинетикалық энергия және

потенциалдық энергия формуласын қолдануда қиындық туғызады





Есептерді шешуде кинетикалық энергия және

потенциалдық энергия формуласын қолдануда қателіктер жібереді




Есептерді шешуде кинетикалық және

потенциалдық энергия формуласын дұрыс қолданып, есептің шешімін дұрыс есептейді





Механикалық энергияның сақталу заңын есеп шығаруда қолданады


Механикалық энергияның сақталу заңын есеп шығаруда қолдану қиындық туғызады


Механикалық энергияның сақталу заңын есеп шығаруда қолдануда қателіктер жібереді


Механикалық энергияның сақталу заңын есеп шығаруда дұрыс қолданып, шешімін табады





«КҮШ МОМЕНТІ» БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Оқу мақсаттары: 7.2.4.1 "Механиканың алтын ережесін" тұжырымдау

және қарапайым механизмдердің қолданылуына

мысалдар келтіру

7.2.4.4 Тепе - теңдікте тұрған денелер үшін күш

моменттер ережесін тұжырымдау және есептер

шығаруда қолдану

7.2.4.6 Көлбеу жазықтықтың пайдалы әсер

коэффициентін тәжірибеде анықтау



Бағалау критерийі Білім алушы:

 • Күнделікті өмірде қолданылатын жай механизмдерді анықтайды

 • Моменттер ережесін қолданады

 • Механизмдердің ПӘК- ін анықтайды

Ойлау дағдыларының деңгейлері :

Білу және түсіну, қолдану, жоғары деңгей дағдылары



Орындау уақыты: 15 минут

І нұсқа

Тапсырмалар

1.Жай механизмдердің барлық түріне ортақ "Механиканың алтын ережесі" деп аталатын қағида: _________________________________________________________________



2. Қол арбаның құрастырылуы жай механизмнің қандай түріне жатады?

___________________________________________

3. Қол арбаны жай механизм түрінде пайдаланудың ерекшелігі неде?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2.1 Суреттегі иіндікке 8 кг болатын жүкті А,Б,В және Г нүктелеріне ілгенде иіндіктің тепе - теңдікте болатынын немесе сағат тіліне бағыттас / қарсы айналатынын анықтаңыз ( иін ұзындығы - әр бөлік 1м)







А



Б


В


Г


2.2 Моменттер ережесі: _____________________________________________

__________________________________________________________________



3. Суретте көлбеу жазықтық көмегімен mмассалы жүкті һ биіктікке көтерген.

3.1 Пайдалы жұмысты анықтаңыз

__________________________________________________________________

3.2 Толық жұмысты анықтаңыз

__________________________________________________________________

3.3 Көлбеу жазықтықтың ПӘК- ін анықтаңыз

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Балл

Білім алушы:

Күнделікті өмірде қолданылатын жай механизмдерді анықтайды

1


"Механиканың алтын ережесін" жазады

1

Қол арбаның жай механизмнің қандай түріне жататыны анықтайды

1

Қол арбаны жай механизм түрінде пайдаланудың ерекшелігін жазады

1

Моменттер ережесін қолданады



2


А жағдайындағы иіндіктің тепе - теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды

1

Б жағдайындағы иіндіктің тепе - теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды

1

В жағдайындағы иіндіктің тепе - теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды

1

Г жағдайындағы иіндіктің тепе - теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды

1

2.1

Моменттер ережесін жазады

1

Механизмдердің ПӘК- ін анықтайды


3.1

3.2


3.3

Пайдалы жұмысты анықтайды

1

Толық жұмысты анықтайды

1

Көлбеу жазықтықтың ПӘК-ін анықтайды

1

Жалпы балл

11


ІІ нұсқа

Тапсырмалар

1.Жай механизмдердің барлық түріне ортақ "Механиканың алтын ережесі" деп аталатын қағида: __________________________________________________________________



2. Құдықтан су көтергіш құралдың құрастырылуы жай механизмнің қандай түріне жатады?

______________________________________________________________

3. Су көтергіш құралды жай механизм түрінде пайдаланудың ерекшелігі неде?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. 1 Суреттегі иіндіктің сол жақ иініне 40Н күшті А,Б,В және Г нүктелеріне түсіргенде иіндіктің тепе - теңдікте болатынын немесе сағат тіліне бағыттас /қарсы айналатынын анықтаңыз (иін ұзындығы - әр бөлік 1м)







А



Б


В


Г



2.2 Моменттер ережесі: _____________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Суретте иіндіктің көмегімен mмассалы жүкті һ биіктікке көтерген.



3.1 Пайдалы жұмысты анықтаңыз

__________________________________________________________________

3.2 Толық жұмысты анықтаңыз

__________________________________________________________________

3.3 Иіндіктің ПӘК- ін анықтаңыз

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Балл

Білім алушы:

Күнделікті өмірде қолданылатын жай механизмдерді анықтайды

1


"Механиканың алтын ережесін" жазады

1

Су көтергіш құралдың жай механизмнің қандай түріне жататыны анықтайды

1

Су көтергішті жай механизм түрінде пайдаланудың ерекшелігін жазады

1

Моменттер ережесін қолданады



2


А жағдайындағы иіндіктің тепе - теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды

1

Б жағдайындағы иіндіктің тепе - теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды

1

В жағдайындағы иіндіктің тепе - теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды

1

Г жағдайындағы иіндіктің тепе - теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды

1

2.1

Моменттер ережесін жазады

1

Механизмдердің ПӘК- ін анықтайды


3.1

3.2


3.3

Пайдалы жұмысты анықтайды

1

Толық жұмысты анықтайды

1

Иіндіктің ПӘК-ін анықтайды

1

Жалпы балл

11



«Күш моменті» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатыстыата - аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты - жөні: ______________________________________________


Бағалау критерийі

Оқу жетістігінің деңгейі

Төмен

Орташа

Жоғары

Күнделікті өмірде қолданылатын жай механизмдерді анықтайды


Күнделікті өмірде қолданылатын жай механизмдерге сипаттама беруде қиындық туғызады



Күнделікті өмірде қолданылатын жай механизмдерді сипаттама беруде қателіктер жібереді


Күнделікті өмірде қолданылатын жай механизмдерді анықтап, сипаттама береді


Моменттер ережесін қолданады


А,Б,В,Г жағдайындағы иіндіктің тепе- теңдік шартын анықтау қиындық туғызады



А,Б,В,Г жағдайындағы иіндіктің тепе- теңдік шартын анықтау үшін моменттер ережесін қолдануды қателіктер жібереді


А,Б,В,Г жағдайындағы иіндіктің тепе- теңдік шартын дұрыс анықтау үшін моменттер ережесін қолданады



Механизмдердің ПӘК- ін анықтайды


Қондырғының атқарған пайдалы мен толық жұмысын анықтауда қиындық туғызады


Қондырғының атқарған пайдалы мен толық жұмысын анықтауда қателіктер жібереді


Қондырғының атқарған пайдалы мен толық жұмысын анықтауда механизмнің ПӘК -ін пайдалана отырып, дұрыс есептейді




«ЖЕР ЖӘНЕ ҒАРЫШ» БӨЛІМІ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Оқу мақсаттары: 7.7.1.1 - Геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерді

салыстыру

7.7.1.2 - Күн жүйесінің нысандарын жүйелеу

7.7.1.3 - Жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты

ауысуы және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру

Бағалау критерийі Білім алушы:


 • Геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелер туралы біледі

 • Күн жүйесінің нысандарын біледі

 • Жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуын түсіндіреді

Ойлау дағдыларының деңгейлері: Білу және түсіну, қолдану

Орындау уақыты: 15 минут

І нұсқа

Тапсырмалар

1. Геоцентрлік жүйе ____________________________________________

_______________________________________________________________

Бұл модельді ұсынған __________________________________________

2. Қажетті сөйлемдерді толықтырыңыз.

2.1 Күн жүйесіндегі ең алып планета ол - ________________________

2.2 __________________ Күнге бәрінен жақын айналады.

2.3 Күннен ең алыс орналасқан планета _________________________

2.4 Плутон алғашқы кезде планета қатарына кіретін, ал қазір ______

_____________________ деп аталады.

2.5 Жер тобындағы планеталар ___________________________

_____________________________________________________________



3. Жыл мезгілдерінің ауысуының себептері:___________________________________________________________________________________________________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Балл

Білім алушы:

Геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелер туралы біледі

1


Геоцентрлік жүйе туралы түсінік береді

1

Геоцентрлік жүйе моделін ұсынушыны жазады

1

Күн жүйесінің нысандарын біледі



2


Күн жүйесіндегі алып планетаны жазады

1

Күнге ең жақын айналатын планетаны жазады

1

Күннен ең алыс орналасқан планетаны жазады

1

Плутонның қазіргі аталуын жазады

1

Жер тобының планеталарын жазады

1

Жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуын түсіндіреді

3


Жыл мезгілінің ауысуының бірінші себебін жазады

1

Жыл мезгілінің ауысуының екінші себебін жазады

1

Жалпы балл

9


ІІ нұсқа

Тапсырмалар

1. Гелиоцентрлік жүйе _________________________________________

_____________________________________________________________

Бұл модельді дәлелдеген_______________________________________

2. Қажетті сөйлемдерді толықтырыңыз.

2.1 Күн жүйесінің нысандарына _____________________________________________________________

_________________________________________________________енеді .

2.2 Күн жүйесі нысандарының негізгі массасы __________________

жинақталған.

2.3 Күн жүйесінің алып планеталары ________________________________

2.4 Жер - Күнге жақын _____________ және массасы бойынша _________ планета.

2.5 Астероидтар ____________________________ орбиталарының арасында жалпақ сақина құрайды , оларды "астероидтар белдеуі" деп атайды.



3. Суретте қандай жыл мезгілі бейнеленген.

3.1 Жердің солтүстік жартышарында ________________________________

3.2 Жердің оңтүстік жартышарында__________________________________

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Балл

Білім алушы:

Геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелер туралы біледі

1


Гелиоцентрлік жүйе туралы түсінік береді

1

Гелиоцентрлік жүйе моделін ұсынушыны жазады

1

Күн жүйесінің нысандарын біледі



2


Күн жүйесінің нысандарын жазады

1

Күн жүйесі нысандарының негізгі массасының жинақталуы туралы жазады

1

Күн жүйесіндегі алып планеталарды жазады

1

Жердің Күн жүйесіндегі орналасуы мен массасы бойынша реттілігін анықтайды

1

Астероидтардың орналасуын анықтайды

1

Жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуын түсіндіреді

3


Жердің солтүстік жартышарындағы жыл мезгілін анықтайды

1

Жердің оңтүстік жартышарындағы жыл мезгілін анықтайды

1

Жалпы балл

9



«Жер және Ғарыш» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата - аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты - жөні: ______________________________________________


Бағалау критерийі

Оқу жетістігінің деңгейі

Төмен

Орташа

Жоғары

Геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелер туралы біледі

Геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелер туралы түсіндіруде қиындық туғызады



Геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелер туралы түсіндіруде қателіктер жібереді

Геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелер туралы түсіндіреді

Күн жүйесінің нысандарын біледі


Күн жүйесінің нысандарына сипаттама беруде қиындық туғызады



Күн жүйесінің нысандарына сипаттама беруде қателіктер жібереді


Күн жүйесінің нысандарына дұрыс сипаттама береді



Жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуын түсіндіреді

Жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуын түсіндіруде қиындық туғызады

Жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуын түсіндіруде қателіктер жібереді

Жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуын дұрыс түсінік береді





4- тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Тексерілетін мақсат

Ойлау дағдыларының деңгейі

Тапсырма саны

тапсырма

Тапсырма түрі

Орындау уақыты, мин

Балл

Бөлім бойынша балл


Энергия

7.2.3.3 - кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану

Қолдану

3



1

КТБ

2

1

19


7.2.3.4 - жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын қолдану

Қолдану

2

КТБ

2

1

7.2.3.5 - энергияның түрленуіне мысалдар келтіру

Білу және түсіну

5

ҚЖ

3

4


Күш моменті

7.2.4.1 - "Механиканың алтын ережесін" тұжырымдау және қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар келтіру

Білу және түсіну

3

3

КТБ

1

1

7.2.4.4- тепе - теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану

Қолдану

6

ҚЖ

10

3

7.2.4.6 - көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау

Жоғары деңгей дағдылары

7

ТЖ

16

9

Жер және Ғарыш

7.7.1.3 - жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру

Білу және түсіну

1

4

КТБ

1

1

1

Барлығы







7







35

20





4- тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары

І нұсқа

1. 10 м/с жылдамдықпен қозғалған массасы 4 кг дененің кинетикалық энергиясы

A) 20 Дж

B) 2к Дж
C) 200 Дж


D) 20к Дж [1]

2. Жер бетінен 4м қашықтықтағы орналасқан массасы 50кг дененің потенциалдық энергиясы (g=10 Н/кг)

A) 100 Дж
B) 2000 Дж
C) 2500 Дж
D) 5000 Дж [1]

3. Жай механизм дегеніміз

A) Күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгертетін құралдар
B) Күштерді түрлендіруге пайдаланылатын құралдар
C) ПӘК арттыратын құралдар
D) Күштің бағытын өзгертуге пайдаланатын құралдар [1]

4. Төменде келтірілген күндер жиынтығынан суретке сәйкес Жердің Күнге қатысты орналасу күндерін таңдаңыз



A) А- 22-ші желтоқсан, В- 21- ші наурыз , С- 22-ші маусым, D- 23- ші қыркүйек


B) А- 21-ші наурыз , В - 22 - ші маусым, С- 23- ші қыркүйек, D- 22- ші желтоқсан
C) А- 22-ші маусым , В - 23 - ші қыркүйек , С- 22- ші желтоқсан, D- 21- ші наурыз
D) А- 23-ші қыркүйек , В - 22 - ші желтоқсан, С- 21- ші наурыз, D- 22- ші маусым [1]

5. Суретте лақтырылған доптың қозғалыс траекториясы берілген. Әрбір нүктеге сәйкес энергиялардың мәнін жазыңдар





1- нүктеде ________________________________________________________

2- нүктеде ________________________________________________________

3- нүктеде ________________________________________________________

4- нүктеде ____________________________________________________ [4]

6. Суретте иіндік тепе - теңдікте тұр.



Үлкен иініне түсірілген күшті табыңыз ____________________________

_______________________________________________________________ [3]

7. Суретте жұмысшы ПӘК -і 90% қондырғының көмегімен жүкті көтеруде.



7.1 ) 1 блок түрі және қолданылуы_________________________________ [2]

7.2) 2 блок түрі және қолданылуы _______________________________ [2]

7.3 ) Жүкті көтеру үшін жұмысшыға берілген күш_____________________

______________________________________________________________ [2]

7.4) Пайдалы жұмыс ___________________________________________ [1]

7.5) Жұмысшының атқаратын толық жұмыс__________________________

______________________________________________________________ [2]



Балл қою кестесі

Тапсырма

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

С

1




2

В

1




3

A

1




4

В

1




5

1- нүктеде толық энергия - кинетикалық энергияға тең

1




2 -нүктеде кинетикалық және потенциалдық энергиялары өзара тең

1

Екр

3 - нүктеде толық энергия - потенциалдық энергияға тең

1

Ермаксималды




4- нүктеде потенциалдық энергиясы кеміп кинетикалық энергиясы артады

1

Екмаксималды

6

F1d1=F2d2

1




F2=F1d1/d2

1




F2=2H

1



7


Жылжымайтын блок

1




Күштен ұтпайды, күштің бағытын өзгертеді

1




Жылжымалы блок

1




Күштен екі есе ұтыс береді

1




F2=mg F2= 300 H

1




F1=F2/2= 150 H

1




Aп= 450 Дж

1





= 500 Дж

1

1





Жалпы балл

20




ІІ нұсқа

1. 4м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 3 кг дененің кинетикалық энергиясы

A) 12 Дж

B) 24 Дж
C)18 Дж


D) 48 Дж [1]

2. Үстелдің биіктігі 0,8м. Үстел үстінде тұрған дененің массасы 0,2 кг. Осы дененің еденге қатысты потенциалдық энепргиясы (g=10 Н/кг)

A) 16 кДж
B) 0,16 Дж
C) 1600 Дж
D) 1,6 Дж [1]

3. Механиканың "Алтын ережесі"

A) күштен қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтамыз


B) күштен қанша есе ұтылсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз
C) күштен қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз
D) күштен қанша есе ұтсақ, жұмыстан сонша есе ұтыламыз [1]

4. Суретте қандай жыл мезгілі бейнеленген.


A) Жердің солтүстік жартышарында - қыс, оңтүстік жартышарында - жаз

B) Жердің солтүстік жартышарында- көктем, оңтүстік жартышарында - күз

C) Жердің солтүстік жартышарында - жаз, оңтүстік жартышарында- қыс



D) Жердің солтүстік жартышарында - күз, оңтүстік жартышарында - көктем [1]

5. Суретте балалар әткеншегінің қозғалыс траекториясы берілген. Әрбір нүктеге сәйкес энергиялардың мәнін жазыңдар



1- нүктеде ______________________________________________________________

2- нүктеде ______________________________________________________________

3- нүктеде ______________________________________________________________

4- нүктеде ____________________________________________________________ _ [4]

6. Суретте иіндік тепе - теңдікте тұр.



Үлкен иінінің ұзындығын тап ____________________________________

_______________________________________________________________ [3]

7. Суретте жұмысшы ПӘК -і 80% қондырғының көмегімен жүкті көтеруде.



7.1 ) 1 блок түрі және қолданылуы_________________________________ [2]

7.2) 2 блок түрі және қолданылуы ______________________________ [2]

7.3 ) Жүкті көтеру үшін жұмысшыға берілген күш_____________________

______________________________________________________________ [2]

7.4) Пайдалы жұмыс ___________________________________________ [1]

7.5) Жұмысшының атқаратын толық жұмыс__________________________

______________________________________________________________ [2]



Балл қою кестесі

Тапсырма

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

В

1




2

D

1




3

С

1




4

С

1




5

1- нүктеде толық энергия - кинетикалық энергияға тең

1




2 -нүктеде толық энергия - потенциалдық энергияға тең

1




3 - нүктеде кинетикалық және потенциалдық энергиялары өзара тең

1

потенциалдық энергиясы артып кинетикалық энергиясы кемиді немесе

Екр






4- нүктеде толық энергия - потенциалдық энергияға тең

1




6

F1d1=F2d2

1




d2=F1d1/ F2

1




d 2=40 см

1




7


Жылжымайтын блок

1




Күштен ұтпайды, күштің бағытын өзгертеді

1




Жылжымалы блок

1




Күштен екі есе ұтыс береді

1




F2=mg F2=800 H

1




F1=F2/2= 400 H

1




Aп= 6400Дж

1





= 8000 Дж

1

1


8 кДж

Жалпы балл

20





ҚОРЫТЫНДЫ

Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ–ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді қолдана білу.

Қорыта айтқанда, бұл жинаққа енгізіліп отырған материалдар оқушылардың 7 сыныптағы физика пәнінен бөлім бойынша және тоқсандағы оқу мақсаттарын меңгеру жағдайын анықтауға мүмкіндік береді. Ұсынылып отырған тапсырмалар жаңа ізденістердің, ресурстардың және бағалауды тиімді ұйымдастырудың пайдалы дереккөзі бола алады. Бұл өз кезегінде оқушылардың білім сапасының жоғарылауына ықпал етеді. Ал терең біліммен сусындаған оқушы еліміздің өркендеуіне өз үлесін қосатын, жан-жақты дамыған тұлға ретінде қалыптасады. Ойы жүйрік, ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім жеке тұлғаны тек қана білімді де білікті педагог тәрбиелей алады.

Сондықтан Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Біз осы заманғы білім беру жүйесінсіз, әлі алысты барлап, кең ауқымды ойлай білетін осы заманғы мұғалімдерсіз инновациялық экономика құра алмаймыз»- деп атап көрсеткендей, осы заманғы ұстаз – болашаққа заман ағысымен ілгерілеген озық тұлға болуы тиіс. Өйткені, білікті ұстаз - кемел білім кепілі.



Пайдаланылған әдебиеттер

 1. Алтын белгі. Жоғары сынып оқушыларына арналған басылым

 2. Годова И.В. Физика 7 класс. Контрольные работы в новом формате. - М.: "Интеллект - Центр", 2013

 3. Зорин Н.И. Контрольно - измерительные материалы. Физика 7 класс. – М.: Вако, 2016

 4. Кирик Л. А. Физика: самостоятельные и контрольные работы. – М.: ИЛЕКСА, 2015

 5. Ударцева В.М., Ударцев С.В. Физика және Астрономия. 7 сынып жұмыс дәптері. 1-2 бөлім

 6. Ханнанова Т.А., Орлав В.А. Сборник тестовых заданий по физике. - М.: Вако, 2015

 7. Чеботарова А.В. Оқушылардың физикадан орындайтын өзіндік жұмыстары.-Алматы: Мектеп, 1989

 8. EduCon басылымдары. Тест кітапшалары

 9. https://bilimland.kz/kk


Физика пәнінен 7 сыныпқа арналған жиынтық бағалау тапсырмаларының жинағы

Оқу-әдістемелік құрал

Басуға 30.05.2018ж. қол қойылды.

Қағаздың пішімі А4

Офистік қағаз

Есепті баспа табағы 6,5 б.б.

Таралымы 30 дана



Ескертпелер үшін

Ескертпелер үшін




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25




©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет