Педагогика және психология институты 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектология мамандығы бойынша білім бакалавры


Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтижеPdf көрінісі
бет3/9
Дата15.03.2017
өлшемі0,66 Mb.
#9961
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек: сӛйлеу тілі бұзылыстары бар 

балаларды сауат ашуға дайындаудың негізгі 

бағдарламаларын; 

жас  ерекшеліктері  бойынша  топтарда 

оқытудың мазмұнын . 

әдебиет кӛздерін іріктеп, талдаудын; 

бағдарламаларды талдаудын; 

жұмысты  жоспарлау  және  сабақ  үлгілерін 

құрастыру кезінде жұмыстың қағидаларын, 


сауат  ашуға  дайындау  мен 

оқытудың негізгі әдістемелері; 

дамуында 

ауытқуы 


бар 

балаларды 

сауат 

ашуға 


оқытудың 

альтернативті 

әдістері мен технологиялары 

 

«Арнайы, түзету) педагогикасы»  

Тақырып: 

«Түзету-

педагогикалық 

әрекеттің мақсат, 

міндеттері, 

қағидалары» 

«Сӛйлеу тілінің 

ауыр 

бұзылыстары бар балалардың 

сӛйлеу тілін 

дамыту 

әдістемесі» мазмұнын, 

қажетті 


жұмыс 

түрлерін, 

әдістерді іріктеуді; 

Істей алуы керек: 

жаттығулар  мен  ойындар  картотекасын 

құрастырды; 

ойын, 


жаттығу, 

кӛрнекі 


құралдарды 

талдауды.  Дағды мен құзыреттілігі: 

Сауат ашу сабақтарын құрастыру саласында 

сабақты талдау; 

ақаудың  құрылымына  байланысты  сауат 

ашудың    дифференциалды  жолдарын 

белгілеуде. 

 

19. 


Жазбаша сөйлеу 

тілін түзету 

Оқыту 

мақсаты: 

студенттерде 

кешенді 

бұзылыс  ретінде  жазбаша 

сӛйлеу  тілінің  бұзылыстары 

(жазу  және  оқу  үрдістері), 

жазу  мен  оқу  бұзылыстарын 

логопедиялық  диагностикалау 

әдістері 

мен 


тәсілдері, 

дисграфия, 

 

дислексия, дизорфографиядағы 

түзету-


логопедиялық  әсер  етудің 

мазмұнды  және ұйымдастыру 

аспектілері  жӛнінде  біртұтас 

түсініктерін қалыптастыру.  Негізгі бөлімдері: 

жазу мен оқудың бұзылуының 

себептері, 

тетіктері 

мен 

ерекшеліктері. жазбаша 

сӛйлеу 


тілінің 

бұзылуын  түзету  әдістері  мен 

логопедиялық 

ықпалдың 

мазмуны; 

жазбаша  сӛйлеу  тілі  бұзылған Қазіргі заман қазақ тілі (барлық 

тараулары),  

Арнайы, түзету) 

педагогикас 

 

Сӛйлеу тілінің ауыр 

бұзылыстары 

бар балалардың 

сӛйлеу тілін 

дамыту 

әдістемесі,  Сӛйлеу тілін 

зерттеу 


әдістемесі, 

ДМШ 


балалардың 

қатынас 


біліктерін 

дамыту 


Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек:  

жазу  мен  оқу  бұзылыстарының  түрлері, 

пайда болу себептері,  

жазу  мен  оқу  актілерінің  психологиялық 

механизмдері; 

сӛйлеу  тілі  бұзылыстары  бар  балалардың 

жазу  мен  оқу  дағдыларын  қалыптастыру 

ерекшеліктері; Істей алуы керек: 

теоретикалық 

білімдерін 

тәжірибеде 

қолдануды; 

жазу      мен  оқу  дағдыларының  жағдайын 

тексерудің  әртүрлі  әдістерін  іріктеп, 

құрастырып, тәжірибеде қолдануды; 

қателерді  типтері  мен  түрлері  бойынша 

ажыратуды; 

дисграфиямен 

 

дислексия түрлерін 

диагностикалау.  Дағды мен құзыреттілігі: 

жазуды  түзету  сабақтарының  үлгілерін 

құрастыруда; сабақтарды талдауда; 

сӛйлеу  тілінің  ақауына  қарай  тілге балалармен 

логопедиялық 

жұмысты ұйымдастыру. 

оқытудың    дифференциалды  жолдарын 

белгілеу. 

20. 


Сурдопедагогика 

тарихымен 

Оқыту 

мақсаты: 

нақты, 


жалпы 

педагогикалық 

білімдер  мен  біліктіліктерді 

және  оқытушының  кәсіби 

жеке  сапасын  қалыптастыру, 

педагогтың  кәсіби-тұлғалық 

қасиеттерін  меңгеру  болып 

табылады. Негізгі 

бөлімдері: 

Сурдопедагогиканың 

даму 

тарихы, 


пәні, 

объектісі. 

Сурдопедагогиканың 

міндеттері. 

Есту 

қабілеті зақымдалған 

балаларды 

оқытуды ұйымдастыру. 

Сурдопедагогика-есту қабілеті 

бұзылған  балаларды  оқыту, 

білім  беру  және  тәрбиелеу 

туралы  ғылым.  Ғылыми  – 

теориялық  және  тәжірибелік 

міндеттері.  

Сурдопедагогиканың  ғылыми 

ретінде 

дамуының 

негізгі 

кезеңдері, 

сурдопедагогиканың 

басқа 


пәндермен 

байланысы: 

философия, 

әлеуметтану, 

жалпы 

психология және 

педагогика,  сурдопсихология, 

аудиология, 

лингвистика, 

медицина 

және 


арнайы 

әдістемелер, 

сурдопедагогиканың 

қазіргі 


Дыбыс айтуын қалыптастыру 

әдістемесі 

Сурдопсихологи

я 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: Білу керек:  

сурдопедагогиканың 

теориялық-

методологиялық негіздерін; 

есту  қабілеті  зақымдалған  балалардың 

дамуының ерекшеліктерін; 

есту  қабілеті  зақымдалған  бададардың 

классификациясын; 

есту қабілеті зақымдалған балалардың білім 

алу, тәрбиелену ерекшеліктерін.  Істей алу керек: 

есту  қабілетінде  кемістігі  бар  балалар 

тобын  ажырата  алуды,  алған  теориялық 

білімдерін  практикалық-әрекетте  қолдана 

алу; 

есту  қабілеті  зақымдалған  балалардың  барлық тобының дамуының ерекшеліктерін 

бӛліп кӛрсету; Дағды мен құзыреттілігі: 

есту  қабілеті  зақымдалған  балаларды 

дамыту,    тәрбиелеу  және  оқыту    үрдісін 

білуі тиіс.  

естімейтін  және  нашар  еститін  балаларды 

оқыту,  тәрбиелеу  үрдістерін  ұйымдастыру 

ерекшеліктерін ажырата білуі тиіс.  

есту  қабілеті  зақымдалған  балалар  мен 

ересектерді  дамыту,  тәрбиелеу,    оқыту 

саласында құзыретті болуы керек. кездегі 

дамуының 

негізгі 

бағыттары.  

21 

Естіп 

қабылдауын 

дамыту 

әдістемесі 

Оқытудың мақсаты

Есту қабілеті зақымдалған 

балаларды сақталған есту 

қабілетінің функциясын 

қолдану негізінде нәтижелі 

оқыту болып табылады.  Негізгі бөлімдері: 

Естіп қабылдауын дамытудың 

тарихы. 

Есту 


қабілеті 

зақымдалған  балаларда  естіп 

қабылдауын 

дамытудың 

шетелдік 

және 


отандық 

дамуының  тарихы.  Шетелде 

есту  қалдығын  қолданудың 

проблемаларының  дамуының 

алты 

кезеңіне сипаттама. 

Естімейтіндерде 

естіп 

сӛйлеуін дамытудың 

мүмкіндіктері. 

Ғалым-

сурдопедагогтардың қосқан 

үлесі  О.В.  Нейманның,  Р.М. 

Боскистің., Ф.Ф. Раудың., Е.П. 

Кузьмичева  және  т.б.  Есту 

қабілетінің 

зақымдылықтарының 

классификациясы. 

Л.В. 


Нейманның,  Р.М.  Боскистің 

және 


халықаралық 

классификация. 

Балаларда 

естуін 


зерттеу 

әдістері.  Естуде  фраза  және 

мәтіндерді 

ажырату 


б/ша 

жұмыс 


әдістемесі. Арнайы 

педагогика, 

Арнайы 

психология Есту қабілеті 

зақымдалған 

балаларды 

заттық 


тәжірибелік 

оқыту әдістемесі Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек:  

естіп  қабылдауын  дамытуға  арналған 

арнайы жаттығулардың қолдану тариын; 

есту қабілеті зақымдалған балалардың естіп 

қабылдауын 

дамытудың 

міндеттері, 

принциптері, әдістері; 

есту 

қабілеті зақымдалған 

балаларға 

арналған 

арнайы 


мекемелерде 

есту 


жұмысын ұйымдастырудың формалары, 

естімейтін  және  нашар  еститін  балаларда 

сӛйлеп 

қабылдауын дамыту 

және 


қалыптастыру кезеңдері; 

сӛйлеу 


материалдары 

және 


дыбысталмайтын  дыбыстардың  кӛмегімен 

ЕҚД жұмысы бойынша әдістемесін; 

сӛйлеу  тілінің  дыбыс  айту  жақтарын 

қалыптастыруда естудің рӛлі туралы; 

арнайы  ұйымдастырылған  оқу  процесінде 

естіп қабылдауының сапалы жақсаруы. Істей алу керек: 

есту  қабілеті  зақымдалған  балалрда  естіп 

қабылдауын  дамытудың  жалпы  негіздерін  

ашу; 


ЕҚД  жұмыстарының  міндеттерімен  және 

мазмұнымен  таныстыру,  ауызша  сӛйлеу 

тілдің 

қабылдауын қалыптастыру 

жұмыстарының жүйесін кӛрсету; 

есту  қабілеті  зақымдалған  балалардың 

естуін зерттеудің әр түрлі әдістемелерін; 

естуді  зерттеу  барысында  тональды  шектік 

және сӛйлеу аудиометрия әдісін талдау; 

ЕҚД бойынша жұмыс жоспарын құру және 


Оқушыларды  сӛйлемді  естіп 

қабылдауын  ажыратуға  оқыту 

бойынша жұмыстың мазмұны. 

Жұмыстың 

түрлері 

және 


тәсілдері.  Нашар  еститіндер 

мектебінде 

мәтіндермен 

жұмыс істеу жүйесі.   

арнайы сабақтарды талдау. 

22. 


Дыбыс айтуын 

қалыптастыру 

әдістемесі 

 

Оқыту  мақсаты:  естімейтін 

және 


нашар 

еститін 


балалардың  қазіргі  жүйемен 

дыбыс 


айтуының 

қалыптасуымен  студенттердің 

танысуы болып табылады

Негізгі бөлімдері:  

Курстың  теориялық  негіздері. 

Курсқа 

кіріспе. Курстың 

мақсаты 


және 

міндеттері. 

Дыбыс  айтумен  жұмыс  істеу 

әдістері. 

Дыбыс 

айтумен 


жұмыс 

істеу 


әдістемесі. 

Сӛздік 


тыныспен 

және 


дауыспен 

жұмыс. 


Дыбыс 

айтумен 


жұмыс 

істеуді 


ұйымдастыру. Дыбыс айтумен 

жұмыс  істеуді  ұйымдастыру 

формалары.  

 Мүмкіндігі 

шектеулі 

балаларды 

математикаға 

оқыту әдістемесі  

Бейнелеу 

ӛнеріне және қол 

еңбекке 

оқытудың 

әдістемесі 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек:  

Қазақ (орыс) тілінің фонетикалық жүйесін; 

Сӛйлеу тіл дыбыстарының механизмдерін; 

Ауызша  сӛйлеу  тілін  қабылдау  және 

ерекшеліктерін; 

Сӛйлеген  кезде  тыныс  алу,  дауыс  және 

сӛйлеу 

тіл 


дыбыстарымен 

жұмыс 


әдістемесін; 

Дыбыс айтудың коррекциялық жұмыстарын 

ұйымдастырудың негізгі түрлері; 

Істей алу керек: 

Есту қабілеті зақымдалған балаларда дыбыс 

айтуды қалыптастыруды орындау; 

Дыбыс айтудың коррекциялық жұмысының 

әдіс және тәсілдерін дұрыс қолдана білу; 

Есту қабілеті зақымдалған балаларда дыбыс 

айтуды дамыту және қалыптастыру; 

Жұмыс  оқу  бағдарламасы  отандық  және 

шетелдік 

әдебиеттер 

негізінде 

құрастырылды. 

23. 

Есту қабілеті 

зақымдалған 

балаларды 

заттық 

тәжірибелік 

оқыту әдістемесі 

Оқытудың  мақсаты:  заттық 

тәжірибиелік 

 

оқыту  


саласындағы  қазіргі  таңдағы 

ғылыми-теориялық 

және 

әдістемелік білімдермен, 

біліктіліктерін,  дағдыларымен 

қамтамасыздандыру 

болып 


табылады. Дыбыс айтуын 

қалыптастыру 

әдістемесі 

Генетика 

негіздері  

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек:  

пәннің  ғылыми  –  теориялық  негіздерін 

меңгеруі;       

теориялық  білімдерін  тәжірибиеде  қолдана 

білу; 

ауызша  сӛйлеу  тілін  дамытуға  жұмыс әдістерін және  тәсілдерін меңгеруі; 

Негізгі бөлімдері: 

Есту  қабілеті  зақымдалған 

балаларға  арналған  арнайы 

мектептерде 

заттық 

тәжірибелік  оқытудың  пәні, мақсаты,  міндеттері.  Курстың 

ғылыми  теориялық  негіздері. 

Заттық  тәжірибелік  оқыту 

әдістемесінің  негізін  салушы 

А.С. 

Зыков. 


Заттық 

тәжірибелік  оқыту  пәнінің 

басқа 

ғылымдармен байланысы.    Есту  қабілеті 

зақымдалған  балалардың  іс 

әрекетінің 

ерекшеліктері. 

Заттық  тәжірибелік  оқытуда 

заттық  іс  әрекетті  қолдану. 

Есту  қабілеті  зақымдалған 

балаларға  арналған  арнайы 

мектептерде 

заттық 


тәжірибелік 

оқытуды 


ұйымдастыру 

формалары. 

ЗТО 

 

сабағының ерекшеліктері. 

Заттық 


тәжірибелік  оқыту  сабағының 

кезеңдері.    Жоспар  құру  және 

есеп беру.  ЗТО  оқыту жүйесі. 

Оқытудың 

жалпы 

және 


арнайы 

дидактикалық 

принциптері. 

Заттық 


тәжірибелік  оқыту  пәнінің 

әдістері, тәсілдері қағидалары. 

оқу-әдістемелік  кешендерді    дайындай  

білуі 


(дербестік 

жоспарлар, 

сабақ 

конспектілері және т.б). Істей алу керек: 

арнайы мектепте ЗТО сабағынан дайындық 

процессін ұйымдастыра білуі; 

заттық  тәжірибиелік  оқытудың  негізгі 

териялық  жағын  мүмкіндігі  шектеулі 

тұлғаларға  заттық  тәжірибиелік  оқытудың  

түсіндіру ерекшеліктерін; 

Дағды мен құзыреттілігі: 

ЗТО оқыту әдістемесі білу; 

әр түрлі материалдармен жұмыс жасау; 

сабақтарды дайындап, ӛткізуд білікті болу;  

есту  қабілеті  нашар  балаларды  еңбекке 

оқытуда құзыретті болу. 

24. 

Мектепке дейінгі 

сурдопедагогика 

Оқыту мақсаты:  

Мектепке 

дейінгі 

сурдопедагогика 

туралы 

теориялық білімдермен Арнайы 

педагогика, 

Арнайы 

КИ 


кейін 

балалардың 

сӛйлеу 

тілінің 


дамуы.  

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек:  

білім  беру  үрдісі  мен  жүйесінің  мәнін, 

мазмұнын,  құрылымын,  жалпы  және 


таныстыру,  олардың  кәсіби  

дайындықтарының  деңгейін 

кӛтеру.  

Негізі бөлімдері: 

Есту  қабілеті  зақымдалған 

мектепке  дейінгі  балаларды 

дамыту,    тәрбиелеу  және 

оқыту 

 

ерекшеліктері. Мектепке 

дейінгі 


сурдопедагогиканың  ғылыми-

теориялық  негіздері  мақсат, 

міндеттері, 

принциптері, 

зерттеу әдістері. Есту қабілеті 

зақымдалған балаларды оқыту 

мен  тәрбиелеу  тәжірибесін 

бақылау және дамыту. 

Есту  қабілеті  зақымдалған 

мектепке  дейінгі  балаларды 

тәрбиелеу  тарихы.  Мектепке 

дейінгі 


білім 

берудің 


жекеленген  жүйесі    Есту 

қабілеті 

зақымдалған 

мектепке  дейінгі  балалардың 

дене 

тәрбиесінің ерекшеліктері  Есту  қабілеті 

зақымдалған  мектепке  дейінгі 

балалардың 

ақыл-ой  

тәрбиесінің 

ерекшеліктері 

Есту  қабілеті  зақымдалған 

мектепке  дейінгі  балалардың 

адамгершілік 

тәрбиесінің 

ерекшеліктері

 

психология    

арнайы 


білім 

беру 


сферасында 

педагогикалық 

технологиялар 

және 


инновациялық үрдістерді;  

арнайы 


педагогикалық-психологиялық 

зерттеулерді жүргізу әдістері; 

МШ  балаларды  білім  беру  жүйесінде 

заманауи 

психологиялық-педагогикалық 

тұжырымдамалардың даму тенденциялары; 

денсаулық  сақтау  технологиялары  мен 

оларды жүзеге асыру тәсілдері; 

арнайы  педагогика  мен  психологияның  

медициналық-биологиялық 

және  

лингвистикалық негіздері Істей алу керек: 

әдістемелік 

және 

бірлескен топтың 

әрекеттеріне қатысу; 

арнайы медициналық әдебиеттермен жұмыс 

жасау; 


жалпы және арнайы білім беру сферасында 

ғылыми-зерттеушілік жұмыс жүргізу нақты 

білім беру мекемесіндегі пәннің саласында, 

қазіргі  міндеттерін  шешуге  бағытталған 

педагогикалық 

үрдісті 


жобалау, 

психологиялық-педагогикалық  диагностика 

әдістерін 

қолдану 


арқылы 

тәрбиелік 

жағдаяттарды  жоспарлау теориялары; 

Дағды мен құзыреттілігі: 

есту қабілеті зақымдалған мектепке дейінгі 

балаларды  дамыту,    тәрбиелеу  және  оқыту  

үрдісін білуі; 

естімейтін  және  нашар  еститін  мектепке 

дейінгі 


балаларды 

оқыту, 


тәрбиелеу 

үрдістерін  ұйымдастыру  ерекшеліктерін 

ажырата білуі; 

есту қабілеті зақымдалған мектепке дейінгі 

балаларды  дамыту,  тәрбиелеу,    оқыту 


саласында құзыретті болуы керек. 

25. 


Есту қабілеті 

зақымдалған 

балаларды 

айналамен және 

қоршаған 

ортамен 

таныстыру 

әдістемесі   

Оқыту мақсаты:  

Қоршаған 

ортамен 

таныстыруды 

оқыту  

саласындағы  қазіргі  таңдағы ғылыми-теориялық 

және 


әдістемелік 

білімдермен, 

біліктіліктерін,дағдыларымен 

қамтамасыздандыру 

болып 

табылады. Негізгі бөлімдері: 

 Арнайы  мектепте  айналамен 

таныстыру 

мен 


қоршаған 

ортамен  таныстырудың»  пәні, 

міндеттері, 

мазмұны. 

Естімейтін балалар мектебінде 

айналамен 

таныстыру  

әдістемесінің  методологиялық 

негізі.  Бастапқы  айналамен 

және 


қоршаған 

ортамен  

таныстырудың 

оқу 


пәні 

ретінде  құрылуы  және  оның 

оқыту  әдістемесі.  Бастауыш 

мектепте  айналамен  және 

қоршаған 

ортамен 


таныстыруды  оқыту.   

Қоршаған 

ортамен 

таныстыруды 

 

оқыту 


формаларының 

жүйесі.  

Қоршаған  ортамен  таныстыру 

пәнін  оқытудың  пән  аралық 

байланысы 

және 


қолайлылығы. 

Бастауыш 

сынып 

оқушыларына Арнайы педагогика, 

Арнайы 


психология   

 

КИ кейін 

балалардың 

сӛйлеу 

тілінің 


дамуы.  

 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: Білу керек: 

Білімділік,тәрбиелік  және  коррекциялық-

дамыту мақсаттарын ашып кӛрсету. Ерекше 

білімді  қажет  ететін  балаларға  қоршаған 

ортамен 

таныстырудың 

проблемалары 

айналамен  таныстыруды      тәжірбиелік 

түрде дамыту, айналамен таныстыру  пәнін 

оқытудағы 

пропедевтикалық 

кезеңінің 

әдістемесін,  жүйесін  білу,  сонымен  қатар 

осы  кезеңнің  мақсаттарымен,міндеттерін 

ашып кӛрсетулері керек.  

Арнайы  мектептердің  барлық  түрінде 

қоршаған  ортамен  таныстыру    пәнінің 

дайындық  процессін  ұйымдастыра  білу 

керек; 

Істей алу керек: 

Оқыту  барысында  қолайлы  шараларын 

және  әдіс-  тәсілдерді  қолдану,сонымен 

қатар  оқу  процессін  ұйымдастыру.  Осы 

пәнді оқу процессінде суденттер  айналамен 

таныстыру      пәні  бойынша  білімдермен, 

біліктіліктерін жетілдіріп, дамытып отыруы 

керек.  Сонымен  қатар    қоршаған  ортамен 

таныстырудың  негізгі  теориялық  жағын 

мүмкіндігі  шектеулі  тұлғаларға  қоршаған 

ортамен  таныстыру  пәнінің  түсіндірілу 

ерекшеліктерін. Дағды мен құзыреттілігі: 

Есту  қабілеті  зақымдалған  балаларды 

айналамен 

таныстырудың 

оқыту 

әдістемесін  білу,  меңгеру.  Ақыл-ойы зақымдалған 

балаларды 

айналамен 


экологиялық 

білім 


беру.  

Бастапқы  қоршаған  ортамен 

таныстыруды 

түсініктерінің 

дамуы  және  қалыптастару 

әдістемесі.  

таныстырудың  оқыту  саласында  құзыретті 

болуы керек.  

26. 


Есту қабілеті 

зақымдалған 

балаларды 

психологиялық-

педагогикалық 

диагностикалау 

әдістері.  

Оқыту мақсаты:  

Есту  қабілеті  зақымдалған 

балаларды 

психологиялық-

педагогикалық 

диагностикалау 

саласында 

студенттердің 

кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру.  Негізгі бөлімдері:  

Есту  қабілеті  зақымдалған 

балаларды 

психологиялық-

педагогикалық 

диагностикалау 

әдістемесі 

курсының 

мақсаты 

мен 


міндетті. 

Психологиялық-

педагогикалық 

диагностикалау 

түсінігі, 

ғылыми  теориялық  негіздері. 

Есту  қабілеті  зақымдалған  

балаларды 

психологиялық-

педагогикалық 

диагностикалау  әдістемесінің 

ерекшеліктері.  Есту  қабілеті 

зақымдалған балалардың жеке 

және 


психикалық 

ерекшеліктері. 

Естіп 

қабылдауын  тексеру.  Ауызша сӛйлеу  жағдайын  тексеру. 

Еріннен оқу дағдысын тесеру. 

Есту  қабілеті  зақымдалған 

балалардың 

таным 

ерекшеліктері  және  оларды Арнайы психология. 

 

Есту қабілеті зақым. баланың  

тұлғалық 

психологиялық 

ерекшеліктері, 

Мектепке 

дейінгі 


сурдопедагогика

.  


 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет