«риторика»


ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫPdf көрінісі
бет2/9
Дата31.03.2017
өлшемі0,78 Mb.
#10655
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

Тапсырмаларды беру және оның орындалысын тексеру кестесі 

Та

қыры

п 

№ Тапсырма тақырыбы 

                    

Тапсырма мазмұны 

С

О

ӨЖ

 

  бақылау 

түрі 


Орынд

алу 


мерзім

і Шешендік өнер, 

шешендіктану 

ғылымы 

 

Шешендік өнер, шешендіктану  туралы  зерттеген, 

жазған ғалым, жазушылар еңбектеріне шолу. 

 

          

конспект 1-

апта 


Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


«Ежелгі 


грек 

шешендері»   

Ежелгі Грекияда шешендіктің дамуы, тарихы, 

оның көрнекті өкілдері туралы баяндау 

реферат 1-

апта 
«

Ежелгі Рим 

шешендері» 

Ежелгі Римдегі шешендіктің дамуы, тарихы, оның 

көрнекті өкілдері туралы баяндау 

жеке жоба  2-апта 

«

Ежелгі ұлы 

шешендер» 

Шешендіктану ғылымында өзіндік қолтаңбасымен 

аты қалған ұлы шешендер туралы білгендерін 

баяндау 


Реферат 


2-

апта 


Әл-Фараби 

«Логикалық 

трактаттар» 

Ғалым еңбегін оқып, мазмұндау 

конспект  3-апта 

«

Қазақ даласындағы  

 шешендік» өнер» 

Қазақ даласындағы шешендік өнердің қалыптасуы 

туралы Талдау-сараптама 

4-

апта Билер шешендігі 

Билер шешендігінің тарихын баяндау 

Сұрақ-жауап 

5-

апта Маңғыстау билік 

мектебі 

Өлкедегі билер мектебінің қалыптасу тарихынан 

реферат 


6-

апта 


Қазіргі қазақ 

шешендері 

Қазіргі қазақ шешендігі, оның бүгінгі таңдағы 

жай-күйі туралы 

баяндама  7-апта 10 

БАҚ тағы 

сауаттылық, тіл 

мәдениеті  

Қазіргі ақпарат құралдарындағы шешендіктің 

көріністері, журналистер мен дикторлар тіліндегі 

мәдениет пен сауаттылық және тіл нормасының 

сақталуы жайында 

пікірсайыс  8-апта 

11 


Сауатты 

сөйлей 


білеміз бе? 

 

Қазіргі қоғамда сөйлеу мәдениетіндегі 

сауаттылықтың деңгейі қандай деген сұрақ 

бойынша сараптау 

дебат  


9-

апта 


12 

Шешеннің 

сөйлеу 

мәдениеті   

Шешен болу үшін қажетті алғышарттар жайында 

пікір өрбіту 

пікірсайыс  10-апта 

13 


Ауызша 

шешен 


сөйлеу табиғаты  

 

Әлеумет алдында ойлы сөз сөйлеудің сырлары мен 

қырлары туралы 

сұрақ-жауап 

11-


апта 

14 


Өзіңді 

шығармашылыққа 

тәрбиелеудің негізгі 

шарттары 

 

Адам бойындағы шығармашылық қасиеттерді қалыптастыру және оны дамыту жолдары туралы 

баяндама негізінде 

пікіралмас

у 

12-


апта 

15 


Шешендік өнер 

ұлттық проза 

кеңістігінде 

Қазақ прозасындағы шешендік стиль өрнектерін 

нақты шығармалар арқылы талдау 

талдау сабағы 

12-


апта 

16 


Билер 

сөзінің 


бейнелілік сипаты.  

 

Билер сөзіндегі ой қорытулар мен 

оралымдылықтар, логикалық жүйеліліктер туралы 

талдау 


талдау 


жұмыстар

ы 

 

13-

апта 


17 

Ш.  Құдайбердиев,  Ә. 

Бөкейханов  еңбектері 

бойынша 


                                 

 

 

Қазақ зиялыларының шешендік өнер туралы жазған мақалаларын мазмұндау 

талдау сабақтары 

 

14-


апта 

18 


Әлем  ойшылдарының 

шешендік өнер 

туралы 

нақылдары мен қанатты сөздері.  

 

Түрлі жинақтар мен әдебиеттерден әлем 

ойшылдарының шешендік өнер туралы қанатты 

және нақыл сөздерін жинақтап баяндау 

Реферат-


жинақ 

 

14-


апта 

19 


Шешендік шежіре-

рухани байлық көзі  

Шешендік сөз үлгілерінің тұлғаны тәрбиелеудегі 

орны туралы пікір білдіру 

пікірсайыс  15-апта 

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


20 

«Шешендік өнер не 

үшін қажет?»  

 

 

Шешен сөйлеудің жолдары мен тәсілдері туралы баяндау 

пікіралысу  15-апта 

 

 

   1 - 

тақырып. Шешендік өнер жайында түсінік. Шешендіктану ғылымы. 

Дәріс жоспары: 

1.  Шешендік  өнер  жайында  түсінік.  Шешендіктің  әлеуметтік  мәні.Шешендік  өнер  -  қоғамдық 

құбылыс.Шешендік өнерді оқытудың мақсаттары мен міндеттері. 

2. Шешендік өнердің дамуына қажетті алғышарттар 

3. Шешендіктану ғылымы, зерттеу объектісі 

4. Шешендіктанудың басқа ғылымдармен байланысы  Тәжірибелік сабақ жоспары: 

 

1. Шешендік өнер, оның қоғамдық-әлеуметтік мәні. 2.  Шешендіктану ғылымы, мақсат-міндеттері мен зерттеу объектісі. 

№ 1 тақырып бойынша бақылау сұрақтары: 

1. Шешендіктану (риторика) дегеніміз не? Бұл ғылым ба әлде өнер саласы ма? 

2. Шешендіктану (риторика) қандай ғылым салаларының мәліметтеріне сүйенеді? 

3. Шешен ретінде қалыптасу үшін не істеу керек? 

4. 

Шешендік  сөздердің  жанрлық-тақырыптық  жіктелімін  атаңыз  және  олардың  бір-бірінен айырмашылығын ажырата біліңіз. 

5. Шешен шеберлігі неден көрінеді? 

6. Шешендік өнер қашан пайда болған? 

 

2-тақырып. Шешендік өнер тарихынан 

                  (2 –

6 сағат.)  

Шешендік өнердің Грецияда тууы мен дамуы. 

Шешендік өнердің Рим мемлекетінде дамуы.  

Европадағы шешендіктанудың дамуы.Ресейдегі шешендік өнер. 

Қазақ шешендіктану ғылымының дамуы. (10 сағат)  

 

Дәріс жоспары: 

1. Шешендік өнердің Грецияда тууы мен дамуы.  

2. Шешендік өнердің Рим мемлекетінде дамуы.  

3. Европадағы шешендіктанудың дамуы.  

4. Ресейдегі шешендік өнер.   

5. Қазақ шешендіктану ғылымының дамуы.   

Тәжірибелік сабақ жоспары:  

1. Ежелгі Грекиядағы шешендік өнер. 

2. Ежелгі Римдегі шешендік өнер. 

3. Европадағы шешендік өнердің дамуы 

4. Орыс шешендік өнері. 

5. Шешендік өнердің зерттелуі.  № 2 тақырып бойынша бақылау сұрақтары: 

1. Ежелгі Грек шешендерін атаңыз.Олар несімен атақты? 

2. Грек тарихындағы Салон заңының мәнін ашыңыз. 

3.  Цицеронның  есімі  неге  ерекше  аталады?  Ол  шешендік  өнердің  даму  тарихына  қандай  үлес 

қосты? 

4. Жаңа дәуірдегі еуропа шешендіктануына үлес қосқан ойшылдар кімдер? 5. Ресейдегі шешендіктану теориясы туралы не білесіз? 

6. Қазақ халқының шешендік дәстүрінің өзіндік қандай ерекшеліктері бар? 

7. 

Қазақтың шешендік сөздерін жинастырып, зерттеп, бағалы пікірлер айтқан      ғалымдар кімдер?  

3-

тақырып. Қазақ шешендік өнерінің тарихынан   

Ежелгі түркі шешендігі. Көне түркі шешендігі.Орта ғасырлық түркі шешендігі. Билер шешендігі. 

Ақын-жыраулар шешендігі. Қазіргі шешендік, оның түрлері. (6 сағат) 

 

Дәріс жоспары:  

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


1. Ежелгі түркі шешендігі. Көне түркі шешендігі  

2. Орта ғасырлық түркі шешендігі  

3. Билер шешендігі. Ақын-жыраулар шешендігі. Қазіргі шешендік, оның түрлері  

Тәжірибелік сабақ жоспары:  

1. 


Ежелгі түркі шешендігі. Көне түркі шешендігі 

2. Орта ғасырлық түркі шешендігі. Билер шешендігі.  

3. Ақын-жыраулар шешендігі.  Қазіргі шешендік, оның түрлері  

№3 тақырып бойынша бақылау сұрақтары: 

1. Ежелгі түркі шешендігі өкілдері кімдер? 

2.  Көне  түркі  шешендігі  жайлы  қазақ  халқын  құраған  ежелгі  тайпалардың  тарихымен  қандай 

байланыс бар? 

3. Орта ғасырлардағы діни шешендіктің өкілдері кімдер? 

4. Билер шешендігі өзінің түп негізін қайдан алған? 

5. Маңғыстау билерін атаңыз. 

6. Қазақтың шешендік сөздерін жинастырып, зерттеп, бағалы пікірлер айтқан кімдер?   Олардың   

еңбектерін,   жеке-жеке   талқылай   отырып шешендік ғылымына қоскан үлесін анықтаңыз? 

7. 


Қазіргі   кездегі   шешендік   сөздерді   зерттеушілер   тақырыптық-мазмұндык жағынан қалайша 

топтайды? 

 

4-

тақырып. Шешендіктанудың теориялық мәселелері. 

Шешен  сөйлеудің логикасы. Шешен  сөйлеу мәдениеті. Шешен мен аудиторияның арақатынасы. 

Шешеннің этикасы.         Шешеннің сөйлеу техникасы.  

  

Дәріс жоспары:  

1.   Шешен сөйлеудің логикасы. Шешен сөйлеу мәдениеті. 

2. Шешен мен аудиторияның арақатынасы. Шешеннің этикасы.         Шешеннің сөйлеу техникасы.  

Тәжірибелік сабақ жоспары:  

1. Шешен сөйлеудің логикасы. 

2. Шешен сөйлеу мәдениеті.  

3. Шешен мен аудиторияның ара қатынасы. 

4. Шешеннің этикасы.  

5. Шешеннің сөйлеу техникасы.  №4 тақырып бойынша бақылау сұрақтары: 

1. Сөйлеу мәдениетінің ерекшеліктері қандай? 

2. Сөйлеу тіліндегі штампылардың зияны неде? 

3. Тіл мәдениеті тұрғысынан келгенде шаршы топ алдындағы сөз қандай басты талаптарға жауап 

беруі тиіс? 

4. Сөйлейтін сөзі ұғымды да мәнерлі болу үшін шешен не істеуі керек? 

5. Шешеннің сөйлеу техникасы дегеніміз не? 

6. Шешен этикасы дегенді қалай түсінесіз? 

7. Шешен мен аудитория арақатынасының негізігі каналдар қандай? 

8. Шаршы топ алды сөйлеудегі кері қайтарымды байланыс дегеніміз не? 

 

5-

тақырып. Шешендік сөздін негізгі белгілері мен түрлері 

Шешендік сөзге қойылатын негізгі талаптар.Қазіргі шешендік сөздердің топтастырылуы. Көпшілік 

алдында сөйлеуге дайындалу. Көпшілік алдында сөйленетін сөздің құрылымы. (4 сағат) 

 

Дәріс жоспары:  

1. Шешендік сөзге қойылатын негізгі талаптар.Қазіргі шешендік сөздердің топтастырылуы 

2. Көпшілік алдында сөйлеуге дайындалу. Көпшілік алдында сөйленетін сөздің құрылымы.  

 

Тәжірибелік сабақ жоспары:  

1.  Қазіргі  кездегі  шешендік  сөздерді  зерттеушілердің  тақырыптық-мазмұндық  жағынан 

топтастыруы. 

2.   Шешендік сөздердің негізгі белгілері. 

3.  Көпшілік алдында сөйлеуге қалай дайындалу керек. Сөйленетін сөздің құрылымы. 

№5 тақырып бойынша бақылау сұрақтары: 

1. Сөз құрылымы (композиция) мен жоспарының айырмашылығы неде? 

2. Шешен сөзінің басталуы мен қорытындысына қандай талаптар қойылады? 

3. Шешен сөзінің негізгі бөлімін жүзеге асыруда қандай заңдылықтар сақталады? 

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


4. Күнделікті сөйлеу сәтінде ұшырасатын логикалық қателіктерге бір-екі мысал келтіріңіз. 

5. Шаршы топ алдында сөйлеу сәтінде дәйексөзді ұтымды қолдану ережесін жүйелеп көріңіз. 

 

6-

тақырып. Шешендік сөздің көркемдік ерекшеліктері. Мәнерлеп оқу негіздері

Шешендік сөздің сапалық белгілері. Шешендік сөздердегі көркемдік құралдары. Шешендік өнер 

және  мәнерлеп  оқу.  Мәнерлеп  оқудың  негізгі  белгілері.Дауысты  тәрбиелеудің  талаптары.  (4 

сағат) 

Дәріс жоспары: 

 1

Шешендік сөздің сапалық белгілері. Шешендік сөздердегі көркемдік құралдары. 

2. Шешендік өнер және мәнерлеп оқу. Мәнерлеп оқудың негізгі белгілері.Дауысты тәрбиелеудің 

талаптары. 

 

 

Тәжірибелік сабақ жоспары:  

1. Шешендік сөздің көркемдігін  А. Байтұрсынұлы еңбегі бойынша анықтау. 2.Қазіргі шешендікке 

қойылатын негізгі талаптар мен шарттар. 

3.  Қазіргі  шешендердің  сөздерін  тіл  тазалығы,сөз  дәлдігі,  сөз  әдебі  жағынан  талдау.  Қазіргі 

шешендік сөздерді көркемдігі жағынан талдау. 

4.  Мәнерлеп оқуға және сөйлеуге жаттығулар. №6 тақырып бойынша бақылау сұрақтары: 

1. А. Байтұрсынұлы шешендік сөз көркемдігін қалай анықтайды? 

2. Шешендікке қойылатын шарттар және талаптарды атаңыз. 

3. Қазіргі шешендерге кімдерді жатқызасыз және неге? 

4. 

Бұрынғы шешендік пен қазіргі шешендіктің арасындағы айырма неде? 5. Мәнерлеп оқу дегеніміз не? 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫ А) Аудиториялық өзіндік жұмысы 

1. Шешендік өнер, шешендіктану туралы зерттеген, жазған ғалым, жазушылар еңбектеріне шолу. 

2. «Ежелгі грек шешендері» тақырыбы бойынша рефераттар  дайындау 

3. «Ежелгі Рим шешендері» (жеке жоба дайындау). 

4. «Ежелгі ұлы шешендер» тақырыбымен реферат дайындау 

5. Әл-Фарабидің «Логикалық трактаттары» еңбегін конспектілеу. 

6. «Қазақ даласындағы шешендік өнер» (талдау-сараптама сабағы) 

7. Билер шешендігі туралы сұрақ-жауап, талдау жұмыстары 

8Маңғыстау билік мектебі (пікіралысу) 

9. «Қазіргі қазақ шешендері» баяндама даярлау 

10. БАҚ сауаттылық, тіл мәдениеті (пікірсайыс) 

11. Сауатты сөйлей білеміз бе? 

12. Шешеннің сөйлеу мәдениеті (пікірсайыс) 

13. Ауызша шешен сөйлеу табиғаты (сұрақ-жауап) 

14. Өзіңді шығармашылыққа тәрбиелеудің негізгі шарттары 

15. Шешендік өнер ұлттық проза кеңістігінде (талдау сабағы) 

16. Билер сөзінің бейнелілік сипаты. (талдау жұмыстары) 

17. Ш. Құдайбердиев, Ә. Бөкейханов еңбектері бойынша талдау сабақтары 

18. Әлем ойшылдарының шешендік өнер туралы нақылдары мен қанатты сөздері. (пікір алысу) 

19. Шешендік шежіре-рухани байлық көзі (пікірсайыс) 

20. «Шешендік өнер не үшін қажет?» (пікіралысу) 

Ә) Аудиториядан тыс өзіндік жұмысы 

1. Шешендік өнерге байланысты қазақ ғалымдарының еңбектеріне шолу 

    жасау (реферат) 

2. С. Негимовтың «Шешендік өнер» кітабынан «Шешендік өнер тарихынан»  

    тарауын конспектілеу. 

3. Цицеронның «Три трактата об ораторском искусстве» еңбегін  

    конспектілеу. 

4. Сократтың «Платонның ақталу сөзі» еңбегін конспектілеу 

5. Қазақ даласындағы шешендік өнердің дамуы туралы баяндама   

6. Г. Қосым еңбегін конспектілеу. 

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


7. «Қазіргі қазақ шешендерінің көсемсөз үлгілері» (жеке жоба қорғау). 

8.  Маңғыстау билері туралы рефераттар жазу 

9. «Радио, теледидардағы сөйленген сөздерде жіберілген қателіктер немесе 

   теріс айтылған сөздерді жинақтап, дұрысына көз жеткізу» (пікірсайыс) 

10. «Шаршы топ алды сөйлеу сәтіндегі толғанысты қалай жеңуге болады?» 

    (Жоба-талдама жасақтау). 

11. «Қаныш Сәтпаев шешендігі», «Мұхтар Әуезов шешендігі», «Ғалым 

      шешен Қ. Жұбанов» тақырыптарына қысқаша баяндама әзірлеу. 

12. «Фирманың кәсібіне байланысты атау таңдап, оны қорғап шығыңыз.»  

       (жеке жобадан жарыс өткізу) 

13.  Сүйікті кітабына пікір жазу. 

14.  Шешендік бата дайындау (жеке жоба дайындау). 

15.  «Ә. Кекілбаев шығармаларындағы көсемсөз үлгілері» (топтық жоба). 

16. «А. Құнанбаевтың дәстүрлі шешендік өнерге қатысы»  (Абай 

      шығармалары бойынша жеке жоба дайындау). 

17. Қазақ шешендік өнері үлгілеріндегі шешендік арнау, шешендік толғау 

      үлгілерін жатқа мәнерлеп айту.  

18.  «Шешендік сөздерден троп, фигураларды теріп жазып, шешендік 

       көріктеу құралдарын талдау» (жеке жоба дайындау). 

 

 Б) Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы.  

1.  


Шешендік сөздердің мазмұндық-тақырыптық топтары. 

2. Бата-тілек пен шешендік сөздер суггестиясы. 

3. Киелі сандар суггестиясы. 

4. Шешендік сөздердегі қайталамалар. 

5. Қазіргі шешендіктанудың ерекшеліктері. 

6. Қаз дауысты Қазыбек би. 

7. Төле бидің даналықтары. 

8. Әйтеке би сөздеріндегі дискурс. 

9. Ә. Кекілбаевтың шешендік сөздері. 

10. Қазақтың билік өнері мен өрісі. 

11. Саяси қайраткерлердің шешендігі. 

12. Шешендік өнердің қолданбалы аясы және арнасы. 

13. Шешендіктің логикасы. 

14. Шешендік – бітім және ұлттық ойлау құралы. 

15. Маңғыстаудағы билер мектебі. 

                                      

 

Аралық бақылау сұрақтары 

1-

аралық бақылау 

1. Шешендіктану (риторика) дегеніміз не? Бұл ғылым ба әлде өнер саласы ма? 

2. Шешендіктану (риторика) қандай ғылым салаларының мәліметтеріне сүйенеді? 

3. Шешен ретінде қалыптасу үшін не істеу керек? 

4.  Шешендік  сөздердің  жанрлық-тақырыптық  жіктелімін  атаңыз  және  олардың  бір-бірінен 

айырмашылығын ажырата біліңіз. 

5. Шешен шеберлігі неден көрінеді? 

6. Шешендік өнер қашан пайда болған? 

7. Ежелгі Грек шешендерін атаңыз.Олар несімен атақты? 

8.  Цицеронның  есімі  неге  ерекше  аталады?  Ол  шешендік  өнердің  даму  тарихына  қандай  үлес 

қосты? 


9. Ресейдегі шешендіктану теориясы туралы не білесіз? 

10. Қазақ халқының шешендік дәстүрінің өзіндік қандай ерекшеліктері бар? 2-

аралық бақылау 

1.Шешен сөзінде логика қандай функция атқарады? 

2. Сөйленер сөз құрылымы (композиция) мен жоспарының айырмашылығы неде? 

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


3. Шешен сөзінің басталуы мен қорытындысына қандай талаптар қойылады? 

4. Шешен сөзінің негізгі бөлімін жүзеге асыруда қандай заңдылықтар сақталады? 

5. Күнделікті сөйлеу сәтінде ұшырасатын логикалық қателіктерге бір-екі мысал келтіріңіз. 

6. Шаршы топ алдында сөйлеу сәтінде дәйексөзді ұтымды қолдану ережесін жүйелеп көріңіз. 

7. Сөйлеу мәдениетінің ерекшеліктері қандай? 

8. Сөйлеу тіліндегі штампылардың зияны неде? 

9. Тіл мәдениеті тұрғысынан келгенде шаршы топ алдындағы сөз қандай басты талаптарға жауап 

беруі тиіс? 

10. Сөйлейтін сөзі ұғымды да мәнерлі болу үшін шешен не істеуі керек? 

БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕ АҚПАРАТТАР 

Оқытудың  кредиттік  технологиясы  бойынша  студенттер  білімін  рейтингілік 

бақылау  жүзеге  асырылады.  Білімді  бағалау  жөніндегі  мәліметтер  баллдық-рейтингілік 

жүйеде беріледі, онда бақылаудың барлық түрлері қамтылады. 

 

АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ 

Аралық бақылау мынадай формула бойынша бағаланады: R = 0,5* L

ср

 + 0,5* Т – 0,25* p

L

ср

,  – практикалық сабақтар бойынша ортақ балл (0 ден 100 дейін); 

p –

қатыспаған аудиториялық сабақтардың саныТ – балл, аралық бақылауда алынған балл (0 ден  100 дейін). 

 

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЛЕРІ  

(A) 95-


100 балл оқу бағдарламасының материалын жан-жақты, жүйелі, терең меңгерген, 

берілген барлық тапсырмаларды толық орындаған, бағдарламада ұсынылған негізгі және 

қосымша  әдебиеттерді  терең  меңгерген,    практикалық  сабақтарда  белсенді  жұмыс 

жасаған,  пән  бойынша  негізгі  ғылыми  концепцияларды  талдай  алған,  өзінің 

шығармашылық  қабілетімен  және  ғылыми  ізденісімен  ерекшеленіп,  сұраққа  логикалық 

тұрғыдан дәл және нақты жауап бере алған студентке қойылады.  

(A-) 90-

94  балл  оқу  бағдарламасындағы  материалдарды  жан-жақты,  жүйелі  меңгерген, 

берілген  барлық  тапсырмаларды  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  және 

қосымша әдебиеттерді терең меңгерген,  практикалық сабақтарда белсенді жұмыс істеген, 

пән бойынша жүйелі білім  көрсете алған, сонымен қатар өзінің білімін толықтыра алған, 

сұраққа логикалық тұрғыдан дәл және нақты жауап бере алған студентке қойылады.  

(В+)  85-89  балл  оқу  бағдарламасындағы  материалдарды  толық  меңгерген,  бағдарламада 

ұсынылған  негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,    практикалық  сабақтарда  белсенді  жұмыс 

істеген, сонымен қатар пән бойынша өзінің білімін толықтырып,  ары қарай жалғастыра 

алатын студентке қойылады.  

В)  80-84  балл  оқу  бағдарламасының  материалын  толық  меңгерген,  бағдарламада 

ұсынылған  негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,    практикалық  сабақтарда  белсенді  жұмыс 

істеген, сонымен қатар пән бойынша өзінің білімін толықтырып,  ары қарай жалғастыра 

алатын студентке қойылады.  

(В)  75-79  балл  оқу  бағдарламасының  материалын  толық  меңгерген,  бағдарламада 

ұсынылған  негізгі  тапсырмаларды  орындай  алған,  негізігі  әдебиеттерді  меңгерген, 

практикалық  сабақтарда  белсенді  түрде  жұмыс  істеген,  пән  бойынша  өзінің  білімін 

толықтырып,  ары қарай жалғастыра алатын студентке қойылады.  

С)  60-74  балл  мамандығы  бойынша  оқу  бағдарламасының  көлеміндегі  негізгі  білімді 

меңгерген,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  тапсырмаларды  орындай  алған,  негізгі 

әдебиеттерді  меңгерген,  бірақ  практикалық  сабақтарда  белсенділігімен  көзге  түспеген, 

сондай-ақ  емтихан  жауаптарында  қателер  жіберген,  жіберген  қателерін  оқытушының 

көмегімен ғана жоя алатын студентке қойылады.  

 

(С)  60-74  балл  оқу  бағдарламасының  негізгі  материалын  меңгерген,  бағдарламада ұсынылған  негізгі  тапсырмаларды  орындай  алған,  негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,  бірақ 

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


практикалық  сабақтарда  белсенділігімен  ерекшеленбеген,  тапсырмаларды  орындауда 

қателіктер жіберген, болашақта қатесін түзей алатын студентке қойылады.  

(D) 50-

59  балл  оқу  бағдарламасының    негізгі  материалын  меңгерген,  бағдарламада ұсынылған негізгі тапсырмаларды орындай алған,  бірақ эмтихан жауаптарында қателер 

жіберген, практикалық сабақтарда белсенділігімен ерекшеленбеген, жіберген қателіктерін 

оқытушының көмегімен ғана жоя алатын студентке қойылады.  

(F) 0-


49 балл негізгі оқу-бағдарламасы материалынан білімі жоқ, практикалық сабақтарда 

белсенділігімен  ерекшеленбеген,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  тапсырмаларды 

орындай алмаған, бағдарламада ұсынылған негізгі тапсырмаларды орындауда қателіктер 

жіберген,  практикалық  сабақтар  бойынша  тапсырманы  орындамаған,    пән  бойынша 

қосымша  сабақтарсыз  өзінің  білімін  жалғастыра  алмайтын  және  кәсіби  ісіне  кірісе 

алмайтын студентке қойылады.  

 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет