«риторика»


ІБЖ-дегі қорытынды бағаның анықтамасыPdf көрінісі
бет3/9
Дата31.03.2017
өлшемі0,78 Mb.
#10655
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІБЖ-дегі қорытынды бағаның анықтамасы 

 

Оқу пәні бойынша ІБЖ-дың қорытынды бағасы келесі бақылау түрі кіруі тиіс:  

 

 

  

 

  

 

  

 

 8-

кесте 


№  Бақылау түрі 

               

Балдар 

Сабаққа қатысу  15 

дейін 

Аудиториядағы жұмыс (

лекциялар мен семинарлардағы белсенділік): 

тақырыпқа шолу -  

шағын эссе  

сөздіктің жазылуы (орыс, қазақ, ағылшын тілдерінде) кез-келген тақырыпқа призентация жасау 

іскери ойындарға қатысу (Business Game) оқудағы нақты жағдаяттарды шешу  (Case Study) 

жеке жобаны қорғау және т.б.  30 

дейін 

СӨЖ-дің орындалуы:  үйге берілген тапсырмалары 

эссе  


тест 


тапсырмалар  25-

дейін 

СӨЖ-ң өз уақытында 

 

орындамаған   әр  тапсырмасы үшін  

1 балға кемиді 

 Аралық бақылау 30 

дейін 

 

Оқытушы  студенттің  оқу  тәртібін  бұзғаны  үшін семестр бойы 10 балға дейін кеміте алады: 

жамандағаны үшін;  оқытушы мен  басқа студенттердің намысына тигені 

үшін; оқу  үрдісіне  қатысты  оқытушының  талабын орындамағаны үшін;  

сабақ барысында ұялы телефонмен сөйлескені үшін;  ОӘБ-ңталабы  бойынша,  аудитория  тазалығын 

сақтамағаны үшін. 

 

  

ІБЖ бойынша максималды балл: 

Қорытынды  емтихандағы  өтетін  минималды 

балы: 

100 балл 

50

балл 

 

Ескерту:  сабаққа  қатысудағы  бағаның  көрсеткіші      15%  болса,  онда  бір  аптада  1% 

құрайды. 

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


ҚОРЫТЫНДЫ БАҒА 

Қорытынды балл екі аралық бақылаудың бағасы мен емтиханның нәтижесі бойынша 

бағаланады.  Екі  аралық  бақылаудың  ортақ  арифметикалық  балы  0,  6-ға  тең 

коэффицентіне, ал емтихан бойынша алынған балл 0,4-ге көбейтіледі.  

Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі: 

U = 0.6*[(R

1

 + R2

)/2] + 0.4*ER

1

 – 


бірінші аралық бақылаудың бағасы; 

    R

2

 – 


екінші аралық бақылаудың бағасы ; 

Е  – емтиханда алынған баға (0≤Е≤ 100). 

Мамандықтың оқу жұмыс жоспарына енгізілген әрбір пәннің рейтингісі 100 балдық 

шкала бойынша бағаланады. Қорытынды бақылау түріне сәйкес балдар бөлінісі мынадай 

кесте бойынша жүргізіледі (9-кесте): 

9-

кесте 


Баға 

Әріптік баламасы 

Рейтинг баллы 

(%) 


Баллмен 

Өте жақсы  

А 

95-100 


А- 


90-94 

3,67 


Жақсы 

В+ 


85-89 

3,33 


В 

80-84 


3,0 

В- 


75-79 

2,67 


Қанағаттанарлық 

С+ 


70-74 

2,33 


С 

65-69 


2,0 

С- 


60-64 

1,67 


D+ 

55-59 


1,33 

D- 


50-54 

1,0 


Нашар 

0-49 

Пәнді оқытуға қойылатын талаптар мен оларды орындау түрлері 

1. Студент өздік жұмыстарды белгіленген уақытта тапсыру керек. 

2.  Қажетті  жағдайда  барлық  өздік  жұмыстарды  өткізгенде  ғана  қорытынды  баға 

қойылады. 

3. 

Студенттердің  оқу материалдарын  меңгергендігі әр рейтингінің алдында  өткізілетін бақылау жұмыстары, тест сұрақтары арқылы тексеріліп отырады.  

4.  Сабаққа  екі  рет  (10  минутқа)  кешіккен    студент  бір  күн  сабақ    жібергенмен    бірдей 

есептелінеді. 

5.  Аудиториялық  сабақтарды  себепсіз  қалдырмау  қажет.  Ауырған  уақытта  анықтама 

көрсетілуі тиіс. 

 

Аудиториялық сабақтарға қатысу ережелері 

Сабақ барысында сабақтан тыс жұмыстармен айналысуға рұқсат етілмейді: -

ұялы телофондарды қолдануға;  

-

бір-бірімен басқа тақырыпта әңгімелесуге; 

-

ән тыңдауға; 

-

сағыз шайнауға; 

-

басқа әдебиеттерді оқуға,  

-

ойнауға. 

Қатты тиым салынады: 

-

кабелдер мен сымдарды ұстауға

-

компьютерге рұқсатсыз дискі салуға; 

-

өздігімен бағдарлама орнатуға; сабаққа тамақ және сусын әкелуге;  

-

оқытушының рұқсатынсыз компьютерді қосуға, өшіруге. 

Аталған жайыттар бұзылған жағдайда студент сабақтан босатылады. 

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ 

 

 

 БЕКІТЕМІН 

Тұран университеті мекемесі 

ОӘК проректоры 

___________ А.А.Арупов 

«____»________  2012 

ж.  

 

  

 

 

 

«ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ АУДАРМА ІСІ» КАФЕДРАСЫ 

 

«

РИТОРИКА» 

 

пәні бойынша 

 

СИЛЛАБУС 

 

 Оқыту түрі: күндізгі 

Кредит: 2 

Курс:     2 

Семестр: 2 

Практикалық: 15 

Аралық бақылау саны: 2                                                                   

СОӨЖ:15 

СӨЖ :45 


Емтихан : 2семестр 

Сағат саны : 90 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2012 

 

 

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


ПОӘК сұхбат өнері курсының типтік бағдарламасының негізінде құрылған. 

Типтік бағдарламаның авторлары: ф.ғд, профессор А.Б. Салқынбай, ф.ғ.к., аға оқытушы 

С.М. Иманқұлова.  

 

ПОӘК құрастырушы: ф.ғ.к. Г.Б.Көбденова  

 

Жұмыс бағдарламасы «Журналистика және аударма ісі» кафедрасы мәжілісінде талқыланған   «___»  ____________  2012 ж.      Хаттама № ____ 

 

  

«Журналистика және аударма ісі» кафедрасының меңгерушісі                         Е.А. 

Торпакова   

 

  

 

 «ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ  ОӘК ҰСЫНҒАН 

 

Хаттама    №__«___»  ____________  2012ж.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе  

Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім министрлігі 

Типтік оқу бағдарламасынан көшірме 

 

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

РИТОРИКА 

 

 

 

 

Енгізу күні: 3.011.2010 

 

Типтік оқу бағдарламасы «Жоғары білім беру. Негізгі ережелер» 5.04.019-2008  

ҚР МЖМБС-на сәйкес әзірленген.    

ТҮСІНІК ХАТ 

 

Тәуелсіз  Қазақ  елінің  соңғы  он  жылдағы  қарқынды  даму  үрдісі  мен  әлеуметтік 

жағдайы  шетелдермен  халықаралық  байланысының  нығаюы,  әлемдік  қауымдастықтағы 

беделінің  нығаюы,  әлемдік  стандарттарға  сәйкес  келетін,  бәсекеге  қабілетті  жоғары 

білімді сапалы мамандарды даярлаудың қажеттігін туғызып отыр. Мамандардың бәсекеге 

қабілеттілігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі – олардың мемлекеттік тілді толық меңгеруі 

мен оны тәжірибе жүзінде қолдана алуы.  

Ұсынылып  отырған  типтік  оқу  бағдарламасы  ЖОО-дағы  қазақ  тілінің  қолданыс 

аясын  барынша  кеңейтіп,  мелекеттік  тіл  ретінде  өмірлік  қажеттілікке  айналдыру 

мақсатында  білім  беру  жүйесінде  жасалып  жатқан  реформаларды  басшылыққа  алып, 

бүгінгі күннің талаптарына толық жауап беруді нысан етіп отыр. Осы ретте жоғары оқу 

орындарына  арналған  типтік  бағдарламада  студенттердің  бойында  мелекеттік  сана  мен 

отансүйгіш сезімін нығайту, қазақ елінің рухани-мәдени жетістіктерін насихаттауға ықпал 

ету  арқылы  қоғамда  қазақ  тілін  білушілердің  артықшылықтарын  орнықтыру  тетіктерін 

жетілдіру көзделеді.   

Бағдарламаның мазмұны тіл үйренушінің қарым-қатынасқа түсу салаларын ескере 

отырып,  сөйлеу  әрекетінің  4  қағидатына  (тыңдалым,  оқылым,  айтылым,  жазылым) 

негізделген тіл үйренушінің мақсаты, тілді қолдану саласы, коммуникативтік жағдаяттар 

компоненттері,  контекспен  байланыстылығы  тіл  бірліктерінің  қолданыстағы  қызметіне 

сай  анықталады.  Модульде  тілдік  құзіреттілікті  қалыптастыру  коммуникативті-

функционалдық  грамматикаға  негізделеді.    Осы  тұрғыдан  алғанда,  ең  басты  мақсат  – 

тұрмыстық,  әлеуметтік  тақырыптардағы  мәтіндер  негізінде  тіл  үйренушілердің  сөйлеу 

біліктілігін  жетілдіру,  лексикалық  қорын,  грамматикалық  білік-дағдыларын 

қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін дамыту. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

1.1 


Пән туралы мәлімет 

Кредиттер саны: 2 

Пәннің өткізілетін орны: Тұран  университеті 

«журналистика және аударма ісі» кафедрасы 

Сабақ кестесіне сәйкес сабақтың өткізілетін уақыты:  

1.2 

Пререквизиттері: 

«Шешендік өнер» пәні, негізінен,  студенттердің тарих, философия, қазақ 

әдебиетінің  тарихы,  тіл  мәдениеті  мен  психология  пәндерінен  меңгерген  білімдеріне  сүйенеді. 

Осы  пәндерден  алған  білімдерін  жеке  нысанға  бағдарлай  отырып,  шешендіктану  ғылымының 

өзіндік ерекшеліктерін, тіл нормаларының талабына сай сөйлеу, сөз қолдану мәдениетінің тиімді 

жолдарын меңгертіп, студенттерге шешендік өнер ғылымының қыр-сырын үйрену көзделеді. 

 1.3 

Посреквизиттері: 

«Шешендік  өнер»  пәнін  меңгеру  арқылы  студенттерде  әдемі,  сенімді 

сөйлей білу қабілеті, шешеннің сөз таңдау, сөз тіркестерін әдемі, әуезді, әсерлі құру, бейнелегіш-

суреттегіш  құралдарды  шебер  қолдану  дағдылары  қалыптасады,  шешендіктану  ілімінің  басты 

теорияларын  біліп  шығады.  Осы  теориялық  білімдерін  қазіргі  қазақ  тілі,  қазіргі  қазақ  әдебиеті, 

стилистика  сынды  курстарда  ұштап,  қызметте  іске  асырып,  өз  білімдерін  жетілдіру  арқылы 

ұстаздық шеберлікті арттыра түседі 

 

1.4 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: 

Қоғам өмірінде тілдің, тіл мәдениетінде шешендік өнердің 

алатын орны,атқаратын қызметі ерекше. Шешендік сөз- халық даналығы, ақыл-ойдың 

қоймасы,әдеби тілдің бастауы. Дәстүрлі шешендік сөз нұсқаларын оқып, үйренумен бірге, 

шешендік өнер ғылымының сыр-сипатын, ерекше заңдылықтарын жастар да игеріп білуі қажет. 

Жоспар бойынша 8 және 15 аптаға аралық және қорытынды бақылау қарастырылып, сессияда тест 

түрінде емтихан тапсырылады.

 

Пәнді оқытудың мақсаты: 

Шешендік өнерді жоғары оку орындарында оқытудың мақсаты - 

талғампаз  халқымыздың  әлеуметтік,  әдеби-эстетикалык  қажетін  әлденеше  ғасырлар  бойы  өтеп 

келген  халық  даналығының  үлгілі  нұсқаларын  оқып-үйрету,  шешендік  өнердің  сырын  ашқызу, 

табиғатын  таныту,  халық  алдындағы  өтеген  қызметін  білгізу,  сондай-ак  шешендікке  қойылатын 

талаптарды меңгерту, оларды практикалық іс-дағдысында қолдануға үйрету. Пәнді оқытудың міндеттері:

 

Шешендік өнердің ғылымның жеке саласы ретінде қалыптасуын, зерттелу  жайын,  зерттеу  нысанын  меңгерту.  Шешендік  өнердің  ғылым  пәні  әрі  өнер  саласы 

ретіндегі  ерекшеліктерін  ескере  отырып,  оны  оқытудың  негізгі  принциптерін,  әдіс-тәсілдерін, 

түрлі амалдары мен жолдарын игерту; 

Пәннің  қызметі  мен  маңызы: 

«Шешендік  өнер»  пәні  –  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәндерінің 

болашақ  мұғалімдері  үшін  аса  маңызды  пәндердің  бірі.  Қазақ  тілі  Қазақстан  Республикасында 

мемлекеттік  мәртебе  алып,  қазақ  тілінің  қоғамдық  қызметі  бұрын  болып  көрмеген  дәрежеде 

ұлғайған шақта шешендік сөздің әлеуметтік мәнін ұғындыру қажеттігі туындап отырғаны мәлім. 

Осы қажеттілік шешен сөз, шешендік өнер дегеніміз не, шешендікке қойылатын талаптар қандай, 

шешендікке үйренудің қайнар көзінде, қазіргі жастарды шешендікке қалай баулуға болады деген 

мәселелер төңірегінде ойланып, шешендік өнер жайында айтылған еңбектерді жинақтап, оларды 

талдап,  студенттерге  егжей-тегжейлі  меңгертуді  мақсат  етеді.  Сөйтіп,  болашақ  мұғалімдерді  сөз 

өнері  амалдарымен  қаруландырып,  оларды  тәжірибелік  мақсаттарда  қолдану  дағдыларын 

ұштайды. 

Күтілетін нәтижелер. 

Студент аталған пәнді игергенде білуге тиіс: 

           

1. Шешендік өнердің тарихын, зерттелуін; 

           2. 

Шешен сөйлеу техникасын, этикасын; 

           

3. Тіл мәдениетін, сөйлеу мәдениетін

           

4. Сөз таңдау, тілдік құралдарды орынды қолдана білуді; 

           

5. Шаршы топты меңгеру, алқамен қарым-қатынас орната білу     

               

жолдарын;  

 

 

 

  

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


 

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР  

 

  

 

  

 

  

 

 10-

кесте 


№ 

О

қу бағ

да

рламасы

 

бойынша

 

семест

рлер


 сан

ы

 Кре

дит


 

сан


ы

 

Сағат

 сан


ы

 

Дәр

іст


ер

 

Зертх

ан

алыққ 

сабақ


тар

 

Семина

рл

ық,пра

кт

икалы

қ сабақ


тар

 

 СӨЖ

 

СОӨЖ 

Бақылау түрі 

А

Б1

 А

Б2

 Қо

рыт


ын

д

ы 10 


11 

12 


семестр  3 

135 

90 

30 


15 

Ауызша 


жазбаша 

ауызша 


жазбаша 

 

тест семестр  3 

135 

90 

30 


15 

Ауызша 


жазбаша 

ауызша 


жазбаша 

тест 


Барлығы: 

270 180 60 

30 


Ауызша 

жазбаша 


ауызша 

жазбаша 


тест 

 

  Тапсырмаларды беру және оның орындалысын тексеру кестесі 

Та

қыры

п 

№ Тапсырма 

тақырыбы 

                    

Тапсырма мазмұны С

ОӨЖ

 

  бақылау 

түрі 


Орын

далу 


мерзі

мі 


Шешендік 

өнер, 

шешендіктану ғылымы 

Шешендік  өнер,  шешендіктану  туралы 

зерттеген,  жазған  ғалым,  жазушылар 

еңбектеріне шолу.  

          

конспект  1-апта 

«Ежелгі  грек шешендері»  

 

Ежелгі Грекияда шешендіктің дамуы, тарихы, 

оның көрнекті өкілдері туралы баяндау 

реферат 1-

апта 
«

Ежелгі Рим 

шешендері» 

Ежелгі Римдегі шешендіктің дамуы, тарихы, 

оның көрнекті өкілдері туралы баяндау 

жеке жоба 

2-

апта 

«

Ежелгі ұлы 

шешендер» 

Шешендіктану ғылымында өзіндік 

қолтаңбасымен аты қалған ұлы шешендер 

туралы білгендерін баяндау 

Реферат  2-апта 

Әл-Фараби «Логикалық 

трактаттар» 

Ғалым еңбегін оқып, мазмұндау 

конспект  3-апта «

Қазақ 

ндағы  билікше дік» өнер» 

Қазақ даласындағы шешендік өнердің 

қалыптасуы туралы 

Талдау-сараптама 

4-

апта Билер 


шешендігі 

Билер шешендігінің тарихын баяндау 

Сұрақ-


жауап 

5-

апта Маңғыстау 

билік мектебі 

Өлкедегі билер мектебінің қалыптасу 

тарихынан 

реферат  6-апта 

Қазіргі қазақ шешендері 

Қазіргі қазақ шешендігі, оның бүгінгі 

таңдағы жай-күйі туралы 

баяндама  7-апта 

10 


БАҚ тағы 

Қазіргі ақпарат құралдарындағы шешендіктің  1  пікірсайы 8-

Ф УТ 703-05-12. Учебно-методический комплекс дисциплины. СМК УТ. Издание второе 

 


сауаттылық, тіл 

мәдениеті  

көріністері, журналистер мен дикторлар 

тіліндегі мәдениет пен сауаттылық және тіл 

нормасының сақталуы жайында 

с 

апта 

11 


Сауатты 

сөйлей  білеміз 

бе? 

 

Қазіргі қоғамда сөйлеу мәдениетіндегі 

сауаттылықтың деңгейі қандай деген сұрақ 

бойынша сараптау 

дебат  


9-

апта 


12 

Шешеннің 

сөйлеу 

мәдениеті   

Шешен болу үшін қажетті алғышарттар 

жайында пікір өрбіту 

пікірсайыс 

10-


апта 

13 


Ауызша шешен 

сөйлеу 


табиғаты  

 

Әлеумет алдында ойлы сөз сөйлеудің 

сырлары мен қырлары туралы 

сұрақ-жауап 

11-


апта 

14 


Өзіңді 

шығармашылы

ққа 

тәрбиелеудің негізгі 

шарттары 

 

Адам бойындағы шығармашылық қасиеттерді қалыптастыру және оны дамыту 

жолдары туралы 

баяндама негізінде 

пікіралма

су 

12-


апта 

15 


Шешендік өнер 

ұлттық проза 

кеңістігінде 

Қазақ прозасындағы шешендік стиль 

өрнектерін нақты шығармалар арқылы талдау 

талдау сабағы 

12-


апта 

16 


Билер  сөзінің 

бейнелілік 

сипаты.  

 

Билер сөзіндегі ой қорытулар мен 

оралымдылықтар, логикалық жүйеліліктер 

туралы талдау 

талдау 


жұмыстар

ы 

 

13-

апта 


17 

Ш. 


Құдайбердиев, 

Ә.  Бөкейханов 

еңбектері 

бойынша 


                                 

 

 

Қазақ зиялыларының шешендік өнер туралы жазған мақалаларын мазмұндау 

талдау сабақтары 

 

14-


апта 

18 


Әлем 

ойшылдарыны

ң 

шешендік өнер 

туралы 


нақылдары  мен 

қанатты 


сөздері.  

 

Түрлі жинақтар мен әдебиеттерден әлем 

ойшылдарының шешендік өнер туралы 

қанатты және нақыл сөздерін жинақтап 

баяндау 

Реферат-жинақ 

 

14-


апта 

19 


Шешендік 

шежіре-рухани 

байлық көзі  

Шешендік сөз үлгілерінің тұлғаны 

тәрбиелеудегі орны туралы пікір білдіру 

пікірсайыс 

15-


апта 

20 


«Шешендік 

өнер не үшін 

қажет?»  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет