Семинар сабақтарының әдістемелік нұсқауы Әуелгі ортағасырлық мемлекеттер (Үі-іхғғ.)Pdf көрінісі
бет4/4
Дата22.12.2016
өлшемі483,85 Kb.
#219
1   2   3   4

Мақсаты: Қазақ халқының шаруашылығы, көшпелі мал шаруашылығының дамуы туралы 

түсінік беру. Қазақ қоғамының жағдайы, әлеуметтік құрылымы мен саяси жағдайы туралы 

мәлімет беру. Қазақ халқының материалдық мәдениеті, қазақ халқының қол өнері туралы 

түсінік беру қазақ халқының  діні, жазба әдебиеті мен әдет-ғұрыптары туралы түсінік 

беру. 

1.

 Қазақ қоғамындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастар. 

2.

 Қазақ халқының мәдениеті. Қазақтардың заттай мәдениеті. 

3.

 Қазақ халқының рухани мәдениеті. 

4.

 Қоғамның саяси құрылымы. 

Тапсырма:  СӨЖ-ге  дайындалу  барысында  ХҮ-ХҮІІІ  ғ.үштігіндегі  дәстүрлі  Қазақ 

қоғамы, ХҮІ-ХҮШ ғ. Қазақ халқының материалдық мәдениеті,  қолөнері,  қазақ халқының 

рухани  мәдениеті  түсінігін  қарастыру  арқылы  студенттердің  білімдерін  қалыптастыру. 

Тақырыпты оқып-үйрену 

 барысында студенттер төмендегідей білімді меңгеруі қажет: ХҮІ-ХҮШ ғ. Қазақ халқының  

мәдениетіне  тоқталу,  .  Қазақ  халқының    әдет-ғұрыптары,  салттары  мен  дәстүрлерін,  діни 

нанымдар  және    Ислам  дінінің  таралуын  ашып  көрсету.  Тақырыпты  меңгеру  барысында 

Қазақ  халқының  мәдениеті,  қазақтардың  заттай  мәдениеті  жайлы  біліктілік  дағдыларын 

көрсете  білуі  қажет:  Қазақ  халқының  рухани  мәдениеті,  Салт-дәстүрлері,  діни  наным 

сенімдері жөнінде толық теориялық мәселелермен таныс бола алады. Әдістемелік нұсқау:  

Коолоквиум-  латын  тілінен  «coologuim»-әңгіме,  әңгімелесу  деген  мағана  береді.  Оқу 

сабақтары  нысандарының  бір  түрі;  оқытушылардың  студенттердің    білімін  тексеру мақсатында  әңгімелесуі.  Жоғары  оқу  орындарында    коолоквиум  әдетте,  лабораториялық 

жұмыстың,  оқу  практикасының  алдында  студенттердің  сол  жұмыстарды  орындауға 

қажетті теориялық білімін байқау үшін жүргізіледі. Қазіргі оқу процесінде коолоквиумде 

электрондық оқыту машиналары жиі пайдаланылады. Есеп беру түрі. Ауызша 

Жұмысты тапсыру мерзімі: 13, 14, 15-апталар, 6 ұпай 

 

  

Бірінші аралық бақылау жұмысы 

І вариант 

 

1.

 Монғол мемлекетінің сыртқы саясаты. Шыңғысханның жорықтары 

2.

 Дешті қыпшақтың рухани өміріндегі ауыз әдебиеті: Кетбұға ақын (ХІІІ 

ғ), Қотан ақын жоктауы (ХІҮ ғ) 

3.

 

Мамаш  және  Тахир  хандар  тұсындағы  қазақ  хандығының бытыраңқылы 

4.

 Қазақстанның орта ғасырлар тарихының пәні, мақсаты. 

5.

 ХІІ ғ. соңы – ХІІІ ғ. басындағы наймандар, кереиттер мен меркіттер 

 

ІІ вариант  

1.

 Ақ  Орда мен Көк орда туралы тарихи концепциялар 

2.

 Кейігі  орта  ғасырлар  кезеңіндегі  Қазақстан  тарихы  бойынша 

әдебиеттер мен деректер  бойынша жалпы мағлұматтар. 

3.

 

Жетісудағы наймандар және Қарақытай мемлекетінің соңы 4.

 

Қазақ  хандығының  құрылуының  этникалық,  саяси,  мәдени-тарихи алғышарттары. 

5.

 ХҮІІІ ғ. орыс зерттеушілерінің Қазақстанды зерттеулері 

 

ІІІ вариант  

1.

 «Отырар апаты» және Хорезм мемлекетіне қарсы жорықтар 

2.

 Хақназар ханның  қазақ жерлерін біріктіру саясаты. 

3.

 Ресей  шығыстанушыларының  (ВВ.Вельяминов-Зернов,  В.Тизенгаузен, 

Н.Веселевский  және  т.б)  ХҮ-ХҮІ  ғғ.  Қазақстан  тарихын  зерттеуге 

қосқан үлесі. 

4.

 Берке хан тұсындағы (1255-1266 ) Дешті қыпшақ көшпелілердің ислам 

дінін қабылаудағы дискретті сипаты. 

5.

 

ХІҮ-ХҮ ғғ Қазақстан қалалары, қалалық және селолық қоныстары  

ІҮ вариант 

 

1.

 

Ш.Уалихановатың  еңбектеріндегі  қазақтардың  этногенезі,  жүздердің құрылуы, қазақтардың орналасу мәселелрі. 

2.

 Сырдария  қалаларын  алу.  Отырар  қорғанысы,  Қыпшақ  даласын 

бағындыру, Шыңғыс хан жорықтарының тарихта бағалануы 

3.

 

ХҮІ  ғ.  аяғындағы  Тәуекел  ханның  Орта  Азияға  жорығы  және  оның маңызы. 

4.

 Моңғолдардың  Қазақстан  мен  Орта  Азияға  жорықтарының  себептері, 

барысы, қорытындысы. 

5.

 

Тарихи әдебиеттерде Қазақ хандығының шығу тегі мәселесі.  

 

Екінші аралық бақылау жұмысы І вариант 

 

1.

 Исламға  дейінгі  дәстүрлердің  қазақ  қоғамындағы  маңызы  және 

олардың тұрмысындағы рөлі. 

2.

 

Моңғол ұлыстарының құрылуы. Ұлыстардың территориясы. 3.

 

ХІХ  ғ.  ортасынан  қазіргі  күнге  дейінгі  тарихи  әдебиеттерде  Қазақ хандығының құрылуы жөніндегі негізгі тұжырымдар  

4.

 ХҮ  ғ.  20  жылдарындағы  Шығыс  Дешті  қыпшақтағы  саяси 

бытыраңқылық. 

5.

 

Алтын Орданың құрылуы, деректері мен тарихнамасы.  

ІІ вариант 

 

1. 

Н.А.Аристов  еңбектерінде  қазақтардың  этникалық  тарихының 

зерттелуі. 

2.

 Өзбек хан тұсындағы (1312-1340)  ислам дінін қабылауға жаңа сипаты. 

3.

 Алтын Орданың территориясы, халқы, әкімшілік –саяси құрылымы. 

4.

 Қазақстанның  орта  ғасырларындағы  тарихи  –  батырлық  сипаттағы 

Ноғайлық жырлар, эпостар. 

5.

 

Тарихи әдебиеттерде қазақ халқының қалыптасуының мәселесі.  

ІІІ вариант 

 

1. 

ХІІІ-ХІҮ ғғ Шағатай мемлекетінің саяси тарихы.  

2.

 

Дешті  қыпшақтың  рухани  өміріндегі  ауыз  әдебиеті:  Асан  қайғы, Қазтуған Сүйіншіұлының жыр толғаулары. 

3.

 Керей  мен  Жәнібектің  Өзбек  ұлысынан  бөлінуі  және  Қазақ 

хандығының құрылуының басталуы. 

4.

 

ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақстанның рухани мәдениеті. Дін. Өнер. 5.

 

Қазақ хандығында Есім ханның билікке келуі.  

ІҮ вариант 

 


1.

 

«Қазақ» сөзінің мәні. «Қазақ» халқықтың өзіндік атауы. 2.

 

ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақстанның рухани мәдениеті.  3.

 

Әбілқайыр хандығының деректері мен тарихнамасы. 4.

 

Тәуке ханның мемлекетті басқаруда жүргізген реформалары. 5.

 

Дешті  Қыпшақ  территориясындағы  түркі,  моңғол  және  ислам мәдениеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5В  050203  «Тарих»  мамандығы  бойынша    Қазақстанның  орта 

ғасырлар  тарихы пәнінен ағымдағы емтихан билеттерінің сұрақтары 

 

1. 

Монғол мемлекетінің сыртқы саясаты. Шыңғысханның жорықтары 

2.

 

Дешті қыпшақтың рухани өміріндегі ауыз әдебиеті: Кетбұға ақын (ХІІІ ғ), Қотан ақын жоктауы (ХІҮ ғ) 

3.

 Мамаш  және  Тахир  хандар  тұсындағы  қазақ  хандығының 

бытыраңқылы 

4.

 

Қазақстанның орта ғасырлар тарихының пәні, мақсаты. 5.

 

ХІІ ғ. соңы – ХІІІ ғ. басындағы наймандар, кереиттер мен меркіттер 6.

 

Ақ  Орда мен Көк орда туралы тарихи концепциялар 7.

 

Кейігі  орта  ғасырлар  кезеңіндегі  Қазақстан  тарихы  бойынша әдебиеттер мен деректер  бойынша жалпы мағлұматтар. 

8.

 Жетісудағы наймандар және Қарақытай мемлекетінің соңы 

9.

 Қазақ  хандығының  құрылуының  этникалық,  саяси,  мәдени-тарихи 

алғышарттары. 

10.

 

ХҮІІІ ғ. орыс зерттеушілерінің Қазақстанды зерттеулері 11.

 

«Отырар апаты» және Хорезм мемлекетіне қарсы жорықтар 12.

 

Хақназар ханның  қазақ жерлерін біріктіру саясаты. 13.

 

Ресей  шығыстанушыларының  (ВВ.Вельяминов-Зернов,  В.Тизенгаузен, Н.Веселевский  және  т.б)  ХҮ-ХҮІ  ғғ.  Қазақстан  тарихын  зерттеуге 

қосқан үлесі. 

14.

 

Берке хан тұсындағы (1255-1266 ) Дешті қыпшақ көшпелілердің ислам дінін қабылаудағы дискретті сипаты. 

15.


 

ХІҮ-ХҮ ғғ Қазақстан қалалары, қалалық және селолық қоныстары 

16.

 

Ш.Уалихановатың  еңбектеріндегі  қазақтардың  этногенезі,  жүздердің құрылуы, қазақтардың орналасу мәселелрі. 

17.


 

Сырдария  қалаларын  алу.  Отырар  қорғанысы,  Қыпшақ  даласын 

бағындыру, Шыңғыс хан жорықтарының тарихта бағалануы 

18.


 

ХҮІ  ғ.  аяғындағы  Тәуекел  ханның  Орта  Азияға  жорығы  және  оның 

маңызы. 

19.


 

Моңғолдардың  Қазақстан  мен  Орта  Азияға  жорықтарының  себептері, 

барысы, қорытындысы. 

20.


 

Тарихи әдебиеттерде Қазақ хандығының шығу тегі мәселесі. 

21.

 

Исламға  дейінгі  дәстүрлердің  қазақ  қоғамындағы  маңызы  және олардың тұрмысындағы рөлі. 

22.


 

Моңғол ұлыстарының құрылуы. Ұлыстардың территориясы. 

23.

 

ХІХ  ғ.  ортасынан  қазіргі  күнге  дейінгі  тарихи  әдебиеттерде  Қазақ хандығының құрылуы жөніндегі негізгі тұжырымдар  

24.


 

ХҮ  ғ.  20  жылдарындағы  Шығыс  Дешті  қыпшақтағы  саяси 

бытыраңқылық. 

25.


 

Алтын Орданың құрылуы, деректері мен тарихнамасы. 

26.

 

Н.А.Аристов  еңбектерінде  қазақтардың  этникалық  тарихының зерттелуі. 

27.

 

Өзбек хан тұсындағы (1312-1340)  ислам дінін қабылауға жаңа сипаты. 28.

 

Алтын Орданың территориясы, халқы, әкімшілік –саяси құрылымы. 29.

 

Қазақстанның  орта  ғасырларындағы  тарихи  –  батырлық  сипаттағы Ноғайлық жырлар, эпостар. 

30.


 

Тарихи әдебиеттерде қазақ халқының қалыптасуының мәселесі. 

31.

 

ХІІІ-ХІҮ ғғ Шағатай мемлекетінің саяси тарихы.  32.

 

Дешті  қыпшақтың  рухани  өміріндегі  ауыз  әдебиеті:  Асан  қайғы, Қазтуған Сүйіншіұлының жыр толғаулары. 

33.


 

Керей  мен  Жәнібектің  Өзбек  ұлысынан  бөлінуі  және  Қазақ 

хандығының құрылуының басталуы. 

34.


 

ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақстанның рухани мәдениеті. Дін. Өнер. 

35.

 

Қазақ хандығында Есім ханның билікке келуі. 36.

 

«Қазақ» сөзінің мәні. «Қазақ» халқықтың өзіндік атауы. 37.

 

ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақстанның рухани мәдениеті.  38.

 

Әбілқайыр хандығының деректері мен тарихнамасы. 39.

 

Тәуке ханның мемлекетті басқаруда жүргізген реформалары. 40.

 

Дешті  Қыпшақ  территориясындағы  түркі,  моңғол  және  ислам мәдениеті. 

41.


 

Ноғай ордасының территориясы және этникалық құрлымы. 

42.

 

Қазақ хандығының күшеюі (ХҮІ ғ. бірінші ширегі).  43.

 

ХІҮ-ХҮ ғ. І ширегіндегі Ақ Орданың саяси тарихы 44.

 

Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы. 45.

 

Әл-Фараби ортағасырларлық аса көрнекті ғалым және оның еңбектері 46.

 

Моғолстан ислам дінінің таралуы. 47.

 

Махмуд Хайдар Дулати және оның “Тарихи - Рашиди” еңбегі.  48.

 

Қасым хан тұсындағы қазақ хандығы жерлерінің кеңеюі. 49.

 

Ақ орда тарихының деректері және тарихнамасы. 50.

 

«Ноғай» терминінің этимологиясы .Ноғай ордасының құрылуы. 51.

 

Діни сенімдер. ХІҮ-ХҮ ғғ. Ислам діні.  52.

 

Қасым ханның Қазақ хандығына билікке келуі (1510, 1511-1523, 1524) 53.

 

ХҮІІ-ХҮІІІ ғ ғ бірінші ширегіндегі қазақ-жоңғар қатынасы.  54.

 

Қазақстанның ХҮІ-ХҮ ғғ архитектурасы мен өнері 55.

 

Әбілқайыр ханның билікке келуі. 56.

 

ХҮІ ғ. басындағы Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайы. 57.

 

Қазақтардың дәстүрлі  шаруашылығы.  58.

 

Қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы.  59.

 

Хандық билік институты. 60.

 

Қазақ-орыс қатынастарының басталуы 61.

 

Қазақ этносының қалыптасу процесі жөніндегі негізгі тұжырымдар. 62.

 

ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. басындағы Қазақ хандығы.  63.

 

Қазақ қоғамындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастар.  64.

 

Қазақстан  территориясындағы  этникалық  процестер  кезеңдері  және оларға сипаттама 

65.


 

Жәңгір ханның жоңғарлармен күресі. 

66.

 

Қазақ хандығының  жазба деректері. 67.

 

«Қазақ» этнонимінің этимологиясы. 68.

 

Тәуке  ханнан  кейін  саяси  бытыраңқылықтың  күшеюі.  Үш  жүзге бөлінуі. 

69.


 

«Көшпелі өзбектер» мемлекетінің күйреуі. 

70.

 

ХҮІ ғ. ІІ жартысындағы Қазақ хандығы.  71.

 

ХІҮ ғ. соңы мен ХҮ ғ. басындағы Жетісуға Әмір Темір жорықтары. 72.

 

«Жеті жарғы»-заңдар жинағы.  73.

 

Махмұд  Қашқаридың  “Диуани  Лұғат-ат-түрік”  атты  еңбегінің ортағасырлық  

74.


 

Моңғол мемлекетінің құрылуы. Мемлекеттің саяси тарихы 

75.

 

«Ұлы жібек жолы» және оның бағыттары.  76.

 

Ортағасырлардағы  Қазақстанның  экономикасы  және  саяси  өміріндегі “Ұлы Жібек  жолының” алатын орны 

77.


 

ХІҮғғ  Ақ Орда мемлекті. Саяси тарихы 

78.

 

Әмір Темірдің тонаушылық соғыстары 79.

 

Қазақ  хандығы  тарихындағы  «Ақтабан  шұбырынды  және  Алқакөл сұлама» жылдары. 

80.


 

Моғолстан мемлекеті, Қоғамдық құлылымы 

81.

 

Қазақтардың Діни нанымдары. ХІҮ-ХҮ ғғ ислам 82.

 

ХҮІ ғ. аяғындағы орыс қазақ елшілік  байланыстарының орнауы. 83.

 

Қожа Ахмет Яссауи-түрік дәуірі мәдениетінің аса көрнекті өкілі 84.

 

Қазақстанның Ресейге қосыла бастауы. Абылайхан саясаты. 85.

 

ХҮ-ХҮІІІ ғ.үштігіндегі дәстүрлі Қазақ қоғамы. 86.

 

Қазақстанның ортағасырлық 

тарихының 

тарихнамасы 

мен 


дерекнамасы 

87.


 

ХҮІІ ғғ. Орыс-қазақ қатынастардағы шекаралық мәселелер 

88.

 

Қазақ қоғамының территориялық – қауымдық құрылым. Жүздер. 89.

 

ХІІІ-ХҮ ғғ Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың қалалық мәдениетіндегі архитектура мен өнер. 

90.


 

«Ер Сайын» эпосы. Тарихи – батырлық сипаттағы Ноғайлық жырлар.  

 

 

 

 

 

 

 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет