1. Анықтауға болатын заттың немесе ионның ең аз мөлшеріДата21.07.2023
өлшемі56,03 Kb.
#104600

1. Анықтауға болатын заттың немесе ионның ең аз мөлшері
2. Бір ионды басқа иондардың қатысында анықтауға болатын аналитикалық реакция
3. Спецификалық реактив дегеніміз
4. II аналитикалық топ катиондарының топ реагенті
5. Барий иондары үшін спецификалық реагент
6. Аммоний катионына спецификалық реагент болып табылады
7. Vmin –ның өлшем бірлігі
8. Селективті реактив дегеніміз
9. Диссоциациялану константалары берілген мына қышқылдардың ішіндегі ең әлсіз қышқыл
10. Әрекеттесуші массалар заңы бойынша Mg(OH)2↓ ↔ Mg2+ + 2OH- тепе-теңдік жүйесіне сәйкес келетін теңдеу
11. 0,1 М KNO3 ерітіндісі қосылғаннан кейін барий сульфатының ерігіштігі
12. Аттас иондардың нашар еритін қосылыстардың ерігіштігіне әсері
13. Химиялық тепе-теңдік күйі үшін дұрыс тұжырым
14. Ks үшін өлшем бірлігі
15. HHb және KHb қоспасы
16. Бренстед-Лоури протолиттік теориясы бойынша сулы ерітінділердегі қышқыл болып табылады
17. Тұз иондарының сумен әрекеттесуі нәтижесінде әлсіз электролит пайда болатын процесс қалай аталады
18. Әлсіз қышқыл мен әлсіз негізден түзілген тұздың гидролиз дәрежесін (h) есептеу формуласы
19. Қышқылдық буфер жүйесі
20. Шекті концентрациясы 1,2·10-3 г/мл тең болатын К+ ионын анықтауға қажет KCl ерітіндісінің минималды концентрациясы CM (моль/л)

21. Құрамында калий катиондары бар тұздың жалыны қандай түске боялады


22. Минималды көлемі 0,05 мл және шекті концентрациясы 6 ∙ 10-6 г/мл аммиакпен реакциядағы мыстың ашу шегі (мкг) нешеге тең
23. Жалпы концентарция Сж=0,1 моль/л және α=4,2% болған жағдайда аммиак иондары мен гидроксид иондарының тепе-теңдік концентрациясы нешеге тең
24. 0,001н NH4OH ерітіндінің (KNH4OH = 10-5) OH- ионының концентрациясы нешеге тең
25. Концентрациясы 0,005 моль/л барий нитратының иондық күші нешеге тең
26. Стандартты редокс потенциалы E0(Zn2+/Zn0) = –0,76 В және Е°(Cu2+/Cu°) = +0,34 В тең болған жүйедегі ЭҚК
27. AB2 тұздың ерігіштігі 1∙10-1 моль/л, KS мәні нешеге тең
28. Гравиметриялық талдау әдісі қандай шаманы өлшеуге негізделген
29. Гравиметриялық талдау әдісінің теориялық негізі
30. Гравиметриялық форма – қандай қосылыс
31. Қандай заттар кристаллогидраттар деп аталады
31. Қандай жағдайда тұнбасы бар фильтрді қыздыруды аяқталды деп есептеуге болады
32. Ерітіндінің титрінің өлшем бірлігі
33. Гравиметриялық анализде тұнбаның толық түсуіне әсер етеді
34. Титрлеу процессі – ол
35. Анықталатын зат бойынша титр деген не
36. Эквиваленттік фактор – ол реакцияға қатысатын бөлшектің қаншалықты ... эквивалентті болатынын көрсететін коэффициент
37. Гравиметриялық анализде тұнбаның ерігіштігін артырады
38. Қышқылдық-негіздік титрлеудегі титрлеу секірмесі дегеніміз
39. 1 литр ерітіндідегі еріген зат мөлшері
40. Алкалиметрия – нені анықтайтын әдіс
41. Егер титрлеу сулы ерітіндіде жүргізілсе, эквиваленттік нүкте қандай жағдайда бейтараптық нүктемен сәйкес келеді
42. Нақты белгілі концентрациясы бар ерітінді
43. 1 литр ерітіндідегі еріген заттың эквивалентті мөлшері
44. Ацидиметрия титрлеудің қай әдісіне жатады
45. Күйдірілген тұнба массасын өлшеуге негізделген талдау әдісі
46. Титриметриялық талдауда йод ерітіндісін дайындайтын әдіс
47. Иодометрия әдісінің титранты
48. Редоксиметрия әдісінің негізін қалайтын реакция
49. Тотығу-тотықсыздану реакцияларына қатысатын қосылыстардың эквиваленттік факторы немен анықталады
50. Иодометриялық титрлеуде тотықтырғыштарды анықтаған кезде эквивалентті нүктені қалай анықтайды
51. Иодометриялық титрлеуде иод ерітіндісін дайындау үшін сынаманы қандай ерітіндіде ерітеді
52. Дәрілік заттардағы галогенид-иондарды титрлеу әдісімен анықтайды. Оның негізінде жататын реакциялар
53. Трилон Б немесе комплексон III бұл
54. Индикаторға қойылатын талаптар
55. Титриметриядағы реакцияларға қойылатын талаптар
56. Гей-Люссак әдісі бойынша титрлеу кезінде қолданылатын Индикатор
57. Сынудың салыстырмалы көрсеткішін өлшеуге негізделген физика-химиялық талдау әдісінің атауы
58. Жұтылу спектрі деп аталады
59. Біреуі қозғалмайтын, екіншісі қозғалатын фаза арқылы сүзілетін жылжымалы ағын болып табылатын екі фаза арасында қоспа компоненттерінің әртүрлі таралуына негізделген заттар қоспасын бөлудің физика-химиялық әдісі деп аталады
60. Экстракцияны аналитикалық химияда пайдаланады
61.Индикаторлық және стандартты электродтар арасында туындайтын потенциалдар айырымын өлшеуге негізделген әдіс деп аталады
62. Экстракция – бұл
63. Іріктеу ауқымында ашылмалы және оған ең жақын нәтижелер арасындағы айырмашылықты бөлуден ерекшеленетін критерий
64. Алынған нәтиже (X) мен шаманың шынайы мәні (Хшын) арасындағы айырмашылық
65. Сұйық немесе құрғақ қоспадан жеке компоненттерді алу үшін қолайлы еріткіш
66. Затты ерітіндіден немесе құрғақ қоспадан қолайлы әдіспен алу әдісі еріткіш-бұл
67. Дисперсиялардың қатынасы қалай аталады
68. Аттас иондардың нашар еритін қосылыстардың ерігіштігіне әсері
69. Нашар еритін қосылыстардың ерігіштігіне аттас емес иондардың әсері
70. Диссоциациялану процесін сипаттау үшін әрекеттесуші массалар заңын қандай ерітінділерде қолдануға болады
71. Ks үшін өлшем бірлігі
72. Ерігіштіктің өлшем бірлігі
73. Буферлік әсері бар ерітінді
74. Негіздік буфер жүйесі
75. ЭҚК қандай мәнімен тікелей реакция өздігінен жүреді
76. Барий иондары үшін спецификалық реагент
77. Алюминий иондары үшін спецификалық реагент
78. Несслер реактивінің құрамы
79. Судың иондық көбейтіндісін сипаттайтын шама
80. Ерітіндінің иондық күшін есептеу формуласы
81. Алтыншы аналитикалық топтың (қышқылдық-негіздік жіктеу) катиондарының гидроксидтері қай реактивтің артық мөлшерінде ериді
82. Аммоний катионына спецификалық реагент болып табылады
83. Несслер реактивінің құрамы
84. Ерітіндідегі ионның ашу шегін есептейтін формула
85. Натрий ионын аналитикалық реакциялардың бірімен анықтаудың шекті сұйылтуы 1,0·105 мл/г, ашу шегі 1 мкг. Осы реакцияға қажет ерітіндінің минималды көлемін (мл) анықтаңыз
86. III аналитикалық топ катиондары (осындай сияқты 1-6 топ катиондары)
87. Ерітіндінің иондық күшін есептеу формуласы
88. Активтілік коэффициентті есептейтін формула
89. 0,001н NH4OH ерітіндінің (KNH4OH = 10-5) диссоциация дәрежесі
90. Концентрациясы 0,1 моль/л, активтілік коэффициенті 0,45 тең болатын ионның активтілігі нешеге тең
91. Ерітіндінің рН=8, гидроксид ионының OH- концентрациясы
92. Тотығу-тотықсыздану реакциясының бағытын анықтайтын формула
93. Тотығу-тотықсыздану реакциясының тепе-теңдік константасын анықтайтын формула
94. Стандартты электродтық потенциалдарының жұбтары E0(Fe3+/Fe2+) = +0,77 B және E0(Sn4+/Sn2+) = +0,15 B тең болатын жүйенің ЭҚК
95. Нернст теңдеуі
96. К(HCOOH) = 10-4, концентрациясы мен көлемі бірдей кезінде қышқыл мен тұздан тұратын буферлік жүйенің рН- ы
97. Күміс роданидінің ерігіштік константасы 1·10-12. Күміс роданидінің ерігіштігі (S) нешеге тең
98. Барий иондары тұндырылған кезде тұндырғыш ретінде қолданылатын зат
99. Аморфты тұнба түзілетін жағдайда, оның гравиметриялық түрінің массасы болу керек, г
100. Қышқылдық-негіздік индикатор дегеніміз

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет