234 25 желтоқсан 2015 жылжүктеу 32.01 Mb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата03.03.2017
өлшемі32.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Таралымы жазылу бойынша * Распространяется по подписке

www.ustazgazeti.kz

2005 жылдың 1 қыркүйегінен бастап шығып келеді

Республикалық газет

№4

(234)

25 желтоқсан

2015 жыл

29 сәуір

2016 жыл

Республиканская газета

В  ШКОЛАХ

КАЗАХСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРОДЛИТЬ

УЧЕБНЫЙ  ГОДВ связи с введением пятиднев-

ной  учебной  недели  в  Казахста-

не учебный год в школах плани-

руется  продлить  до  середины

июня, сообщил министр образо-

вания  и  науки  Ерлан  Сагадиев. 

«Это будет абсолютно необходи-

мо.  Если  мы  вводим  пятидневную

неделю, получается, ребенок будет

отдыхать  еще 36 дней.  Где-то  эти

36  дней  он  должен  восполнить  по

времени.  Поэтому  мы  должны  бу-

дем  удлинить  сроки  пребывания  в

школе летом», - сказал Е.Сагадиев,

отвечая  на  вопросы  журналистов,

в  кулуарах  форума-выставки

школьной  формы  отечественных

производителей. 

Он пояснил, что данное нововве-

дение, связано также с внедрением

новой  учебной  программы  в  шко-

лах,  которая  кардинальным  обра-

зом  поменяет  состав  программы

обучения  внутри  класса. «И  позво-

лит нам безболезненно выйти на пя-

тидневную учебную неделю по всем

уровням  образования», - уточнил

министр. 

По его словам, планируется, что

первоклассники  будут  заканчивать

учебу  1  июня,  старшеклассники  -

немного позже. «И с каждым годом

продление будет нарастать, и стар-

шеклассники  где-то  в  середине

июня  будут  заканчивать,  понятно,

что  там  еще  есть  экзамены.  Даль-

ше  будем  смотреть  по  расчетам

учебной  нагрузки», - сказал  глава

МОН РК. 


Напомним,  с  1  сентября 2016

года по поручению Президента РК в

первых  классах  общеобразова-

тельных  школ  Казахстана  вводит-

ся  пятидневная  учебная  неделя.

КазИнформ

2016 жылғы қыркүйектен бастап

мектептердегі  қағаз  есептілікке

тыйым  салынады.  Бұл  туралы

Астанада  халыққа  есеп  беру  кез-

десуінде  ҚР  Білім  және  ғылым

министрі 

Ерлан 

Сағадиев

мәлімдеді.

«Мұғалімдердің  естептілік  құжат-

тарын  толтыру  машақаты  қиын

мәселе,  дегенмен  де  бұл  бағытта

елеулі  жұмыстар  атқарылды.  Осы

ретте 2016  жылдың  қыркүйегінде

мектептерде қағаз жүзіндегі есептіл-

ікке тыйым салу мақсатын алдымы-

зға  қойып  отырмыз.  Бұл  тұрғыда

жұмыстар  үш  бағытта  жүріп  жатыр.

Біріншісі,  ҚР  БҒМ-ның  ІТ-департа-

ментін күшейтуге негізделген. Қазіргі

кезде осы шаралармен айналысуда-

мыз, қажетті мамандарды қабылдап,

олардың қызметін кеңейтудеміз. Бұл

өз  кезегінде  жекелеген  мәліметтер

базасын  бірыңғай  жүйеге  біріктіруге

мүмкіндік береді. Аталған жұмыстар

есептілікке қатысты жағдайды нақты

суреттеуге  ықпал  еттеді »,-деді  Е.

Сағадиев.

БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА МАЗМҰНЫ2016  жылдың  қыркүйегінен  ба-

стап  еліміздің  барлық  мектептері

білім  берудің  жаңа  мазмұнына

көше  бастайды.

  ҚР  Президенті  жанындағы  Орта-

лық  коммуникациялар  қызметінде

өткен  брифингте  ҚР  Білім  және

ғылым  министрі  Ерлан  Сағадиев

осылай мәлім  етті.

«2016  жылдың  қыркүйегінен  бас-

тап  Қазақстанның  барлық  мектеп-

тері  функционалдық  сауаттылыққа

негізделген білім берудің жаңа тәсіліне

көше  бастайды.  Осылайша  білім

беру  саласында  жаңа  мазмұнға

көшуге  төрт  жыл  кететін  болады. 

Мәселен, келесі жылы  2, 5, 7 сынып-

тар, содан кейінгі жылы басқа сынып-

тар  біртіндеп  көшеді.  Осылайша, 4

жыл ішінде біз еліміздің мектептерін-

дегі  білім  берудің   мазмұнын  толық

жаңартатын боламыз», - деді Е. Са-

ғадиев.


Министрдің  айтуынша,  барлық

деңгейде  бірыңғай  базалық  оқулық

қамтамасыз  етіледі.  Осының  арқа-

сында  әр  өңірде  әртүрлі  оқулықпен

оқыту  мүлдем  жойылады. «Бірінші

сыныпта  бір  оқулықпен  оқытылып,

оның інісі келесі жылы сыныпқа кел-

генде басқа оқулықпен оқытылатын

жағдай  болмайды.  Республикамыз-

да бірыңғай базалық оқулық қалып-

тасады», - деді  министр  Е.  Сағади-

ев.


ҚазАқпарат

ҚАҒАЗ ЕСЕПТІЛІККЕ

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

Бұдан бөлек екінші бағытқа тоқта-

лған  министр: «Бізде  Қзақстандағы

әрбір  ведомство  мектеппен  тікелей

байланысып,  есептілікті  талап  ету

құқығына  ие  болған  еді.  Біз  тиісті

өзгертулер енгіздік. Жақында Прези-

дент балалар құқығын қорғау заңна-

масын  қабылдады,  осы  орайда  бұл

заңда  ҚР  БҒМ  мектептерден

есептілікті талап ететін жалғыз орган

болып  табылатындығы  туралы  нор-

ма бар»,-деді.

Үшіншіден, енді Білім және ғылым

министрлігі  талап  ететін  есептілікті

ретке келтіруге мән беріледі.

«Енді ақпарат алғыларыңыз келсе,

мектепке бармайсыздар, яғни  мини-

стрлікке  сұрау  жасайсыздар.  Осы

ретте біз мұғалімдерді қорғаймыз. Біз

өзіміздің  ішкі  есептілікті  қысқартып,

ретке келтіруіміз қажет. 2016 жылдың

1 қыркүйегінен бастап қағаз есептілі-

кке  тыйым  салып,  оның  көлемін  ай-

тарлықтай қысқартуды көздеп отыр-

мыз»,-деп  түйді  сөзін  министр.ҚазАқпарат

Министр  образования  и  науки  РК  Ерлан  Сагадиев  представил

коллективу  нового  вице-министра  Эльмиру  Суханбердиеву,  со-

общает »Казинформ».

Ранее  Суханбердиева  возглавляла  столичное  управление  обра-

зования.

Эльмира Суханбердиева родилась в 1971 году, в Атырауской облас-

ти.  Окончила  исторический  факультет  Казахского  национального  уни-

верситета  им.  Аль-Фараби  (1995);  Международную  академию  труда,

бакалавр  юриспруденции (2006); Международную  академию  бизнеса

(МВА),  магистр  делового  администрирования.

Трудовая деятельность: учитель истории, заместитель директора по

воспитательной  работе  (1989-1999);  главный  специалист  организаци-

онно-кадровой работы аппарата акима Илийского района Алматинской

области (2000-2002);

директор  средней  школы  № 7 г.Алматы (2002-2007); руководитель

аппарата АО Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» (2007-

2009); директор школы-лицея № 60 г.Астана (2009-2014).

На должности руководителя управления образования Астаны с 2014

года.

Автор  ряда  статей  по  менеджменту  и  управлению  (республиканскиенаучно-методические  журналы  «Білімдегі  жаңалықтар», «Білім», «12-

летнее  образование», «Справочник  руководителя  организации  образо-

вания», «История  в  Казахстанской  школе»  и  др.),  о  ней  написано  не-

сколько статей («Қазақстан әйелдері», «Астана news», «Казахстанская

правда»).

В  качестве  руководителя  дважды  вручали  кубок  «Лучшая  школа»

(2004 г., Алматинская область и 2010 г, Астана).

Награждена  медалями  «Ерен  еңбегі  үшін» (2012), «Қазақстан  халқы

Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан  Республикасының  Конституция-

сына 20 жыл»; нагрудными знаками «Ы. Алтынсарина» (2015), «Почет-

ный  работник  образования  РК»,  благодарственными  письмами  акима

гг.  Астана  и  Алматы,  Республиканского  научно-практического  центра

«Дарын».

КазИнформ

НАЗНАЧЕН  ВИЦЕ-МИНИСТР

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК

Начать переход к 5-дневной учебной неделе в школах по-

ручил Министерству образования и науки Президент РК Нур-

султан  Назарбаев  на  открытии  первой  сессии  Парламента

Республики Казахстан VI созыва. 

«Мы интегрируемся в ОЭСР, и нам нужно быть последователь-

ными. Во всех развитых странах в школах действует 5-дневная

учебная неделя. Ребенку дают восстановиться, педагогу - отдох-

нуть и подготовиться к урокам. В некоторых из них действует даже

4-дневная учебная неделя, и переход на такой формат сегодня -

общемировые тренды развитых стран. Ученые уже научно дока-

зали,  что  при  сокращении  продолжительности  учебной  недели

повышается результативность обучения. Нам также нужно вне-

дрять  эту  практику.  Министерству  образования  и  науки  нужно

начать хотя бы с начальной школы», - сказал Н.Назарбаев. 

Президент отметил также, что казахстанские школьники силь-

но перегружены, и некоторые предметы можно было бы объеди-

нить или убрать. 

Переход на пятидневную учебную неделю в школах Казахста-

на займет ориентировочно 3-4 года. Об этом сообщил министр

образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев. 

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Нурсултан На-

зарбаев, выступая на открытии первой сессии Парламента шес-

того созыва, поручил МОН РК начать переход к 5-дневной учеб-

ной неделе в школах. Глава государства также отметил, что ка-

захстанские школьники сильно перегружены, и некоторые пред-

меты можно было бы объединить или исключить.

КазИнформ

ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ

В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА


2

29 қаңтар 2016 жыл

БАЛАЛАР  БАҚШАСЫ

ДЕТСКИЙ  САД

29 сәуір 2016 жыл

2

Балалар бақшасыДетский сад

Күнимхан  ШЫНБЕРГЕНОВА,

Айтеке  би  ауданы  Талдысай  селосы

  «Аққайың»  балабақшасының

тәрбиешісі

Мақсаты:  Баланың  дамуына  теріс  ықпал

ететін  жолдардың  алдын  алу,бала  тәрбиелеу

сапасының  жоғарылауына  ықпал  ету,  адам-

гершілікке,енбекқорлыққа, ізеттілікке баулу.Көрнекілігі : Интербелсенді тақта,слайд ма-

териалдары, жас шыбық плакаты, үнтаспа, үле-

стірмелер.

Барысы:

Тәрбиеші: Жастай берген тәрбие – жас шы-

бықты игендей.

Тәрбие – терең мағыналы ұғым. Оның бас-

ты мақсаты – адамның санасын, ойлау жүйесін

тәртіпке  келтіру.  Әбу  Насыр  Әл-Фараби:

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие бер-

ілуі керек, тәрбиесіз берілген білім – адам-

заттың  қас  жауы» - дейді.  Тәрбиелік  қуаты

бар халқымыздың ізгі дәстүрлерінің қай – қай-

сысы да кәдеге жарайды. Қазақ  халқы  әуел-

ден – ақ  бала тәрбиесіне айрықша мән беріп,

оны  ата – ананың  борышы  санаған.  Өйткені

бала – болашақ иесі. Сол себепті келер  ұрпақ

алдындағы    жауапкершілік  қатаң  сын  салынғ-

ан. Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы –

туған    ұясы,  өз    жанұясының    басындағы

тәрбиесі,  тілі.  Баланың    ойына    озық    әдет-

ғұрыпты,салт – дәстүрді сіңіретіңдей, иманды-

лыққа,  ізгілікті  тәрбиелейтін  нақыл  сөздерді,

жұмбақ, мақал – мәтелдерді жиірек қолдансақ,

тіл орамдығы артып, сөздік қоры байиды. Ба-

ланың қалыптасуы – тәрбиеші, ұстаз, бала, ата

–  ана  еңбегімен  байланысты  екендігі  айқын.

Әрбір бала – тұлға, зінше бір әлем, ал әр педа-

гогтің міндеті әр тұлғаны көре білу, жүректері-

не жол табу.

-  Баланың  ең  алдымен  денсаулығына  көніл

бөлу. Денсаулық – тінің ғана емес, жанның да

кепілі.  Дені  сау  бала  ғана  оқу  мен  тәрбиеге

ықыласты  болмақ.

- Екіншеден баланы еңбекке баулу. Еңбек ете

білмеген  және  оны  жек  көрген  адамның  отба-

сында береке болмайды. «Өмір еңбексіз еш-теңе  де  бермейді» - деген  екен  ежелгі  Рим

философы  Гораций.

- Баламен жақын сырлас, дос болуға тыры-

су. Бала үшін ең жақын адам ата- ана болға-

нымен  де,  жасқаншақтап,  ұялшықтайтын  кез-

дері  жиі  кездеседі.  Сондай  сәттерде  дұрыс

қадам жасап, балаңызды бауырыңызға тарса-

ңыз, оның әр қадамын сенімді өте түседі.

- Бала қандай болмасын қате іс жасаса, жекіп

ұрысудан  гөрі  түсіністікпен  қарау  әлде  қайда

пайдалы. Ең бастысы – қателікті бетке басып

мойындату.

Бала болған соң, өз қатарластарымен бірде

дос болып, бірде ренжісіп жатады. Тіпті кейде

таяқ  жеп  келуі  де  мүмкін.  Ондай  сәтте  бала-

лардың  арасына  түспеген  абзал.  Бала  қылы-

ғын жақтап, арасына түссеңіз, бала соған әдет-

тенеді,  кез – келген  нәрсенің  бәрін  өзіңізге

жеткізіп  келіп  отырады.  Отбасы  тәрбиесінде

әкенің де, ананыңда орыны бөлек. Әкенің қаны-

мен  әке  өсиетін  тындап  өссе,  ананың  сүтімен

мейіріне қанып өссе ғана бала тәрбиелі бола-

ды.

Жас  ұрпақты  жастайынан  тәрбиелеудің  ма-ңыздылығын  қазақ  халқы  ерте  түсінген.  Ешқ-

андай  білімсіз – ақ  дана  халқымыз  тәрбиенің

небір оңтайлы әдісін бесіктен бастаған.

«Сызат»  -  тренингі  (экраннан  бейне  таспа

көрсетіледі).Тәрбиеші  :  Демек,  баланы  патриотыққа

тәрбиелеу, отан сүйгіштік пен ұлттық намысын

ояту – ең басты мәселелердің бірі. Өскелең жас

ұрпақты, жас шыбықтай көремі, және оны тіке

өсіруге бірге ат салайық. Жақсылық жасай білу-

ге  ұмтылып,  жақсылығымызбен  таныла

түсейік. Ендеше барлығыңызды «Жақсы адам-

дар»  әнін  орындауға шақырамын.Ән: «Жақсы адамдар» (Әні мен сөзі экран-

да көрсетіліп тұрады).Тәрбиеші:  Барлығыңызға  рахмет.

АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

Г.  БЕКМУРЗИНА,

  Шалқар  қаласы  «Қарлығаш»  мектепке

дейінгі  білім  беру  мекемесінің

тәрбиешісі

Мақсаты:  Балаларды  адамның  сезім

мүшелерімен  таныстыру.  Сезім  мүшелерінің

адамға  пайдасы  туралы,  оларды  қалай  күту

керектігі туралы айтып түсіндіру. Балалардың

байланыстыра  сөйлеуін,  ойлау,  есте  сақтау,

көру,  сезу  қабілеттерін  дамыту.  Ұйымшыл-

дыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.

Тәрбиешінің  іс-әрекеті:

Шаттық шеңбері

Күндей жадырап,

Айдай арайлап,

Жұлдыздай  жарқырап,

Судай таза көңілмен

Бүгінгі  күнімізді  бастаймыз.

- Балалар, сендер «Ғажайыпстанға саяхат»

мультфильмін  білесіңдер  ме?  Ондағы  киіп-

керлерді атап беріңдерші. Бүгін біздер Елдос

пен  Аяжанмен  бірге  саяхатқа  шығамыз.  Эк-

ранға назар салайық.

«Ғажайыпстанға  саяхат»  мультфильмін

көрсету. Балалар мұрын не үшін керек екенін

мен сендерге толық түсіндіріп кетейін.

Слайд  Мұрынның  суреті

-  Мұрын  бізге  не  үшін  керек  екен?  Егер

мұрнымыз  болмаса  біз  демала  аламыз  ба?

Мұрнымызды  жауып  көрейікші.  Балалар

мұрнымызға  үшкір  заттарды  тығуға  болмай-

ды,  мұрынды  үнемі  таза  бет  орамалмен

сүртіп жүру керек. Мұрнымызбен жақсы дем

алу үшін, иістерді жақсы сезу үшін тыныс алу

жаттығуларын  жасап  көрейікші.

Тыныс  алу  жаттығулары:

Д/О: «Иісінен тап»

Шарты:  Иіскеу  арқылы  тағамдардың  иісін

табу (сарымсақ, жуа, әтір) өте жақсы енді әрі

қарай  мультфильмді  қарайық.

- Көз бізге не үшін керек? Ал көзіміз болма-

са осының барлығын көре аламыз ба?

Барлығымыз  көзімізді  жұмып,  бір-бірімізге

қарап көрейікші.

-  Міне,  балалар  көрдік  пе  көзіміз  болмаса

біз көре алмаймыз екен.

Көзімізді күту ережелерін есімізге түсірейік.

Кір  қолымызбен  көзімізді  уқалауға  болмай-

ды.


-  Көзімізді  ұшты,  өткір  құралдардан  сатау

керек.


-  Теледидарды  жақын  және  ұзақ  уақыт

қарауға  болмайды.  Көп  уақыт  компьютерлік

ойындар ойнауға болмайды.

- Көзге арналған жаттығулар

Слайд

Геометриялық  пішіндерді  салыстыру.Үлкен-кіші  ағаштарды  салыстыру.

Жұлдызшалардың  артында  жасырылған

суреттерді  таптыру.

Мультфильмді  жалғастыру.

-Құлақ  ол  есту  мүшесі.

Құлаққа  жаттығу

Слайд

Д-О: «Дауысынан  тап»Шарты:  Слайдта  көрсетілген  жануарлар

мен  заттардың  дауысын  табу.

Мультфилмді  жалғастыру

-Балалар  тіл  бізге  не  үшін  керек  екен.  Та-

ғамдардың дәмдері қандай болады? Қане ерін

мен тілге жаттығу жасап жіберейік.

Тілге  жаттығу

«Күлкі» «Тоқаш», «Құлыншақ»  Ал  енді

тілдерін    сезімтал  болды  ме  екен,  тексеріп

көрейік. Д/О: «Дәміне қарай ажырат»

Шарты:  Жемістерді  турап  ыдыстарға  са-

лып қою, әр  үстелдегі  балалардың қастары-

на барып дәмдерін таттырып, ненің дәмі екенін

таптыру. Балалар мен сендерге сезім мүше-

лері  туралы  жұмбақтар  жасырып  көрейік.

Сендер шешіп көріңдер.

1. Екі бала қатар тұрса да

Бірін-бірі көрмейді.

2.  Күмбір-күмбір  қарағым

Қартайғанша  жарадың

3. Үнемі ауызда бұлтындайды,

Бірақ  жұтылмайды

4. Алматыда бар биік тау

Алды тік жар қиық тау

Қос үңгірі желдетіп

Ауа жұтар селдетіп

Көз көру үшін

Мұрын  иіс  сезу  үшін

-  Құлақ  есту  үшін

- Тіл дәм сезу үшін. Керек екен.

Мультфильмді  соңына  дейін  қарап  қоры-

тыныдылау.АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

СЕЗІМ


МҮШЕЛЕРІМІЗ  –

БІЗДІҢ


КӨМЕКШІЛЕРІМІЗ

ЖАСТАЙ БЕРГЕН ТӘРБИЕ -

ЖАС ШЫБЫҚТЫ ИГЕНДЕЙ

Мақсаты: балалардың қарапайым матема-

тикалық түсініктерден алған білімін тиянақтау,

геометриялық пішіндерді танып, ажырата білуін

жетілдіру, қарапайым сан мен санау түсініктерін

қалыптастыру,  апта  күндерін  ажырата  білуге

үйрету.


Оқу  іс – әрекетін  ұйымдастыру

Шаттық шеңбері

Сұрақ - жауап

Балалардан қандай ертегілер білетінін сұрау.

Олай болса, «Маша мен Аю» ертегісін қойы-

лымын  тамашалайық.

Балалар, бүгін біз ертегілер еліндегі ғажайып

пішіндермен  таныспақпыз.

Ерте, ерте, ертеде бір әсем сарайда Маша

атты бір ерке қыз өмір сүріпті, оның әдемі са-

райы болыпты. Сол сарайда жалғыз тұрыпты.

Жалғыз тұрып іші пысқан Маша былай деп ар-

мандайды. О, шіркін мынадай сарайымда көп

достарым  болса  ғой!  Мен  олармен  бірге  есеп

шығарып, ойнап көңіл көтерер едім.

-Осы кезде біреу есік қағады.Аю:  Кім  бар  мына  әсем  сарайда?  Рұқсат

болса кірейін.Маша: Мен Машамын. Сен кімсің?

Аю: Мен Аюмын. Мен үшбұрыш ала келдім,

сені таныстырайын, оның үш бұрышы, үш қабы-

рғасы,  үш  төбесі  бар.  Ол  тура  сенің  үйіңнің

төбесіне  ұқсайды.Маша:  А  солай  ма,  мен  білмеппін  үйге  кіру

үшін  менің  тапсырмамды  орында.

1-тапсыма: «Бір аптада неше күн бар?»

Маша: Жарайсың! Кіре ғой сарайға.

Бір кезде Қасқыр келеді.Қасқыр:  Бұл  сарайда  кім  тұрады?

Маша: Мен  Машамын,  сен  кімсің?

Гүлзат СПАНОВА,

  «Аманат-Балақай»

  балабақшасының  тәрбиешісі

Білімділік  мақсаты:  Балалардың  жабайы

аңдар  туралы  білімдерін  толықтыру  (түр-түсі,

қоршаған  ортаға  бейімділігі)  т.б.

Тәрбиелік  мақсаты:  Балаларды  табиғатты

сүюге,  қорғауға,  жабайы  жануарларға  қамқор-

лық  жасауға  тәрбиелеу.

Дамытушылық  мақсаты:  Қоршаған  орта  ту-

ралы  көзқарастарын  дамыту,  ой-өрісін  кеңейту.Шаттық  шеңбері

-  Балалар  қазір  жылдың  қай  мезгілі?  Қыс

мезгілінің  неше  айы  бар?  Қыс  туралы  тақпақ

білеміз  бе?

-  Балалар,  бүгін  біздер  орманда  мекендейтін

жабайы  жануарлармен  танысамыз.  Балалар,

сендер  өздерің  білетін  жабайы  жануарларды

атаңдар,  сонан  соң  жұмбақ  шешейік.

Өзінше  ноян,

Қорқақ не?      (қорқақ-қоян)

-  Өте  дұрыс.  Қоян  маусымға  байланысты  өз

түсін  өзгертіп  отырады. ( тәрбиеші  үшін  мәтін).

Қоян шөл-шөлейтте, орманды далада мекендейді.

Өсімдіктермен қоректенеді. Қоянның құлағы ұзын,

құйрығы  үлпілдеген  қысқа.  Артқы  аяқтары  ал-

дыңғы  аяқтарына  қарағанда  ұзын.  Сондықтанда

биіктеу жерлерге тез көтеріледі, ал биіктен түсер-

де  қоян  қиналады,  кейде  домалап  та  кетеді.

Қоянның көзі басының ортасында емес, екі жа-

ғында  орналасқан.  Ол  артынан,  не  жанынан  кез-

десіп қалған аңды тез байқап қалады. Тісі өткір.

Қояндар өзіне үйшік дайындамайды, қысқа азық

жинамайды. Бұта түбінде, орман жиегінде тіршілік

етеді.  Түнге  қарай  азық  іздеуге  шығады.

Көктем, жаз айларында жасыл шөп, өсімдік та-

мырларымен  қоректенеді.  Ал  қыста  қалың  қар

астында 


тығылады.

Жаздағы сұр қоян күзде өз терісін ақ түске өзгер-

теді. Кейде ақ қоянды аңшыларда байқамай қала-

Қасқыр: Мен қасқырмын. Менің қолымдағы

төртбұрыш,  оның  бұрышы,  төрт  қабырғасы

бар. Ол теледидарға ұқсайды.

Маша: Солай екен ғой, үйге кіру үшін менің

тапсырмамды  орында.

2-тапсырма: «1-ден 5-ке дейін тура, кері са-

нап бер»


Маша қасқырды үйге кіргізеді.

Ойын: «Көршісін  тап»Қоян:  Бұл  әсем  сарайда  кім  тұрады  екен?

Маша: Мен  Машамын,  сен  кімсің?

Қоян: Мен қоянмын, Мен саған таныстыруға

дөңгелек  әкелдім.,  оның  бұрышы  жоқ,  допқа,

күнге  ұқсайды.

Маша: Солай екен ғой, үйге кіру үшін менің

тапсырмамды  орында.

3-тапсырма:

Алма ағашта бес алма,

Қандай тәтті жесе алма.

Бесеуін де жеп қойсаң,

Қалады онда неша алма?

Түлкі: Бұл  әсем  сарайда  кім  тұрады  екен?

Маша: Мен  Машамын,  сен  кімсің?

Түлкі:  Мен  түлкімін.  Менің  қолымдағы  шар-

шы  пішіні.  Оның  төрт  бұрышы,  төрт  қабырға-

сы тең.

Маша: Солай екен ғой, үйге кіру үшін менің

тапсырмамды  орында.

4-тапсырма: «1-ден,  5-ке дейін санамақ ай-

тып бер»


Сергіту  сәті

Маша: сендермен бірге ойын ойнап, есеп шы-

ғарып,  көңілімді  көтергеніме  қуаныштымын.

сендерге  ризамын.

Балаларға интерактивті тақтадан геометри-

ялық  пішіндерге  ұқсас  заттарды  көрсету.

Ойын: «Кілемшені толтыр»

Логикалық  сұрақтар.

Балалардан  пішіндер  туралы  тақпақтар

сұрау.

Балаларды  мадақтау.АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

ды. Қыс мезгілінде орманда азық өте аз болған-

дықтан қояндар жас теректердің қабығын кеміріп

жейді.  Орманды  мекендейтін  кейбір  жыртқыш

аңдар  мен  құстар:  қасқыр,  түлкі,  сусар,  бүркіт,

қаршыға,  жапалақ  т.б.  қоянды  аңдиды.  Бұл

сәттерде қоян өзінің жүйріктігіне байланысты кей-

де 


құтылып 

кетеді.


Тәрбиеші  балаларға  қоян  туралы  осылай  баян-

дап  берген  соң,  оны  қалай  түсінгендерін  мына

сұрақтар  арқылы  пысықтайды.

Сергіту  жаттығуы.

Дыбыстық  жаттығуды  қайталау.

Қоя-қоя-қоя- қоян

Соя-соя-соя

Ұя-ұя-ұя


Құя-құя-құя-құяды.

Каталог: uploads -> archive
archive -> Завершилось проведение единого национального тестирования в казахстане
archive -> Конкурсы жарияланады. Конкурс мақсаты: діни экстремизммен күре суде педагогтардың қоғамдық белсенділіктерін арттыру
archive -> №10 (240) 25 желтоқсан
archive -> 235 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> 239 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> 231 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> Таралымы жазылу бойынша Распространяется по подписке
archive -> №5 (223) 28 мамыр 2015 жыл
archive -> №8 (226) 28 тамыз 2015 жыл
archive -> Таралымы жазылу бойынша Распространяется по подписке


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет