5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығына арналған syllabusжүктеу 405.97 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.03.2017
өлшемі405.97 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

   «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ 

Электр энергетикасы факультеті 

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы 

 

 

  

 

«Бекітемін» 

ЭЭФ деканы  

______ В.И. Денисенко 

___   __________ 2016 ж. 

 

 

  

 

  

K(O)T 1106 – Қазақ (Oрыс) тілі  

 

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығына арналған 

syllabus 

 

 

 

Курс                                                                  1 Семестр 

 

  

 

     1, 2  

Кредит саны 

 

 

  

    3,3   

ECTS бойынша кредит саны   

              5,5 

Жалпы сағат саны 

 

  

    135,135  

оның ішінде: 

Практикалық сабақтар   

 

              45,45  

СӨЖ  


 

 

  

 

    90,90  

оның ішінде: СОӨЖ   

 

 

    30,30  Емтихандар 

 

  

 

  

Алматы, 2016  

 

 


 

Силлабусты  қазақ тілінің жұмыс бағдарламасы негізінде  аға оқытушы Д.М.Арыстанғалиева құрастырды. 

Силлабус  қазақ  және  орыс  тілдері  кафедрасының  мәжілісінде  2016 

жылдың 23 маусымында (№13 хаттама) қаралды.   

 

Кафедра меңгерушісі                          Р.Қ. Бөкейханова   

Силлабус  ЭЭ  факультетінің  ОӘК  мәжілісінде  2016  жылдың  24 

маусымында (№4 хаттама) қаралып, бекітіледі. 


 

1 Оқытушылар: 

Ажиев  Қ.Ө.  –  ф.ғ.к.,  аға  оқытушы,    каб.  А  319,  А  321.  Байланыс  тел. 

8(727)2925847 

kz@aipet.kz

 

Бейсекенова  А.С.  –  ф.ғ.к.,  аға  оқытушы  каб.  А  319,  А  321.  Байланыс тел. 8(727)2925847 

kz@aipet.kz

 

 

2  Оқытушылардың  офис-сағаттарының  кестесі  кафедра  мен деканаттың  (Б-227) қабырғасында ілінген. Офис-сағаттар кесте бойынша А-

319, А 313, А-321, А-320 дәрісханаларында өткізіледі.       

3. Пәннің сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты 

Пәннің  мақсаты  –  коммуникативтік  әдісті  басшылыққа  ала  отырып, 

заманауи  еңбек  нарығында  бәсекеге  қабілетті,  тілдік  біліктілігі  жоғары, 

өмірдің барлық салаларына еркін араласып,  мемлекеттік тілде жазбаша және 

ауызша ой-пікірін еркін білдіре алатын тілдік тұлға қалыптастыру. 

3.2

 

Пәннің міндеттері: 

-  монолог,  диалог  түрінде  (хабарлама,  таныстырылым,  баяндама, 

дискуссия және т.б.) әңгімелеу, сұхбат жүргізу дағдысын жетілдіру;  

-  жазба  жұмыстарын  (эссе,  аннотация,  түйіндеме,  жоспар,  тезис, 

мәлімдеме,  пресс-релиз,  өтініш,  хат,  аударма,  реферат,  мақала  және  т.б.) 

орындау дағдысын қалыптастыру;  

-  қазақ  тілінде  жүйелі  талдау  жасау,  өз  ойын  еркін  жеткізу  және 

ұсынылған материалдар бойынша сипаттама, салыстырма, қорытынды жасау 

біліктіліктерін жетілдіру;  

-  әлеуметтік  және  кәсіби  маңызды  ақпаратты  жеткізу,  болашақ 

қызметінде қазақ тіліндегі деректерді қолдану дағдысын қалыптастыру. 

3.3 Пәннің сипаттамасы  

 «Қазақ  тілі»  пәні  курсы  мектеп  қабырғасында  мемлекеттік  тілді 

базалық  деңгейде  меңгерген,  қазақ  тілінің  функционалдық  ерекшеліктерін, 

негізгі грамматикалық категорияларын білетін, оқу, жазу, түсіну, айту сияқты 

коммуникативтік  жалпы  дағдыларды  игерген  студенттерге  арналған.  Оқыту 

курсы  лексикалық  тақырыптардан,  сөйлесім  әрекетінің  барлық  түрлерін 

дамытуға  бағытталған  лексикалық  және  грамматикалық  тақырыптар  мен 

сөздік жұмыстардан тұрады. Қазақ тілі курсын аяқтаған студенттің: 

- қазіргі қазақ әдеби тілінің функционалдық стильдері; 

- тілдік норма; 

- кәсіби сала терминдерінің қалыптасу тәсілдері; 

- ауызша және жазбаша іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктері; 

- аударма теориясы  туралы түсінігі болу керек. Қазақ тілі курсын аяқтаған студент: 

 

- мәтіндегі негізгі ойды тауып, ақпаратты түсіне; - белгілі бір тақырыптағы (іскерлік, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-

мәдени  саладағы) жағдаяттардағы ойды толықтыра;  

-  кәсіби  салаға  байланысты  мәліметтерге  өз  көзқарасын  қоса  білуі 

керек. 

 Қазақ тілі курсын аяқтаған студент: 

-  күнделікті  тұрмыстық  сөйлеу  жағдаяттарында  әңгімені  қолдау  және 

талқылау; 

-  еліміздегі  әлеуметтік  жағдай,  бұқаралық  ақпараттық  құралдары 

туралы көзқарасын білдіру;  

- белгілі бір тақырып бойынша эссе жаза білу дағдысын игеруі керек

3.4

 

 - 

3.5

 

 Постреквизиттері. Кәсіби қазақ тілі. 

 

    4 Пәннің құрылымы мен мазмұны 

         4.1 

         4.2 

         4.2.1 

         4.2.2  Практикалық сабақтардың тақырыбы 

 

№ 

Тақырыптар 

Дереккөздер 

І семестр 

 1 


Сәлемдесу дәстүрі. Бірқатар шығыс елдеріндегі сәлемдесу 

рәсімі.  Тәуелдік,  меншіктік  қатынасты  білдіретін 

сөйлемдер. 4 с. 

Н.: 2, 5, 7, 13  

Қ.: 11, 12 

Мен  таңдаған  мамандық.  Мамандық  таңдау  –  өмірлік маңызды  мәселе.  Жоғары  сұранысқа  ие  мамандықтар. 

Галилео  Галилей.  Зат  есімнің  жіктелуі  мен  септелуі. 

Бағыттық, нысандық қатынастың берілуі. 6 с. 

Н.: 2, 5, 7, 13, 

14, 19 

Қ.: 10, 11, 12 

Қазақстан  –  бәсекеге  қабілетті  мемлекет.  Қазақстан. ЭКСПО-2017 жаңалықтары. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл.  

Анықтауыштық тіркес. Шақ категориясы. 4 с. 

Н.: 2, 5, 13, 

14, 19 


Қ.: 10, 11, 12

 Қазақстанның  тарихи  орындары.  Түркістан.  Ұлықбек 

Обсерваториясы.  

Болжамдық санды, мөлшерді білдіретін формалар. 4 с. 

Н.: 2, 5, 7, 13  

Қ.: 11, 12 

Салауатты  өмір  салты.  Шынығу.  Салауатты  өмір  салтын қалыптастыру.  Көмектес  септігінің  құралдық  мағынаны 

білдіруі. 3 с. 

Н.: 2, 5, 13  

Қ.: 10, 11, 12 

Өнер.  Өнер  шеберлері.  Қазақ  театрының  тарихы. Махаббат  романстары.    Сөйлемді  дұрыс  құраудағы  

сөздердің орын тәртібі мен сөйлем мүшелерінің орналасу 

реттілігі. Себеп-салдарлық конструкциялар.  6 с. 

Н.: 2, 5, 7, 13  

Қ.: 11, 12 

Ұлттық экомәдениет. 

Қазақстандағы 

экологиялық  Н.: 2, 5, 13, 


 

апаттар. Ұлттық саябақтар. Табиғатқа өгей өндіріс. Ақсу-Жабағылы. Шылаулар. Құрмалас сөйлем. 4 с. 

14, 19 


Қ.: 10, 11, 12

 Кәсіби сала қызметінің өзге сала қызметімен байланысы. 

Физика.  Қазақстан  ғылымы  мен  технологиясының 

жаңалықтары. Әл-Фараби. М.Фарадей. А.Эйнштейн.  

 

Қалау, бұйрық мәнді сөйлемдер. 4 с. Н.: 1, 2, 5, 13, 

14, 19 


Қ.: 5, 14

 Кәсіби  сала  қызметі.  Автоматты  басқару  жүйесі. 

Автоматтандыру  техникалық  құралдары.  Бақылауыш 

құрылғысы. Міндет, жауапкершілік мәнді сөйлемдер. 4 с. 

 

Н.: 1, 2, 5, 13, 14, 19 

Қ.: 1, 2, 6

  

10 


Кәсіби  сала  субъектілері.  Қазақстандағы  меншік  түрлері. 

Сөйлеу әдебі. 

Шарт, мақсат, ниет, қалау мәнді сөйлемдер. 6 с. 

Н.: 1, 2, 5, 13, 

14, 19 

Қ.: 5, 14 

ІІ семестр 

11*  Азаматтардың  құқықтары  мен  бостандықтары. 

Жұмысы 

жемістінің  –  өмірі  келісті. 

Конкурс.  Түйіндеме. 

Сұхбаттасудан  қалай  өтеміз?  Стандарт  тілдік  бірліктер. 

Сұрау мәнді сөйлемнің жасалу ерекшелігі. 5 с. 

Н.: 2, 5, 7, 11, 

15, 16, 17 

Қ.: 10, 11, 12 

12*  Еңбек  нарығы.  Еңбек  мұратқа  жеткізер.  Өмірбаян. 

Өтініш.  Бұйрық.  Өтініш,  тілек  мәнді  сөйлемдер.  Бұйрық 

мәнді сөйлемдер. 5 с.  

Н.: 5, 7, 11, 

15, 16, 17 

Қ.: 10, 11, 12 

13 


Көне  және  заманауи  ескерткіштер.  Көне  түркі  жазуы. 

Көне 


түркі 

ескерткіштері. 

Күлтегін 

ескерткіші. 

Қазақстанның 

жеті 


кереметі. 

Тарихи-мәдени 

ескерткіштер. 

Қазақстандағы 

мемориалдар 

мен 


ескерткіштер. 

Тұрақты 


тіркестер. 

Сан-мөлшер 

категориясы. 5 с. 

Н.: 2, 5, 7, 11 

Қ.: 10, 11, 12

 

14 Өнегелі    ғұмыр:  тарихи  тұлғалар.  Ел  үміті  –  қоғам 

қайраткері. 

Дінмұхамед 

Қонаев. 


Мұхамеджан 

Тынышбаев.  Жұрт  алдында  сөйлеу  мәдениеті.

 

Жиналыс 


жүргізу.  Көмекші  есімдер  мен  етістіктер.  Есімше, 

көсемше категориясы.  3 с.  

Н.: 2, 5, 11 

Қ.: 10, 11, 12

 

15 


Мемлекеттік  және  халықаралық  сыйлықтар.  Альфред 

Нобель сыйлығы.  Альфред Нобель. Нобель сыйлығының 

лауреаттары.  Вильгельм  Рентген.

 

Достай  Раманқұлов. Әбілхан  Үмбетов.  Қазақстандық  «Тарлан»  сыйлығы. 

Олжас Сүлейменов. Шапық Шөкин. Сөз қолданысындағы 

грамматикалық тәсілдер. Қимыл есімдерінің қызметі. 4 с. 

Н.: 2, 5, 11 

Қ.: 10, 11, 12

 

16*  Жеке  кәсіпкерлік.  Шағын  және  орта  бизнес.  Жарнама  – ақпараттың  бір  түрі.  Жарнама  сауаттылығы.  Жарнама 

және оның түрлері. Әдеби тіл және оның нормалары.

 

Қыстырма сөздер. 6 с. Н.: 2, 5, 11, 

15, 16, 17 

Қ.: 10, 11, 12

 

17*  Кәсіби сала қызметінде қолданылатын құрал-жабдықтар.  Техникалық  сипаттама.  Презентация

Қалтаға  салып Н.: 1, 2, 5, 11, 

14, 19 


 

жүретін  сканер.  Отандық  өнімдер  форумы.  Салыстырма мәнді сөйлемдер. 3 с. 

Қ.: 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 13, 14, 

15, 16, 17

 

18 


Қазақстан  және  халықаралық  ұйымдар.  Еуропадағы 

қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым. Бәсеке. 

Модальдық мағынаның берілуі. 3 с. 

Н.: 1, 2, 5, 11, 

14, 19 

Қ.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 

15, 16, 17

 

19*  Ел  басқару  жүйесі.  Басқарудың  түрлері.  Президент. Парламент.  Басшының  басқару  стилі.  Сөз  әдебі. 

Анықтама.  Қызметтік  хаттар.  Іскерлік  қарым-қатынас 

мәдениеті. Етістіктің шақтары. 5 с. 

Н.: 2, 5, 11, 

15, 16, 17 

Қ.: 10, 11, 12

 

20*  Ғылым  және  инновациялық  технология.  Ғылым  және техника.  Ғылым  –  инновациялық  экономиканың  негізі. 

Нанотехнология.  Аңдатпа.  Пікір.  Ғылыми  стильдің 

ерекшелігі. Етіс категориясы. 6 с./ 2 с.* 

Н.: 2, 5, 11, 

19 

Қ.: 10, 11, 12 

Ескертпе:  *)  белгісімен  сырттай  оқу  бөлімі  студенттеріне  арналған 

тақырыптар.

   

4.3 СӨЖ тапсырмалары 

1. Жұмыс жазбаша орындалады. Көлемі А4 1,5 беттен кем емес. Талап: 

тақырыпты ашу, өз ойын жазбаша білдіре білу. 

2. Жұмыс ауызша тапсырылады.  Тапсырма: Әр студентке оқытушы  

республикадағы  танымал  басылымдырдың  атаулары  мен  нөмірін  ұсынады. 

Студент басылымдағы материалдарға жалпы шолу жасайды, өз мамандығына 

жақын тақырыптарға баса көңіл бөлуі міндетті.  

3. Жұмыс жазбаша, ауызша тапсырылады. Кәсіби мамадығына қатысты 

мәтіндермен жұмыс. Тапсырма: оқытушы ұсынған нұсқа бойынша мәтіндерді 

оқу,  екітілді  сөздік  жасау  (30  сөз);  мәтінді    мағыналық  бөліктерге  бөліп 

жоспарын  жасау;  әр  бөлікке  атау  беру;  мазмұнын    баяндау;  мәтін  бойынша 

берілетін грамматикалық тапсырмаларды орындау. 

4.

 

Жұмыс дөңгелек үстел түрінде өткізіледі. Студенттер 2-3-тен  топқа бөлініп, оқытушы алдын ала берген тақырыптарды таңдап, 

пікірталасқа дайындықпен келеді. Әр студенттің өз ойын жақтай алуы, қарсы 

пікірлерді айта білуі, қыстырма сөздерді пайдалана алуы; сөйлеу мәдениеті 

мен сауаттылығы бағаланады. 

          5. Тапсырма: оқытушы ұсынған электр энергетикасы саласының өзекті 

мәселелері көтерілетін тақырыпқа презентация жасау. Талаптар: тақырып 

өзектілігі, тақырыпты аша білуі, ойын жеткізу шеберлігі, жұрт алдында 

сөйлеу білігі, көрнекіліктер. 

    6. Жұмыс жазбаша орындалады. Тапсырма: іскерлік хаттарға  

қойылатын талаптар, оларды жазу ережелері туралы 1 беттік мәлімет; орыс 

тілінде жазылған іскерлік хаттарды аудару  (хат мәтіндерін оқытушы 


 

ұсынады); оқытушы ұсынған жағдаятқа іскерлік хат жазу; қызметтік хаттарда кездесетін тілдік оралымдарды жазу (10-15 реплика).  

 

4.4 СӨЖ тақырыбы  

1. Бүгінгі студент, ертеңгі маман – еліміздің болашағы (эссе). 

2. Мерзімді баспасөз материалдарына шолу. 

3. Кәсіби сала жетістіктері. 

4. «Бүгінгі  күннің өзекті мәселелері» тақырыбына дөңгелек үстел. 

 

5. Презентация. Жұрт алдында сөйлеу шеберлігі. 

 

6. Іскерлік хат.  

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары  

5.1 Сөздер мен сөз тіркестерін аудару. Грамматикалық тапсырмалар. 

5.2 Мәтіндерді мазмұндау. 

Сәлемдесу дәстүрі. Бірқатар шығыс елдерінің сәлемдесу рәсімі 

Мамандық таңдау – өмірлік маңызды мәселе 

Галилео Галилей 

Қазақстан 

Қазақ тілі – мемлекеттік тіл 

Қазақстанның тарихи орындары  

Қазақстанның ғылыми жаңалықтары  

Әл-Фараби 

Физика 


Салауатты өмір салтын қалыптастыру 

Оңтүстік аймақтың экологиялық жағдайы 

Солтүстік аймақтың экологиялық жағдайы 

Шығыс аймағының экологиялық жағдайы 

Батыс аймағының экологиялық жағдайы 

Ұлттық саябақтар 

Табиғат қорықтары  

Қазақ театрының тарихы  

Майкл Фарадей 

Альберт Эйнштейн 

Конкурс 

Түйіндеме 

Функционалдық стильдер. Түрлері. Ерекшеліктері. 

Стандарт тілдік бірліктер. Түрлері.  

Сұхбаттасудан қалай өтеміз? 

Өмірбаян, оның түрлері 

Өтініш. 

Бұйрық, оның түрлері  

Жазу, оның түрлері Күлтегін ескерткіші 

Қазақстанның жеті кереметі 

Ел үміті – қоғам қайраткері 

Жұрт алдында сөйлеу мәдениеті  

Жиналыс өткізу  

Д. Қонаев 

М. Тынышбаев 

Альфред Нобель сыйлығы және оның лауреаттары 

Альфред Нобель 

Әбілхан Үмбетов 

Қазақстандық «Тарлан» сыйлығы 

Олжас Сүлейменов 

Шапық Шөкин 

Жарнама және оның түрлері 

Техникалық сипаттама 

Презентация   

Слайдтар қалай жасалуы керек? 

Қазақстан және халықаралық ұйымдар 

Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым 

Басшының басқару стилі 

Анықтама 

Қызметтік хаттар 

Ғылым – инновациялық экономиканың негізі 

Нанотехнология  

6. Студенттер жетістіктерін бағалау бойынша ақпарат 

6.1 Бағалау жүйесі 

Курс бағдарламасы бойынша Сіздің жетістіктеріңіздің деңгейі 

кредиттік оқыту технологиясы қабылдаған қорытынды бағалар шкаласы 

бойынша бағаланады (1-кесте). 

 

1-кесте.  Әріптік жүйе  

бойынша баға 

Балдар 

%-дық мәні Дәстүрлі жүйе  

бойынша баға 

А 

4,0 


95- 100 

өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық  

С 2,0 

65-69 


Қанағаттандырарлық 

С- 


1,67 

60-64 


Қанағаттандырарлық 

D+ 


1,33 

55-59 


Қанағаттандырарлық 

D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттандырарлық 0-49 қанағаттандырарлықсыз 

 

Рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойына жинақталады. Жұмыстардың әр түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2-кестеге 

сәйкес коэффициенттік деңгей рұқсаты ағымдағы бақылаудың орташа 

бағасына қосылады. 

2-кесте.  Әрбір жұмыстың маңыздылығы.  Оқу әрекетінің түрлері 

Ең жоғары балл 

І семестр 

Практикалық сабақтарға қатысуы 

                 0,1 

Практикалық сабақтағы жұмысы 

                0,4 

№1 СӨЖ  


  0,16 

  0,16 


  0,18        0,5   

№2 СӨЖ  


№3 СӨЖ  

Қорытынды балл: 

                 1 

ІІ семестр 

Практикалық сабақтарға қатысуы 

                 0,1 

Практикалық сабақтағы жұмысы 

                0,4 

№4 СӨЖ  


  0,16 

  0,16 


  0,18        0,5   

№5 СӨЖ  


№6 СӨЖ  

Қорытынды балл: 

                 1 

 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

 

Б

ор = (Б1+Б2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

 

БР =0,2 Бор

 +0,8 О


р

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ

 

= 0,6БР+0,4Е, Е-емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Балл қою саясаты 

10 

 

Жұмыс  уақытылы  және  жоғары  сапада  орындалған  жағдайда  ең жоғары  балл  қойылады.  Сабақтарға  қатысу  және  аралық  бақылау  бағалары 

дұрыс жауаптар мен жіберілген сабақтар санына сәйкес қойылады.   

6.3 

Университет  студенттерінің  академиялық  ұтқырлығын 

ұйымдастыру кезіндегі бағаларды ауыстыру 

ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін    ECTS  (Трансферттің 

(ауыстырудың)  және  кредит  жинақтаудың  еуропалық  жүйесі)  бойынша 

бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге және керісінше ауыстыру 3, 4-

кестелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

 

3-кесте.  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге ауыстыру  

ECTS 

бойынша 

баға 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

Мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттандырарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттандырарлықсыз 

  

4-кесте.  ҚР  балдық  рейтингілік  әріптік  жүйесінің  бағаларын  ECTS бойынша бағаларға ауыстыру  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша 

баға 

 

А 

4,0 95-100 

өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттандырарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттандырарлық 

0-49 

қанағаттандырарлықсыз FX, F 

 

7 

Пән саясаты 

11 

 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; - оқытушы ұсынған сабақ жоспарын зейін қойып тыңдау, оған белсенді  

түрде қатысу; 

- себепті жағдайларға байланысты (деканаттан жіберілім қағазы болған 

жағдайда) жіберілген сабақтарды өтеу; 

- өздік жұмыстарды он үшінші аптадан кешіктірмей қорғауға ұсыну. 

 

8 Академиялық этика нормалары 

- тәртіптілік; 

- тәрбиелілік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияға кіргенде ұялы телефондарды өшіру. 

 

      Әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер 

1.

 Бектұров Ш., Бектұрова А. Казахский язык для всех. - Алматы, 2004. 

2.

 Дүйсембекова  Л.  Қазақ  тілі:  іс  қағаздарын  жүргізу.  Оқу  құралы.  

- Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту институты» ЖШС, 2011. - 400 б. 

3.

 

Кубаева  И.  Қазақ  тілі=Казахский  язык.  Просто  о  невероятно сложном. - Алматы, 2007. 

4.

 Күзекова  З.  Қазақ  тілінің  практикалық  курсы:  Оқулық.  -  Алматы: 

Раритет, 2009. 

5.

 

Қазақ тілі (қысқаша грамматикалық анықтағыш). – Алматы, 2010. 6.

 

Мухамадиева Н. Іскерлік қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Фолиант, 2010.  

7.

 Романенко  Е.  Казахская  грамматика  для  русскоязычных: 

справочник. - Алматы, 2004. 

8.

 

Сапарбеков  С.  Қазақ  тілі.  Фонетика.  Лексика.  Сөзжасам. Морфология. Синтаксис: анықтамалық. - Алматы, 2004. 

9.

 Советова З. Қазақ тілі. Оқу құралы. - Алматы: АЭжБУ, 2015. - 110 б. 

10.


 

Төлеуп М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту. Оқу 

құралы. - Алматы, 2005. - 78 б. 

11.


 

Төлеуп  М.  Қазақ  тілі.  Ғылыми-техникалық  мәтіндермен  жұмыс 

дағдыларын қалыптастыру. Оқу құралы.  - Алматы: АЭжБУ, 2014. - 88 б. 

12.


 

Төлеуп М., Дүкембай С., Тілембекова А. Энергетика және байланыс 

мамандары үшін қазақ тілі. - Алматы: АЭжБИ, 2005. 

13.


 

Тілембекова   А.   Қазақ  тілі.  Іскерік  қарым-қатынас:  оқу  құралы.  

- Алматы: АЭжБИ, 2006. 

14.


 

Тілембекова  А.  Қазақ  тілі.Іскерлік  қарым-қатынас.  -  Алматы: 

АЭжБИ, 2006. 

15.


 

Тілембекова  А.,  Төлеуп  М.  Қазақ  тілі-2.  Оқу  құралы.  -  Алматы, 

2009. - 82 б. 


12 

 

16. 

Тілешов Е. Іскери қазақ тілі. - Алматы: Руханият, 2014. 

17.

 

 Шәрібжанова Ғ. Қазақ тілі. Техникалық жоғары оқу орындары үшін жаттығулар мен тапсырмалар жинағы. Оқу құралы. - Алматы, 2012. - 87 б. 

 

 

 

Қосымша әдебиеттер 

1.

 Агатаева  Б.,  Калиева  С.,  Прилепкина  Л.  Основы  радиотехники, 

электроники и телекоммуникаций 2. Часть 2. - Алматы: АУЭС, 2010. 

2.

 

Ағатаева  Б.  Көпарналы  тарату  жүйелері:  техникасы  мен  теориясы (орысша-қазақша терминологиялық оқулық-сөздік. - Алматы: Ғылым, 2004. 

3.

 Аяжанов  Қ.С.  Ақпаратты  қауіпсіздік  ақпаратты  қорғау.  –  Алматы: 

«Дәуір», 2011. 

4.

 

Бекбаев  А.,  Сулеев  Д.,  Хисаров  Б.  Автоматты  реттеу  теориясы.  – Алматы: «ЭВЕРО»,  2005. 

5.

 Бекітілген  терминдер  сөздігі:  қазақша-орысша,  орысша-қазақша.             

- Алматы, 2009. 

6.

 

Дюсебаев  М.  Тіршілік  қауіпсіздігінің  негіздері.  -  Алматы:  АЭжБУ, 2013. 

7.

 Ибраев  А.,  Дегембаева  У.  Основы  радиотехники,  электроники  и 

телекоммуникаций. - Алматы: АУЭС, 2011. 

8.

 

Иманқұлова С., Егізбаева Н., Иманалиева Ғ. және т.б. Қазақ тілі: оқу құралы. - Алматы, 2008. 

9.

 Коньшин  С.,  Джунусов  Н.  Жерсеріктердің  орбитада  қозғалуының 

теориялық негіздері. - Алматы, 2011. 

10.

 

 Күзекова  З.,  Аяпова  Т.,  Оразбаева  Ф.,  Мамаева  М.,  Жолшаева  М. Қазақ  тілін  ортадан  жоғары  деңгейде  меңгерудің  тақырыптық  лексикалық 

минимумы. - Астана, 2011.   

11.

 

 Қазақ  тілін  оқытуға  арналған  оқулықтар  (бес  деңгей  бойынша).              - Астана, 2012. 

12.


 

 Қазақ  тілінің функционалды  грамматикасы. Жалпы  ред. басқарған: 

Әлкебаева Д.А. - Алматы, 2013. 

13.


 

Құралбаев З. Алгоритмдеу және программалау тәсілдері. - Алматы, 

2003. 

14.


 

 Нұрекен  Е.  Жылу  электр  стансалардың  қазандық  қондырғылары. 

050717  –  Жылу  энергетикасы  мамандығының  студенттеріне  арналған 

дәрістер жинағы. - Алматы: АЭжБИ, 2009. - 78 б. 

15.

 

 Өтешев  Ө.  Ауыл  шаруашылығындағы  электрлік  технологиялар.   - Алматы: Дәуір, 2012. 

16.


 

Тұрым А. Компьютерлік желілер. - Алматы, 2007. 

17.

 

Хожин  Г.,  Кузембаева  Р.,  Соколов  С.  Электр  станциялары  мен қосалқы станциялар. - Алматы:  АЭжБИ, 2008. 1. 

Журнал. «Знание-сила» 

18.

 

Знание-сила//  2015г.  №2.  Научно-популярный  и  научно-художественный журнал. 

13 

 

  19. Наука и жизнь// 2015г., №8   20. Техника молодежи// 2015г., №3, 

  21. Промышленность Казахстана// 2015г., №4 (91) 

  22.Инженер// 2015г.,№3 

 

     23. Экология и промышленность Казахстана// 2015г., №2,3 

Электронды  оқу  құралдары  мен  компьютерлік  мультимедиялық  

материалдар 

1.

 Қазақ  тілін    жеделдете  үйренеміз.  -  Астана  қ-сы,  Тілдерді    дамыту 

басқармасы «Зерде» инновациялық орталығы, 2006. 

2.

 

Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік қызметшілерге арналған 1-деңгей, 2006. 

3.

 Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік 

қызметшілерге арналған 2-деңгей, 2006. 

4.

 

Мемлекеттік  тілді  жеделдете  деңгейлік  оқыту.  Мемлекеттік қызметшілерге арналған 3-деңгей, 2006. 

5.

 Ресми   стиль   бойынша   мәтіндер   жинағы  және  олармен  жұмыс.  

-  Астана  қ-сы,  Тілдерді    дамыту  басқармасы  «Зерде»  инновациялық орталығы, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: menu left -> student -> sillabus -> frts -> 2017 -> yaz kz -> rikyaz kz
sillabus -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
yaz kz -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Молдабаева К. Е. құрастырған
sillabus -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
rikyaz kz -> Ажибаева М. А. құрастырды
yaz kz -> KbshTil 3205- «Кәсіпті-бағытталған шет тілі»
rikyaz kz -> Курманбаева Толганай Сагыновна құрастырды
rikyaz kz -> 5В100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығына арналған
2017 -> Курс бағдарламасы (syllabus) «easkhT3239 – Электронды аспаптар және схемотехника»


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет