«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ Құжаттың атауы: «ҚазМұнайГаз»


Құрылымдық бөлімшеде ЕҚжЕҚ қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастыру (Міндеттер)бет23/74
Дата24.02.2022
өлшемі497.49 Kb.
#26334
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   74
5.2.3. Құрылымдық бөлімшеде ЕҚжЕҚ қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастыру (Міндеттер)

5.2.3.1. Құрылымдық бөлімшеде ЕҚжЕҚ қамтамасыз ету бойынша жұмысқа жалпы басшылық етуді және оны дұрыс ұйымдастыру үшін жауапкершілік оның бірінші басшысына жүктеледі.

5.2.3.2. Құрылымдық бөлімшелердің әкімшілік-техникалық қызметкерлері өндірісте қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайын жасау және қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық-техникалық және санитариялық-гигиеналық іс-шараларды жүзеге асыруға, қызметкерлердің ЕҚжЕҚ бойынша белгіленген қағидаларды, нормалар мен нұсқаулықтарды сақтауын, сондай-ақ жоғары тұрған органдардың бұйрықтары мен нұсқауларын, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдардың ұйғарымдарының орындауын бақылауға міндетті.5.2.3.3. Құрылымдық бөлімшелерде қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды тікелей басқару бірінші басшының өндіріс жөніндегі орынбасарына, ал өндірістік бірліктерде, учаскелерде, бригадаларда – осы бөлімшелердің басшыларына жүктеледі.

5.2.3.4. Бірінші басшы (бас директор, өңірлік өндірістік құрылымдық бөлімшенің, филиалдың, базаның және өкілдіктің директоры) өндірісте қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайын жасау және қамтамасыз ету бойынша жұмыстарға жалпы басшылық етуді жүзеге а сырады, ол үшін жеке жауапкершілікте болады, оның ішінде:

1) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің жұмыс жоспарларын қарайды және бекітеді;

2) қолданыстағы басшылық құжаттарының талаптарына сәйкес, Құрылымдық бөлімшеге жалпы басшылықты жүзеге асырады және жұмысшылардың кәсіби-техникалық даярлаудан өтуін, қызметкерлердің қауіпсіз жұмыс әдістерін оқуын қамтамасыз етеді;

3) кадрларды орналастыруға жалпы басшылық етуді жүзеге асырады, міндеттерді бөледі, бөлімдер мен қызметтер туралы ережелерді, қауіпсіз еңбек жағдайын жасау бойынша функциялар мен міндеттер көзделген басшылар мен инженерлік-техникалық қызметкерлерге арналған лауазымдық нұсқаулықтарды, сондай-ақ Жұмыстар мен жұмысшылар кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығының (БТБА) негізінде, өндірістің ерекшелігін ескере отырып, жұмысшыларға арналған кәсіптер жөніндегі нұсқаулықтарды бекітеді;

4) жоғары тұрған ұйымның тиісті қызметімен келісім бойынша, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметін білікті мамандармен жинақтау, оларды ұтымды пайдалану және алмастыру бойынша шараларды қабылдайды;

5) қауіпсіздік стандарттарының, қағидалары мен нормаларының талаптарына сәйкес, өндірістің, өндірістік процестер мен жекелеген жұмыстардың ұйымдастырылуын, өндірістік жабдық пен көлік құралдарының пайдаланылуын, қоймалар мен Құрылымдық бөлімшенің басқа да қосалқы объектілерін ұстауды қамтамасыз етеді;

6) қауіпсіздік қағидалары мен нормаларының талаптарына сәйкес өндірістік ғимараттар мен құрылыстардың пайдаланылуын, санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың ұсталуы мен мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз етеді;

7) құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес, жаңа және қайта жаңартылған өндірістік бірліктер мен объектілердің пайдалануға енгізілуін қамтамасыз етеді, егер қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайы қамтамасыз етілмесе, олардың енгізілуін болдырмайды;

8) Құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің ЕҚжЕҚ бойынша Заңнамалық талаптарды, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қауіпсіздік стандарттарының, қағидалары мен нормаларының талаптарын сақтауын, сондай-ақ уәкілетті органдардың ұйғарымдарын орындауын қамтамасыз етеді;

9) еңбек қызметіне байланысты оқиғалар мен жазатайым жағдайлардың, кәсіптік аурулардың уақытылы және дұрыс тергелуін қамтамасыз етеді;

10) Заңнамалық талаптарға сәйкес, қызметкерлердің міндетті алдын алу (жұмысқа тұрғанда) және кезеңдік дәрігерлік қараудан және ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтуін бақылайды;

11) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің жұмысын тікелей мақсаты бойынша қамтамасыз етеді, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің қызметкерлерін олардың функцияларына кірмейтін және олардың міндеттеріне байланысты емес жұмыстарды орындауға тартуға жол бермейді;

12) жұмыстың ұйымдастырылуын жетілдіру, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің қызметкерлерін көлікпен және ұтқыр байланыс құралдарымен қамтамасыз ету бөлігінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің жұмысындағы негізгі бағыттарды белгілейді;

13) ЕҚжЕҚ саласындағы ең үздік көрсеткіштерге қол жеткізу және белсенді жұмыс үшін материалдық және моральдық ынталандырудың ең жаңа деген озық нысандары мен жүйелерін әзірлеуді және енгізуді қамтамасыз етеді;

14) Заңнамалық талаптарға сәйкес, жазатайым жағдайлар туралы актілерді қарап, бекітеді және оларды мақсаты бойынша жібереді;

15) инженерлік-техникалық қызметкерлердің кеңесінде өндірістік бірліктердегі, объектілердегі ЕҚжЕҚ жай-күйі мәселелерін қарайды (кем дегенде, тоқсанына бір рет), жекелеген өндірістік бірліктердің басшыларының олар ЕҚжЕҚ жай-күйін жақсарту, өндірістік жарақаттылықты азайту бойынша жүргізетін жұмыс туралы, ЕҚжЕҚ жақсарту бағдарламалары мен ұжымдық шарттың орындалу барысы туралы ақпаратын тыңдайды және тиісті шешімдер қабылдайды;

16) инженерлік-техникалық қызметкерлер мен жұмысшылардың қауіпсіздік стандарттарын, қағидалары мен нормаларын, еңбек тәртібін сақтау үшін, ЕҚжЕҚ бойынша көзделген іс-шараларды уақытылы орындау үшін жауапкершілігін арттыру бойынша шараларды қабылдайды;

17) еңбек жағдайын жақсарту және сауықтыру шарттарының жоспарларын әзірлеуді ұйымдастырады және белгіленген тәртіппен қаралғаннан кейін, оларды бекітеді, осы жоспарларды іске асыру үшін қажетті материалдық-техникалық ресурстарды көздейді, жоспарланған іс-шаралардың уақытылы және толық жүзеге асырылуын бақылауды ұйымдастырады;

18) үлгі құрылым мен сан нормативтеріне, өндіріс ерекшелігіне және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі туралы үлгі ережеге сәйкес, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің құрылымын әзірлеуді ұйымдастырады және белгіленген тәртіппен санын бекітеді;

19) өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайлар мәселелерін шешу үшін, басқару аппаратының штат кестесінде тиісті қызметті немесе ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің штатында – арнайы қызметкердің лауазымын көздейді және олардың лауазымдық міндеттерін белгілейді;

20) ЕҚжЕҚ кабинетін ұйымдастыру үшін тиісті үй-жайды бөледі, оны қажетті құралдармен, көрнекті құралдармен, жиһазбен және мүкәммалмен жабдықтау бойынша шараларды қабылдайды;

21) қолданыстағы Заңнамалық талаптарға сәйкес, жоғары тұрған ұйымға және тиісті уәкілетті мемлекеттік органға болған оқиғалар мен жазатайым жағдайлар туралы уақытылы және дереу хабарлайды;

22) өндірісте өндірістік және мінез-құлықтық тәуекелдерді бағалау бойынша, тәуекелдерді азайту бойынша профилактикалық іс-шараларды әзірлеу бойынша жұмыстардың ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді;

23) статистика жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде жазатайым жағдайлар болғанда, зардап шеккендер туралы есептердің, түсіндірме жазбамен бірге уақытылы жасалуын бақылайды;

24) жұмыс орындарында ЕҚжЕҚ бойынша белгіленген талаптарды сақтау және анықталған сәйкессіздіктерді жою бойынша дереу шұғыл шараларды қабылдау мақсатында, ЕҚжЕҚ бойынша ішкі бақылаудың жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді;

25) құрамы мен жұмыс тәртібі ішкі құжатпен белгіленетін Комитетті құрайды және оның қызметін үйлестіреді;

26) өндірісте жазатайым жағдай болғанда, зардап шеккендер туралы және ЕҚжЕҚ бойынша іс-шараларға арналған шығындар, кешенді іс-шараларды орындау туралы есептердің (белгіленген нысандар бойынша), ЕҚжЕҚ саласындағы құрылымдық бөлімшелердің жұмысы туралы ақпараттың, анықтамалар мен есептердің жасалуын ұйымдастырады;

27) ҚМГ компаниялар тобы ұйымының қағидаларына сәйкес әзірленген ішкі еңбек тәртібінің қағидаларын бекітеді;

28) өз орынбасарларының және басқа да инженерлік-техникалық қызметкерлердің өндірістік бірліктерде, учаскелер мен объектілерде ЕҚжЕҚ-ның жай-күйін оқтын-оқтын тексеруге қатысуын қамтамасыз етеді, ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК жұмысын қамтамасыз етеді.

5.2.3.5. Өндірістік мәселелер жөніндегі директор (бас директорлардың орынбасарлары, өңірлік өндірістік құрылымдық бөлімшелер, базалар мен өкілдіктер директорларының орынбасарлары, техникалық директорлар, бас инженерлер):5.2.3.5.1. Өндіріс жөніндегі орынбасар салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайын жасау және қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және тікелей басқарады, оның ішінде:

1) ЕҚжЕҚ бойынша жұмысты ұйымдастырудың прогрессивті жүйелері мен нысандарын енгізуді ұйымдастырады;

2) ЕҚжЕҚ саласындағы жаңа, анағұрлым қауіпсіз технологиялық процестерді, ең үздік әлемдік практикаларды, ғылым мен техниканың жетістіктерін, озық тәжірибені өндіріске енгізуді ұйымдастырады, олардың енгізілуін қажетті бақылауды жүзеге асырады;

3) жаңа технологиялық процестердің жобаларын, объектілердің күрделі құрылысы мен оларды қайта жаңарту жобаларын қарауды ұйымдастырады;

4) өндірістік жабдық пен құрылыстарды жоспарлы-алдын алып жөндеу жоспарларын және кестелерін қарайды және бекітеді;

5) өндірістік бірліктер мен учаскелердің басшылары мен инженерлік-техникалық қызметкерлерінің қауіпсіздік стандарттарының, қағидалары мен нормаларының талаптарын сақтауын, жоғары тұрған ұйымдардың, бұйрықтары мен нұсқауларын, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының ұйымдарын, Комитеттің ұсынымдарын орындауын бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

6) қызметкерлерді кәсіби-техникалық даярлауды, персоналдың қауіпсіз жұмыс әдістері мен тәсілдерін уақытылы және сапалы оқуын ұйымдастырады;

7) қызметкерлердің апаттарды жою жоспарлары бойынша оқуын, сондай-ақ жұмысшылардың қауіпсіз жұмыс әдістері мен тәсілдерін оқуын бақылайды;

8) ЕҚжЕҚ мәселелері бойынша инженерлік-техникалық қызметкерлердің оқуы мен біліктілігін арттыруды ұйымдастырады, нұсқама беру бағдарламаларын, қызметкерлердің білімін тексеруге арналған сұрақтамаларды қарайды және бекітеді, ТЖЕК төрағасы ретінде оның жұмысын басқарады;

9) жұмыстарды кешенді механикаландыру және қол еңбегін, ауыр және көп еңбекті қажет ететін жұмыстарды қысқарту бойынша іс-шаралардың, сондай-ақ энергиямен жарақталу деңгейін арттыру жөніндегі іс-шаралардың әзірленуін ұйымдастырады;

10) ЕҚжЕҚ саласындағы ең үздік көрсеткіштерге қол жеткізу және белсенді жұмыс үшін ынталандыру туралы ережелердің әзірленуін ұйымдастырады;

11) қолданыстағы нормативтерге сәйкес, өндірістік жабдық пен объектілерді еңбек жағдайын жақсартатын және оның қауіпсіздігін арттыратын қауіпсіз техникалық құралдарымен жабдықтау бойынша шараларды қабылдайды;

12) өндірістік бірліктердің инженерлік-техникалық қызметкерлерін және жұмыс орындарын ЕҚжЕҚ мәселелері бойынша қағидалармен, нормалармен, стандарттармен, нұсқаулықтармен, плакаттармен, қауіпсіздік белгілерімен және басқа да құралдармен және нормативтік құжаттармен қамтамасыз ету бойынша шараларды қабылдайды;

13) Құрылымдық бөлімшенің ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК басқара отырып, өндірістік бірліктер мен объектілерде ЕҚжЕҚ жай-күйін, кем дегенде, тоқсанына бір рет тексереді (ішінара), бұл ретте, өндірістегі тәуекелдерді азайту бойынша, ЕҚжЕҚ жай-күйін жақсарту және сауықтыру бойынша іс-шаралардың, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының ұйғарымдарының орындалуын, жұмысшылардың оқуы мен нұсқама берудің ұйымдастырылуын тексереді, анықталған кемшіліктерді жою бойынша жедел шараларды қабылдайды;

14) инженерлік-техникалық қызметкерлердің кеңесінде, техникалық кеңесте немесе ТЖК отырысында өндірістік бірліктердегі, объектілердегі ЕҚжЕҚ жай-күйі бойынша мәселелерді қарайды (кем дегенде, тоқсанына бір рет), жекелеген өндірістік бірліктер мен объектілер басшыларының олар ЕҚжЕҚ жақсарту бойынша жүргізетін жұмыс туралы ақпаратын тыңдайды және тиісті шешімдерді қабылдайды;

15) ЕҚжЕҚ мәселелерін қосуды ескере отырып, рационализаторлар мен өнертапқыштар үшін тақырыпты қарайды және бекітеді ғылыми-зерттеу және жобалық-конструкторлық ұйымдардың тақырыптық жоспарларына қосу үшін ұсыныстарды дайындайды;

16) жұмыстарды қауіпсіз жүргізе жөніндегі өндірістік нұсқаулықтарды әзірлеу мен жасауды басқарады, оларды белгіленген тәртіппен бекітеді;

17) ЕҚжЕҚ жай-күйін жақсарту жөніндегі іс-шараларды әзірлеуді басқарады, олардың белгіленген тәртіппен қаралуын ұйымдастырады және бекітуге енгізеді, олардың орындалуын бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

18) қолданыстағы Заңнамалық талаптарға сәйкес, өндірістегі оқиғалар мен жазатайым жағдайларды, кәсіптік ауруларды уақытылы және дұрыс тергеу үшін барлық қажетті ақпараттың, материалдар мен құралдардың берілуін қамтамасыз етеді;

19) статистика жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде жазатайым жағдайлар кезінде зардап шеккендер туралы есептің, түсіндірме жазбамен бірге уақытылы жасалуын бақылайды;

20) стандарттарда, қағидаларда және басқа да нормативтік құжаттарда көзделген ЕҚжЕҚ мәселелері бойынша техникалық құжаттаманың дұрыс жүргізілуін қамтамасыз етеді;

21) Заңнамалық талаптарда көзделген жағдайларда, оқиғалар мен жазатайым жағдайларды тергеуді және олардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеуді, өндірістегі қауіп-қатерлерді айқындауды және тәуекелдерді бағалауды ұйымдастырады және оларға қатысады, тергеу материалдарын тиісті мемлекеттік органдар мен жоғары тұрған ұйымдарға жіберуді ұйымдастырады, оқиғалар мен жазатайым жағдайлар бойынша, өндірістегі тәуекелдерді азайту бойынша көзделген іс-шаралардың орындалуын бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

22) жұмыс істейтіндерге жарақаттану қаупін төндіретін жабдықтың, тетіктер мен құрылғылардың конструкциялық кемшіліктері бойынша тиісті материалдарды дайындайды, оларды жоғары тұрған ұйымдарға және басқа да Құрылымдық бөлімшелерге, дайындаушы зауыттарға және әзірлеушілерге жібереді, техникалық аудитті және оның нәтижелері бойынша іс-шаралардың орындалуын ұйымдастырады;

23) қаупі жоғары жұмыстардың тізбесін бекітеді, қаупі жоғары жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін жауапты тұлғаларды белгілейді, қаупі жоғары жұмыстардың жоспарларын қарайды және бекітеді, ықтимал қауіпті жабдықты, қондырғылар мен материалдарды қауіпсіз пайдалану үшін жауапты тұлғаларды тағайындайды.

5.2.3.5.2. Жалпы мәселелер жөніндегі орынбасар ЕҚжЕҚ жақсарту бойынша іс-шараларды өткізу үшін материалдармен, жабдықпен және аспаптармен басымдықпен жабдықтауды ұйымдастыру, оның ішінде:1) автомобильдік және басқа да көліктің, арнайы техниканың, көтергіш-көлік құралдардың қауіпсіз пайдаланылуын, тиеу-түсіру жұмыстардың дұрыс және қауіпсіз ұйымдастырылуы мен орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

2) қызметкерлерді жұмыс орнына және жұмыс орнынан тасымалдауды, оның ішінде, үстеме жұмыс кезінде тасымалдауды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, қызметкерлерді тасымалдауға арналған көлік құралдарының жай-күйін бақылауды жүзеге асырады, көлік ұйымымның басшылығымен бірлесіп, анықталған кемшіліктерді жою бойынша шараларды қабылдайды;

3) қолданыстағы нормаларға, қағидаларға, нұсқаулықтарға сәйкес, қызметкерлерді сабынмен, жуу және зарарсыздандыру құралдарымен, сүтпен, арнайы тамақпен қамтамасыз етуді ұйымдастырады, өндірістік объектілерді алғашқы көмек құралдарымен жабдықтау үшін шараларды қабылдайды;

4) нормативтік құжаттарға сәйкес, ЖҚҚ қабылдауды, сақтау мен пайдалануды қамтамасыз етеді, сондай-ақ ЖҚҚ жөндеуді, жууды және химиялық тазартуды ұйымдастырады;

5) қосалқы мақсаттағы объектілердің (асханалардың, қазандық пункттерінің, демалыс базаларының, профилакторийлердің, денсаулық сақтау орындарының, медициналық-санитарлық бөлімдердің және басқалардың) дұрыс пайдаланылуын және лайықты жай-күйін қамтамасыз етеді;

6) бағыныстағы өндірістік бірліктердегі, бөлімдерде, қоймаларда, тиеу-түсіру алаңдары мен басқа да жұмыс учаскелерінде жұмыс істейтіндердің қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайын қамтамасыз етеді;

7) қызметкерлерге емдеу-профилакторий қызметтерінің көрсетілуін қамтамасыз етеді;

8) Заңнамалық талаптарға сәйкес қызметкерлерді алдын ала және мерзімдік дәрігерлік қарауды және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды ұйымдастырады;

9) медициналық пункттердің жабдықталуын және үздіксіз қызметін қамтамасыз етеді;

10) ЕҚжЕҚ жай-күйін жақсарту бойынша кешенді іс-шараларды әзірлеуге қатысады, жоспарланған іс-шаралардың белгіленген мерзімдерде орындалуын қамтамасыз етеді;

11) өз міндеттеріне кіретін мәселелерді қарау кезінде, Құрылымдық бөлімшенің ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК жұмысына қатысады, өндірістік бірліктерде, қоймалар мен басқа да жұмыс учаскелерінде ЕҚжЕҚ жай-күйін, кем дегенде, тоқсанына бір рет тексереді (ішінара), анықталған кемшіліктерді жою бойынша шараларды қабылдайды;

12) Құрылымдық бөлімшеде емдеу-профилактикалық мекемелер кешенін (денсаулық сақтау пункттері, сауналар, тренажер залдары мен т.б.) ашу бойынша шараларды қабылдайды;

13) дезинфекция, дезинсекция мен дератизация жүргізуді ұйымдастырады;

14) санитариялық нормалардың талаптарына сәйкес, қатты және сұйық тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жаратуды қамтамасыз етеді және бақылайды.

5.2.3.5.3. Күрделі құрылыс жөніндегі орынбасары жаңа объектілерді салуға және жұмыс істеп тұрған объектілерді қайта құруға және кеңейтуге арналған жобаларды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, оның ішінде:1) жаңа объектілерді салуға және жұмыс істеп тұрған объектілерді қайта құруға және кеңейтуге арналған жобаларды олардың құрылыс және санитариялық нормалар мен қағидаларға сәйкес келуін қарауды ұйымдастырады және тиісті қорытындыларды дайындайды;

2) Құрылымдық бөлімшенің аумағында жүзеге асырылатын құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техникалық құжаттаманың МЕМСТке, құрылыс нормалары мен қағидаларға, қауіпсіздік қағидалары мен нормаларына сәйкес келуін бақылауды және техникалық қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге асырады және тиісті құжаттаманың жүргізілуін қамтамасыз етеді;

3) тиісті бөлімдермен, қызметтермен бірлесіп, ЕҚжЕҚ бойынша жұмыстарды уақытылы және толық орындау бөлігінде салынатын және қайта жаңартылатын объектілердің іске қосу кешендерін бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

4) өзі басқаратын бөлімше қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды және персоналының қауіпсіз жұмыс әдістерін оқуын ұйымдастырады. Бағыныстағы бөлімше қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша білімін тексеру жөніндегі комиссияға қатысады;

5) мердігерлік құрылыс-монтаждау ұйымдарымен бірлесіп, жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ескере отырып, Құрылымдық бөлімшенің аумағында жұмыс тәртібін белгілейді, жұмыс істеп тұрған Құрылымдық бөлімшенің (өндірістік бірліктің, учаскенің) аумағында құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған тиісті құжаттарды қарайды және бекітуге енгізеді;

6) бас мердігермен бірлесіп, қолданыстағы құрылыс нормаларына толық сәйкестікте, еңбек жағдайын нашарлататын кемшіліктермен пайдалануға тапсыруға берілуіне жол бермей, құрылыспен немесе қайта жаңартумен аяқталған объектілерді пайдалануға тапсыруға дайындайды, объектілерді пайдалануға қабылдау жөніндегі жұмыс комиссияның жұмысын ұйымдастырады;

7) әбден тозған пайдаланылатын ғимараттар мен құрылыстардың техникалық қадағалануын жүзеге асырады және техникалық аудитін ұйымдастырады, қауіпсіздік қағидалары мен нормаларының талаптарына сәйкес келмейтін, күрделі жөндеуге, қайта жаңартуға немесе жабылуға жатпайтын объектілерді анықтайды және тиісті шараларды қабылдайды;

8) ЕҚжЕҚ жай-күйін жақсарту бойынша кешенді іс-шараларды әзірлеуге қатысады, жоспарланған іс-шаралардың белгіленген мерзімдерде орындалуын қамтамасыз етеді, күрделі жөндеуге немесе қайта жаңартуға жататын объектілердің уақытылы жобалануын және титулдық тізімдерге қосылуын қамтамасыз етеді;

9) Заңнамалық талаптарда көзделген жағдайларда, өзі басқаратын бөлімшелердегі оқиғалар мен жазатайым жағдайларды тергеуге, өндірістегі қауіп-қатерлерді анықтауға және тәуекелдерді бағалауға қатысады, жазатайым жағдайлардың алдын алу бойынша, қауіп-қатерлер мен тәуекелдерді азайту бойынша іс-шаралардың орындалуын бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

10) бағыныстағы өндірістік бірліктерде, бөлімдер мен басқа да жұмыс учаскелерінде қызметкерлердің қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайын қамтамасыз етеді;

11) оның міндеттеріне кіретін мәселелерді қарау кезінде ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК жұмысына қатысады, кем дегенде, тоқсанына бір рет бағыныстағы өндірістік бірліктерде, бөлімдер мен басқа да жұмыс учаскелерінде ЕҚжЕҚ жай-күйін тексереді және анықталған кемшіліктерді жою шараларын қабылдайды.

5.2.3.5.4. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қоғамдық қызметінің басшысы ҚМГ компаниялар тобы ұйымының бірінші басшының тікелей басшылығымен құрылымдық бөлімшеде қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау бойынша жұмысты ұйымдастырады, оның ішінде:

1) құрылымдық бөлімшенің жұмысын ұйымдастырады және құрылымдық бөлімшенің басқа қызметтерінің инженерлік-техникалық қызметкерлерін тарта отырып, ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК төрағасының орынбасары ретінде өндірістік бірліктер мен объектілердегі жұмыс жағдайын кезеңдік тексеруді жүзеге асырады;

2) жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша жаңа нұсқаулықтарды, стандарттарды, жаднамаларды әзірлеуге және қолданыстағыны қайта қарауға қатысады, жергілікті нұсқаулықтарды, нұсқама бағдарламаларын әзірлеуде және жұмысшыларды Жұмыстың қауіпсіз әдістеріне оқытуды ұйымдастыруда өндірістік бірліктер мен қызметтердің басшыларына әдістемелік көмек көрсетеді;

3) ЕҚжЕҚ кабинет жұмысын ұйымдастырады, оны қажетті оқу және көрнекі құралдармен, техникалық оқыту құралдарымен, тренажерлармен және т. б. жарақтандыру бойынша шаралар қабылдайды;

4) ЕҚжЕҚ жөніндегі нормативтік құжаттармен, қағидалармен, нұсқаулықтармен, плакаттармен және басқа да құралдармен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды;

5) құрылымдық бөлімшелер арасында тәжірибе алмасуды ұйымдастырады және тәжірибе саласында озық тәжірибені таратады;

6) тиісті бөлімдермен, қызметтермен бірлесіп өндірістегі қауіптер мен тәуекелдерді басқаруды, еңбек жағдайларын жақсарту және сауықтыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеуді ұйымдастырады, осы іс-шараларды жинақтайды және талдайды;

7) ЕҚжЕҚ жай-күйін жақсарту жөніндегі кешенді іс-шараларды әзірлейді және тиісті қызметтермен келіседі, олардың орындалуын бақылайды;

8) ҚМГ компаниялар тобы ұйымының көмекші және өндірістік бөлімшелерінің жұмысын үйлестіреді, жергілікті мемлекеттік қадағалау органдарымен жұмыста өзара іс-қимыл жасайды;

9) ЕҚжЕҚ саласындағы заңнамалық талаптардың, қауіпсіздік қағидалары мен нормаларының, ЕҚжЕҚ мәселелері бойынша стандарттар мен басқа да нормативтік құжаттардың, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын, ҚМГ мен ҚМГ компаниялар тобы ұйымы шешімдерінің, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдары ұйғарымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

10) өндірістік жабдықтар мен объектілерді еңбек жағдайларын жақсартатын және оның қауіпсіздігін арттыратын қауіпсіздік құралдарымен жарақтандыруды бақылайды;

11) қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша жергілікті мемлекеттік қадағалау органдарымен, ғылыми-зерттеу институттарымен және басқа да құрылымдық бөлімшелермен жедел және консультациялық байланысты жүзеге асырады;

12) ғылыми-зерттеу және жобалық-конструкторлық ұйымдардың ЕҚжЕҚ саласындағы ұсынымдары мен әзірленімдерінің өндіріске енгізілуін бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

13) тиісті бөлімдермен және қызметтермен бірлесіп өндірістік процестер мен жұмыстарды жүргізуді ұйымдастырудың дұрыстығы мен қауіпсіздігін, өндірістік жабдықтар мен құрылғылардың, ғимараттар мен құрылыстардың, санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың техникалық жай-күйі мен дұрыс пайдаланылуын, санитариялық-гигиеналық жағдайлардың жай-күйін, қорғаныш құралдарының болуын, жарамдылығын, дұрыс пайдаланылуын және қолданылуын бақылайды;

14) өндірістік учаскелердегі еңбек жағдайларына жедел талдау, қатерлерді бағалау жүргізеді және ЕҚжЕҚ жөніндегі талаптарға анықталған сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды;

15) басқа қызметтермен бірлесіп өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды жүргізуді заңнамалық талаптарда белгіленген аттестаттау тәртібіне сәйкес ұйымдастырады;

16) стандарттарға, техникалық шарттарға және ЖҚҚ өндіру шарттарына сәйкес жұмыс істеушілерді арнайы тамақпен, сүтпен, сабынмен, жуу және залалсыздандыру құралдарымен, қамтамасыз етуді бақылайды, оларды қабылдауды, сақтауды, тазалауды, жууды және жөндеуді ұйымдастыруды бақылайды;

17) қызметкерлерді жұмыстың қауіпсіз әдістеріне уақытылы және сапалы оқытуды, нұсқамалар мен қызметкерлердің білімін тексеру хаттамаларын жүргізуді, нұсқамаларды тіркеу және білімді тексеру журналдарын, нұсқамаларды тіркеудің жеке карточкаларын жүргізудің дұрыстығын бақылайды;

18) стандарттарда, қағидаларда және басқа да нормативтік құжаттарда көзделген ЕҚжЕҚ мәселелері бойынша техникалық құжаттаманың дұрыс жүргізілуін бақылайды;

19) ҚМГ саясаты көрсетілуге тиіс кіріспе нұсқама бағдарламасын әзірлейді, құрылымдық бөлімшеге жаңадан қабылданған қызметкерлерге кіріспе нұсқама өткізеді;

20) қызметкерлердің білімін тексеру бойынша ТЖЕК жұмысын ұйымдастырады, осы комиссияның жұмысына қатысады, қызметкерлердің білімін тексеру кестесін жасайды;

21) бөлімше басшыларына, бас мамандарға және басқа да лауазымды адамдарға жұмыста анықталған кемшіліктерді және орындауға міндетті болып табылатын қауіпсіздік қағидалары мен нормаларына сәйкессіздіктерді жою туралы нұсқаулар береді;

22) жұмыс істейтіндердің өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайларда жекелеген учаскелерде, машиналарда, тетіктер мен станоктарда жұмыс істеуге тыйым салады, қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын бұзуға жол берген жекелеген адамдарды (тиісті бөлімшелердің басшылары арқылы) жұмыстан шеттетеді, бұл ретте персоналдың ЕҚжЕҚ бойынша білімін жоспардан тыс тексеруге құқығы бар;

23) токсикологиялық, санитариялық-гигиеналық, радиациялық, медициналық-биологиялық бағалаудан өтпеген заттарды, шикізатты, материалдарды олардың адам организміне және денсаулығына әсері бөлігінде қолдануға тыйым салады;

24) ҚМГ компаниялар тобы ұйымының техникалық қызметтерімен бірлесіп, белгіленген тәртіппен байқау-конкурстар өткізу, лекциялар оқу, көрмелер, витриналар мен стендтер ресімдеу, қағидалар, нұсқаулықтар мен плакаттар тарату, бейнероликтер көрсету арқылы апта бойы насихат жүргізеді;

25) бөлімшелердегі ЕҚжЕҚ-ның жалпы жай-күйін, сондай-ақ қауіпсіздік қағидалары мен нормаларының, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі нұсқаулықтардың сәйкессіздігін талдайды (тоқсанына кемінде бір рет), жүргізілетін іс-шаралар мен қабылданған шешімдердің тиімділігін талдайды;

26) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі ЕҚжЕҚ қызметін талдайды және қорытындылайды, кемшіліктердің себептерін анықтайды және оларды жою шараларын қабылдайды, қызметкерлердің еңбек тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шараларды әзірлейді және жүзеге асырады;

27) жазатайым оқиғаларды және еңбек қызметіне байланысты қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тергеу және есепке алу тәртібін сақтайды;

28) стандартты емес жабдыққа, жаңа өндірістер салуға, жекелеген өндірістік бірліктерді, қызметтерді, санитариялық-тұрмыстық үй-жайларды қайта жаңартуға, ғимараттарды, құрылыстар мен технологиялық жабдықтарды, сондай-ақ жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бөлігінде технологиялық регламенттерді күрделі жөндеуге арналған жобалық-техникалық құжаттаманы қарауға қатысады;

29) әзірленген жобалардың мемлекеттік сараптама талаптарына сәйкес келу мәніне тексеруден өтуін бақылау;

30) өндірістік мақсаттағы жаңа және қайта жаңартылған объектілерді, санитариялық-тұрмыстық және қойма үй-жайларын, жабдықтарды, сондай-ақ технологиялық процестерді пайдалануға қабылдау жөніндегі комиссиялардың жұмысына, жаңа техника үлгілерін сынауға және енгізуге қатысады;

31) құрылымдық бөлімшелердің өндірістік қызметінің жоспарлары мен қорытындыларын орындауға қатысады;

32) ҚМГ компаниялар тобы ұйымы тиісті ақпаратты алған кездегі оқиғалар мен жазатайым оқиғалар туралы өндірістік бірліктер мен құрылымдық бөлімше қызметінің басшыларын хабардар етеді;

33) өндірістегі оқиғалар мен жазатайым жағдайларды және кәсіптік ауруларды тіркеуді және есепке алуды жүргізеді, олардың себептерін талдайды, тиісті бөлімшелердің қызметкерлерімен бірлесіп олардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлейді, олардың орындалуын жүзеге асырады, жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулар туралы көзделген есептер мен басқа да ақпаратты жасайды;

34) бұйрық жобаларын, шешімдерді, нұсқауларды, өкімдерді, әдістемелік және шолу құжаттарды дайындайды;

35) құрылымдық бөлімшенің басшылығына ЕҚжЕҚ саласындағы жұмысты жақсартуға бағытталған, бөлімді білікті қызметкерлермен жасақтау, оларды ұтымды пайдалану, орнын ауыстыру және басқа да мәселелер туралы ұсыныстар енгізеді;

36) құрылымдық бөлімшенің басшылығына жекелеген қызметкерлерді ЕҚжЕҚ саласындағы белсенді жұмысы үшін көтермелеу туралы, сондай-ақ қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын бұзғаны үшін құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану туралы ұсыныстар енгізеді;

37) сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру ұйымына өндірістегі жазатайым оқиғадан зардап шеккендерге залалды өтеу бойынша төлемдерді есептеу үшін құжаттарды дайындайды;

38) дезинфекция, дезинсекция мен дератизация жөніндегі іс-шаралардың жүргізілуін бақылайды.

5.2.3.6. Желілік басшылар (бас геологтар, бас механиктер, бас энергетиктер, учаскелер/цехтар бастықтары), Құрылымдық бөлімшелердің басшылары:

5.2.3.6.1. Геологиялық қызметтің басшысы ұңғымаларды игеру және зерттеу, ұңғымалардағы кәсіпшілік-геофизикалық жұмыстар және геофизикалық зерттеу кезінде қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) ұңғыманы игеру және зерттеу кезінде жұмыстардың дұрыс және қауіпсіз жүргізілуін, ұңғымаларда кәсіпшілік-геофизикалық жұмыстардың және геофизикалық зерттеулердің жүргізілуін бақылау;

2) әзірленетін геологиялық-техникалық құжаттамада ұңғымаларды салу, пайдалану, зерттеу және жөндеу кезінде авариялық жағдайлардың туындауын болдырмайтын қауіпсіздік шараларын көздейді, ұңғымаларды салуға арналған техникалық жобаларды жасау үшін дұрыс бастапқы деректерді беруді қамтамасыз етпейді;

3) геологиялық қызметке бағынысты өндірістік бірліктер мен бөлімдер қызметкерлерінің ЕҚжЕҚ жөніндегі білімдерін тексеруге қатысады;

4) Құрылымдық бөлімшенің ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК жұмысына қатысады, объектілерге барған кезде ЕҚжЕҚ жай-күйін тексеруді жүзеге асырады;

5) ұңғымаларды консервациялау жұмыстарын бақылайды, олардың қауіпсіз жай-күйін қамтамасыз етеді;

6) техногендік апаттарды болдырмау үшін кен орындарының қабаттарын технологиялық схемаға сәйкес игеруді қамтамасыз етеді, сәйкессіздіктер анықталған кезде құрылымдық бөлімшенің басшылығына дереу хабарлайды.

5.2.3.6.2. Жабдықтар мен тетіктерді жөндеу және пайдалану қызметінің басшысы қызметке бекітілген жабдықты дұрыс және қауіпсіз пайдалануды, техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын алып жөндеуді уақытылы жүргізуді қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) жабдықтардың, механизмдер мен құралдардың техникалық жай-күйінің техникалық пайдалану қағидаларының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді, әбден тозған жабдықтар мен тетіктердің техникалық аудиті бойынша жұмысты ұйымдастырады;

2) қағидалармен көзделген сынақтарды, жүк көтергіш тетіктерді, жүк қармауыш және шынжырлы айлабұйымдарды, қысыммен жұмыс істейтін аппараттар мен ыдыстарды, электр-газбен дәнекерлеу аппаратурасын, ацетилен, оттегі, сорғы-компрессорлық қондырғыларды, абразивтік шеңберлер мен басқа да жабдықтарды сынауға арналған құрылғыларды және тетіктерді дұрыс және қауіпсіз пайдалануды, техникалық куәландыруды және тексеруді уақытылы жүргізуді қамтамасыз етеді;

3) қолданыстағы қағидаларға сәйкес газ шаруашылығын қауіпсіз пайдалану бойынша жұмысты ұйымдастырады;

4) жабдық пен құралдың жауапты бөлшектері мен тораптарының техникалық диагностикасын уақытылы жүргізуді қамтамасыз етеді, жабдықты жөндеуге арналған ақаулық тізімдемелерді, жабдықтар мен машиналарды жөндеуге тапсыру және жөндеуден алу актілерін белгіленген тәртіппен қарайды және бекітеді;

5) тиісті қағидаларда көзделген жабдықтар мен құрылғыларға арналған техникалық құжаттаманы дұрыс жүргізуді қамтамасыз етеді;

6) желдету жүйелері мен қондырғыларының тиімді жұмысын, оларды уақытылы профилактикалық тексеру мен жөндеуді қамтамасыз етеді;

7) қызметкерлерді күрделі тетіктер мен агрегаттарға қызмет көрсетуге жіберудің белгіленген тәртібін сақтайды;

8) жабдықтар мен тетіктерді жөндеу және пайдалану жөніндегі қызмет қызметкерлерін оқытуды және білімін тексеруді ұйымдастырады және жүргізеді, жүк көтергіш тетіктерге, ыдыстарға, қысыммен жұмыс істейтін және басқа да жабдықтарға қызмет көрсететін қызметкерлерді уақытылы оқытуды, аттестаттауды және білімін тексеруді қамтамасыз етеді;

9) жабдықтар мен тетіктерді жөндеу және пайдалану қызметінің қызметкерлері орындайтын, қолданыстағы өндірістік бірліктерде және құрылымдық бөлімшелердің объектілерінде жабдықты пайдалану және жөндеу, монтаждау және баптау жұмыстарын жүргізу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді;

10) басшылықтың және қызметкерлердің бұйрықтарын, өкімдерін, нұсқауларын және еңбек жағдайларын жақсарту және сауықтыру жөніндегі іс-шараларды, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының нұсқамаларын орындауды қамтамасыз етеді;

11) жерүсті жабдығымен болған және жазатайым оқиғаларға әкеп соқпаған оқиғаларды уақтылы тергеп-тексеруді және есепке алуды қамтамасыз етеді, олардың себептерін тергеп-тексеруге қатысады;

12) оқиғалардың, жазатайым оқиғалардың және кәсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды әзірлеуге, озық әдістерді енгізуге және жабдықтар мен тетіктерді пайдалануға байланысты жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды жетілдіруге қатысады;

13) оқиғаларды, ауырлығы әртүрлі дәрежедегі жазатайым оқиғаларды тергеуге, олардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады;

14) жазатайым оқиғаларға әкеп соққан немесе жұмысшылардың жарақат алу қаупін тудыратын жабдықтардың, тетіктер мен құрылғылардың конструкциялық кемшіліктері туралы материалдарды жинақтайды және оларды ұсыну үшін осы мәселелерді шешу жөнінде тиісті ұсыныстар дайындайды;

15) жабдықтар мен тетіктерді жөндеу және пайдалану қызметінің қызметкерлері үшін жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі жергілікті нұсқаулықтарды әзірлеуге қатысады, өндірістік бірліктер мен учаскелердің қызметкерлері үшін жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеуге қатысады, олардың өз қызметтерін қамтамасыз етеді, өндірістік бірліктер мен учаскелердің қызметкерлеріне нұсқаулықтарды әзірлеуге әдістемелік көмек көрсетеді;

16) ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК құрамында жабдықтың жай-күйін, жөндеу және пайдалану кезінде қызметкерлердің қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын сақтауын тексереді, өзіне жетекшілік ететін объектілерде болған ЕҚжЕҚ-ның жай-күйін тексереді, анықталған сәйкессіздіктерге талдау жүргізеді, оларды жою жөніндегі іс-шараларды әзірлейді;

17) құрылғыларды, аспаптар мен құрылғыларға өтінімдерді ресімдеуді ұйымдастырады, олардың объектілерді қамтамасыз етуі бойынша шаралар қабылдайды;

18) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға берген кезде мемлекеттік инспектордың қатысуымен қабылдау сынақтарын, техникалық куәландыруларды жүргізеді;

19) қауіпті техникалық құрылғыны есепке қою, есептен шығару жөніндегі жұмысты ресімдейді және ұйымдастырады, уәкілетті органға өтініш береді;

20) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын құрылыс материалдарын қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларға, техникалық құрылғыларға, материалдарға сараптама жүргізуді ұйымдастырады және қамтамасыз етеді.

5.2.3.6.3. Бас энергетик қызметінің (бөлімінің) басшысы электр және жылу энергетикалық қондырғыларды сенімді және қауіпсіз пайдалануды, профилактикалық тексерулер мен сынақтарды, жоспарлы-алдын алып жөндеуді уақтылы және сапалы жүргізуді қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) жабдықтар мен қондырғылардың техникалық жай-күйінің электр қондырғыларын орнату, техникалық пайдалану және қауіпсіздік қағидаларының талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз етеді;

2) ішкі тексеруді, гидравликалық сынақтарды, бу және су жылыту қазандықтарын куәландыру мен жөндеуді уақытылы жүргізуді қамтамасыз етеді, егер аталған міндет жерүсті технологиялық жабдықты жөндеу және пайдалану жөніндегі қызметтің басшысына жүктелмесе, қолданыстағы қағидаларға сәйкес газ шаруашылығын қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыруға қатысады;

3) тиісті қағидаларда көзделген жабдықтар мен қондырғыларға арналған техникалық құжаттаманы дұрыс жүргізуді қамтамасыз етеді;

4) қағидалар мен нұсқаулықтардың талаптарына сәйкес қорғайтын жерге тұйықтау мен электр және технологиялық жабдықтар мен қондырғылардың оқшаулау кедергісін уақытылы тексеруді қамтамасыз етеді, статикалық электрді жою бойынша техникалық іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етеді;

5) қорғаныш құралдарының болуын және уақытылы сыналуын қамтамасыз етеді, қағидаларда белгіленген мерзімдерде қорғаныш құралдарының сақталуы мен пайдаланылуының дұрыстығын бақылайды;

6) белгіленген тәртіппен қызметкерлерді электр қондырғыларына, бу және су жылыту қазандықтарына және басқа да күрделі жабдықтарға қызмет көрсетуге рұқсат беруді қамтамасыз етеді;

7) электр қондырғыларына, бу қазандықтарына қызмет көрсететін қызметкерлерді оқытуды ұйымдастырады және олардың білімін тексеруді жүргізеді, қызметкерлердің оқуын бақылауды жүзеге асырады, қызметкерлердің білімін тексеру, электр-техникалық емес қызметкерлерге электр қауіпсіздігі бойынша I топты беру жөніндегі комиссияға қатысады;

8) құрылымдық бөлімшенің жұмыс істеп тұрған өндірістік бірліктерінде және объектілерінде жабдықты пайдалану және жөндеу, монтаждау және баптау жұмыстарын жүргізу кезінде қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етеді;

9) еңбек жағдайларын жақсартатын және электр қондырғыларының, бу және су жылыту қазандықтарының және басқа да жабдықтардың автоматтандырылуы мен қауіпсіз жұмыс істеуіне ықпал ететін құрылғыларды енгізуді қамтамасыз етеді;

10) құрылымдық бөлімше басшылығының бұйрықтарын, өкімдерін және нұсқауларын, еңбек жағдайларын жақсарту және сауықтыру жөніндегі іс-шараларды, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының нұсқамаларын орындауды қамтамасыз етеді;

11) электр және жылу энергетикалық қондырғылардың, аппаратуралар мен желілердің техникалық жай-күйін, пайдалану қауіпсіздігін, жөндеу мен сынаудың уақытылығы мен сапасын бақылайды, анықталған кемшіліктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды;

12) энергетикалық және жылу-энергетикалық жабдықтардың конструкциялық кемшіліктерін анықтау және жою жөнінде шаралар қолданады;;

13) әбден тозған энергетикалық және жылу энергетикалық жабдықтардың техникалық аудитін ұйымдастыру жөніндегі жұмысқа қатысады;

14) электр қондырғыларын, жұмыс орындары мен объектілерді техникалық пайдалану қағидаларында көзделген қауіпсіздік белгілерімен, плакаттармен, нұсқаулықтармен және басқа да көрнекі құралдармен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды;

15) электр және жылу энергетикалық қондырғыларға қызмет көрсететін персонал үшін жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі жергілікті нұсқаулықтарды уақытылы әзірлеуге қатысады, өндірістік бірліктер мен учаскелердің жұмысшылары үшін осындай нұсқаулықтарды әзірлеуге қатысады, өндірістік бірліктер басшыларына осындай нұсқаулықтарды әзірлеуге әдістемелік көмек көрсетеді;

16) қажет болған жағдайда электр қондырғыларын, қазандықтар мен басқа да энергетикалық жабдықтарды пайдалану кезінде болған оқиғалар мен жазатайым жағдайларды тексеруге, сондай-ақ олардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады;

17) құрылымдық бөлімшенің ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК жұмысына қатысады, өндірістік бірліктер мен объектілердегі ЕҚжЕҚ жай-күйін тексереді, анықталған сәйкессіздіктерге талдау жүргізеді, оларды жою жөніндегі іс-шараларды әзірлейді;

18) жағдайды жақсарту жөніндегі кешенді іс-шараларды әзірлеуге қатысады және оларды белгіленген мерзімде орындауды қамтамасыз етеді.

5.2.3.6.4. Өндірісті жедел басқару қызметінің басшысы өз қарамағына бөлінген технологиялық көліктің, арнайы техниканың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етеді және бақылайды, оның ішінде:

1) қауіпсіздік қағидалары мен нормаларының талаптарына сәйкес өндірістік процестерді және жекелеген жұмыстарды дұрыс ұйымдастыруды және қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз етуге қатысады;

2) құрылымдық бөлімшенің ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК жұмысына қатысады, өндірістік бірліктер мен объектілердегі ЕҚжЕҚ жай-күйін тексереді, анықталған кемшіліктерді жою бойынша қажетті шаралар қабылдайды;

3) ЕҚжЕҚ жақсарту бойынша кешенді іс-шараларды, өндірісті ұйымдастыру мен технологиясын жетілдіру жоспарларын, еңбектің жаңа озық әдістерін, анағұрлым жетілдірілген схемаларды, машиналарды, тетіктерді және басқа да техникалық құралдарды енгізуді әзірлеуге қатысады;

4) болған оқиғалар мен жазатайым оқиғалар туралы құрылымдық бөлімшенің өндірістік бірліктерінен, учаскелерінен және объектілерінен хабарламалар қабылдайды, болған оқиға мен жазатайым оқиға туралы құрылымдық бөлімшенің басшылығы мен ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметіне дереу хабарлайды;

5) жазатайым оқиғалардан зардап шеккендерді медициналық мекемелерге жедел жеткізу және (немесе) оқиға орнында алғашқы медициналық көмек көрсету үшін көлікті ұйымдастырады;

6) тергеу жөніндегі комиссияны оқиға орнына уақытылы жеткізуді ұйымдастырады;

7) қажет болған жағдайда басқа қызметтермен бірлесіп, оқиғалар мен жазатайым жағдайлар салдарын жою үшін жедел шараларды уақытылы, қабылдайды;

8) ҚМГ компаниялар тобы ұйымының өндірісті жедел басқару қызметін оқиға және жазатайым оқиға туралы хабардар етеді, ұқсас жағдайларды болдырмау жөнінде шаралар қабылдайды.

5.2.3.6.5. Өндірісті көліктік қамтамасыз ету қызметінің басшысы өзіне бағынысты өндірістік бірліктерде қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарға тікелей басшылық жасайды, оның ішінде:

1) бағынысты өндірістік бірліктер қызметкерлерінің ЕҚжЕҚ бойынша заңнамалық талаптарды, стандарттарды, қауіпсіздік стандарттарын, қағидалары мен нормаларын сақтауын, ҚМГ компаниялар тобы ұйымы басшылығының, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің, Құрылымдық бөлімшенің бұйрықтарын және нұсқауларын, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының ұйғарымдарын орындауын бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

2) ЖКО есепке алуды және талдауы ұйымдастырады, ҚМГ компаниялар тобы ұйымының басшылығына ЖКО туралы есептер мен ақпаратты және олар бойынша қабылданған шаралар туралы мәліметтерді береді;

3) өндірістік бірліктер арасында ЕҚжЕҚ және жол қозғалысы мәселелері бойынша тәжірибе алмасуды ұйымдастырады, қаржы қызметімен бірлесіп, қозғалыс қауіпсіздігі бойынша жарыстар, байқау-конкурстар, айлықтарын өткізуді қамтамасыз етеді;

4) көлік пен арнайы техниканы пайдалану қауіпсіздігі бойынша заңнамалық талаптарға сәйкес, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстарға басшылық етуді жүзеге асырады, өндірістік бірліктердің қызметін ЖКО алдын алу бойынша іс-шараларды іске асыруға бағыттайды;

5) құрылымдық бөлімшенің қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің жұмысына тікелей басшылық жасайды, жұмыс нәтижелерін талдайды, қызметті жетілдіру жөніндегі іс-шараларды әзірлейді;

6) қызметкерлердің (жүргізушілердің, жөндеу жұмысшылары мен басқа да персоналдың) еңбек пен демалыстың, тұрмыстың және медициналық қызмет көрсетудің қауіпсіз шарттарын сақтауын ұдайы бақылауды жүзеге асырады, олар бақылайтын өндірістік бірліктердің медициналық пункттерін барлық қажетті жабдықтармен, аспаптармен және талдауыштармен қамтамасыз ету бойынша шаралар қолданады;

7) қолданыстағы нормалар мен қағидаларға сәйкес жүргізуші құрамды ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өткізуді ұйымдастыруды;;

8) бағынысты өндірістік бірліктерде өндіріс технологиясының, жабдықтардың, көлік құралдарының, өндірістік және тұрмыстық ғимараттар мен үй-жайлардың қауіпсіздік стандарттарына, қағидалары мен нормаларына сәйкес келуін бақылайды және қамтамасыз етеді;

9) жылжымалы құрамның жолға шығуға техникалық дайындығын және желідегі көлік құралдарының жұмысын бақылауды ұйымдастырады;

10) өндірістік объектілерді еңбек қауіпсіздігін арттыратын және еңбек жағдайларын жақсартатын көлік құралдарының диагностикасының, оларға техникалық қызмет көрсетудің, жөндеудің және пайдаланудың техникалық құралдарымен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды;

11) ЕҚжЕҚ, жол қозғалысы қауіпсіздігі мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелер мен өндірістік бірліктер қызметкерлерінің оқуы мен біліктілігін арттыруды ұйымдастыруға қатысады;

12) ЕҚжЕҚ жөніндегі мәселелерді қарау және шешу кезінде ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК жұмысына қатысады, өзіне бағынысты өндірістік бірліктердегі ЕҚжЕҚ жай-күйін жеке өзі тексереді;

13) тексерулердің (аудиттердің) нәтижелерін талдайды және қауіпсіздік қағидалары мен нормаларына сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады, оларды орындауды ұйымдастырады;

14) өндірістік бірліктерге гидрометеорологиялық қызмет көрсетуді, гидрометеорологиялық қызметтермен жасалған келісімдерге сәйкес қажетті метеорологиялық ақпаратты алуды үнемі бақылайды;

15) ЕҚжЕҚ жай-күйі, жол қозғалысының қауіпсіздігі мәселелері қаралатын, жекелеген өндірістік бірліктер басшыларының ЕҚжЕҚ жай-күйі, өндірістік жарақаттану туралы, ЕҚжЕҚ жақсарту жөніндегі іс-шаралардың орындалуы, жол қозғалысының қауіпсіздігі туралы ақпараты тыңдалатын өндірістік бірліктердің инженерлік-техникалық қызметкерлерінің кеңесін өткізеді (тоқсанына кемінде бір рет);

16) заңнамалық талаптарда көзделген жағдайларда оқиғалар мен жазатайым жағдайларды, ЖКО тергеуге, олардың алдын алу жөніндегі профилактикалық іс-шараларды әзірлеуге қатысады.

5.2.3.6.6. Өндірістік-техникалық қызметтің басшысы стандарттардың, қағидалардың және қауіпсіздік нормаларының талаптарын ескере отырып, перспективалық даму жоспарларын орындауды және өндірісті дайындауды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) еңбек жағдайларын жеңілдетуге және сауықтыруға ықпал ететін жаңа техниканы, технологияны енгізу, өндірістік процестерді автоматтандыру және механикаландыру жоспарларын әзірлейді және орындалуын қамтамасыз етеді;

2) қауіпсіздік шараларын ескере отырып, өндірісті ұйымдастыру, технология, механикаландыру мен автоматтандыру бойынша және жұмыс істеп тұрған өндірістерді қайта жаңартуға арналған техникалық құжаттаманы әзірлеуді ұйымдастырады;

3) апаттарды жою жоспарларын уақытылы әзірлейді және қайта қарайды, оқу дабылдарын (оқу-жаттығу сабақтарын) өткізу кестесін жасайды;

4) технологияны және өндірістің ұйымдастырылуын жетілдіруге, механикаландыру, автоматтандыру және ЕҚжЕҚ арттыруға бағытталған жаңа техникалық құралдар мен өнертапқыштық ұсыныстар енгізуді ұйымдастырады;

5) өндірісті ұйымдастыру, жұмыс жоспарлары мен кестелерінің жобаларының әзірленуін, олармен өндірістік бірліктер мен учаскелерді қамтамасыз етуді, жобаларға сәйкес жұмыстардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

6) жоспарланған іс-шараларды белгіленген мерзімде орындауды жақсарту жөніндегі кешенді іс-шараларды әзірлеуге қатысады;

7) ҚМГ компаниялар тобы ұйымының құрылымдық бөлімшелерінің ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК жұмысына қатысады;

8) жүйеге кірген кезде өндірістік бірліктерге, учаскелерге, объектілерге барған кезде оның жай-күйін мерзімді тексереді, сондай-ақ техникалық құжаттама мен қауіпсіздік қағидаларына сәйкес өндірістік процестер мен жұмыстардың жүргізілуін бақылайды;

9) қажет болған жағдайда, оқу мен жазу жағдайларын тексеруге, жұмыс орнындағы тәуекелдерді анықтауға және қауіп-қатерді бағалауға, сондай-ақ оларды тексеру нәтижелері бойынша, тәуекелдер мен қауіп-қатерлерді төмендету бойынша іс-шараларды әзірлеуге қатысады;

10) күзгі-қысқы, су тасқыны кезеңдерінде және басқа да аномальдық климаттық жағдайларда жұмыс жөніндегі іс-шараларды әзірлеуді қамтамасыз етеді;

11) стандарттардың, қағидалардың және қауіпсіздік нормаларының талаптарын ескере отырып, перспективалық даму және өндірісті дайындау жоспарларының орындалуын әзірлейді және ғимараттардың, құрылыстардың, объектілер мен техникалық құрылғылардың жай-күйін қауіпсіздік жөніндегі нормативтік актілердің сәйкестігіне бақылайды.

5.2.3.6.7. Материалдық-техникалық жабдықтау қызметінің басшысы еңбек жағдайларын жақсарту және сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындау үшін қажетті құрылымдық бөлімшелердің өндірістік бірліктерін стандарттар талаптарына сәйкес келетін материалдармен қамтамасыз етуді ұйымдастырады, оның ішінде:

1) белгіленген тәртіпке сәйкес (қолданыстағы стандарттарға, техникалық шарттарға және өндірістік мақсаттарға жауап беретін қажетті көлемдер) ЖҚҚ-ға өтінімдерді уақытылы және дұрыс жасауды ұйымдастырады және қызметкерлерді тиісті ЖҚҚ-мен толық қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды;

2) құрылымдық бөлімшелердің өндірістік бірліктерін қажетті көлемдегі және өндірістік мақсатқа сай келетін арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да ЖҚҚ-мен, сабынмен, жуу және зарарсыздандыру құралдарымен қамтамасыз етпейді;

3) ЖҚҚ жөндеуді, жууды және химиялық тазартуды осындай қызметтерді көрсететін мамандандырылған ұйымдарға беру жағдайларын қоспағанда, ЖҚҚ жөндеу, жуу және химиялық тазалау үшін қажетті жабдықты жеткізуді қамтамасыз етеді;

4) ЖҚҚ дұрыс қабылдауды, сақтауды, беруді және есепке алуды қамтамасыз етеді;

5) жүктер мен материалдарды тиеу-түсіру жұмыстары, қоймалау, сақтау және тасымалдау кезінде қауіпсіздік қағидаларын сақтауды қамтамасыз етеді;

6) қоймалардың жұмысшылары мен қызметшілерін және қызметтің басқа да қызметкерлерін өрт қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі бойынша оқытуды және нұсқамалықты ұйымдастырады;

7) бағынысты объектілерді тексеру кезінде ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК жұмысына қатысады.

5.2.3.6.8. Өндірістік қызмет көрсету базасының басшысы жабдықты пайдалану, жөндеу, технологиялық процестерді қауіпсіздік қағидалары мен нормаларына сәйкес жүргізу бойынша жұмысты ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) жабдықтарды жөндеу және пайдалану қызметінің басшысымен және құрылымдық бөлімшенің бас энергетигі қызметінің басшысымен бірлесіп жабдықтарды, қондырғыларды алдын ала тексеруді, жоспарлы-алдын алып жөндеуді уақытылы жүргізуді ұйымдастырады;

2) өндірістік жабдықтар базасы бойынша жүк көтергіш тетіктерді және басқа да жабдықтарды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді;

3) ұйымдастыруды және жағдайды жақсарту жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады және жоспарланған іс-шараларды белгіленген мерзімде орындауды қамтамасыз етеді;

4) өндірістік бірліктердегі және объектілердегі ЕҚжЕҚ жай-күйін тексеруді ұйымдастырады;

5) өндірістік бірліктер мен база учаскелерінің қызметкерлерін қауіпсіз жұмыс әдістеріне оқыту, қызметкерлердің білімін уақытылы тексеруді ұйымдастырады;

6) пайдалану мерзімі өткен, моральдық ескірген негізгі қорлардың техникалық аудитін ұйымдастыру және олардың нәтижелері бойынша іс-шараларды орындау жөніндегі жұмысқа қатысады;

7) база қызметкерлерінің қауіпсіздік қағидалары мен нормаларының талаптарын сақтауын, басшылықтың бұйрықтарының, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдары нұсқамаларының, Комитет ұсынымдарының, ЕҚжЕҚ саласындағы уәкілетті органның ескертпелері мен ұсыныстарының белгіленген мерзімдерде орындалуын бақылайды;

8) барлық инженерлік-техникалық қызметкерлерді және базаның тікелей басшыларын қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайын жасау және қамтамасыз ету жөніндегі жұмысқа тартады;

9) қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру бөлігінде базаның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен олардың орынбасарлары және басқа да инженерлік-техникалық қызметкерлер арасында міндеттерді бөледі;

10) қауіпсіздік қағидалары мен нормаларының талаптарына сәйкес өндірістік объектілерді жарақтандыру және жұмыс істеушілерді қажетті ЖҚҚ-мен, құрылғылармен және құрылғылармен, плакаттармен қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдайды;

11) база объектілеріндегі еңбек жағдайларын сауықтыру, ауа ортасының қалыпты жай-күйін қамтамасыз ету, жарықты, температуралық және ауызсу режимін жақсарту, шу мен дірілді азайту бойынша шаралар қабылдайды;

12) ай сайын базаның құрылымдық бөлімшелері басшыларының және тікелей жұмыс басшыларының қатысуымен кеңес өткізеді;

13) ЕҚжЕҚ жай-күйін тексеру нәтижелерін қарайды, объектідегі құрылымдық бөлімшелер басшыларының және тікелей жұмыс басшыларының ЕҚжЕҚ жай-күйі туралы ақпаратын тыңдайды, анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс-шараларды жасайды және оларды белгіленген мерзімде орындайды;

14) ҚМГ компаниялар тобы ұйымының құрылымдық бөлімшесінің ТЖК жұмысына және осы комиссия жұмысының нәтижелері бойынша іс-шараларды жасауға, орындауға қатысады;

15) заңнамалық талаптармен белгіленген жағдайларда, оқиғалар мен жазатайым жағдайларды тергеуге, жұмыс орнындағы қауіп-қатерлер мен тәуекелдерді анықтауға қатысады, оларды тергеу нәтижелері бойынша іс-шараларды жасауға, осы іс-шаралардың белгіленген мерзімде орындалуын ұйымдастыруға қатысады.

5.2.3.6.9. Күрделі құрылыс қызметінің басшысы салынатын және қайта жаңартылатын объектілердің жобаларға сәйкестігін, қауіпсіздік ережелері мен нормалары талаптарының орындалуын қамтамасыз ету мақсатында объектілер құрылысының барысын техникалық қадағалауды жүзеге асырады, оның ішінде:

1) ЕҚжЕҚ жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады;

2) құрылысы аяқталған немесе қайта жаңғыртылған өндірістік және қосалқы мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдауға қатысады, оларды ЕҚжЕҚ нашарлататын кемшіліктермен пайдалануға беруге жол бермейді;

3) пайдалану мерзімі өткен, моральдық тұрғыдан тозған ғимараттардың, құрылыстардың және басқа да негізгі қорлардың техникалық аудитін ұйымдастыру жөніндегі жұмысқа қатысады;

4) техникалық аудит нәтижелері бойынша іс-шараларды белгіленген мерзімдерде орындауды ұйымдастырады;

5) санитариялық-тұрмыстық үй-жайларды жөндеуді ұйымдастырады;

6) тиісті мемлекеттік қадағалау органдарында сараптамадан және басқа да рұқсат беру рәсімдерінен міндетті өтуді ескере отырып, объектілерді салуға және қайта жаңартуға жобалау-сметалық құжаттаманы қабылдауды қамтамасыз етеді;

7) заңнамалық талаптармен белгіленген жағдайларда күрделі құрылыс және қайта жаңарту іс-шараларын, жоспарларын орындау кезінде объектілерде болған оқиғалар мен жазатайым жағдайларды тексеру жөніндегі комиссиялардың жұмысына қатысады.

5.2.3.6.10. Кадр қызметінің басшысы кадр қызметінің ЕҚжЕҚ бойынша талаптарын сақтауды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) ҚМГ компаниялар тобының құрылымдық бөлімшелерінде белгіленген заңнамалық талаптар мен тәртіпке сәйкес қызметкерлерді жұмысқа қабылдаудың, жұмыстан босатудың және басқа жұмысқа ауыстырудың дұрыстығын ұйымдастырады;

2) жұмыс уақыты мен тынығу уақыты режимінің, ішкі еңбек тәртібі мен режимнің, үстеме жұмыстардың, әйелдер мен жасөспірімдер еңбегінің пайдаланылуына бақылау жасауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

3) қызметкерлердің еңбек жағдайларын зерделеуді ұйымдастырады және жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелері бойынша басшылыққа зиянды еңбек жағдайлары үшін қосымша жеңілдіктер мен өтемақылар беру туралы ұсыныстар дайындайды;

4) кадрларды даярлау және қызметкерлердің біліктілігін арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеуді және орындауды ұйымдастырады, кадрларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру бағдарламаларында кадр даярлау мәселелерін көздейді;

5) салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау мәселелері бойынша функцияларды, міндеттер мен құқықтарды көздей отырып, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді, лауазымдық нұсқаулықтарды әзірлеуді ұйымдастырады және лауазымға тағайындалатын қызметкерлерді олардың лауазымдық нұсқаулықтарымен, толықтыруларымен, өзгерістерімен, сондай-ақ орындалуы олардың міндеттеріне жүктелетін бұйрықтармен таныстыруды қамтамасыз етеді;

6) ұжымды әлеуметтік дамыту жоспарларының тиісті бөлімдерін, тәжірибе мен ұжымдық шарттарды жақсарту жөніндегі кешенді іс-шараларды әзірлеуге қатысады, оларды ұйымдастыруды және жүзеге асыруды бақылайды;

7) еңбек және өндірістік тәртіпті нығайту, ішкі еңбек тәртібі қағидаларының сақталуын бақылауды күшейту жөніндегі іс-шараларды әзірлеуді және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

8) өндіріс мәдениетін арттыру және құрылымдық бөлімшеде байқауларды дамыту бойынша жұмысты ЕҚжЕҚ жай-күйін сипаттайтын көрсеткіштерді ескере отырып ұйымдастырады;

9) өз қызметінің бағыттары бойынша ЕҚжЕҚ мәселелерін қарау кезінде ҚМГ компаниялар тобы ұйымының құрылымдық бөлімшесінің ЕҚжЕҚ жөніндегі ТЖК жұмысына қатысады;

10) кіріспе нұсқамадан өтпей және тиісті рұқсаты жоқ жаңадан қабылданған қызметкерлерді жұмысқа жібермейді.

5.2.3.6.11. Экономикалық қызметтің басшысы жағдайды жақсарту бағдарламаларын іске асыру бойынша бюджет қаражатын уақытылы жоспарлауды қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) бекітілген бағдарламаға сәйкес жоспарларға және бюджетке жеке баппен шарттарды жақсарту бағдарламаларын іске асыру үшін қажетті қаражатты міндетті түрде енгізуді міндеттейді;

2) оқиға, жазатайым оқиға, өндірістік ақау салдарынан құрылымдық бөлімшеге келтірілген материалдық залалды есептеуді қамтамасыз етеді.

3) халықтың табысын индекстеу үшін белгіленген мерзімде өндірісте зардап шеккендерге келтірілген зиянды өтеу сомаларын қайта есептеуді уақтылы жүргізеді.

5.2.3.6.12. Заң қызметінің басшысы құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің еңбек құқығын насихаттау және құқықтық тәрбиелеу бойынша жұмыс жүргізеді, оның ішінде:

1) қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге байланысты мәселелерді құқықтық реттеуді жетілдіру бойынша қажетті жұмысты жүргізеді;

2) құрылымдық бөлімшеде еңбек туралы, оның ішінде жұмыс уақыты мен демалыс уақытының режимі, әйелдер мен жасөспірімдердің еңбегін пайдалану, қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату мәселелері жөніндегі заңнамалық талаптардың сақталуына және дұрыс қолданылуына бақылау жасауды жүзеге асырады;

3) құрылымдық бөлімшеде еңбек қатынастарын реттейтін құқықтық сипаттағы құжаттарды (ішкі еңбек тәртібі қағидалары, ұжымдық және еңбек шарты, лауазымдық нұсқаулықтар және басқа құжаттар) әзірлеуге қатысады;

4) ұйымдастыру-өкімдік құжаттардың (ережелер, нұсқаулықтар, бұйрықтар, өкімдер және т. б.) жобаларын дайындауға қатысады және олардың қолданыстағы заңнамалық талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етеді;

5) еңбек және құқықтық құралдарды пайдалану туралы заңнамалық талаптардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша, еңбек тәртібін нығайту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру кезінде жұмысқа қатысады;

6) сақтандырудың барлық түрлері бойынша жұмысқа қатысады;

7) құрылымдық бөлімшенің қызметкерлерін жүйелі түрде, айына кемінде 1 рет ЕҚжЕҚ саласындағы қолданыстағы заңнамалық талаптардағы өзгерістер мен толықтырулар туралы хабардар етеді, қызметкерлердің ЕҚжЕҚ жөніндегі қызметіне қатысты заңнамалық талаптарды зерделеуді ұйымдастырады;

8) басшылар мен қызметкерлерге заң талаптарын дұрыс қолдану бойынша құқықтық көмек көрсетеді;

9) ұжымдық және еңбек шарттарын жасасу кезінде олардың талаптарының заңнамалық талаптарға сәйкестігін бақылауды жүзеге асырады.

Ұйымдық құрылымда заң қызметі болмаған жағдайда, міндеттер заң мәселелері жөніндегі маманға жүктеледі.

5.2.3.6.13. Бухгалтерлік есеп және есептілік қызметінің басшысы іс-шараларды өткізуге жұмсалған қаражаттың дұрыс жұмсалуын есепке алады, оның ішінде:

1) ЕҚжЕҚ бойынша іс-шараларды өткізуге жұмсалатын қаражаттың есебін белгіленген тәртіппен жүзеге асырады;

2) өндірістегі жазатайым оқиғалардан зардап шеккендерге халықтың табысын индекстеу үшін белгіленген мерзімдерде зиянды өтеу сомасын уақытылы төлейді.

5.2.3.6.14. Өндірістік бірлік басшысы (цех бастығы) жобаларға, қауіпсіздік ережелері мен нормаларының талаптарына сәйкес өндірістік процестер мен жұмыстарды жүргізуді ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) улы, күйдіргіш және жарылыс-өрт қауіпті заттарды өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес сақтауды, тасымалдауды, қолдануды және залалсыздандыруды ұйымдастырады, ЕҚжЕҚ бойынша құжаттама жүргізуді қамтамасыз етеді;

2) жұмыстарды жүргізудің тікелей басшысы және ұйымдастырушысы бола отырып, өзінің бөлімшесінде қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға және қамтамасыз ету үшін толығымен жауап болады;

3) жабдықтардың, тетіктердің, құрылғылардың, қоршау және сақтандыру құрылғыларының, көлік құралдарының, жүк көтергіш тетіктердің, санитариялық-техникалық құрылғылардың, сондай-ақ өндірістік және қосалқы үй-жайлар мен құрылыстардың жарамды жай-күйін және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етпейді;

4) желдету жүйелері мен қондырғыларын дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді, оларды жарамды күйде ұстау, ауа ортасының, жарықтандырудың, температуралық және ауыз су режимінің қалыпты жай-күйін, шу мен діріл деңгейлерін төмендетуді қамтамасыз етеді;

5) наряд-рұқсаттамалар бойынша және белгіленген тәртіпке (ережеге, нұсқаулыққа) сәйкес жұмыстарды орындауды ұйымдастырады);

6) қызметкерлерді қауіпсіз еңбек әдістеріне уақытылы және сапалы оқытуды ұйымдастырады және жүргізеді, жұмысшыларға нұсқамалардың уақытылы және сапалы өткізілуін бақылайды;

7) өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды, өндірістік және мінез-құлық тәуекелдерін бағалауды жүргізуге қатысады және оларды даярлауды жүзеге асырады;

8) қызметкерлердің білімін тексеру кестесін әзірлеуді ұйымдастырады және бекітеді, қызметкерлердің білімін тексереді және білімін тексеру бойынша куәлік беруді ұйымдастырады;

9) бекітілген мерзімде бұйрықтарды орындауды және басшылық пен қызметкерлердің нұсқауларын орындауды ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі ҚМГ компаниялар тобы ұйымының, мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының нұсқамаларын, комитет ұсынымдарын, қызметкерлер мен уәкілдердің ескертпелері мен ұсыныстарын орындауға міндетті;

10) өндірістік бірлік қызметкерлерінің жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі қағидалар мен қауіпсіздік нормаларының және нұсқаулықтардың талаптарын сақтауын қамтамасыз етеді;

11) жабдықтың, тетіктердің, айлабұйымдар мен аспаптардың, желдеткіш жүйелері мен қондырғылардың, жылыту және жарықтандыру жүйелерінің дұрыс пайдаланылуын, қоршау және сақтандыру құрылғыларының, автоматты бақылау және сигнал беру құрылғыларының және басқа да қорғау құралдарының болуы мен жарамдылығын, өндірістік және қосалқы үй-жайлардың жай-күйін жүйелі түрде тексереді, айына кемінде 2 рет бақылаудың екінші деңгейін (сатысын) жүргізеді;

12) жұмыстарды қауіпсіз жүргізу және олармен жұмысшыларды қауіпсіз жүргізу жөніндегі жаңа нұсқаулықтарды әзірлейді және қолданыстағы нұсқаулықтарды қайта қарайды, өндірістік бірліктің әрбір учаскесі үшін нұсқаулықтар тізбесін жасайды;

13) қызметкерлерге нұсқама беру бағдарламаларын әзірлейді және бірінші басшының өндіріс жөніндегі орынбасары бекіткеннен кейін олар объектідегі жұмыстардың тікелей басшыларын қамтамасыз етеді, жұмысшылардың білімін тексеру үшін сұрақнамалар әзірлейді;

14) объектіде қызметкерлерге бастапқы нұсқама және жұмыстардың тікелей басшыларына нұсқама жүргізеді;

15) жазбаша өкіммен ұзақтығы мен жауапты тұлғасын көрсете отырып, тағылымдама үшін білікті жұмысшыларға жаңа қызметкерлерді бекітеді, электр-техникалық қызметкерлерді тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларының талаптарына сәйкес дербес жұмысқа жібереді;

16) тағылымдамадан өту, жұмыс орнында нұсқамадан өту, жұмыстың қауіпсіз әдістері мен еңбек тәсілдеріне оқыту туралы жұмыс персоналының нұсқамаларын тіркеудің жеке карточкасына жазбаларды және білімді тексеру туралы мәліметтерді уақтылы енгізуді қамтамасыз етеді;

17) айына кемінде бір рет объектідегі жұмыстардың тікелей басшыларының, инженерлік-техникалық қызметкерлердің кеңестерінде немесе жұмыс жиналыстарында өндірістік бірлікте ЕҚжЕҚ жай-күйі мәселелерін қарайды, тексеру нәтижелерін талдайды, объектілердегі ЕҚжЕҚ жай-күйі туралы ақпаратты тыңдайды, қауіпсіздік қағидаларының жекелеген сәйкессіздіктерін талдайды;

18) объектіде жұмыс істеу бойынша уәкілетті қызметкерлердің, тікелей басшылардың ескертулері мен ұсыныстарын жинайды, зерделейді және қорытады, олардың негізінде және еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау, тәуекелдерді бағалау нәтижелерін ескере отырып, еңбек жағдайларын жақсарту мен сауықтыру және тәуекелдерді азайту жөніндегі нақты іс-шараларды әзірлейді, олар бойынша деректерді тиісті жоспарларға, іс-шараларға және ұжымдық шартқа енгізу үшін ҚМГ компаниялар тобы ұйымының құрылымдық бөлімшесінің басшылығына ұсынады;

19) жоспарланған іс-шараларды уақытылы орындауды ұйымдастырады;

20) белгіленген мерзімдерде құрылымдық бөлімшенің басшылығын өндірістік бірліктегі ЕҚжЕҚ жай-күйі, еңбек жағдайларын жақсарту және сауықтыру, бұйрықтардың орындалуы, нұсқаулар мен нұсқамалардың орындалуы жөнінде жүргізілетін жұмыс туралы хабардар етеді;

21) ЖҚҚ нормалары мен қағидаларына сүйенетін қызметкерлерге сабынмен, жуатын және зиянсыздандыратын құралдармен, арнайы тамақпен, сүтпен, сондай-ақ уақытылы тазалауды, жууды және жөндеуді ұйымдастырады;

22) өндірістік бірлікте болған жазатайым оқиға, авария және оқыс оқиға туралы ҚМГ компаниялар тобы ұйымының басшысына дереу хабарлайды;

23) қызметкермен бірлесіп оқиғалар мен жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді ұйымдастыруға, ұқсас жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады;

24) актілерде көзделген іс-шараларды белгіленген мерзімде орындауды қамтамасыз етеді және олардың орындалуына қарай ақпаратты ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметіне ұсынады, зардап шеккен адамның еңбекке уақытша жарамсыздығы аяқталғаннан кейін жазатайым оқиғаның салдары туралы хабарлайды;

25) жоғары тұрған басшылардан және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінен тиісті ақпарат алған кезде болған оқиғалар мен жазатайым оқиғалар туралы объектідегі жұмыстардың тікелей басшыларының назарына жеткізеді, ұқсас себептер бойынша жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында объектілерді тексеруді ұйымдастырады, олардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды орындайды;

26) өндірістік бірліктің барлық инженерлік-техникалық қызметкерлерін және жұмыстардың тікелей басшыларын қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау және қамтамасыз ету жөніндегі жұмысқа тартады; ;

27) қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау және қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстағы міндеттерді өзінің орынбасарлары, мамандары және өндірістік бірліктің басқа да инженерлік-техникалық қызметкерлері арасында бөледі;

28) өндірістік бірліктің инженерлік-техникалық қызметкерлеріне арналған лауазымдық нұсқаулықтарды әзірлеуге қатысады, оларда өндірістік бірліктердің инженерлік-техникалық қызметкерлеріне нұсқаулар, қағидалар, ережелер немесе олардан үзінділер және басқа да қажетті құжаттар бойынша міндеттер көздейді;

29) техникалық аудитке жататын негізгі қорларды пайдалану мерзімін бақылауды ұйымдастырады;

30) ҚМГ компаниялар тобы ұйымының құрылымдық бөлімшесінің басшылығына олардың техникалық аудитін уақытылы, ресми нысанда жүргізу қажеттігі және өндірістік бірлікте техникалық аудитке жататын әбден тозған негізгі қорлардың болуы туралы хабарлайды, техникалық аудит нәтижелері бойынша іс-шараларды белгіленген мерзімдерде орындауды ұйымдастырады;

31) өндірістік бірлік жұмысын моральдық және материалдық ынталандыру бойынша жұмысты ұйымдастырады, оның ішінде ҚМГ компаниялар тобы ұйымының ЕҚжЕҚ бойынша құрылымдық бөлімшелерінің байқау-конкурсына қатысады.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   74
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет