«бекітемін» жэф деканы


Кафедра: инженерлік кибернетикажүктеу 445.77 Kb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата31.03.2017
өлшемі445.77 Kb.
1   2   3   4   5   6

Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

АҚПАРАТТЫ ЖИНАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ НЕГІЗДЕРІ 

Пререквизиттер:  Физика  I,  Физика  II,  Математика  I,  Математика  II, 

Ақпараттық  және  коммуникациялық  технологиялар,  Электротехниканың 

теориялық негіздері, Ықтималдылық теориясы және математикалық статистика

Метрология,  стандарттау,  сертификаттау  және  сапаны  басқару,  Метрология 

және өлшеулер. 

Постреквизиттер: Басқарудың программа-техникалық кешендері. 

Оқу  мақсаты:  ТПАБЖ-ның  ішкі  жүйелерін  тұрғызу  әдістерін,  құралдарын 

және SCADA-жүйелерде ақпаратты таратуды іске асыруды оқыту. Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): студенттерді ТПАБЖ ақпараттық ішкі  

жүйелерін  және  де  ішкі  есептеу  жүйелеріндегі  байланыс  линиясы  бойынша 

SCADA-жүйелерінде  іске  асырудағы  ақпаратты  берудің  құрудың  әдістерін 

және құралдарына үйрету. Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  ақпаратты  жинау,  өңдеу  және  тасымалдаудың  теориялық  негізін, 

ақпараттық  басқарушы  жүйелерді  құруда  қолданылатын  ақпаратты  жинау, 

өңдеу және тасымалдау жүйелерінің әдістерін және тәсілдерін. 

Қабілеті  болу  керек:  ақпараттық  басқарушы  жүйелерді  құрастыруға  қажетті 

ақпаратты жинау, өңдеу және тасымалдау жүйелерінің техникалық құралдарын 

таңдау. 

Дағдысы  болу  керек:  автоматтандырылған  жүйелерде  ақпаратты  жинау, 

тасымалдау және өңдеу  жүйелерінің құралдарын қолдану, мәліметтерді тарату 

жүйелерін моделдеу. 

Құзыреттер:  ақпаратты  жинау  және  беру  жүйесін  дамыту  және  жұмысын 

professsionalnoy өз білімімен мен дағдысын қолданылады. Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

АҚПАРАТТЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ ТЕОРИЯСЫ Пререквизиттер:  Физика  I,  Физика  II,  Математика  I,  Математика  II, 

Ақпараттық  және  коммуникациялық  технологиялар,  Электротехниканың 

теориялық негіздері, Ықтималдылық теориясы және математикалық статистика, 

Метрология,  стандарттау,  сертификаттау  және  сапаны  басқару,  Метрология 

және өлшеулер. 

Постреквизиттер: Басқарудың программа-техникалық кешендері. 

Оқу мақсаты: сигналдардың математикалық үлгілерін құру, ақпарат мөлшерін 

өлшеу  әдістері,  ақпараттарды  тарату,  өңдеу  және  жинау  принциптері,  мәлімет 

көздері  мен  байланыс  каналдарының  ақпараттық  сипаттамалары,  ақпаратты 

бөгеуілге орнықты кодтау тәсілдері туралы білім қалыптастыру. Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): сигналдардың математикалық үлгілері; 

дискреттеу  және  кванттау;  ақпараттың  сандық  бағасы;  мәліметтер  көзі  және 

байланыс  каналының  ақпараттық  ситаттамалары;  бөгеуілсіз  дискретті  канал 


 

24 


бойынша тасымалдаудағы ақпаратты кодтау.  

Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  ақпаратты  жинау,  өңдеу  және  тасымалдаудың  теоретикалық 

негізін,  хабарламаларды  сигналдарға  түрлендіру  кезінде  және  оларды  арналар 

мен  байланыс  линиялары  бойынша  тасымалдау  кезінде  болатын  негізгі 

процестерді. Қабілеті  болу  керек:  ақпаратты  басқару  жүйесін  құрастырғанда  ақпаратты 

жинау, өңдеу және тасымалдау әдістерін қолдануды. Дағдысы  болу  керек:  автоматтандырылған  жүйелерде  ақпаратты  жинау, 

тасымалдау және өңдеу құралдарын қолдану. Құзыреттер: хабар көздерінің, ақпараттық арналар және деректерді шифрлауда 

қазіргі  заманғы  құралдарынды дамыту  және  пайдалану  жөніндегі  өз  білімімен 

мен дағдысын қолданылады. 

Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

САНДЫҚ  ТЕХНИКАЛАРДЫ  ЖӘНЕ  БАСҚАРУ  МИКРОБАҚЫЛАУЫ- 

ШТАРЫН   ПРОГРАММАЛАУ 

Пререквизиттер:  Автоматика  элементтері  мен  құрылғылары,  электроника, 

Микроэлектрондық  құрылғылар,  Автоматика  элементтері  мен  құрылғылары, 

Автоматтандырудың техникалық құралдары.  

Постреквизиттер:  Басқару  жүйелеріндегі  микропроцессорлық  кешендер, 

SCADA-жүйелерді  құру  негіздері,  Автоматтандыру  жүйелерін  жобалау, 

Басқарудың программа-техникалық кешендері. 

Оқу  мақсаты:  студенттерде  микропроцессорлерді  және  микробақы-

лауыштарды,  сандық  техниканы  жобалау  және  программалау,  қолдануды 

үйрету және білім қалыптастыру.  

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):    СТ-ның  арифметикалық  және  логи- 

калық  негіздері.  СТ  және  МБ-тар  жайлы  негізгі  ақпарат.  МБ  архитектурасы 

жайлы  негізгі  ақпарат.  СТ  және  МБ-тардың  құрамының  өзара  жұмысы.  МБ-

тардың  жұмыс  істеу  принциптері.  Мicrochip  фирмасының    PIC 

микробақылауыштары,  Ассемблер  тілі.  Сигналдарды  түрлендіру,  аналогты 

сигналдармен жұмыс.  Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:    микробақылауыштардың  жұмыс  істеу  принциптері  және 

құрылымдық ерекшеліктері; микробақылауыштардың мәлімет алмасу тәсілдері, 

жұмысын  үзу,  жадысының  құрылымын;  аналогты-сандық  түрлендіру  әдістері, 

нәтижелерін өңдеу.  Қабілеті  болу  керек:  сандық  техника  мен  микробақылауыштың  типтік 

құрылымын, интерфейстерінің жұмысын талдау.  Дағдысы  болу  керек:    басқару  жүйесіне  микробақылауышты  таңдау,  енгізу, 

оның  тиміділігін  бағалау;  микробақылауыш  басқару  программасын  құру  және 

оны өңдеу.  

Құзыреттер:  Автоматты  басқару  жүйелерінің  бөлігі  ретінде  заманауи 

микроконтроллермен  қамтамасыз етіп, бағдарламаны әзірлеу. Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

 

25 


PLC ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАСЫ  

Пререквизиттер:  Автоматика  элементтері  мен  құрылғылары,  электроника, 

Микроэлектрондық  құрылғылар,  Автоматика  элементтері  мен  құрылғылары, 

Автоматтандырудың техникалық құралдары.  

Постреквизиттер:  Басқару  жүйелеріндегі  микропроцессорлық  кешендер, 

SCADA-жүйелерді  құру  негіздері,  Автоматтандыру  жүйелерін  жобалау, 

Басқарудың программа-техникалық кешендері. 

Оқу  мақсаты:  программаланатын  логикалық  бақылауыштардың  негізгі 

элементтері жайлы білім алу, PLC программалауға дағдылану. Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): басқару жүйесіндегі бақылауыштардың 

орны,  микропроцессорлық  бақылауыштар  және  жүйелер;  ПЛБ  кіріс 

шығыстарының  түрлері;  ПЛК  жұмыс  жағдайы;  PLC  программалық  жабдығы; 

мәліметтер  типтері;  РLC  жады  облысы,  қолдану;  Ассемблер  операциялары  – 

STL тілі; ПЛБ уақыттық сипаттамалары. 

Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  PLC  жобалау  принциптері;  основы  аппаратного  языка  PLC 

программалаудың  аппатарттық  тілдерінің  негізі;  басқару  жүйелерін  PLC 

қолданып жобалау принциптері. 

Қабілеті  болу  керек:  микропроцессорлық  жүйелердің  программалық 

өнімдерін, жабдығын жобалау.  Дағдысы  болу  керек:  нақты  технологиялық  процесс  үшін  PLC  таңдау,  оның 

тиімділігін бағалау, енгізу; PLC программасын құру және оны өңдеу. Құзыреттер:  Автоматты  басқару  жүйелерінің  бөлігі  ретінде  заманауи 

микроконтроллермен  қамтамасыз етіп, бағдарламаны әзірлеу. Кафедра: инженерная кибернетика. 

 

ЖҮЙЕЛІК ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ 

Пререквизиттер:  Программалау  технологиялары,  Нысанды-бағытталған 

программалау, Визуалды программалау.  Постреквизиттер:  Басқару  жүйелерінің  сенімділігінің  негіздері,  БЖ-дегі 

компьютерлік  желілер,  Программалық  жасақтаманың    инженериясының 

негіздері.  

Оқу мақсаты:  студенттер  операциялық жүйелерді құрып үйрену  негіздерінен 

білім  алу.  DOS,  WINDOWS,  LINUX  операциялық  жүйелермен  жұмыс  істеп 

үйрену арқылы практика жүзінде дағдылану. 

Қысқаша 

мазмұны 

(негізгі 

бөлімдер): 

программалау 

жүйелері, 

трансляторларды  құрастырудың  негізгі  принциптері,  программалау  тілдерінің 

құрамы,  трансляцияны  құрастырудың  негізгі  принциптері,  операциялық 

жүйелер- негізгі жүйелік программалық жабдықтау. Оқудың нәтижесі:  

Білу керек:  қазіргі заман талабына сай операциялық жүйелер архитектурасы  

туралы  түсінікті,  операциялық  жүйелерді  құрастыру  негіздерін  және  олардың 

жұмыс істейтіні принциптерін. 

Дағдысы  болу  керек:    DOS,  WINDOWS  операциялық  жүйелерде  практика 

жүзінде жұмыс істеуді.  

26 


Құзыреттер:  практикада  бағдарламалық  қазіргі  заманғы  жүйені  қамтамасыз 

етуді  дамыту  бойынша  білімдерін  қоюға;  кәсіби  программалау  тілдері  және 

операциялық жүйелердің функционалдық пайдаланады. 

Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

ЖАЛПЫ ЖЫЛУТЕХНИКА 

 

Пререквизиттер: Математика I,  Математика II,  Физика I, Физика II. 

Постреквизиттер:  ЖЭС  объектілерін  автоматтандыру,  Жылуэнергетика 

объектілерін  және  басқару  жүйелерін  тексеруден  өткізу  негіздері,  Жылу 

энергиясын өндірудің технологиялық негіздері. 

Оқу мақсаты: термодинамиканың негізгі күйлері мен заңдары. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): идеал газ түсінігі және анықтамалары, 

заңдары;  идеал  газ  қоспалары;  термодинамиканың  бірінші  заңы;  заттардың 

термодинамикалық 

қасиеттері,  термодинамикалық 

процесстерді  және 

циклдарды  есептеу  әдістері;  газдық  және  бу  күшінің  циклын  анализдеу  және 

тиімдендіру;  бу  күшінің  циклон  және  газдық  циклдардың  элементтері; 

компрессорлар, сорғыштар, қазандық қондырғылар, бу және газ турбиналары.  Оқудың нәтижесі:  

Білу  керек:  тепе-теңдік  күйді,  тепе-теңдік  және  қайтымды  процесс,  күй 

теңдеулері, күй орнықтылығы, қайтымсыз процесстердің бағытталуын. Қабілеті 

болу 

керек: 

таза 


заттар 

мен 


олардың 

қоспаларының 

термодинамикалық  қасиеттерін  анықтауды,  физико-  химиялық  процесстерді 

анализдеу  үшін  термодинамика  заңдарының  негізгі  күйі  мен  заңдарын 

қолдануды. 

Дағдысы  болу  керек  :  күйдің  термиялық  және  калориялық  параметрлерін 

есептеу. Құзыреттер:  заңдар  мен  жылу  техникасының,  технологиялық  құрал-

жабдықтар  принциптерін  негізгі  ережелерін  нақты  ұғымы  бар;  сауатты  жылу 

параметрлерін есептеу және талдау жүргізу. 

Кафедра: жылу энергетикалық қондырғылар. 

 

БАСҚАРУ 

ОБЪЕКТІЛЕРІН 

МОДЕЛДЕУ 

ЖӘНЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАУ 

Пререквизиттер:  Математика  I,  Математика  II,      Cызықты  автоматты  реттеу 

жүйелері, Ықтималдылық теориясы және математикалық статистика.  Постреквизиттер:  Автоматтандыру  жүйелерін  жобалау,  ЖЭС  объектілерін 

автоматтандыру. Оқу  мақсаты:  басқару  объекттерінің  моделдерін  құрудың  білімдері  мен 

дағдыларын  студенттерге  үйрету,  моделдерді  компьютерде  зерттеп  оларды 

технологиялық процестерді басқару жүйелерін жасауға пайдалануын үйрету. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  модельдеу  туралы  түсініктіме 

Модельдеудің  мақсаттары.  Заттық  және  абстрактты  модельдеу.    Физикалық 

және  аналогты  модельдер.  Таңбалық  модельдер.  Математикалық  модельдеу. 

Компьютерлік  модельдеу.  Объектілердің  сипаттамаларын  анықтаудың 

аналитикалық  әдістері.  Технологиялық  процестердің  динамикасының  негізгі 

теңдкулері.  Беріліс  функцияларды,  өтпелі  және  статикалық  сипаттамаларды  

27 


бастапқы  теңдеулер  арқылы  есептеудің  негізгі  принциптері.  Таратылған 

параметрлері  бар  объектілерді  модельдеу.  Динамикалық  объектілерді 

параметрлік  идентификациялау.  Динамикалық  объектілерді  параметрлік 

идентификациялау.  Идентификацияны  өткізуге  қолданылатын  бастапқы 

мәліметтер. 

Келіспеушілік 

функционалы. 

Кірудегі 

және 

шығудағы сигналдарлың  туындыларын  анықтаудың  проблемасы.  Сызықты  емес 

объектілерді  идентификациялау-дың  ерекшеліктері.  Объект  сипаттамаларын 

сызықтандыру 

негізінде 

идентификациялау 

әдістері. 

Функционалдық 

модельдер. Бағаланатын параметрлер бойынша сызықты болатын модельдер. Оқудың нәтижесі

Білу  керек:  басқару  объекттің  моделі  ретінде  қарастырылатын  оның  негізгі 

динамикалық  сипаттамаларын;  күрделі  процестердің  компоненттері  болып 

табылатын 

элементарлы 

физикалық 

процестердің 

математикалық 

бейнелеулерін. Қабілеті  болу  керек:  басқару  объекттердің  математикалық  моделдерін 

құрудың  жалпы  принциптерін;  моделдеудің  аналитикалық  әдістерін;  басқару 

объекттерді идентификациялау әдістерін. 

Дағдысы  болу  керек:  математикалық  моделдерін  құру  мақсатымен  күрделі 

технологиялық  процестерді  талдау;  зерттелетін  объект  немесе  процесті 

моделдеу  әдісін  (аналитикалық  немесе  тәжірибелік)  таңдап  білу;  жасалған 

моделді арнайы программалық қамтамасыздандыру көмегімен зерттеу; алынған 

нәтижелерді интерпретациялау. 

Құзыреттер:  технологиялық  объектілердің  негізгі  сипаттамаларын  модельдеу 

және  анықтау  меншікті  жолдары  және  тәжірибеде  қазіргі  заманғы 

бағдарламалық қамтамасыз ету анықтау және техникалық жүйелерді модельдеу 

функционалдық пайдаланыңыз. Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ОБЪЕКТІЛЕРІН МОДЕЛДЕУ 

Пререквизиттер:  Математика  I,  Математика  II,      Cызықты  автоматты  реттеу 

жүйелері, Ықтималдылық теориясы және математикалық статистика.  Постреквизиттер:  Автоматтандыру  жүйелерін  жобалау,  ЖЭС  объектілерін 

автоматтандыру. Оқу  мақсаты:  басқару  жүйелерінің  нысандарының  моделін  өз  бетімен 

құрастырудың  практикалық  дағдысы  мен  білімін  қалыптастыру,  оларды  ЭЕМ 

зерттеу және технологиялық процесстерді басқару жүйесін құруда қолдану. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  басқару  жүйесінің  құрылымында 

модельдің  орны;  моделдеудің  түсінігі,  мақсаты,  түрі;  модельдеу  процессінің 

сатылары;  басқару  нысандары  модельдерінің  негізгі  операторлары,  басқару 

модельдерін  құруың    екі  әдісі;  динамиканың  негізгі  теңдеулері,  нысандарды 

модельдеудің аналитикалық әдістері. 

Оқудыңнәтижесі

Білу  керек:  басқару  объекттің  моделі  ретінде  қарастырылатын  оның  негізгі 

динамикалық  сипаттамаларын;  күрделі  процестердің  компоненттері  болып 

табылатын элементарлы физикалық процестердің математикалық бейнелеуін. 


 

28 


Қабілеті  болу  керек:  басқару  объекттердің  математикалық  моделдерін 

құрудың  жалпы  принциптерін;  моделдеудің  аналитикалық  әдістерін;  басқару 

объекттерді идентификациялау әдістерін. 

Дағдысы  болу  керек:  математикалық  моделдерін  құру  мақсатымен  күрделі 

технологиялық  процестерді  талдау;  зерттелетін  объект  немесе  процесті 

моделдеу  әдісін  (аналитикалық  немесе  тәжірибелік)  таңдап  білу;  жасалған 

моделді арнайы программалық қамтамасыздандыру көмегімен зерттеу; алынған 

нәтижелерді интерпретациялау. 

Құзыреттер:  технологиялық  объектілердің  негізгі  сипаттамаларын  модельдеу 

және  анықтау  меншікті  жолдары  және  тәжірибеде  қазіргі  заманғы 

бағдарламалық қамтамасыз ету анықтау және техникалық жүйелерді модельдеу 

функционалдық пайдаланыңыз. Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

ТИПТІК  ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ  ПРОЦЕСТЕРДІ  ЖӘНЕ  ӨНДІРІСТЕРДІ 

АВТОМАТТАНДЫРУ 

Пререквизиттер: 

Автоматика 

элементтері 

мен 


құрылғылары, 

Автоматтандырудың техникалық құралдары, Өлшеудің техникалық құралдары, 

Технологиялық өлшеулер және аспаптар. 

Постреквизиттер:Басқарудың  программа-техникалық  кешендері,  SCADA-

жүйелерді құру негіздері. Оқу  мақсаты:  бакалаврды  өндірістің  әр  түрлі  салаларындағы  технологиялық 

процестерді  автоматтандырудың  теориялық  және  қолданбалы  есептерін  өз 

бетінше шешуге дайындау. Дисциплинада қазіргі заманғы автоматтандырудың 

техникалық  құралдары  және  басқару  жүйесінің  программалық  құралдары 

негізінде  технологиялық  процестерді  автоматты  басқару  жүйелерін  және 

автоматты реттеу жүйелерін құрудың әдістері мен принциптерін зерттеу. Қысқаша мазмұны (негізгі  бөлімдер): технологиялық ақпаратты өңдеу және 

автоматтандырудың  технологиялық  құралдары;  үзіліссіз  және  дискретті 

процестердің  автоматизациясы;  объектілер  мен  жүйелерді  модельдеу; 

технологиялық  процестерді  оптималды  басқарудың  алгоритмі  мен  есептері; 

технологиялық  процестерді  оптималды  басқарудың  автоматтандырылған 

жүйесі.  Оқудың нәтижесі

Білу  керек:  типтік  технологиялық  объектілердің  негізгі  сұлбаларын; 

автоматтандырылған  жүйелердің  құрылымы  және  қызметі;  ТП  АБЖ  

программалық  жабдықтау  құрастырудың  принциптері;  технологиялық 

процесстерді оңтайлы басқарудың алгоритмдері;  Қабілеті  болу  керек:  басқару  жүйесінің  объекті  ретінде  технологиялық 

процессті анализдеу. Дағдысы  болу  керек:  нақты  технологиялық  нысанға  пайдаланылатын 

автоматты реттеудік көп контурлы және бір контурлы жүйелерін есептеу. Құзыреттер:  мүмкін  нұсқаларын  талдау  және  схемаларын,  құрылымы  мен 

аппараттық  және  бағдарламалық  автоматтандыру  жүйелерін  құрамын  іріктеу 

бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. 

Кафедра: инженерлік кибернетика. 


 

29 


БАСҚАРУ ОБЪЕКТІЛЕРІН АВТОМАТТАНДЫРУ 

Пререквизиттер: 

Автоматика 

элементтері 

мен 


құрылғылары, 

Автоматтандырудың техникалық құралдары, Өлшеудің техникалық құралдары, 

Технологиялық өлшеулер және аспаптар. 

Постреквизиттер:Басқарудың  программа-техникалық  кешендері,  SCADA-

жүйелерді құру негіздері. Оқу  мақсаты:  әр  түрлі  тағайындалуы  бар  объектілерді  автоматтандыру 

есептерін  шешуге  бакалаврды  дайындау.  Автоматты  басқару  жүйелерін 

құрастырудың  әдістері  мен  тәсілдері,  басқару  объектілерінің  математикалық 

модельдерін  синтездеу оқытылады. Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  әр  түрлі  тағайындалуы  бар 

объектілерді  автоматтандыру  есептерінің  қойылуы,  басқару  есебін  шешу  әдісі 

және  басқару  құрылымын  синтездеу,  қойылған  басқару  есептерін  шешу  үшін 

техникалық құралдар кешенін пайдалану. Оқудың нәтижесі

Білу  керек:  әр  түрлі  тағайындалуы  бар  объектілерді  автоматтандыру 

жүйелерін құрастыру әдістерін; ТП АБЖ құрастырудың сатыларын. Қабілеті  болу  керек:  ТП  автоматтандыру  нысандарының  анализдеу,  басқару 

есептерінің  құрылымын  құрастыру  және  оларды  шеше  білу,  ТП  АБЖ 

математикалық, алгоритмдік, ақпаратты жабдықтаудың тарауларын құрастыру. 

Дағдысы  болу  керек:  АБЖ  монтаждау  және  дұрыстау  бойынша 

автоматтандырудың әр түрлі нысандарын басқару жүйелерін құрастыру. Құзыреттер:  мүмкін  нұсқаларын  талдау  және  схемаларын,  құрылымы  мен 

аппараттық  және  бағдарламалық  автоматтандыру  жүйелерін  құрамын  іріктеу 

бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. 

Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ МИКРОПРОЦЕССОРЛЫҚ  

КЕШЕНДЕР 

Пререквизиттер:  Cызықты  автоматты  реттеу  жүйелері,  Автоматика 

элементтері  мен  құрылғылары,  Сандық  техникаларды  және  басқару 

микробақылауыштарын  программалау,  PLC  программалық  жасақтамасы, 

электроника, Өлшеудің техникалық құралдары, Технологиялық өлшеулер және 

аспаптар. 

Постреквизиттер:  Басқарудың  программа-техникалық  кешендері,  SCADA-

жүйелерді құру негіздері. Оқу  мақсаты:  микропроцессорлық  жүйедегі  басты  элементтерді  оқу, 

микропроцессорлық 

бақылауыштың 

құрылымын 

құрастыру, 

микропроцессорлық жүйелердің программа-техникалық кешендерінің жобасын 

және программасын құрастыруда білімді бекіту. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  еркін  программаланатын  логикалық 

бақылауштар  түсінігі  (ЕПЛБ).  ЕПЛБ  ның  кіріс  шығыс  түрлері.  Өндірісті 

басқару  жүйесіне  ЕПЛБ-ны  енгізу.  Siemens  фирмасының  ЕПЛБ–ның 

программалық  жабдығы.  ЕПЛБ-ның  жады  аймағы.  Орталық  процессордың 

регисторы.  Ассемблер  инструкциялар  тізімі  –  STL  тілінде  программа  жазу 

ережелері.  Микропроцессорлы  құрылғылардың  даму  беталыстары.  Siemens  

30 


фирмасының қазіргі уақытқа сәйкес программалық және жергілікті автоматика 

комплексінің өнімдері. Оқудың нәтижесі

Білу  керек:  микропроцессорлық  жүйелердің  аппараттық  өнімдерін  жобалау, 

микропроцессорлық  жүйелерді  программалық  қамтамасыз  етуді  жобалау 

принциптерін . 

Қабілеті  болу  керек:  микропроцессорлық  жүйелерді  жобалау,  құру; 

микропроцессорлық  бақылаушының  аппараттық  тілінің  негізі;  SCADA 

программалары негізінде диспетчер пунктерін жобалау принциптері.  

Дағдысы болу керек: нақты бір технологиялық процеске арнап ЕПЛБ таңдау 

және оның  тиміділігін бағалау;  басқару  жүйесіне  ЕПЛБ  енгізу;  ЕПЛБ  басқару 

программасын құру және оны өңдеу. 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет