Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемникжүктеу 1.23 Mb.
Pdf просмотр
бет1/2
Дата03.03.2017
өлшемі1.23 Mb.
  1   2

www.strong.tv 

SRT 7520 

цифрлық жерсеріктік қабылдағыш

цифровой спутниковый приемник 

SRT 7520

пайдаланушының нұсқауы

руководство пользователя

www.strong.tv 

20 Apr 2015 16:11HOTLINE

BG

+359 32 634451

support_bg@strong.tv

DK

support_dk@strong.tv

NL

support_nl@strong.tv

AT

0820 400 150

support_at@strong.tv

€ 0,12/Min. österr. FestnetzDE

0180 501 49 91

support_de@strong.tv

€ 0,14/Min. deutsches Festnetz

€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze

+36 1 445 26 10

support_hu@strong.tv

CEE

PL

801 702 017

support_pl@strong.tv

UA

+380(44)228 24 73

support_ua@strong.tv

FR

0826 029 928

support_fr@strong.tv

€ 0,15 par mn poste fixe en FranceIT

199 404 032

support_it@strong.tv

Da rete fissa 24,8 cent. al min.

12,5 cent. scatto alla rispostaDa rete mobile max 49 cent. al min.

15,6 cent. scatto alla rispostaМазМұны

1.0 Кіріспе 

2

1.1 Қауіпсіздік бойынша ескерту 

2

1.2 Жалпы сақтық шаралары 3

1.3 Жеткізу жинағы 

4

2.0 Қабылдағыш 

4

2.1 Алдыңғы панель 

4

2.2 Артқы панель 5

2.3 Қашықтан басқару пульті 

5

2.4 Батарейкаларды орнату 6

2.5 Қашықтан басқару пультінің көмегімен қабылдағышты басқару. 

6

3.0 Қабылдағышты Қосу 

7

3.1 Антеннаға қосу 

7

3.2 Теледидарға қосу 7

3.3 Дыбысты цифрлық күшейткішке қосу 

7

3.4 Сыртқы USB жинақтауышты қосу 7

4.0 бірінші Қосу 

7

4.1 Цифрлық эфирлік ТВ операторы желісінде қабылдағыштың активациялануы 

9

5.0 КүнделіКті операциялар 

9

5.1 Қабылдағышты қосу және өшіру 

9

5.2 Арналарды ауыстырып қосу 10

5.3 Дыбыс қаттылығын реттеу 

10

5.4 Хабарлар бағдарламасы туралы ақпаратты қарау 10

5.5 Сигналдың қуаты мен сапасын тексеру 

12

5.6 Аудио сүйемелдеу тілін таңдау 12

5.7 Субтитрлер тілін таңдау 

12

5.8 Телемәтінді қарау 12

5.9 Сыртқы USB жинақтаушыны пайдалану 

12

5.10 Телехабарларды жазу 13

5.11 Кейінге қалдырылып жаңғырту (Timeshift) 

13

5.12 Жазбалар тізіміне жедел қосылу 13

6.0 бас Мәзір 

14

6.1 Арналар редакторы  

14

6.2 Дербестендіру 15

6.3 Құрал-саймандар 

18

6.4 Жазба 20

6.5 Мультимедиа 

21

6.6 Irdeto CA статусы 23

7.0 ыҚтиМал аҚауларды жою 

23

8.0 техниКалыҚ сипаттаМа 

25

STRONG осы құрылғының негізгі талаптарға және 2004/108/EC және 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC нормативтерінің 

басқа тиісті талаптарына сәйкес келетінін білдіреді.

Өнім үнемі жетілдірілуде. Кейбір техникалық сипаттамалар және дизайн, тұрақты ғылыми-техникалық әзірлемелерге 

байланысты өзгеруі мүмкін. Irdeto – Irdeto, Access B.V-ның тіркелген сауда таңбасы болып табылады. HDMI, HDMI 

логотипі және High-Definition Multimedia Interface тауар белгісі болып табылады немесе АҚШ-тағы HDMI Licensing LLC 

және басқа елдерде тіркелген тауар белгілерімен. Барлық басқа өнім атаулары тиісті иелерінің сауда таңбалары немесе 

тіркелген сауда таңбасы болып табылады. © STRONG 2014. Барлық құқықтар қорғалған.

20 Apr 2015 16:12

1

PART 1 • Қазақ

Қазақ


1.0 Кіріспе

1.1 Қауіпсіздік бойынша ескерту

Теңқабырғалы үшбұрыштағы найзағай символы құрылғының ішінде оқшауланбаған 

жоғары кернеу бар екені, оның адам үшін электр тоғының соғу қаупі жеткілікті шамада 

болуы мүмкін екені туралы пайдаланушыны ескерту үшін белгіленген.

Теңқабырғалы үшбұрыштағы леп белгісі құрылғымен жеткізілетін құжаттағы қызмет 

көрсету және пайдалану бойынша маңызды нұсқаудың бар екені туралы пайдаланушыны 

ескерту үшін белгіленген.

„

„Найзағай – найзағай жақындаған кезде розеткадан электр қорегі бауының 

вилкасын ажыратыңыз. Кернеудің ойда жоқта ауысуы себебінен құрылғыны 

зақымданудан сақтап қалу үшін, құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, 

розеткадан электр қорегі бауының вилкасын әрқашан ажыратып жүріңіз.

„

„

Шамадан тыс жүктеу - ешқашан электр қорегінің бір розеткасына көп құрылғыны қоспаңыз. Розеткаға қосылған құрылғының тұтынылған жиынтық 

қуаты, розеткада көрсетілген қуаттан аспауы тиіс екенін есте сақтаңыз.

„

„

Басқа заттар, сұйықтықтар – құрылғының ішкі бөлігінде жоғары кернеудегі байланыстың болуынан, өрттің немесе электр тоғының зақымдануынан 

туындаған жеке өзіне немесе айналадағыларға келетін залалды болдырмау 

үшін, қабылдағыштың ішіне ешқашан темір немесе басқа заттарды салмаңыз. 

Құрылғыны сұйық зат төгілу қауіпі бар жерлерде пайдаланудан аулақ болыңыз.

„

„

Қызып кету – жылытқыштар, пештер, ас үй плиталары  немесе басқа да жабдық түрлерін, жылу жинағыш, стерео күшейткіштерді қоса алғандағы жылу 

көздерінің қасында құрылғыны пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.

„

„

Қызмет көрсету – әрқашан білікті қызметкерлерге хабарласыңыз. Құрылғының қақпағын алуға немесе оны бөлшектеуге әрекет жасау, сізді жоғары кернеудегі 

электр тоғымен зақымдануға әкеп соқтыруы мүмкін.сервистік қызмет көрсетуді талап ететін 

зақымданулар

Егер сіз, төменде баяндалған жағдайлардың бірін байқасаңыз, розеткадан қорек бауының 

вилкасын ажыратыңыз және білікті маманға хабарласыңыз:

„

„Құрылғыға сұйық зат төгілсе немесе басқа бір зат өнімі ішіне түсіп кетсе.

„

„Құрылғы судың әсеріне ұшыраса.

«Пайдаланушының нұсқауында», әсіресе «А1. Мүмкін болатын ақауларды жою» бөлігіндегі, 

баяндалғандардың барлығы сақталса да құрылғы дұрыс жұмыс жасамаса, білікті маманға 

хабарласыңыз, себебі дұрыс әрекет жасамау құрылғының зақымдануына әкелуі және 

құрылғыны жұмыс жасау жағдайына әкелу үшін үлкен көлемдегі жұмыстарды талап етуі 

мүмкін.


„

„

Құрылғы құлаған немесе кез келген басқа себептен туындаған сыртқы механикалық зақымдануы болса.

„

„Құрылғының жұмысынан елеулі өзгерістерді байқасаңыз.

Қосалқы бөлшектер. Құрылғының кез келген бөлігін ауыстыру барысында, 

ауыстыру авторластырылған сервис орталығында жүргізлетінін және түпнұсқадағы 

сипаттамадағыдай немесе өндірушілермен ұсынылған қосалқы бөлшектер 

пайдаланылатынына көз жеткізіңіз. Бөлшектерді рұқсат етілмеген ауыстыру өртке, электр 

тоғымен зақымдануға немесе қауіптің басқа түрлерінің туындауына әкелуі мүмкін.

Қорек бауын қорғау. Қорек бауы, оны басып кету мүмкіндігін болдырмайтындай 

орналастырылуы тиіс. Қорек бауына ешқашан ауыр заттарды қоймаңыз, оны столдың 

аяқтарына немесе орындыққа орамаңыз.

2

PART 1 • Қазақ


Электр желісі розеткалары және оған өнімді қосу орындарының қасында бос жер 

қалдырыңыз, тұрақты тоқтың адаптеріне және керек-жарақтар бауына кедергісіз 

қосылуды қамтамасыз етіңіз.

жылдам өшіру мүмкіндігін қамтамасыз ету. Егер құрылғыны электр қорегі желісінен 

өшіру үшін сіз, розеткадан электр қорегі бауының вилкасын ағытып тастасаңыз немесе 

көп плюсті ажыратқышты пайдалансаңыз, онда ағыту құрылғысы әрқашан оңай 

қолжетімді жерде болуы тиіс.1.2 жалпы сақтық шаралары

Қабылдағышыңызды орнатпаңыз:

„

„жабық немесе нашар желденетін қуыста;

„

„басқа жабдықтың астында немесе басқа жабдықта;

„

„желденетін саңылауларды жауып қалатын шүберек немесе басқа да жұмсақ 

маталармен жабылған заттардың беттерінде.Қабылдағыш немесе оның керек-жарақтарына жол бермеңіз:

„

„күн сәулесінің тікелей түсуіне немесе басқа жылу көздерінің әсер етуіне;

„

„жаңбырдың немесе жоғары ылғалдың әсер етуіне;

„

„механикалық соққыға;

„

„магниттік өрістің әсер етуіне;

„

„дірілдің әсер етуіне.

пайдалану кезінде:

„

„Ешқашан қабылдағыштың қақпағын ашпаңыз! Қабылдағыштың ішіндегі кез 

келген бөлшекке қол тигізу жоғары кернеудегі электр тоғымен зақымдану 

салдарынан өміріңізге қауіпті. Қақпақты ашу кезінде кепілдік пломбасын 

зақымдау өндіруші тарапынан кепілдемелік міндеттерді жоюға әкеледі, 

нәтижесінде кепілдемелік мерзім ішінде жабдығыңызды тегін жөндеуден бас 

тартылуы мүмкін.

„

„

Егер қабылдағыш ұзақ уақыт ішінде пайдаланылмаса қабылдағышты қорек көзінен ағытып тастаңыз.

„

„Зақымданған ұзартқыштарды немесе қорек бауларын пайдаланбаңыз. 

Зақымданған ұзартқыштарды немесе қорек бауларын пайдалану, өрттің 

шығуына немесе электр тоғының зақымдануына себеп болуы мүмкін.

„

„Ұзартқыштарды немесе қорек бауларын сулы қолмен ұстамаңыз.

„

„Қабылдағышты жақсы желденетін орындарға орнатыңыз.

„

„Кәбілдерді қосу немесе ауыстырып қосу алдында қабылдағышты міндетті 

түрде қорек көзінен ағытып тастаңыз.

„

„

Қабылдағышты жоғары ылғалдықтағы орын-жайда пайдаланбаңыз.Қабылдағышты қауіпсіз және дұрыс пайдалану үшін, сізге келесі ұсынымдарды 

ұстану қажет:

„

„пайдалану жөніндегі нұсқауды толық оқыңыз;

„

„жабдықтар мен сервисті орнатуды сервистік қызметтің білікті мамандарына 

тапсырған дұрыс;

„

„

құрылғыны жұмсақ шүберектен жасалған, болмашы сабынды ерітіндіде суланған салфеткамен, кернеу көзінен ағытып тасталғаннан кейін сүртіңіз;

„

„қабылдағышты сүрту үшін спиртті немесе құрамында аммиагі бар сұйықтықты 

пайдаланбаңыз;

„

„

қабылдағыштың қақпағын алмаңыз;„

„

кепілдемелік пломбаны зақымдау барлық кепілдемелік міндеттерді жояды;„

„

қабылдағышқа кез келген затты немесе басқа жабдықты орнатпаңыз, себебі бұл құрылғының нашар желдетілуіне әкелуі мүмкін;

3

PART 1 • Қазақ

Қазақ

„

„

қабылдағыштың ішіне желденетін саңылаулар арқылы басқа заттардың түсуіне жол бермеңіз, себебі бұл тұтану немесе электр тоғымен зақымдануға әкеледі;

„

„қабылдағышты ауыстыру немесе басқа жабдыққа қосу алдында 

қабылдағышты кернеу көзінен ағытып тастауыңыз немесе бірнеше секунд күте 

тұруыңыз қажет;

„

„қорек көзіне құрылғыны қосқанға дейін қабылдағыштың артқы панелінде 

көрсетілген қорек көзінің кернеуі кернеу мәніне сәйкес болуына көз жеткізіңіз;

„

„

ұзартқыш арқылы қосу кезінде барлық қосылған құрылғылардың тұтынылатын жиынтық қуатына техникалық сипаттамасы сәйкес келетін ұзартқышты 

пайдаланыңыз;

„

„

егер қосу бойынша барлық жұмыстар аталған пайдаланушының нұсқауында келтірілген нұсқауларға сәйкес қатаң орындалса да, қабылдағыш жұмыс 

жасамаса, техникалық қолдау қызметіне көмек сұрап хабарласыңыз.

Бұл нұсқауды қабылдағышыңызды орнатар алдында оқып шығыңыз.

Бұл нұсқауда қабылдағышты орнату және пайдалану бойынша нұсқаулар түгел 

мазмұндалған.

оқуға ыңғайлы болу үшін келесі символдар пайдаланылады:

ҚБ пультіндегі түймеше атауларын белгілеу үшін Майлы шрифт.

Мәзірде пункт атауларын белгілеу үшін Көлбеу шрифт.

бұл нұсҚаулыҚты саҚтаҢыз

1.3 жеткізу жинағы

„

„Қабылдағыш – 1 дана.

„

„Пайдаланушыға нұсқау – 1 дана.

„

„Басқару пульті – 1 дана.

„

„3RCA-3RCA түріндегі қосу кәбілі – 1 дана.

„

„Батарейкалар (ААА түріндегі) – 2 дана.

ескерту: 

 Батарейкалар қайта қуаттауға келмейді, қуаты кеткен, 

қысқартылған, әр түрдегі батарейкаларды пайдалануға 

болмайды. 

 

Егер сіз, батарейканың орнына қайта қуаттандырылатын аккумуляторларды пайлануды жоспарласаңыз, онда ҚБ пультін 

ұзақ уақыт қызметтендіру үшін өзін өзі қуаттауы төмен деңгейдегі 

NiMH аккумулятор түрін пайдалану ұсынылады.

2.0 Қабылдағыш

2.1 алдыңғы панель

Fig. 1

1.  Өшіру түймешесі: 

 

 Қабылдағышты күту режимінің арасында (өшірілулі) және жұмыс режимімен ауыстырып қосады (қосулы).

2.  арналарды ауыстырып қосу 

 

 Арналарды қарау режимінде арналарды ауыстырып қосу үшін қызмет етеді.

4

PART 1 • Қазақ

3.  Күту режимінің индикаторы: 

 

 Жұмыс режимінде жасыл түс және күту режимінде қызыл түс жанады.

4.  арна нөмірінің индикаторы:  

 

 Жұмыс режимінде қаралатын арна нөмірін көрсетеді. Күту режимінде ақымдағы уақытты көрсетеді.

5.  Қашықтан басқару сенсоры: 

 

 Қашықтан басқару пультінен сигналдар қабылдайды.6.  смарт картаға арналған слот: 

 

 Слот қайырмалы панельдің артында тұрады. Тек сервистік функцияларға арналған және пайдаланушының пайдалану 

үдерісінде қолданылмайды.2.2 артқы панель

Fig. 2

1.  SAT Кіру 

 Антеннаға қосу үшін ажырату (кіру).

2.  SAT шығу 

 Екінші қабылдағышты қосуға арналған ажыратқыш.

3.  аудио с о   Аудионы ажырату (шығу). Теледидар немесе стерео жүйелердің 

тиісті кіруіне қосу үшін Сол жақ (ақ) және Оң жақ (қызыл) аудио 

арналар.


4.  Відео 

 Бейнені ажырату (шығу). Теледидардың тиісті кіруіне қосу үшін.

5.  S / PDIF 

 Цифрлық аудио күшейткішке/үй кинотеатрына қосу үшін ажырату 

(шығу, коаксиалді).

6.  сыртқы USB   Сыртқы жинақтауышына қосу үшін USB ажырату.

7.  HDMI 

 Жоғары айқындықтағы теледидарға қосу үшін ажырату.

8.  КәбілдіК ҚореК 

 

 100-240 В 50/60 Гц кернеудегі айналмалы тоқтың электр желілеріне қабылдағышты қосу үшін қызмет етеді.

2.3 Қашықтан басқару пульті

Fig. 3

1.  ! 


 Жұмыс режимі және күту режимі арасындағы қабылдағышты 

ауыстырып қосу үшін.

2.  q 

 Қабылдағыштың дыбысын қосады/өшіреді.3.  0-9 

 Қарау режимінде: оның нөмірі бойынша арнаға ауыстырып қосу 

үшін. Мәзірге: сандық белгілерді енгізу үшін.

4.   


 "OTAU TV" ақпараттық арнасына ауыстырып қосатын түймеше.

5.  TV/R 

 ТВ Көру және Радиоарналарды тыңдау режимі арасында 

ауыстырып қосу үшін.

6.  MENU 

 Қабылдағыштың Бас мәзіріне кіру үшін.

7.  EXIT 

 Мәзірдің алдыңғы деңгейіне қайта келу үшін.

8.  pq 

 Мәзір және арналар тізімі режимінде: мәзір көрсеткішінің орнын жоғары/төмен ауыстыру үшін. 

Қарау режимінде: арналарды ауыстырып қосу үшін.

9.  tu 

 Мәзір режимінде: ағымдағы опциялар мәнін таңдау үшін. Қарау режимінде: дауыс деңгейін басқару үшін.

10. OK 

 Мәзір режимінде: таңдауды растау үшін. 

Қарау режимінде: арналар тізімін экранға шығару үшін.

11. EPG 

 Хабар тарату бағдарламасы бойынша Телегидке кіру үшін.

12.  

 Қаралып отырған арна туралы ақпаратты бейнелеу үшін.13. V+/V- 

 Дауыс деңгейін басқару үшін.

14. FAV 

 Таңдаулы арналар тізімін экранға шығару үшін.

15. AUDIO 

 Аудио сүйемелдеу жолын таңдау мәзірін шығару үшін.5

PART 1 • Қазақ

Қазақ

16.   

 Оператордан түскен хабарламаны қарау үшін

17. P+/P- 

 Қарау режимінде: арналарды ауыстырып қосу үшін. 

Мәзір және тізімдер режимінде: бет бойынша парақтау үшін.

18. Қызыл/V.F   Қарау режимінде: бейне форматты өзгерту үшін. 

Мәзір режимінде: функция мәзірдің контексіне тәуелді.

19. жасыл/TEXT  Қарау режимінде: телемәтінді шығарады (хабарларды таратуда). 

Мәзір режимінде: функция мәзірдің контексіне тәуелді.

20. сары/ SUB   Қарау режимінде: субтитрлер тілін таңдау үшін (субтитрлер 

хабарларын таратуда). 

Мәзір режимінде: функция мәзірдің контексіне тәуелді.

21. КӨК/RCL 

 Қарау режимінде: қаралып отырған арналар және алдыңғы 

қаралған арналар араларын ауыстырып қосу үшін. 

Мәзір режимінде: функция мәзірдің контексіне байланысты.

22. 2 

 Қарау режимінде: бейнені қайта кодтауды тоқтату үшін. Мультимедианы жаңғырту режимінде: жаңғыртуды тоқтату үшін.

23. : 


 Мультимедианы жаңғырту режимінде: алдағы файлға қайта келу 

үшін.


24. " 

 Мультимедианы жаңғырту режимінде: келесі файлға өту үшін.

25. 4 

 Функция қабылдағыштың осы моделінде қолданылмайды.26. 1 

 Мультимедиалық файлдарды жаңғыртуды бастау және 

жалғастыру үшін.

27. 5 


 Артқа қарай айналдыру үшін жаңғырту режимінде.

28. 6 


 Алға қарай айналдыру үшін жаңғырту режимінде.

29. 3  


Мультимедиалық файлдарды жаңғыртуды тоқтату үшін.

2.4 батарейкаларды орнату

Fig. 4

Басқару пультіндегі қақпақты ашып және бөлікке 2 ААА батарейкаларын салыңыз.

Батарейкалардың дұрыс полярлық қалыпта салу диаграммасы бөліктің ішінде 

бейнеленген.

1.  Қақпақты ашыңыз.

2.  Батарейкаларды салыңыз.

3.  Қақпақты жабыңыз.

ескерту: 

 Қайта қуатталған, қысқа тұйықталған, сақталу мерзімі өткен 

батарейкаларды пайдаланбаңыз. Әр түрдегі батарейкаларды 

салмаңыз.2.5 Қашықтан басқару пультінің көмегімен 

қабылдағышты басқару.

Fig. 5

Пультті қабылдағыштың алдыңғы панеліне тура бағыттаңыз. Пульттің жұмыс диапазоны 7 

метрден 60 градустағы бұрыштан аспауы тиіс.

ескерту: 

 Егер, қабылдағыштың алдыңғы панелінде және қашықтан 

басқару пультінде орналасқан қашықтан басқару сенсорының 

арасында кедергі болса, қабылдағышпен басқару шектеулі 

немесе мүмкін емес болады.

6

PART 1 • Қазақ


ескерту: 

 Күн сәулесінің тікелей түсуі және өте жарық болуы ҚБ пультінің 

арақашықтықта әрекет етуін азайтады.

3.0 Қабылдағышты Қосу

ескерту: 

 Қабылдағышты басқа құрылғыға немесе жабдыққа қосу алдында 

қабылдағыш және оған қосылатын құрылғылардың қорек 

көзінен ағытылғанына көз жеткізіңіз.3.1 антеннаға қосу

Қабылдағыштың артқы панелінде орналасқан SAT IN ажыратқышына жерсеріктік 

антеннадан кәбіл қосу.

3.2 теледидарға қосу

Fig. 6

Бұл қабылдағыш теледидарға екі тәсілдің бірімен қосылуы мүмкін.

1.  3RCA-3RCA түріндегі кәбілдің көмегімен (жеткізу жинағына кіреді).

Кәбілдің ажыратуларын бір жағынан қабылдағыш ажыратуларына (шығуымен) 

және басқа жағынан теледидардың ажыратуларына (кіруімен) қосыңыз. Қосуды 

ажыратулардың түсті маркировкасына және кәбілге сәйкес жүргізіңіз.

2.  HDMI кәбілдің көмегімен (жеткізу жинағына кірмейді).

Кәбілдің бір жағын қабылдағыштың тиісті ажыратуына қосыңыз. Кәбілдің екінші жағын 

теледидардың тиісті ажыратуына қосыңыз.

3.3 дыбысты цифрлық күшейткішке қосу

Fig. 6

S / PDIF қабылдағыш ажыратуын (шығу) дыбыстың цифрлық күшейткішінің тиісті 

ажыратуына (кіруіне) қосыңыз.

3.4 сыртқы USB жинақтауышты қосу

Қосылатын USB жинақтауыштың тұтынуы 500 мА аспайтынына көз жеткізіңіз. Егер 

пайдаланылатын жинақтауыш осы мәннен аса тұтынса, онда USB жинақтауыш үшін 

қоректің сыртқы көзін пайдаланыңыз. Егер сіз, USB жинақтауышты сыртқы қорекпен 

пайдалансаңыз, онда USB жинақтауышты алдымен қорек көзіне қосыңыз, одан соң 

жинақтауышты қабылдағышқа қосыңыз.4.0 бірінші Қосу

Барлық қажетті қосылуларды орындағаннан кейін, теледидарды қосыңыз. 

Қабылдағыштың теледидарға және розеткаға қосылуын тексеріңіз, теледидарды 

қосыңыз. Теледидар экранында “Күйге келтіру шебері” мәзірінің пайда болуын күтіңіз. 

Өзіңізге қажетті күйге келтірулерді жүргізіңіз.

Тіл мәзірі

 tu түймешелерін пайдалана отырып, экрандық мәзір тілін 

таңдаңыз.

Аймақ

 tu түймешелерін пайдалана отырып, қабылдағыш орнатылатын 

аймақты таңдаңыз. Бұл параметр арналарды дұрыс орнату мен 

уақытты үйлестіру үшін өте маңызды.7

PART 1 • Қазақ

Қазақ

Бейнелеу режимі

 tu түймешелерін пайдалана отырып, қосылған теледидар 

сипаттамасына сәйкес рұқсат етілетін әдісті таңдаңыз.

Экран форматы

 tu түймешелерін пайдалана отырып, экран жақтарының 

арақатынасының өзіңізге келетіндігін (4:3 немесе 16:9 қосылған 

телевизорға байланысты) және аспекттің қайта құрылуын 

таңдаңыз.

Антенналар қорегі

 Антенна қорегін қосу/өшіру үшін tu түймешелерін пайдаланыңыз. 

Антеннаны қосар алдында оған арналған пайдаланушының 

нұсқауымен танысыңыз. Егер сіз, 5 В және 50 мА аспай тұтынатын 

тұрақты тоқ кернеуі қорегін талап ететін белсенді бөлмелік немесе 

сыртқы антеннаны пайдалансаңыз, онда Қосу режимін орнатыңыз. 

Қарсы жағдайда Өшіру режимін орнатыңыз. 

Одан кейін, барлық күйге келтірулер жүргізілгенен кейін, күйге 

келтірудің келесі бөліміне өту үшін КӨК түймешені басыңыз. 

Қабылдағыш сигналды сапалы қабылдауды қамтамасыз ету үшін 

сізге антеннаның жағдайын келтіруге мүмкіндік беретін Антеннаны 

күйге келтіру мәзірін бейнелейді.

бұл мәзірде:

Диапазон

 Арналарда хабарлар таратуды жүргізетін жиілік диапазонын 

таңдауға мүмкіндік береді. Қазақстанда негізінен дециметрлік 

диапазон (ДМВ) пайдаланылады, осы параметрді өзгертпеуді 

ұсынамыз.

Жиілік арна

 Сіз тұратын аймақта хабарлар таратуды жүргізетін жиілік арнасын 

таңдаңыз. 

Экранда бейнеленетін қуат пен сапа сигналдарының ең үздік 

көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін, осылай антенна жағдайын күйге 

келтіріңіз. 

Сіз, антенна жағдайын күйге келтіруді аяқтаған соң, Іздеу пунктін 

таңдаңыз және оК басыңыз.

Бұл мәзірде:

Жерсерік

 теле-, радиоарналарды трансляциялау жүргізетін жерсеріктің 

атауы көрінеді.

Транспондер: 

 Жерсеріктің транспондерлерінің біреуін таңдауға мүмкіндік береді.

LNB Типі 

 Антенаңызда орнатылған LNB типін таңдауға мүмкіндік береді. 

Көбірек таратылғандар Әмбебап болып табылады.

LO жиілігі

 конвертордың гетеродин жиіліктерінің белгісі көрінеді. Егер 

LNB “User Single” немесе “User Dual” типі таңдалған болса, онда 

пайдаланылған конверторға сәйкес гетеродин жиіліктерінің 

белгісін өзгертуге болады. Бұл үшін оК түймешесін басыңыз, 

Фокус мәзірі LO Жиілік жолағында болған кезде 0~9, түймешесін 

пайдалана отырып белгісін енгізіңіз.

LNB қорегі

 Конвертордың қорегін өшіру немесе қосуға мүмкіндік береді.Band (22 KHz)

 Конвертордың гетеродинін таңдау үшін 22 кГц генерирленген 

сигналын қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді.

Ауыстырып қосу типі:   егер антенналық жүйеңізде DiSEqC ауыстырып қосқышы 

пайдаланылса, онда оның типін таңдаңыз.Ауыстырып қосу кірісі:   егер антенналық жүйеңізде DiSEqC ауыстырып қосқышы 

пайдаланылса, онда OTAU TV арналар топтамасын 8


Каталог: downloads
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға н
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> М. Утемисова. Международная научно-практическая конференция открылась приветствиями акима зко н. А. Ногаева и Генерального
downloads -> 6М020800-Археология және этнология мамандығы бойынша магистратураға түсуге арналған емтиханның бағалау өлшемдері
downloads -> Incident reportin g оқыс оқИҒа туралы хабарлау
downloads -> Программа вступительных испытаний по дисциплине «русский язык»
downloads -> Жылына 4 рет шығады


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет