Дипломный проект рассматривает вопрос системы водоснабжения населенный мест в Алматинской области Карасайскогожүктеу 1.89 Mb.
Pdf просмотр
бет3/8
Дата31.03.2017
өлшемі1.89 Mb.
түріДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8

Тәуліктің сағаттары

П

ро

це

н

т

 

 2.5 сурет - Су тұтынудың интегралдық қисық сызығы

 

2.2 Санитарлық қорғаныс аймақтары 

 

І көтергіш сорап станциясының торабы. Жер астынан суды алу үшін 

мемлекеттік  санитарлық  инспекция  бекіткен  жер  асты  су  көздерінен  сумен 

қамтамасыз  етілетін  шаруашылық-ауыз  су  құбырларының  санитарлық 

аймағын  қорғауды  бекітуге  арналған  бағыттамасына  сәйкес  3  санитарлық 

қорғау белдігіне бөлінеді: бірінші белдеу – қатаң, тәртіпті аймақ, екінші және 

үшіншісі – шектеу аймақтары.  

Арынды  су  горизонтын  қолдануды  ескеріп,  санитарлық  қорғау 

аймағының  бірінші  белдеуінің  шекарасы  суалғыш  ғимараттан  30  м 

арақашықтықта орналастырылады.  

Екінші  және  үшінші  белдеулердің  шекаралары  су  алғыштың 

жұмысының  есептелуші  уақыты  ішінде  су  горизонтына,  осы  белдеулердің 

шекарасында  немесе  сыртында  түскен  кейбір  қоқыстар  суалғышқа 

жетпеулері керек. Санитарлық қорғаныс аймағының (СҚА), екінші белдеуі су 

горизонтын микробтардың ластауынан қорғау үшін тағайындалған. 

СҚА  екінші  белдеуі  шекарасынан  суалғышқа  дейінгі  арақашықтықты 

анықтайтын  негізгі  параметр  болып  микроорганизмдердің  өмір  сүргіштігін 

жоғалту үшін жеткілікті болатындай микробты ластанудың жер асты сулары 

ағынымен суалғышқа қарай жылжуының есептелуші уақыты (t

мин

) табылады.  Есептеулерге  сәйкес  және  су  көздерінен  шаруашылық-ауыз  суды 

қамтамасыз  ететін  СҚН  екінші  және  үшінші  белдеулерінің  шекараларын 

анықтау  үшін  гидрологиялық  есептеулердің  жалпы  ұзындығы    115  м 

құрайды, белдеудің ені – 155 м.  

СҚА үшінші белдеуі жер асты суларын химиялық ластанудан қорғауға 

арналған.  СҚН  үшінші  белдеуі  шекарасынан  суалғышқа  дейін  ластанған 

судың  жылжу  уақыты  жобаланушы  пайдалану  уақытынан  (25  жыл)  көп 

болуға тиіс.  

Ереже сияқты бұл белдеу өнімділігі тәулігіне 50 000 м

3

 артық жер асты суының ірі суалғыштарына қойылады. Суалғыштың өнімділігі 623,77 м

3

/тәул құрайтынын ескеріп, СҚА үшінші белдеуінің шекараларын анықтаймыз.  

 

ІІ көтергіш сорап станциясының торабы. ІІ көтергіш сорап станциясы 

үшін  СҚА  80х90  м  өлшемде  болып  қойылады  және  мынадай 

арақашықтықтарда қарастырылуы керек.  

- резервуарлар, сүзгілер қондырғысынан 30 м-ден кем емес.  

-  су  айдағыш мұнара  және  басқа  ғимараттар  қабырғасынан  –  15  м-ден 

кем емес.  

І  және  ІІ  көтергіш  сорап  станциясының  СҚН  биіктігі  2,5  м  болатын, 

үстінде 3 қатар тікенек сымы бар темір бетон қоршауларымен қоршалады.  

 

 Суалғыш  құрылыстар.  І  көтергіш  сораптың  есептелуші  өнімділігін 

оның тәулігіне 20 сағат жұмыс істеу жағдайы бойынша анықтаймыз. Демек,  

 

623,77 : 20 = 31,19 м3

/сағ 


 

Бұл  үшін  өнімділігі  сағатына  40  м

3

  және  Арыны  60  м,  қуаты  11  кВт 2ПЭДВ 11-180 электродвигательді ЭЦВ 8-40-60 сорабын қолданамыз. Мұнда 

сораптың  енгізу  тереңдігі  22  м  құрайды.  Жобаланушы  ұңғының 

берілгендеріне  байланысты  оның  есептелуші  шығынын  12  л/с  немесе  43,2 

м

3/сағ  құрайды,  төмендеуі  20  м,  15  м  төмендегенде  қажетті  қолданылатын 

шығын  32  м

3

/сағ  аламыз.  Есептелуші  төмендеу  деңгейін  Дюпи  формуласы бойынша табамыз:  

 

мQ

Q

S

Q

жобал

т у

есеп

15

2,

43

3220

.

max

,   

мұндағы  Q

max.тәул

 – елді мекенге қажетті тәуліктік су шығыны;  

Q

жобал 


–  S  =  20  м  төмендеу  кезіндегі  ұңғыдан  алынған  су           

шығыны;  

                Q

есеп 


– суды алу кезіндегі деңгейдің есептік түсуі. 

 

Судың көтерілуінің толық биіктігін төменгі формуламен табамыз:   

                     H = H

г

 +Н


п

 + Н


н

 + Н


с

 = 25,5 + 1 + 2 + 3 = 31, 5м,             (2.5) 

 

мұндағы   Hг

 = 25,5 м – суды көтерудің геометриялық биіктігі;  

Н

п

 = 1 м – сораптан резервуарға дейінгі арынның жоғалуыН

н

 =  2 м – сораптағы және су көтергіш құбырдағы арынның               жоғалуы; 

      Н


с

 = 3 м – бос ағудағы арынның жоғалуы.  

 

Сорап 


станциялары 

маркасы 


ЭЦВ 

8-40-60 


сораптарымен 

жабдықталады және Ø 1500 мм 2 жер асты камерасынан тұрады. 

Ұңғыны бұрғылау  УРБ  – ЗАМ станогымен сазды ерітіндімен забойды 

шайып, роторлы тәсілмен жүргізіледі.  

1)  200  м  тереңдікке  дейін  ұңғының  стволының  өтуі  параметрлері 

келесідей  диаметрі  244  мм  үшшарошкалы  долотамен  жүргізіледі:  а)  сазды 

ерітінді тығыздығы – 7,18 г/дм

3

; б) тұтқырлығы – 25 с; в) су беруі – 20 см3

;   


г) құрамында құмның болуы барлық салмағының 4% - інен артық емес.  

2) өткен аралық сыртындағы кеңістігі М-400 цементімен (ГОСТ 1521-

78) цементтеліп, Ø 168 мм қаптама құбырлармен бекітіледі.  

3)  жобаланушы  481  м  тереңдікке  дейін  ұңғының  өтуі  Ø  146  мм 

үшшарошкалы  долотамен  жүргізіледі.  шаю  сұйықтығының  параметрлері 

бірінші пункттегідей.  

4)  бұрғылау  біткеннен  кейін  ұңғыда  ернеуінен  забойға  дейін  гамма-

каретаж  және  жыныстарды  метологиялық  талдау  мен  сүзгілер  орнататын 

аралықтарды тексеру үшін 200 - 481 м аралығында КС және ПС тәсілдермен 

электрокаротаж жүргізіледі. 

5)  тексерілген  және  корректировкаланған  аралықтарға  Ø  114  мм, 

жалпы  ұзындығы  286  см,  сүзгінің  жұмыс  істейтін  бөлігі  –  20  м  сүзгі 

колоннасы қондырылады.  


 

6) сүзгі колоннасын қондырғаннан кейін ұңғының стволын таза сумен 

шаюға  кіріседі.  Мақсаты,  оның  қабырғаларын  саздан  тазарту  және  су 

горизонтының су беруін қалпына келтіру. Шаю ұзақтығы –  1тәулік.    

7)  құрылыстық  су  айдау.  ДК-9м  компрессор  көмегімен  эрлифтпен  3 

тәулік  бойына  жүргізіледі.  Айдау  соңынан  химиялық  талдау  үшін  үлгі 

алынады.  

8) айдау соңынан кейін және есептелуші жақын мәндер алғаннан кейін 

пайдалану  үшін  ЭЦВ  8-40-60  пайдаланатын  су  қабылдағышпен  (сораппен) 

жабдықталады.  

Берілген  шығынды  суалғыш  ұңғының  жұмыс  уақытын  білу  үшін 

төменде сүзгінің жұмысшы бөлігінің ұзындығы есебін жүргіземіз.  

Сүзгінің  жұмысшы  бөлігінің  ұзындығы  (l

0

)  оның  су  ұстағыш 

қабілетінің  (f)  талабын  ескеріп,  су  ұстағыш  қабілеті  (f)  20%-ке  ұңғының 

есептелуші шығынынан артық болуы тиіс, демек  

 

                                               2

,

10f

Q

l

p

,                                                   (2.6) 

 

мұндағы  f – сүзгі ұзындығының 1погондық метріндегі су ұстау                         қабілеті; 

               f = 65πd·

3

k

                        d – сүзгі диаметрі;                         Q

– ұңғының есептелуші дебиті, м3

/тәул.; 


                        K – сүзілу коэффициенті. 

 

Сонда, l0

 анықтау үшін барлық мәндерін орнына қоямыз:  

 

м

l

16

,14

10

,50

26

,709

10

114,

0

14,

3

5,

6

2,

1

05,

591


3

0

  

Сүзгінің  жұмысшы  бөлігінің  ұзындығын  пайдалану  горизонтының 

қуатына  тең  қылып,  20  м  деп  қабылдаймыз.  Сүзгінің  жұмысшы  бөлігі  440-

460  м  аралығында  орнатылады  және  электрокаротаждың  берілгендері 

бойынша нақтыланады.  

І-ші және ІІ көтергіш сораптары алдындағы сарғыш патрубкаға барады.  

Хлор 

өткізетін құбырларды 

ласты 


тастау 

құбырлары, 

буландырғыштарды  әлсін-әлсін  хлордан  тазалау  үшін,  сондай-ақ  азоттың 

жиналуын болдырмау үшін қысылған азотпен шаю қарастырылған.  

Сондай-ақ  хлоратор  бөлмесінен  хлор  қоймасында  ауаны  қысқа 

мерзімде  ауыстырып  тұратын  С  6-12  ағынды  сору  вентиляциясы 

қарастырылған.  

Су 

өткізгіштер. 

І 

көтергіш сорап 

станциясы 

ұңғысынан 

резервуарларға  су  өткізгіштер  ГОСТ  8732-78  бойынша  диаметрі  100  мм 

болат құбырлардан салынады.  

ІІ көтергіш сорап станциясынан, арынды су мұнарасынан және желіден 

су өткізгіштер диаметрі 150 мм болат құбырдан 2 қатар етіп салынады.  


 

Болат  су  өткізгіш  құбырлар  өте  күшейтілген  гидроизоляциямен, 

битумды 

резинамен 

оқшауландырады 

және 


2-2,2 

м 

тереңдікте орналастырылады.  

Су  өткізетін  таратқыш  жүйелер.  Су  өткізетін  таратқыш  жүйелер 

сумен қамтамасыз ету жүйесінің  бір ең негізгі элементтері болып табылады 

және  өз  жұмысында  су  өткізгіштермен,  сорап  станциясымен,  жүйеге 

берілетін,  сондай-ақ  реттеуші  ыдыстармен  (резервуарлар  мен  мұнаралар) 

үзіліссіз байланысты.  

Су өткізгіш жүйе келесі негізгі талаптарды қанағаттандыру керек: 

1) берілген су мөлшерін оны тұтынушы орындарға керекті Арынмен су 

беруді қамтамасыз ету.  

2)  жеткілікті  сенімділік  дәрежесі  мен  және  тұтынушыларды  сумен 

қамтамасыз етудің үзіліссіздігіне ие болу керек. 

Осыдан  басқа  қойылған  талаптарды  орындау  кезінде  экономикалық 

жүйе ең тиімді болып жобалануы тиіс, демек жүйенің өзін, сондай-ақ онымен 

үзіліссіз  байланыста  жұмыс  істейтін  басқа  да  жүйенің  құрылыстарын  салу 

және  пайдалану  кезіндегі  келтірілген  шығындардың  ең  төмен  мәнін 

қамтамасыз ету керек. 

Бұл  талаптарды  орындалуы  құбыр  материалы  мен  жүйенің 

конфигурациясын дұрыс  таңдай  алумен,  сондай-ақ  техника  және  экономика 

көзқарасынан құбыр диаметрін дұрыс анықтаумен жетуге болады.  

Жүйені жобалаған кезде шешетін ең бірінші есеп болып оны трассалау 

жатады, демек жоспарда оған анық геометриялық форма беру керек.  

Су өткізгіш жүйенің сызықтарының орналасуы мынаған байланысты:  

Сумен қамтамасыз етілетін объектінің жоспарлану сипатына, кейбір су 

тұтынушылардың  орналасуына,  өткелдердің  орналасуына,  тұрғын  үй 

кварталдарының,  шектардың,  отырғызылған  ағаштардың  және  тағы 

басқаларының формасы мен өлшемдеріне.  

Су өткізгіш таратушы жүйе резина манжеттерімен тығыздалған ГОСТ 

9583  -  75  шойын  құбырларымен  жасалған  тұйық  учаскелі  сақиналы  болып 

жобаланған.  Құбыр  диаметрлері  гидравликалық  есептеулерге  сәйкес 

қабылданған.  

Жүйеде  диаметрі  1,25  және  1,5  м  задвижкалар  мен  өрт  гидранттары 

орнатылған құдықтар қарастырылады. Сондай-ақ 150 - 200 м арақашықтықта 

су таратқыш калонкалар орнату қарастырады.  

Құбырлардың салыну тереңдігі 2÷2,2 м етіп қабылданған.  

Су  өткізгіш  жүйенің  есебі  2  жағдайда  есептелген:  ең  жоғарғы  су 

тұтынуға және өрт жағдайына.  

Жүйені  есептеу  үшін  келесі  формуламен  анықталатын  үлесті  су 

шығынын анықтау қажет:  

 

смл

l

Q

q

л

/

00195,

0

5641602

,

44

мұндағы  Q – ең жоғарғы су тұтыну кезіндегі су шығыны;   Σl – барлық учаскенің ұзындықтарының қосындысы.  

 

 

Жолдық  су  шығыны  үлесті  су  шығынының  есептелуіне    учаскенің ұзындығына тең:  

                                              q

жол

 = q


о

 · l

уч. 

,

                                                                            (2.7)

   


        

 

Жолдық  су  шығыннан  басқа  әр  учаскеден  жүйенің  келесі  учаскелерін қоректендіру  үшін  транзиттік  су  шығыны  q

т

  өтеді.  Сол  себепті  кез  келген учаскенің  басындағы  су  шығыны  q

n

  +  qm

  тең,  ал  учаске  соңында  q

m

  тең 


болады.  

Гидравликадан белгілі, бір уақытта бөлінген (жолдық) және транзиттік 

су  шығындарының  берілген  сызықтық  есептелуші  су  шығыны  төмендегіге 

тең:  


                                               q = q

m

 + 0,5q,

                                                                        (2.8)

        


 

Есепті  жеңілдету  үшін  учаскенің  жолдық  су  шығындары  су 

шығындарына келтіреміз.  

Әр  желінің  түйіндік  су  шығыны,  осы  берілген  тірелетін  барлық 

учаскелердің жолдық су шығындарының жартылай қосындысына тең, демек: 

 

                                           

2

n

зз

q

q

,                                                         

(2.9)

  

             

2.7 кесте - Жолай шығындарды анықтау  

Учаскелер 

Учаске 


ұзындығы, l

уч

, м Үлесті шығын, 

q

үл (л/с, м) 

Жолай шығын, 

q

ж

 = qүл

 · l


уч 

1-2 


525 

0,00295 


1,55 

2-3 


350 

0,00295 


1,03 

3-4 


550 

0,00295 


1,62 

4-5 


325 

0,00295 


0,96 

5-12 


425 

0,00295 


1,26 

12-6 


175 

0,00295 


0,52 

6-20 


150 

0,00295 


0,44 

12-7 


375 

0,00295 


1,11 

7-15 


325 

0,00295 


0,96 

7-14 


350 

0,00295 


1,03 

15-16 


200 

0,00295 


0,59 

15-17 


316 

0,00295 


0,93 

7-13 


175 

0,00295 


0,52 

17-18 


200 

0,00295 


0,59 

2-19 


175 

0,00295 


0,52 

2-8 


100 

0,00295 


0,30 

8-9 


250 

0,00295 


0,74 

9-10 


150 

0,00295 


0,44 

8-11 


150 

0,00295 


0,44 

 

2.7 кестенің жалғасы 

1-4 


350 

0,00295 


1,03 

3-6 


325 

0,00295 


0,96 

барлығы 


5941 

  

17,55  

Нәтижесінде тек түйіндік жинақталған су шығындары желісін аламыз. 

Су таратушы желі схемасы 2.7 суретте келтірілген.  

 

  

2.7 сурет 

– 

Су таратушы желі схемасы 

 


 

2.3 Желінің гидравликалық есебі 

 

Су өткізгіш желінің гидравликалық есебі желі сызығындағы құбырдың 

диаметрін  және  ондағы  арынның  жоғалуын  анықтау.  Желі  учаскесінің 

есептелуші  су  шығындарын  анықтау  үшін  негіз  болып  желінің  түйіндік 

нүктелерінде жинақталған су шығындары шамасы жатады.  

Бұл  жобада  есептеу  көбірек  тараған  тәсілмен  Лобачев-Кросстың 

әдісімен сақиналы су өткізгіш жүйелерді байланыстырумен жүргізілген.  

Бұл  әдістің  мағынасы  барлық  учаскелерде  алғашқы  ағындардың 

бөлінуінің  су  шығындарын  тізбекті  дұрыстап,  оларды  соңғы  жиынтығында 

байланыспаған  жағалаулар  мәнін  Δһ  әрбір  жуықтауда  дұрыс  мәніне  дейін 

жеткізу.  Мұнда  учаскелердегі  су  шығындарының  бағыты  артып  кеткен 

учаскелердегі  су  шығындарын  азайту  және  жетпейтін  жерлердегіні  көбейту 

жүргізіледі,  сағат  стрелкасының  жүру  бағытымен  судың  қозғалуының 

учаскелердегі  арынының  жоғалуын  оң  мәнді,  сағат  стрелкасының  жүру 

бағытына қарсысын – теріс мәнді деп есептейміз. n сақинасындағы учаскелер 

үшін  түзету  коэффициенті  сақина  бойынша  Δһ  байланыспаған  мәніне 

байланысты келесі формуламен анықталады:  

 

                                         

q

S

h

q

2

,                                                   (2.10)  

2.8 кесте - Түйінді шығындарды анықтау 

Түйін 

Түйінге қосылатын учаскелер 

Жолай шығындар 

қосындысы 

Q

түй = 0,5Q

жол 


1-2, 1-4 

1,02 + 0,67 

0,84 


2-1, 2-3 

1,02 + 0,68 

0,85 


3-2, 3-6, 3-4 

0,68 + 0,64 + 1,08 

1,2 


4-3, 4-1, 4-5 

1,08 + 0,67 + 0,64 

1,19 


5-4, 5-6 

0,64 + 1,17 

0,9 


6-5, 6-3 

1,17 + 0,64 

0,9 


 

 

 Σ 11,05 

 

Таза  су  резервуарлары.    Сумен  қамтамасыз  ету  жүйелеріндегі  таза  су 

резервуарлары  реттеуші  ыдыс  ретінде  қолданылады.  Сонымен  бірге  оларда 

өртке қарсы және қатерлі су қорлары сақталуы мүмкін.  

Резервуарлар  сыйымдылығы  оларда  тиілмейтін  орта  қарсы  қорларды 

сақтау және өлшемдерді реттеу есебінен анықталған.  

 

                                             Qрез

 = Q


өрт

 + Q


рет 

,

                                                               (2.11) 

 

мұндағы  Qөрт

 = 267,24 м

3 

2.9 кесте - Су құбыры торабын шаруашылық ауыз су шығынын өткізуге бейімдеу  

Ай

налы


мд

ар

 Уча

ск

елер 

Уча


ск

елер


ді

ң 

ұзынд

ы

ғыl

м 

Е

септі 

шығ


ы

нд

арл/

с d, мм 

V, м/с 


SSS

q

2, м 

-1-2 525 

5,19 


110 

0,82 


0,000323 

1,04 


0,17 

0,88 


4,56 

+1-4 


350 

6,38 


110 

1,01 


0,000323 

1,0 


0,114 

0,70 


4,46 

+4-3 


550 

1,8 


110 

0,28 


0,000323 

1,32 


0,23 

0,91 


0,73 

-3-2 


350 

1,41 


110 

0,22 


0,000323 

1,4 


0,15 

0,21 


0,29 

 

  

 

  

 

 Σ=2,2 

Δһ=+0,34 

-4-3 


550 

1,8 


110 

0,28 


0,000323 

1,32 


0,25 

0,44 


0,73 

+4-5 


325 

3,39 


110 

0,52 


0,000323 

1,1 


0,11 

0,37 


1,25 

+5-6 


600 

0,91 


110 

0,12 


0,000323 

1,5 


0,29 

0,26 


0,24 

-6-3 


325 

1,91 


110 

0,30 


0,000323 

1,31 


0,13 

0,24 


0,45 

 

  

 

  

 

 Σ=1,28  Δһ=+0,31 

 

  

 

  

 

  

 


 

Ең  жоғарғы  су  тұтыну  жағдайындағы  және  өрт  жағдайына  су  өткізгіш  желінің  гидравликалық  есебі  2.10,             

2.11 кестелерде келтірілген.  

 

2.10 кесте - Су құбыры торабын өрт кезіндегі су шығынын өткізуге бейімдеу  А

йн

алымд

ар

 Уча

ск

елер 

Уча


ск

елер


ді

ң 

ұзынд

ы

ғы

l

м

 Е

сеп


ті 

шығ


ы

нд

арл/

с d, мм 

V, м/с 


SS

10 

-1-2 525 

13,0 


110 

1,97 


0,000323 

0,855 


0,20 

0,527 


+1-4 

350 


14,41 

110 


1,49 

0,000323 

0,876 

0,001 


0,056 

+4-3 


550 

1,3 


110 

1,26 


0,000323 

0,95 


0,048 

0,624 


-3-2 

350 


1,41 

110 


1,34 

0,000323 

0,93 

0,030 


0,410 

 

  

 

  

 

 Σ=1,617 

-4-3 550 

13 


110 

1,26 


0,000323 

0,95 


0,042 

0,624 


+4-5 

325 


28,41 

110 


1,9 

0,000323 

0,865 

0,009 


0,2287 

+5-6 


600 

110 1,1 

0,000323 

0,981 

0,1901 


1,33 

-6-3 


325 

8,91 


110 

1,4 


0,000323 

0,926 


0,097 

0,864 


 

 

  

 

  

 

Σ=2,58  

 

2.10 кестенің жалғасы  

S

q2

, м 


Түзетуші шығын, Δq л/с  

Түзетілген 

шығындар, 

л/с  


S

Sq

2

 Түзетуші шығын, Δq л/с 

Меншікті   Жанама  

Жалпы  

Меншікті   Жанама  Жалпы  

11 


12 

13 


14 

15 


16 

17 


18 

19 


20 

13,891 


-3,15 

 

-3,15 23,21 

0,4642 


10,77 

+1,08 


 

+1,08 


3,1455 

+3,15 


 

+3,15 


59,32 

0,059 


3,52 

-1,08 


 

-1,08 


8,112 

+3,15 


-0,13 

+3,02 


19,06 

0,77 


12,32 

-1,08 


-0,66 

-1,74 


5,6047 

-3,15 


 

-3,15 


10,52 

0,32 


3,32 

+1,08 


 

+1,08 


Δһ=-8,23 

 

  

 

Σ 1,61 Δһ=1,75 

 

  

8,112 


-0,13 

+0,13 


+9,02 

16,02 


0,77 

12,32 


-0,66 

-1,08 


-1,74 

5,81 


+0,13 

 

+0,15 25,54 

0,23 


5,87 

+0,66 


 

+0,66 


9,31 

+0,13 


 

+0,15 


7,13 

1,360 


0,66 

+0,66 


 

+0,66 


7,698 

-0,13 


 

-0,15 


8,78 

0,85 


7,48 

-0,66 


 

-0,66 


Δһ=-0,69 

 

  

 

Σ 3,21 Δһ=4,27 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

2.10 кестенің жалғасы 

SS

q2

 

Түзетуші шығын, Δq л/с SS

q

2 

Меншікті 

Жанама 

Жалпы 


21 

22 


23 

24 


25 

26 


27 

28 


29 

24,29 


0,49 

11,8 


-0,75 

 

-0,75 23,54 

0,47 


11,08 

58,24 


0,058 

3,39 


+0,75 

 

+0,75 58,99 

0,06 


3,47 

14,46 


0,69 

10,03 


+0,75 

+0,2 


+0,75 

15,41 


0,74 

11,4 


11,6 

0,348 


4,03 

-0,75 


 

-0,75 


10,85 

0,33 


3,5 

 

Σ 1,586 -2,41 

 

  

 

 Σ 0,29 

14,46 


0,69 

10,83 


+0,2 

+0,75 


+0,95 

15,41 


0,74 

11,04 


26,2 

0,24 


6,18 

-0,2 


 

-0,2 


26 

0,234 


6,18 

7,79 


1,48 

11,53 


-0,2 

 

-0,2 7,59 

1,4 


10,35 

8,12 


0,72 

6,39 


+0,2 

 

+0,2 8,32 

0,8 


6,51 

 

Σ 3,19 1,29 

 

  

 

 Σ -0,42 

 


 

Резервуардың реттеуші көлемі формула бойынша анықталған: 

 

 

                                         3

.

maxmax

100


м

Q

P

Q

т у

рет,                                      (2.12) 

 

345

,

37100

92

,257

52

,14

м

Q

рет 3

69

,304

45

,37

24

,267

м

Q

рез Әрқайсысының сыйымдылығы 200 м

резервуар қабылдаймыз.  Тәуліктік  сағат  бойынша  резервуардың  жұмысы  2.11  кестеде 

келтірілген.  

 

2.11 кесте - Тәуліктегі сағат бойынша резервуарлардың жұмысы Тәуліктегі 

сағаттар 

І  

КНС 


ІІ 

КНС 


Резервуарға 

судың 


келуі 

Резервуардан 

судың 

шығындалуы Резервуардағы 

судың көлемі 

0-1 

4,16 


2,5 

1,66 


 

8,3 


9,13 

1-2 


4,16 

2,5 


1,66 

 

9,96 10,79 

2-3 


4,16 

2,5 


1,66 

 

11,62 12,45 

3-4 


4,16 

2,5 


1,66 

 

13,28 14,11 

4-5 


4,17 

 0,83 

12,45 


13,28 

5-6 


4,17 

 0,83 

11,62 


12,45 

6-7 


4,17 

 0,83 

10,79 


11,62 

7-8 


4,17 

 0,83 

9,96 


10,79 

8-9 


4,17 

 0,83 

9,13 


9,96 

9-10 


4,17 

 0,83 

8,3 


9,13 

10-11 


4,17 

 0,83 

7,47 


8,3 

11-12 


4,17 

 0,83 

6,64 


7,47 

12-13 


4,17 

 0,83 

5,81 


6,64 

13-14 


4,17 

 0,83 

4,98 


3,81 

14-15 


4,17 

 0,83 

4,15 


4,98 

15-16 


4,17 

 0,83 

3,32 


4,15 

16-17 


4,17 

 0,83 

2,49 


3,32 

17-18 


4,17 

 0,83 

1,66 


2,49 

18-19 


4,17 

 0,83 

0,83 


19-20 


4,17 

 0,83 

0,83 20-21 

4,16 


2,5 

1,66 


 

1,66 


2,44 

21-22 


4,16 

2,5 


1,66 

 

3,32 4,15 

22-23 


4,16 

2,5 


1,66 

 

4,98 5,81 

23-24 


4,16 

2,5 


1,66 

 

6,61 4,47 

 

Арынды су мұнарасы. Арынды су мұнарасы реттеуші су көлемін сақтау 

үшін  және  10  минуттық  өртке  қарсы  су  қорын  сақтау  үшін,  сондай-ақ 


 

шаруашылық  ауыз  су  сораптарын  сөндірген  уақытта  қажетті  су  арынын 

тудыруға керек. 

Сораптармен  су  бергенде  ол  тұтынушыдан  артық  болса,  арынды  су 

мұнарасының  багі  толады,  сораптардың  жұмысы  үзілісі  сағатында  және  су 

шығыны  сорап  өнімділігінен  артық  болған  сағаттарда  арынды  су 

мұнарасынан желіге оның жетпейтін мөлшері келіп түседі.  

Арынды  су  мұнарасы  багінің  көлемін  келесі  формула  бойынша 

анықтаймыз:  

 

 Qбак

 = Q


рет

 + (Q


су

 + Q


с.бер

 +Q


сақ

) · 0,6 = 10,78 + 19,2 ≈ 30 м

 

Ішкі  сыртқы  өрт  сөндіру  және  шаруашылық  қызметтілігінің  л/с берілген есептелуші су шығындары:  

 

78,

10

10018

,

492

,

257

рет

Q

 

 Q

рет


  –  су  мұнарасы  багінің  реттелуші  көлемі  тәуліктік  су  шығынының 

4,18%.  


Мұнара биіктігі мұнарадан қоректендіру кезінде бактағы ең төменгі су 

деңгейінде, демек су көлемінің он минуттық деңгейінде (биіктігі бак түбінен 

3 м) бас нүкте талап ететін арынды қамтамасыз ету:  

 

НБ

 = Н


Г

 + Н


БА

 + Н


С

 = -0,14 + 14 + 5,54 = 19,4 м, 

 

мұндағы  НГ

  –  бос  нүкте  белгісінен  мұнарадағы  белгіні  алғандағы               

геодезиялық айырмашылық;  

               Н

БН

 – бос арын. НБН

 = 14 м.  

 

Бак  сыйымдылығы  50  м3

  және  биіктігі  18  м  Рожковский  жүйесіндегі 

болат  мұнараны  қабылдаймыз.  Нәтижесінде  тек  түйіндік  жинақталған  су 

шығындары  желісін  аламыз.  Су  таратушы  желі  схемасы  2.4  суретте 

келтірілген.  

ІІ  көтергіш  сорап  станциясы.  І  көтергіш  сорап  станциясы  таза  су 

резервуарларынан суды алу және оны су айдағыш мұнара мен елді мекеннің 

су тарату желісіне беру үшін керек. 

 

1)  жұмысшы  сораптарының  санын  таңдау.  ІІ  көтергішті  сорап 

станциялары  су  құбырларындағы  жұмысшы  сораптардың  саны  келесі 

шарттарға байланысты анықталады:  

а)  Ең  жоғарғы  су  қолдану  сағатында  мұнарадан  желіге  су  берудің 

шамасы, осы сағаттағы су шығынының 8 - 15% құрау қажет.  

б) Сорап станциясы ең жоғарғы су шамасын мұнара резервуарына беру 

сағатында және станциядағы барлық жұмысшы сораптардың жұмысы кезінде 

мұнараға берілетін су мөлшері осы сағаттағы су шығынының 25 - 30%-інен 

аспауы керек.  

в)  ІІ  көтеру  сорап  станциясында  жиірек  2  -  3  жұмысшы  сорап  орнату 

қабылданады, өйткені бұл жағдайда алдыңғы 2 шарт қамтамасыз етіледі және 


 

сораптардың жұмыс істеу графигі тәулік бойына сораптардың ең аз қосылуы 

шамасын береді.  

ІІ  көтеру  сорап  станциясының  су  құбырының  жұмысын  агрегаттар 

санын  ең  жоғарғы  сағаттық  су  қолдануды  жабу  шартынан  қабылдауға 

болады:  

2

12

,2

17

,4

85

,8

min


max

саса

Q

Q

n

 мұндағы  n – жұмысшы агрегаттар саны.  

 

Резервтік  сораптар  санын  жұмысшы  сораптар  санына  және  сорап станциясының  сенімділік  категориясына  байланысты  1  дана  қылып 

қабылдаймыз.  

 


Каталог: diplom -> 2015 -> eef
eef -> Дипломдық жұмыстың негізгі бағыттарын дәлелдейтін графикалық бөлімдер орындалған
2015 -> Дипломдық жобаның тақырыбы «scada программалар қолдануымен авв контроллер оқу стендін құрастыру»
2015 -> Бизнес-план, а также рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности
eef -> Дипломный проект посвящен разработке системы энергоснабжения
2015 -> В данной выпускной работе рассматриваются вопросы исследование
2015 -> Применением программы «SystemView». Рассмотрены вопросы организации охраны труда и безопасности
eef -> Дипломдық жоба «Шардара балық»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет