Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тіліжүктеу 2.18 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата05.02.2017
өлшемі2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6

Г. БЕЙСЕМБЕКОВА,

мєдениет үйінің көркемдік

жетекшісі.

А.ЌАСЫМОВА,

 спорт нұсќаушысы.

Мойынты кенті.

 Ұлыстың ұлы күні - Наурыз мерекесін  Тал-

ды  ауыл тұрғындары ерекше ќарсы алды. Ме-

реке алдында  ќазаќ күресінен  ауылымызда

аймаќтыќ «Шет барысына» іріктеу, 2002-2004

ж аралығындағы жасөспірімдер  арасында ќазаќ

күресінен турнир өткізілді. Турнирге Ауған со-

ғысының ардагері,  «Байбала» шаруа ќожалы-

ғының жетекшісі  Б.Єбдікеров демеушілік

көрсетті. Жарысќа Аќтоғай ауданы, ауданы-

мыздың Кеншоќы, С.Сейфуллин, Үңірек,Тағы-

лы, Аќсу-Аюлы, Нұраталды, Аќсу, Шопа  елді-

мекендерінен жєне Талды ауылының спортшы-

лары ќатысты. Жасөспірімдер бес  салмаќ дєре-

жесі бойынша сайысќа түсті. 28 келі салмаќта

бірінші орынды  А.Серікбаев А,  екінші орынды

А.Алтаев,  үшінші орынды Є. Мєден иеленсе ,

32 келіде бірінші орынды О.Кенесбаев , екінші

орынды А. Рашидов, үшінші  орынды  И.Нұрғали

жеңіп алды. Ал,38 келі салмаќ дєрежесінде

бірінші орынды Е.Ныќаш , екінші орынды Е.Ќай-

ни , үшінші орынды  Е.Азамат  алса, 42 келі

салмаќта бірінші орынды  А.Сұлтанов А, екінші

орынды М.Амантай , үшінші орынды  М.Амантай

иеленді, 46 келі салмаќта бірінші орынды

Б.Єбілда , екінші орынды М. Ержұманов, үшінші

орынды И.Балбеков  жеңіп алып, женіске жетті.

Жеңімпаздар мадаќтама, медаль, бағалы сый-

лыќтармен марапатталды.

Сонымен сайлау күні көшеаралыќ волей-

бол  ойынынан жарыс ұйымдастырылды. Жең-

імпаздарға мадаќтама грамоталары мен баға-

лы сыйлыќтар табыс етілді. Бұл жарыста бірінші

орынды Є.Шєйкенов көшесі алса, екінші орын-

ды  “Наршөккен” көшесі, үшінші орынды Д.Смай-

лов көшесі жеңіп алды.

Наурыз тойы жалғасын тауып,

бүлдіршіндерге арнап «Айгөлек» байќауы

өткізілді. Байќауға 25 бала ќатысып жас ара-

лыќтары бойынша 3 кезеңге бөлінді. Бірінші

кезең  3-6 жас аралығында. Бұл кезеңде бірінші

орын Түсіп Мирасханға, екінші орын Бексұлтан

Айшолпанға, үшінші орын М.Cоветке берілді.

Ал, екінші кезеңдегі  7-12 жас аралығын-

дағы  бас жүлдеге   Жєнібек Диана лайыќ деп

танылса,  бірінші орын  Жұманбетова Мөлдірге,

екінші орын А.Түсжановаға, үшінші кезеңде  13-

16  жас аралығында  жеңімпаз  Табиғат Жұма-

шеваға  берілді. Ќатысќан барлыќ жас өнер-

паздарға бағалы сыйлыќтар беріліп,

бүлдіршіндер көңілді тарќасты. 22 наурыз күні

мєдениет үйіне еңбектеген баладан еңкейген

ќартќа дейін ағыла бастады. Ұлттыќ киім киіп

ауылдың сєнін келтіріп, жоғары көңіл күймен

дєстүрлі  көше сайысына саќадай  сай дайын-

дыќпен келді. Биылғы жыл  єр көшеден жас

келіндер ќатысып, жарыс тартымды өтті.

Көше өкілдері ас мєзірі, наурыз көжелерін

алып келіп, халыќќа таратып, мереке өте көңілді

өтті. Көшелердің ішінде бас жүлдеге Сеңкібай

көшесі мен Бейбітшілік көшесі ие болды, келін-

дері Нұрланќызы Айнұр мен Аман Жұлдызай-

лар ұлттыќ салт дєстүрге  сай өздерінің  білікті

екендерін көрсетті. Ќалған ќатысушылар  Ма-

занова Эльмира,Тиштыќбаева Айсұлу, Дүйсе-

бекова Єсел, Нұрбаева  Айгүл, Єбдуалиева Эль-

миралар берілген тапсырмаларды өте жаќсы

орындап, көрермендер ќошеметіне ие болды.

Мерекені єн-күймен көріктендіріп «Наршөккен»

ансамблі толыќтырып отырды. Жеңімпаздар ба-

ғалы сыйлыќтармен марапатталды.

Д.МАЌАНОВ,

 бас маман

Талды ауылы.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Нұр себеле Ұлыстың ұлы күні

Бірлігі артќан мереке

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

тып, жиналғандар ризашылыќ танытты. Ме-

рекелік кеште ұлттыќ салт-дєстүрден

көріністер көрсетіліп, тұсау кесер рєсімінде

Нұрғиза єже бүлдіршіннің тұсауын кесіп,

Медет атамыз сєбиге аќ батасын беріп,

шашу шашылды. Кештің соңы  ата-єже-

лерімізге жайылған аќ дастарханнан дєм

беріліп,  ауыл аќсаќалдары  баталарын

берді.

                              Б.БАЯМАНОВА, мұражай ќызметкері

Мұражайдағы мерейлі мереке

Самарќанның  көк

тасын  ерітіп, алтын

күрекпен  жер  жүзін

жібітіп, тас  жүректерді

мейіріммен  үгітіп, жеті

ќат  жер  астына  дейін

балќытып, жыл  ќұста-

рының  єнін шалќытып,

елімізге  ќұт-берекені

үйгізіп  келген  Наурыз

мейрамы ќарсаңында

Аќадыр кенттік балалар

кітапханасы ұжымының

жєне  Ю.Гагарин атын-

дағы мектеп лицейдің

3а сынып  жетекшісі Т.Мұќыжанованың ұйым-

дастыруымен оќушылар арасында   «Ќош

келдің, Наурыз» атты єдеби-сазды сағат

өткізілді.

Мерекелік сағат өтетін оќырман  залы

єсем безендіріліп, ұлттыќ киіз үй, ќоржын-

дар  ұлттыќ  музыкалыќ  аспаптардан көрме

ќойылды.

Мерекелік сағатты «Наурыз» єнімен Рыс-

бай Ұлжан мен  Єйгерім Смағұлова  ашты.

Кітапхана ќызметкерелері  наурыз наќыш-

тарымен таныстырып,  «Алтын ұя» ойынын

сұраќ ќойып ойнатып,  «Ең маңызды бата»

сайысын өткізді.

Сағат барысында  Расул Бидєулетов

«Той жыры» єнін , Баќыт Ахметєлі «Науры-

зға шашу» єндерін тарту етті.

Сондай-аќ, балалар атадан ќалған на-

ќыл сөздер мен шешендік сөздер айтты. Ме-

рекелік сағат соңында ұлдар  «Ќара жорға»

биін билеп берді.

Мереке соңында  кітапхана ұжымы

оќушыларға  алғыстарын  білдірді.Өз тілшімізден.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

 Бейсенбі, 31 наурыз 2016 жыл

6

           

№0006


           

№0001


           

№0007


           

№0005


           

№0004


Еске алу

ХАБАРЛАНДЫРУ

Еске алу

           

№0003


Еске алу

           

№0004


Еске алу

Еске алу

Еске алу

Еске алу

Еске алу

           

№0001


           

№0007


           

№0005


Ќарабұлаќ ауылының тумасы, ағайын туыстың жа-

нашыры, немерелерінің сүйікті атасы, еңбегімен еліне

елеулі, халќына ќалаулы болған ардаќты азамат Иса-

тайұлы Жаңбырбай (Ќозыбай) єкеміз аќпан айы-

ның 28 күні дүниеден озды. Исатайұлы Жаңбырбай

1941 жылы 2 аќпанда Шет ауданы 10 ауылдың Жам-

был колхозында дүниеге келген. Соғыстан кейінгі ќиын

жылдарда еңбекке ерте араласып артындағы бауырла-

рына көмек беріп алға жетеледі. 1960 жылдардың орта

кезінен бастап Аќжал кентінде еңбек жолын жалғас-

тырып зейнетке шыќќанға дейін бір кєсіпорында еңбек

етті. Еңбегі еленіп маќтаулармен марапатталды. Жол-

дасы Күлпара екеуі екі ұл, үш ќыз тєрбиелеп өсірді.

Балаларының єрќайсысы ел үшін еңбек етіп, ұрпаќ өсіріп

отырған отбасы иелері. Бұл фєниде мєңгілік пенде жоќ,

өзеннен өтер өткел жоќ, төрге шыќса төбедей, төбеге

шыќса төредей болған адалда аќкөңіл болған

єулетіміздің ендігі үлкені жаќыны мен алысын тең көре

білген Жаңбырбай єкемізді өлімге ќиюға да, арамызда жоќ екеніне сенуге де өте

ќиын, біраќ  Алла  ісіне шара жоќ көндігесің. Ендігі ќолдан келері єкеміздің асыл

бейнесін сағына еске алып, рухына дұға бағыштау. Топырағы торќа болып, ќабіріне

Алланың нұры жауып, рухы бейіштің төрінде шалќысын.

Өзің жоќсың, жылжып өмір өтіп жатыр сатылап.

Ќолда болса кешер едік мєңгі ғұмыр сатылап.

Тағдыр солай шара жоќ ќой көңіліміз жаралы.

Ұмыта алмай ќиналды ғой Жаңбырбайдай ағаны.

Еске алушылар: жұбайы - Күлпара, бауырлары, балалары, немерелері.

Марќұмның 40 күндік асы 3 сєуір күні Ќарағанды ќаласында сағат 13:00-де

«Сұлтан» дємханасында беріледі. (Космонавтов көшесі 61). Асќа туған-туыс, ќұда-

жекжат, дємдес болған, көз көрген жора жолдастарын шаќырамыз.

Еңбекшіл  ауылының тұрғыны болған, ардаќты

єке, абзал ата Єбдіќасұлы Сєбеттің фєниден

баќиға озғанына  10 жыл толып отыр.

Асќар таудай ардаќты єкемізді сағына еске

алып,  єруағына ќол жайып, ќұран бағыштаймыз.

Жатќан жеріңіз жайлы, ќабіріңізге Алланың нұры

жаусын дейміз.

10 жыл толды өзіңді єке жоќтағалы,

10 жыл толды ғазиз жүрек тоќтағалы.

Жүргенде жер бетінде ұрпаќтарың,

Есімің мєңгі есте саќталады.

Бүгінде жүрмесең де арамызда,

Бєрібір мєңгіліксің санамызда.

Рухыңа дұға арнап бағыштаймыз,

Сағынып өзіңді еске аламыз да.

Еске алушылар: балалары, немерелері, жиендері, Єбдіќасовтар

єулеті.

10-шы сєуір күні “Аќсу-Аюлы” дємханасында сағат 11.00-ден бастап  мар-

ќұмның  ќайтќанына 10 жыл толуына орай ќұран бағыштап, ас береміз.

Асыл жар, балаларының ардаќты єкесі болған,

Еңбекшіл ауылының тұрғыны Єбдіќасов Ерболат

Сєбетұлының баќилыќ болғанына  10-шы сєуір күні

10 жыл толады.

Асќар таудай єкеміздің жатќан жері жарыќ, то-

пырағы мамыќ, ќабірі нұрға толып, пейіштің төрінде

болсын демекпіз.

Байќалмай өтеді екен өмір деген,

Өткені ешќашанда білінбеген.

10 жыл болды єкеміздің жоќтығына,

Көрінбей жарќын жүзі күлімдеген.

Єкеміздің ќабірі нұрға толсын,

Жаќќаны шыраќ, мінгені пыраќ болсын.

Єруағыңмен біздерді желеп-жебеп,

Дұғамыз бағыштаған ќабыл болсын.

Еске алушылар: жұбайы - Баќша, балалары - Елдос, Нұрсұлтан, Гүлдана,Асұлан, Ислам, Єбдіќасовтар єулеті.

Марќұмның рухына ќұран бағыштап, 10-шы сєуір күні “Аќсу-Аюлы” дємха-

насында сағат 11.00-ден бастап ас беріледі..

Аќсу-Аюлы ауылының тұрғыны бол-

ған, отбасының ќорғаны, аяулы ана, не-

мерелерінің сүйікті єжесі АхметжановаНұрғайша Ағзұмќызының дүниеден өткен-

іне 9-ші сєуір күні 40 күн толады. Нұрғайша

ұстазымыз 40 жылдан астам М.Горький

атындағы мектеп-гимназиясында матема-

тикадан сабаќ берді. Ол өмірінің мєнді де

сєнді кезеңін балаларға білім беруге,

тєрбие беруге арнады. Ќазаќ ССР халыќ

ағарту ісінің озыќ ќызметкері еді. Бірќа-

тар салалыќ марапаттарға ие болған.

Осы жылдың мамыр айының 12-і күні

80 жылдыќ мерейтойын өткіземіз деп едік.

Амал ќанша? Сұм ажал арамыздан алып

кетті.

Нұрғайша Ағзұмќызымен біздің жастыќ шаќтарымыз, болашаќөміріміз бір мектепте бірге өтті. Бєрімізге ұстаз, дос, аќылшы бола

білген асыл жан еді. Сізді ешќашан да ұмытпаймыз.

Жатќан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торќа, ќабіріңізге нұр

төгілсін.

Іздейді ќимас досын көңіл єлі,

Жалғасар сенсіз талай өмір єлі.

Арнайды бата-дұға єріптестер,

Баќұл бол, хош мєңгіге, аќылшы жан.

Сағына еске алушылар: єріптестеріңіз бен шєкірттеріңіз - Зузу-

лина Л.И, Р.Иксанова, Ободовская А.В, Г.Маясарова, С.Бимағанбе-

това, Т.Шахина, Сафонова Л.В, Р.Серикова, Ќ.Нұрбекова.

Аќсу-Аюлы ауылының тұрғыны болған, ардаќты анамыз, неме-

релерінің сүйікті єжесі Ахметжанова Нұрғайша Ағзұмќызының фєни-

ден баќиға озғанына сєуір айының 9-ы

күні 40 күн толады.

Анамыздың аялы алаќанын, мейірім-

шуаќќа толы жарќын жүзін, даналыќ

аќыл сөздерін сағынышпен еске ала

отырып, пейіштен орын бұйыртсын деп,

рухына дұға бағыштаймыз.

Кісілігі дүйім елге ќаныќ бєрі,

Еңбек етті шаршамады, жалыќпады.

40 жыл бойы аяулы ұстаз болып,

Бар білімін шєкірттеріне дарытќаны.

Балаларға өнеге еді басќан ізі,

Келді де жабырќатты өмір заңы.

Балалардың аяулысы еді марќұм,

Мейірімге толы еді иман жүзі.

Еске алушылар: балалары, немере-

лері, Єлкеевтер єулеті.

Марќұм анамыздың 40 күндік асы 9-шы сєуір күні “Мерей”

дємханасында сағат 13.00-ден бастап беріледі. Асќа туған-туыс,

ќұда-жекжат, көрші-ќолаң, анамызды танитын барлыќ жамағатты

шаќырамыз.

Єріптесіміз  Омаров Ерғалы Жамантайұлының өмірден озғанына 3-ші

сєуір күні 40 күн толып отыр. Марќұмның жатќан жері жайлы, топырағы торќа,

жаны жєннатта болсын деп еске алып, рухына дұға бағыштаймыз.Ерғалы Омаровтың ќайтыс болар алдын-

да анасына шығарған єні.

Өзгермеген еш уаќыт көз ќарасың,

Аяулымсың, Ардаќтымсың, сен дарасың.

Сенің жылы, єлдилі асыл үнің,

Емдеген жүректің де мұз жарасын.

Асыл Ана!

Күлімдеп жүре берші єрдайым.

Оңынан туа берсін күн-айың.

Алаңсыз өмір сүріп бұл фєниде,

Баќытыңды тек Алладан сұрағын.

Осы күн,

Біз үшін мереке, думан бүгін,

Жүрегімен ќұттыќтайды асыл ұлың.

Денің сау жадырап жүре бер деп,

Себебі Анашым туған күнің!

Еске алушылар: мєдени-сауыќ орталығының ұжымы.

Кеншоќы ауылының тумасы,

ауылымыздың аяулы азаматы, өнер

көшінде өзіндік  ізі ќалған дарынды

өнерпаз, аќ көңіл адал бауырымызОмаров Ерғалы Жамантайұлын

небары 29 жасында сұм ажал орта-

мыздан алып кетті.  Алланың жазуы-

на не шара? Жаның жєннатта, тєнің

рахатта болсын дей отырып, ќимас-

тыќпен еске аламыз.

Көшеде сол күндердің ізі барды,

Ізіңе ілесе алмай жүзі ќалды.

Аќпанда жүректегі домбырамның,

Бір шегін ажал тартып үзіп алды.

Тірлікті кешіп өтіп талай ќиаң,

Болғанын ќалап едім арайлы ұлан.

“Аякөзді” аспанға сыйдырушы-ең,

Аядай көрге сені ќалай ќиам.

Өмір ме, өмірді ел тегіс көрсе,

Тағдырдың жазуы осы теріс келсе.

“Ќоштаспаймыз” деуші едің

                                   көріскенше,

Ќоштаспаймыз баќұл бол

                                   аңќылдағым.

Еске алушылар: Кеншоќы

ауылдыќ округінің єкімі

аппараты жєне мєдениет

үйінің ұжымы.

05.03. 2016 жылы ќайтыс болған

Жакупов Кайрулла Жумансейтовичтің

атына мұрагерлік іс ашылды. Осы іске

ќатысы бар мүдделі тұлғалар нотариус

Г. Сұлтановаға  хабарласуға болады. Ме-

кен жайы: Шет ауданы, Аќадыр кенті,

Абай даңғылы, 31 үй.

05.11. 2015 жылы ќайтыс болған

Коцур Пелагея Филипповнаның атына

мұрагерлік іс ашылды. Осы іске ќатысы

бар мүдделі тұлғалар нотариус Г.Сұлта-

новаға  хабарласуға болады. Мекен жайы:

Шет ауданы, Аќадыр кенті, Абай даңғы-

лы, 31 үй.

Кадирбаева Венера Даулетбайќызы-

ның атына 1999-2000 оќу жылында

Жаңа-Арќа ауданындағы Аќтау орта

мектебінен 11 жылдыќты бітіргені

жөнінде берілген №0236050 аттеста-

ты жоғалғандыќтан жарамсыз деп са-

налсын.


ЖАРАМСЫЗ ДЕП САНАЛСЫН

Аќмағанбет Абай Төлеутайұлының

атына 22.04.2009 жылы берілген жеке

меншік ќұќығын растайтын №053004

актісі жоғалғандыќтан жарамсыз деп

саналсын.           

№0002


ЖҰРТШЫЛЫЌ НАЗАРЫНА!

“ЖЭС” ЖШС-нің “Шет -Энерго” ЖШС-нің ќызмет көрсе-

тетін аумағынан кетуіне байланысты осы аумаќќа “Шет Энер-

гоСнаб” ЖШС-і 01.05.2016 жылдан бастап электрэнергиясын

алып сату ќызметін атќаруға кіріседі, осыған байланысты осы

кєсіпорынмен келісім-шартќа отыруларыңыз сұралады.

Ауылдыќ округтер: Аќсу-Аюлы, Нұраталды, Ќызылќой,

Шопа, Аќсу, Пикет, Аќќияќ, Грп, Аќшоќы, Аќбауыр, Кен-

шоќы, Ќарғалы, Талды, Жаңа-жұрт, Комсомол, Байбала, Батыќ,

Аќой, Красная поляна, Пикет, Деріпсал, Бұрма, Мұхтар,

Үңірек, Ќармыс, Ќұттыбай, Тұмсыќ, Еңбекшіл, Аќсу, Ќай-

раќты, Аќтөбе, Жоғарғы Ќайраќты.

Мекен жайы: Ќарағанды облысы, Шет ауданы, Аќсу-Аюлы

ауылы, Жапаќов көшесі 1, тел: 8 71031 21-339, 8 71031 21-2-

32.

Аќсу-Аюлы ауылының ту-масы, сүйікті ұл, асыл жар,

ардаќты бауырымыз НілдібаевЄнуар Нұрмағанбетұлының

фєниден баќиға озғанына  сєуір

айының 9-шы жұлдызында 40

күн толады.

Аќ көңіл, туған-туысќа

ќадірлі, асыл азаматымызды

сағынышпен еске алып, Ал-

ладан алды жарыќ, топырағы

мамыќ болсын деп тілейміз.

Сыймадың осы заман

                   талғамына,

Жетпедің талай асыл

                    арманыңа.

Сырќаттың ерте ілігіп

                     ќармағына,

Оќыстан ажал сені ќармады

                        да.

Бауырлардың єрќашан

                     есіндесің,

Шыдай білген ќазаның

                   салмағына.

Єруағыңа дұғамызды

                  бағыштаймыз,

Тєуба деп, тұяғыңның

                   ќалғанына.

Еске алушылар: анасы-Каталог: uploads -> source
uploads -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
uploads -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
source -> Пайдаң тисін демекші, Би- ата мазарын тұрғызуға кәсіпкер Махмұт мырза алты
source -> Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі
source -> Қанатың талмасын, мақпал
source -> Телебағдарлама 27-шілдеден 2-тамызға дейін ДҮйсенбі, 27-шілде 7 СЕйсенбі, 28-шілде
source -> Арсы күресі бес жарым ғасырға, берісінде Жоңғар
source -> Қ азақтың маңдай алды мақтаулы ері Ақжолтай
source -> Д ә у р е н талантты спортшы. Тоқса ныншы жылдың орта кезінен бастап


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет