Grade 3 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learningжүктеу 2.76 Mb.
Pdf просмотр
Дата28.02.2017
өлшемі2.76 Mb.

January 2015 

Unit 3 


Grade 3 

Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills 

for lifelong learning.  

Международная  школа  «Мирас»  города  Астаны  обеспечивает  образование,  способствующее  всестороннему  развитию    учащихся  и  приобретению  ими  навыков  непрерывного 

самообразования в стимулирующей и благоприятной школьной среде

Астана  қаласындағы  Халықаралық  «Мирас»  мектебі  ынталандырушы  және  қолайлы  ортада    оқушылардың  жан-жақты  дамуын  және  үздіксіз  білім  алу  дағдыларын  игеруін 

жабдықтайтын біліммен қамтамасыз етеді. 

IBO MISSION STATEMENT 

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more 

peaceful world through intercultural understanding and respect.  To this end the organization works with schools, governments and international 

organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment.  These programmes encourage students 

across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be 

right. 

UOI 

 

Үшінші  зерттеу    тақырыбы  «Біздің  денеміз»деп  аталады.  Тақырыпты  өту  кезінде  оқушылар  адам  денесінің 

құрылысын  оқып,  оның  органдары  және  жүйелерімен  танысып,  физикалық  және  эмоциялы  денсаулықты  зерттеу 

жұмыстарын  жүргізеді.  Оқушылар  зерттеу  барысында  түрлі      ресурстарды,  оған  қосымша  стетоскопты,  резеңке 

сүйектерді,  сүлденің  қалыптарын      өте  қызықты  пайдаланады.Біз  қызметтің  спорт  көріністерін  ұйымдастырамыз,  

оқушылармен   физикалық  және  эмоциялы  денсаулық  туралы    әңгіме  өткізу  үшін дәрігерлерді  және  психологтерді 

шақырамыз. Қымбатты ата-аналар, егер сіздің отбасыңыздың мүшелерінен кәсіби медициналық қызметкер(практик) 

болып  табылса,  егер  сіз    мектебімізге  уақыт  тауып  келсеңіз,  студенттермен  өз  білім  және  тәжірибелеріңізбен 

бөліссеңіздер,  сіздерге  алғыс  білдіреміз.  Сіздерден,  егер  зерттеу  тақырыбы  бойынша  студеттермен  сөйлескілеріңіз 

келсе,  біздің  топтың  кез-келген  мүшесімен  хабарласуларыңызды  өтініп  сұраймыз.  Дизайн  технологиясы 

сабақтарында  оқушылар  адамның  түрлі  жүйесінің  қалыптарын  жасайды,  сүлдені  және  асқорытқыш  жүйелермен 

бірге.  Алдымен  студенттер  өз  сыныптастары  туралы  (бой,  салмақ,  көздің  түсі  және  т.д.)деректер  жинайды,  кейін 

информатика  сабақтарында  кесте  және  диаграмма  құрастыру  үшін  жинаған  деректерді  Microsoft  Excel  кестелеріне 

енгізіп, пайдаланады. Оқушылар онлайн бағдарламасында адамның дене құрылысы және эмоциямен де жұмыс жа-

сайды.Ақпараттық технологиялар арқылы дене бөліктерін салады, оның атауларын жазады. 

В ходе изучения третьей темы исследования «Наше тело» темы учащиеся будут исследовать строение тела человека, 

изучать его органы и системы, рассуждать о важности физического и эмоционального здоровья. Ученики будут ис-

пользовать различные  ресурсы, включая стетоскопы, резиновые модели костей и скелета для изучения темы иссле-

дования,  которая  обещает  быть  одной  из    самых  интересных  и  занимательных.  Мы  организуем  спортивные  игры, 

пригласим  докторов  и  психологов  для  беседы  с  учениками  о  физическом  и  эмоциональном  здоровье.  Если  кто-

нибудь из членов Вашей семьи является профессиональным медицинским работником (практиком), мы будем очень 

признательны,  если  бы  они  нашли  время  посетить  нашу  школу,  чтобы  поделиться  своими  знаниями  и  опытом  со 

студентами. Пожалуйста, свяжитесь с любым членом нашей команды, если пожелаете встретиться с  учащимися 3-их 

классов. На уроках технологии дизайна ученики создадут модели различных систем человека. Также студенты будут 

собирать данные о  своих одноклассниках (рост, вес, цвет глаз и т.д.), чтобы на уроках информатики  внести собран-

ную информацию в таблицы Microsoft Excel для построения графиков и диаграмм. Ученики будут работать с онлайн-

программами для подробного изучения не только строения человеческого тела, но и  эмоций,  посредством информа-

ционных технологий учащиеся нарисуют части тела, указав  их названия. 

Our third Unit is entitled ‘Our Body’. During this Unit, students will investigate the complexity of the human body, exploring 

the concepts structure and system, and finding about out about physical and emotional health. Students will use a variety of 

learning resources including toy stethoscopes, rubber bones and skeleton models to explore the Unit, which promises to be a 

fun-filled  one.  We  will  organize  sporting  activities  and  will  invite  the  school  doctor  and psychologists  to  share  tips  about 

physical and emotional health with our students. Should you or any member of your family be a professional medical practi-

tioner, we would be most grateful if you would care to come in to school to share your expertise with our students. Please 

contact any member of our team if you would like to volunteer to speak with our students about this Unit. During DT lessons, 

students will create models of human systems, including skeletal and digestive systems. Students will collect data pertaining 

to physical features of their peers (height, weight, eye colour etc.) and, during ICT lessons, will use Microsoft Excel to tabu-

late this data, subsequently using it to create various charts and graphs. Students will use online programmes to find out more 

about the human body and emotions. They will also use ICT to draw and label parts of the body. The summative assessment 

task for this Unit will be presentation of their exercises.

 

Students will work in groups to prepare for this. They will be assessed during the planning, preparation and presentation phases according to criteria on an assessment rubric which will be created 

with  students  earlier  during  the  Unit.  Students  will  finally  showcase  their  learning  experiences  and  will  show  to    Primary 

School exercises of health. 

 

Grades 3 teachers Key dates: 

 8 January - 2nd 

Semester starts 

 21-23 January-

Three Way 

Conferences 

(KG—Grade 5) 

 26-30 January– 

ARTs festival  

 4 


February– 

Open  Door  Day 

(KG-Grade 5). 

 4 


February– 

P r e - S c h o o l 

Sports Day.  

 9-13  February– 

Book 

W eek 


( P r e - S c h o o l -

Grade 5) 

 9-13  February– 

C r e a t i v i t y  

Week (Grade 1) 

Inside this 

issue: 

UOI Languages  Mathematics  ARTs 

 Photos of stu-

dents works  

Primary School 

Newsletter 


  English 

 

Group A 

Our 3


rd

 unit will be devoted to improve students’ writing skills. Children will participate in reading circles; they will listen and sing songs, 

which will help them learn new words to enhance their vocabulary. They will create a “Body Book” and some memory games to show the 

main features of our body. We will continue with our spelling list every Monday and one vocabulary list per unit of inquiry.           

Alejandra Echeverri 

Group B 

During this Unit students will explore a range of text types, engaging in reading and listening comprehension exercises to explore mes-

sages in texts. They will develop their writing skills as they construct information reports and descriptive texts related to the Unit. Stu-

dents will begin to learn how to make a small research and to share their findings using Power Pont Presentations. Students will continue 

to focus on verb tense as part of grammar development, and it is hoped that this will result in a decrease in grammatical errors in both 

spoken and written work. Regular spelling and vocabulary activities will continue. It was a pleasure meeting with many of you during the 

recent Parent-Teacher Conferences. Thank you for all the feedback you shared. It is pleasing to note that many students are becoming 

increasingly comfortable in using English as a language of communication. Many parents have been following up weekly spelling test 

preparation, homework completion and regular reading at home, and this is a much-valued contribution to the development of our stu-

dents’ language skills. Indeed, your support is a vital component of the partnership that underpins the academic success of our students.  

Earll Supnet 

Group C 

Students will explore the function and mysteries of their bodies. They will produce an informational booklet and will read non-fiction 

books to build and expand their understanding  about the unit. Spelling and homework will continue as usual. 

Fatma Trabelsi Page 2 

Primary School Newsletter 

Kazakh Language in Grade 3A 

Қазақ  тілі  сабағында  студенттер    сөздіктерді  жазады,  зерттеу  тақырыбы  бойынша  мұгалімнің  бағыттауымен  сөз,  сөйлем, 

жоспарды  пайдаланып,  мәтіндер  құрастырады  және  жазады. Сонымен  бірге  олар зерттеу  тақырыбына  байланысты  мәтіндерден 

зат есім, түбір, жалғаудың жазылуын  түсіндіріп, морфологиялық талдау жасайды.  

Әдебиеттік оқу сабағында әдеби шығармаларды және өзінің шығармашылық жұмыстарын, әртүрлі суреттеудің түрлерін, көркем 

шығармаларды пайдаланады(эпитет, салыстыру, гипербола). Студенттер ауызекі тіл мәдениетін  және оқырман өрісінің дамуын, 

ораторлық зейіндерді және коммуникативті дағдыларды дамыту жұмыстарын жүргізеді. Олар  рөлдік  ойындарға араласады және 

өзінің шығармашылық жұмыстарына презентация  жасайды. 

                            

Мухаметжанова А. Р. Kazakh Language in Grades 3B&3C 

 

3-сынып  оқушылары  қазақ  тілі  сабақтарында  жазу,  оқу,  сөйлеу  дағдыларын  жетілдіруді  жалғастырады.  Олар  мәтіндер  мен өлеңдерді мәнерлеп оқу,  мәтіннің ішінен зат  есім, сан есімдерді теріп жазу, тәуелдік жалғауда тұрған зат  есімдерді табу,  мәтін 

бойынша сұрақтар құрау сияқты жұмыс түрлерін орындайды. Алдағы уақытта оқушылар, көмекші етістіктермен танысып, оларды 

сөйлеу  әрекетінде  дұрыс  қолдануды,  сөздерді  жіктеуді,  иелік  форманың  жұрнақтарын  дұрыс  қолдануды  үйренеді.  «Біздің 

денеміз» зерттеу тақырыбы бойынша тіл байлықтарын дамытып, сөздік жұмысын жазады. Тақырыпқа байланысты мәтіндермен 

жұмыс жасайды (мәтіндерді оқиды, көшіріп жазады, мазмұндайды, сұрақтар құрастырады).  

Құлмағамбетова Ә.Т., Қаратаева В.ЕRussian Language  

На  уроках  русского  языка  студенты  будут  изучать  правописание  словарных  слов,  составлять  и  писать  тексты  по  теме 

исследования, используя план и опорные слова, предложенные  учителем. Также они будут работать с текстами, находить в них 

существительные    с  безударными  падежными  окончаниями,  объяснять  их  правописание,  выполнять

 

морфологический  разбор существительных.    На уроках литературного чтения ученики будут  иллюстрировать литературные произведения и свои творче-

ские работы, применяя различные изобразительные приемы, а также  примут участие в дискуссиях, используя средства художе-

ственной выразительности (эпитеты, сравнения, гиперболы). Учащиеся продолжат развивать культуру  устной речи и читатель-

ский кругозор, ораторские способности и коммуникативные навыки. Они примут участие в  ролевых играх и проведут презента-

цию своих творческих работ. 

Гапбасова И. Т., Макухина О. ВRFL   

    

    

Students will work intensively on vocabulary and grammar development. They will read and listen to unit-related poetry, songs and sto-

ries. They will continue to engage in activities to develop the six strands of language (listening, speaking, reading, writing, viewing and 

presenting).  

                                       

Saule  Serkebayeva

  


Студенттер  математика  сабағында  екінші  семестр  кезінде  «Көбейту  және  бөлу»  тақырыбына  қайтадан  оралады.  Студенттер  көптаңбалы 

сандарды  бір  таңбалы  сандарға  көбейтіп  бөледі,  толық  ондықтармен  есептеп  шығарады.  Өрнектерді      сандарды  бірнеше  есе  арттыру  және 

бірнеше есе кемітуге берілген есептердің ерекшеліктерін түсінеді.                                                                                                            

Мухаметжанова А.Р. 

На уроках математики  учащиеся   вернутся к теме «Умножение и деление».  Студенты будут умножать и делить многозначные числа на одно-

значные, производить вычисления в круглыми числами, составлять и решать выражения, используя табличные и внетабличные  случаи умноже-

ния и деления,  применять  свойства умножения на практике. Студенты будут  придумывать составные задачи  и решать их  разными способами, 

практиковаться в решении сложных уравнений, где необходимо определить зависимость между компонентам.                                                                                                                

Гапбасова И. Т., Макухина О. ВPage 3 

Unit 3 

Music

  

Учащиеся  познакомятся    с  народной  музыкой  и  национальными  интонациями  народных  танцев.  Кроме  этого  они  будут  создавать  маленькие композиции  с  использованием  слов  на  определённые  ритмы  и  находить  связь  между  вокальным  исполнением  и  дыханием  человека,  биением  

сердца и  игрой на музыкальных инструментах. Студенты закрепят имеющиеся знания  о нотном стане, ключе, размере, высотном расположении 

нот, развивая контроль звуков и расширяя знания о музыкальных инструментах; разучат песню «The body song».  

Grade 3 students will listen to music to familiarize themselves with folk music and national intonations of folk dances. In addition they will create small 

compositions with the use of words with special rhythms, find connections between vocal singing and human breathing; between pulsation and playing on 

instruments, etc. They will learn about stave, key, time and note’s pitches, develop sound controls and gain a wide knowledge about musical instruments. 

As well,  they will learn “The body song”.  

3-сынып оқушылары музыканы тыңдау арқылы халық музыкасы мен халық билерінің ұлттық нақышымен тереңірек танысады. Сонымен қатар, 

белгілі  бір  ырғаққа  байланысты  шағын  композицияларды  шығарады;адамның  тыныс  алуы,  жүрек  соғысы,  музыкалық  аспаптарда  ойнауы  мен 

вокалдық орындаушылығының арасындағы байланысты табады;нота кілті, нотаның өлшемі, олардың орналасу жоғарылығы туралы білімдерін 

бекітеді; музыкалық аспаптар туралы білімдерін кеңейте отырып, дыбыстарды бақылау дағдысын дамытады; зерттеу тақырыбы бойынша 

«The body song» әнін жаттайды.                                                                                                                         

Svetlana Shnaider 

Visual Arts 

Students  will  learn  simple  pro-

portion  of  personal  body  move-

ment.  They  will  understand  the 

meaning of realistic pictures and 

will  create  a  scene  of  family 

members.  In  this  unit  they  will 

develop the observation power to 

remember the things to create on 

the paper. 

Студенты  начнут  изучение 

простых  пропорций  человече-

ского  тела  в  движении.  Они 

узнают  назначение  реалистич-

ного  изображения  и  нарисуют 

картину  о  членах  семьи.  Соз-

давая коллажи на бумаге,  дети 

будут  развивать  навыки  на-

блюдения.      

Sholpan Tarakova                      Dance

  

  

 

  

 

 На  уроках  хореографии  учащиеся  продолжат 

изучение  упражнений  классического  танца  у 

гимнастического  поручня,  держась  двумя  рука-

ми.  В  рамках  темы  исследования  «Наше  тело»  

ребята поймут, что мы можем развивать способ-

ности  нашего  тела,  с  помощью  упражнений  у 

хореографического  поручня,  танцевальных  ком-

бинаций на середине зала и исполняя танцеваль-

ные  постановки  на  сцене./During  dance  lessons 

students will continue learning about classical dance 

exercises  at  barre.  For  the  unit  of  inquiry  “Our 

Body” children will understand that we can develop 

our body’s abilities with the help of exercises at the 

barre  and  dance  combinations  when  performing 

dance  on  the  stage./Хореография  сабақтарында 

оқушылар  гимнастикалық  тұтқаның  қасында  екі 

қолмен  ұстап  тұрып  орындалатын  классикалық 

бидің  жаттығуларын  үйренуді  жалғастырады. 

«Біздің  денеміз»  зерттеу  тақырыбы  аясында, 

о қ уш ы л а р ,   х о р е о г р а ф и я л ы қ   т ұ т қ а д а 

орындалатын  жаттығулардың,  зал  ортасындағы 

би  тәсілдері  мен  би  қойылымдарын  сахнада 

көрсетудің  көмегімен  біз  денеміздің 

мүмкіндіктерін дамыта алатынымызды түсінеді.  

Ainagul Smailova-Makhambetova 

Mathematics 

Physical  Education 

 

  

 

  

Студенты  будут изучать основные виды упражнений в 

гимнастике:  лазание  по  гимнастической  стенке,  обще-

развивающие  упражнения  с  предметами  и  на  равнове-

сие,  элементы  акробатики  (кувырок  вперед,  стойка  на 

лопатках, «мостик», полушпагат).  

During  PE  lessons  students  will  learn  new  exercises  in 

gymnastics; scale on wall bars, general exercises with dif-

ferent objects, balance, and acrobatics (handspring forward, 

stand on shoulder-blades, ‘Bridge’, half-split).  

3-сынып  оқушылары  дене  тәрбиесі  сабақтарында 

гимнастика жаттығуларының негізгі түрлерін үйренеді. 

Олар:  гимнастикалық  қабырға  арқылы  жорғалау  және 

жалпы  тепе-теңдік  сақтау  жаттығулары,  акробатика 

элементтері  (алға  қарай  аударылу,  жауырында  тұру, 

жартылай шпагатқа отыру).             

Svetlana  Malashenko 

 

 Our  Address 

Kuishi Dina Avenue 32,34,  

Astana, Kazakhstan 

TRN 620200231274 

 

Phone: +7 7172 369867 

+7 7172 369875 

+7 7172 369872 

 

Fax: +7 7172 369868 

 

E-mail: info@miras-astana.kz 

We’re on the Web! 

www.miras-astana.kz 

Grade 3  

Student’s  work and presentations  about “Weather and climate” 

Каталог: upload -> files -> pdf
files -> Grade 5 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
files -> Pre-School 2 Біз кімбіз Менің отбасым Негізгі ой
files -> Өзін- өзі тану пәні мұғалімі Асаева Дилдора Валихановна
files -> 1. 1 Қолданылуы
files -> Pre-School 1 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
pdf -> Kindergarten Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
pdf -> Kindergarten Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
pdf -> Grade 3 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
pdf -> Grade 3 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
pdf -> Презентация: а критерийі Physical Education: Video analysis: criteria B, c 5 English B


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет