ЖҰмыс бағдарламасы сызу 1 пәні бойынша 5В010700 Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналғанжүктеу 158.62 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.03.2017
өлшемі158.62 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

                                                            Нысан  

ПМУ ҰС.Н. 7.18.2/06

Қазақстан  Республикасының  білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Сәулет және дизайн 

кафедрасыЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Сызу 1


 пәні бойынша

5В010700 Бейнелеу өнері және сызу  

мамандығының студенттеріне

арналған 

мамандығының студенттеріне арналған 

Павлодар


ПӘННІҢ МАҚСАТТАРЫМЕН МІНДЕТТЕРІ

Жұмыс бағдарламасы             

 


Пәннің мақсаты – студенттерді сызбаны  жаңа талапқа

сай   әртүрлі   техникалық   сызбаны   орындауды   үйрету.   Осы

білімнің барлығы студенттің келесі курстарда оқу жоспарын

толық   меңгеруге   және   болашақ   инженердің   жұмысында

керек   болады.   Бұл   мақсаттар   курстың   негізгі   мазмұнын

анықтайды   және   мамандығы   бойынша   сызбаны   орындауға

толық мүмкіндік береді

Пәннің   міндеттері:  құрама   сызбаларды   оқи   білу,   қолмен

орындап   үйрену,   бұйымдардың   геометриялық   формалары   жайлы   және

бөлшектердің өзара орналасу жай туралы оқи білу, өндірістік қондырғының

басқару сұлбасын орындай білу керек.Пәнді игеруде  студенттер  білуге тиісті:

-

бір жүйедегі конструкторлық құжатқа (БКҚЖ) кіретін сызба  стандарты;

-

сызба орындау техникасы;-

заттың көрінісін салу тәсілі және оларды сызба 

құрастыруға;

Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

-    сызбаны өлшем құралдарымен және оқу 

құралдарымен қолдана білу;

-

қарапайым дененің геометриялық түрін анықтап олардың көрінісін    сала білу;

-

сызбаны оқу оның құрам бөлшектерін БКҚЖ-не сай стандартта орындау;

2 Переквезиттер

 

-  Геометрия           - Планиметрия;

          - Стереометрия;     Пәннің тақырыптық

жоспары


       Нысан

ПМУ ҰС.Н. 7.18.2/07        3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақы-

рыпТақырып аттары

Сағат саны

Дәріс Тәж. Зерт. СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Сызу пәні қарастыратын негізгі мәселелер. Сызбаны орындаудьщ негізгі 

ережелері және геометриялық салу

1

6

2Проекциялау әдісі

2

63

Аксонометриялық проекциялар

1

    6


4

Өзара   перпендикуляр   жазықтықтарға   тік

бұрышты проекциялау 

2

65

Көріністер. Көріністерді салу

2

     6


6

Қималар мен тіліктер

2

     6


Барлығы: 

15

303.1 ТӘЖІРИБЕЛІК  КУРСТЫҢ МАЗМҰНЫ

1тақырып. Кіріспе 

Сызу   пәні   қарастыратын   негізгі   мәселелер.   Сызбаның   қысқаша   даму

тарихы жәнс оған Қазақстан ғалымдарының қосқан ұлесі.Сызбаны орындаудьщ

негізгі ережелері және геометриялық салу.Сызу аспаптары мен жабдықтары. Сызу

аспаптарын  пайдаланудың   тиімді   жоддары.   Сызба   сызықтарьшың   түрлері.

Пішімдер. Масштабтар. Сызба қарыптары. Сызбаға өлшемдерді түсіру, өзара

параллель немесе  өзара  перпендикуляр түзулерді салу. Түзу кесіңдісін және

шеңберді  тең   бөліктерге   бөлу.   Шеңберге   жанама   жүргізу.   Түйіндесулер.

Сопақшалар (овалдар).

2 тақырып.  Проекциялау әдісі 

Параллель проекциялау әдісі. Параллель проекцияның негізгі қасиеттері.

Тік   бұрышты   проекциялау   әдісі.   Тік   бұрышты   проекцияның   негізгі

қасисттері.   Проекциялаушы   жазықтық.   Деңгейлік   жазықтық.   Шеңбердің

проекциясы.  Эллипс.   Проекцияда   көрінетіңдікті   анықтау.   Қайтымдылық

туралы түсінік.3тақырып. Аксонометриялық проекциялар 

Тік   бұрышты   координаттар   жүйесі   туралы   түсінік.  Аксонометриялық

проекциялар   туралы   жалпы   мағлұмат.  Бұрмаланукөрсеткіштері.   Нүктенің,

кесіндінің, кепбұрыштың  аксонометриялық проекциясын салу. Тік бұрышты

изометрия.   Қиғаш   бұрышты   фронталь   диметрия.   Координаттар

жазықтықтарының   біреуін   параллель  орналасқан   шеңбердің   тік   бүрышты

изометриясы   және   қиғаш  бұрышты   фронталь   диметриясы.   Геометриялық

денелердің аксонометриятық проекцияларын салу.

4тақырып.  Өзара   перпендикуляр   жазықтықтарға   тік   бұрышты

проекциялау 

Өзара перпендикуляр екі жазықтыққа тік бұрышты проекциялау (Монж

эпюрі).  Өзара   перпендикуляр   үш   жазықтыққа   тік   бұрышты   проекциялау.

Жеке   жағдайда  орналасқан   кесінділер   мен   жазық   фигуралардың

проекциялары.   Геометриялықденелердің   (параллелегипедтің,  призманың,

пирамиданың,   цилиндрдің,   конустың   және   шардың)   проекциялары.

Кесіндіде,   жазық   фигурада   және   дененің   бетінде   жатқан   нүктелердің

проекциялары.   Геометриялық   денелерді   жазықтықпен   қию.   Тесігі   немесе

ойығы бар геометриялық денелердің проекциялары. Геометриялық денелер

тобының проекциялары.5

тақырып. Көріністер. Көріністерді салу 

Негізгі   көріністер.   Негізгі   көріністердің   орналасуы.   Қосымша   және

жергілікті   көріністер.   Нәрсенің   негізгі   екі  көрінісі   бойьшша   оның   үшінші

негізгі көрінісін салу. Күрделі  геометриялық денені қарапайым фигураларға

ажырату.   Берілген   денені   негізгі   геометриялық   денелерге   (призмаға,

пирамидаға, цилиндрге, конусқа және шарға) толықтыру. Беттердің қиылысу

сызықтарын көріністерде кескіндеу. Кейбір шарттылықтар мен ықшамдаулар.

Нәрсе бөліктерінің пішінін және орналасуьш анықтайтын өлшемдер.6 тақырып. Қималар мен тіліктер 

Қималар.   Қабаттастырылған   (беттестірілген)   және   оңашаланған

(шығарылған)   қималар   және   оларды   салудағы   келісімдер.   Қималарды

белгілеу. Қима сызығы. Тіліктер туралы жалпы түсінік. Тілік пен қиманың

арасындағы айырмашылық. Қарапайым тіліктер: горизонталь тілік, вертикаль

тілік және көлбеу тілік. Керіністің белігін тіліктің  бөлігімен біріктіріп сызу.

Тілікгерді  белгілеу.   Жергілікті  тілік.  Күрделі   тіліктер:   сатышы   және   сынық

тілі.


3.2 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

CӨЖ түріЕсеп беру

 түрі


Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарынадайындық 

Сабақта


қатысуы

5 (0,3*15)

2

Тәжірибелік жұмыстарынадайындық

Жұмыс 


дәптері

Сабақта


қатысуы

15 (1*15)

3

Тәжірибелік жұмыстарды қорғау

Графикалық 

жұмыстар

Графикалық

жұмыстарды

қорғау


10

Аудиториялық   сабаққа

мазмұнына

 

кірмегенмәліметтерді дайындау  

Реферат


Сұрақтарға

жауап беру

          10

4

Бақылау шараларға дайындалу

МБ1, МБ2 

5

Барлығы


45

СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

Тақырып   1.  Сызба   сызықтарьшың   түрлері.  Пішімдер.   Масштабтар.

Сызба қарыптары. 

Ұсынылатын әдебиет:  

1, 21-25 бет;  3, 34-35 бет;  4, 6- 30 бет;

6, 225-230 бет.

 

 

 Тақырып   2.  Эллипс.   Проекцияда   көрінетіңдікті   анықтау.

Қайтымдылық туралы түсінік 

Ұсынылатын әдебиет: 

1, 52-62 бет; 3, 67-80 бет; 4, 56-64 бет; Тақырып   3.  Координаттар   жазықтықтарының   біреуін   параллель

орналасқан   шеңбердің   тік   бүрышты   изометриясы   және   қиғаш  бұрышты

фронталь   диметриясы.

 Геометриялық   денелердің

 аксонометриятық

проекцияларын салу.

Ұсынылатын әдебиет: 

1, 73-86 бет; 3, 90-100 бет; 4, 67-74 бет; 

6, 245-258 бет.

Тақырып   4.  Тесігі   немесе   ойығы   бар   геометриялық   денелердің

проекциялары. Геометриялық денелер тобының проекциялары.

Ұсынылатын әдебиет:   

1, 89-112 бет;  3, 125-137 бет;  4, 188-196

бет; 


         Тақырып   5.  Кейбір   шарттылықтар   мен   ықшамдаулар.   Нәрсе

бөліктерінің пішінін және орналасуьш анықтайтын өлшемдер.Тақырып   6.  Тілікгерді   белгілеу.   Жергілікті   тілік.  Күрделі   тіліктер:

сатышы және сынық тілі.Мамандықтың жұмыс

бабындағы оқу жоспарының

үзінді көшірмесі  

         Нысан

ПМУ ҰС. Н.7.18.1/10    

5В010700 Бейнелеу өнері және сызу  

мамандығының студенттеріне

арналған 

мамандығының студенттеріне арналған 

жұмыс оқу жоспарынан көшірме.Пәннің атауы  «Сызу 1»

№ Оқу түрі

Бақылау түрі 

Сағат


санымен

студенттер

жұмысының

көлемі 


Семестр бойынша

сағаттын таралуы

эм

ти

хсы

н

.К

ж

об

.

Кж

ұ

м.

Е

ГЖ

Б

ақ

ы

лж

ұ

м.

Барлығы


Дәр. Тәж.

СӨЖ


жа

лпы


ауд СӨ

Ж

  

1

5В010700мамандығ

ы

 үшінорта

кәсіптік


білім

негізінде

 1

 

  

45

   

15

    30

 1 Семестр 

      

15

           30

ӘДЕБИЕТТІҢ ТІЗІМІ

Негізгі

1  Лагерь   А.И.,   Колесникова   З.А.   Инженерная   графика.-М.:Высшая

школа,1985.-175 с

2  Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по черчению. - М.: 

Высшая школа,1984.- 264 с.

3  Короев Ю.И. и др.Сборник задач  и заданий по начертательной 

геометрии. М: Стройиздат,2004

          4  Крылов Н.Н.Начертательная геометрия. М: Высшая школа, 2005Қосымша

5 Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 1988.- 335 

с.

6.Борисов   Д.М.   Черчение.   Учебное   пособие   для   студентовпедагогических   институтов   по   специальности.   М.:Просвещение,1987,   с

изменениями.

7.Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие  для

студентов и учащихся. – М.: Просвещение,1990.

8.Манцветова   Н.В.,   Майнц   Д.Ю.,   Галиченко   К.Я.,   Ляшевич   К.К.

Проекционное   черчение   с   задачами.   Учебное   пособие   для   технических

специальных вузов. – М.: Высшая школа, 1978.

9.Гервер   В.А.   Творческие   задачи   по   черчению.   –   М.:

Просвещение,1991.


Пәнің жұмыс бағдарламасының

келісім беті 

 

Нысан


            ПМУ ҰС.Н .7.18.1/11

Пәннің жұмыс бағдарламаның келісу беті

Сызу 1


2009-2010 оқу жылына 

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Шығарушы

кафедра

Кафедра меңгерушінің аты-

жөні

Қолы

Келісу

күні

1

2

3

4

Document Outline

  • 5 (0,3*15)
  • 15 (1*15)
  • 10
  • 10
  • 5

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет