КӘсіптік практикажүктеу 1.52 Mb.
Pdf просмотр
Дата15.03.2017
өлшемі1.52 Mb.

“МАҢҒЫСТАУ ГУМАНИТАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ” МКҚК  

 

 

КӘСІПТІК ПРАКТИКА

 

2016-2017 оқу жылы, бірінші жарты жылдық 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нурмухамбетова Клара Хайрлиевна 

 

 

 

 

 

директордың оқу-өндірістік жұмысы  

 

 

 

 

 

жөніндегі орынбасары, 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

       

 

         

        


                                                           

№ 

Мамандықтар 

1 курс 

2 курс 

3 курс 

4 курс 

Барлығы 

1. 


0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және 

оқыту (010101 3 Мектепке дейінгі 

ұйымдардың тәрбиешісі) 

52 


54 

46 


152 

2. 


0105000 Бастауыш білім беру (010501 3 

Бастауыш білім беру мұғалімі) 

22 

29 


25 

76 

3. 


0105000 Бастауыш білім беру (010502 3 

Информатика пәнінен бастауыш білім 

беру мұғалімі) 

27 


24 

21 


72 

4. 


0105000 Бастауыш білім беру (010503 3 

Шетел тілінен бастауыш білім беру 

мұғалімі) 

50 


49 

53 


152 

5. 


0105000 Бастауыш білім беру (010504 3 

Ӛзін-ӛзі тану) 29 

27 


24 

80 

6. 


0103000 Дене тәрбиесі және спорт 

(010302 3 Дене тәрбиесі және спорт 

мұғалімі) 

55 


45 

30 


130 

7. 


0111000  Негізгі орта білім беру (011106 3 

Математика мұғалімі) 

25 

25 


Барлығы: 

687 

Ӛндірістік оқыту және кәсіптік практика 

2016 -2017 оқу жылы (01.09.  -  31.12.2016ж.)

 

 

  

  

Серіктес мекемелер 

2016 -2017 оқу жылы (01.09.  -  31.12.2016ж.) 

 

 

№ 

Мамандық атау, коды 

Тәжірибе ӛтетін 

мекеменің атауы 

Мекеме басшысы 

Келісім – 

шарт 

мерзімі 

және № 

Тәжібеден 

ӛтуші 

оқушылар 

саны 

1.

 0101000  Мектепке дейінгі тәрбие 

және  оқыту 

№4 б/б 

№11 б/б 


№26 б/б 

№32 б/б 


№33 б/б 

№43 б/б 


№46 б/б 

№54 б/б 


№57 б/б 

№58 б/б 


№61 б/б 

Шолақова Г.Т. 

Казиханова А. Н.  

Шингалиева Г.З. 

Балмагамбетова Т. 

Салтанатова М.Ч. 

Сейдалиева  

Иманалиева А.Ш. 

Абдуллаева Р.Т. 

Сарсенова Н.Б. 

Оразова А.Д. 

Сейдалиева С. 

№1 

11.07.2016ж. 

152


 

2.

 0105000  Бастауыш білім  беру  

(010501 3 Бастауыш білім беру 

мұғалімі) 

Ақтау қ. №3, № 16, 

№20  орта 

мектептер 

№3 - Карабаева А.К.,  

№16 - Казиев Б.М., 

№20 - Утесинов М. 

76

 3.

 

0105000  Бастауыш білім  беру    (010503 3  Шетел тілінен  бастауыш 

білім беру мұгалімі) 

Ақтау қ. №5, №6, 

№10, №12, №21, 

№23, №28 орта 

мектептер 

№5 - Досов А.А.,  

№12 - Нургалиева 

Г.К.,  №21- Шудабаева 

С.С., №23 - Казиева 

З.А., №28 - Муканова 

Ж.Б. 


152

 


 

 

4. 0105000  Бастауыш білім  беру 

(010504 3 Ӛзін-ӛзі тану пәні 

мұғалімі) 

Ақтау қ. №12, 

№16, №20, №23 

орта мектептер 

№12 - Нургалиева 

Г.К.; №16 - Казиев 

Б.М.;  №20 - 

Утесинов М.; №23 -  

Казиева З.А. 

80 

5. 


0105000  Бастауыш білім  беру 

(010502 3 Информатикадан 

бастауыш білім беру мұғалімі) 

Ақтау қ. №5, №10, 

№16, №21, №23 

орта мектептер 

№5 - Досов А.А.,  №10 

– Испекеев Б.У., №16 - 

Казиев Б.М.,  №21 – 

Шудабаева С.С., №23 -  

Казиева З.А. 

72 


6. 

0103000   Дене  тәрбиесі және  

спорт (010302 3  Дене тәрбиесі 

және спорт пәнінің мұғалімі) 

Ақтау қ. №3, №5, 

№12, №16, №20 

орта мектептер 

№3 - Карабаева  А.К.,  

№5 - Досов А.А.,  №12 

– Нургалиева Г.К., 

№16 - Казиев Б.М.,  

№20 - Утесинов М.   

130 

7. 


0111000  Негізгі орта білім беру 

(011106 3 Математика мұғалімі) 

 

Ақтау қ. №21 орта мектеп 

№21 – Шудабаева С.С. 

25 

Барлығы: 

687 


БАЙҚАУ

 

“Жаңа технологияларды қолдану арқылы оқу қызметін ұйымдастыру”  

Мақсаты:   Студенттердің білім сапасын кӛтеру, теория мен тәжірибені ұштастыру

 

№  Балабақшалар  

Бӛбекжайлар  

Оқу  

тобы 

Студенттің  тегі, 

аты-әкесінің 

аты 

Білім беру салалары/ 

Ұйымдастырылған оқу 

қызметі. 

Сабақтың тақырыбы  

Жас тобы 

Әдіскер 

1. 


№4 «Аққу» 

МДБ-31  Мукатова Қазына 

Мырзаханқызы 

Шығармашылық:  Бейнелеу  

«Терезе қырауы» 

Ортаңғы топ 

(4-5 жастағы 

балалар) 

Оразбекова Б.Ж. 

2. 


№26 «Қарлығаш»  МДБ-31  Әкім Санзира 

Нұрдаулетқызы 

Таным. Коммуникация. Әлеумет:  

Кешенді сабақ 

«Баурсақтың тапсырмалары» 

Ортаңғы топ  Сапаргалиева Б.С. 

3. 

№ 11 «Кәусар» МДБ-31  Ергалиева Айсулу 

Абенқизи  

Коммуникация: Сӛйлеуді дамыту  

«Таңғажайып ормандағы оқиға» 

Ортаңғы топ  Оразова А.Б. 

4. 


№32 «Ақ шағала»  МДБ-32  Қалдығожаева Аян 

Ғарифоллақызы  

Әлеумет: Қоршаған ортамен 

таныстыру 

«Қазақтың тӛрт түлігі» 

Ортаңғы топ  Келдібаева А.Қ. 

5. 

№33 «Әлия» МДБ-41  Тілесбаева Айсұлу  

Сайынқызы  

Әлеумет: Қоршаған ортамен 

таныстыру 

«Менің отбасым - менің Отаным» 

Ортаңғы топ  Муканова А.К. 

6. 

№46 «Балбұлақ» МДБ-32  Сарман Түймекүл 

Сарманқызы  

Коммуникация: Сӛйлеуді дамыту   

«Менің Отаным-Қахақстан» 

Ортаңғы топ  Нурмухаметова Р.А 

7. 


№57 «Ақбота» 

МДБ-32  Утегулова Гулсая 

Метжановна  

Коммуникация: Сӛйлеуді дамыту  

«Тәуелсіздік - тұғырым» 

Ортаңғы топ  Домбаева Л.Қ. 

8. 

№58 «Балауса» МДБ-31  Нурбергенова 

Динара Сандибай 

қызы 

Шығармашылық:  Жапсыру Маңғыстау жануарлары.  «Қоян» 

Ортаңғы топ  Есболова А.  

Жюри 

1. Балмагамбетова Т.Қ., «Ақ шағала» б/б директоры 

2. Нурмухамбетова К.Х., МГК директорының оқу-ӛндірістік жұмысы жӛніндегі орынбасары 

3. Сармалаева С.К., МГК директорының тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары   

 

№32«Ақ шағала» балабақшасы  

4. Кабдолгалиева Майхан Улыкпановна,   балабақша әдіскері 

 

 

 07.12.2016 жыл 

 

  

 


 

 

№58 «Балауса» балабақшасы 

МДБ-31 т. Нурбергенова Динара 

Сандибай қызы 

“Денсаулық сақтау” технологиясы 

Әдіскер: Есболова А. 

Білім беру саласы: «Таным» 

 

Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру Білім беру саласы: «Әлеумет» 

 

Қоршаған ортамен таныстыру «Қазақтың тӛрт түлігі» 

№32 «Ақ шағала»

 

балабақшасы 

МДБ-32 т. Қалдығожаева Аян 

Ғарифоллақызы  

Әдіскер: Келдібаева А.Қ. 

 

Білім беру саласы:  «Коммуникация »  

 Сӛйлеуді дамыту «Тәуелсіздік - тұғырым

» 

 

№57 «Ақбота»

 

балабақшасы 

МДБ-32 т. Утегулова Гулсая 

Метжановна  

Деңгейлеп оқыту технологиясы 

Әдіскер: Домбаева Л.Қ. 

 

Кешенді сабақ

 

 Таным. Коммуникация. Әлеумет.  

 

 «Баурсақтың тапсырмалары»

 

 №26 «Қарлығаш»

 

балабақшасы 

МДБ-31 т. Әкім Санзира 

Нұрдаулетқызы 

“ТРИЗ” технологиясы 

Әдіскер: Сапаргалиева Б.С. 

Каталог: upload -> methodics -> files
upload -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
upload -> Этнолингвистические свойства фразеологизмов с компонентом
upload -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
upload -> Қоғамдық қатынас құралы ретінде тіл бірнеше формада өмір сүреді. Әдеби тіл
upload -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
upload -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
upload -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
files -> Сабақтың тақырыбы: Спандияр Көбеев шығармашылығы. Мысалдары мен әңгімелері. Сабақтың мақсаты


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет