Конкурстық іріктеу тапсырмаларының үлгісі 1 математикажүктеу 210.91 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.01.2017
өлшемі210.91 Kb.
түріКонкурс

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 4-сыныпқа оқушыларды 

конкурстық іріктеу тапсырмаларының үлгісі 

   

МАТЕМАТИКА 

 

 «Математика»  пəнінен    құрастырылған    тест  тапсырмалары    жалпы  білім  беретін 

мектептің 1–4-сыныптарына арналған  «Математика» пəнінің  оқу бағдарламасына  сəйкес 

əзірленген. 

 

Тест  тапсырмалары  «Мың  көлеміндегі  сандар» (1000  көлеміндегі  сандармен арифметикалық  амалдар  орындау), «Периметр», «Фигураның  ауданы», «Күрделі 

теңдеулер», «Шамаларды    салыстыру» (ұзындық,  уақыт,  масса  өлшем  бірліктерін салыстыру/түрлендіру) , «Есептер» ( 2-3 амалмен шығарылатын есептер)  тақырыптарын  

қамтиды.  

 

Тест тапсырмаларының үлгілері: 

 

1.  Амалдарды орындаңыз: 280 : 20 + 142×2 

А) 298  

В) 288 


С) 268  

D) 286 


 

2.

 

Тіктөртбұрыштың периметрі 54 м, ал ұзындығы – 18 м. Тіктөртбұрыштың  

ауданын табыңыз. 

А) 160м² 

В) 150м² 

С) 162м² 

D) 152м² 

 

3.  Теңдеуді шешіңіз: а×9=537-456 

А) 8  

В) 7 


С) 5  

D) 9 


 

4.  Минутпен өрнектеңіз: 7 сағ 15 минут 

А) 445 мин  

В) 435мин 

С) 420 мин  

D) 715 мин 

 

5.  Есепті шығарыңыз. 

Бірдей 6 жəшікте 72 кг алма бар. Осындай 5 жəшікте неше кг алма болады? 

А) 60кг 


В) 12кг 

С) 42кг 


D) 71кг 

 

Тапсырманың № 1 2 3 4 5 

Жауабы 


А 

С D D A 


 

 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 4-сыныпқа оқушыларды 

конкурстық іріктеу тапсырмаларының үлгісі 

  ҚАЗАҚ ТІЛІ 

 

 

«Қазақ  тілі»  пəнінен  құрастырылған  тест  тапсырмалары  бастауыш  білім  беру деңгейінің  2–4-сыныптары үшін «Қазақ тілі» пəнінен типтік оқу бағдарламасына (оқыту 

қазақ тілінде) сəйкес əзірленген.  

 

Тест тапсырмалары «Дыбыс жəне əріп» (дауыссыз дыбыстардың емлесі) , «Сөз жəне оның  мағынасы» (синоним,  антоним,  омоним  сөздер), «Сөз  жəне  оның    құрамы» (түбір 

сөздер, түбірлес сөздер, туынды сөздер), «Сөйлем» (жалаң, жайылма сөйлемдер, сөйлем 

мүшелері) , «Сөз  таптары» (зат  есім,  зат  есімнің  тəуелденуі,  негізгі  жəне  туынды  сын 

есім,  негізгі  жəне  туынды  етістік,  есептік  жəне  реттік  сан  есім), «Мəтін» (мəтіннің 

түрлері, мəтіннің тақырыбын анықтау, мəтінге ат қою) бөлімдерін қамтиды. 

 

Тест тапсырмаларының үлгілері:  

1. «Һ» əрпі дұрыс қойылған сөздер қатарын табыңыз: 

А) мəслиһат,халық, 

В) жихангер, хабар 

С) жахан, тарих 

D) қаһарман, жиһаз 

 

2. Айтылуы бірдей, мағынасы əр түрлі сөздер қатарын белгілеңіз: 

А) алма, тамақ, қара 

В) əдемі, сұлу, көрікті 

С) дос, жолдас, бауыр 

D) батыр, ержүрек, мықты 

 

3. Туынды сөздер қатарын анықтаңыз: 

А) шəкірт, құдықтан, дəрігер 

В) айнадай, орындық, құрылысшы 

С) ойыншық, суға, бөрік 

D) əдемі, қобызшы, жолдас 

 

4. Cөйлемнің aйтылу мақсатына қарай бөлінген қатарын анықтаңыз: 

A) жай сөйлем, жалаң сөйлем, хабарлы сөйлем 

B) жалаң сөйлем, жайылма сөйлем, лепті сөйлем 

C) хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем 

D) жай сөйлем, лепті сөйлем, құрмалас сөйлем 

 

5. Туынды сын есімдер қатарын белгілеңіз: 

A) қызыл, сарғыш, биік 

B) жаңа, қырағы, əдемі 

C) көңілді, ескілеу, балдай 

D) жасыл, қатты, ашық 

 

6. Берілген үзінді мəтіннің қай түріне жататынын анықтаңыз:   Ердостың атасы – шопан. Қыстың суық бір күні атасының қызуы көтеріліп, жатып 

қалды. Шашқан шөпті лезде тауысқан қойлар маңырай бастады. 

А) сипаттау  

В) əңгімелеу 

С) пайымдау 

D) хабарлау 


«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 4-сыныпқа оқушыларды 

конкурстық іріктеу тапсырмаларының үлгісі 

   

Тапсырманың № 

1 2 3 4 5 6 

Жауабы D 

  

 

 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 4-сыныпқа оқушыларды 

конкурстық іріктеу тапсырмаларының үлгісі 

  АҒЫЛШЫН ТІЛІ 

 

 

Test on the subject ‘English’ is designed according to the course plan for the subject ‘English’ (for teaching in English) of the level of primary education.  

 

Test consists of the following units: Article (a, an, the), verb ‘to be’, Noun (singular, plural), Tenses (Present Simple, Present Continuous, Past Simple), Adverb, Adjective, 

Numerals.  

 

Test samples 

 

1. 

Choose the right article  

Sunday is … seventh day of the week.  

A)

 A  

B)

 An 

C)

 The  

D)

 – 

 

2. 

Choose the appropriate verb form 

They …… my sisters. 

A) is 


B) am 

C) are 


D) be 

 

3. Choose the appropriate noun  Mike is not wearing … . 

A)

 trousers 

B)

 a glass 

C)

 book 

D)

 books 

 

4. Choose the appropriate answer  Did you go to the cinema yesterday? 

A)

 Yes, I. 

B)

 Yes, I am. 

C)

 Yes, I did. 

D)

 Yes, I can. 

 

5. Translate into English Жылдам - ….. 

A) slowly 

B) quickly 

C) nice 


D) beautiful 

 

6. Choose the correct question  …… Yes, she is. 

A)  Does she a doctor? 

B)  Do she a doctor? 

C)  Is she a doctor? 

D)  Are she a doctor? 


«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 4-сыныпқа оқушыларды 

конкурстық іріктеу тапсырмаларының үлгісі 

   

7. Choose the correct answer 

Two hundred and twenty  

A) 350 


B) 127 

C) 460 


D) 220 

 

 

 

 

Тапсырманың № 1 2 3 4 5 6  7 Жауабы C С B C  D 

 

  

 


«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 4-сыныпқа оқушыларды 

конкурстық іріктеу тапсырмаларының үлгісі 

  ДҮНИЕТАНУ 

 

 

«Дүниетану»  пəнінен    құрастырылған    тест  тапсырмалары    тапсырмалары    жалпы білім  беретін  мектептің 1–4-сыныптарына  арналған    «Дүниетану»  пəнінің    оқу 

бағдарламасына  сəйкес əзірленген. 

 

Тест  тапсырмалары    «Адам  ағзасы  жəне  оны  күту» (қаңқа,  бұлшық  ет,  қан айналым/тыныс  алу/ас  қорыту  мүшелері  жəне  қызметі,  жүйке  жүйесі  жəне  қызметі, 

сезім  мүшелері), «Адам  жəне  табиғат» (табиғатты  зерделеу  əдістері,  денелер  жəне 

заттар,  ауа  жəне  оның  қасиеттері,  су  жəне  оның  қасиеттері,  пайдалы  қазбалар, 

топырақ), «Өсімдіктер  мен  жануарлардың  көптүрлілігі» (өсімдіктердің  түрлері,  

өсімдіктердің тіршілік ортасы, жануарлардың түрлері)  тақырыптарын  қамтиды. 

 

Тест тапсырмаларының үлгілері: 

 

1. Ағзадағы қорғаныш қызметін атқаратын мүше: 

А) тіл   

В) мұрын    

С) көз   

D) тері    

 

2. Табиғи денелер  қатарын анықтаңыз: 

A) қайшы, нан, тас 

B) ай, күн, бұлт 

С) доп, кітап, дəптер 

D) ұшақ, гүл, киім 

 

3. Ауа температурасы жер бетінен жоғарылаған сайын  … 

А) көтеріледі. 

В) өзгермейді. 

С) төмендейді. 

D) қызады. 

 

4. Жанғыш пайдалы қазбалар қатарын анықтаңыз: 

А) гранит, тас көмір, құм 

В) құм, алюминий, газ  

С) қорғасын,  мыс, əктас 

D) тас көмір, мұнай, газ 

 

5. Суыққа төзімді өсімдіктер қатарын анықтаңыз 

A) бидай, сұлы, арпа 

B) қызанақ, бұрыш, асқабақ 

C) қарбыз, қауын, мақта 

D)  өрік, шие, шабдалы 

 

6. Жылан, кесіртке, тасбақа жануарлардың  қай тобына жатады?  

A) бунақденелілер  

B) қосмекенділер 

C) бауырымен жорғалаушылар 

D) сүтқоректілер         

 


«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 4-сыныпқа оқушыларды 

конкурстық іріктеу тапсырмаларының үлгісі 

  Тапсырманың № 

1 2 3 4 5 6 

Жауабы D  

Каталог: site -> nis -> repository -> file
file -> Nazarbayev Intellectual Schools Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «назарбаев зияткерлік мектептері»
file -> Ілияс Жансүгіровтің Сталиндік репрессия себебінен ашылмаған қырлары «Туған елге тағзым»
file -> А с т а н а, 2016 Назарбаев Зияткерлік мектептері
site -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
file -> Астана, 2016 Жиынтық бақылауға арналған
file -> Сыртқы жиынтық бағалау моделі
file -> Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі
file -> Семей қаласындағы Физика- математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет