Мұғалім: Графикалық редакторларбет3/10
Дата20.02.2022
өлшемі83.97 Kb.
#25955
түріПрограмма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Өңдеу редакторлары: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint

Фракталды графиканың жасалу әдісі сурет салуғанемесе безендіруге емес,програмалауға негізделеді. Егер растрлық графикада растр (пиксель), ал векторлық графикада сызық базалық элемент болып табылса, фракталдық графикада математикалық формуланың өзі базалық элемент болып табылады, бұл компьютердің жадында ешқандай объект сақталмайды, кескін тек қана теңдік бойынша салынады деген сөз .

Векторлық кескіндер, бұл - сызық, доға, шеңбер және тікбұрыш сияқты геометриялық объектілер жинағынан тұратын кескіндер. Бұл жерде вектор дегеніміз - осы объектілерді сипаттайтын мәліметтер жиынтығы.

Векторлық графиканың басты артықшылығы оған кескін сапасын жоғалтпай өзгеріс енгізуге, оңай кішірейтуге және үлкейтуге болатындығы. Векторлық кескіндер

СorelDRAW, Adobe illustrator  секілді

векторлық графикалық редакторларда жасалады.

Adobe фирмасының  Photoshop, PageMaker, ® Illustrat т.с.с. баспа жүйесіне  арналған әр алуан типографиялық өнімді  макеттеуге арналған бағдарламалар.

Осы Adobe фирмасының  бағдарламаларының ішінде біздің танысатынымыз AdobePageMaker  ол  үстелдік баспа жүйесі – бұл әртүрлі типографиялық өнімдерді: кітаптарды, журналдарды, газеттерді, буклеттерді, және т.б. дайындауға арналған бағдарлама. Оның қазіргі мәтіндік редакторлардан айырмашылығы – олардың типографиялық баспа таңба жасауға қажет көптеген мүмкіндіктерінің болуы:

üБеттегі объектілерді (мәтінді, графиканы) дәл позициялау;

üСөзаралық және әріпаралық интервалдарды қою;

üМәтіннің жеке бөліктерін (мәтін блоктарын) еркін орналастыру, бұру және кескіндеу;

üГрафика объектілерін бұру, кескіндеу нақты бейнесін түсіну, масштабтау, еңкейту;

üГрафиканы мәтінмен ерікті қоршау;

üМәтін мен графиканы үйлестіру

Бейне үзінділерін ерекшелеудің бірнеше әдістері бар. Ол үшін келесі


1. Marquee (Ерекшелеу) құралын тышқанмен шерту арқылы немесе пернетақтадан
Бұл топтың балама құралдарына:

Rectangle Marquee (Тікбұрышты ерекшелеу);

Elliptical Marquee (Эллипстік ерекшелеу);

Single Row Marquee (Бір жолды ерекшелеу);

Single Column Marquee (Бір бағанды ерекшелеу) жатады.

1.6-сурет. Ерекшелеу құралының түрлері

Rectangle Marquee (Тікбұрышты ерекшелеу) және Elliptical Marquee (Эллипстік ерекшелеу)
2. Move (Орын ауыстыру) құралы.

1.7-сурет. Орын ауыстыру құралы

Тышқанмен шерту арқылы немесе пернетақтадан пернесін басу арқылы
3. Lasso (Лассо) құралын тышқанмен шертіп немесе пернетақтадан
Lasso (Лассо);

Polygonal Lasso (Көпбұрышты лассо);

Magnetic Lasso (Магниттік лассо).

1.8-сурет. Лассо тобының құралдары

Lasso құралы. Дұрыс емес пішінді аймақты ерекшелеу үшін Lasso
1.9-сурет. Lasso құралының көмегімен ерекшелеу

Polygonal Lasso құралы. Polygonal Lasso (Көпбұрышты лассо) құралы Lasso


Magnetic Lasso құралы. Бұл құрал басқаларына қарағанда жиі қолданылады.
4. Magic Wand (Сиқырлы таяқша) құралы.

1.10-сурет. Сиқырлы таяқша құралы

Тышқанмен шерту арқылы немесе пернетақтадан пернесін басып Magic
5. Crop (Қию) құралы.

1.11-сурет. Қию құралы

Бейнелермен, фотосуреттермен жұмыс істегенде кейде керек емес қиықтарды алып
6. Slice (Үзінді) құралы. Slice құралын әдеттегідей тышқанмен шертіп,
Slice (Үзінді);

Slice Select (Үзіндіні таңдау).

1.12-сурет. Үзінді құралының түрлері

II. Тақтаның екінші тобында сурет салу үшін арналған дәстүрлі


Сурет салу құрал-саймандары тобына Brush (Қылқалам), Pencil (Қарындаш)
Healing Brush (Қалпына келтіруші қылқалам)/Patсh (Жамау)/Color Replacement (Түсті ауыстыру)
1.13-сурет. Қалпына келтіруші қылқалам/Жамау/Түсті ауыстыру құралдары

Healing Brush (Қалпына келтіруші қылқалам) құралы Clone Stamp құралына


2. Pencil (Қарындаш)/Brushes (Қылқалам) құралдарын тышқанмен шертіп немесе пернетақтадан
1.14-сурет. Қарындаш/Қылқалам құралдары

Қандай да болмасын сурет салушы құралды қолданғанда, әрдайым Brushes


Airbrush (Аэрограф) құралы. Airbrush (Аэрограф) құралы шашыратқыш кұрыл болып
3. Rubber Stamp (Штамп)/Clone Stamp (Клондаушы штамп) құралдарын тышқанмен
1.15-сурет. Штамп/Клондаушы штамп құралдары

Clone Stamp (Клондаушы штамп) құралы бейненің жеке элементтерін көшіруге


4. Eraser (Өшіргіш)/Background Eraser (Фонды өшіргіш)/Magic Eraser (Сиқырлы өшіргіш)
1.16-сурет. Өшіргіш/Фонды өшіргіш/Сиқырлы өшіргіш құралдары

5. History Brush (Тарихи қылқалам)/Art History Brush (Оюлы қылқалам)


1.17-сурет. Тарихи қылқалам/Оюлы қылқалам құралдары

6. Gradient (Градиент)/Paint Bucket (Бояу) құралдарын құрал-саймандар тақтасына шертіп


1.18-сурет. Градиент/Бояу құралдары

7. Blur (Жуу)/Sharpen (Қанықтылық)/Smudge (Саусақ) құралдарын әдеттегідей немесе пернетақтадан


1.19-сурет. Жуу/Қанықтылық/Саусақ құралдары

8. Dodge (Жарықтандыру)/Burn (Қараңғылау)/Sponge (Мақта) құралдарын құрал-саймандар тақтасына тышқанмен


1.20-сурет. Жарықтандыру/Қараңғылау/Мақта құралдары

III. Тақтаның үшінші тобын Жолды таңдау/Тура таңдау (А), Мәтінмен


Туре (Мәтін) құралы Т әрпі бейнеленген батырма. Path (Жиек)
1.21-сурет. Жолды таңдау/Тура таңдау құралдары

1.22-сурет. Мәтінмен жұмысқа арналған құралдар

1.23-сурет. Қарындаш/Еркін қалам/Іліну нүктесі/Іліну нүктесін өшіру/Іліну нүктесін түрлендіру құралдары

1.24-сурет. Тіктөртбұрыш/Дөңгелектенген тіктөртбұрыш/Эллипс/Полигон/Түзу/ /Қолданушы пішіні құралдары

IV. Тақтаның төртінші тобын Мәтіндік ескертпе/Дыбыстық аннотация, Тамызғыш/Түстік таңдау/Өлшеу,
Бейнені қарау құрал-саймандарының тобына Hand (Қол) және Zoom
1. Notes (Мәтіндік ескертпе)/ Audio Annotation (Дыбыстық аннотация) (N)
1.25-сурет. Мәтіндік ескертпе/Дыбыстық аннотация құралдары

2. Eyedropper (Тамызғыш)/Color Sampler (Түстік таңдау)/Measure (Өлшеу) құралдарын жылдам


1.26-сурет. Тамызғыш/Түстік таңдау/Өлшеу құралдары

3. Hand (Қол) құралы жүмыс үстеліне сыймаған бейненің


1.27-сурет. Қол құралы

4. Zoom (Масштаб) құралы. Экранда бейнені үлкейтетін немесе кішірейтетін


1.28-сурет. Масштаб құралы

V. Құрал-саймандар тақтасында түспен жұмысқа арналған екі батырма орналасқан:


1.29-сурет. Негізгі түс және фон түсі батырмалары

VI. Quick Mask (Жылдам маска) құралын қосып Стандартты режимде


1.30-сурет. Жылдам маска құралы

VII. Бұл топтың батырмалары арқылы экран режимдерін беруге болады.


1.31-сурет. Экран режимдерінің түрлері

VIII. Тақтаның соңында Adobe Image Ready программасын ашу батырмалары


1.32-сурет. Adobe Image Ready программасын ашу батырмалары

1.3 Adobe Photoshop программасының стандартты палитралары

Программаны басқарудың көптеген элементтері тақырыптық палитраларда орналасқан. Әрбір палитра
Navigator (Навигатор) палитрасы бейнені үлкейту үшін арналған. Сол жақ
Info (Ақпарат) палитрасының көмегімен ақпаратты сандық көрсеткіштер түрінде алуға
Color (Түс) палитрасы көмегімен негізгі және фон түсін беруге
Swatches (Үлгілер) палитрасы дайын түс үлгілерін қолдану үшін арналған.
Styles (Стильдер) палитрасы дайын стильдерді, түстер үлгілерін және әсерлерді
History (Тарих) палитрасы бейнеге орындалатын барлық амалдарды тіркейді. Тіркелетін
1.33-сурет. History палитрасы

Actions (Іс-әрекет) палитрасының көмегімен бейнені өңдеу автоматтандырылады. Бір немесе


Tool Presets (Дайын құрал-саймандар) палитрасында дайын стандартты параметрлары бар
Layers (Қабат) палитрасының көмегімен жаңа қабат құруға, бейнені қабатқа
Channels (Арналар) палитрасы түсте RGB және CMYK түстік модельдерін
Paths (Жиектер) палитрасы көмегімен жиектер құрылады. Жиек фигураларды құру
Brushes (Қылқалам) палитрасы жөндеуде және жаңа бейне құруда негізгілердің
Character (Символ)/Paragraph (Абзац) палитраларының көмегімен шегіністерді, аралықтарды, түзетулерді, сөздердің
Histogram (Гистограмма) палитрасы бейненің түстік деңгейлері туралы ақпаратты алу
1.4 Құжаттармен жүргізілетін амалдар

Photoshop программасы файлдардың әртүрлі пішімдеріндегі бейнелерді ашуға және сақтауға


Жаңа құжат құру. Жаңа құжат құру үшін File
1.34-сурет. Жаңа құжат құру терезесі

Name (Аты) өрісіне файл аты енгізіледі. Ашылатын Preset Size


Bipmap (Биттік) – графикалық құжатты бейнелеу үшін қара және
Grayscale (Сұрдың реңдері) – графикалық құжатты бейнелеу үшін сұр
RGB Color (RGB түстері) – графикалық құжатты бейнелеу үшін
CMYK Color (CMYK түстері) – графикалық құжатты бейнелеу үшін
Lab Color (Lab түстері) – графикалық құжатты бейнелеу үшін
Құжат терезесінде фонның ақ түсін алу үшін Background Contents
Құжатты ашу. Құжатты ашу үшін Open (Ашу) командасы қолданылады.
File (Файл) мәзіріндегі Open (Ашу) командасын немесе батырмалар
Ашылған Open диалогтік терезесінен Look in (Жол) тізімінде қажетті
Files of type (Файлдар типі) тізімі программада ашыла алатын
Қарау өрісінде қажетті файлды таңдау қажет. Терезенің төменгі бөлігінде
Open (Ашу) батырмасын басқанда құжат терезесі пайда болады.

Егер белгілі пішімнің файлын немесе файлдар тобын ашу қажет


Құжатты сақтау. Photoshop программасы File (Файл) мәзірінде орналасқан бірнеше
Құжатты жабу және программадан шығу. Құжатты жабу үшін бейненің
2 ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

2.1 Мәтіндік әсерлер

Мәтінді алау әсерімен жазу.

Файл Жаңа командасымен жаңа құжат құру. Ашылған диалогтік


Горизонталь мәтін (Horizontal Type) құралын таңдап қара түспен мәтін
Мәтін орналасқан қабатпен фон қабатын біріктіру қажет. Ол үшін
Алынған мәтінді кристаллизациялау. Сүзгіш Әрлендіру Кристаллизация
Мәтінді жуу. Сүзгіш Жуу Гаусс бойынша жуу
Бейне Баптаулар Инвертирлеу (Image Adjustments
Бейне Кенепті бұру Сағат тіліне қарсы 900-қа
Сүзгіш Стильдеу Жел (Filter Stylize Wind) командасымен қара-ақ режимде
Нақтылық үшін Сүзгіш Деформация Теңселу (Рябь) (Filter Distort Ripple)
Бейне Кенепті бұру Сағат тілімен 900-қа бұру
Тағы да Сүзгі Деформация Теңселу (Рябь) (Filter Distort Ripple)
Бейне Режим Индекстелген түстер (Image Mode Indexed Color) командасын
Жалын үшін Бейне Режим Түстік кесте (Image Mode Color
2.1-сурет. Мәтінді алау әсерімен жазу

Мәтінді мұз әсерімен жазу.

Grayscale (Орта реңді) түстік режимінде жаңа бейне құру. Фон
Қабат (Layers) палитрасын ашып мәтіні бар қабатқа тышқанның оң
Сүзгіш Безендендіру Кристаллизация (Filter Pixelate Crystallize) командасын орындау.
Сүзгіш Шу Шу қосу (Filter Noise AddNoise) командасын орындау.
Сүзгіш Жуу Гаусс бойынша жуу (Filter Blur Gaussian Blur)
Сүзгіш Жуу Жуу (Filter Blur Blur) командасын орындау. Мәтін
Бейне Баптаулар Инвертирлеу (Image
Бейне Кенепті бұру Сағат тілімен 900-қа бұру
Сүзгіш Стилизация Жел (Filter Stylize Wind) командасын орындау, келесі
Бейне Кенепті бұру Сағат тіліне қарсы 900-қа
Бейне Режим RGB (Image Mode RGB Color) командасын
Бейне Баптаулар Түс/Қанықтылық Image Adjustments Hue/ Saturation командасын орындау
2.2-cурет. Мұзбен жазу әсері

Мәтінді қан әсерімен жазу.

RGB түстік режимде 400x400 пиксель өлшеммен жаңа бейне құру.
Сүзгіштер жұмыс істеу үшін мәтінді растрға ауыстыру қажет. Ол
Қабат Алдыңғымен біріктіру (Layer Merge Down) командасын орындап қабаттарды
Бейне Кенепті бұру Сағат тілімен 900-қа бұру
Сүзгіш Стилизация Жел (Filter Stylize Wind) командасын орындау, келесі
Бейне Кенепті бұру Сағат тіліне қарсы 900-қа
Осы жолақтарды ағып тұрған қанға айналдыру. Сүзгіш Эскиз
Бейне Баптаулар Инвертирлеу (Image Adjust Inverse)
Сиқырлы таяқша (Magic Wand) құралының Рұқсат (Tolerance) параметріне 150
Сүзгіш Эскиз Рельеф (Filter Sketch
2.3-сурет. Қанмен жазу әсері

Мәтінді су әсерімен жазу

Файл Жаңа (File New) командасымен RGB түстік
Арна (Channel) палитрасында Арна құру (New Channel) батырмасымен жаңа
Сүзгіштер жұмыс істеу үшін мәтінді растрға ауыстыру қажет. Ол
Қылқалам (Brush) құралымен жазу жанында бірнеше тамшы салу.

Арна (Channel) палитрасында оны Жаңа арна құру (Create a


Жаңа арна құру. Алдыңғы жақтың (Foreground Color) түсі –
Сүзгіш Эскиз Гипс (Filter Sketch
Қабат (Layers) палитрасында Жаңа қабат (New Layer) батырмасына шертіп
Ерекшелеу Ерекшелеуді жүктеу (Select Load Selection) командасымен жаңа
Мәтін түсін таңдау, алдыңғы жақтың түсімен (Foreground Color) орнату.

Жөндеу (Edit) мәзірінде Бояу (Fill) командасын таңдау.

Сиқырлы таяқша (Magic Wand) құралын таңдап Рұқсат (Tolerance) өрісіне
Ерекшелеу Түстік аралық (Select Color Range) командасын орындап
Ерекшелеу Өзгерту Кеңейту (Select Modify
Мәтін ерекшеленетіндей Ерекшелеу Инвертирлеу (Select Inverse) командасын
Қабат-маска құру. Ерекшелеу Ерекшелеуді сақтау (Layer Save
Арналар (Channels) палитрасында екінші құрылған арнаны таңдау.

Сүзгіш Қанықтылық Жиектік қанықтылық (Filter Sharpen


Қабат Қабат стильдері Сыртқы көлеңке (Layer
Бейне Баптаулар Жарықтық/Сәйкестік (Image Adjustments
Бейне Баптаулар Рең/Қанықтылық (Image Adjustments
2.4-сурет. Су әсерімен жазу

Мәтінді ірімшік әсерімен жазу

RGB түстік режимінде 1000x400 өлшеммен жаңа бейне құру. Бейнені
Қаріпті дұрыс таңдау қажет. Мәтін түсін келесідей орнату: R248
Жазуды тышқанмен Қабат (Layers) палитрасында мәтіндік қабатқа шертіп белгілеу
Жаңа қабат құру. Оны R217 G190 В110 негіздерінде бояу.
Қабатқа Қабат мәзірінде орналасқан Қабат әсерлерін, яғни Сыртқы көлеңке,
Қабаттарды біріктіру (Ctrl+E). Өшіргіш (Eraser) құралымен тесіктер жасау.

2.5-сурет. Ірімшік әсері

2.2 Қағаздан қар бүршігін жасау

Файл Құру (File New) командасымен жаңа


Осындай аймақтардың бірін Көпбұрышты Лассо (Polygonal Lasso) құралымен ерекшелеу.
2.6-сурет. Көпбұрышты Лассо құралымен ерекшелеу

Өшіргіш (Eraser) құралын таңдап, әртүрлі қылқаламдарды таңдап алынған аймақ


2.7-сурет. Өшіргіш құралын қолдану

4. Ерекшелеу Бәрі (Select All)(Ctrl+A) командасын орындау.


2.8-сурет. Қабаттарды біріктіру

Бұны тағы ерекшелеп, көшіру және қою. Жөндеу Түрлендіру


Соңғы екі амалды қайталау. Тек 180°-қа бұру. Ctrl+E пернелер
Қабат Қабат стильдері Рельеф (Layer Layer
2.9-сурет. Рельеф диалогтік терезесі

2.10-сурет. Қағаздан жасалған қар бүршігі

2.3 Фотосуретті суретке айналдыру

Файл Ашу командасымен Мысал бумасындағы Жылқы.jpeg файлын ашу.

2.11-сурет. Жылқы.jpeg файлы

Қабат (Layers) палитрасында оны таза бет бейнесі бар батырмаға


Бірінші қабатқа өту. Сүзгіш Жуу Ақылды жуу
2.12-сурет. Ақылды жуу сүзгішінің диалогтік терезесі

Сүзгіш Жуу Гаусс бойынша жуу (Filter


Екінші қабатқа өтіп Сүзгіш Көркемдік Түстік қарындаш
2.13-сурет. Түстік қарындаш сүзгішінің диалогтік терезесі

6. Қабат (Layers) палитрасында араластыру режимін Жесткий свет (Hard


2.14-сурет. Жұмыс нәтижесі

2.4 Ескі фотосурет әсерін орындау

Файл Ашу командасымен Мысал бумасындағы фото.jpeg файлын ашу.
2.15-сурет. Фото.jpeg файлы

Бейнені қара-ақ режимге, одан кейін дуплекстік режимге ауыстыру. Бейнеге


Кез-келген ескі бейнеде шу әсері болады. Сүзгіш Шу
2.16-сурет. Шу қосу сүзгішінің диалогтік терезесі

Бейнені жаңа қабатқа көшіру. Қабат Қабатты көшіру (Layer


Сүзгіш Жуу Гаусс бойынша жуу (Filter
Қабаттарды біріктіру (Ctrl+E) және Сүзгіш Көркемдік Пленка
2.17-сурет. Пленка түйіршіктігі сүзгішінің диалогтік терезесі

2.18-сурет. Жұмыс нәтижесі

2.5 Адамды басқа кеңістікке ауыстыру

Файл Ашу командасымен Мысал бумасындағы сурет.jpeg файлын ашу

2.19-сурет. сурет.jpeg файлы

Фигураларды ерекшелеу. Арна арқылы ерекшелеу. Арналар (Channels) палитрасын ашып,


Альфа-арнада ақ пиксельдер ерекшеленген облысты, ал қара пиксельдер ерекшеленбегендерді
2.20-сурет. Жарықтық/Сәйкестік диалогтік терезесі

4. Мақта (Sponge) құралымен нашар қараңғы аймақтарды күшейту, одан


2.21-сурет. Мақта құралын қолдану және бейнені инвертірлеу

RGB арнаға ауысып Ерекшелеу Ерекшелеуді жүктеу (Select


Ерекшелеу Инвертирлеу (Select Inverse) командасын орындау.

Бейнені қоятын Мысал бумасындағы фон.jpeg файлын ашу.

Бірінші фотографияға ауысып, оны көшіру (Ctrl+C), екінші фотографияға барып
Еркін түрлендіру (Free Transform) командасымен бейне өлшемін кішірейту.

2.22-сурет. Басқа кеңістікке ауыстыру

2.6 Штрих-код құру

RGB түстік режимінде 300x100 пиксель өлшеммен жаңа бейне құру.


Сүзгіш Шу Шу қосу (Filter Noise
2.23-сурет. Шу қосу сүзгішінің диалогтік терезесі

Сүзгіш Жуу Қанықтылықты жуу (Filter Blur


2.24-сурет. Қанықтылықты жуу сүзгішінің диалогтік терезесі

Жолақшалар көп болғандықтан қисықтар (Curves) құрамын қолдану. Бейне


2.25-сурет. Қисықтар диалогтік терезесі

Тікбұрышты ерекшелеу (Rectangle Marquee) құралымен бейненің төмен жағында үзіндіні


Горизонталь мәтін (Horizontal Text) құралын қосып мәтін теру.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет