Об итогах деятельности университета за 2015 год и задачах на 2016 годжүктеу 438.12 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі438.12 Kb.

Выступление ректора Казахского национального аграрного университета 

Т. Есполова на расширенном заседании Ученого совета 

15 декабря 2015 г. 

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2015 ГОД 

И ЗАДАЧАХ НА 2016 ГОД 

Құрметті әріптестер, профессор-оқытушылар қауымы және студенттер! 

Күні  ертең  біз,  бүкіл  қазақстандықтар,  Алаштың  айбынын  асқақтатар  ұлы  мереке-

Тәуелсіздік  күнін  тойлағалы  тұрмыз.  Бұл  күн-біздің  Отанымыздың  әрбір  азаматы  үшін 

қастерлі мереке. Қай елде болсын, қашан болсын, тәуелсіздікке деген ұмтылыс кедергілер 

мен күрестерге толы болғаны тарихтан аян. Қазақ халқы да сан ғасырлар өзінің егемендігі 

үшін  күресіп  келді.  Ол  өзінің  ұйысқан  ауызбірлігі,  адал  ниеті,  азаттыққа  ұмтылған 

қайсарлығының  арқасында  бейбіт  жолмен  тәуелсіздікке  қол  жеткізді.  Сондықтан  да 

азаттық  мұратына  мәңгілік  бас  иіп  өткен  бабаларымыз  жылдар  бойы  аңсаған,  бірақ  тек 

біздің заманымыздың бақытты ұрпағына бұйырған тәуелсіздіктің біз үшін орны қашан да 

бөлек. Жер шарындағы Қазақстан деген мемлекеттің іргесін берік, басқалармен терезесін 

тең  етіп,  иық  теңестіруге  жеткізген,  осылайша  оны  көп  елден  көшелі  елге  айналдырған 

бұл тәуелсіздік – ынтымақтастық пен татулықтың, Елбасы жүргізген парасатты саясат пен 

өркениетті дамудың  нәтижесі! 

Тәуелсіздіктің  жасампаз  жиырма  төрт  жылы  өткен  тарихымызға  тағзым,  бүгінгі 

тіршілігімізге  шүкіршілік,  болашағымызға  пайымды  бағдар,  ертеңімізге  нық  сенім 

ұялатуымен  тарих  беттеріне  алтын  әріптермен  жазылды.  Ендігі  мақсат  -  сол  қасиетті 

тәуелсіздіктің  тұғырын  берік,  келешегін  кемел  ету.  Елбасы  Н.Назарбаев  жуырда 

Қазақстан  халқына  Жолдауында:  «Тәуелсіздікті  баянды  ету  –  оған  қол  жеткізуден  де қиын. Мемлекеттігіміздің тұғырын мызғымастай нығайта түсу үшін бізге әлі талай 

өткелі  күрделі,  өкпегі  көп  бұралаң  жолдардан  өтуге  тура  келеді»  деген  болатын. 

Расында  бүкіл  әлем  жаһандық  қаржылық-экономикалық  дағдарыспен  бетпе-бет  келіп 

отырған  осынау  күрделі  кезеңде  тәуелсіздікті  ұстап  тұру  әлдеқайда  қиын  екенін  жақсы 

түсінеміз.  Қазіргі  жағдай  –  «біздің  жетістіктерімізді  таразыға  салып,  елдігімізді 

шыңдайтын  уақыт  тезі  екендігін»  Елбасы  жақсы  айтты.   Байлығымыз  да,  бақытымыз 

болған  Мәңгілік  Тәуелсіздігімізді  көздің  қарашығындай  сақтап,  Мәңгілік  Ел  болу 

жолында  бар  күш-жігерімізді  аямай,  алға  ұмтылғанда  ғана   әрбір  ісіміз  берекелі  болып, 

қуатты ұлтқа, болашағы зор елге айналарымыз анық! 

 

Құрметті университет қызметкерлері, оқытушылар, ғалымдар және студенттер! 

Баршаңызды  Тәуелсіздік  мерекесімен  шын  жүректен  құттықтаймын!  Отанымыздың 

мемлекеттілігін  нығайтудағы  қажырлы  еңбектеріңіз  үшін  сіздерге  ерекше   алғыс 

білдіремін!  Отбастарыңыз  бақ-дәулетке  кенеліп,  елімізде  ынтымақ  салтанат  құрып, 

ырысымыз ортаймасын! 

Биылғы  жыл  еліміз  үшін  де,  біздің  университетіміз  үшін  де  жағымды  жаңалықтармен 

басталды.  Елімізде  Қазақ  хандығының  550  жылдығы,  Қазақстан  халқы  Ассамблеясының 

20  жылдығы,  Ұлы  Отан  соғысындағы  Жеңістің  70  жылдығы,  Қазақстан  Республикасы 

Конституциясының  20  жылдығы  мейлінше  ерекше  аталып  өтілді.  Осы  ұлық 


мерейтойлармен қатар келген біздің университетіміздің мерейлі 85 жылдығының жоғары 

дәрежеде тойлануына өздеріңіз де белсене атсалыстыңыздар. 

Мерейтой  тек  жүріп  келген  жолды  паш  ету  ғана  емес,  сонымен  бірге  болашаққа  көз 

жіберіп, қарқынды даму мақсаттарын белгілеу болып табылады. 

 

Уважаемые члены ученого совета, коллеги, студенты! 

 

Завтра  вся  страна  будет  праздновать  25-летие  Независимости  страны.  Всего  за  четверть века  Казахстан  состоялся  и  как  суверенная  национальная  экономика,  включённая  в 

глобальные  хозяйственные  связи,  и  как  государство,  ставшее  полноценным  участником 

мировой семьи наций. 

Глава государства в своем очередном Послании народу Казахстана подчеркнул, что «Мы 

вместе выдержали немало испытаний, закалились и окрепли. Мы добились невиданных во 

всей  нашей  истории  темпов  успешного  экономического  развития.  Никогда  прежде  наш 

народ не жил так хорошо, как живёт сейчас. Мы достигли немалого». 

Сегодня  Казахстан  занял  42  место  в  мире  по  показателю  Индекса  глобальной 

конкурентоспособности Давосского экономического форума.  В мировом рейтинге стран, 

создающих самые благоприятные условия для бизнеса, Казахстан занял 41 позицию. 

16  декабря  1991  года  был  принят  конституционный  закон  «О  государственной 

независимости  Республики  Казахстан».  Страна  получила  правовое  оформление  статуса 

независимого  демократического  и  правового  государства,  обладающего  всей  полнотой 

власти на своей территории, самостоятельно определяющего и проводящего внутреннюю 

и внешнюю политику. 

Кроме  того,  день  независимости  Казахстана  считается  днем  памяти  жертв  декабрьских 

событий  1986  года.  В  этот  день  мы  начали  свой  Казахстанский  Путь.  Мы  реализовали 

великую миссию - стали первопроходцами Независимости. 

Принята стратегия "Казахстан-2050 - Новый курс нашей страны в новом веке», которая 

состоит из семи приоритетов- Мәнгілік Ел - наша священная и достойная страна. 

Единство народа - через спокойствие в нашей стране воцарилась стабильность, а через 

согласие - сплоченность. 

- Нашу культуру и родной язык признают во всем мире. 

- Получила развитие индустриально-инновационная экономика

Общество Всеобщего труда - это первооснова национального богатства

Астана - архитектурное воплощение государственной мощи. Это альфа и омега Нового 

Казахстанского Патриотизма. Глобальная ответственность, а также общие для всего человечества инициативы. 

Как  отметил  Глава  государства:  «Сейчас  мир  меняется  быстрыми  темпами.  Наступает 

другая  эпоха».  Поэтому  Правительством  страны  принимаются  конкретные  действия  по 

развитию экономики нашего государства в условиях глобального финансового кризиса. 

С 2016 года планируется повышение заработной платы работникам образования в среднем 

на 29%, вырастут социальные пособия и стипендии. 

Сегодня  в  Казахстане  функционируют  126  вузов  из  них  9  -национальных.  Здесь 

обучаются  около  560  тыс.  студентов  бакалавриата,  магистратуры  и  докторантуры,  и 

работают около 42 тыс. преподавателей. 

Для  реализации  поставленных  задач  в  Стратегии  «Казахстан-2050,  Программой 

«Агробизнес  -  2020»  и  Планом  нации  -  100  шагов,  предусмотренных  в  пяти 

институциональных 

реформах 

Главы 


государства 

необходимо 

перевести 

«агропромышленный комплекс на инновационные рельсы» на основе тесной интеграции 

образования, науки и производства. 

Только  системно  выстроенный  процесс  обучения  позволит  привить  специалистам 

необходимые  умения,  знания  и  навыки,  способствующие  модернизации  экономики 

страны и насыщению ее инновационно развитыми кадрами. С2.  В  этом  контексте  деятельность  Казахского  национального  аграрного  университета 

направлена  на  реализацию  задач,  поставленных  Президентом  страны  Н.А.  Назарбаевым 

по  созданию  гибкой,  открытой,  непрерывно  развивающейся  и  доступной  системы 

высшего образования, развитию аграрной науки, которые отвечают потребностям бизнес-

среды. 

С.3  Опыт  развитых  стран  показывает,  что  ядром  такой  интеграции  выступают 

исследовательские университеты. С.4  КазНАУ  стал  единственным  вузом  в  стране,  который  разработал  программу 

трансформации в национальный исследовательский университет и следовал ей начиная с 

2010 года 

С.5 Направления Стратегии университета реализуются через пять основных приоритетов 

развития, которые определены в 2011 году. С.6  Осуществляя  трансформацию,  вуз  всего  за  четыре  года  внедрил  целый  ряд 

инновационных элементов в деятельность университета. 

Сегодня  по  большинству  критериев  и  показателей  университет  соответствует  статусу 

исследовательского вуза. 

 

Сегодня казахстанская наука интенсивно интегрируется в мировое научное пространство. Если в 2010 году было привлечено 300 зарубежных профессоров, то на сегодняшний день 

их численность увеличилось десятки раз. Более 3 тыс. студентов и магистрантов прошли 

обучение в зарубежных вузах в рамках академической мобильности. 


НАУКА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Университет реализует образовательные программы по 39 специальностям бакалавриата, 

2- специальное высшее образование, 39 – магистратуры и 16 – докторантуры PhD. 

Контингент обучающихся в 2015-16 учебном году составил 6141 человек, в том числе: по 

бакалавриату – 4964 студентов, магистратура – 1044 чел., докторантура - 133. 

Укомплектованность  ППС  по  штатному  расписанию  составляет  от  96,4%.  Ежегодно 

привлекаются на преподавательскую работу и совместители, работающие на 0,25 или 0,5 

ставки, их доля составляет –3,6%. 

Доля штатных ППС с учеными степенями и званиями от общего количества ППС в 2015-

2016  учебном  году  равен  65%,  из  них  докторов  наук-  131,  кандидатов  наук  -288,  PhD 

докторов -14, магистров -155. 

В университете на сегодня работают 9 членов и 8 членов-корреспондентов Национальной 

Академии Наук РК. Членами иных общественных академий наук являются– 17 чел. 

Число обладателей государственного гранта «Лучший преподаватель вуза», работающих в 

составе  ППС  университета  пополнилось  до  94  человек.  В  текущем  учебном  году  для 

участия на конкурс подали документы 14 преподавателей. 

В 2015-2016  учебном году общий контингент полиязычных обучающихся составил 1044 

человек. Обучение ведется по 8 специальностям (5В012000- Профессиональное обучение, 

5В080700-Лесные  ресурсы  и  лесоводство,  5В080600-Аграрная  техника  и  технология, 

5В081100-Защита  и  карантин  растений,  5В080100-Агрономия,  5В072700-   Технология 

продовольственных 

продуктов, 

5В120100-Ветеринарная 

медицина, 

5В120220-

Ветеринарная санитария) 

В полиязычных группах преподавание ведется на трех языках: 30 % на казахском, 28 % - 

на русском и 42 % - на английском языках. 

Из  ППС  полиязычных  специальностей  ведут  занятия  на   английском  языке  -  43 

преподавателя, 

из 


них- 

20 


преподавателей   

спецдисциплин, 

-

преподавателей  английского языка, 8-  профессионально-ориентированного иностранного языка  и  12 зарубежных ученых. 

 

За текущий учебный год ППС издано 14 учебников и учебных пособий, из них 4 учебника с грифом МОН РК. Всего за последние 3 года подготовлено 435 учебников, в том числе 86 

– с грифом МОН РК. 

С  2015  года  университет  является  участником  Государственной  программы 

индустриально-инновационного  развития  по  подготовке  специалистов  по  двум  отраслям 

промышленности: пищевой и химической. 


Подготовка  специалистов  осуществляется  для  двух  секторов  экономики:  «Производство 

продуктов  питания»  и  «Агрохимия».  Для  реализации  Программы  разработана  Дорожная 

карта по подготовке кадров для отраслей ГПИИР-2 на 2015 -2016 уч. годы. 

Университет  определил  специальности  и  наименования  модульных  программ,  имеющих 

инновационную направленность и отвечающих запросам работодателей: 

-  по  специальности  6М073500  –  Пищевая  безопасность  разработана  модульная 

образовательная программа – «Прикладная продовольственная безопасность»; 

-  по  специальности  6М080800  –  Почвоведение  и  агрохимия  разработана  модульная 

образовательная программа – «Управление плодородием почвы и питанием растений». 

Разработаны  траектории  образования  по  программе  «Прикладная  продовольственная 

безопасность» - 15 траекторий и «Управление плодородием почвы и питанием растений - 

3 траектории. 

На  образовательные  программы  получено  13  экспертных  заключений  от  ведущих 

зарубежных ученых и 20 экспертных заключений от работодателей. 

Университетом заключено 25 договоров с ведущими зарубежными вузами, входящими в 

топ-QS, и исследовательскими центрами, а также  заключены договора с предприятиями, 

участвующими в проектах ГПИИР-2 для прохождения практики и 100% трудоустройства 

магистрантов.  По  специальности  6М080800  -  Почвоведение  и  агрохимия  по 

образовательной  программе  «Управление  плодородием  почвы  и  питанием  растений» 

обучается  50  магистрантов,  все  они  –  заключили  трехсторонние  договора  с  10 

предприятиями. 

140 магистрантов, обучающихся по специальности 6М073500 - Пищевая безопасность по 

образовательной  программе  «Прикладная  продовольственная  безопасность»  заключили 

трехсторонние договора с 39 предприятиями. 

Для  подготовки  кадров  по  ГПИИР-2  на  2015-2017  годы  в  плане  выполняемых  работ 

университетом предусмотрено создание  новых научно-исследовательских лабораторий с 

оснащением  их  новым  оборудованием  на  сумму  300  млн.тенге.  Кроме  этого  в  рамках 

программы ГПИИР-2 получены финансовые средства на: 

1)     Реализацию образовательных программ - 80 178 200 тенге; 

2)     Академическая мобильность – 5 324 400 тенге; 

3)     Приглашение зарубежных ученых для чтения лекций – 40 000 000 тенге. 

Настоящее время освоение этих финансовых средств составляют -217 189 876 тенге. 

Одно  из  ключевых  позиций  стратегического  плана  развития  университета  является 

позиционирование во всех регионах Казахстана, в том числе в вопросах трудоустройства 

выпускников. 

В 2015 году – из 1303 выпускников КазНАУ трудоустроены – 1102, что составляет 85 %, 

из них по государственному заказу -765. 

Для  содействия  в  трудоустройстве  в  университете  проводится  ярмарка  вакансий 

выпускников. 


Так, на ярмарке выпускников, которая состоялась 27 ноября 2015 г во дворце Республики, 

принимали участие 60 работодателей из корпорации, национальных, транснациональных 

компаний, государственных организаций и других предприятий Казахстана

На  сегодняшний  день  количество  заключенных  договоров  с  работодателями  на 

обеспечение  базами  производственной  практики  с  возможностью  последующего 

трудоустройства - 115. 

В  2015  году  согласно  независимого  национального  рейтинга  в  ТОРе  -  40  вузов  РК   по 

общему количеству призовых мест КазНАУ занял 11 место. 

В  2015  году  в  рейтинге  Независимого  агентства  аккредитации и  рейтинга  (НААР)  из  45 

образовательных  программ  университета  I  -  III  призовые  места  заняли  17 

образовательных программ. 

Впервые по результатам национального рейтинга НААР были определены ТОР-50 ученых 

Казахстана, имеющих высокий показатель Хирша. 4  ученых КазНАУ  вошли в ТОП  - 50 

лучших ППС РК. Это ученые-преподаватели: профессора Серикбаева А.Д. (950), Елешев 

Р.Е. (850), Сулейменова Н.Ш. (800) и старший преподаватель Дутбаев Е. 

Ежегодно Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества  в образовании 

(НКАОКО)  проводит  Генеральный  рейтинг  вузов  РК  и  рейтинг  образовательных 

программ  по  группам  специальностей.  В  2015  году  КазНАУ  занял  IV  место  в 

Национальном рейтинге вузов РК. 

В  рейтинге  образовательных  программ  НКАОКО  участвовали  12  образовательных 

программ  КазНАУ  по  семи  группам  специальностей,  из  которых  программы  по  10 

специальностям заняли призовые места. 

С  сентября  2014  года  ведется  работа  по  внедрению  электронной  программы  «Рейтинг 

ППС/кафедр/факультетов КазНАУ». 

В  июне  2015  года  были  подведены  результаты  Рейтинга  ППС/кафедр/факультетов  за 

текущий 2014-2015 уч.г. Определены ТОП – 50 преподавателей, ТОП-3 - зав. кафедрами и 

ТОП-1  -  декан  факультета.  Согласно  моего  приказа  с  1  сентября  начата  выплата 

дополнительных дифференцированных надбавок за достижения прошлого года. 

Ежегодно  университет  занимает  призовые  места  в  различных  рейтингах  вузов. 

Свидетельством  повышения  качественного  уровня  является  прохождение  вузом 

государственной  аттестации,  международной  и  национальной  аккредитаций.  И  как 

результат - впервые в этом году университет занял 67 место в рейтинге QS Развивающаяся 

Европа и Центральная Азия. 

В соответствии с приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК 

со  2  по  5  декабря  2015  г.  в  университете  проведен  государственный  контроль  с  целью 

определения устранения нарушений, указанных при прохождении госаттестации. По всем 

замечаниям  был  разработан  план  мероприятий  и  проведена  работа  по  устранению  этих 

замечаний.  Комиссия  МОН  РК  дала  положительное  заключение  по  результатам 

государственного контроля. 

Одним из путей совершенствования образовательной деятельности университета является 

внедрение  дуального  обучения  в  учебный  процесс,  который  сочетает  обучение  в 


организации  образования  с  обязательными  периодами  обучения  и  практики  на 

предприятии. 

В  этом  направлении  в  настоящее  время  в  университете  разрабатываются  Правила 

организации дуального обучения в КазНАУ, ведется подбор специальностей и подготовка 

учебной документации. 

 

Основными  задачами,  направленными  на  повышение  качества  образования  в университете являются: 

1.  Расширение  пакета  образовательных  программ  аккредитованных  в  национальных  и 

международных аккредитационных агентствах. 

2.  Совершенствование  образовательной  деятельности  университета,  путем  внедрения 

дуального обучения в учебный процесс. 

3.  Развитие  программы  трудоустройства.  При  отделе  практики  и  трудоустройства  для 

поддержания инновационных стартапов в аграрных отраслях создать Центр начинающего 

предпринимательства «Бизнес инкубатор». 

 

 

 В  2015  году  на  первый  курс  поступили  2181  обучающихся,  их  них  627  на  платно-

договорной  основе,  что  составляет  29,0%.  Контингент  поступивших  остался  на  уровне 

2014 года. Нет тенденции роста. 

Для перехода в исследовательский вуз необходимо в профориентационной работе сделать 

уклон на привлечение обучающихся послевузовского образования. Для того, чтобы выйти 

на соотношение бакалавриата к послевузовскому образованию 75:25, необходимо принять 

не  менее  1300  магистрантов  и  120  докторантов.  Необходимо  усилить  работу  по 

привлечению  на  обучение  в  магистратуре  по  целевым  грантам  и  на  платно-договорной 

основе. 

 

Нам необходимо добиться 100% трудоустройства выпускников, так на подготовку одного специалиста  в  среднем  затрачивается  500  тыс.  тенге.  Ежегодно  государство  вхолостую 

тратит около 10 млрд. тенге на подготовку тех, кто после окончания вуза не работает по 

специальности. Это составляет около 20% выпускников. 

По  итогам  первой  пятилетки  ГПФИИР  введено  770  проектов  на  общую  сумму  триллиона тенге частных инвестиций. Создано 75 тысяч постоянных рабочих мест. 

Это  дало  толчок  для  начала  структурной  перестройки  национальной  экономики  и  стало 

одним из ключевых драйверов роста многих показателей. Благодаря мерам господдержки 

бизнеса реальный прирост ВВП составил около 30% (с 16,1 до 35,3 трлн. тенге). С сентября 2015 года в 11 базовых вузах начата подготовка кадров по 24 инновационным, 

образовательным программам. Ведется работа по созданию 24 современных лабораторий, 

определен  перечень  комплектации,  соответствующий  мировым  стандартам.  Все 

лаборатории  имеют  заключения  от  зарубежных  экспертов  и  работодателей.  На  данные 

цели предусмотрено 10 млрд. тенге. 

 

Главой  государства  2017  год  объявлен  стартом  нового  проекта  «Бесплатное профессионально-техническое  образование  для  всех».  В  системе  ТиПО  сегодня 

подготовка кадров осуществляется по трем уровням: квалифицированные рабочие кадры 

установленного, повышенного уровня и специалисты среднего звена. 

В 2015-2016 учебном году в 807 колледжах (в т.ч. 462 государственных) обучаются 499,5 

тыс.  человек  по  183  специальностям,  из  которых  139  -  специальности  технического, 

технологического и сельскохозяйственного направления. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В  этом  году  университет  заключил  10  договоров  и  осуществляет  сотрудничество  с  107 

ведущими университетами и организациями из 40 стран мира. 

КазНАУ является членом 7 международных консорциумов, активно участвует во многих 

программах: МАШАВ; Болашак, DAAD, Стипендиях Посольства Франции в Казахстане и 

других. 

Контингент иностранных студентов университета очень маленький и составляет всего 125 

человек. 

В  рамках  реализации  Государственной  программы  индустриально-инновационного 

развития  Республики  Казахстан  на  2015-2019  гг.  были  подписаны  меморандумы  о 

сотрудничестве 

с 

23 


ведущими 

зарубежными 

учебными 

заведениями 

и 

исследовательскими университетами, входящими в рейтинг QS. Были приглашены 25 ученых из ведущих вузов Европы, США, Юго-Восточной Азии для 

чтения  лекций  и  проведения  семинаров,  посвященных  обсуждению  перспектив 

совместного  сотрудничества.  Стажировку  и  повышение  квалификации  ППС  КазНАУ 

прошли в университетах: Путры (Малайзия), Конкук (Корея), Салерно (Италия), Базель и 

Цюриха (Швейцария). 

Реализуется  8  совместных  международных  научных  проектов  с  ведущими 

университетами и научными центрами Европы, Америки. 

В 2015 году все магистранты прошли зарубежную научную стажировку в ведущих вузах, 

входящих в рейтинг QS. 

С  2010  года  университет  выступает  в  качестве  национального  координатора  проекта 

Эрасмус  Мундус  -  CASIA.  За  этот  период  в  европейские  вузы-партнеры  выехали  82 

человека  из  10  вузов  Казахстана.  В  настоящее  время  за  рубежом  находятся  33 

обучающихся и преподавателя. 


Данный  проект  получил  продолжение  в  новом  проекте  Эрасмус  плюс  с  университетом 

Хоэнхайм (Германия) по созданию Международной сети академической мобильности. 

Университет  стал  участником  еще  одного  проекта  Эрасмус  плюс  «Повышение 

Компетенций  университетов  стран  Центральной  Азии  в  сельскохозяйственной  политике 

по  охране  окружающей  среды  и  устойчивому  управлению  земельными  ресурсами"  со 

Словацким университетом в Нитре. 

 

С.34  Когда  в  ноябре  2014  года  я  был  на  приеме  у  Главы  Государства,  мы  обменялись 

мнениями  о  необходимости  усиления  интеграции  агарной  науки  и  образования.  Я 

рассказал  об  опыте  зарубежных  стран:  Франции,  Бразилии,  США,  Великобритании  и 

других стран, где функционируют исследовательские университеты. Университет должен 

быть  именно  некоммерческой  организацией  со  100  процентным  пакетом  акций, 

принадлежащим государству. 

Сегодня  вузы  должны  стать  главными  интеграторами  образовательных  и  научных 

процессов  с  бизнес-средой,  поэтому  центр  тяжести  проведения  НИР  необходимо 

перенести  в  университеты.  Обучение  студентов  и  выполнение  научных  исследований 

должны  находиться  в  неразрывном  единстве  при  обеспечении  университетской 

автономии и полной академической свободы. 

С.35  Во  исполнение  поручения  Президента  страны  Н.А.Назарбаева  в  Казахстане  в  этом 

году  создан  Национальный  аграрный  научно-образовательный  центр,  в  состав  которого 

вошли  23  НИИ,  14  опытных  станции,  центры  распространения  знаний  и 

коммерциализации,  три  аграрных  вуза:  Казахский  национальный  аграрный  университет, 

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина и Западно-Казахстанский 

аграрно-технический  университет  имени  Жангир  хана.  Такая  интеграция  становится 

эффективным  инструментом  по  активизации  партнерства  между  сферой  НИИ,  вузами  и 

бизнес-средой.  Следует  отметить,  что  сегодня  нам  удалось  решить  проблему 

ведомственной разобщенности. 

И это стало результатом многолетней целенаправленной работы, которую мы начали еще 

в 2002 году. 

Сегодня  на  базе  этих  трех  вузов  создаются  кластеры.  На  базе  КазНАУ  –  кластер  «Юг  и 

юго-восток», на базе КазАТУ им. С.Сейфуллина – кластер «Север» и на базе ЗКАТУ им. 

Жангир  хана  –  кластер  «Запад».  В  состав  южного  кластера  войдут  14  научно-

исследовательских институтов, 20 опытных хозяйств и 100 крупных компаний. 

Для  реализации  одного  из  принципов  Болонского  процесса  «обучение  в  течение  всей 

жизни»  и  для  внедрения  непрерывной  системы  аграрного  образования  по  линии:  школа 

(лицей)  –  колледж  –  университет  необходимо  в  состав  кластеров  ввести  один  ведущий 

аграрный колледж из каждой области. 

Создание  таких  кластеров  позволит  более  оперативно  решать  актуальные  проблемы 

развития регионов и хозяйствующим субъектам добиться высоких результатов в сельском 

хозяйстве. Вузы  Казахстана  готовы  уйти  от  государственной  зависимости  и  снять  значительный 

«груз  иждивенчества  с  плеч  государства».  Для  этого,  как  было  отмечено  в  Послании 

Президента, необходимо развивать механизм государственно-частного партнерства. 

C  2011  году  на  базе  университета  функционирует  Аграрный  научно-производственный 

консорциум «АгроДаму», основной целью которого является развитие интеграции науки, 

образования  и производства. 

Университет  активно  сотрудничает  с  управлениями  сельского  хозяйства  города  Астаны, 

Акмолинской,  Алматинской,  Актюбинской,  Восточно-Казахстанской,  Жамбылской, 

Западно-Казахстанской,  Карагандинской  области,  Костанайской,  Кызылординской, 

Мангистауской,  Павлодарской  и  Северо-Казахстанской  областей.  Акиматы  выделяют 

целевые  гранты  на  обучение  по  востребованным  в  регионе  специальностям  с 

последующим трудоустройством выпускников. 

Развитие  партнерства  ведется  с  социально-предпринимательскими  корпорациями 

«Алматы»,  «Жетісу»,  «Астана»  и  другими.  Реализуются  совместные  программы  по 

подготовке  кадров  для  отдельно  взятого  производства,  обмен  практическими  и 

теоретическими  знаниями,  апробируются  новые  организационно-правовые  формы 

сотрудничества,  развиваются  взаимодействия  между  университетом  и  работодателем, 

создаются  и  развиваются  производственно-технологические  инфраструктуры  для 

обеспечения инновационной деятельности. 

Взаимодействия 

по 

улучшению работы 

в 

университете проводятся 

АО 


«КазАгроМаркетинг»,  АО  «НУХ  «КазАгро»,  АҚ  «Аграрлық  несие  корпорациясы»,  АО 

«НУХ «КазАгроФинанс». 

Университет совместно с УНПК «Байсерке Агро» создал в Алматинской области учебный 

научно-производственный  центр  «Байсерке-Агро»,  который  формирует  инновационную 

модель  взаимодействия  образования,  науки  и  производства  и  является  успешным 

примером государственно-частного партнерства. 

Такая  совместная  работа  позволяет  нам  сконцентрировать  усилия  академической  и 

вузовской науки на приоритетных направлениях развития экономики страны, совместном 

использовании дорогостоящего оборудования в научных лабораториях, усилить научный 

и  образовательный  потенциал  вуза,  разработать  новые  инновационные  проекты  и 

обучающие программы. 

Эффективная  система  стратегического  и  сетевого  взаимодействия  позволяет  создать 

стройную  и  единую  систему  подготовки  кадров  в  университетах,  переподготовки  и 

повышения квалификации в Центрах Экстеншн. 

Высшая  школа  фермеров  в  2015  году  проведено  4  круглых  стола,  7  информационных 

семинаров  и  тренингов  по  различным  направлениям  развития  агропромышленного 

комплекса  Казахстана,  15  дней  поля,  предоставлено  более  1500  консультаций  для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и общественных фермерских объединений, 

подготовлены и распространены для фермеров брошюры, буклеты, плакаты. 

Оказано  содействие  в  организации  6  кооперативов,  4  фермерских  общественных 

объединений  и  ассоциаций  в  Костанайской,  Восточно-Казахстанской,  Алматинской, 

Южно –Казахстанской, Жамбылской областях. Разработано 12 проектов для получения фермерами грантов и кредитов в международных 

проектах и программах, казахстанских финансовых институтах. 

 

 

Сегодня предстоит большая работа по акционированию вуза. Уже разработан устав НАО, проведена внешняя оценка имущества университета. После издания приказа комитета по 

госимуществу начнется следующий этап: будет создан совет директоров, правление НАО 

КазНАУ,  утверждена  новая  структура  управления,  разработана  внутренняя  нормативная 

документация. 

С  изменением  формы  собственности  в  университете  существенно  изменится  структура 

поступления  доходов.  Университет  должен  увеличивать  финансовые  ресурсы  от 

образовательной,  научно-исследовательской  и  иной  деятельности,  проводить  системную 

работу по повышению эффективности бюджетных и внебюджетных расходов. 

Финансирование  науки  должно  быть  увеличено  по  трем  основным  направлениям: 

программы  и  гранты,  заказы  сельскохозяйственных  предприятий  и  других  организаций-

партнеров, коммерциализация научных результатов. 

Необходимо: 

-  повысить эффективность использования ресурсов (лабораторий) путем развития центра 

коллективного  пользования  и  сетевого  взаимодействия  с  организациями,  в  рамках 

интеграции образования, науки и агробизнес структур; 

-  увеличить  финансовые  ресурсы  за  счет:  оказания  платных  услуг  обучающимся, 

повышения  квалификации,  выполнения  хоздоговорной  научно-производственной 

деятельности и других. 

Сегодня  каждый  сотрудник  университета  должен  думать  о  том,  как  он  будет 

дополнительно  зарабатывать  деньги,  и  вносить  посильный  вклад  в  развитие  вуза.  Это 

могут  быть  доходы  от  интеллектуальной  собственности,  коммерциализации  результатов 

научно-исследовательских работ, целевых поступлений и другое. 

По  результатам  полугодового  рейтинга  ППС,  кафедр  и  факультетов  будут  отобраны 

пилотные,  предпилотные  и  допредпилотные  кафедры.  Мы  с  вами  с  этого  начинали. 

Теперь  нам  ничего  не  будет  мешать,  и  мы  сможем  открыть  субсчета  пилотных  кафедр. 

Для  этого  все  кафедры  уже  должны  определять  возможные  источники  дополнительного 

финансирования. 

С  нового  года  будет  введена  должность  преподаватель-исследователь,  который  будет 

обучать  студентов  умениям  поиска  и  переработки  научной  информации  путём 

самостоятельной исследовательской практики. 

Преподавателем-исследователем 

станет 


тот 

ученый, 


который 

выполняет 

фундаментальные и прикладные исследования, ведет хоздоговорные темы, осуществляет 

научное  руководство  магистерскими  и  докторскими  диссертациями,  руководит  научно-

исследовательской работой студентов. Он будет выполнять учебную нагрузку на 0,5 или 

0,25  ставки,  остальное  время  будет  заниматься  научными  проектами,  публикацией научных  статей  и  осуществлять  сотрудничество  с  ведущими  казахстанскими  и 

зарубежными  вузами-партнерами  и  научными  центрами.  Для  этого  должно  быть 

пересмотрено положение о планировании нагрузки ППС. 

Для  эффективного  управления  новой  структурой  университета  планируется  увеличить 

долю обученных руководителей в ведущих вузах ближнего и дальнего зарубежья, а также 

создать электронную систему управления бизнес-процессами. 

Для этого: 

-  должны  быть  созданы  междисциплинарные  структуры,  временные  исследовательские 

группы, сформирован пул международных экспертов; 

- совместно использоваться аудиторно-лабораторный фонд университета и объекты НИИ, 

опытных  хозяйств,  центров  по  распространению  знаний  МСХ  РК,  как  равноправных 

партнеров, вошедших в НАО «НАНОЦ»; 

-  должны  быть  разработаны  совместные  научные  проекты  с  ведущими  стратегическими 

партнерами  по  решению  глобальных  проблем  в  аграрной  сфере  экономики,  в  частности 

обеспечения продовольственной безопасности в стране; 

- усилена кадровая политика, обеспечивающая работу с резервом кадров; 

-  внедрена  информационная  система  поддержки  управленческих  решений,  программа 

«Электронный университет». 

 

В праздничных мероприятиях приняли участие 72 зарубежных ученых из 32 стран, члены Глобального консорциума аграрных вузов мира, представители 17 иностранных посольств 

и  консульств  в  Казахстане,  депутаты  Мажилиса  Парламента,  руководители  комитетов  и 

ведомств,  акимы  областей  и  районов,  ректоры  и  представители  70  вузов  Республики 

Казахстан, руководители 40 научно-исследовательских институтов ученые, докторанты и 

магистранты. 

В  адрес  университета  поступили  поздравительные  письма  от  Президента  страны 

Нурсултан  Абишевича  Назарбаева,  Председателя  Сената  Парламента  РК  Қ-Ж.Токаева, 

Председателя 

Мажилиса 

Парламента 

РК 

Қ.Жақыпова, Гос.секретаря 

РК 


Г.Абдикалыковой,  Депутатов  Сената  и  Мажилиса  Парламента  РК,  Министров,  Акимов 

областей,  городов  и  районов,  Посольств,  зарубежных  и  казахстанских  ВУЗов  и  НИИ, 

организаций и предприятий. Всего более 200 поздравлений. 

 

Енді  міне,  бірер  аптадан  соң  жаңа  жылға  қадам  басамыз.  Жаңа  жыл  -  жүріп  өткен  бір жылға  баға  беріп,  тың  қадам  жасайтын,  рухани  серпін  беретін,  жақсылыққа 

ұмтылдыратын, жарқын өмірге жол сілтейтін мереке. Өткен 2015 жыл біздің еліміз үшін 

де,  біздің  университетіміз  үшін  де  естен  кетпес  жарқын  оқиғаларға  толы  болды.  Біздің 

бірлігі  жарасқан  үлкен  ұжымымыз  алға  қойған  мақсаттарын  орындауда  толағай 

табыстарға жетті. 


Университет ізденістер пен тәжірибелердің күрделі жолынан өтіп, бүгінгі таңда еліміздегі 

ғылым, білімді және өндірісті шоғырландырған бірден-бір жетекші ұйым болып отыр. 

Біздің табыстарымыз бен жетістіктеріміз 2016 жылы да жаңа идеялық ізденістермен және 

бастамашыл қадамдармен жалғасын таба беретін болады деген сенімдеміз. 

Жаңа жылдан күтеріміз мол. 2016 жылы ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өтеміз. Ұлы 

дала  елінің  қара  шаңырағы  -  қазақ  даласында  Тәуелсіздік  туының  мәңгілік  желбіреуі 

біздің әрқайсымымызға байланысты екенін ұмытпағанымыз жөн. 2016 жылы 170 жылдық 

мерейтойы  аталып  өтілетін  халық  ақыны,  екі  ғасырдың  куәсі  болған  абыз  Жамбыл 

Жабаевтың «Еңбегің жанар түбінде, Ел үшін шаршап терлеген» деген жақсы сөзі бар. 

Шынында  да  ел  үшін  аянбай,  жұрт  үшін  жұмылып  қызмет  еткенде  ғана  біз  талай 

асулардан өтіп, дамыған 30 елдің қатарына қосылу мақсатына қадам басамыз. 

Бойымызда қашанда болашаққа деген шүбәсіз сенім, мойымас жігер, үлкен істерге деген 

ізденіс  пен  құлшыныс  болған  кезде  біздің  туған  Отанымыз-Қазақстан  көркейе  беретін 

болады! 


 

Құрметті университет ұжымы! 

 

Жаңа  2016  жыл  барлығымызды  жаңа  табыстарға  жетелер  жыл  болсын!  Сіздерге  мықты денсаулық,  баянды  бақыт  тілеймін!  Іргеміз  берік,  еліміз  тыныш  болсын!  Жаңа  жыл 

жемісті болсын, алар асуларымыз, шығар биіктеріміз көп болсын!  Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет