Өзгермейді Синусоидалы токтың жиілігі есе кемісе, периодтың өзгеруі Жауабы: Период есе артады


Резонанстық жиіліктің мәні - f=1/2п√LCбет3/23
Дата05.05.2023
өлшемі402.43 Kb.
#90560
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Байланысты:
?çãåðìåéä³ Ñèíóñîèäàëû òîêòû? æè³ë³ã³ 3 åñå êåì³ñå, ïåðèîäòû? ?ç
*!Ñó ì?çäàò?ûøòàðûí ?îëäàíó?à áîëàòûí ñ?éû?òû?òû? ?àéíàó òåìïåðà, 1551113549235, Оразымбет Айда СӨЖ, ??ðûë?û à ò?ðëåíä³ðóø³

38. Резонанстық жиіліктің мәні - f=1/2п√LC


39. Айнымалы тоқ қуатының коэффициенті: =P/S

40. Ток көздерінің қысқыштарына тікелей амперметр мен волтьметрді жалғауға бола ма ? Вольтметрді болады, амперметрді болмайды.


41.Егер желілік сымдағы амперметр 20 А ток көрсетсе,үшбұрыштап жалғағанда бір фазадағы амперметр қандай ток көрсетеді? 11,55 А улди жбергенде 34,6А деп тур
42.Тізбекке f=50 Гц жиілікпен қосылған сыйымдылығы 4 мкф болатын конденстордың сыйымдылық кедергісі қандай? 796 Ом
43.Радиустары R1=10 см,R2=20 см,q1=10 нКл,q2=-30 нКл болатын метал шарлар өзара жіңішке өткізгішпен жалғанған.Өткізгіш бойымен тасымалданатын заряд шамасын есепте.29нКл
44.Түзу сызық бойымен екі электрон v0=20*10^3 км/с жылдамдығымен қарама-қарсы бағытта қозғалып келеді.Электрондардың бір-біріне қанша қашықтыққа жақындайды?

  • 9,5^10^{-10} м

45.Жұлдызшалап қосылған үш фазалы жүйенің желілік сымдарының арасындағы кернеу 220В,фазалық кернеу қаншаға тең? 127 В


46.Үш бірдей индуктивті шарғылар үш фазалы ток желісіне U=220 В желілік кернеумен қосылған.Әр шарғының белсенді кедергісі R=7 Ом және индуктивті XL=24 Ом тең.Желілік ток I және P1 анықтаңыз. 8,8
47. Якорьдың айналу жиілігін немесе қоздыру орамасының тогын не үшін реттеу керек: Генератордың кернеуін бір деңгейде ұстап тұру үшін
48. Егер пассивті екіұштылықтың белсенді кедергісі R=30 Ом болса, ал осы екі ұштылықтың кіре берістегі әрекет етуші токтың мәні I=4А, онды белсенді қуаты Р: 4800Вт
49. Шаманың өлшенген мәні мен шын мәнінің арасындағы айырым аспаптың қандай қателігін көрсетеді: абсолюттік қателік
50. Тұрақты ток машинасының негізгі полюстерінің атқаратын міндеті:коммутация жаксарту үшін
49. Иондық құралдар
Газразрядтық аспаптар,электр вакуум аспаптары
46. Магритоэлектрлік аспаптың құрылысы неден тұрады?
Катушка тыныштандырғыш,өсь,серіппе,корректор,стрелка,тұрақты магнит
47.Амплитудамен жиіліктері бірде бірінен-бірі фаза бойынша 120 ығысқан ток тізбегі қалай аталады?
Үш фазалы тізбек
45.Тізбектің I=0 күйіндегі режимі қандай?
Бос жүріс
40.Обмоткалардық типіне қарай асинхронды машиналар қалай бөлінеді?
Қысқа тұйықталған және фазалы роторлы
34.Тұрақты ток машинасында қоздыру орамасының атқаратын міндеті
Айналу жиілігін тұрақтандыру
35.Тұрақты ток генераторының якорь орамасында қандай ЭҚК индукцияланады?
Айнымалы
39.Үш фазалы тізбектегі фазалардың бастарының арасында кернеу қалай аталады?
Фазалық кернеу
37.Электр қозғалтқыш энергияны түрлендіреді
Кинетикалық энергияны механикалыққа
32. Тұрақты ток машинасының негізгі полюстерінің атқаратын міндеті
Якорь реакциясын компенсациялау үшін
33.Тұрақты ток машинасында қосымша пюлюстердің атқаратын міндеті
Айнымалы ЭҚК ті тұрақты ЭҚК ге түрлендіру үшін
29.Ферромагниттік өзекшелі орауышқа берілген кернеудің f жиілігі оның амплитудасы болған .......кезде екі есе азайтылған.Сонда Pr гистерезисқа шығындар қалай өзгереді?
Pr екі есе азаяды
30. Бірфазалы түзеткіштердің түрлері
Бір жарты периодты бірфазалық сұлба,екі жарты периодты бірфазалық сұлба,...... сұлба
31.Трансформатордың екіншілік орамының әсер етуші тогынығ мәні
I2=1.57Id
26.Кернеу шығыны дегеніміз не?
Кернеулердің геометриялық айырымы
27.R_ab=3 Ом, R_bc= 2 Ом, R_ca=5Ом кедергілері үшбұрыш сұлбасымен жалғанған түрлендіруден кейін кездегілері R_a, R_b, R_c жұлдыз сұлбасы алынды. R_a кедергісін анықтаңыз
1,5 Ом
23.Асинхронды қозғалтқыштарды неше фазалы қылып жасайды?
1 немесе 3
24.Желілік сым дегеніміз не?
Гкенератор мен жүктемені қостаны сым
15.Үшфазалы синхронды генератордың қозғалмайтын бөлігі қалай аталады?
Статор
16.Генератор орамасының соңын біріктіріп қосу сұлбасы
Жқлдызшалап
20.Жүктемені үшбұрыш жалғау сызбасында бейтарап сым
Болмайды
21.Генератор мен тұтынушы (жүктеме) ормаларын үшбұрыштап қосу сызбасында кернеу неге тең
Uф= Uс
18.Жұлдызшалап қосу сызбасында тоқтар мен фазалық тоқтар мәндері
Іс=Іф
19.Бейтарап сымның атқаратын қызметі
Тұтынушының фазаларында бірдей кернеуді ұстап тұру үшін қажет
13.Жартылай өткізгіш аспап
Диод
14.Үш фазалы электр тізбегінің жалғау түрін ойлап тапқан ғалым
М.Доливо-Доюровольский
9.Электромехмникалық аппарат-электр энергияны механикалық энергияға түрлендіретін
Электроқозғалтқыш
10.Бірдей жиіліктегі синусоидалы электр қозғаушы күш әсер ететін,үш электр тізбегімен түратын,бір-біріне фазасы бойынша 1200-қа ығысқан және бір қоректендіру көзімен қосылған дүйені қалай атаймыз?
Үш фазалық жүйе
11.Үш фазалы симметриялы э.қ.к.-тер жүйесін (үш фазалы тоқты) алу үшін не қолдалынады?
Үш фазалы синхронды генератор
12.Индуктивтілік кедергісі XL=500 Ом өндіріс жиілігі t=50 Гц айнымалы кернеудің көзіне қосылған.Кернеудің әсерлік мәні U= 100В.Тізбектегі ток күшін және катушканың L индуктивтілігін табу керек
L=1,59 Гн, I=0,2 А
7. Ток күші 5 А ,кернеу 220 .Бір күндік электр энергия неге тең?
26400 кВт сағат
8.Электрстатикалық аппарат-айнымалы токтың кернеуін бір түрден екінші түрге түрлендіреды
Трансформатор
5.Диод дегеніміз не?
Екі электродты,бір бағытта ғмана ток өткізетін аспап
6.Транзистор дегеніміз не?
Транзистор үш электродты,электр сигналдарын күшету мен түрлендіруге арналған жартылай өткізгіштік аспап
3.Жартылай ток өткізетін материалдарда зарядты тасымалдайтын
Электрондар мен кемтіктер
4. трансформатор мен элекрқозғалтқыштың жұмыс принципінде қай заңды қолданады?
Электромагниттің индукция заңы
1.Үш фазалы электр тізбегінін жаоғау түрлері
Жұлдызша түрінде,үшбұрышты
2. Бір фазалы электр тізбегінің жалғау түрлері
Параллель ,тізбекті
2. Бір фазалы электр тізбегінің жалғау түрлері: тізбектей, параллель
3.Жартылай ток өткізетін материалдарад зарядтарды тасымалдайтын: Электрондар мен кемтіктер.
4. Трансформатор мен электрқозғалтқыштың жұмыс принципінде қай заңды қолданады: Электромагниттің индукция заңы
5. Диод дегеніміз не: екі электродты бір бағытта ғана ток өткізетін аспан
6.Транзистор дегеніміз не, шартты белгісі. Жауап: Транзистор үш электродты, электр сигналдарын күшейту мен түрлендіруге арналған жартылай өткізгіштік аспап.
7.Ток күші 5А , кернеу220. Бір күндік электрэнергия неге тең. 26400 кВт сағат
8. Электростатикалық аппарат-айнымалы токтың кернеуін бір түрден екінші түрге түрлендіреді: трансформатор
9.Электромеханикалық аппарат-электр энергияны механикалық энергияға түрлендіретін: Электроқозғалтқыш
12. Индуктивтік кедергісі ХL=500 Ом өндіріс жиілігі t=50 Гц айнымалы кернеудің көзіне қосылған. Кернеудің əсерлік мəні U=100B. Тізбектегі ток күшін жəне катушканың L индуктивтігін табу керек.: L=1,59 Гн, I=0,2А
13. Жартылай өткізгіш аспап: ДИОД
14. Үш фазалы электр тізбегінің жалғау түрін ойлап шығарған ғалым: М.Доливо-Добровольский
15. Үш фазалы синхронды генератордың қозғалмайтын бөлігі қалай аталады: статор
16. Генератор орамасының соңын біріктіріп қосу сұлбасы: жұлдызшалап
17.Бейтарап сым деп аталады: Генератор мен қабылдағыштың бейтарап нүктесін қосатын сым
18. Жұлдызша сұлбасындасызықты кернеулер фазалық ... сызықты тоқтар мен фазалық тоқтар мәндері өзара тең болады : Ic = Iф.
19.Бейтарап сымның атқаратын қызметі: тұтынушының фазаларында бірдей кернеуді ұстап тұру үшін
20. Жүктемені үшбұрыш жалғау сызбасында бейтарап сым...: болмайды
21. Генератор мен тұтынушы орамаларын үшбұрыштап қосу сызбасында кернеу неге тең: uф=uc


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет