Проект «Флот қозғалысын басқару»жүктеу 347.99 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.03.2017
өлшемі347.99 Kb.

ПРОЕКТ 

 

 «Флот қозғалысын басқару» кәсіби стандарты 

 

1.

 

Жалпы ережелер 

 

1. 


«Флот  қозғалысын  басқару»  кәсіби  стандарты  білім  беру 

бағдарламаларын  құру  үшін  арналған,  оның  ішінде  ұйымдардағы 

(кәсіпорындардағы)  персоналды  оқытуға,  білім  беру  мекемелерінің 

қызметкерлерін  және  түлектерін  сертификаттауға,  персоналды  басқару 

саласында кең міндеттердің шешуге арналған. 

Осы  кәсіби  стандарт  негізінде  ұйымдар  ішкі  қолдану  үшін  кәсіптік 

білімнің  деңгейін  нақтылаумен  қызметкерлерге  корпоративтік  кәсіби 

стандарттарын, 

өндірісті, 

еңбекті 


және 

басқаруды 

ұйымдастыру 

ерекшеліктерін,  қызметкерлердің  жауапкершілігін  ескере  отырып,  еңбек 

функциялары, білімдері, машықтары тізімін әзірлей алады.   

2.  Осы  кәсіби  стандартта  келесі  терминдер  және  анықтамалар 

қолданылады: 

1)  біліктілік  –  нақты  еңбек  функцияларын  сапалы  орындауға 

қызметкердің дайындық дәрежесі;  

2)  біліктілік  деңгейі  –  еңбек  әрекеттерінің  қиындығы,  қалыпсыздығы, 

жауапкершілігі 

мен 


дербестілігі 

өлшемдері 

бойынша 

сараланатын 

қызметкерлердің  құзыреттіліктеріне  және  дайындық  деңгейіне  қойылатын 

талаптар жиынтығы;  

3)  біліктіліктердің  салалық  шеңбері  –  салада  таңылатын  біліктілік 

деңгейлердің құрылымдаған сипаттауы; 

4)  біліктіліктердің  ұлттық  шеңбері  –  еңбек  нарығында  таңылатын 

біліктілік деңгейлердің құрылымдаған сипаттауы; 

5)  кәсіби  стандарт  –  кәсіби  қызметтің  нақты  саласында  біліктілік  және 

құзыреттілік  деңгейіне,  еңбек  мазмұнына,  сапасына  және  шарттарына 

талаптарды анықтайтын стандарт; 

6)  кәсіп  –  арнайы  дайындық  нәтижесінде  алынған  белгілі  бір  білімдерді, 

икемдерді  және  практикалық  машықтарды  талап  ететін  және  білім  туралы 

тиісті құжаттарымен расталатын адамның еңбек қызметінің негізгі түрі; 

7)  кәсіптік  қосалқы  топ  –  еңбек  функцияларының  және  олардың 

орындауға құзыреттіліктерін тұтас жиынтығымен қалыптасқан кәсіптік топтың 

бөлігі; 

8) кәсіптік топ – ортақ ықпалдасу негізі бар және еңбек функцияларының 

ұқсас  жинағын  және  олардың  орындауға  құзыреттіліктерді  білдіретін  саланың 

кәсіптік қосалқы топтарының жиынтығы;  

9)  құзырет  –  еңбек  қызметінде  білімдерді,  машықтарды  және  тәжірибені 

қолдану қабілеттігі. 3. Осы кәсіби  стандартта келесі қысқартулар пайдаланады:  

1)

 ОРК/БСШ – біліктіліктердің салалық шеңбері; 

2)

 САРП/АРОҚ – автоматты радиолокациялық орнату құралдары; 

3)

 КС  –  басшылар,  мамандар  және басқа  қызметшілер  лауазымдарының 

біліктілік анықтамасы; 

4)

 

ЭКНИС/ЭКНАЖ  –  электрондық-картографиялық  навигациялық-ақпараттық жүйе. 

 

 2.

 

Кәсіби стандарттың төлқұжаты  

 

4. Кәсіби стандарттың атауы: «Флот қозғалысын басқару»; 5.

 

Кәсіби  стандартты  әзірлеу  мақсаты:  қызметкерлердің  икемдеріне, машықтарына,  білімдері  мен  жеке  құзыреттеріне  қойылатын  тиісті 

талаптардың, еңбек функцияларының жүйелік және құрылымдаған сипаттауы; 

6.

 

Кәсіби  стандартты қысқаша  сипаттау:  «Флот  қозғалысын басқару» ішкі  су  көлігінің  кемелері  қозғалысының  бағыттарын  басқару,  су  көлігі 

саласында кемелер жүзудің қауіпсіздігін қамтамасыз ету кіреді.  

7.

 

Негізгі топ: Көлік 8.

 

Кәсіптік топ: Су көлігі  9.

 

Кәсіптік қосалқы топ: Теңіз және өзен көлігі.  

 

3. 

Кәсіптер карточкалары 

 

10. 

Кәсіптер тізілімі және БСШ бойынша біліктердің деңгейі: 

Кеме жүрерлік жағдайын хабарлаушы, БСШ 3, 4 деңгейі; 

Флот қозғалысы бойынша инженер-диспетчер, БСШ 5,6,7,8 деңгейі; 

Кәсіптер карточкасы 1-қосымшада келтірілген.  

Кәсіби біліктіліктің картосы 2-қосымшада келтірілген.  «Флот  қозғалысын басқару»   

кәсіби стандартына 

1-қосымша 

 

КӘСІПТЕР КАРТОЧКАСЫ: «Кеме жүрерлік жағдайын хабарлаушы»  

Код 

8340 «Теңіз және өзен кемелердің палуба командасының мүшелері және ұқсас кәсіптердің 

жұмысшылары» 

Кәсіп 

Кеме жүрерлік жағдайын хабарлаушы  БСШ бойынша 

біліктілік деңгейі   

3 деңгей 

Практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби дайындық 

(кәсіби дайындық бағдарламалары бойынша білім 

ұйымдастыру базасындағы бір жылға дейін курстар немесе 

кәсіпорында оқыту). 

Негізгі орта білім немесе жалпы орта білім 

базасындағы техникалық және кәсіби білім болуында 

практикалық тәжірибесіз 

БЕБА бойынша 

біліктілік деңгейі 

БЕБА бойынша 3-4 деңгейлері, 52 шығарма, Қазақстан 

Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2013 жылғы 3 кыркүйектегі № 426-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 

2013 жылғы 03 қазанда №8770 тіркелген 

Еңбек 

функциялары: 1)

 

Флот  құрамын  басқаратын  кеме  жүрерлік  жағдайын ақпараттық қамтамасыз ету; 

2)

 Радиотелефондық аппаратураны және бекітілген көлік 

құралдарын дұрыс пайдалануын қамтамасыз ету. 

1-еңбек функциясы: 

 

Өзен флотының құрамын басқаратын кеме 

жүрерлік жағдайын 

ақпараттық қамтамасыз 

ету  


Икемдер және машықтар: 

1.

 Мәлімет жинау: 

а.

 Қызмет  етілетін  телімде  кеме  жүрісінің  көлемдері 

туралы, 


б.

 

Навигациялық  белгілер  орналасуындағы  өзгерістер туралы, 

в.

 Кемелер орналасуы  туралы

г.

 Техникалық  және  ахуалды  флоттың  іздестіру 

қызметінің орналасуы туралы, 

д.

 

Су деңгейі мен тереңдіктердің жағдайы туралы.  2.

 

Ақпаратты  өңдеу  және  өзен  флотының  басқарушы құрамына тапсыру; 

3.

 Өзен флоты басшылығының нұсқауларын және өкімдерін 

кемелерге,  жер  жасақтарына,  жағдайят  бригадаларына, 

іздестіру  аңғар  партияларына  және  басқа  өндірістік 

бөлімшелеріне тапсыру. Білімдер: 

1.

 «Ішкі су көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2004 

жылғы 06 шілдедегі заңы    

2.

 

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы15 маусымдағы Су кодексі; 

3.

 «Кемелердегі қызмет жарғысы» Қазақстан 

Республикасының Инвестициялар және даму жөніндегі 

министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы бұйрығы; 

4.

 «Ішкі су жолдары бойынша жүзу ережелері» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 22 шілдедегі 

қаулысы; 

5.

 Кеме қатынасы бойынша Қазақстан Республикасының 

заңнамалық және өзге құқықтық актілер, әдістемелік және 

орындалатын жұмыс мәселелері, еңбекті ұйымдастыру 

негіздері бойынша басқа әдістемелік материалдар; 

6.

 

Кеме жүрерлік, жағалау және жүзу жағдайы және кеме мен су ағының өзара әрекеттесуі. Фарватер, лоция және 

ішкі су жолдарының арнайы лоциясы

7.

 

Навигациялық құралдар және навигациялық-гидрографиялық, гидрометеорологиялық, геофизикалық, 

астрономиялық және әр түрлі анықтамалық деректерден 

тұратын кемежүргізуге арналған басқа да басылымдар; 

8.

 Навигациялық аспаптар және карталар, радиолокаторлар, 

АРОҚ,  ЭКНАЖ; 

9.

 

Штаттық құтқару құралдары. Іздеу және құтқару бойынша ережелер. Өміршеңдікке күресу құралдары, 

өрттің алдын алу, анықтау және сөндіру әдістері мен 

құралдары; 

10.


 

Кемелердің техникалық және икемділік сипаттамалары 

және пайдалану өлшемдері

11.


 

Су жолдарында оқиғаларды тергеу бойынша әдістемелік 

және нормативтік-құқықтық құжаттама. 

  2-еңбек 

функциясы: 

 

Радиотелефондық аппаратураны және 

бекітілген көлік 

құралдардың дұрыс 

пайдалануын қамтамасыз 

ету  

Икемдер мен машықтар: 

1.

 Радиотелефондық  аппаратураны  (радиостанцияларды)  

және  бекітілген  көлік  құралдардың  дұрыс  пайдалануын 

қамтамасыз ету. 

2.

 Радиотелефондық  аппаратураны  (радиостанцияларды)  

және бекітілген көлік құралдардың сақталуын қамтамасыз 

ету. 

 


Білімдер: 

1.

 Навигациялық белгілердің барлық түрлерін тағайындау;  

2.

 Кеме жүрісінің көлемдерін анықтау тәртібі мен тәсілдері, 

қызмет етілетін телімде жолдың кепілдірілген және 

сараланған көлемдері;  

3.

 Кеме жүрерлік жағдайына, көзді және дыбыстық 

дабылдарға қатысты ішкі су жолдары бойынша жүзу 

ережелері;  

4.

 Бассейнде пайдаланатын кемелердің сипаттамалары;  

5.

 Радиостанцияларды пайдалану ережелері және өндірістік 

бөлімшелермен байланысты жүзеге асыру кестелері;  

6.

 

Бекітілген көлік құралдарын басқару ережелері. КӘСІПТЕР КАРТОЧКАСЫ: «Кеме жүрерлік жағдайын хабарлаушы»  

Код 


8340 «Теңіз және өзен кемелердің палуба 

командасының мүшелері және ұқсас кәсіптердің 

жұмысшылары» 

Кәсіп 


Кеме жүрерлік жағдайын хабарлаушы  

БСШ бойынша 

біліктілік деңгейі   

4 деңгей 

Негізгі орта білім базасындағы техникалық және 

кәсіби білім болуы және жұмыстың  практикалық тәжірибесі  

Жоғарлатылған деңгейдің (қосымша кәсіби дайындық 

немесе ортадан кейінгі білім) техникалық және кәсіби білім 

болуында практикалық тәжірибесіз 

БЕБА бойынша 

біліктілік деңгейі 

БЕБА бойынша 4 деңгейі, 52 шығарма, Қазақстан 

Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2013 жылғы 3 кыркүйектегі № 426-ө-м 

бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің нормативтік құқықтық актілер тізілімінде 

2013 жылғы 03 қазанда №8770 тіркелген 

Еңбек 


функциялары: 

1)  Қарқынды  кеме  жүрерлік  және  жер  қазу,  түбін 

тереңдету  жұмыстарын  өндіру  телімдерінде  флот  құрамын 

басқаратын кеме жүрерлік жағдайын ақпараттық қамтамасыз 

ету; 

2)  Радиотелефондық  аппаратураны  және  бекітілген көлік құралдарын дұрыс пайдалануын қамтамасыз ету. 

1-еңбек функциясы: 

 

Өзен флотының құрамын басқаратын кеме 

жүрерлік жағдайын 

ақпараттық қамтамасыз 

ету  


Икемдер және машықтар: 

1. Мәлімет жинау: 

а.

 

Қызмет  етілетін  телімде  кеме  жүрісінің  көлемдері туралы, 

б.

 Навигациялық  белгілер  орналасуындағы  өзгерістер 

туралы, 


в.

 

Кемелер орналасуы  туралы, г.

 

Техникалық  және  ахуалды  флоттың  іздестіру қызметінің орналасуы туралы, 

д.

 Су деңгейі мен тереңдіктердің жағдайы туралы.  

2.  Ақпаратты  өңдеу  және  өзен  флотының  басқарушы 

құрамына тапсыру; 

3.

 

Өзен флоты басшылығының нұсқауларын және өкімдерін кемелерге,  жер  жасақтарына,  жағдайят  бригадаларына, 

іздестіру  аңғар  партияларына  және  басқа  өндірістік 

бөлімшелеріне тапсыру. 

Білімдер: 

1.  «Ішкі су көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2004 

жылғы 06 шілдедегі заңы    

2.

 

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы15 маусымдағы 

Су кодексі; 

3.

 

«Кемелердегі қызмет жарғысы» Қазақстан 

Республикасының Инвестициялар және даму жөніндегі 

министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы бұйрығы; 4.

 

«Ішкі су жолдары бойынша жүзу ережелері» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 22 шілдедегі 

қаулысы; 5.

 

Кеме қатынасы бойынша Қазақстан Республикасының 

заңнамалық және өзге құқықтық актілер, әдістемелік 

және орындалатын жұмыс мәселелері, еңбекті 

ұйымдастыру негіздері бойынша басқа әдістемелік 

материалдар; 6.

 

Кеме жүрерлік, жағалау және жүзу жағдайы және кеме 

мен су ағының өзара әрекеттесуі. Фарватер, лоция және 

ішкі су жолдарының арнайы лоциясы; 7.

 

Навигациялық құралдар және навигациялық-

гидрографиялық, гидрометеорологиялық, геофизикалық, 

астрономиялық және әр түрлі анықтамалық деректерден 

тұратын кемежүргізуге арналған басқа да басылымдар; 

8.

 

Навигациялық аспаптар және карталар, радиолокаторлар, 

АРОҚ,  ЭКНАЖ; 

9.

 

Штаттық құтқару құралдары. Іздеу және құтқару 

бойынша ережелер. Өміршеңдікке күресу құралдары, 

өрттің алдын алу, анықтау және сөндіру әдістері мен 

құралдары; 

10.

 

Кемелердің техникалық және икемділік сипаттамалары 

және пайдалану өлшемдері; 

11.

 

Су жолдарында оқиғаларды тергеу бойынша әдістемелік 

және нормативтік-құқықтық құжаттама. 

12.

 

Кәсіптік  қызметке  қатысты  қолданыстағы  нормативтік-

құқықтық актілер 


  2-еңбек 

функциясы: 

 

Радиотелефондық аппаратураны және 

бекітілген көлік 

құралдардың дұрыс 

пайдалануын қамтамасыз 

ету  

Икемдер мен машықтар: 

1.  Радиотелефондық  аппаратураны  (радиостанцияларды)  

және  бекітілген  көлік  құралдардың  дұрыс  пайдалануын 

қамтамасыз ету. 

2.  Радиотелефондық  аппаратураны  (радиостанцияларды)  

және бекітілген көлік құралдардың сақталуын қамтамасыз 

ету. 

Білімдер: 

1. Навигациялық белгілердің барлық түрлерін 

тағайындау;  

2.  Кеме жүрісінің көлемдерін анықтау тәртібі мен тәсілдері, 

қызмет етілетін телімде жолдың кепілдірілген және 

сараланған көлемдері;  

3. Кеме жүрерлік жағдайына, көзді және дыбыстық 

дабылдарға қатысты ішкі су жолдары бойынша жүзу 

ережелері;  

4.

 Бассейнде пайдаланатын кемелердің сипаттамалары;  

5.

 Радиостанцияларды пайдалану ережелері және өндірістік 

бөлімшелермен байланысты жүзеге асыру кестелері;  

6.

 

Бекітілген көлік құралдарын басқару ережелері. Жеке құзыреттеріне 

қойылатын талаптар  

Жақсы денсаулық 

Өзін ұстай білушілік, өзін басқара алатындық, өзін 

ұйымдастыра алатындық 

Ұйымдастыру, 

коммуникативтік, 

талдамалы 

қабілеттер 

БҰШ шеңберінде 

басқа кәсіптермен 

байланыс Код 

Кәсіптер атауы 

2145 


Флот қозғалысы бойынша (флот 

бойынша) инженер-диспетчер 

 

 

КӘСІП КАРТОЧКАСЫ:  Флот қозғалысы бойынша (флот бойынша) инженер-диспетчер 

Код  


2145 «Машина құрылысының инженер-механигі 

және технологтары»    

Кәсіп 

Флот қозғалысы бойынша (флот бойынша) инженер-диспетчер 

БСШ бойынша 

біліктілік деңгейі   

5.  


Техникалық  және  кәсіби  білім  (ортадан  кейінгі 

білім),   практикалық тәжірибе 

Еңбек функциялары: 

1)

 Флот  телімдеріндегі  жұмыс  және  кеме  жүрерлік 

жағдайы  туралы  ақпаратты  жинауды  ұйымдастыру, 

ақпаратты уақытымен беру; 

2)

 Флот қозғалысын жедел басқару және реттеу. 

1-Еңбек 


функциялары: 

 

Икемдер мен машықтар: 

1.

 

Алған  ақпаратты  жинау,  өңдеу  және  талдау,  күн сайынғы мәліметті құру: 

а.

 Кеме жүретін су жолдарының жағдайы туралы, 

б.

 Флот қозғалысымен байланысты прорабтардың жол 

жағдайы,  кеме  ұстаушылары  мен  қызметкерлері 

туралы,  іздестіру  қызметінің,  техникалық  және 


жағдайяттық флот орналасуы туралы мәліметті күн 

сайын нақтылау, 

в.

 

Су деңгейлері және тереңдіктер жағдайы туралы. 2.

 

Жол  жарамсыздығы  туралы  кеме  жүргізушілерінің өтініштерін және наразылықтарын есепке алу; 

3.

 Жол  көлемдері,  жағдаят  құрамындағы  өзгерістер, 

телімдегі 

апаттық 

жағдайлар 

және 

уақытылы хабарландыру  туралы  толық  ақпаратты  құру,  флот 

жағдайы туралы ақпаратты ұсыну; 

4.

 

Өзі  жүретін  флот  бойынша  техникалық  құжаттаманы өңдеу,  жер  жасақтарының  тәуліктік  мәлімдемелерді 

өңдеу; 


5.

 

Техникалық құралдардың қозғалыс кестелерін құру; 6.

 

Қажет  болғанда  флотпен  апатты  оқиғалар  бойынша қорытынды жасау. 

Білімдер: 

1.

  «Ішкі су көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 

2004 жылғы 06 шілдедегі заңы    

2.

 

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы15 маусымдағы Су кодексі; 

3.

 «Кемелердегі қызмет жарғысы» Қазақстан 

Республикасының Инвестициялар және даму жөніндегі 

министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы бұйрығы; 

4.

 «Ішкі су жолдары бойынша жүзу ережелері» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 22 шілдедегі 

қаулысы; 

5.

 Кеме қатынасы бойынша Қазақстан Республикасының 

заңнамалық және өзге құқықтық актілер, әдістемелік 

және орындалатын жұмыс мәселелері, еңбекті 

ұйымдастыру негіздері бойынша басқа әдістемелік 

материалдар; 

6.

 Кеме жүрерлік, жағалау және жүзу жағдайы және кеме 

мен су ағының өзара әрекеттесуі. Фарватер, лоция және 

ішкі су жолдарының арнайы лоциясы; 

7.

 Навигациялық құралдар және навигациялық-

гидрографиялық, гидрометеорологиялық, 

геофизикалық, астрономиялық және әр түрлі 

анықтамалық деректерден тұратын кемежүргізуге 

арналған басқа да басылымдар; 

8.

 Навигациялық аспаптар және карталар, 

радиолокаторлар, АРОҚ,  ЭКНАЖ; 

9.

 

Кемені іздеу және құтқару ережелері  10.

 

Штаттық құрғату жүйелері, апатты-құтқару құралдары.  Өміршеңдікке күресу құралдары, өрттің алдын алу, 

анықтау және сөндіру әдістері мен құралдары; 

11.

 

Кемелердің техникалық және икемділік сипаттамалары және пайдалану өлшемдері; 

  2-еңбек функциясы: 

 

Икемдер және машықтар: 

1.

 Флоттың  өндірістік,  көліктік  жүрісін  және  негізгі 

Флот қозғалысын 

жедел басқару және реттеу . 

қызметінің басқа түрлерін жедел реттеу және үйлестіру: 

а.

 кеме  жүрерлік  жағдайындағы  өзгерістерге  бақылау 

жасау; 


б.

 

материалдар, жабдық, жиынтық бұйымдар, көлік, тиеу-түсіру  және  қызметтің  қалыпты  жүрісінің  басқа 

құралдары қамтамасыздығын бақылау; 

в.

 

өндірістік және көліктік жүрістің және негізгі қызметтің басқа түрлерінің бұзылуын алдын алу және жою, орын 

алған 


бұзушылықтардың, 

апатты 


жағдайлардың 

салдарын жою бойынша шаралар жүзеге асыру; 

г.

 

жол  прорабтарының  ақпаратына  негізделген  су жолдарының  ерекше  телімдерінде  кеме  қатынасының 

қауіпсіздігі  бойынша  флотпен  және  жағдаяттық 

посттарымен байланысты басқару;  

д.

 өндірістік 

бағдарламаларға, 

келісімшарттық 

міндеттемелерге, 

күнтізбелік 

кестелерге 

және 

ауысымдық-тәуліктік тапсырмаларға сәйкес уақытымен өнім  шығаруын  және  қызмет  көрсетуін,  жұмыстар 

орындалуын қамтамасыз ету;  

е.

 

жабдықты тиімді 

жүктеу, 


персоналдың 

тиімді 


жұмысына  жағдай  жасау  мақсатында  ұйымның  негізгі 

қорларының  (өндірістік  қуаттарының)  барынша  көп 

пайдалануына жәрдемдесу; 

ж.

   диспетчерлік  журналды  жүргізу,  кезекшілік  туралы 

және басқа құжаттама туралы есеп беру мәлімдемелерін 

жасау; 

2.

 Кемелердің тағайындалуы бойынша, тиісті техникалық, 

икемділік 

кеме 

жүрерлік қасиеттеріне 

келетін 


шарттары,  жеке  құрам,  қажетті  жабдық,  мүлік  толық 

болуын  қадағалау,  жүзудің  қауіпсіздік  талаптары  мен 

нормалары  сақталуын,  өндірістік-шаруашылық  қызмет, 

санитарлық 

ережелер 

мен 


өрт 

қауіпсіздігінің 

ережелерін сақталуын қадағалау; 

3.

 Теңіз 

дауылының 

ескертпелерінде 

кемелерді 

уақытымен жасыруға шараларды қабылдау; 

4.

 Қысқы  тұрақтауға  кемелерді  уақытымен  тұрғызуды 

тексеру; 

5.

 

Сүйреудің  берілген  жылдамдықты  қамтамасыз  ете отырып,  техникалық  флотты  тіркеуге  алу  мәселелерін 

жедел шешу; 

6.

 

Жұмыс  барысында  пайда  болған  барлық  мәселелерді шешу  үшін  қызметті  жедел  реттеу  және  үйлестіру 

саласында теоретикалық  білімдерді  және  практикалық 

машықтарды қолдану. 

Білімдер: 

1.

 «Ішкі су көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 

2004 жылғы 06 шілдедегі заңы    

2.

 

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 15 маусымдағы Су кодексі; 

3.

 «Кемелердегі қызмет жарғысы» Қазақстан 

Республикасының Инвестициялар және даму жөніндегі 

министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы бұйрығы; 

4.

 

«Ішкі су жолдары бойынша жүзу ережелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 22 шілдедегі 

қаулысы; 

5.

 

Кеме қатынасы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге құқықтық актілер, әдістемелік 

және орындалатын жұмыс мәселелері, еңбекті 

ұйымдастыру негіздері бойынша басқа әдістемелік 

материалдар; 

6.

 

Фарватер, лоция және ішкі су жолдарының арнайы лоциясы; 

7.

 Кеме жүрерлік, жағалау және жүзу жағдайы және кеме 

мен су ағының өзара әрекеттесуі; 

8.

 

Навигациялық құралдар және навигациялық-гидрографиялық, гидрометеорологиялық, 

геофизикалық, астрономиялық және әр түрлі 

анықтамалық деректерден тұратын кемежүргізуге 

арналған басқа да басылымдар; 

9.

 

Навигациялық аспаптар және карталар, радиолокаторлар, АРОҚ,  ЭКНАЖ; 

10.


 

Кемені іздеу және құтқару ережелері,  

11.

 

Штаттық құрғату жүйелері, апатты-құтқару құралдары.  Өміршеңдікке күресу құралдары, өрттің алдын алу, 

анықтау және сөндіру әдістері мен құралдары; 

12.

 

Кемелердің техникалық және икемділік сипаттамалары және пайдалану өлшемдері; 

13.


 

Су жолдарында оқиғаларды тергеу бойынша 

әдістемелік және нормативтік-құқықтық құжаттама; 

14.


 

Кәсіптік қызметке қатысты қолданыстағы  нормативтік-

құқықтық актілер. 

 

КӘСІП КАРТОЧКАСЫ:  «Флот қозғалысы бойынша (флот бойынша) инженер-диспетчер» 

Код   


2145 «Машина құрылысының инженер-механиктері 

және технологтары»    

Кәсіп 

Флот қозғалысы бойынша (флот бойынша) инженер-диспетчер 

БСШ бойынша 

біліктілік деңгейі   

6. 


Жоғары білім. Бакалавриат, резидентура, 

практикалық тәжірибе 

Еңбек функциялары: 

1)  Флот қозғалысын жедел басқару және реттеу; 

2)  Флот  кемелерінің  барлық  түрлерін,  арнайы  жабдықты, 

жүзу,  апатты-құтқару  және  басқа  көмекші  құралдарын 

техникалық-пайдалану бақылау. 

1-еңбек функциясы: 

 

Флот қозғалысын жедел басқару және реттеу . 

Икемдер және машықтар: 

1.  Алған  ақпаратты  жинау,  өңдеу  және  талдау,  күн 

сайынғы мәліметті құру: 

a.

 Кеме жүретін су жолдарының жағдайы туралы, 

б.  Флот  қозғалысымен  байланысты  прорабтардың  жол жағдайы,  кеме  ұстаушылары  мен  қызметкерлері 

туралы,  іздестіру  қызметінің,  техникалық  және 

жағдайяттық  флот  орналасуы  туралы  мәліметті  күн 

сайын нақтылау, 

в. Су деңгейлері және тереңдіктер жағдайы туралы. 

2. Флоттың өндірістік, көліктік жүрісін және негізгі 

қызметінің басқа түрлерін жедел реттеу және үйлестіру: 

a.

 кеме  жүрерлік  жағдайындағы  өзгерістерге  бақылау 

жасау; 


б.  материалдар,  жабдық,  жиынтық  бұйымдар,  көлік,  тиеу-

түсіру  және  қызметтің  қалыпты  жүрісінің  басқа 

құралдары қамтамасыздығын бақылау; 

в.  өндірістік  және  көліктік  жүрістің  және  негізгі  қызметтің 

басқа түрлерінің бұзылуын алдын алу және жою, орын 

алған 


бұзушылықтардың, 

апатты 


жағдайлардың 

салдарын жою бойынша шаралар жүзеге асыру; 

г.  жол  прорабтарының  ақпаратына  негізделген  су 

жолдарының  ерекше  телімдерінде  кеме  қатынасының 

қауіпсіздігі  бойынша  флотпен  және  жағдаяттық 

посттарымен байланысты басқару;  

д. 

өндірістік бағдарламаларға, 

келісімшарттық 

міндеттемелерге, 

күнтізбелік 

кестелерге 

және 


ауысымдық-тәуліктік тапсырмаларға сәйкес уақытымен 

өнім  шығаруын  және  қызмет  көрсетуін,  жұмыстар 

орындалуын қамтамасыз ету;  

е. жабдықты тиімді жүктеу, персоналдың тиімді жұмысына 

жағдай жасау мақсатында ұйымның негізгі қорларының 

(өндірістік  қуаттарының)  барынша  көп  пайдалануына 

жәрдемдесу; 

ж.  диспетчерлік журналды жүргізу, кезекшілік туралы және 

басқа  құжаттама  туралы  есеп  беру  мәлімдемелерін 

жасау; 


з.  жұмыс  барысында  пайда  болған  барлық  мәселелерді 

шешу  үшін  қызметті  жедел  реттеу  және  үйлестіру 

саласында  теоретикалық  білімдерді  және    практикалық 

машықтарды қолдану. 

3. 

Флот 


кәсіпорнының 

және 


оның 

жеке 


бөлімшелерінің  қызметін  жоспарлау  және  жобалау 

үдерісіне қатысу. 

4.

 

Кәсіпорынның және 

оның 


бөлімшелерінің 

қолданыстағы жоспарына уақытылы түзетулерді енгізу. Білімдер: 

1.

 «Ішкі су көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 

2004 жылғы 06 шілдедегі заңы    

2.

 

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы15 маусымдағы Су кодексі; 

3.

 «Кемелердегі қызмет жарғысы» Қазақстан 

Республикасының Инвестициялар және даму жөніндегі 

министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы бұйрығы; 

4.

 Кеме қатынасы бойынша Қазақстан Республикасының 

заңнамалық және өзге құқықтық актілер, әдістемелік 

және орындалатын жұмыс мәселелері, еңбекті 

ұйымдастыру негіздері бойынша басқа әдістемелік 

материалдар; 

5.

 

Фарватер, лоция және ішкі су жолдарының арнайы лоциясы; 

6.

 Кеме жүрерлік, жағалау және жүзу жағдайы және кеме 

мен су ағының өзара әрекеттесуі; 

7.

 

Навигациялық құралдар 

және 


навигациялық-

гидрографиялық, 

гидрометеорологиялық, 

геофизикалық, 

астрономиялық 

және 


әр 

түрлі 


анықтамалық  деректерден  тұратын  кеме  жүргізуге 

арналған басқа да басылымдар; 

8.

 

Навигациялық аспаптар және карталар; 9.

 

Штаттық құтқару құралдары10.

 

Іздеу және құтқару бойынша халықаралық және ұлттық ережелері; 

11.


 

Радиолокаторлар, АРОҚ,  ЭКНАЖ; 

12.

 

Кеменің икемділік сипаттамалары; 13.

 

Қазақстан  Республикасының  Су  көлігінің  мемлекеттік тізіліміне 

енгізілген 

кемелердің 

техникалық 

сипаттамалары және пайдалану өлшемдері; 

14.


 

Қазақстан 

Республикасының 

әкімшілік 

және 

қылмыстық заңнамасының негіздерін білу; 15.

 

Су жолдарында 

оқиғаларды 

тергеу 

бойынша 


әдістемелік және нормативтік-құқықтық құжаттама. 

  2-еңбек функциясы: 

 

Флот кемелерінің барлық түрлерін, арнайы 

жабдықты, жүзу, апатты-

құтқару және басқа көмекші 

құралдарын техникалық-

пайдалану бақылау. 

Икемдер мен машықтар: 

1.

 Өндірістік  жоспарға  сәйкес  өндірістік-шаруашылық 

қызметті  жүзеге  асыру  үшін  кемені  және  құрылымдық 

бөлімшелерді  қажетті,  оның ішінде мамандандырылған 

кеме 


техникасымен, 

навигациялық 

және 

гидрометеорологиялық  аспаптармен,  апатты-құтқару, жүзу 

және 


өзге 

қажетті 


құралдары 

мен 


материалдарымен қамтамасыз ету. 

2.

 Кемелерді,  арнайы  жабдықты,  жүзу,  апатты-құтқару 

және  өзге  көмекші  құралдарын  тұрақты  техникалық-

пайдалану бақылауды жүзеге асыру. 

Білімдер: 

1.

 Қазақстан Республикасының Су көлігінің мемлекеттік 

тізіліміне енгізілген кемелердің техникалық 

сипаттамалары және пайдалану өлшемдері; 

2.

 Кемелердегі навигациялық және гидрометеорологиялық 

аспаптар. 

3.

 

Штаттық құрғату жүйелері, апатты-құтқару құралдары.  Өміршеңдікке  күресу  құралдары,  өрттің  алдын  алу, 

анықтау және сөндіру әдістері мен құралдары; 

4.

 

Мемлекеттік  тізілімде  куәландыру  үшін  әдістемелік және нормативтік-құқықтық құжаттаманы білу. 

5.

 Кәсіптік 

қызметіне 

қатысы 

бар 


қолданыстағы 

нормативтік-құқықтық актілер (Кәспорынның жарғысы, Кәсіпорын  басшылығының  бұйрықтары  мен  өкімдері, 

9000  сериялы  ИСО  СМС  стандарттары,  Кәсіпорынның 

сапа саласындағы саясаты және мақсаттары) 

КӘСІП КАРТОЧКАСЫ:  «Флот қозғалысы бойынша (флот бойынша) 

инженер-диспетчер» 

Код (ГК РК 01-2005) 

2145 «Машина құрылысының инженер-механиктері 

және технологтары»    

Кәсіп атауы 

Флот қозғалысы бойынша (флот бойынша) инженер-

диспетчер 

БСШ бойынша 

біліктілік деңгейі   

7. 


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Магистратура 

(бакалавриаттың игерілген бағдарламасы негізінді), 

практикалық тәжірибе. Бакалавриат және қосымша кәсіби 

білім, практикалық тәжірибе. 

Еңбек функциялары: 

1)

 Флот қозғалысын басқару және реттеу; 

2)

 Қазақстан Республикасы Су көлігінің мемлекеттік 

тізілімінде куәландыруға кемелерді дайындау және 

уақытымен ұсынуға жұмысты ұйымдастыру; 

3)

 Флоттың  командалық  және  қатардағы  құрамын 

уақытымен 

даярлауды 

және 


диплом 

беруді 


ұйымдастыру. 

1-еңбек функциясы: 

 

Флот қозғалысын басқару және реттеу . 

Икемдер және машықтар: 

1.  Алған  ақпаратты  жинау,  өңдеу  және  талдау,  күн 

сайынғы мәліметті құру: 

а. Кеме жүретін су жолдарының жағдайы туралы, 

б.  Флот  қозғалысымен  байланысты  прорабтардың  жол 

жағдайы,  кеме  ұстаушылары  мен  қызметкерлері 

туралы,  іздестіру  қызметінің,  техникалық  және 

жағдайяттық  флот  орналасуы  туралы  мәліметті  күн 

сайын нақтылау, 

в. Су деңгейлері және тереңдіктер жағдайы туралы. 

2. Флоттың өндірістік, көліктік жүрісін және негізгі 

қызметінің басқа түрлерін жедел реттеу және үйлестіру: 

а.  кеме  жүрерлік  жағдайындағы  өзгерістерге  бақылау 

жасау; 


б.  материалдар,  жабдық,  жиынтық  бұйымдар,  көлік,  тиеу-

түсіру  және  қызметтің  қалыпты  жүрісінің  басқа 

құралдары қамтамасыздығын бақылау; 

г. өндірістік және көліктік жүрістің және негізгі қызметтің 

басқа  түрлерінің  бұзылуын  алдын  алу  және  жою,  орын 

алған 


бұзушылықтардың, 

апатты 


жағдайлардың 

салдарын жою бойынша шаралар жүзеге асыру; 

д.  жол  прорабтарының  ақпаратына  негізделген  су 

жолдарының  ерекше  телімдерінде  кеме  қатынасының 

қауіпсіздігі  бойынша  флотпен  және  жағдаяттық 

посттарымен байланысты басқару;  

е. 

өндірістік бағдарламаларға, 

келісімшарттық 

міндеттемелерге, 

күнтізбелік 

кестелерге 

және 


ауысымдық-тәуліктік  тапсырмаларға  сәйкес  уақытымен 

өнім  шығаруын  және  қызмет  көрсетуін,  жұмыстар орындалуын қамтамасыз ету;  

ё. жабдықты тиімді жүктеу, персоналдың тиімді жұмысына 

жағдай  жасау  мақсатында  ұйымның  негізгі  қорларының 

(өндірістік  қуаттарының)  барынша  көп  пайдалануына 

жәрдемдесу; 

ж.      диспетчерлік  журналды  жүргізу,  кезекшілік  туралы 

және  басқа  құжаттама  туралы  есеп  беру  мәлімдемелерін 

жасау; 


з.  жұмыс  барысында  пайда  болған  барлық  мәселелерді 

шешу  үшін  қызметті  жедел  реттеу  және  үйлестіру 

саласында  теоретикалық  білімдерді  және    практикалық 

машықтарды қолдану. 

3.

 

Флот  кәсіпорнының  және  оның  жеке  бөлімшелерінің қызметін жоспарлау және жобалау үдерісіне қатысу. 

4.

 Кәсіпорынның 

және 


оның 

бөлімшелерінің 

қолданыстағы жоспарына уақытылы түзетулерді енгізу 

 Білімдер: 

1.

 «Ішкі су көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 

2004 жылғы 06 шілдедегі заңы    

2.

 

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 15 маусымдағы Су кодексі; 

3.

 «Кемелердегі қызмет жарғысы» Қазақстан 

Республикасының Инвестициялар және даму жөніндегі 

министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы бұйрығы; 

4.

 Фарватер, лоция және ішкі су жолдарының арнайы 

лоциясы; 

5.

 

Кеме жүрерлік, жағалау және жүзу жағдайы және кеме мен су ағының өзара әрекеттесуі; 

6.

 Навигациялық аспаптар және карталар; 

7.

 Штаттық құтқару құралдары; 

8.

 Іздеу және құтқару бойынша халықаралық және ұлттық 

ережелері; 

9.

 

Радиолокаторлар, АРОҚ,  ЭКНАЖ; 10.

 

БЖЖ. Штаттық құрғату жүйелері, апатты-құтқару құралдары.  Өміршеңдікке күресу құралдары, өрттің 

алдын алу, анықтау және сөндіру әдістері мен 

құралдары 

11.


 

Кеменің икемділік сипаттамалары; 

12.

 

Қазақстан Республикасының Су көлігінің мемлекеттік тізіліміне енгізілген кемелердің техникалық 

сипаттамалары және пайдалану өлшемдері; 

13.

 

Қазақстан Республикасының әкімшілік және қылмыстық заңнамасының негіздерін білу; 

14.


 

Су жолдарындағы оқиғаларды тергеу бойынша 

әдістемелік және нормативтік-құқықтық құжаттаманы 

білу. 


15.

 

Кәсіптік қызметіне қатысы бар қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілер (Кәспорынның жарғысы, 

Кәсіпорын басшылығының бұйрықтары мен өкімдері, 

9000 сериялы ИСО СМС стандарттары, Кәсіпорынның 


сапа саласындағы саясаты және мақсаттары, Ұжымдық 

шарт, Жол шаруашылығы туралы қағида және т.б.) 

 2-еңбек функциясы: 

 

Қазақстан Республикасы Су көлігінің 

мемлекеттік тізілімінде 

куәландыруға кемелерді 

дайындау және уақытымен 

ұсынуға жұмысты 

ұйымдастыру; 

  

Икемдер мен машықтар: 

1.

 Мемлекеттік  Тізіліммен  куәландыру  үшін  кемелердің 

техникалық-пайдалану сәйкестігіне дайындық жұмысы. 

2.

 

 Кемелерді  куәландыру  үшін  ұйымдастыру-әдістемелік дайындық.  

3.

 Өндірістік  жоспарға  сәйкес  өндірістік-шаруашылық 

қызметті  жүзеге  асыру  үшін  кемені  және  құрылымдық 

бөлімшелерді қажетті, оның ішінде мамандандырылған 

кеме 


техникасымен, 

навигациялық 

және 

гидрометеорологиялық  аспаптармен,  апатты-құтқару, жүзу 

және 


өзге 

қажетті 


құралдары 

мен 


материалдарымен қамтамасыз ету. 

4.

 Кемелерді,  арнайы  жабдықты,  жүзу,  апатты-құтқару 

және  өзге  көмекші  құралдарын  тұрақты  техникалық-

пайдалану бақылауды жүзеге асыру. 

Білімдер: 

1.

 Кемелердің техникалық сипаттамалары және пайдалану 

өлшемдері. 

2.

 

Кемелердегі навигациялық және гидрометеорологиялық аспаптар. 

3.

 Штаттық құрғату жүйелері, апатты-құтқару құралдары.  

Өміршеңдікке күресу құралдары, өрттің алдын алу, 

анықтау және сөндіру әдістері мен құралдары; 

4.

 Мемлекеттік тізілімде куәландыру үшін әдістемелік 

және нормативтік-құқықтық құжаттаманы білу. 

5.

 

Кәсіптік қызметіне қатысы бар қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілер (Кәспорынның жарғысы, 

Кәсіпорын басшылығының бұйрықтары мен өкімдері, 

9000 сериялы ИСО СМС стандарттары, Кәсіпорынның 

сапа саласындағы саясаты және мақсаттары) 

  3-еңбек функциясы: 

 

Флоттың командалық және қатардағы құрамын 

уақытымен даярлауды және 

диплом беруді 

ұйымдастыру. Икемдер мен машықтар: 

1.

 Флоттың  толық  құрамының  кадрлық  тиімділігін 

қамтамасыз ету. 

2.

 

Флоттың  командалық  және  қатардағы  құрамын уақытымен 

даярлауды 

және 

диплом 


беруді 

ұйымдастыру. 

3.

 

Диспетчерлік  қызмет  қызметкерлерінің  біліктілігін уақытымен  көтеру,    еңбек  тәртібін  сақтау  бойынша 

жұмысты ұйымдастыру.  

4.

 

Заманауи техниканы енгізуге және ең жаңа ақпараттық технологияларды  пайдалануға,  сондай-ақ  9000  сериялы 

ИСО  СМЖ  стандарттарына  сәйкес  келетін  техникалық 

құжаттаманы жүргізуді енгізуге қолдау көрсету. 

Білімдер: 

1.

 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі; 

2.

 «Қазақстан Республикасы  Кемелердің мемлекеттік 

тізілімінде мемлекеттік тіркелуіне жататын кемелердің 

командалық құрамы тұлғаларына диплом беру және 


аттестаттау ережелері» Қазақстан Республикасы  

Инвестициялар және даму бойынша министрінің м.а.  

2015  жылғы 27 наурыздағы бұйрығы; 

3.

 «Қазақстан Республикасы  Кемелердің мемлекеттік 

тізілімінде мемлекеттік тіркелуіне жататын кемелердің 

командалық құрамы тұлғаларына диплом беру және 

аттестаттау бойынша біліктілік комиссиялар туралы 

қағида» Қазақстан Республикасы  Инвестициялар және 

даму бойынша министрінің м.а.  2015  жылғы 27 

наурыздағы бұйрығы. 

КӘСІП КАРТОЧКАСЫ:  «Флот қозғалысы бойынша (флот бойынша) 

инженер-диспетчер» 

Код (ГК РК 01-2005) 

2145 «Машина құрылысының инженер-механиктері 

және технологтары»    

Кәсіп атауы 

Флот қозғалысы бойынша (флот бойынша) инженер-

диспетчер 

БСШ бойынша 

біліктілік деңгейі   

8. 


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім (тиісті мамандық 

бойынша магистрдің академиялық дәрежесін алуға 

апаратын бағдарламалар, философия докторлары (PhD), 

профиль бойынша докторлар және/немесе практикалық 

тәжірибе).  Магистрді немесе маманды дайындаудың 

негізгі бағдарлама, қосымша кәсіби білім, практикалық 

тәжірибе және салалық, салааралық, халықаралық 

деңгейдегі қоғамдық-кәсіптік тану. PhD докторантурасы, 

PhD докторының ғылыми дәрежесі, ғылымдар үміткері, 

ғылымдар докторы, практикалық тәжірибе. 

Еңбек функциялары: 

1. Флот қозғалысын басқару және реттеу; 

2.

 

Қазақстан Республикасы Су көлігінің мемлекеттік тізілімінде куәландыруға кемелерді дайындау және 

уақытымен ұсынуға жұмысты ұйымдастыру; 

3.

 

Флоттың  командалық  және  қатардағы  құрамын уақытымен 

даярлауды 

және 

диплом 


беруді 

ұйымдастыру. 

1-еңбек функциясы: 

 

Флот қозғалысын басқару және реттеу . 

Икемдер және машықтар: 

1.  Алған  ақпаратты  жинау,  өңдеу  және  талдау,  күн 

сайынғы мәліметті құру: 

а. Кеме жүретін су жолдарының жағдайы туралы, 

б.  Флот  қозғалысымен  байланысты  прорабтардың  жол 

жағдайы,  кеме  ұстаушылары  мен  қызметкерлері 

туралы,  іздестіру  қызметінің,  техникалық  және 

жағдайяттық  флот  орналасуы  туралы  мәліметті  күн 

сайын нақтылау, 

в. Су деңгейлері және тереңдіктер жағдайы туралы. 

2. Флоттың өндірістік, көліктік жүрісін және негізгі 

қызметінің басқа түрлерін жедел реттеу және үйлестіру: 

а.  кеме  жүрерлік  жағдайындағы  өзгерістерге  бақылау 

жасау; 


б.  материалдар,  жабдық,  жиынтық  бұйымдар,  көлік,  тиеу-

түсіру  және  қызметтің  қалыпты  жүрісінің  басқа құралдары қамтамасыздығын бақылау; 

г. өндірістік және көліктік жүрістің және негізгі қызметтің 

басқа  түрлерінің  бұзылуын  алдын  алу  және  жою,  орын 

алған 


бұзушылықтардың, 

апатты 


жағдайлардың 

салдарын жою бойынша шаралар жүзеге асыру; 

д.  жол  прорабтарының  ақпаратына  негізделген  су 

жолдарының  ерекше  телімдерінде  кеме  қатынасының 

қауіпсіздігі  бойынша  флотпен  және  жағдаяттық 

посттарымен байланысты басқару;  

е. 

өндірістік бағдарламаларға, 

келісімшарттық 

міндеттемелерге, 

күнтізбелік 

кестелерге 

және 


ауысымдық-тәуліктік  тапсырмаларға  сәйкес  уақытымен 

өнім  шығаруын  және  қызмет  көрсетуін,  жұмыстар 

орындалуын қамтамасыз ету;  

ж.  жабдықты  тиімді  жүктеу,  персоналдың  тиімді 

жұмысына  жағдай  жасау  мақсатында  ұйымның  негізгі 

қорларының  (өндірістік  қуаттарының)  барынша  көп 

пайдалануына жәрдемдесу; 

з.      диспетчерлік  журналды  жүргізу,  кезекшілік  туралы 

және  басқа  құжаттама  туралы  есеп  беру  мәлімдемелерін 

жасау; 


и.  жұмыс  барысында  пайда  болған  барлық  мәселелерді 

шешу  үшін  қызметті  жедел  реттеу  және  үйлестіру 

саласында  теоретикалық  білімдерді  және    практикалық 

машықтарды қолдану. 

3. 

Флот 


кәсіпорнының 

және 


оның 

жеке 


бөлімшелерінің  қызметін  жоспарлау  және  жобалау 

үдерісіне қатысу. 

4.

 

Кәсіпорынның және 

оның 


бөлімшелерінің 

қолданыстағы жоспарына уақытылы түзетулерді енгізу 

 

Білімдер: 

1. «Ішкі су көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 

2004 жылғы 06 шілдедегі заңы    

2.

 Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 15 

маусымдағы Су кодексі; 

3.

 

«Кемелердегі қызмет жарғысы» Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму жөніндегі 

министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы бұйрығы; 

4.

 

Фарватер, лоция және ішкі су жолдарының арнайы лоциясы; 

5.

 Кеме жүрерлік, жағалау және жүзу жағдайы және кеме 

мен су ағының өзара әрекеттесуі; 

6.

 

Навигациялық аспаптар және карталар; 7.

 

Штаттық құтқару құралдары; 8.

 

Іздеу және құтқару бойынша халықаралық және ұлттық ережелері; 

9.

 Радиолокаторлар, АРОҚ,  ЭКНАЖ; 

10.


 

БЖЖ. Штаттық құрғату жүйелері, апатты-құтқару 

құралдары.  Өміршеңдікке күресу құралдары, өрттің 

алдын алу, анықтау және сөндіру әдістері мен құралдары 

11.


 

Кеменің икемділік сипаттамалары; 

12.

 

Қазақстан Республикасының Су көлігінің мемлекеттік тізіліміне енгізілген кемелердің техникалық 

сипаттамалары және пайдалану өлшемдері; 

13.

 

Қазақстан Республикасының әкімшілік және қылмыстық заңнамасының негіздерін білу; 

14.


 

Су жолдарындағы оқиғаларды тергеу бойынша 

әдістемелік және нормативтік-құқықтық құжаттаманы 

білу. 


15.  Кәсіптік  қызметіне  қатысы  бар  қолданыстағы 

нормативтік-құқықтық  актілер  (Кәспорынның  жарғысы, 

Кәсіпорын басшылығының бұйрықтары мен өкімдері, 9000 

сериялы  ИСО  СМС  стандарттары,  Кәсіпорынның  сапа 

саласындағы  саясаты  және  мақсаттары,  Ұжымдық  шарт, 

Жол шаруашылығы туралы қағида және т.б.) 

 2-еңбек функциясы: 

 

Қазақстан Республикасы Су көлігінің 

мемлекеттік тізілімінде 

куәландыруға кемелерді 

дайындау және уақытымен 

ұсынуға жұмысты 

ұйымдастыру; 

  

Икемдер мен машықтар: 

1.  Мемлекеттік  Тізіліммен  куәландыру  үшін 

кемелердің  техникалық-пайдалану  сәйкестігіне  дайындық 

жұмысы. 


2.    Кемелерді  куәландыру  үшін  ұйымдастыру-

әдістемелік дайындық.  

3. 

Өндірістік жоспарға 

сәйкес 


өндірістік-

шаруашылық  қызметті  жүзеге  асыру  үшін  кемені  және 

құрылымдық 

бөлімшелерді 

қажетті, 

оның 


ішінде 

мамандандырылған  кеме  техникасымен,  навигациялық 

және гидрометеорологиялық аспаптармен, апатты-құтқару, 

жүзу  және  өзге  қажетті  құралдары  мен  материалдарымен 

қамтамасыз ету. 

4.  Кемелерді,  арнайы  жабдықты,  жүзу,  апатты-

құтқару  және  өзге  көмекші  құралдарын  тұрақты 

техникалық-пайдалану бақылауды жүзеге асыру. Білімдер: 

1. Кемелердің техникалық сипаттамалары және 

пайдалану өлшемдері. 

2. Кемелердегі навигациялық және 

гидрометеорологиялық құралдар. 

3.  Штаттық  құрғату  жүйелері,  апатты-құтқару 

құралдары.  Өміршеңдікке күресу құралдары, өрттің алдын 

алу, анықтау және сөндіру әдістері мен құралдары; 

4. 

Мемлекеттік тізілімде 

куәландыру 

үшін 

әдістемелік және нормативтік-құқықтық құжаттаманы білу. 5.  Кәсіптік  қызметіне  қатысы  бар  қолданыстағы 

нормативтік-құқықтық  актілер  (Кәспорынның  жарғысы, 

Кәсіпорын басшылығының бұйрықтары мен өкімдері, 9000 

сериялы  ИСО  СМС  стандарттары,  Кәсіпорынның  сапа 

саласындағы саясаты және мақсаттары) 

  3-еңбек функциясы: 

 

Флоттың командалық Икемдер мен машықтар: 

1.  Флоттың  толық  құрамының  кадрлық  тиімділігін 

қамтамасыз ету. 


және қатардағы құрамын 

уақытымен даярлауды және 

диплом беруді 

ұйымдастыру. 

2.  Флоттың  командалық  және  қатардағы  құрамын 

уақытымен даярлауды және диплом беруді ұйымдастыру. 

3. 

Диспетчерлік қызмет 

қызметкерлерінің 

біліктілігін  уақытымен  көтеру,    еңбек  тәртібін  сақтау 

бойынша жұмысты ұйымдастыру.  

4.  Заманауи  техниканы  енгізуге  және  ең  жаңа 

ақпараттық  технологияларды  пайдалануға,  сондай-ақ  9000 

сериялы  ИСО  СМЖ  стандарттарына  сәйкес  келетін 

техникалық  құжаттаманы  жүргізуді  енгізуге  қолдау 

көрсету. 

Білімдер: 

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі; 

2. 

«Қазақстан Республикасы 

 

Кемелердің мемлекеттік  тізілімінде  мемлекеттік  тіркелуіне  жататын 

кемелердің  командалық  құрамы  тұлғаларына  диплом  беру 

және  аттестаттау  ережелері»  Қазақстан  Республикасы  

Инвестициялар және даму бойынша министрінің м.а.  2015  

жылғы 27 наурыздағы бұйрығы; 

3. 


«Қазақстан 

Республикасы 

 

Кемелердің мемлекеттік  тізілімінде  мемлекеттік  тіркелуіне  жататын 

кемелердің  командалық  құрамы  тұлғаларына  диплом  беру 

және  аттестаттау  бойынша  біліктілік  комиссиялар  туралы 

қағида»  Қазақстан  Республикасы    Инвестициялар  және 

даму  бойынша  министрінің  м.а.    2015    жылғы  27 

наурыздағы бұйрығы. 

Жеке құзыреттеріне 

қойылатын талаптар  

Жақсы денсаулық 

Өзін ұстай білушілік, өзін басқара алатындық, өзін 

ұйымдастыра алатындық 

Ұйымдастырушылық,  коммуникативтік,  талдамалы 

қабілеттер 

БҰШ шеңберінде 

басқа кәсіптермен байланыс 

Код 

Кәсіптер атауы 

 

8340 


Кеме жүрерлік жағдайын 

хабарлаушы  

 

1.

 

Кәсіби стандарттың техникалық сипаттамалары 

Әзірленген: 

 «Фактор» жүйелік зерттеулер компаниясы» 

Нұсқа нөмірі және 

шығару жылы: 

  1-нұсқа, 2015 жыл 

Болжамды қайта 

қараудың күні: 

2018 ж. 

 

  

 

 

 

 

 

 

«Флот  қозғалысын басқару»   

кәсіби стандартына 

2-қосымша 

 

Кәсіби біліктіліктің картасы * 

 

Қызметкердің кәсібі Біліктіліктің ұлттық шеңберіне 

(біліктіліктердің салалық шеңберіне) сәйкес 

біліктілік деңгейі  

 

Флот  қозғалысы бойынша (флот бойынша) инженер-диспетчері 

8-нші 


7- нші 

6- нші 


5- нші 

Кеме жүрерлік жағдайын 

хабарлаушы  

 

4- нші 


3- нші 

2- нші 


1- нші 


 

*Кәсіптер 2015 жылғы біліктіліктердің қолданыстағы ұлттық шеңберіне сәйкес   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Каталог: uploads -> content -> files
files -> Индекс Басылым аты, редакция телефоны Жылына шығатын саны Жа- зылу мерзімі Жазылу бағасы Алматы Регион
files -> Newsletter ақпараттық парақша информационный листок
files -> Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің
files -> «бекітілді» «30» 09. 2009 жылдың
files -> БАҒдарламасы I. «Жас отан» ТӘуелсіз ұрпақ #zhastar  біз кімбіз
files -> Қазақстан республикасының басылымдары
files -> Қазақстан Республикасы, «Қазпочта» АҚ, Астана қ., Əуезов к., 13. Jsc


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет