Шаблон для создания тестов в формате qti V 0жүктеу 191.41 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі191.41 Kb.

Шаблон для создания тестов в формате QTI v 2.0 

 

1.  Метаданные теста........................................................................................................................................................... 2 

2.  Параметры секций. ......................................................................................................................................................... 3 

3.  Вопросы типа «Выбор» ................................................................................................................................................. 4 

4.  Вопросы типа «Упорядочение» ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.  Вопросы типа «Соответствие» ........................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

6.  Вопросы типа «Поле ввода» ............................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

 

  

 

  

1.

 

Метаданные теста  

Автор теста:  Абдулина Гульнар  

Название курса:  Өндірістік менеджмент  

Название теста: Өндірістік менеджмент  

Предназначено для студентов специальности: Менеджмент  

Семестр: 6  

Проходной балл: 50  

Время на тест: 30 мин  

 


2.

 

Параметры секций. Секция 

№ 

Выборка (шт) Сколько вопрос 

создали по тему?  

Родительская секция 

Тема вопроса. Өндірістік менеджмент басқару жүйесінде  Өндірістік процесстердің типтері  Кәсіпорынның өндірістік құрылымы  Өндірістік цикл  Өндірісті толассыз және  толассыз емес әдістермен ұйымдастыру Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру  Сайман шаруашылығын  ұйымдастыру Энергетикалық шаруашылықты ұйымдастыру Заводтың ішіндегі көлікті ұйымдастыру 10 

Өндірістік қорларды басқару  11 

Өндірісті жоспарлау 12 

Өнімдерді өткізуді ұйымдастыру  13 

Өндірісті оперативті басқару  14 

Өндіріс барысын бақылау және реттеу 15 

Өндірісті басқаруды ұйымдастыру   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3. 

Вопросы типа «Выбор» 

Өндірістік менеджмент пәнінің зерттеу объектісі Өндірістік менеджменттің зерттеу пәні 

Бір бірімен тығыз бірлескен тауарлар өндіру  және өткізу  үдерісі Басқаруышылар жұмысшыны үйретуге, оларды іріктеуге және жұмысын жоспарлауға тиімді жолмен 

жұмысты атқаруға жауапты қарау керек 

Өндірістік үрдіс Өндірісті оперативті басқару кезеңдері: 

Жүйенің сыртқы ортамен әрекеттестік кезінде өзіне тән сипаттарды белгілі шекте сақтап қалуы Өндірісті жүйе ретінде қарастыру қажеттілігін, өндіріс факторлары бір-бірімен және де сыртқы ортамен 

тығыз байланысты екенін тұжырымдаған ғалым 

Өндірістің құрылымдық құраушылары: 10 

Өндірістік менеджменттің екі топ функцияларын ажыратуға болады 

11 

Өндірісті басқару жүйесіндегі  негізгі әдістер:  12 

Тұтынушыларға белгілі бір қажеттіліктерді, сонымен қатар қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету 

қабілеттілігін беретін өнімнің ерекшіліктері мен сипаттамаларының жиынтығы: 


13 

«5P» үлгісінің құраушы элементтері 

14 

 Өнім өндірудің өзіндік құнының шикізат, материалдар, электроэнергия мен басқа да элементтерінің максималды мүмкін жоспарлық мөлшері 

15 


Тауардың формасы, өлшемі, физико-химиялық құрамын және негізгі  сипаттамаларын қамтитын процесс 

16 


Өндірістік процесстің типтері 

17 


Ұйымдастырушылық, экономикалық және техникалық ерекшеліктерінің бірізділігі 

18 


Белгілі бір технологиялық процесстің орындалған бөлімдері  мен осы бөлімдердің келесі бөлімге өту 

қызметтерінің кешені 

19 

Технологиялық процесстің фазалары 20 

Белгілі бір бұйымның үлкен көлемде ұзақ уақыт бойы үздіксіз жасалынып шығуы 

21 

Жұмысшылардың біліктілігі көп жағдайда төмен, сондай ақ өнімнің өзіндік құны төмен болатын өндіріс типі 

22 


Өндіріс орналасқан жердің бір бөлігінде жеке жұмысшы не бір топ жұмысшы өнім өндіру үшін керекті 

құрал-жабдықтарды қолданып, операциялар орындалатын орны 

23 

Белгілі бір уақыт мерзімі ішінде бірдей бұйымның белгілі саны бір уақытта жасалынып шығады 24 

Өндірілетін өнім көлемінің жоспарын жасау және 3 айдан 18 айға дейінгі кезең ішіндегі оның өндірісіне 

жұмсалатын уақыт жоспары 

25 


Тең уақыт аралықтары арқылы өндіріс процесінің жиі қайталануы 

26 

Кәсіпорынның жалпы стратегиясы аясында оның негізгі мақсаттарын жүзеге асыру үшін өндірістік 

тұрғыда үлесін қосатын ережелер мен әдістер жинағы: 

27 


Өндірісті басқарудың негізгі стратегиялық формаларын атаңыз: 

28 


Өндірісті ұйымдастырудың 20 ғасырдың 20-жылдарындағы концепцияларының негізгі топтарын 

атаңыздар: 

29 

Кәсіпорынның белгілі бір өнімді дайындауға байланысты өндірістік үрдістің жеке бөліктерінің бір уақытта орындалу қағидаты 

30 


Кәсіпорынның өндіріс бөлімшелерінің құрамы және олардың өндірістік өзара байланыс формалары 

31 


Өндірістік құрылымға сай қойма операцияларының негізгі топтары: 

32 


Кәсіпорынның өнім өндірісі аясында экономикалық стратегиясының  элементтері: 

33 


Өндірістік цикл ұзақтығына не кірмейді: 

34 


Сапа мінездемесінің сандық бағалау әдістемесі туралы ғылым: 

35 


Өндірістік цикл 

36 


Жеке тиеуші – тасымалдаушы пункттер арасында белгілі бір уақыт аралығында тасымалданатын жүк 

көлемі – бұл: 

37 

Өндірісте шектес операциялардың уақыт бойынша жартылай қосарланып орындалуы қарастырылады да, әр операцияда жасалынып жатқан партия үзіліссіз атқарылғаны көзделінетін жылжу  

38 


Бөлшектер (узелдер, бұйымдар) партиясының әр келесі операцияға өңдеуге жіберілуі үшін, алдыңғы 

операциядан берілген партияның барлық бөлшектері өтуге тиіс жылжу түрі 39 

Өндірістік циклдің екі кезеңі: 

40 

Өндірістің ағымдағы шығындары мен тауар айналымының  ақшалай есептелген түрі: 41 

Заттық тұйық оңашаланған учаске 

42 

Технологиялық үрдістің барлық операцияларының  уақыт пен кеңістіктегі өзара қатаң тәртіп пен реттілікте үйлесімді орындалуына негізделген әдіс 

43 


Жұмысшының көптеген операцияны орындауы 

44 


Жұмысшы өзінің жұмысын жоспарлауға ұйымдастыруға және бақылауға қатысады 

45 


Жұмыс операцияларын кинопленкаға түсіре отырып зерттеу әдісі 

46 


Жұмыс уақытының жоғалтуын,жұмыс уақытының өнімсіз қолданған уақыттарын анықтап,оларды 

болдырмау үшін ұйымдастырушылық техникалық шаралар әзірлеуге негізделген әдіс 

47 

Линияның өз күйінің толық қайталануына кететін уақыт аралығы, ал әр операциясында бұйым саны бірдей болып жасалынады 

48 


Замануи өндірісте инновациялық жобаны жүзеге асыруда өнімді жетілдірудің технологиялық мүмкіндігі 

49 


Өндірісті басқаруда жапондық үлгінің басты ерекшелігі  

50 


 Өндірістік жүйелердің топтары 

51 


Өндірістегі жабдықтың жағдайын бақылау оны күту және жөндеу іс шаралары кешенін жүзеге асыратын 

өндірістік бөлімшелер жиынтығы 

52 

Өндірістік жүйеге ықпал етуші орта 53 

Кәсіпорының нақты салалық ортадағы тағайындалуы 

54 

Өндірістегі қысқамерзімді шаруашылық қызметтің мазмұнына байланысты жоспар 55 

Жөндеу шаруашылығынының негізгі функцияларына кірмейді: 

56 

Үш –он сегіз айға дейінгі кезең ішіндегі өнім өндірісін жоспарлау 57 

Жұмыс кешені құрамына агрегатты толық бөлшектеу, барлық тозған бөлшек пен узелдерді ауыстыру 

58 

Өндірісте өнімді шығару бойынша агрегаттық жоспарлау 59 

Өндірістік басқару жүйесінде материалдық ресурстар қорларының негізгі түрлері 

60 

Нарықтық ортада кәсіпорынның күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлерін бөліп зерттеуге негізделген талдау 

61 


Қайтарымды түрде мүлік немесе мүлік кешеніне келісім-шартқа негізделе отырып иелік ету немесе 

қолдану 


62 

Өндірістің қызмет көрсетуші энергетикалық шаруашылығы дамытудың негізгі бағыттары 

63 

Өндірісте қорларды басқарудың негізгі мақсттары 64 

Өндірістік қоймада ресурс сақтау факторлары 

65 

Дайын өнімді сатуды болжамдау әдістері: 66 

Өндіріске қызмет көрсетуші жөндеу бөлімшелерінің ұйымдастырушылық құрылымының түрлері 

67 

Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығының құрамына кірмейтіндері 68 

Құрал-саймандардың атқаратын қызметіне қарай түрлері 69 

Кәсіпорында толығымен қолданылатын құрал-саймандарды пайдалану сипаттамасы бойынша түрлері 

70 

Өндірістік бағдарламада қарастырылғандай, өнімдерді дайындау үрдісінде толық пайдаланылатын құралдар 

71 


Қазандық, компрессорлық қондырғы, жылу және канализациялық, су қондырғысын қамтитын 

энергетикалық шаруашылықтың бөлімшесі 

72 

Зауыттық телефон және радио тораптар байланысын қамтушы энергетикалық шаруашылықтың бөлімшесі 73 

Өндірістің құрылым жағынан басқару объектісі және басқарылатын жүйе ретінде екі белгісі  

74 

Кәсіпорынның барлық бөлімшелерін қажетті энергетикалық ресурстардың түрлерімен қамтамасыз етуге бағытталған шаруашылық 

75 


Өндірістік үрдістегі тәукелділіктің негізгі түрлері 

76 


Өндірісті оперативті басқару процесінің қорытынды кезеңі  

77 


Өнім өндірісіне байланысты кәсіпорын шығындарын тұрақты және өзгермелі түрлерге бөлуге негізделген 

өзіндік құнды есептеу жүйесі: 

78 

Өндірістік операцияларды стандарттаудың негізгі қағидалары 79 

Өндірістік операцияны орындау барысында жұмыскердің белгілі көлемдегі станоктарда қызмет 

көрсетуінің мақсатқа лайықтығын бағалау үшін қолданылатын коэффициент 

80 


Өндірістік үдерістерді ұйымдастыруда негізгі өндіріске қызмет етуші  өндіріс 

81 


Өндірісте, сондай ақ адам қызметінің түрінен немесе табиғат құбылысының қандай да бір түрінен пайда 

болатын мүмкінді жоғалту  82 

Кәсіпорын бөлімшелерінің жүктерді тасымалдауға деген қажеттілігін толық қанағаттандыру, осы үдеріс 

кезінде тасымалдау құралдарын барынша толық пайдаланып, тасымалдау операциясының өзіндік құнын 

төмендетуді көздеуге негізделген шаруашылық 

83 

Өнім өндіру тұрғысында натуралды өндірістің жоспарлы құжаты 84 

Тасымалдау операциясының түріне қарай кәсіпорында пайдалантын көліктер 

85 

Кәсіпорын ішінде белгілі уақыт мерзімде бөлек тиеу-түсіру пункттер арасындағы белгілі бағытта тасымалданған жүктер саны 

86 


Берілген уақыт мезгілі ішінде кәсіпорында тасымалданатын жүк саны (тоннамен) 

87 


Жалпы өндірістің  технологиялық дайындығын қаматамасыз ететін шаралар жиынтығы  

88 


Жүйелі қайталанатын мәлімдеме бойынша, жүк ағыны мен қолданатын көлік құралдарын ескеретін 

жағдайда қолданылатын маршрут 

89 

Кәсіпорында әртүрлі материалдық құндылықтарды қабылдау және сақтауға арналған ғимарат, құрылыс,құрылғы және оларды өндірістік тұтынуға дайындау мен тұтынушыларға үздіксіз жіберу 

90 


Өндірісте ішкі өндірістік логистикалық жүктің негізінде материалды ағымдарды басқару 

91 


Күрделі техникалық жүйелерді тиімді басқаруға бағытталған қ бағдарламалық – мақсаттық 

әдістемелерінің дамуына байланысты құрылым 

92 

Ресурсқа баға көтерілгенде қайта сатуға арналған запастар 93 

Кәсіпорындағы өнім сапасына байланысты қойылатын негізгі талаптар кешенінен тұратын нормативті 

техникалық құжат  


94 

Қайталанбайтын мәлімдеме бойынша кездейсоқ бағытта әр түрлі құрамы мен сан жағынан тасымалдайтын 

жүктерге арналған маршрут 

95 


Заманауи өндірісті дамыту тұрғысында кәсіпорындағы инновациялық болжаулар мен инновациялық 

стратегиялар жиынтығы 

96 

Өнім өндірісінің стандарты 97 

Кәсіпорында өнім өндіруден басқа артық  материалдық  құндылықтыр  және  басқа  да  активтерді  

өткізуден  түскен  түсім 

98 


Өнім өндірісіне байланысты материалдар мен шикізаттарды сатып алу , электр энергиясын тұтыну, көлік 

шығындары  

99 

Максималды түрде барлық нарық сегменттерін, нарықты жаулау 100  Бөлшектер мен комплекттеушінің, жартылай фабрикат пен дайын өнімнің минималды материалдық-

тауарлық запастарын пайдалану арқылы масштабты өндіріске жетуді көздейтін іс шаралар кешені 

101  Заманауи жағдайда өндірістің жаңа технологиясын пайдалану және жаңа ресурс көздері мен түрлерін ашу 

102  Өткен кезеңдегі деректерді пайдаланып болашақты болжау 

103  «Зауыт ішіндегі зауыт»  (ЗІЗ) механизмі 

104  Өндірісте жоспар бойынша және  нақты орындалған жұмыстың ауытқуын анықтау әдісі 

105  Бұл стратегия бойынша айнымалы көрсеткіш ретінде жұмыс  уақыты болады, ал қызметкерлер саны  

өзгермейді. Стратегия  эмоциялық шығындардан құтылуға мүмкіндік туғызады. 

106  Өндірістік үрдісті жүзеге асыруда қолданылатын технологиялық картаның түрлері 


107  Өндірістік міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін құрал-жабдықтардың өзара байланысты кешені 

108  Кәсіпорында өнімнің тұрақты номеклатурасы және жұмыс орындарының бірбағытты мамандануы 

сипатына ие өндіріс типі 

109  Бір логистикалық жүйеден соңғы тұтынушыға дейін технологиялық үрдістер бойынша тізбекті түрде 

жүзеге асырылатын операциялар тізбегі 

110  Кәсіпорындар оны дайындауда экономикалық, әлеуметтік, саяси, географиялық факторлар ескерілетін 

стратегия 

111  Өндірісті жоспарлауда Дельфи әдісінің мәні  

112  Өндірістік қорлар жүйесінде негізгі құралдар түрі 

113  Өндірісті жоспарлауда келісушілік топ әдісінің қолданылу мәні  

114  Өндірістік жоспарлау әдістерінде «Тренд »          

115  Өндірістік үдерістің болашақ талдауына не кедергі жасаушы фактор 

116  Өндірісті басқаруда стратегиялық жоспарлау процесінің басқарушылық қызметтері  

117  Өндірісті құрылымдар құрылымдар келесі сипаттармен бағаланады  

118  Болашақ жұмыстарды дәйекті зерттеп, оларды торлы граф арқылы бейнелеу 

119  Өнім өндіру және қызмет көрсетуде толық шығындарды төмендетуге бағытталған стратегия  

120  Өндірісте барынша өндіріс құрал-жабдығын, жұмыс күшін және өнімді шығаруды бір қолға жұмылдыру 

121  Нарыққа енген өнімнің өмір сүру циклының кезеңдері 122  Өнім өндірісінде өндіріс қалдықтарын төмендету, өндірістік өнімдердің экологиялық қасиеттерін 

жақсарту 

123  Кәсіпорында жұмыс орындарының көбеюі, жұмысшылар квалиффикациясының көтерілуі, еңбек 

жағдайларының жақсаруы 

124  Кәсіпорынның жылдық жоспарындағы жаңа және ескі өнімді өндіру көлемдері арасындағы ара қатысы 

125  Өндірісті басқару жүйесіндегі өндірістік операция  

126  Өндірістік операцияларды орындау барысында еңбек қабілеттілігін анықтайтын өндірістік факторлар 

127   Өндірістік операцияның ұзақтығын, яғни оның тұрақты қайталанатын элементтерін зерттеу және оны 

өлшеу мақсатында жұмыстың орындалуын қадағалау әдісі: 

128  Өндірістік кеңістігінің бөлігінде тиісті түрде ұйымдастырылған өндірістік ресурстар мен еңбек 

129   Жобалық қуат пен пайдаланатын қуаттың айырмасы 

130  Өндірістік шешімдерді қабылдауда қолданылатын « Шешім талы» әдісі 

131  Өндірістің әр кезеңіндегі шығатын өнім көлемдері бір бірін толық қанағаттандыруы 

132  Өнімді кеңістік пен уақыт ішінде жылжытып ауыстыру жөніндегі іс – әрекет түрлерінің жиынтығы 

133  Экономикалық тиімділіктің өндіріс масштабы кеңейгендегі сипаты 

134  Өнім өткізу үрдісінің кезеңдеріне кірмейтін кезең 

135  Өткізу арналарын таңдау кезінде ескерілетін факторлар  

136   Өндірістік жоспарларды құру қағидалары 137  Өткізу арналары  

138  Жұмыс,өндіріс процесі нақты басталмас бұрын жүзеге асырылады 

139  Өндірістік процесс барысында жүзеге асады 

140   Белгілі бір  уақыт мерзімі ішінде технологиялық тұрғыдан бірдей бұйымдар қатарын шығару; олар 

үздіксіз, бірінен кейін бірі не бір уақытта партиямен өндіріске жіберіледі 

141  Өндірістік процесстің соңында алынған нәтижелерді жоспарланған нәтижемен салыстыру 

142  Таңдап алынған стратегияның негізгісі болатын экономикалық көрсеткіш 

143   Сыртқы орта факторларына кірмейтін фактор: 

144   Кәсіпорында қолданылатын энергоресурстардың түрлері 

145   Сыртқы орта сипаттамалары 

146   Спецификалық сектордың анықталуы 

147  Құндық өлшегішпен жоспарланатын өнім өндіру, жұмыстар атқару және қызмет көрсетулердің жиынтық 

көлемі 

148  Өндірісте шығарылатын бұйымдардың барлық түрлерінің тізімі 149  Белгіленген мерзімде белгіленген номенклатура бойынша максималды өнім шығару мүмкіндігі 

150   Өндірісте жылдық жоспар аясында  белгіленген көрсеткіштерді орындау мерзімдері бойынша таратып үлестіру, жұмыстың нақты орындаушыларына дейін жеткізу 

Каталог: images -> files
files -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
files -> Название теста: Мемелекет және құқық теориясы
files -> Рабочая программа по литературе в 7 классе (Образовательная система «Школа 2100») Статус документа
files -> Уроков русского языка в 9-м классе (70 часов 2 часа в неделю) Дата № п/п Тема урока
files -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
files -> Ақпаратты өңдеудің мультимедиалық құралдары • 5В070300 –Ақпараттық жүйелер, 5B070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
files -> Непрерывного педагогического образования, рассмотрены вопросы роста
files -> Программа по русскому языку для 6 класса Гильмутдиновой Саджиды Сулеймановны, учителя I квалификационной категории
files -> Программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с
files -> Программа разработана


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет