Тест 11 сынып 1-нұсқа


A) қаныққан B) қанықпағанбет3/14
Дата26.10.2022
өлшемі0.81 Mb.
#45401
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
A) қаныққан
B) қанықпаған
C) балқыған
D) конденсацияланған
E) конденсацияланбаған
{Правильный ответ}=А
023
Бу және газ қоспасының қысымы, егер химиялық өзара әрекет болмаса, олардың әрқайсысының сол көлемде тудыратын қысымдарының қосындысына тең. Бұл –
A) Ньютон заңы
B) Дальтон заңы
C) Ом заңы
D) Паскаль заңы
E) Архимед заңы
{Правильный ответ}=В
024
10°С температурадағы 10 л суды 100°С-ге дейін қыздырып, оны буға айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері (Ссу = 4200 Дж/кг∙К ; rсу = 23∙10Дж/кг)
A) 27,78 МДж
B) 30,78 МДж
C) 26,78 МДж
D) 25,78 МДж
E) 28,78 МДж
{Правильный ответ}=С
025
Колба ішінде 0°С температурада су бар. Колбадағы ауаны сорып, суды булану жәрдемімен қатырады. Егер сырттан келетін жылу болмаса, судың буланатын бөлігі (rсу = 23∙10Дж/кг; λ = 3,3∙10Дж/кг)
A) ≈0,9
B) ≈0,11
C) ≈0,14
D) ≈0,13
E) ≈0,18
{Правильный ответ}= D
026
100°С температурадағы 100 кг буды, 0°С температурадағы масасы 1 т су арқылы жібергендегі судың соңғы температурасы
су = 4200 Дж/кг∙К; rсу = 23∙10Дж/кг)
A) 50°С
B) 63°С
C) 65°С
D) 55°С
E) 60°С
{Правильный ответ}= D
027
5 т судың температурасын 10°С-ден 50°С-ге көтеру үшін су арқылы жіберетін 100°С температурадағы будың массасы (ссу = 4200 Дж/кг∙К; rсу = 23∙10Дж/кг)
A) 365 кг
B) 375 кг
C) 340 кг
D) 370 кг
E) 345 кг
{Правильный ответ}= A
028
Оқтың кедергіге тигенге дейінгі температурасы 100°С. Соғылу кезінде оқтың энергиясының 60%-ы ішкі энергияға айналады. Егер қорғасын оқ кедергіге тигенде балқып кетсе, оның жылдамдығы (=600 К, = 0,25, = )

A) 518 м/с
B) 319 м/с
C) 220 м/с
D) 621 м/с
E) 426 м/с
{Правильный ответ}= E
029
Температурасы 600 С, парциал қысымы 14 кПа ауа буының абсолют ылғалдылығын анықта. 
A) ≈ 9,1·10-2 кг/м3.
B) ≈ 8,1·10-2 кг/м3.
C) ≈ 7,1·10-2 кг/м3.
D) ≈ 6,1·10-2 кг/м3.
E) ≈ 5,1·10-2 кг/м3.
{Правильный ответ} = A
030
Ауаның ылғалдылығын өлшейтін құрал.
A) Манометр.
B) Психрометр.
C) Динамометр.
D) Электрометр.
E) Амперметр.
{Правильный ответ} = В
031
Қаныққан будың температурасы жоғарлаған сайын оның қысымы ...
A) артады.
B) төмендейді.
C) өзгермейді.
D) артады да, кейін төмендейді.
E) төмендейді де, кейін артады.
{Правильный ответ}=A

032
Қаныққан будың температурасы жоғарлаған сайын оның тығыздығы ...
A) төмендейді.
B) өзгермейді.
C) артады.
D) артады да, кейін азаяды.
E) азаяды да, кейін артады.
{Правильный ответ}=C

033
Салыстырмалы ылғалдылықты анықтайтын өрнекті көрсетіңіз.
A) =∙100%
B) =  ∙100%

C) = ∙100%
D) = ∙100%
E) = ∙100%
{Правильный ответ}=D

034
Ауаның температурасы 20˚С. Ауадағы су буының қысымы 1160 кПа, ал осы температурадағы қаныққан бу қысымы 2330 кПа болғандағы ауаның салыстырмалы ылғалдығы.
A) ≈ 50%
B) ≈ 42%
C) ≈ 48%
D) ≈ 62%
E) ≈ 58%
{Правильный ответ}=A

035
Тартылу күштің әсерінен стерженнің ұзындығы 80-нен 80,2 см-ге өзгерді.Стерженнің салыстырмалы ұзаруы.
A) 0,0025.
B) 0,015.
C) 0,025.
D) 0,025.
E) 0,0015.
{Правильный ответ} = A
036
Ұзындығы 50 м және көлденең қимасының ауданы 200 мммыс сымға 600 Н жүк салғанда абсолют ұзаруы. (Е=130ГПа)
A) 1,25 см.
B) 1,25 м.
C) 1,15 м.
D) 1,15 мм.
E) 0,115 см.
{Правильный ответ} = D
037
Кернеуі σ =150 Па болғанда, стерженнің осімен бағытталған күштің әсері... Стерженнің диаметрі 0,4 см.
A) ≈ 1,2 кН.
B) ≈ 1,3 кН.
C) ≈ 1,7 кН.
D) ≈ 0,19 кН.
E) ≈ 1,9 мН.
{Правильный ответ} = E
1-тарау. Кинематика
1.Бірқалыпты түзу сызықты қозғалған автомобиль 10 с ішінде 150 м жол жүрді. Дәл осындай жылдамдықпен ол 3 с ішінде қандай жол жүреді?
А) 30 м; В) 20 м; С) 60 м; Д) 45 м; Е 15 м;
2.Бірдей 10 м/с жылдамдықпен жол айырығынан бірдей уақытта 60º болатын бағыттармен ажыраған екі автомобиль 20 с өткеннен кейін бір-бірінен қандай қашықтықта болады?
А) 150 м; В)300 м; С) 200 м; Д) 100 м; Е) 250 м;
3.Ені 40 м өзенді жүзіп өткен жүзгішті су ағысы қарсы жағалауға өткенше 30 м-ге ығыстырған. Жүзу қашықтығы қандай болған?
А) 50 м; В) 20 м; С 35 м; Д) 60 м; Е) 25 м;
4.Суретте әртүрлі қозғалыс кезіндегі жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графиктері кескінделген. Оларды мынадай ретпен орналастырыңыз:

а) бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс; ә) бір қалыпты үдемелі қозғалыс;
в) бір қалыпты баяу қозғалыс; с) бастапқы жылдамдығы бар бір қалыпты үдемелі қозғалыс;
А) 1,3,2,4; В)3,2,4,1; С) 2,3,1,4; Д) 4,1,3,2; Е) 2,4,1,3;
5.Жылдамдығын 36 км/сағ-тан 72 км/сағ-қа дейін арттырған автомобиль 5 с ішінде қанша жол жіреді?
А) 50 м; В) 45 м; С) 8 м; Д) 70 м; е)75 м;
6.36 км/сағ жылдамдықпен жүріп келе жатқан автобусты жүргізуші аялдамаға 50 м қалғанда тежей бастады. Осы кездегі үдеу модулі қаншаға тең?
А) 2 м/с2; В) 1,5 м/с2; С) 1 м/с2 ; Д) 0,5 м/с; Е) 3 м/с2;
7.Еркін құлаған дененің 4 секундтағы жүген жолы қанша?
А) 60 м; В) 80 м; С) 70 м; Д) 75 м; Е) 90 м;
8. 500 м биіктіктегі тік ұшақтан еркін түскен дененің Жер бетіне соқтығысқандағы жылдамдығын км/сағ есебімен шығарыңыз.
А) 150 км/сағ; В) 200 кс/сағ; С) 280 км/сағ; Д)340 км/сағ; Е) 360 км/сағ;
9. 500 м биіктіктегі тік ұшақтан еркін түскен дененің Жер бетіне қанша уақытта жетеді?
А) 8 с; В) 10 с; С) 7 с; Д) 9 с; Е) 7,5 с;
10. 30 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырған дене қандай биіктіекке көтеріледі және қанша уақытта құлап түседі?
А) 60 м, 5 с; В) 55м, 4,6 с; С) 50 м, 4,2 с; Д) 45 м, 6 с; Е) 42 м, 4 с;
11. Жұмыстың радиусы 0.3 м болатын жеңіл автомобильдің дөңгелегі 900 айн/мин жасаған кездегі жылдамдығын км/сағ есебін есептеңіз.
А) 98 км/сағ; В) 106 км/сағ; С) 105 км/сағ; Д) 101 км/сағ; Е)104 км/сағ;
12. Жұмыстың радиусы 0,3 м болатын жеңіл автомобильдің жылдамдығы 108 км/сағ. Автомобиль дөңгелегінің бұрыштық жылдамдығын анықтаңыз.
А) 120 с-1; В) 210 π ; С) 200 π ; Д) 90 с-1; Е) 220 π ;
13. Дене 30 м/с жылдамдықпен горизонтқа 30º бұрыш жасай лақтырған. Осы дененің Жер бетінен ең жоғарғы көтерілу биіктігін анықтаңыз.
А) 11,25 м; В)14,5 м; С) 12,5 м; Д) 13,25 м; Е) 10,5 м;
14. Дене қозғалысы жылдамдығының, Х және У остеріндегі проекциялары υх= 4 м/с және υу= 3 м/с болса оның модулі қашшаға тең?
А) 3,5 м/с; В) 4 м/с; С)4,5 м/с; Д)5 м/с; Е) 5,6 м/с;

Жауаптары:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Д

С

А

С

Е

С

В

Е

В

Д

Д

В

А

Д
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет