6 маусым, 2014 жыл Газет 2007 жылдың 14 желтоқсанынан шыға бастады Газет әр аптаның жұма күні шығады МҰнайлы аудандық ҚОҒамдық-саяси газетPdf көрінісі
бет4/5
Дата24.03.2017
өлшемі4,9 Mb.
#10291
1   2   3   4   5

Б.ШАЙДУЛЛИН,

Мұнайлы аудандық сотының 

судьясы.    

Аурудың алғашқы белгілері: іштің жиі­жиі судай өтуі, дене қызуының көтерілуі, 

баланың  емшектен  бас  тартуы,  асқа  тәбеті  болмауы,  шөлдеу,  құсу,  бас  ауруы, 

жалпы  әлсіздік,  селқостық,  мазасыздық,  ауырсыну,  дәретіне  қан  қоспасының 

немесе  кілегейдің  пайда  болуы.  Науқаста  қайталамалы  құсық,  іш  өткен  сайын 

баланың жағдайы ауырлай түседі. Өйткені, организм өзіндегі тіршілікке қажетті 

су мен тұздарды көп жоғалтады. Жоғарыдағы аталған клиникалық белгілер пайда 

бола  бастаса  дәрігерге  көрінуі  керек.  Мұндай  кезде  дәрігер  келгенше  немесе 

жеткенге дейін біраз уақыт кетеді. Сондықтан мүмкіндігінше ем жасай бастаған 

жөн. Ол үшін сұйықтықты мол, көбірек ішкізген жөн. Өздігінше емделу аурудың 

асқынуына  әкеліп  соғуы  немесе  созылмалы  формаларына  ұласуы  мүмкін. 

Антибиотик  қабылдау  сырқаттың  клиникалық  сипатын  өзгертеді,  мұның  өзі 

дұрыс диагноз қоюды қиындатады.

Жоғалған  сұйықтықтың  орнын  толтыру  үшін  қолданады:  емшек  сүті,  айран, 

ұнтақталған  жемістер,  сорпа,  күріш  суы,  сұйық,  шай,  кисель,  қайнатылған 

және  салқындатылған  су,  ауыз  арқылы  ішетін  тұзды­минеральды  су  ерітіндісі. 

Рационнан ішекте ашитын немесе асқазан ­ ішек жолын тітіркендіретін азықтар 

(сүт, кепкен, қуырылған тағамдар, майлы, ащы тағамдар) шығарып тасталады.

Оральды­регидратациялы  ерітінді  қолданған  жөн.  Ұнтақтың  1  пакеті 

қайнатылып,  бөлме  температурасында  суытылған  1  литр  суға  дайындайды. 

Тұздалған  су  ерітіндісін  қолдан  дайындауға  да  болады:  1  литр  қайнаған  суға 

6 шәй қасық секер, 1 шәй қасық тұз салынып мұқият араластырылады. Дайын 

ерітіндіні балаға әрбір 3­5 минут сайын 1 шай қасықпен беру керек. Егер құспаса, 

аз­аздан жиі ішкізуге болады. Ерітінді әрбір күнге жаңадан езіліп беріледі. Осы 

айтылғандарды мұқият орындасаңыз, балаңыздың іш өтуі тиылуы мүмкін. Егер 

осы айтылғандардан нәтиже болмаса, жиі сұйық нәжіс, қайталамалы құсу, қызба, 

шөлдеу, егер сұйық ішпесе, тамақтан бас тартса, онда ауруханаға жатқызылуы 

тиіс. 


Ботагөз ИСАЕВА,

Мұнайлы ауданы тұтынушылардың құқығын

 қорғау басқармасының бөлім басшысы. 

Маман кеңесі

  Жаз айларында жұқпалы жедел ішек ауруларымен 

аурушаңдылық  халық арасында күрт көбейеді. Ішектің 

ауруға шалдығуынан, кейде іштің бұзылуы организмінің 

кейбір тағамдарды қорыта алмауымен байланысты. 

Ішек инфекциясы - жұқпалы ауру. Инфекция ауыз 

арқылы жұғып, қоздырғышы ішекте өсіп жетіледі де, 

микробтары нәжіспен ілесіп сыртқы ортаға тарайды. 

Инфекция гигиеналық тазалықтың төмен дәрежеде 

болуынан, азық-түліктерден, мәселен, жуылмаған 

көкөністерден, пісірілмеген сүттен, сапасыз тағамдарды 

пайдаланғаннан, шала пісірілген тағамдарды қолдану, 

сондай-ақ, ауыз суды қайнатпай ішкендіктен, лас суға 

түскендіктен жұғады. Жаз айларында инфекцияны көп 

жағдайда шыбындар таратады.

ІШЕК 


 

АУРУЫНАН 

САҚТАНАЙЫҚ

Әлеметтік­экономика 

саласында 

түйі ні шешілмеген түйіткілдер әлі де аз 

емес. Ал осы тұрғыдан алып карағанда, 

жер,  жұмысқа  орналасу  мәселесі  өте 

бір  өткір  де,  күрделі  күйінде  қалып 

отыр. Әсіресе, ауылдық жерлерде тұр­

ғын дар санының күннен­күнге арта тү­

суі жерге деген сұранысты еселей тус­

кен жайы бар. 

Ал  осындай  қоғамдағы  түйткілдер 

ар  қылы,  өз  қажеттіліктерін  қана ғат­

тан дыру  үшін  неше  түрлі  қулық­сұм­

дық  қа баратын арам ниеттілер де жиі 

кез  деседі.   

Адам  баласы  күнделікті  тіршілікте 

күн көріс  үшін  қандай  амал,  ойларға 

бар  май д ы десеңізші?! 

Соның айғағы ретінде ауданымызда 

орын ал ған бір алаяқтық оқиғаның ба­

ры сы на  тоқталғанды  жөн  деп  са най­

мыз. 

Яғни, «А» есімді азаматша Мұнайлы ау  даны,  Басқұдық селосынан арзан ба ­

ға да  жер  телімін  алып  беретіндігі  ту ­

р а лы  жалған  уәде  беріп,  сенімге  қия ­

нат  жасау  арқылы,  заңсыз  табыс  та бу 

мақсатында, азаматтарға жеке үй құ ры­

лы сын  салу  үшін  алаяқтықпен  заң сыз 

жер телімін сатқан.

Аталған  қылмыскердің  заңсыз  әре­

ке тінің  салдарынан  40­тан  аса  азамат 

алаяқ тықтың  құрбаны  болып,  арам 

ниет  тіге  алданып,  тіпті  кейбіреулері 

өз  дерінің  алған  жер  телімдеріне  тиісті 

құ  жаттарын  рәсімдеместен  баспана 

тұр  ғызып, бүгінгі таңға дейін сол бас па­

на ға заңды түрде иелік ете алмай от ыр.

Ал, алдағы уақытта аталған қыл мыс­

кер сот алдында жауап бергенімен, заң­

сыз алынған жер телімдеріне қа тыс ты 

заң ды шешім қабылдау мәселесі де өз 

ке зегінде  кезек  күттірмейтін  мәселе 

бо  лып отыр.

Сондықтан қарапайым халыққа қан­

дай­да  бір  мүлік  немесе  үй­жай,  жер 

телімін  сатып  алу  барысында  мұ қият 

болуды ескерте кеткен жөн деп са най­

мыз.


Б. ЖҮСІПБЕКОВ,

Мұнайлы ауданының прокуроры.

Құқық қорғау

АЛАЯҚТЫҚҚА

        

ЖОЛ 


 ЖОҚ

ПРОКУРОРДЫҢ 

АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ 

НАРАЗЫЛЫҒЫ 

ҚАНАҒАТ ТАНДЫРЫЛДЫ

Мұнайлы  аудандық  сотының  11.04.2014 

жыл ғы  қау лысымен  аз.  «К»  Қазақстан 

Ресбуликасы  «Әкім  шілік  құқық  бұзушылық 

туралы» Ко декс інің 79­5 ба бының 1 бөлігімен 

кінәлі  деп  та ны лып,  оған  7  (жеті)  тәулікке 

әкімшілік  қамауға  алу  әкімшілік  жазасы  қол­

данылған. 

Алайда, Қазақстан Ресбуликасы «Әкімшілік 

құ қық  бұзу шылық  туралы»  Кодексінің  79­5 

бабының 1 бөлі гінде құқық бұзушыға қол да на­

тын әкімшілік жа за – ескерту жасауға не үш тәу лікке  дейінгі  мерзімге  әкімшілік  қамауға 

алуға әкеп соғады деп, нақты көр се тілген.

Осыған  орай,  Мұнайлы  ауданы  про ку ра­

ту расы  Маң  ғыстау  облыстық  сотының  аза­

маттық  және  әкім  шілік  істер  жөніндегі  апел­

ляциялық  сот  ал қасына  на разылық  енгізіп, 

про курордың апелляциялық на разылығы қа на­

ғаттандырылды.

Мұнайлы аудандық прокуратурасы.

ЖЕТІЛДІРУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ7

№34-35(412-413) 6 маусым 2014 

ж

.

munaily@mail.ru

Қызылтөбе селосындағы №18 ор­

та мектепті (қазіргі № 2 жалпы білім 

бе ру  орта  мектебі  ММ)  1992­1993 

оқу  жылында  бітірген Сарсенбаева 

Збира  Смагуловнаның  атына  бе­

ріл ген  №  А  085446  орта  білім  беру 

ту ралы 

аттестат  жоғалуына  бай ­

ланысты жарамсыз деп та ныл сын.

*** 

Маңғыстау  облысы,  Мұнайлы ау даны  Басқұдық  селолық  округі, 

Бас құдық  селосы,  №337  жер  учес­

ке сі  бойынша 

Ниязова  Шамсия 

Са ғын дыққызының  атына  бе­

ріл ген 


«мемлекеттік  акт»  құжаты 

жо ғалғандығына  байланысты  жа­

рам сыз  деп  танылсын.  №  13­203­

046­175.


***

Сактаганов Комек Ысак бае вич­

тің атына берілген жеке куәлігі жо­

ғалғандығына  байланысты  жарам­

сыз деп танылсын.

***


Мухамедова  Жумагул  Эбди­

рах  ма новнаның  атына  берілген 

жеке  куәлігі  жоғалғандығына  бай­

ла нысты жарамсыз деп танылсын. 

***

Суеуова  Разия  Кенгес баев наның 

атына  берілген жеке  куәлігі  жо ғал ған­

дығына  байланысты  жа рам   сыз  деп 

танылсын. 

***


Турмаганбетова  Молдир  Сала ма­

товнаның  атына  берілген  же ке  куә лігі 

жоғалғандығына  бай ла ныс ты  жарамсыз 

деп танылсын. 

*** 


Чавканбаева  Айнур  Мус та фаев­

на ның  атына  берілген  жеке  куәлігі 

жоғалғандығына  бай ла ныс ты  жарамсыз 

деп танылсын. 

*** 


Шаграев Мухтар Раджаповичтің аты­

на берілген жеке куәлігі жо ғал ған ды ғына 

байланысты жарамсыз деп та ныл сын.

*** 

Давлетова  Джемиле  Душамов на ның 

аты на  берілген жеке  куәлігі  жо ғал ған ды­

ғына байланысты жарам сыз деп та ныл­

сын.

ХАБАРЛАНДЫРУ 

Нотариус Муратбаева Г.М. «16» желтоқсан 2013 жылы қайтыс болған 

азаматша  Бекенова  Ибаш  Сайпановнаның  мұрагерлеріне  іздеу  салуда. 

Бұл хабарлама жарияланғаннан кейін 1 айдың ішінде Мұнайлы ауданы, 

Маңғыстау  селосы,  14  квартал,  №  28  ғимарат  мекен­жайы  бойынша 

нотариусына хабарласуыңыз сұралады.ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН

ҚҰРМЕТТІ ТҰРҒЫНДАР 

ЖӘНЕ ҚОНАҚТАР!

Суға  түсу  маусымы  ашылуына 

бай ланысты  суға  шомыларда,  ал­

ды мен  айналаны  байқап,  суға  тү­

се тін орынның жарамдылығын қа­

рап, соны анықтап алу қажет, суға 

түс кенде  қауіпсіздікті  сақтауға 

ерек ше көңіл бөліп, суға жүзе біл­

мейтіндер  міндетті  түрде  құт қару 

күртешесін  киюлері  және  бел ден 

жоғары  тереңдіктен  әрі  бар мау­

лары,  ал  жалпы  арнайы  белгілеп 

қой ған  белдеулерден  өтпелері 

тиіс.  Судағы  болатын  қайғылы 

оқи  ғалар  көп  жағдайларда  қауіп­

сіз  дікті  сақтамағандықтан  жә не 

өзі нің  мүмкіндіктерін  асы ра  ба­

ғалағандықтан  болады.  «Қаз атом­

өн діріс» ЖШС «Шора» су арнасы 

(«Қа ракөл»  көлі)  көпшілікке 

бел гілі ағысты, су иірімі бар то­

ған ды қауіпті аймақ.

Бұның  жағасында  «Суға  тү су­

ге  қатаң  тиым  салынады!»  де ген 

ескерту  жазуы  бар  үлкен  тақ­

тайша  қойылып,  су  арнасы  жа ға­

сы екі жағынан қоршалған. Со ған 

қарамастан, көпшілік сон да барып 

су ға түседі, бұл де ге ні міз өз өмі рі­

міз ге бей­жай қа ра ған ды ғы мыз дың 

ай ғағы.


Осы соңғы жылдары дейін «Қа­

зат омөндіріс»  ЖШС  «Шора»  су 

ар насы  («Қаракөл»  көлі)  қауіпті 

ай мағынан 33 адам қайғылы қазаға 

ұшы рады.

Ағымдағы жылдың басынан бері 

об лысымызда  «Қазатомөндіріс» 

ЖШС  «Шора»  су  арнасы  («Қа ра­

көл»  көлі)  қауіпті  аймағында  –  1 

адам, «Кендірлі» демалыс ба за сын­

да  –  1  адам,  Түпқараған  ау да нын­

да ғы  теңіз  жағалауынан  –  2  адам 

қай  ғылы қазаға ұшырап, қайықпен 

аш ық  теңізге  ығып  бара  жатқан  4 

адам құтқарылды.

Со нымен  қатар,  Ақтау  қа ла сы­ның 15 ш/ауд. «Айдын» ка фе  сі нен 

5  ш/а  теңіз  жағалауы  ара   лығы 

суға  шомылуға  қауіпті  ай   мақ 

болып  есептелетінін  қапер ле    рі ңізге 

береміз. Ақтау­Форт­Шев    чен ко тас 

жолының  43  ша қы    ры  мындағы 

«Сығынды»  мүйі     сі де су  ға тусуге 

қауіпті орын бо    лып есептелінеді.

Жағажайдағы  демалыс  орын­

да ры  басшыларының  назарына: 

теңізде  жаз  мезгілінде  серуендеуге 

арналған  скутор,  банан,  катамаран 

және  т.б.  құрал­жабдықтарда  суға 

түскенде  демалушылар  құтқару 

күр тешесін  міндетті  түрде  киюлері 

тиіс  және  қолайсыз  ауа  райы  (жел­

ді,  жаңбырлы,  тұманды  және  т.б.) 

кездерінде  теңізге  шығуға  қатаң 

тиым салынады. Ә.БОТАБАЕВ,

Маңғыстау облысы ТЖД «Суда 

құтқару қызметі» ММ

Ақтау қаласы суда құтқару 

бекетінің құтқарушы­сүңгуірі.

Сақтансаң-сақтайды

ҚАУІПТІ ОРЫНДАРДАН 

АУЛАҚ

 БОЛАЙЫҚ!Безгек (Маlаrіа ­ безгек) – бұл ин­

фек  циялық  қан  ауруы,  ол  адамды 

қал  тыратып, аласұрғызады Бұл – без­

гек  пен  ауыратын  адамның  қанынан 

без  гек  паразиттерін  сорып  алатын 

шы  бын­шіркейлер,  маса­соналар  ар­

қы лы  тарайды  және  олар  басқа  адам­

ды  шағып,  оның  қанына  безгек  ин­

фек  циясын  түсіреді,  бірнеше  мәрте 

қай  таланатын ауру түрі.

Масалар  ауру  адамды  немесе  та­

сы  малдаушыларды  шаққан  кезде 

қан   мен  бір ге  маса  организміне  ер­

кек  жә не  ұрғашы  гематоциттер  ене­

ді. Спо рогония 1 ­ 1­5 ай ішінде ө т іп, 

спорозиттер  қалыптасуымен  аяқ та ла­

ды. Адам организміне спорозиттер ин­

фек цияланған масаның сілекейімен де 

(шақ қан кезде) щизогония 2 кезеңмен 

өте ді  1.бауыр  клеткаларында  және  2 

эритроциттерде.  Инфекция  көзі:  ауру 

адам,  тасымалдаушы  және  Anopheles 

тұ қымдас  масалары.  Тарау  механизмі 

транс миссивті.

Безгек қалтыраудан басталады және 

бас жиі ауырады. Науқас 15 минуттан 

1 са ғатқа дейін қалтырайды.Қалтырау 

ыс тықтың  көтерілуіне  жалғасып,  ол 

40 градусқа дейін және одан да жо ға­

ры  көтеріледі.Адам  әлсірейді,  те рі сі 

қызарады, сандырақтайды. Ыс  тық бір­

неше сағат немесе күн бойы сақ талады. 

Әдетте  адамда  без гек  кезінде  әр  2­3 

күн сайын қызу болады (безгектің тү­

рі не қарай), ал ұстама басталатын ке­

зін де  қызу  күн  сайын  қайталайды. 

Ыс тықтың түсуі мен көтерілуі оқтын­

оқ тын  өзгеріп  тұрады  Сондықтан  се­

беп сіз  ыстығы  көтерілген  әрбір  адам 

қа нын безгекке тексертуі керек.

Безгек  ыстық  жаңбырлы  мау сым­

дарда  жиі  болады.  Бірақ  күш­жігер 

жұм сап,  оны  болдырмауға  болады. 

Өзі ңізді шыбын­шіркей, масадан ау лақ 

ұстаңыз.  Олар  жоқ  жерге  немесе  ма­

са ханада  ұйықтаңыз.  Баланың  бесігін 

ма са кірмеу үшін жұқа матамен жауып 

қою керек. Безгектен сезіктенсеңіз, же­

дел емдеуге кірісіңіз. 

Тропикалық елдерге шығар алдында 

2  апта  бұрын,  дәрі­дәрмектермен  хи­

миялықп рофилактика жасау қажет.Шынар ТАСТЕМИРОВА, 

Маңғыстау бөлімшелік көліктегі 

тұтынушылардың

 құқықтарын қорғау 

басқармасының бас маманы. 

Денсаулық

БЕЗГЕК


Әлемде жыл сайын 200 миллионға 

дейін безгек ауруы тіркеледі. Қазіргі  

уақытта ауру ыстық климатты елдерде 

таралған. Олар – Африка елдері, 

Орталық және Оңтүстік Америка, 

бірқатар Азия елдері – Бирма, 

Бангладеш, Вьетнам,Үндістан,  

Индонезия, Малайзия, Пәкістан, Иран, 

Ирак.

Мамандардың  айтуы  бойынша, ана лог тық  жүйеден  цифрлық  эфир­

лік  телехабар  тарату  желісіне  көшу 

бойын ша  2011­2015  жылдарға  есеп ­

телген  жоба  аясында  эфирлік  те­

ле хабар  тарату  цифрлық  же лі сі нің 

құрылысы  қарастырылып,  2015­жылға 

дейін Қазақстан хал қы ның 95 пайызын 

қамтуы тиіс деп көр сетті.

Осы  уақытқа  дейін  республика 

хал қының  шамамен  50  пайызының 

ана логтық  телехабар  тарату  жүйе сі 

арқылы,  әрі  кетсе  отандық  4  ар наны 

көруге  мүмкіндігі  болған.  Циф р лық 

жүйені енгізген соң қамту ау ма ғын дағы 

елді  мекендердің  тұр ғын дары  кепіл­

дендірілген  түрде  30  шақты  отандық Жағымды жаңалық

«ҚАЗТЕЛЕРАДИО»

    

АҚ ӨКІЛДЕРІ – 

БАСҚҰДЫҚТА

Басқұдық селосының №9 орта мектебінде 

«Қазтелерадио» АҚ өкілдерімен «ОТАУ ТВ» сандық 

эфирлік телехабар тарату желісіне көшу бойынша ауыл 

тұрғындарымен кездесу ұйымдастырылып, насихат 

жұмыстары жүргізілді.

телеарнаны  та ма ша лай  алады,  ал  бұл 

ақпаратқа  де ген  қолжетімділікті  ай тар­

лықтай арт тырады дейді.

«Қазтелерадио»  АҚ  өкілдерінің  ай­

туынша,  цифрлық  эфирлік  те ле хабар 

тарату  желісі  облыс  ор та лықтары 

мен  Астана,  Алматы  қа ла ларында  30 

телеарнаны,  елдің  өз ге  ау мақтарында 

15  телеарнаны  те гін  трансляциялауды 

қамтамасыз етеді. Желі радиотелехабар 

та рат қыш  827  стансадан  тұрады.  Же­

лі ні  салу  тех нологиясы  арналар  топ­

тамасына  (мультиплекстер)  рес пуб ли­

калық  дең  гейдегі  орталық  мем лекеттік 

жә не  ком мерциялық  те леар на лар мен 

қатар,  облыстық,  жер гілікті  ар на лар­

ды да қосуға мүмкіндік береді деп атап 

өтті. 

Сауыт АЙТБАЕВ,

Басқұдық ауылы.

Халықаралық  балаларды  қорғау 

кү  ніне  аудандық  мә дениет  үйінде 

кон церт  ұйым дас ты ры лып,  оған 

мү  ге дек  балаларға  үйде  көмек  көр­

сету  бө лім шесі  есебіндегілер  ша­

қырылды.  Ауыл  әкімдері  мен  кә сіп­

кер лер  атынан  108  ба лаға 

жұм сақ  көрпелер  мен  же міс, 

кон дитерлік өнімдер са лынған 

сөм келер таратылды. 

Жанарында ақауы бар Мей  ­

рамбек  сахналық  қойы лым  ­

дар ды жете көрмесе де, естіп, 

кон цертке  келгеніне  мәз. 

Ана сы  Жа дыраның  ар маны 

пер зентін  бақ шаға  бе ріп,  ма ­

ман дығы  бойын ша  жұмыс 

жас ау. Өзі сияқ ты аналар мен 

жа рымжан  бө бек тердің  жайын  ой­

лаған  ол,  ау дан нан  мүмкіндігі  шек­

теулі  балалар  бала бақ шасы  ашыл­

са, дейді.

Бүлдіршіндерге арналған тағы бір 

тарту  −  аудандық  «Азаматтық  бас­

тама»  қо ғамдық  бірлестігінің  бас­

та масы,  ау ыл  басшыларының  қол­

дауы, кәсіп кер лердің демеушілігімен 

Бас құдық, Ба тыр, Атамекенде өт кен 

«Біз  ба қыт ты  баламыз»  қайы рым­

дылық ак циясы. Онда №7, №9, №10 

мек теп тегі  әлеуметтік  осал  топ тағы, 

көпба лалы  отбасыларынан  шық қан 

жә не  мүм кіндігі  шектелген  400­ге 

жу ық  қаракөздерге  түрлі  сый лы қ­

тар  үлес ті ріл ді.  Атамекендегі  ау ла 

клубы бас шысы А.Қаламова оқу шы­

лар  ара сын да  тоғызқұмалақ,  асық 

ойы нын  ұйым дастырса,  мек теп  оқу­

шылары  мен  балабақша  бал ғын­

дары ән ай тып, би биледі. Шахида ЖҰМАН.

Қайырымдылық

БАРЛЫҚ БАЛА 

БАҚЫТ ҮШІН 

ЖАРАЛҒАН


Меншік иесі:

Директор

Ғалымжан МЕЛДЕШОВ

Газет    жарияланымдарындаѓы  автор 

пiкiрi  редакцияныњ  т‰пкiлiктi  кµзќарасы 

болып есептелмейдi.

Жарияланѓан материалдарды  сiлтемесiз 

кµшiрiп басуѓа болмайды.

Жарнама,  хабарландырулар  мазм±нына 

редакция жауап бермейді.

Редакцияѓа  жолданѓан  материалдарѓа 

рецензия  жасалмайды  жєне  ќолжазба 

авторѓа ќайтарылмайды.

Тақырыптық суреттер ғаламтордан алы-

нады

Газет “Маңғыстау - Медиа” ЖШС Дизайн  орталыѓында беттелдi.

Мекенжайымыз:    

Аќтау ќаласы , 14 ш/а,  Облыстыќ єкімдік  ‰йі, 

2-ќабат. Қабылдау бөлмесі 8 (7292) 42 97 95

Таралымы:1450

Индекс: 66553.

газеттің бағасы келісімді.

 «CASPY PRINT» ЖШС  

баспаханасында  басылды.

130000,  Аќтау ќаласы, 22 ш/а. 

тел: 750999, 750666.

Редакцияның мекенжайы:    

Маңғыстау облысы, Дәулет 

селосы, аудандық білім 

бөлімінің ғимараты (Бұрынғы 

N4 мектеп)

ТЕЛ/факс:  8(7292) 34-98-10,34-98-09 

E-mail: munaily@mail.ru

Газет Ќазаќстан Республикасы Мәдениет 

және аќпарат министрлігінде 06.02.2013 

есепке ќойылып, №13358-Г куєлігі берілген.

Тілшілер: Әсел ТАҢАТАРОВА, Шахида ЖҰМАН 

Бет құрушы: Эльмира СЕЙДАХМЕТОВАРедактор 

Темір МЫҢЖАС

Мұнайлы аудандық қоғамдық-саяси газет 

АУА РАЙЫ БОЛЖАМЫ

6 МАУСЫМ

түнде: +23      күндіз: + 30

7 МАУСЫМ

түнде:  + 21   күндіз:  + 31

8 МАУСЫМ

түнде: +25      күндіз  + 34

Мекенжайымыз:     

Аќтау ќаласы , 14 ш/а,    Облыстыќ єкімдік  ‰йі, 2-ќабат.       Қабылдау бөлмесі      8 (7292) 42 97 95      e-mail:mangistau-media@mail.ruДизайн орталығының 

жетекшісі

Сағындық РЗАХМЕТОВ

8

munaily@mail.ru№34-35(412-413) 6 маусым 2014 

ж

.

№3  арнайы  (түзету)  мектебінде 

Сың ғырла, «соңғы қоңырау!» ат  ты 

соң ғы  қоңырау  мерекесі  өтті.  М е­

ре келік  шараны  мектеп  ди ре к торы 

А.Жұ мағазиева ашып, оқу шыларды 

оқу  жы лының  аяқ та луымен  құт­

тық тап, тү лек тер ге сәт сапар тіледі. 

Жас тү лек  тер дің ата­анасы атынан 

сөз  ал ған  Оразгүл  апа:  «Осы 

мектеп  ұжы мына,  мұғалімдерге 

айтар  ал ғысым  шексіз.  Дендерің 

сау,  ең бек терің  жемісті  болғай», 

деп  ті легін  білдірді.  Селолық  әкім 

С.Қар тбайұлы    жас  түлектерге 

«Қай да жүрсеңдер де, аман бо лың­

дар,  жолдарың  болсын,  өмірден 

өз  орын да рыңды  табуларыңа  ті­

лек  теспін»  ­  де се,  жеке  кәсіпкер 

Ж.Шамұратов  ­  оқу шыларға  ықы­

ла сын білдіре оты рып, өзінің шын 

көңілінен  шыққан  сыйлықтарын 

тарту етті. Мерекелік шара мектеп 

түлектерінің  «Мектеп  вальсі»  биі­

мен аяқталды.       

Талшын САТЫБАЛДИЕВА,

№3 арнайы (түзету) мектебі                                                                     

бастауыш сынып мұғалімі.

 ЖАҢАЛЫҚТАР,           ХАБАРЛАР, ОҚИҒАЛАР

Сонымен қатар, Маңғыстау об лы сы 

мектеп  оқушылар  арасында  Же ңіс тің 

69  жылдығына  арналған  «Жас  ұлан» 

әс кери­париоттық  клуб тар дың  об лыс­

тық  жарысында  «Жас  қы ран дық тар» 

жүлделі орынға ие болды.  

«Жас қыранның» бапкері ­ АӘД пә­

ні нің  мұғалімі,  әскери  шені  капитан 

Ба қытжан  Тұрдыбайұлы.  Ұстаздар 

отб асынан  шыққан  Бақытжан  білікті 

де,  іскер  өз  мамандығының  ерен  ше­

бе рі, оның дайындаған оқушылары тек 

биыл  ғана  емес,  бірнеше  жылдан  бе­

рі  қандай  сайысқа  барса  да,  жүлдесіз 

орал ған  емес.  Оның  шәкірттерінің 

бі разы  ­  бұл  күндері  мықты  әскери 

қыз меткерлер.  Бақытжан  бап тап 

жүр ген  еліміздің  болашақ  қы ран­

да рын  мақтанышпен  атап  өтелік. 

Олар ­ 11 «а» сынып оқушылары: ко­

ман  да  басшысы  Әбен  Мағжан,  Аби 

Мейрамбек,  Жалғас  Ербол,  Түрк мен­

бай  Жанболат,  Советбаев  Орынбек, 

10­сы нып оқушылары: Қалжанов Жай­

нат, Рахманов Жәнібек, Төлебаев Мұ­

ңал бай,  Сарбаев  Оңғар,  Алғиев  Қуат, 

Те мірбек Садуақас. 

Енді  «Жас  қыран»  тобы  Семей  қа­

ласында өтетін республикалық жа рыс­

қа жол да ма алды.

 Факия ӘЛЕУХАНҚЫЗЫ, 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет