Газет 1921 жылдың 1 маусымынан


Панфилов аудандық мәслихатыPdf көрінісі
бет3/11
Дата15.03.2017
өлшемі2,76 Mb.
#9707
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Панфилов аудандық мәслихаты 

аппаратының «б» корпусы 

мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін 

бағалаудың әдістемесін 

бекіту туралы

 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабының 5-тармағына сәйкес, Панфилов 

аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Панфилов аудандық мәслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі қосымшаға сәйкес бекітілсін.

          2. Панфилов аудандық мәслихатының 2016 жылғы 1 сәуірдегі № 6-2-11 «Панфилов 

аудандық мәслихаты аппаратының «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 

бағалаудың әдістемесін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде 2016 жылдың        5 мамырында  № 3798 тіркелген, 2016 жылдың 20 мамырдағы № 23 

«Жаркент өңірі» газетінде жарияланған) шешімнің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихат аппаратының басшысы Сауранбаев 

Махытбек Нусипбекұлына  жүктелсін.

4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 

алғашқы ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

аудандық  мәслихат                                    аудандық  мәслихат  хатшысының  

сессиясының  төрағасы                               өкілеттілігін  уақытша  атқарушы                

                            Ж. абилов 

 

Н.Нұрғалық          

          13. Жеке жоспар екі данада 

құрастырылады. Бір дана кадр мәселесімен 

айналысатын аппараттың маманына беріледі. 

Екінші дана «Б» корпусы қызметшісінің 

құрылымдық бөлімше басшысында болады.

         

 3-тарау. бағалауды жүргізуге 

дайындық

          14. Кадр мәселесімен айналысатын 

аппараттың маманы Бағалау бойынша комис-

сия төрағасының келісімімен бағалауды өткізу 

кестесін қалыптастырады.

          Кадр мәселесімен айналысатын 

аппараттың маманы бағалауға жататын «Б» 

корпусы қызметшісін және бағалауды іске 

асыратын тұлғаларды бағалау басталмастан 

күнтізбелік он күн бұрын бағалау туралы 

хабардар етуді қамтамасыз етеді және оларға 

бағалау парақтарын толтыру үшін жібереді.

         

 4-тарау. лауазымдық міндеттерді 

орындаудың тоқсандық бағалауы

          15. Лауазымдық міндеттерді орындау-

ды бағалау негізгі, көтермелеу және айыппұл 

балдарынан құралады.

          16. Қызметшінің өз лауазымдық 

міндеттерін орындағаны үшін негізгі балдар 100 

балл деңгейінде белгіленеді.

          17. Көтермелеу баллдары ағымдағы 

жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет 

көрсеткіштері, сондай-ақ мазмұндық және/неме-

се ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып 

табылатын қызмет түрлері үшін қойылады.

          18. Ағымдағы жұмыстың орташа 

көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері және 

күрделі болып табылатын қызмет түрлері 

мемлекеттік органдармен өз ерекшеліктеріне 

сүйеніп өз бетімен белгіленеді және атқарылған 

жұмыстың көлемі мен күрделігінің қосу 

тәртібімен бес деңгейлік шәкіл бойынша 

орналастырылады. Бұл ретте көтермеленетін 

қызмет көрсеткіштері мен түрлеріне Электронды 

құжат алмасудың бірыңғай жүйесінде және 

мемлекеттік органның Интернет-порталында 

белгіленетін де, белгіленбейтін де құжаттар мен 

іс-шаралар кіре алады.

          Әр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен 

түрі үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей 

басшымен бекітілген шкалаға сәйкес «+1»-ден 

«+5» балға дейін иеленеді.

          19. Айыппұл балдары орындау және 

еңбек тәртібін бұзғаны үшін қойылады.

          20. Орындау тәртібін бұзуға жоғары 

тұрған органдардың, мемлекеттік орган 

басшылығының, тікелей басшының тапсырма-

ларын және бақылаудағы құжаттар мен жеке 

және заңды тұлғалардың өтініштерін орындау 

мерзімдерін бұзу жатады.

       Орындау тәртібін бұзу фактілері туралы 

ақпараттың қайнары ретінде құжат айналымы 

қызметі және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей 

басшысының құжатпен дәлелденген мәліметі 

саналады.

          21. Еңбек тәртібін бұзуға:

          1) дәлелді себепсіз жұмысқа кешігу;

          2) қызметшілердің қызметтік әдепті бұзуы 

жатады.


          Еңбек тәртібін бұзу фактілері туралы 

ақпараттың қайнары ретінде кадр мәселесімен 

айналысатын аппараттың маманы және «Б» 

корпусы қызметшісінің тікелей басшысының 

құжатпен дәлелденген мәліметі саналады.

          22. Әр орындау және еңбек тәртібін 

бұзғаны үшін «Б» корпусының қызметшісіне 

әр бұзу фактісі үшін «-2» мөлшерінде айыппұл 

балдары қойылады.

          23. Лауазымдық міндеттердің орында-

луын бағалауды жүргізу үшін, «Б» корпусының 

қызметшісі   тікелей  басшыға  осы  Әдістеменің                    

2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 

толтырылған бағалау парағын келісу үшін 

ұсынады.

          24. Тікелей басшы «Б» корпусы 

қызметшісінің еңбек және орындау тәртібін 

бұзғаны туралы кадр мәселесімен айналы-

сатын аппараттың маманы, құжат айналымы 

қызметтері берген мәліметтерін есепке ала оты-

рып, бағалау парағында берілген деректердің 

растығын қарастырып, оған өзгертулер (болған 

жағдайда) енгізеді және онымен келіседі.

          25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, 

бағалау парағына «Б» корпусы қызметшісімен 

қол қойылады.

          «Б» корпусы қызметшісінің бағалау 

парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды 

Бағалау жөніндегі комиссияның отырысына 

жіберу үшін кедергі болмайды. Бұл жағдайда 

кадр мәселесімен айналысатын аппараттың ма-

маны және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей 

басшысы еркін нысанда танысудан бас тарту 

туралы акт құрастырады.

          26. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» 

корпусы қызметшісінің тоқсандық қорытынды 

бағасын мынадай формула бойынша есептейді:

 Е

m  =  100+а-в,

 Е

m - тоқсандық баға;

 a – көтермелеу балдары;

 в – айыппұл балдары.

          27. Тоқсандық қорытынды баға мынадай 

шәкіл бойынша қойылады: 80 балдан төмен 

– «қанағаттанарлықсыз», 80-нен 105 (қоса 

алғанда) балға дейін – «қанағаттанарлық», 106-

Панфилов  аудандық  мәслихатының   20 ..

жылғы      « »   №    шешімімен бекітілген қосымша

Панфилов аудандық мәслихаты аппаратының «б» корпусы мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі

дан 130 балға дейін (қоса алғанда) – «тиімді», 

130 балдан астам – «өте жақсы».

        


 5-тарау. Жылдық бағалау

        28. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» 

корпусының қызметшісі тікелей басшыға келісу 

үшін осы Әдістеменің 3-қосымшасына сәйкес 

нысан бойынша толтырылған бағалау парағын 

жолдайды.

          29. Тікелей басшы бағалау парағын 

онда берілген мәліметтердің анықтылығы 

тұрғысынан қарастырып, түзету енгізеді (болған 

жағдайда) және оған келісім береді.

          30. Жұмыстың жеке жоспарының 

орындалуын бағалау мынадай шәкіл бойынша 

қойылады:

          Жұмыстың жеке жоспарымен көзделген 

мақсаттық көрсеткіштердің орындалмағаны 

үшін 2 балл қойылады;

          Мақсаттық көрсеткіштің жартылай 

орындалғаны үшін – 3 балл;

          Мақсаттық көрсеткіштің орындалғаны 

(күтілетін нәтижеге қол жеткізгені) үшін – 4 балл;

          Мақсаттық көрсеткіштің күтілетін 

нәтижесіне асыра қол жеткізгені үшін – 5 балл.

          31. Тікелей басшымен келіскеннен кейін 

бағалау парағын «Б» корпусының қызметшісі 

растайды.

          «Б» корпусы қызметшісінің бағалау 

парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды 

Бағалау жөніндегі комиссияның отырысына 

жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда 

кадр мәселесімен айналысатын аппараттың ма-

маны және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей 

басшысы танысудан бас тарту туралы еркін 

нысанда акт жасайды.

          32. Кадр мәселесімен айналысатын 

аппараттың маманы «Б» корпусы қызметшісінің 

жылдық қорытынды бағасын мына формула 

бойынша Бағалау жөніндегі комиссия оты-

рысына дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей 

есептейді:   

               Е

 жыл   =

  0 ,4*Еm+0,6*Е

жж

 

               Е жыл  - жылдық баға;

                 

 Е

 

m   – есептік тоқсандардың орта 

бағасы (орта арифметикалық мән).

          Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған 

орта арифметикалық мәні осы Әдістеменің 

27-тармағында көрсетілген шәкілді есепке 

ала отырып, бес балдық бағалар жүйесіне 

келтіріледі, атап айтқанда:

          «қанағаттанарлықсыз» мәнге (80 балдан 

төмен) – 2 балл,

          «қанағаттанарлық» мәнге (80-нен 105 

балға дейін) – 3 балл,

          «тиімді» мәнге (106-дан 130 балға (қоса 

алғанда) дейін) – 4 балл,

          «өте жақсы» мәнге (130 балдан астам) 

– 5 балл;

           Е 

жж

 – жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта арифметикалық мән).

          33. Жылдың қорытынлы бағасы мынадай 

шәкіл бойынша қойылады: 

          3 балдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»; 

          3 балдан бастап 3,9 балға дейін – 

«қанағаттанарлық»; 

          4 балдан бастап 4,9 балға дейін – 

«тиімді»; 

          5 балл – «өте жақсы».

       


  6-тарау. Комиссияның бағалау 

нәтижелерін қарауы

          34. Кадр мәселесімен айналысатын 

аппараттың маманы Комиссия төрағасымен 

келісілген кестеге сәйкес бағалау нәтижелерін 

қарау бойынша Комиссияның отырысын өткізуді 

қамтамасыз етеді.

          Кадр мәселесімен айналысатын 

аппараттың маманы Комиссияның отырысына 

мынадай құжаттарды:

          1) толтырылған бағалау парақтарын; 

          2) толтырылған айналмалы бағалау 

парағын (жылдық бағалау үшін);

          3) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық 

нұсқаулығын;

          4) осы Әдістемеге 5-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша Комиссия отырысы 

хаттамасының жобасын тапсырады.

          35. Комиссия бағалау нәтижелерін 

қарастырады және мына шешімдердің бірін 

шығарады:

          1) бағалау нәтижелерін бекітеді;

          2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды.

          Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы 

шешім қабылдаған жағдайда Комиссия хатта-

мада тиісті түсіндірмемен келесі жағдайларда 

бағаны түзетеді:

          1) егер «Б» корпусы қызметшісінің қызмет 

тиімділігі бағалау нәтижесінен көп болса. 

Бұл ретте «Б» корпусы қызметшісінің қызмет 

нәтижесіне құжаттамалық растау беріледі;

          2) «Б» корпусы қызметшісін бағалау 

нәтижесін санауда қате жіберілсе.

          36. Кадр мәселесімен айналысатын 

аппараттың маманы бағалау нәтижелерімен 

ол аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде «Б» 

корпусының қызметшісін таныстырады.

         «Б» корпусының қызметшісін бағалау 

нәтижелерімен таныстыру жазбаша немесе 

электронды нысанда жүргізіледі.

         «Б» корпусы қызметшісінің танысу-

дан бас тартуы бағалау нәтижелерін оның 

қызметтік тізіміне енгізуге кедергі болмайды. 

Бұл жағдайда кадр мәселесімен айналысатын 

аппараттың маманы танысудан бас тарту 

туралы еркін нұсқада акт жасайды.

          37. Осы Әдістеменің 34-тармағында 

көрсетілген құжаттарды, сондай-ақ комиссия 

отырысының қол қойылған хаттамасын кадр 

мәселесімен айналысатын аппараттың маманы 

сақтайды.

           

7-тарау. бағалау нәтижелеріне 

шағымдану

           38. Комиссия шешіміне «Б» корпусы 

қызметшісінің мемлекеттік қызмет істері 

жөніндегі уәкілетті органға немесе оның 

аумақтық департаментіне шағымдануы шешім 

шыққан күннен бастап он жұмыс күні ішінде 

жүзеге асырылады.

          39. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 

уәкілетті орган немесе оның аумақтық 

департаменті «Б» корпусы қызметшісінен шағым 

түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде 

шағым қарайды және заңнамамен белгіленген 

бағалау жүргізу тәртібінің бұзушылықтары 

анықталған жағдайда, мемлекеттік органға 

Комиссия шешімінің күшін жою туралы ұсыныс 

жасайды.


          40. Қабылданған шешім туралы 

ақпаратты мемлекеттік орган екі апта ішінде 

мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті 

органға немесе оның аумақтық департаментіне 

береді.

          41. "Б" корпусы қызметшісінің бағалау нәтижелеріне сотта шағымдануға құқығы бар

          8-тарау. бағалау нәтижелері бойынша шешім қабылдау

          42. Бағалау нәтижелері бонус төлеу және оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз болып 

табылады.

          43. Бонустар «өте жақсы» және «тиімді» бағалау нәтижелері бар «Б» корпусы қызметшілеріне 

төленеді.

          44. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық бағалаудың 

қорытындылары бойынша «Б» корпусы қызметшісінің қанағаттанарлықсыз болып танылған қызмет 

бағыты бойынша жүргізіледі.

          «Б» корпусының қызметшісі Комиссия оның қызметін жылдық бағалаудың нәтижелерін 

бекіткеннен кейін үш ай ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі.

          45. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының қызметшісі мемлекеттік әкімшілік 

лауазымға алғаш рет қабылданған тұлғаларға тәлімгер ретінде бекітілмейді.

          46. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша 

«қанағаттанарлықсыз» мәндегі бағалау нәтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз болып 

табылады. Кез-келген төмен тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, «Б» корпусының қызметшісі 

заңнамамен белгіленген тәртіпте жұмыстан шығарылады.

          47. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нәтижелері олардың қызметтік тізімдеріне 

енгізіледі.

 

Панфилов аудандық мәслихаты аппаратының «б» корпусы мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесіне 1-қосымша

Нысан


«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс 

жоспары__________________________________жыл

      (жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))________________

      Қызметшінің лауазымы:_______________________________________

      Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:___________________

______________________________________________________________

№ р/с


 Мақсаттық көрсеткіштер*

 Күтілетін нәтижелер

 1  Мақсаттық көрсеткіш 1

 2  Мақсаттық көрсеткіш 2

 3 Мақсаттық көрсеткіш 3

 4  …


                          Ескертпе:

* Мақсаттық көрсеткіштер мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына 

(мақсаттарына), олар болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық міндеттеріне 

сәйкестігін есепке ала отыра анықталады.Мақсаттық көрсеткіштердің саны төрттен көп 

емес, оның ішінде жартысы өлшенетін болуға тиіс.

 Қызметші________________(тегі, аты-жөні)

күні _______________________

қолы ____________________

  

Тікелей басшы___________________________

(тегі, аты-жөні)

күні _______________________

қолы ____________________

           

    Панфилов аудандық мәслихаты аппаратының «б» корпусы мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың 

әдістемесіне 2-қосымша

                                       Нысан

                                  Бағалау     парағы

_____________________тоқсан_____жыл

      (бағаланатын кезең)

Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты

(болған жағдайда): _______________________________________________

Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ________________________________

Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: ________________________

__________________________________________

Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:

№ р/п


  

Қызметшінің өзін-өзі бағалауы

  

Тікелей басшының бағалауы  

Ескерту


                           Көтермеле- нетін көрсеткіш-тер мен қызмет түрлері туралы мәліметтер

 

Орындау тәртібін бұзу туралы мәліметтер 

Еңбек тәртібін бұзу туралы мәліметтер

 

Көтермеле-нетін көрсеткіш-тер мен қызмет түрлері туралы мәліметтер 

Орындау тәртібін бұзу туралы мәліметтер

 

Еңбек тәртібін бұзу туралы мәліметтер1  

                                      2  

 

 

  

3  


Өзін-өзі бағалау нәтижесі:  

Бағалау нәтижесі:  

Қызметші

___________________________

(тегі, аты-жөні)

күні _______________________

қолы ____________________

  

Тікелей басшы___________________________

(тегі, аты-жөні)

күні _______________________

қолы ____________________

           

   Панфилов аудандық мәслихаты аппаратының «б» корпусы мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың 

әдістемесіне  3 - қосымша

              Нысан

Бағалау парағы

_________________ жыл

      (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдай

да)___________________________________________________________Бағаланатын 

қызметшінің лауазымы: ___________________________________ Бағаланатын 

қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:      _________________________________

__________________________________  Жеке жоспарды орындау бағасы

№ р/с  

Мақсаттық көрсеткіштің нәтижесі   Маңызы   Қызметшінің өзін-өзі бағалау нәтижелері  Басшының бағалау нәтижелері  

Ескерту


 1 1 мақсаттық көрсеткіштің нәтижесі 2-ден 5 ке дейін   

 

 2 2 мақсаттық көрсеткіштің нәтижесі 2-ден 5 ке дейін  

 

 3 3 

мақсаттық көрсеткіштің нәтижесі   2-ден 5 ке дейін  

 

4           …      

Қызметші__________________________

(тегі, аты-жөні)

күні _______________________

қолы ____________________

  

Тікелей басшы___________________________

(тегі, аты-жөні)

күні _______________________

қолы ____________________

  

Панфилов аудандық мәслихаты аппаратының «б» корпусы мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың 

әдістемесіне 4-қосымша

                    Нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы

_______________________________________________________________мемлекеттік 

органның атауы)

___________________________________________________________________

      (бағалау түрі: тоқсандық /жылдық және бағаланатын кезең тоқсан және (немесе) жыл)

Бағалау нәтижелері

р/с  Қызметшілердің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда Бағалау 

нәтижелері туралы мәлімет 

Комиссияның ұсыныстары

1.

2.   ...  

Комиссия қорытындысы:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Тексерген:

Комиссия хатшысы: _______________________________ Күні: _____________

                      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда, қолы)

Комиссия төрағасы: ________________________________ Күні: ____________

              (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Комиссия мүшесі: _____________________________ Күні: _____________

              (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда қолы)


«Жаркент  өңірі»

№10  (8853)

17  ақпан  2017  жыл

5

проект

об утверждении методики 

оценки деятельности 

административных

государственных служащих 

корпуса «Б» аппарата 

панфиловского районного маслихата

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона Республики Казахстан        от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», Панфиловский районный 

маслихат   реШИЛ:

1. Утвердить методику оценки деятельности административных государственных служащих 

корпуса «Б» аппарата Панфиловского районного маслихата согласно приложению.

          2. Признать утратившим силу решение Панфиловского районного маслихата от 1 апреля 

2016 года № 6-2-11 «Об утверждении методики оценки деятельности административных государ-

ственных служащих корпуса «Б» аппарата Панфиловского районного маслихата» (зарегистри-

рованного в Реестре государственной регистрации нормативно прововых атов 5 мая            2016 

года № 3798, опубликован 20 мая 2016 года в газете «Жаркент өңірі» №23).

3. Осуществление контроля за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

аппарата Панфиловского районного маслихата Сауранбаева Махытбека Нусипбековича.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции 

и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

председатель сессии                                                             Временно   осуществляющий                             

районного    маслихата  Ж.Абилов                                          полномочия  секретаря  

                                                                                                       районного    маслихата 

                                                                                                               Н.Нургалык

Приложение    утвержденное   решением 

Панфиловского  районного  маслихата   от    

20 .. года

     Методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» 

аппарата Панфиловского районного маслихата

                     1. Общие   положения

       1. Настоящая методика оценки деятель-

ности административных государственных 

служащих корпуса «Б» аппарата Панфи-

ловского районного маслихата (далее 

- Методика) разработана в соответствии с 

пунктом 5 статьи     33 Закона Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года «О госу-

дарственной службе Республики Казахстан», 

приказа Председателя Агентства Республики 

Казахстан по делам государственной службы 

и противодействию коррупции от 29 декабря 

2016 года № 110 «О некоторых вопросах 

оценки деятельности административных 

государственных служащих» и определяет 

алгоритм оценки деятельности администра-

тивных государственных служащих корпуса 

«Б» аппарата Панфиловского районного 

маслихата (далее - служащие корпуса «Б»).

       2. Оценка деятельности служащих 

корпуса «Б» (далее – оценка) проводится для 

определения эффективности и качества их 

работы.

        3. Оценка проводится по результатам деятельности служащего корпуса «Б» на за-

нимаемой должности:

         1) по итогам квартала (квартальная 

оценка) – не позднее десятого числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом (за 

исключением четвертого квартала, оценка 

которого проводится не позднее десятого 

декабря);

         2) по итогам года (годовая оценка) – не 

позднее двадцать пятого декабря оценивае-

мого года.

       Оценка служащего корпуса «Б» не про-

водится в случаях, если срок пребывания 

на занимаемой должности в оцениваемом 

периоде составляет менее трех месяцев, а 

также в период испытательного срока.

       Служащие корпуса «Б», находящиеся в 

социальных отпусках либо периоде времен-

ной нетрудоспособности, проходят оценку 

в течение 5 рабочих дней после выхода на 

работу.

        4. Квартальная оценка проводится непо-средственным руководителем и основывает-

ся на оценке исполнения служащим корпуса 

«Б» должностных обязанностей.

      Непосредственным руководите-

лем служащего корпуса «Б» является                               

лицо, которому данный служащий подчинен 

согласно своей должностной инструкции.

         5. Годовая оценка складывается из:

         1) средней оценки служащего корпуса 

«Б» за отчетные кварталы;

         2) оценки выполнения служащим кор-

пуса «Б» индивидуального плана работы по 

форме, согласно приложению 1 к настоящей 

методике.

         6. Для проведения оценки должност-

ным лицом, имеющим право назначения на 

государственную должность и освобождения 

от государственной должности служащего 

корпуса «Б», создается Комиссия по оценке, 

рабочим органом которой является специ-

алист аппарата, занимающийся кадровыми 

вопросами.

         7. Заседание Комиссии по оценке счита-

ется правомочным, если на нем присутство-

вали не менее двух третей ее состава.

          Замена отсутствующего члена или 

председателя Комиссии по оценке осущест-

вляется по решению уполномоченного лица 

путем внесения изменения в приказ о созда-

нии комиссии по оценке.

         8. Решение Комиссии по оценке при-

нимается открытым голосованием.

         9. Результаты голосования определяют-

ся большинством голосов членов Комиссии 

по оценке. При равенстве голосов голос пред-

седателя комиссии является решающим.

      Секретарем Комиссии по оценке является 

специалист аппарата, занимающийся кадро-

выми вопросами. Секретарь Комиссии по 

оценке не принимает участие в голосовании.

                   Глава 2. Составление индивиду-

ального плана работы

         10. Индивидуальный план работы со-

ставляется служащим корпуса «Б» совместно 

с его непосредственным руководителем не 

позднее десятого января оцениваемого года, 

по форме согласно приложению 1 к настоя-

щей Методике.

         11. При назначении служащего корпуса 

«Б» на должность после срока, указанного 

в пункте 10 настоящей Методики индивиду-

альный план работы служащего корпуса «Б» 

на занимаемой должности составляется в 

течение десяти рабочих дней со дня его на-

значения на должность.

         12. Количество целевых показателей в 

индивидуальном плане работы служащего 

корпуса «Б» составляет не более четырех, 

которые должны быть конкретными, измери-

мыми, достижимыми, с определенным сроком 

исполнения.

         13. Индивидуальный план составляется 

в двух экземплярах. Один экземпляр пере-

дается специалисту аппарата, занимающийся 

кадровыми вопросами. Второй экземпляр 

находится у руководителя структурного подраз-

деления служащего корпуса «Б».

                       Глава 3. Подготовка к проведению 

оценки

         14. Специалист аппарата, занимающийся кадровыми вопросами   формирует график про-

ведения оценки по согласованию с председате-

лем Комиссии по оценке.

         Специалист аппарата, занимающийся 

кадровыми вопросами за десять календарных 

дней до начала проведения оценки обеспечи-

вает своевременное уведомление служащего 

корпуса «Б»", подлежащего оценке, и лиц, 

осуществляющих оценку, о проведении оценки 

и направляет им оценочные листы для за-

полнения.

            Глава 4. Квартальная оценка исполнения    

должностных   обязанностей

          15. Оценка исполнения должностных 

обязанностей складывается из базовых, по-

ощрительных и штрафных баллов.

         16. Базовые баллы устанавливаются на 

уровне 100 баллов за выполнение служащим 

своих должностных обязанностей.

         17. Поощрительные баллы выставляются 

за показатели деятельности, превышающие 

средние объемы текущей работы, а также виды 

деятельности, являющиеся сложными в содер-

жательном и/или организационном плане.

         18. Показатели деятельности, превышаю-

щие средние объемы текущей работы и слож-

ные виды деятельности определяются государ-

ственными органами самостоятельно исходя из 

своей отраслевой специфики и распределяются 

по пятиуровневой шкале в порядке возрастания 

объема и сложности осуществляемой работы. 

При этом в число поощряемых показателей и 

видов деятельности могут входить как фиксиру-

емые, так и нефиксируемые в Единой системе 

электронного документооборота и Интранет-

портале государственных органов документы и 

мероприятия.

          За каждый поощряемый показатель или 

вид деятельности служащему корпуса «Б» непо-

средственным руководителем присваиваются в 

соответствии с утвержденной шкалой от «+1»" 

до «+5»" баллов.

         19. Штрафные баллы выставляются за 

нарушения исполнительской и трудовой дис-

циплины.

         20. К нарушениям исполнительской дисци-

плины относятся нарушения сроков исполнения 

поручений вышестоящих органов, руководства 

государственного органа, непосредственного 

руководителя и обращений физических и 

юридических лиц.

          Источниками информации о фактах 

исполнительской дисциплины служат до-

кументально подтвержденные сведения от 

службы документооборота и непосредственного 

руководителя служащего корпуса «Б».

         21. К нарушениям трудовой дисциплины 

относятся:

         1) опоздания на работу без уважительной 

причины;


         2) нарушения служащими служебной 

этики.


          Источниками информации о фактах 

нарушения трудовой дисциплины служат доку-

ментально подтвержденные сведения от от спе-

циалиста аппарата, занимающегося кадровыми 

вопросами и непосредственного руководителя 

служащего корпуса «Б».

         22. За каждое нарушение исполнительской 

и трудовой дисциплины служащему корпуса 

«Б» выставляются штрафные баллы в размере 

« – 2» балла за каждый факт нарушения.

         23. Для проведения оценки исполнения 

должностных обязанностей служащий корпуса 

«Б» представляет для согласования запол-

ненный оценочный лист непосредственному 

руководителю по форме согласно приложению 

2 к настоящей Методике.

         24. Непосредственный руководитель с 

учетом представленных специалистом аппа-

рата, занимающегося кадровыми вопросами, 

службой документооборота сведений о фактах 

нарушения служащим корпуса «Б» трудовой и 

исполнительской дисциплины, рассматривает 

оценочный лист на предмет достоверности 

представленных в нем сведений, вносит в него 

корректировки (в случае наличия) и согласо-

вывает его.

         25. После согласования непосредственным 

руководителем оценочный лист подписывается 

служащим корпуса «Б».

         Отказ служащего корпуса «Б» от подписа-

ния оценочного листа не является препятстви-

ем для направления документов на заседание 

Комиссии по оценке. В этом случае специ-

алистом аппарата, занимающегося кадровыми 

вопросами и непосредственным руководителем 

служащего корпуса «Б» в произвольной форме 

составляется акт об отказе от ознакомления.

         26. Итоговая квартальная оценка служа-

щего корпуса «Б» вычисляется непосредствен-

ным руководителем по следующей формуле:  

     Е кв  = 100   + а - в     

         где  Е – квартальная оценка;

         а – поощрительные баллы;

         в – штрафные баллы.

         27. Итоговая квартальная оценка выстав-

ляется по следующей шкале: менее 80 баллов – 

«неудовлетворительно», от 80 до 105 (включи-

тельно) баллов – «удовлетворительно», от 106 

до 130 (включительно) баллов – «эффективно», 

свыше 130 баллов – «превосходно».

                      Глава 5. Годовая оценка

           28. Для проведения годовой оценки 

служащий корпуса «Б» направляет для согласо-

вания заполненный оценочный лист выполнения 

индивидуального плана непосредственному 

руководителю по форме согласно приложению 

3 к настоящей Методике.

         29. Непосредственный руководитель 

рассматривает оценочный лист на предмет 

достоверности представленных в нем сведений, 

вносит в него корректировки (в случае наличия) 

и согласовывает его.

         30. Оценка выполнения индивидуального 

плана работы выставляется по следующей 

шкале:

         за невыполнение целевого показателя, предусмотренного индивидуальным планом 

работы, присваивается 2 балла;

         за частичное выполнение целевого по-

казателя - 3 балла;

         за выполнение целевого показателя (до-

стижение ожидаемого результата) - 4 балла;

         за превышение ожидаемого результата 

целевого показателя - 5 баллов.

         31. После согласования непосредственным 

руководителем оценочный лист заверяется 

служащим корпуса «Б».

         Отказ от подписания оценочного листа 

служащего корпуса «Б» не может служить 

препятствием для направления документов на 

заседание Комиссии по оценке. В этом случае 

специалистом аппарата, занимающегося 

кадровыми вопросами и непосредственным 

руководителем служащего корпуса «Б» в произ-

вольной форме составляется акт об отказе от 

ознакомления.

         32. Итоговая годовая оценка служащего 

корпуса «Б» вычисляется специалистом аппа-

рата, занимающегося кадровыми вопросами 

не позднее пяти рабочих дней до заседания 

Комиссии по оценке по следующей формуле: 

Е год  = 0,4 *Е кв   + 0,6*Е ИП            ,

            где: Е – годовая оценка;

           Е кв – средняя оценка за отчетные 

кварталы (среднеарифметическое значение). 

При этом полученное среднеарифметическое 

значение квартальных оценок с учетом шкалы, 

указанной в пункте 27 настоящей Методики, 

приводится к пятибалльной системе оценок, а 

именно:


         значению «неудовлетворительно» (менее 

80 баллов) присваиваются 2 балла;

         значению «удовлетворительно» (от 80 до 

105 баллов) – 3 балла;

         значению «эффективно» (от 106 до 130 

(включительно) баллов) – 4 балла;

         значению «превосходно» (свыше 130 

баллов) – 5 баллов;

         Е ип– оценка выполнения индивидуаль-

ного плана работы (среднеарифметическое 

значение).

         33. Итоговая годовая оценка выставляется 

по следующей шкале: 

         менее 3 баллов – «неудовлетворительно»;

         от 3 до 3,9 баллов – «удовлетворитель-

но»;


         от 4 до 4,9 баллов – «эффективно»;

         5 баллов – «превосходно».

                                                  Глава 6. Рассмо-

трение результатов оценки Комиссией

          34. Специалист аппарата, занимающийся 

кадровыми вопросами обеспечивает про-

ведение заседания Комиссии по рассмотрению 

результатов оценки в соответствии с графиком, 

согласованным с председателем Комиссии.

         Специалист аппарата, занимающийся 

кадровыми вопросами предоставляет на за-

седание Комиссии следующие документы:

         1) заполненные оценочные листы;

         2) должностная инструкция служащего 

корпуса «Б»;

         3) проект протокола заседания Комиссии 

по форме согласно

         приложению 4 к настоящей Методике.

         35. Комиссия рассматривает результаты 

квартальных и годовой оценки и принимает 

одно из следующих решений:

         1) утвердить результаты оценки;

         2) пересмотреть результаты оценки.

         В случае принятия решения о пересмотре 

результатов оценки Комиссия корректирует 

оценку с соответствующим пояснением в про-

токоле.

         36. Специалист аппарата, занимающийся кадровыми вопросами ознакамливает служаще-

го корпуса «Б» с результатами оценки в течение 

двух рабочих дней со дня ее завершения.

         Ознакомление служащего корпуса «Б» с 

результатами оценки осуществляется в пись-

менной или электронной форме.

         Отказ служащего корпуса «Б» от ознаком-

ления не является препятствием для внесения 

результатов оценки в его послужной список. В 

этом случае работником службы управления 

персоналом в произвольной форме составляет-

ся акт об отказе от ознакомления.

         37. Документы, указанные в пункте 34 

настоящей Методики, а также подписанный 

протокол заседания Комиссии хранятся у спе-

циалиста аппарата, занимающегося кадровыми 

вопросами.

      Глава 7. Обжалование результатов оценки

         38. Обжалование решения Комиссии 

служащим корпуса «Б» в уполномоченном 

органе по делам государственной службы или 

его территориальном департаменте осущест-

вляется в течение десяти рабочих дней со дня 

вынесения решения.

         39. Уполномоченный орган по делам госу-

дарственной службы или его территориальный 

департамент в течение десяти рабочих дней со 

дня поступления жалобы служащего корпуса 

«Б» осуществляет ее рассмотрение и в случаях 

обнаружения нарушений установленного за-

конодательством порядка проведения оценки 

рекомендует государственному органу отменить 

решение Комиссии.

         40. Информация о принятом решении 

представляется государственным органом в 

течение двух недель в уполномоченный орган 

по делам государственной службы или его 

территориальный департамент.

         41. Служащий корпуса «Б» вправе обжа-

ловать результаты оценки в суде.

                                  Глава 8. Принятие решений по результатам оценки

         42. Результаты оценки являются основаниями для принятия решений по выплате бонусов и 

обучению.

         43. Бонусы выплачиваются служащим корпуса «Б» с результатами оценки «превосходно» и 

«эффективно».

         44. Обучение (повышение квалификации) служащего корпуса «Б» проводится по направлению, 

по которому деятельность служащего корпуса «Б» по итогам годовой оценки признана неудовлетво-

рительной.

         Служащий корпуса «Б»направляется на курсы повышения квалификации в течение трех меся-

цев после утверждения Комиссией результатов годовой оценки его деятельности.

         45. Служащий корпуса «Б», получивший оценку «неудовлетворительно», не закрепляется на-

ставником за лицами, впервые принятыми на административные государственные должности.

         46. Результаты оценки служащего корпуса «Б» по итогам двух лет подряд со значением «не-

удовлетворительно» являются основанием для принятия решения о понижении его в должности

При отсутствии любой вакантной нижестоящей должности служащий корпуса «Б» увольняется в 

порядке, установленном законодательством.

         47. Результаты оценки деятельности служащих корпуса «Б» вносятся в их послужные списки.

Приложение 1к методике оценки деятельности административных государственных служащих 

корпуса «Б» аппарата Панфиловского районного маслихата

                                                                                                                           Форма

Индивидуальный план работы административного 

государственного служащего корпуса «Б» ____________________________________________год

                      (период, на который составляется индивидуальный план)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) служащего) ____________________

Должность служащего: _______________________________________________

Наименование структурного подразделения служащего: ___________________

      _____________________________________________________________________

п/п  Целевые показатели *   Ожидаемый результат1Целевой показатель 1 

2Целевой показатель 2 

3Целевой показатель 3 

4  … 


Примечание:

* Целевые показатели определяются с учетом их направленности на достижение стратегической 

цели (целей) государственного органа, а в случае ее (их) отсутствия, исходя из функциональных 

обязанностей служащего. Количество целевых показателей составляет не более четырех, из них 

не менее половины измеримых.

Служащий


____________________________

(фамилия, инициалы)

дата _________________________

подпись ______________________ 

Непосредственный руководитель

______________________________

 (фамилия, инициалы)

дата ____________________________

подпись _________________________

                Приложение 2 к методике оценки деятельности административных государственных 

служащих корпуса «Б» аппарата Панфиловского районного маслихата

                                                                                               Форма

                                                                              Оценочный    лист

                        ____________________квартал ____ года

                                  (оцениваемый период)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

оцениваемого служащего: ____________________________________________

Должность оцениваемого служащего:___________________________________

Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:

___________________________________________________________________

Оценка исполнения должностных обязанностей:

№ п/п    Самооценка служащего 

Оценка непосредственного руководителя 

Примечание

Сведения

о поощр-яемых показа-телях и видах деятель-ности 

Сведения

о фактах нарушения исполни-тельской дисциплины 

Сведения

о фактах наруше-ния трудовой дисцип-лины 

Сведения

о поощря-емых показате-лях и видах деятель-ности 

Сведения

о фактах нарушения исполни-тельской дисциплины 

Сведения

о фактах нарушения трудовой дисцип-лины 

1       

  

 

  

  

 

  

 

  

Результат самооценки:  Результат оценки: 

Служащий

____________________________

(фамилия, инициалы)

дата _________________________

подпись ______________________ 

Непосредственный руководитель

________________________________

(фамилия, инициалы)

дата ____________________________

подпись _________________________

 

Приложение 3 к методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата Панфиловского районного маслихата

                                                                                Форма

Оценочный лист

_____________________ год

(оцениваемый год)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

оцениваемого служащего: ____________________________________________

Должность оцениваемого служащего:___________________________________

Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:

___________________________________________________________________

Оценка выполнения индивидуального плана:

№ п/п 


Результат целевого показателя 

Значение  Результаты самооценки 

служащего  Результаты оценки руководителя 

Примечание

1Результат целевого показателя 1 

от 2 до 5 

 

 

2Результат целевого показателя 2 от 2 до 5 

 

 3Результат целевого показателя 3 

от 2 до 5 

 

 

4…    

Служащий


____________________________

 (фамилия, инициалы)

дата _________________________

подпись ______________________ 

Непосредственный руководитель

________________________________

 (фамилия, инициалы)

дата ____________________________

подпись _________________________

  

Приложение 4 к методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата Панфиловского районного маслихата

                                                                    Форма

Протокол заседания Комиссии по оценке _______________________________________________

____________________

(наименование государственного органа)

___________________________________________________________________

(вид оценки: квартальная/годовая и оцениваемый период (квартал и (или) год)

Результаты оценки

п/п  Фамилия, имя, отчество (при его наличии)служащих  Сведения о результатах оценки 

Корректировка Комиссией результатов оценки 

(в случае наличия) 

Рекомендации Комиссии

1. 

   


2. 

 

  

... 


   

Заключение Комиссии:________________________________________________________

Проверено:

Секретарь Комиссии: _______________________________ Дата: ___________

                                           (фамилия, инициалы, подпись)

Председатель Комиссии: ____________________________ Дата: ___________

                                              (фамилия, инициалы, подпись)

Член Комиссии: ___________________________________ Дата: ___________

                                       (фамилия, инициалы, подпись)


«Жаркент  өңірі»

№ 10  (8853)

17  ақпан  2017  жылДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет