Іі халы аралы ылыми-тůжірибелік конференциясы аPdf көрінісі
бет12/129
Дата15.03.2017
өлшемі41,48 Mb.
#9638
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   129

И

а

а  

а

а

1. В


 П

а Ка а


а а Н.А.На а

а а «Ка а

а   а 

   


 

а

»  

а

 На аа

 У

а (А а а, 5  2012 

а).


2.  А.И.Га а а   И

а

    

а

 а

а

:  а а 

 

.  // М

   


а

а

 №4 2006  .3. Ма

а В.Н. И


а

   


 

а

а \ СП , /1991 - 84 ./

4. А а


а К.Ж., У

а а Н.М. «П

а 

 

 а

а

  а   

 

а 

 

аа

». //Б


 ǩ

. В 


 

а

а. In the world of Education. 

№ 2, 2011 

. 3-6.


55

ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, КАК УСЛОВИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А а

а К.Ж. –  . . ., 

,

Ж

а А. – 

а

,

И

  а

а

   

а а

 PHD Ка НПУ 

. А а ,

. А

а

, Р

а Ка а

а

А

а

а

Ма а а 

а а а 

а

 

а а

а

 

а

а

 

 

 

ǩ

  а

а а . 

П

а

а

 

 

 

 

  а а

 

  а

а   ǩ

  а а

а .

 

А

а

Да

а  

а

 

а 

  а

 

а

 

а

а

   

 Ра

а

а

 

 

 

   

  

а

 

а

а

.

Abstract

This article is devoted to a problem of development of pedagogical education in the modern conditions. It is 

considered problems of preparation of educational managers in pedagogical education.

О

  

а

а    а

 

  

а 

а

а 

а

  

  

 

а 

а

   а

а

,  а а аа

   


 

 а 

а

  а  а а

.

О   

 

    а а  а

 

аа

   


а

 

  

 

а   

 

аа

  – 


а

 

 а   

 

а 

В  

 

а 

 

  

   


 

 

  

   


 

 

 а

 

а 

 

а  

а. 


В  

 

 аа

 

 а

 

  а  

. Ра


 

 

  Ка аа а 

 

  

 

  

а

 а

 РК 


 2020 

а. П


 Ка а

а а 


а  а

 

аа  а а а   

 

  

  50-


  а

 

 а  

а.  С


а

 

 а

а

 а   а

 

    

 

.В П

а

 Па Р

 Ка а


а  - Л

а На


 Н.А.На а

а а  а


 Ка а

а а 


 

27 


а

  2012 


а  «С

а

-а  

а

  - а

 

  а  Ка а

а а», 


   

  а


а

  а


 

а  а

 

   а

а а 


  Ка а

а

.  Д 

 а

  а  а а

,  а  


-

 

    

 

    

-,  а

 

а   а 

а

 а а,  -

,  а


 

а  


а

 

  

а

а    . .  Та

 

   а


 

 

аа

  а


 

а

 а

аа

   


 

а

а 

а а


 

   


 [1]. 

В Ка а


а

 

а 

  а


   

 

  

а

а,    . .  а а

а 

  

а

 а

 

аа

 

аа

 а

 

  

а

а  а 

 

   а


а

 

аа

а а а  аа 

 

    12- 

а

а   

  а а


 

 

  аа 

а

а    . . 

Н  


 

а

    

 

 а

 

  

    а


 

  а


а а. 

С

    


а

 

  а аа

 

а, а

   


 

а

а 

а

  

а

  

а

а 

56

Р

  Ка аа , 

 

аа  

 

а а 

а

а   

 

аа

 

аС

 а

  а


а

 

   а

 

 а

   


 

а

 а

.  О  


а

а 

  

а

   

 

а  а а

а 

а

аЦ

 а

  а а


а

 

а 

а

а  - 

а  


а

 

  

 

а 

а

.  Ра

 

а 

а

 а 

а  


а  

а    

 

аа

 

аа

а  а

    

а

  аа . 

Д

а  а

а

  

 

а   

 

аа

.  П


а 

а

    

а

а 

  а а


   

а

 а 

а 

 

а 

    а


 

а   

 

а   

 

аа, 

 

  

а

 а

а

  а а 

а

 а

а

. В  

 

 а

 

аа

 

а  а

а

 а

 

а  

а  


 

а

 а

Э 

 

 а

а

    

 

  

 

  а 

 

а 

 

    

а. 


В 

 

     а

 

 а

а

  

 

аа

 

. Р 

а

а 

а

а 

 

  

 

  

 

а а  а


   

 

аа

   а

а

  а а

а

  

   


а    


а

 

 а,  а  а

а

 ,  а 

  а


 

 

 а

а

 а [2,  . 18]. 

В  Г


а

 

а  а

 

аа

  Р


  Ка а

а а  а  2011-2020 

 

а 

 

 а

 

  

а

а РК 

 

а  а

 

а  

а

аД

 а

 

аа

 

  

а 

а 

 

а а-

 а

 

а   а

а

,    

 

  

а

 а

а 

 

а- а

  а


а   

а

а-

 а

 

 а  а

 

аа

,   


 

  а


а

 

аа

 

а   

 

а 

а

 [3,  . 2]. Ж

а  


  а 

 

а  

   


а

 

 а 

а

а. К 

а

 а

а

  

а 

а   -  а  

а

а , а     а

 

  а.  Д

 

 а

а 

а

  

а

а 

 

а   

   


  а

а 

 

а 

 

   а

   


а

  а


а

.

Са

 

 а а

 

а 

а

   а

а

 а

а

  

а

  

 

 45%  2015 ., 

 60% 


 2020  . Д  2020  . 100% 

 

аа

 

аа

 

  

а

а   

   


а

 

а [3,  . 2].М

 

  

а

а 

  - 


 

а 

а  

а

а   

а

    

 

а а  а

 

     а 


 

 

аа

 

а 

а

    

а

. С 

 

  

 

  

 

  

а

    

 

.  Уа

 

   а 

 

а 

а

а 

а  а 


  а

.

Э 

 

 а

а

    

 

  

 

  а 

 

а 

 

    

а.

А 

 «

   а

а» Э.Д


 

а , 


 

 15% 


 

  а


  а

 

  

,  а  85% 

 

 

а а 

а57

И

 а

 

 а

 

  

а

а 

   


а

 Г.К.А


, З.А.И а

, В.В.С


а, Г.С.С

   


а

а 

  

а

а 

а

а  - 

 

а 

  

а

  

 

аа

 

а- [4,  . 8]. 

Н

а  аа

а  


а 

 

  а   

 

аа

. М


 

а

а 

 а

 

а   

 

аа

  а 

 

    

а

а 

 

а 

 

  

аа

 

а 

 

а 

 

а,  

  а


  а

  а


а

   


а

П 

 

 а

а

  

  

 

   а

 

  

 

 а

. В 


   

 

а 

  а а


 

а

  

 

а 

 

а  

 

а-а а   

 

  аа

 

     а

 

  

[4,  . 120]. 

П   а

  а


а

  а  а   а

  а

-

а 

а  И


а

 

   а

 

аа

а  а-

а

а   аа «М

   


 

а

а» П  

а а  


а

  а а


а

 

  

а

а 

а

 «М

   


 

а

а» 

 

    

а

а 

а

а,    а

 

  

 

  а а 

-

 а

 

  

 

аа

а аа а 

а

аа  

а

а      

а а


,  а

   ГОСО РК 5.04.033-

2011   

а  


а

а 

   а

а

 [5,  . 5].У

 Ка а


а а Б.А.А

а

, К.С.Аа

а, Р.Ш.А


а а   

 «Т


  а

 

а 

 

 а

а

 а

а

» а

 

    

а

а. П  

 

,  а-

а

а   а аа 

а

а,  а  

а  


а,   

  а а


 

 ХХІ 


а. В 

 

    

   


а

аВ 

   


 

а

  

 

 а

  аа

 

а  а

 а

а

 а

а

 -  

а

а 

 

а аа

 

 (К.Н.Наа

, К.Ж.А а

а, Б.А.А

а

, З.А.И а а, А.А.Жаа

а, 


З.М.Са

а а


а   

.)  а


а

а

  а  а

а

 С

а 

а

  

а

 а

аа 

 

аа

 

  а   

 

  аа

 

аа

 

а 

 

а 

а

а 

  а а 

а

  

 

аа

а 

 

  а 

а   

а

  

а

а   

 

,  а  

 

аа

 

   а 

 

а 

а  «М


   

 

аа

» [5,  . 4]. 

М

 

аа

 

 а  

а

 а

    

а

  а

 а

аа  

 

. [6, . 34].

С

а  а

а  


а - 

   


 

а  


а

 аа

   


а

   


 

а

а,  а

а , 


а  

а

, а  а 

а а


а   

а  


а

а

  

а

 ,  а

 

а

а

  

 

О 

 

а  а

а  


 

а

 .  Б а

а

  

а 

а

  

а

  а   

а

  -  

 

   ,  а  

 

а  - 

 

 а    

  

 

    

.  Э


 

 

  

 

а,  а

а   

 

а  а  

 

 ,  а    

 

.Та

 

а 

  

а

 а

 

  

 

 а

а   

а

ааа

  а


   

 58

 

  

 

а 

 

  а 

 

 а

 

аа

 

   а

 И

а

а  

а

а

1.  На а


а

  Н.А.  С

а

-

а  а

  – 


а

 

  а  Ка а

а а. 


П

а

 Па Р

 Ка а


а   а

 Ка а


а а 

 27 


а

 2012 


а. 

2. Г


а

а  


а

а  а


 

а

а Р

 Ка а


а   а 2011-2020 

 

3. Уа Ж.Б. О

а

а-

а

  

а   


а

а

    

а

а 

 

а.  –  Да

  а 


а

 

 … . . .  –  А

а2010. C. 353 

4. А


а а Р.Ш. Ра

 

а 

 

 а

а

 а

а

    

 

аа

 – Д


а

  а 


а

 

 … . . . – Ка а а

а, 2010. 

C. 204 

5. А а


а К.Ж, У

а а Н.М. П

а 

 

 а

а

  а   

 

а 

 

аа

 // Б


 ǩ

. В 


 

а

а. In the world of Education. 

№ 2. 2011. C. 3-6 

6.  На

а

  К.Н.,  А аа  К.Ж.  О

а

а-

а

  

   


  

а 

аа

. // П


а

   


  В

 Ка НПУ


. А а   № 2. 2012. C. 34-39


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   129
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет