Іі халы аралы ылыми-тůжірибелік конференциясы ажүктеу 24.47 Mb.

бет90/129
Дата15.03.2017
өлшемі24.47 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   129

 

а

а

 а

 

а   а

а 

 

  

   


а

 

 а

а

  

а  а 


а

 

а . О

 

а 

а

 а

 

 а

  

- № 38  . С

.

В  а а 

а

 а 

а 

а: 

 

а 

 

а  

а 

а

  

  а


а  

а

 а  

 

ИСУД.В 

   


 

 

  а а 

а:

1.  Ра а


а     а

а  


а

 

 а

 

   ИСУД 

 

    аа  

 

  а.

400

2.  Ра а


а       а

а  


а

 

  

 

   а

 

 ИСУД   а

 

 .

3.  О


  а

-

  

   


а

а

   ИСУД 

  а  


а

   


а

 

а    «

 – 


».

Д

  

а

  а а     

а

    

 

 а

   а а

 

а  (

аа

  

 

а;  а

 

    


а

;  а


а

а 

аа

  а а

 

а  а

   


а

 

а.М

 

 а

 

а 

а 

    

а

    

 

  

  а

а 

а а


 

    а


 

а; 


 

 

аа

.

Наа  

а 

 а  

а

  

а

  

  

а а 


 

  

 

  

ИСУД 


 

 

;  а аа а 

 

    ИСУД  

 

    

а

  

 

аа

  

а

а   

 

  а 

  а


а

   


а

 

 ИСУД     

П аа  

а

 а

 

     а а


а

 

 а

 

 а

а

   ИСУД   

 

;  а аа

,  а


а

 

 а

 

    


а

,  а  а


 

а

 а

  а а


 

 

а , а

 

 ИСУД       а

 

 .

И

а 

   


 

а а.  П


 

а  


а

 

   -

а 

а 

 

 ;   

 

  

 

    

   


а

;    а а


 

 

 а

На  

а

     -

а

  а 

а , 


а    

а

а а  а 

аа

 

 а

а

   ИСУД     

 

а а   

На  

а

  

 

 ,  а  а

 

а а

а   


  а а

 

а 

а

.  На а

 

а 

 

 а

 

а   

а 

а. А

а

    

 ИСУД 


1. 


В 

а

а 

а

  «Оа

 

а  а а

а 

 а

 

а 

а, 


 

-

а а 

».  П


а

 

 -

 

  а а

 

 а ; 

 

а   

а

  

-

 ; а а

 

а 

а

   а

  

  а 

 

 а

  а


 

 

а 

 

а .2. 

В 

аа

 

а  «Ра

а 

   а

 

  а 

а

».  Па

 

 -

 

  

а ; 


 

а

   а

 

 -

 

; а а 

а

 а

   


а

  

  а 

 

  а 

  а


 

а

     а

.

3.  В а

а

 а

 «Ра


а 

    а


 

а

 (а

аа

)  а


 

а

».  У 

а   


 

а

 а

 

а  а а

  ИСУД; 


 

а

 а

 

а  а а

;  а а


 

а

 а

   


а

   


  а

 

   а

 

а 

 

а 

а

.М

 

а а 

 

 а   а

а

 . В  а

 

а 

 

  а  

 

  аа

   


а

 

. А  а 

 

а 

  

а  


а  


 

  а


а   

а

   а

а

    аа

 

а.401

Г

  

 

   а

 

 а  а    

? В


 – 

 

а    а  

 

.  Ч 

а  


а

 

а  а    а

   


а

а

 а

  

 

 а

 

а.

П

 а

    а а


 

 

 а 

а  а


 

 

   а

 

  

 

  –    « 

 

 а 

а»,  а


 

 

 а

 

а,    «

 

 »,   

а

    

а

.  М     


  «

 

 а 

а»    «


 

а

а 

 

а»   а  

   


.  П

  «


 

 

а а» 

   


 

 а

а

   а  

 

,    

а 

 

. П «

а

  

 

»      а 

а

   а

  а   а а

а 

 

 а

а

    

а

 а

а

 . Э

 

  

  

    

 

а 

  

   


а

  а


 

 

аа

  а


 

 

  а 

 

аа

 

 а. 

Н

   а

 

а а   

 

 а 

а, 


 

 

а а  а

 

а,  а 

 

  

 

а  а  

 

  

а

  

  а


  а

 

а а

 

 а.

Т

  «ИСУД»,   а

 

аа

    А.А.  Г

а  [2,  .8],   

 

 а   

а

  

а

  (. Е


 

 

аа

  

 а

  а 


 

а 

   а 

  а


а  

 

а  

:  «  


а   а »,  а   

 

а 

 

а    а

 

    

:  «


а  

а  а …», 

  

а

  а

 

а 

 

  

    а


  

а

  

 «

-» 

а

:  «   

  а


 

,  а


 

    а


 

 а

 

а    а …».[2, 12]Са а   

а

а а

 

  

  ( а


а  ИСУД), 

а а


а  

 

  

 

а а,  

а

а    а  а  

а, 


а  

 

а  а    

а

 ,  а     а

 

    

 

  а 

а.  За 


 

   


а

а  


  ИСУД 

а

а а  

а

      

а

    

 

    «100  

 

 а 

а»  Н.Л.  Га

  а


 

    

 

  

а 

а аа  

  

а,  а

а

 а .

На  а  


,  ИСУД  (

а

  

 

)  –  

а

  

-

а 

а

а 

а. О


  а

  а


 

 

аа

. У


 

 

 а

 

а.  О

а

    

  

а 

 

    

 

   а

  а


, а 

а

,  а 

 

    

а

    


   

а

 а

 

а аТ

 а 

а 

 а

 

   а  

 

 а 

,  а  


 

 

  

.  В 


 

 

а а 

а

а   

    а а


 

 

  

 

а а.  В 

 

   а 

 

аа

 

  а 

а

  

– 

  

 

    


 

аа  а

а

   а 

аНа 

а

  

  а


а а, а  а

 

  

а, 


а   а а

а а 


а 

 

  « 

 

а а»     

 

  а а 

а

  

 

 (ИСУД).ИСУД 

а  – 


а

 

  

 

аа а


 

 

 а 

а   


 

 

  а а.  У

 

 а  

402

  а а


 

 

а.  В  а 

а  


 

   


а

 

  

а

    

 

а.  Та 

а

,      

а 

 а

  

   


 

  а


  (а а

).  В 


а

 

а 

 

а  а  - «

 

  

». Н    


 

 

а 

а  а «

   


 

а 

а, 


а

». И 


 

  а


а  

  а 


 

  а 


 

  

  а а  


 

 

 . Э

 

  

 

 а

   


 

 На 

а

 а  

  а


 

 

  « а

  а


». На  а

 

а   

–  а


   


 

 

  а 

а  


а

 

а,  а   а   аа  

а   а , 


 

   


 

а    а

 

 а

. На  а


 

а  


 

  а


а     а

а  «


 

а

»,  а   а   

а а


  а

 

 -

а

 На 


 

а

 -

а   

аа

 

а 

 

   а а

 

 а 

а. 


Д

  

   а а

 ИСУД 


а 

 

   а

 

аа

  Га Н.Л. [6,  .15-19]

Д а


а 

  а


  а а

 

а 

 

  

а 

(ИСУД а) 

 

-а

 

  

а

  

П 

а

  ИСУД 

 

 а

а  


 

а

  

а 

  

 

а ,    

 

  а аа  

 

а а.  М

 

а «

»,  а   а

 

  а а


 

а –   


 

а

,    а,   

а

,    

  а


.

На 


 

 

а 

а а а


а

 

аа 

а

  

 

 а  (ИСУД 

а).  Ра а

а

а  


а

а 

а 

 

  

а а  


 

 

  

а 

а,  

 

а а  а    а

 

  

   


,  а      а

а 

  

.

В 

а

   ИСУД   

 

  

 

а  а

а

  

а

а 

а

а 

а 

 

а  а

 

а 

 

а 

. П а


 

а

  

   


 

  ИСУД 


а

 

а а 

а  а


а 

а

  

а , 


 

 

 ,  а

а    

 

а 

 

.На 

  а а


а  а

а

   а

 

   а а

а

  

 

а а 

   ИСУД 

 

     а а    

а

.    П 

 

    


а

,     


 

  

 

 а

 

  

 (ИСУД)   

а

 

аВ  


а а

  ИСУД 


а

а

 а 

а

 а

  

-

.  Па

 

    

 

 а

а  


а

 

     а

 

     а

 

а,  

а  


а

 

 а

    

На а

  

  

а  


   

  

 

а 

 

    

 

  а  

,  а   а  

а

 

а   

 

а.  Наа

 

  аа 

а

  

а

    а  8%, а

   


 

  а  5%. Э

  а

 

    

  

  а

.

В  

 

а   

 

 а

  а


а  

а  


а. Да

 

  ИСУД    

 

. Та   а    а

  а


  а

 

аа   а

 

 а

  а


 

  

 

 О

а  а 

  а


а

    

а а , 


 

  а а


 

а 

  а


 

   


а

 

аа

    

  а


 

а

 а

    

 

  а

 

  

 (ИСУД). 403

И

а

а  

а

а

1. Б


а

 М.Е., П


 Л.Г., Ра а а А.В. К

аа

  а


 

а

    // П

а

 ., 2008. – №2. С. 3. 

2. Б


а

 М.Е., Г


 В.В., Л

а  Г.Г. К

а    

   


а

а

  // П

а

 . – 2008. – №2. 

3. Б


 Т

. С


а   а

. М


, 1999. С. 56-58.

4. В


а Н. К. П

а

 . В

 1-4. М., 1998. С 11-13.

5. Га

а Н.Л. С


 

 

  

а 

а  а а  

: М


 

 

 . – М.: 5  а 

а

, 2006. С. 15-19.6.  Га

а  Н.Л.,  С а

а   Н.П.  С

а 

а  

а

а 

а  а 


 

 

 а

  а


  а

 

а    

- а


а

 

    № 196. За

. № 1, 1999. С. 30–37.

7. Га

а Н.Л. Т


 ИСУД  а  

 

а  а

 

    «

-

».  Фа

 

  

 

а   

 

аа 

а

а. С

 «Б


а 

» / 


 

. М


 Н.Г. – 2005. М., ЮОУО. С. 101–114.

8. С


 А. Л. О

 

    

, М., 2000. С. 89.

9. С

 С, Д


 Г. Л

 а

 

. М., 1983. С. 21-29.ОТ СТРАТЕГИЙ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

К МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   129


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал