Қымбатты қазақстандықтар! Құрметті Парламент депутаттары, Үкіметжүктеу 0.69 Mb.

бет2/6
Дата03.03.2017
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

(жалғасы 3-бетте)

Абдиманап БЕКТУРГАНОВ,

     ректор Жетысуского государствен-

ного университета им.И.Жансугурова, 

член - корреспондент НАН РК, доктор 

юридических наук, профессор.                          

Э

кономический,  финансовый,  политический  кризисы,  охватив-

шие многие развитые страны, непрекращающиеся террористи-

ческие  акты  привели  к  небывалой  напряженности  в  мире.  Поэтому 

нынешнее Послание Президента страны к народу Казахстана прозву-

чало как никогда своевременно.

ҚАЗАҚСТАН ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ НАҚТЫ

Жетісу 

университетібейсенбі, 10 желтоқсан,

2015 жыл

3

Дағдарысқа қарсы 

стратагиялық бағыт

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Е

лбасы    бүгінгі  әлемдік  ахуалдың күрделі  кезеңмен  ұштасып,  алпау-

ыт  елдердің  өзара  санкциялары  дүниені 

тығырыққа  тіреп  отырғанын  мәлімдеді. 

Әсіресе,  экономикалық  дағдарыс  пен 

халықаралық  терроризм  әлемге  үрей  са-

лып  тұрған    аса  жауапты    сәтте  «Біріміз- 

бәріміз  үшін,  бәріміз  -  біріміз  үшін»  деген 

қағиданы  ұстанып,  еңбек  етуіміз  қажет 

екенін  сөз етті. Сондай-ақ,  Қазақстанның 

алдағы  уақытта    ең  дамыған  30 

мемлекеттің  қатарына  қосылып,  бай  да 

қуатты елдермен иық түйістіру мақсатынан 

ауытқымайтынын  тілге  тиек  етіп,      бүгінгі 

жаңа  қатерлер  мен  тың  мүмкіндіктер 

қатар  өрбіген  жаңа  жаһандық  нақты  

ахуалда дамудың басты бағыттарын тағы 

бір рет айқындап берді. Бұл тұрғыда  Ұлт  

Көшбасшысы  әлемдік  дағдарысқа  қарсы 

стратегиялық  қорғаныстың  үш  бағытын 

нақты атап өтті. Ол бағыттардың  біріншісі 

- өсім, екіншісі - реформа, үшіншісі - даму 

екенін терең түсіндірді.

Е

гер  осы бағыттардың әрбіріне терең мән  беріп  талдайдайтын  болсақ, 

мынадай алмағайып заманда Елбасының 

халқының  әлеуметтік  тұрмысын  қалайда 

құлдыратып  алмау  үшін  күні  бұрын 

қамдалғаны  анық байқалады.

Ө

сім дегенге келейік, мұнда мемлекет басшысы елдің  экономикалық өсімін 

айтып отыр. Инновациялық, индустриялық 

дамуды  жеделдетуді,  әсіресе,  жекелен-

ген  бастамаларға  кең  жол  ашу  керектігін 

меңзеуде.  Мемлекет  пен  жекеменшік 

сектордың арасындағы серіктестік байла-

нысты нығайту  қажеттігін ұқтыруда. Оған 

жету  үшін  түбегейлі  реформаларды  100 

нақты  қадаммен  айқындап  батыл  жүзеге 

асыруы  тиіс.  Сонда  ғана  біз  дамудың 

жоғарғы сатысына көтеріле аламыз. Қайта 

шыныға түсіп, алға ұмтылуға тиіспіз. 

Б

үгінгі  ахуал  -  біздің  жетістіктерімізді сынға  салып,  елдігімізді  шыңдай 

түсетін  кез  деп  көрсеткен      Елбасы 

халықты    әлеуметтік  тұрғыдан  қорғаудың 

ауқымды 


жолдарын 

қарастыруда. 

Айталық,  «Нұрлы  жол»  бағдарламасына 

орай, денсаулық сақтау мен білім саласын-

да қажырлы жұмыстар  жүзеге асырылуда. 

Тәуелсіздік  жылдарында  1700-ден  астам 

білім  ошақтары,  1300  денсаулық  сақтау 

орындары  салынды.  Аса  күрделі  опера-

цияларды  өз  елімізде,  өз  дәрігерлеріміз 

жасайтын  жағдайға  жеттік.  Жалпы 

халықтың тұрмысы жақсарып, денсаулығы 

түзеліп,  жылдан-жылға    саны  өсіп  келеді. 

Тарихымыз  түгенделіп,  мәдениетімізді 

өркендетуге қол жеткіздік.

Е

лбасы  жастарға  үлкен  үміт  артып, оларды    біліктілікке,  белсенділікке 

шақырды.  2017  жылдан  бастап  жал-

пы  кәсіптік-техникалық  білім  беру  тегін 

оқытылатынын  ескертіп,  жастар  алды-

мен  өмірдегі  ең  қажетті  деген  жұмысшы 

мамандығын  толық  меңгеріп  алуы 

тиістігіне  тоқталды.  Өзінің  9  жыл  бойы 

қолынан  қалайы  күрегі  мен  сом  темірін 

тастамай  металлургия  саласында  еңбек 

еткен  жылдарынан  мысал  келтіріп, 

жұмысшы  мамандығының  үлкен  құрметке 

лайықтығын,  алдағы    уақытта  оларға 

арнайы  орден  тағайындалатынын  айт-

ты.  Осы  мақсатта  алдағы  уақытта  біз 

университетімізде кәсіби-техникалық білім 

беруді тереңдете түсуіміз керек.

Ж

аңа  жылдан  бастап  бюджет қызметкерлерінің 

жалақысы, 

әлеуметтік  жәрдемақы  мен  шәкіртақы 

орташа  алғанда  30  пайызға  дейін 

көбейеді.  Соның  ішінде  білім    саласы 

қызметкерлерінің  айлығы  орта  есеппен 

29  пайызға,  денсаулық  сақтау  саласы 

қызметкерлерінің  жалақысы  28  пайызға, 

әлеуметтік  қорғаудағы  қызметкерлердікі 

40  пайызға  дейін  артады.  Мүгедектігі  мен 

асыраушысынан  айырылуға  байланысты 

әлеуметтік жәрдемақылардың 25 пайыздық 

өсімі,  стипендиялар  қамтамасыз  етілетін 

болады, сондай-ақ, ынтымақты зейнетақы 

2 пайызға индекстеледі. Осының барлығы 

халықтың    алаңсыз  өмір  сүруіне  толық 

негіз болады. 

«Біз мұқтаждарға қашанда көмек қолын 

созып  келдік.  Сонымен  қатар,  әлеуметтік 

әділеттілік  бұрмаланбауы  тиіс.  Өйткені, 

әрбір  әлеуметтік  төлем  –  бұл  жай  бюд-

жетке  ғана  емес,  әрбір  жұмыс  істейтін 

қазақстандыққа  қосымша  салмақ»,-  дей 

келе  мемлекет  басшысы    2016  жылдан  

«Жұмыспен  қамтудың»    жаңа  жол  карта-

сы  енгізілетініне  тоқталды.  Бұл  жергілікті 

инфрақұрылымдарды  дамыту  мен  елді 

мекендерді 

абаттандыру 

жобалары 

есебінен  еңбек  рыногының  тұрақтылығын 

қамтамасыз  ету  арқылы  жүзеге  асыра-

лады.    Кадрларды  кең  ауқымды  қысқа 

мерзімді  қайта  даярлау  мен  олардың 

біліктілігін арттыру мәселесіне баса назар 

аударылады. 

П

резидентіміз  дағдарыстан  өтудің  тағы бір жолы мүлікті заңдастырудан 

түсетін қаржыға да байланысты екенін айта 

келіп, бизнесмендер мен  кәсіпкерлерді бұл 

бағытта  енжарлық  танытпауға  шақырды. 

Шет  елдік    банкілерде    қаржы  көздерін, 

жылжымайтын  мүліктерін  жасырудың 

қажеті  жоқтығын  ескертті.  Қазақстанды 

бүгінгі таңда дүние жүзі елдері мойындау-

да. Қазіргідей күрделі кезеңге қарамастан, 

халықаралық 

қаржы 

институттары Қазақстанға  9  млрд  доллардың  ресурста-

рын  ашып  отырғанын,  тілге  тиек  етіп,  Ел-

басы  еліміздің  Дүниежүзі  сауда  ұйымына  

мүшелікке өткені  жөнінде   30 қараша күні  

шешім  шығарылғаны  туралы  қуанышты 

хабарды  жеткізуді  де  ұмытқан  жоқ. 

Қазақстанның  ДСҰ-ға  өтуі  біздің  экспорт-

таушыларымыз үшін де, экономикамыздың 

шешуші  секторларына  келетін  шетелдік 

инвесторлар  үшін  де  жаңа  мүмкіндіктер 

ашатынына сенім білдірді.

Б

ір сөзбен айтқанда әлемдік дағдарысқа төтеп  беру үшін  қазақстан халқы «бір 

жағадан  бас,  бір  жеңнен  қол  шығарып», 

бірлік пен татулықты ту  етіп  жұмыла еңбек 

етуі  тиістігін  Елбасы  жан-жақты  талдап, 

жұрт санасына жеткізе білді. Біз де өз та-

рапымыздан  Н.Ә.Назарбаевтың  халыққа 

Жолдауын  қолдап,  жастарға  білім  беру  

бағытындағы  реформаларын жүзеге асы-

руда белсенділік танытамыз.

Қ

азақстан 

Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаев 

«Қазақстан жаңа 

жаһандық нақты ахуалда: 

өсім, реформалар, даму» 

атты Қазақстан халқына 

кезекті Жолдауын жеткізді.

 

 Марат  МАЛЬТЕКБАСОВ,І.Жансүгіров атындағы ЖМУ-дің 

ұйымдастыру. 

 оқу жұмыстары және студенттік  

мәселелер бойынша проректоры.

осы  үш  басқарушы  холдингтің  бәрі  ықшам 

ұйымдарға қайта құрылымдалатын болуы тиіс.

Жекешелендіру  әділетті  нарықтық  баға  бой-

ынша,  ашық  және  бәсекелі  жүзеге  асырылуы 

керек.  Мұнда  акцияларды  қор  нарықтарына 

орналастыру  мен  ашық  аукциондар  шешуші 

тетіктерге  айналуы  тиіс.  Оған  қазақстандық 

және  шетелдік  инвесторларды  барынша 

мол  қатыстыру  үшін  жағдай  жасау  керек. 

Үкіметке  барлық  акционерлердің  мүлкінен 

айырылғандардың  активтерін  сатып  алуға  де-

ген  басым  құқықтарын  алып  тастауды  тапсы-

рамын.


Әрі  қарай,  Үкімет  еркін  және  саламатты 

бәсеке үшін жағдайлар жасауы тиіс.

Біріншіден,  Үкіметке  антимонополиялық 

қызметті  күшейту  бойынша  нақты  ұсыныстар 

жасауды тапсырамын. Бізге антимонополиялық 

ведомство туралы мәртебесі мен жұмыс тәртібі 

нақты регламенттелген жеке заң керек.

Екіншіден,  бағаны  жасанды  реттеу  түрінде 

нарықтық 

ынталандыруларға 

қатысты 

бұрмалауларды 

жою 

қажет. 


Үкіметке 

экономиканың 

барлық 

секторларында нарықтық  баға  қалыптастыруға  әрі  қарай 

көшуді жалғастыруды тапсырамын.

Үшіншіден,  бәсекелестік  саласындағы  сая-

сат  банкроттық  және  тиімсіз  компанияларды 

оңалтуды  тиімді  реттеу  үдерістерімен  қоян-

қолтық  жүруі  тиіс.  Нарықтық  экономика  – 

күштілердің  бәсекесі.  Жеңілгендер  нарықтан 

кетуге немесе қайтадан бастауға мүмкіндік алу-

лары керек. Бізде мұндай жоқ. Тиімсіз компания-

лар мемлекеттен түрлі түрдегі субсидиялар мен 

жеңілдіктер алу үшін кезекке тұрады. Бірде-бір 

дамыған  елде  компаниялардың  банкроттығы 

саланың  ыдырауына  немесе  жұмысшыларын 

босата  отырып,  кәсіпорынның  тоқтауына 

алып  келмейді.  Тиімсіз  менеджерлердің  ор-

нына  өзімен  бірге  инвестициялар  әкелетін 

жаңа  меншік  иелері  келеді.  Біз  бәсекеге 

қабілетсіз  компанияларды  мемлекет  есебінен 

«сүйремеуге» тиіспіз. Үкіметке жеке және заңды 

тұлғалар  үшін  банкроттықтың  нақты  және 

түсінікті  ресімдерін  жасауды  тапсырамын.  Ол 

барынша жеңілдетілген болуы тиіс.

* * *

Кәсіпкерлер, іскер азаматтар!

Мемлекет сіздердің бизнестеріңізді дамытып, 

аяққа нық тұруларыңызға барлық жағдайды жа-

сады. Бүгінгідей сын сағаттарда сіздерге үлкен 

жауапкершілік  артылады.  Жекешелендірудің 

жаңа  легіне  белсенді  қатысыңыздар,  қаржыны 

заңдастырып,  ашық  жұмыс  істеңіздер.  Қуатты 

ел  болу  –  бәсекеге  қабілетті  болу  деген  сөз. 

«Қазақстанда  жасалған»  әрбір  бұйымда  төрт 

қасиет  –  сапалы,  ыңғайлы,  әдемі  және  арзан 

болуы керек. Сонда ғана ісіміз өнімді, затымыз 

өтімді  болады.  Өзімізді  өзіміз  қамшылауымыз 

керек, бізді сырттан келіп ешкім жарылқамайды.

* * *


Мен  кәсіпкерлер  табына,  барлық  ауқатты 

қазақстандықтарға,  барлық  бизнесмендер  мен 

іскер адамдарға сөз арнағым келеді. Мемлекет 

жекешелендіру мен экономикалық ырықтандыру 

бойынша  біздің  тарихымызда  бұрын-соңды 

болмаған  қадамдарға  барып  отыр.  Еліміз 

қазірдің  өзінде  көпшіліктеріңізге  ақша  табуға 

және іскерлік журналдардың бірінші беттерінен 

көрінуге  мүмкіндік  берді.  Мен  сіздерді  ка-

питалдарды  заңдастыруға,  жекешелендіру 

тендерлеріне  белсенді  қатысуға  шақырамын. 

Осылайша сіздер өздеріңізге және Қазақстанға, 

барша халқымызға жәрдемдесетін боласыздар.

ТӨРТІНШІ. 

Жаңа 

инвестициялық 

саясаттың негіздері

Таяудағы онжылдықта Қазақстанның алдын-

да тұрған міндеттер:

- экономиканың жыл сайынғы өсімін 5 пайыз 

деңгейінде қамтамасыз ету;

-  өңделген  тауарлардың  экспортын  2015 

жылмен  салыстырғанда  кем  дегенде  екі  есе 

ұлғайтып, оны жылына 30 миллиард долларға 

дейін жеткізу;

экономикаға жыл 

сайынғы 


инвестициялардың  көлемін  10  миллиард  дол-

лардан  астамға  ұлғайтып,  тұтастай  алғанда 

10  жыл  ішінде  –  кем  дегенде  100  миллиард 

долларға жеткізу;

- 660 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын 

құру, еңбек өнімділігін 2 еседен астамға артты-

ру.

Экономикалық  өсімнің  мұндай  қарқыны  тек экспорттық  табыстар  ағынын  мүмкін  ететін 

жаңа  драйверлер  қалыптастыру  есебінен  ғана 

қамтамасыз етіле алады.

Жаңа  жаһандық  нақты  ахуалдың  мәні  тек 

әртараптандырылған 

экономиканың 

ғана 

жаһандық  дағдарыс  салдарына  тиімді  қарсы тұра алатынында болып табылады. Сондықтан 

да біз индустрияландыру бағдарламасын жүзеге 

асыру үстіндеміз. Бізге жаңа инвестициялық са-

ясат керек.

Біріншіден,  трансұлттық  корпорацияларға 

екпін  түсіре  отырып,  жеке  инвестициялар  тар-

ту маңызды. Біз «күрделі инвестициялар» тар-

ту  үшін  оңтайлы  орта  қалыптастыруымыз  ке-

рек. Осы жылы «Астана» Халықаралық қаржы 

орталығын  құру  туралы  шешім  қабылданды. 

Ол  исламдық  қаржыландыру,  приват-банкинг 

және  қайта  сақтандыру  салаларында  өңірлік 

хаб  болады.  Қазақстан  күшті  институтта-

ры,  білікті,  тиімді  және  болжамды  үкіметі  бар 

өңірдегі  көшбасшы-елге  айналуы  тиіс.  Бізде 

озық  техникалық  кадрлар,  әлемдік  деңгейдегі 

инфрақұрылымдар болуы тиіс, қоғамдық тәртіп 

пен  адамдардың  жеке  қауіпсіздігі  қамтамасыз 

етілуі керек.

Инвестициялық 

ахуалды 

жетілдіруге 

бағытталған 

реформаларды 

әрі 

қарай 


жалғастыру ЭЫДҰ және басқа да халықаралық 

қаржы институттарымен бірлесіп жүргізілуі тиіс. 

Үкіметке  үш  ай  мерзім  ішінде  инвестициялық 

ахуалды жақсартудың егжей-тегжейлі жоспарын 

жасап  ұсынуды  тапсырамын.  Бұдан  бөлек,  ин-

весторлармен жұмысты белсенді ете түсу үшін 

инвесторлар тарту мен инвестициялық ахуалды 

жақсартуға бағдарланған Үкімет кеңесін құруды 

тапсырамын.  Өңірлерде  жергілікті  маңыздағы 

жобаларды  жүзеге  асыру  үшін  инвестициялар 

тартуға қажетті осындай кеңестер құру керек.

Екіншіден,  экономикалық  өсімнің  өңірлік 

драйверлерін 

қалыптастыру 

маңызды. 

Барлық  инвестициялық  жобалар  тікелей 

өңірлерде  жүзеге  асырылады.  Сондықтан,  6 

макроөңірлер  –  Оңтүстік,  Солтүстік,  Орталық-

Шығыс,  Батыс,  Алматы,  және  Астана  үшін 

жеке  бағдарламалар  жасау  қажет.  Ірі  өңірлік 

жобалар  айналасында  шағын  және  орта 

бизнесті дамыту керек. Сондықтан, кәсіпкерлікті 

қолдаудың  «Бизнестің  жол  картасы-2020» 

бағдарламасы макроөңірлердің инвестициялық 

бағдарламаларының бір бөлігі болуы тиіс. Еңбек 

ресурстарының  жұмылғыштығын  жоғарылату 

бойынша,  бірінші  кезекте,  еңбек  күші  артық 

өңірлердің еңбек күші жетіспейтін өңірлерге ми-

грацияларды  ынталандыруға  бағытталған  ша-

раларды алдын ала қарастыру қажет.

Макроөңірлер  «Нұрлы  Жол»  бағдарламасы 

шеңберінде  құрылатын  біртұтас  көліктік, 

логистикалық және коммуникациялық құрылым 

аясында бірігулері тиіс. Қазіргі кезде «Орталық 

– Оңтүстік», «Орталық – Шығыс», «Орталық –

Батыс»  шешуші  бағыттары  бойынша  11  жоба 

жүзеге  асырылуда.  «Боржақты  –  Ерсай», 

«Алматы  –  Шу»  теміржол  желілері  мен  Құрық 

портындағы  паромдық  өткел  құрылыстары 

жүргізілуде.  Бұл  жобалар  қазірдің  өзінде  72 

мың адамды жұмыспен қамтып отыр. Үкіметке 

аталған  бағдарламаларды  жүзеге  асыру  ісін 

белсенді ете түсуді тапсырамын.

Сонымен  қатар,  экономикалық  конъюн-

ктураны  есепке  ала  отырып,  қаржыландыру 

көздерін  әртараптандыру  қажет.  Менің  ҚХР-ға 

сапарым  барысында  ЭксимБанкпен  2,6  мил-

лиард  доллар  сомасында  займ  тарту  туралы 

уағдаластыққа қол жеткізілді. Қазір мемлекеттік 

бюджет  есебінен  көптеген  жолдар  салынып 

жатыр.  Бірақ,  бұл  жобаларға  шетелдік  және 

жергілікті  инвесторларды  да  тарту  керек. 

Жақын болашақта «Нұрлы Жол» бағдарламасы 

жобаларына  жеке  капиталды  тарта  отырып, 

қаржыландыру моделіне келтіру керек.

Үшіншіден, қазір әлемдік және өңірлік рынок-

тарда  экспорттық  тауашаларды  белсендірек 

игерген  жөн.  Біз  жақын  жатқан  елдердің 

экономикалық  әлеуеттерін  тиімді  пайдалануға 

тиіспіз.  Бірінші  кезекте,  бұлар  –Қытай,  Ресей, 

Иран,  Моңғолия,  Үндістан,  Пәкістан,  Орталық 

Азия  және  Кавказ  елдері.  Аталған  елдер  жыл 

сайын  3,5  триллионнан  астам  доллардың 

тауарлары  мен  қызметтерін  импорттайды. 

Еуразиялық  экономикалық  одаққа  шешуші 

өңірлік рыноктармен еркін сауда туралы келісім 

жасасу  қажет.  Үкімет  аталған  мәселелерді 

біздің  әріптестерімізбен  бірлесіп  жасап, 

бәріміз  үшін  пайдалы  етіп  шешуі  тиіс.  СІМ-ге 

осы  міндеттерді  орындау  үшін  Қазақстанның 

шетелдердегі  мекемелерінің  барлық  ресурста-

рын іске қосу қажет.

Төртіншіден, 

бізге 


техникалық 

кад-


рлар  дайындау  жүйесін  барынша  дамыту 

қажет.  Техникалық  және  кәсіби  білім  беру 

инвестициялық саясаттың негізгі бағыттарының 

бірі болуы тиіс. Бұл үшін Германиямен, Канада-

мен, Австралиямен және Сингапурмен кадрлар 

дайындау орталығын бірлесіп құру керек. Олар 

бүкіл еліміз үшін техникалық және кәсіби білім 

беру жүйесінің моделі болады.

Бесіншіден, 

Қазақстан 

экономикасының 

инновациялық 

әлеуетін 

арттырған 

жөн. 

Болашақтың экономикасын құру үшін негіз қалау маңызды.  Смарт-технологиялар,  жасанды  ин-

теллект, киберфизикалық жүйелер интеграция-

лары, болашақтың энергетикасы, жобалау және 

инжиниринг  салаларында  біліктілікті  дамыту 

қажет.  Мұны  тек  тиімді  ғылыми-инновациялық 

жүйе құру арқылы ғана жасауға болады. Назар-

баев Университеттің «Астана бизнес кампусы» 

хайтек-паркінің базасы мен Алматыдағы «Ала-

тау» технопаркінде қалыптастырылатын қуатты 

зерттеу  университеттері  мен  инновациялық 

кластерлері  оның  негізіне  айналады.  Астанада 

ЭКСПО-2017 Халықаралық мамандандырылған 

көрмесін өткізу бізге «жасыл технологияларға» 

негізделген  жаңа  энергетиканы  белсенді 

дамытуға жақсы мүмкіндік береді.

БЕСІНШІ. Жаңа әлеуметтік саясат

Серпінді  экономикалық  өсім  көптеген  жыл-

дар  бойы  бізге  белсенді  әлеуметтік  саясат 

жүргізіп, адамдардың өмір сапасын бірнеше есе 

арттыруға  мүмкіндік  берді.  Барлық  жаһандық 

дағдарыстардың  теріс  ықпалына  байланысты 

экономикамыз  тап  болған  бүкіл  қиындықтарға 

қарамастан, біз әркез қазақстандықтардың әл-

ауқатын арттырып келдік. Он жылда әлеуметтік 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ   

Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

(жалғасы 4-бетте)

АХУАЛДА: ӨСІМ, РЕФОРМА, ДАМУ


Жетісу 

университетібейсенбі, 10 желтоқсан, 

2015 жыл

4

Глобальный кризис 

- сигнал для поиска 

новых возможностей

Глава  государства  обратился  с  ежегод-

ным  Посланием  к  нации.  Послание  ны-

нешнего  года  была  очень  важна,  своевре-

менна. Её ждали все слои населения – от 

бизнесмена  до  служащего,  бюджетника  и 

самозанятого.  Нынешнее  Послание  –  это 

алгоритм реализации Национальной идеи 

Нұрлы  жол.  Научное  сообщество  нашего 

университета  –  ученые,  молодые  специ-

алисты,  студенческая  молодежь  –  также 

выразило  свою  поддержку  политики  Пре-

зидента в это непростое время, в условиях 

продолжающегося мирового кризиса. 

В  Послании  Елбасы  ретроспективно 

обратил  внимание  на  некоторые  истори-

ческие  вехи  развития  нашей  молодой  ре-

спублики.  В  частности,  на  те  трудности, 

которые происходили в начале и середине 

90-х,  о  которых  некоторые  подзабыли,  а 

молодежь,  возможно,  о  них  и  не  догады-

вается.  «Практически  все  страны  за  по-

следние полстолетия начинали буквально 

с  нуля.  Наш  Казахстан  родился  в  самую 

трудную  эпоху.  Мы  жили  без  нефти.  Раз-

ве  была  благоприятной  первая  половина 

90-х, когда мы объявили о своей независи-

мости? Первая половина 90-х показала все 

ужасы кризиса. Люди остались без света, 

отопления, заработной платы, пенсий. Мы 

же преодолели это, остались одни с труд-

ностями, но выжили в тот период», — ска-

зал Назарбаев.

Да,  тогда  зарождалась  новая  заря  для 

нового государства на карте мира. Все при-

шлось начинать с чистого листа – принятие 

всех атрибутов государственности, первой 

Конституции,  определения  отношения  к 

средствам производства, правовых норма-

тивов,  законодательных  актов,  регламен-

тирующих документов и т.д и т.п. То есть 

все основы для того, что теперь мы можем 

называть  современная  казахстанская  эко-

номика, общество, государство.   

Наша страна с самого начала приобре-

тения  независимости  начала  строить  от-

крытую,  рыночную,  на  основе  свободной 

конкуренции, экономику. 

Объективно  сложилось  так,  что  сегод-

няшняя  экономическая  и  финансовая 

система  Казахстана  находится  в  тесной 

взаимосвязи  с  крупными  геоэкономиче-

скими  системами  мира.    Сокращение  по-

требления  сырой  нефти,  с  одной  стороны 

и, увеличение ее добычи странами ОРЕС, 

с другой, привело к резкому снижению ее 

стоимости  на  мировом  рынке.  Конечно,  в 

этой  ситуации  процессы,  происходящие  в 

сопредельных  странах  и  мировой  эконо-

мике,  не  могут  не  отражаться  на  темпах 

развития  отраслей  нашей  отечественной 

экономики,  особенно  в  добывающей,  ме-

таллургии, сельском хозяйстве. И само со-

бой в системе финансовой. Так, например, 

если взять  КНР и России, наших ближай-

ших  соседей.  В  последние  полтора  года 

в  экономике  КНР  наблюдается  снижение 

темпов развития по сравнению с прошлы-

ми  годами.  Связано  это,  в  том  числе,  и  с 

политикой по ослаблению юаня для стиму-

лирования экспортоориентированных про-

изводств. Россия же, с некоторого времени 

находясь  под  давлением  внешних  эконо-

мических  санкций,  тоже  предпринимает 

шаги  по  стимулированию  развития  ряда 

своих отраслей, прежде всего связанных с 

обрабатывающей  промышленностью,  про-

изводством продовольственных товаров.   

И в этих условиях Послание Главы госу-

дарства, безусловно, войдет в историю как 

документ стратегического значения, наце-

ленный  на  обеспечение  устойчивого  раз-

вития  Казахстана  в  период  глобального 

кризиса. 

В  нынешней  непростой  обстановке  в 

мире  наша  страна  должна  предпринять 

серьезные  меры  по  укреплению  доверия 

населения  к  нашей  валюте  тенге,  устой-

чивости  банковского  сектора,  развитию 

агропромышленной  инфраструктуры,  под-

держке  малого  и  среднего  бизнеса,  обра-

зованию, возможности молодым получить 

рабочие специальности и получения рабо-

ты. 

Казахстан  стал  членом  ВТО.  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил 

это во время Послания. «Сегодня, 30 ноя-

бря,  Казахстан  де-юре  становится  полно-

правным  членом  Всемирной  торговой  ор-

ганизации»,  —  сказал  Глава  государства. 

Вхождение в ВТО – это новый этап и новые 

возможности для бизнеса Казахстана.

Существенным преимуществом в наших 

условиях является предвидение сегодняш-

них трудностей, непосредственно и объек-

тивно  связанных  с  продолжающимся  ми-

ровым кризисом, начавшийся в 2009 году. 

Об этом говорил в своем Послании Глава 

государства.  Именно  в  этом  заключалось 

принятие смысл национальной экономиче-

ской  политики  «Нұрлы  жол».  Реализация 

данной политики повлечет за собой подъ-

ем  смежных  отраслей  экономики.  Допол-

нительные  шансы  развития  открываются 

для малого и среднего бизнеса. 

С  начала  нового  2016  года  заработают 

новые  законы,  принятые  в  рамках  Плана 

Нации.  Президент  объявил  о  новых  ме-

рах,  которые  призваны  укрепить  эконо-

мику,  государство  и  общество.  Им  же  на-

званы  семь  шагов  по  выходу  из  кризиса: 

во-первых,  Казахстан  создает  экономику, 

независимую  от  сырьевых  ресурсов;  во-

вторых, принята программа «Нурлы Жол»; 

в-третьих,  реализуется  план  нации  «Сто 

конкретных  шагов»;  в-четвертых,  устра-

няются  административные  барьеры  для 

малого  и  среднего  предпринимательства; 

в-пятых, продуманы варианты действий на 

случай снижения цен на нефть и до 20 и до 

30 долларов за баррель; в-шестых, драй-

верами  экономического  роста  Казахста-

на  становятся  новые  сектора  экономики. 

Многие  обрабатывающие  отрасли  демон-

стрируют  сегодня  рост;  в-седьмых  —  ме-

няется  экономическое  поведение  самих 

казахстанцев.

Во  всём  обращении  «красной  линией» 

проходит мысль, забота  Президента Н.А. 

Назарбаев,  где  главной  целью  государ-

ственной  политики    является  поддержа-

ние  благосостояния  граждан  Казахстана. 

«Сложный этап, который наступает, будет 

для нас временем преодоления. Мы обяза-

тельно победим новый глобальный кризис. 

Для этого у нас есть единая воля, прочные 

традиции  единства  народа.  Мы  выведем 

наш  Казахстан  на  новые  рубежи  разви-

тия!»  -  сказал  президент.  В  основе  По-

слания звучит близкая для всех и потому 

понятная идея – поддержание благососто-

яния граждан. И звучит, как призыв объеди-

ниться всему обществу в стремлении сде-

лать нашу жизнь, жизнь каждого человека 

удобной,  интересной,  содержательной.  А 

если так, то мы – каждый из нас - должен 

внести свою лепту в эту глобальную идею.
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал