К а т а л о г ы ветеринарияPdf көрінісі
бет4/19
Дата24.03.2017
өлшемі1,96 Mb.
#10337
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы  
ZhZhABD 
3206 
Малдың 
жұқпалы 
ауруларының 
бактериологиялық диагностикасы 
Модульдың 
фасцилитаторы 
Фассилитатор: в.ғ.д., профессор Киркимбаева Ж.С. 
Тьютор: в.ғ.м., ассистент Көшкімбаев С.С. 
Модуль типі 
Таңдау модулі 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринариялық медицина 
Кредиттер/ ECTS саны 
3 / 4,5(1 кредит-1,5 ЕSТС) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр/ триместр 

Модуль пререквизиттері  Жануарлар 
морфологиясы, 
жануарлар 
физиологиясы, 
биохимия 
Модульдың 
постреквизиттері 
індеттану және инфекциялық аурулар, жануарлар патологиясы 
Модульдың мазмұны  
Бактериологиялық 
әдістер 
арқылы, 
қоздырғыштың  
биологиялық  қасиеттері  (морфологиясы,  тинкторильдық, 
өсімталдық  және  биохимиялық  қасиеттері,  қозғалуы,  капсула, 
спора түзуі).Антигендік құрылысы. Бактериологиялық әдіспен 
тексеруге  алатын  патологиялық  зағадатты  (патматериалды) 
алу.  Патматериалдан  қоздырғышты  бөліп  алу,  зертханалық 
жануарларға жұқтыру, бактерияларды идентификациялау 
Оқыту құзыреттілігі 
Білуі  қажет  Зертханалық  тексеру  кезінде  алынған  ғылыми 
деректер жұқпалы ауруларға диагноз қойю оның этиологиясын 
толық  анықтауды,  инфекциялық  ауруларға  бактериологиялық 
балауды білуі керек. 
Қабілетті  болу  керек  Микробиологиялық  зерттеулер  жүргізу 
үшін, патологиялық материалды алу, тасымалдау жұмыстарын
вакциналарды,  қан  сары  суларын,  диагностикумдарды, 
микробтар  түзетін  өнімдерді  дұрыс  пайдалану  ісін; 
инфекциялық  аурулардың  балауын,  емін,  алдын-алуын  дұрыс 
істеу қаблетті болу керек. 
Құзіреттілігі
 
жұқпалы 
аурулардың 
бактериологиялық 
диагностикасын  игеруде  студенттер  бактериоскопиялық 
тексеру  әдісін,  қоздырушылардың  таза  культурасын  бөліп 
алуды,  зертханалық  хайуанаттарға  биологиялық  сынама 
(биосынама)  қоюды  толық  меңгеруі  керек.  Сонымен  қатар 

 
 
бөлініп  алынған  қоздырушының  таза  культурасының  түрін 
дұрыс анықтай білуі керек (идентификация). 
Қорытынды 
бақылау 
формасы                                                    
Емтихан 
Модульдың мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1
1
.
.
Т
Т
о
о
л
л
ы
ы
с
с
б
б
а
а
е
е
в
в
 
 
Б
Б
.
.
Т
Т
.
.
,
,
 
 
Б
Б
и
и
я
я
ш
ш
е
е
в
в
 
 
Б
Б
.
.
К
К
.
.
 
 
В
В
е
е
т
т
е
е
р
р
и
и
н
н
а
а
р
р
л
л
ы
ы
қ
қ
 
 
м
м
и
и
к
к
р
р
о
о
б
б
и
и
о
о
л
л
о
о
г
г
и
и
я
я
 
 
ж
ж
ә
ә
н
н
е
е
 
 
и
и
м
м
м
м
у
у
н
н
о
о
л
л
о
о
г
г
и
и
я
я
.
.
-
-
 
 
А
А
л
л
м
м
а
а
т
т
ы
ы
,
,
 
 
Н
Н
у
у
р
р
-
-
п
п
р
р
и
и
н
н
т
т
,
,
 
 
2
2
0
0
0
0
6
6
,
,
 
 
4
4
8
8
0
0
 
 
с
с
.
.
 
 
2
2
.
.
Т
Т
о
о
л
л
ы
ы
с
с
б
б
а
а
е
е
в
в
 
 
Б
Б
.
.
,
,
 
 
Н
Н
.
.
 
 
Ш
Ш
о
о
қ
қ
а
а
н
н
о
о
в
в
,
,
 
 
А
А
.
.
Б
Б
у
у
л
л
а
а
ш
ш
е
е
в
в
,
,
 
 
Қ
Қ
.
.
 
 
Б
Б
и
и
я
я
ш
ш
е
е
в
в
.
.
 
 
М
М
а
а
л
л
 
 
д
д
ә
ә
р
р
і
і
г
г
е
е
р
р
л
л
і
і
к
к
 
 
м
м
и
и
к
к
р
р
о
о
б
б
и
и
о
о
л
л
о
о
г
г
и
и
я
я
.
.
-
-
М
М
.
.
:
:
 
 
«
«
А
А
л
л
а
а
т
т
а
а
у
у
 
 
б
б
а
а
с
с
п
п
а
а
с
с
ы
ы
»
»
 
 
1
1
9
9
9
9
9
9
,
,
 
 
 
 
3
3
6
6
8
8
 
 
б
б
.
.
 
 
3
3
.
.
К
К
и
и
р
р
к
к
и
и
м
м
б
б
а
а
е
е
в
в
а
а
 
 
Ж
Ж
.
.
С
С
.
.
 
 
«
«
М
М
а
а
л
л
д
д
а
а
р
р
д
д
ы
ы
ң
ң
 
 
ж
ж
ұ
ұ
қ
қ
п
п
а
а
л
л
ы
ы
 
 
а
а
у
у
р
р
у
у
л
л
а
а
р
р
ы
ы
н
н
ы
ы
ң
ң
 
 
б
б
а
а
к
к
т
т
е
е
р
р
и
и
о
о
л
л
о
о
г
г
и
и
я
я
л
л
ы
ы
қ
қ
 
 
д
д
и
и
а
а
г
г
н
н
о
о
с
с
т
т
и
и
к
к
а
а
с
с
ы
ы
»
»
.
.
 
 
-
-
 
 
Н
Н
у
у
р
р
-
-
п
п
р
р
и
и
н
н
т
т
,
,
 
 
2
2
0
0
1
1
1
1
,
,
 
 
2
2
4
4
3
3
 
 
б
б
 
 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
SSVP 
3207 
Ветеринариялық 
препараттарды 
стандарттау және сертификаттау  
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: в.ғ.д., профессор Ахметсадыков Н.Н.,  
Тьютор    в.ғ.к.,  доцент  Хусаинов  Д.М,    аға  оқ.  Батанова 
Ж.М. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (кәсіптендіру циклі) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5B120I00-Ветеринариялық медицина 
Кредит ECTS/ саны 
2/ 3 (1 кредит=1,5 ECTS)  
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр  

Модульдің пререквизиттер 
Жануарлар  морфологиясы  және  физиологиясы  животных, 
биохимия, генетика  
Модульдің постреквизиттер  Фармакология токсикологиямен, жануарлар патологиясы , 
ветеринариялық хирургия 
Модуль мазмұны 
Дәрілік  заттардың  сапасын  бақылау  және  өндірісті  дұрыс 
ұйымдастыру  (GMP).  Фармацевтикалық  препараттар 
сапасының 
куәлік 
жүйесі. 
 
 
Ветеринариялық 
препарпаттардың  сапасын  бақылауды  ұйымдастыру. 
Сапасын 
қамтамасыздандыру. 
Ветеринариялық 
препараттар  өндіру  кезінде  қызметкерлерге  қойылатын 
талаптар.    Ветеринариялық  препараттар  өндіру  кезінде 
жабдықтарға  қойылатын  талаптар.  Өндіріс  процестеріне, 
бастапқы өнім, таңбалау және қаптау, дайын өнім, өндіріс 
қалдықтарына  қойылатын  талаптар.  Стандарттау  түрлері 
және 
сертифиакаттаудың 
нормативті 
құжаттары. 
Стандарттау 
арнайы 
талаптарын 
бұзылмауға 
жауапкершілік.    Сертификациялаудың  мәні  мен  мазмұны. 
Сынама  зертханалары.  Сертификациялау  жүйесіне  қатысу 
түрлері.   
Модульдің құзіретттілігі 
Модульді меңгергенннен кейін білімгер: 

білуге  тиіс:  өндіріс  ғимараттарына,  бөлмелер, 
жабдықтар,  қызметкерлерге,  шикізат,  ветеринариялық 
препараттарға,  каптау  және  таңбалау,    ветеринариялық 
препараттарын 
өндіру 
процестерінің 
стандарт 
құжаттарының сәйкестігіне қойылатын талаптарды; 
-  қабілетті  болу  керек:  ветеринариялық  препараттарды 
дайындау  кезінде  стандарттардың  сақталуын  бақылауды 
жүргізу  және  ветеринариялық  препараттарын  өндіру 

 
 
процестерінің 
стандарт 
құжаттарының 
сәйкестігіне 
қойылатын талаптардың сәйкестігін бақылауға; 

меңгеруі  керек:  ветеринариялық  препараттардың 
стандарттау  және  сертификаттау  құжаттарына  сәйкестігін 
тексеруді;   
-  құзретті  болуы  керек:  ветеринариялық  препараттардың  
өндіру  кезінде  талаптардың  стандарттар  сәйкес  сақталу 
сұрақтары бойынша. 
Қорытынды бақылау  
емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер  
1.  Ахметсадыков  Н.Н.,  Шабдарбаева  Г.С.,  Хусаинов  Д.М. 
Технология  ветеринарных  лекарственных  препаратов. 
Алматы: «Агроуниверситет», 2012.- 370 с. 
2.  Береговых  В.В, Пятигорская Н.В.,  Спицкий  О.Р., 
Ногаева 
А.Т., Пичугин В.В. 
Досье 
предприятия 
(производственного 
участка) 
// 
Фармацевтическая 
промышленность — 2010. - № 4. - С.68-80. 
3.  Государственный  стандарт  республики  казахстан 
производство 
лекарственных 
средств 
надлежащая 
производственная  практика.  Основные  положения  СТ  РК 
1617-2006. 
4.  Good  manufacturing  practices  for  biological  products.  In: 
WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical 
Preparations.  Thirty-third  Report.  Geneva,  World  Health 
Organization, WHO Technical Report Series, № 834. 1993:20-
30. 
5.  World  health  organization:  Legal  Status  of  Traditional 
Medicine  and  Complementary/Alternative  Medicine:  A 
Worldwide Review.- Geneva: WHO, 2001,- 189 p. 
 
 
Модульдың  коды  және 
аталуы 
VR Ветеринариялық рентгенология 
Модульдің  фасилитаторы 
/тьюторы 
Фасилитатор: в.ғ.д., профессор Қазиев Ж.І. 
Тьютор  в.ғ.д., профессор Қазиев Ж.І. 
Модульдің түрі  
Элективті 
Оқыту деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық 
5В120100 – ветеринариялық  медицина 
Кредит саны ECTS 
3/ 4,5 (1 кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту түрі 
Күндізгі 
Семестрі /триместрі 

Модульдің пререквезиттері  Жануарлар  морфологиясы,  жануарлар  физиологиясы, 
биохимия 
Модульдің 
постреквезиттері 
жұқпалы  емес  ішкі  аурулар,  микробиология  және 
вирусология,  хирургия,  акушерлік  іс,  патологиялық 
анатомия.  
Модульдің мазмұны  
 
Рентген  сәулесінің  жануар  денесі  арқылы  өткенде  ағза 
көлеңкелерінің    пайда  болу  негіздерін  түсіну,  осы 
сәулелердіңтабиғаты  мен  қасиеттерін  білу  және  оларды 
жасанды 
қолдан 
алудың 
әдісі, 
ветеринариялық 
рентгенодиагностикадақолданатын  құрылғыларды  және 
рентген сәулесінің ағзаларға тигізетін  зиянды әсерін, одан 

 
 
сақтану  жолдарын  меңгеру.Рентгенограмманың  сапасын, 
ондағы  зерттелген  ағзаны  анықтау,  сонымен  бірге 
диагностикалық әдістемені игеру. 
Модуль компетенциясы 
жануарлар  ауруларын  диагностикалауда  биофизика  мен 
биохимия жетістіктерін қолдана отырып рентгенологиялық 
зерттеулердің  заманауи  тәсілдерін  игеру;  сүйектің, 
буынның,  көкірек  және  құрсақ  қуысы  ағзаларының 
қалыпты рентгенанатомиясын, сонымен қатар тірек-қимыл 
аппаратының,  өкпе  мен  ас  қорыту  ағза  ауруларындағы 
патологиялық  өзгерістерін  рентгенологиялық  әдіспен 
зерттеуді  игеру;  студенттерді    рентгенограммадағы 
көріністегі 
жануарлардың 
түрлі 
ауруларын 
дифференциалды  балауды  оқыту;  бауыр  мен  өт  қапшығы, 
ұйқы  безі  мен  көк  бауыр  ауруларын  балауды  игеру; 
ветеринариялық  рентгенология  диагностикада  теориялық 
және тәжірибелік білімдерді іске асыру. 
Межелік бақылау түрі 
Емтихан 
Модуль ұзақтығы 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Казиев  Ж.І.    Ветеринариялық    рентгенология.  Оқу 
құралы. «Нұр –Принт» баспасы,  Алматы  2008 ж. 
2.Молдағұлов М.А. т.б.  Жануарлар ішкі  аурулары , 1кітап,    
Оқулық.  Изд. «Агроуниверситет», Алматы, 2010 ж. 
3.Казиев  Ж.И.,  Ветеринарная  рентгенология,  Учебное 
пособие Изд. Мастерпринт, 2010, 168 стр. 
4.Казиев  Ж.И.,  Рентгенологическое  исследование  с 
применением  контрастных  средств  в  ветеринарии 
Монография Изд. «Мастерпринт», Алматы, 2013 г. 111  
5.Казиев  Ж.И.,  Методические  указания  для  проведения 
лабораторно  –  практических  занятии  по  «Рентгенологии» 
Изд. «Мастерпринт», Алматы, 2010 г. 
6.«Метод  рентгенографического  исследования  желчного 
пузыря  у  собак»  Рекомендация    Изд.  «Мастерпринт», 
Алматы, 2010 г. 
7.Линденбратен 
Л.Д.,  Королюк  И.П.  Медицинская 
радиология  (Основы  лучевой  диагностики  и  лучевой 
терапии). М.. Медицина, 1993. 
8.Маркварде  М.М.,  Тихомирова  Т.Ф.  Рожковская  В.В., 
Сергеева 
И.И. 
Классификация 
методов 
лучевой 
диагностики. Уч. пособие. Минск, 1996. 
9.Галкин  Л.П.,  Переплетчиков  А.М.  Введение  в  лучевую 
диагностику.  Методическое  пособие  для  студентов. 
Гомель. 1996. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
 
MTIKZh 3306 Мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу.  
MTIKZh 3306 Делопроизводство на  казахском языке 
State business language.  
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитаторы: ф.ғ.к. Жапақов С.И. 
Тьюторы: Ахметова М.М. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқудеңгейі. 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
Барлық мамандықтарға 

 
 
Кредит/ECTS саны 
1  (1кредит =1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр/триместр 

Модульдің пререквизиттері  Қазақ тілі 
Модульдің посреквизиттері  Іскерлік қазақ тілі, Кәсіби қазақ тілі 
Модуль мазмұны 
-Ресми    іс  қағаздарды  жүргізу  ережелерін  қолдана  білуге 
үйрету; 
-Алдыңғы  кезеңдердегі  лексикалық,  грамматикалық  білім 
дағдыларын дамыта отырып, ресми құрылымдарды, сөздік 
орамдарды меңгерту; 
-Ресми  іс  қағаздарды,  құжаттарды  сауатты  жаза  білуге 
үйрету; 
-Ресми  іс  қағаздардың  түрлерін  білуге,  ұйымдардың, 
мекемелердің  басқару  аппаратында  «Мемлекеттік  тілде  іс 
қағаздарды  жүргізуді»  ұйымдастыра  білуге,  құжаттарды 
рәсімдеу талаптарын білуге дағдыландыру 
Модульдің құзіреттілігі 
 
            Модульді меңгергеннен кейін студент білуге тиіс: 
-Қазақ  тілін  сөйлеу  құралы  ретінде  күнделікті  қарым-
қатынаста емін-еркін меңгеру
-Ауызша-жазбаша 
іскерлік, 
ресми 
әдет-дағдыларын 
қалыптастыру; 
-Жиі кездесетін лексиканы, құжаттар терминдерін, күрделі 
синтаксистік құрылымдарды қолдана білу. 
-Ресми  құжат түрлерін толтыра білу. 
-Құжаттарды, ресми іс қағаздарды сауатты түрде жазып,өз 
бетімен жүргізе білуге үйрету.   
-  қабілетті  болуы  керек:  алдына  мақсат,  міндеттерді  қоя 
білуі,  ақпараттарды    талдап,    ғылыми  және  әдістемелік 
оқулықтармен  жұмыс  істеп,  туындаған  мәселелердің  оң 
шешімін  өз  бетінше  шешіп,    ресми  құжат  түрлерін  жаза 
біліп,табыстарға  қол жеткізе білуі керек; 
-меңгеру  керек:Университеттегі  барлық  мамандықтардың 
қазақ және орыс  бөлімі студенттеріне ресми іс қағаздарды 
жүргізе білуді үйрету; 
- құзіретті болуы керек: «Мемлекеттік тілде іс қағаздарды 
жүргізу.»  элективтік  курсынан  алған  білімдерін,    әдеп 
ережелерін  қолдана  білу,  ресми  іс  қағаздарда,  құжаттарда 
кездесетін сөз тіркестерін, сөйлемдерді қолдана білу,  оны 
дамыту қазақша тілдік деңгейлерін жетілдіріп,  күнделікті  
тәжірибеде қолдана білуді игерту. 
 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең  (15 апта) 
Әдебиеттер 
Негізгі әдебиеттер: 
1.Дүйсембекова  Л.С.  «Қазақ  тілі:  іс  қағаздарын  жүргізу» 
Алматы, 2011 жыл 
2.Скала  В.И.  «Қазақстан  Республикасында  іс  қағаздарын 
жүргізу» Алматы, 2006 жыл 
3.Салагаев  В.,  Шалабай  Б.  Іс  қағаздарын  жүргізу. 
Составление деловых бумаг Алматы, 2006 жыл 
4.Жүкенова Г. «Іс қағаздарын жүргізу» Астана, 2007 жыл 

 
 
5.  Егіншібаева  Н.Ә.,    Отынчиева  М.Т.,  Бақытбекова  З.Б. 
«Мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарды  қашықтықтан  оқыту» 
Алматы, 2011 жыл 
6.Егіншібаева  Н.Ә.,  Рақымбаева  Б.К.,    Ускенбаева  Л.Қ., 
Отынчиева  М.Т  «Мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарды  оқыту» 
Алматы, 2009 жыл 
7.Рақымбаева Б.К.,  Ускенбаева Л.Қ., «Сырттай оқу бөлімі 
студенттеріне  арналған  бақылау  жұмысы  тапсырмалары» 
Алматы, 2010 жыл 
8.Байжанова  Г.О.,  Маймақова  Г.А.  «Іс  жүргізу»  Астана, 
2007 ж 
Қосымша әдебиеттер: 
1.Алдашева 
А., 
Ахметжанова 
З., 
Қадашева 
Қ., 
Сүлейменова  Э.  «Қазақ  тілі:  ресми  қарым-қатынас,  іс 
қағаздар тілі» Алматы, Рауан, 2000 жыл 
2.  Дүйсенбекова  Л.  Іс  қағаздарын  қазақша  жүргізу. 
Алматы,  2000 
3. 
Алдашева  А.,  Ахметжанова  З.,  Қадашева  Қ., 
Сүлейменова Э. «Ресми іс қағаздары» Астана, 2000 жыл 
4.Мұхамадиева  Н.,  Чабаев  А.  «Іс  қағаздарын  оқыту» 
Алматы, Дәнекер, 1999 жыл 
5.Қазақша-орысша, 
орысша-қазақша  терминологиялық 
сөздік. Іс жүргізу және мұрағат ісі. Алматы, 2000. 
6.Қазақша-орысша сөздік Алматы, 2010 жыл 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы  
VID 3307 Вирустық инфекциялардың диагностикасы 
Модульдың фасцилитаторы  Фасилитатор: в.ғ.к., доцент Ермагамбетова С.С. 
Тьютор: в.ғ.м., ассистент Амантаева М.Э. 
Модуль типі 
Таңдау модулі 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринариялық медицина 
Кредиттер/ ECTS саны 
2/3,0 (1 кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модуль пререквизиттері 
жануарлардың морфологиясы, жануарлар физиологиясы. 
Модульдың 
постреквизиттері 
індеттану  және  инфекциялық  аурулар,  жануарлар 
патологиясы 
Модульдың мазмұны  
Әртүрлі вирустардың биологиялық қасиеттері (патогендік, 
антигендік,  иммуногендік).  Клетка  өсінділерін,  тауық 
эмбриондарын  және  зертханалық  жануарларды  зақымдау 
арқылы 
вирустарды 
индикациялау. 
Вакциналарды, 
диагностикумдарды 
алу 
принциптері. 
Вирустардың 
серологиялық 
 
идентификациясының 
әдістері. 
Ретроспективтік 
балау. 
Вирустық 
инфекциялардың  
зетханалық әдістерінің экспресс-әдістеры 
Оқыту құзыреттілігі 
Білуі  қажет  -  жануарлардың  вирустық  ауруы  жөнінде 
түсінік,  инфекцияның  шығуы  мен  өтуі,  негізгі  вирустық 
инфекциялардың 
диагностикасы, 
вирусологиялық 
зерттеулерде  замануи  әдістерін  қолдану,  вирусқа  қарсы 
иммунитеттің  қалыптасуы,  вирустық  ауруларға  дер 
диагноз  қою  және  алдын  алу  үшін  қолданылатын 

 
 
биопрепараттар жөнінде. 
Қабілетті  болу  керек  -  жануарлардың  вирустық  аурулар 
қоздырушыларын 
индикациялау 
(бөлу) 
және 
идентификациялау 
(ажырату), 
вакциндерді, 
қан 
сарысуларын  және  диагностикумдарды  дұрыс  қолдана 
білу;  емдеу  және  дауалу  әдістерін  жұргізуге  қаблетті 
болуы. 
Құзіреттілігі  -  вирустық  ауруларға  зертханалық  диагноз 
қоюда  замануи  вирусологиялық  әдістерді  қолдануда 
құзретті болуы. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы                                                    
Емтихан 
Модульдың мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.  Мырзабекова  Ш.Б.  Ветеринариялық  вирусология. 
Оқулық. Алматы, «Білім», 2004. 
2.  Ермагамбетова  С.Е.  «Вирустық  инфекцияларды 
зертханалық  балау».  Оқу  құралы.  «Нур-Принт»,  Алматы, 
2011. 
3. Түлкібаев Қ.Ә., Ермагамбетова С.Е., Киркимбаева Ж.С. 
«Вирустық  инфекциялардың  диагностикасы».  «Нур-
Принт», Алматы, 2009 
4.  Мырзабекова  Ш.Б.,  Бияшев  К.Б.,  Тұлкібаев  К.А., 
Төлемисова 
Ж.К. 
Ветеринариялық 
вирусология 
практикумы. «Нур-Принт», Алматы, 2006. 
5.  В.Н.Сюрин,  Р.В.Белоусова,  Н.В.Фомина.  Диагностика 
вирусных болезней. М.: Агропромиздат, 1991. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы  
FF 0533 Фитофармакология (Fitopharmacoliqy) 
Модульдың фасцилитаторы  Фасилитатор: Саттарова Р.С.- в. ғ. к., аға оқытушы  
Тьютор: Тұржігітова Ш.Б.
 
-
 
в.ғ.м.,
 
  асс, Баймырзаева М.С. 
- в.ғ.м.,
 
   асс., Сйыршыбек А
 - 
в.ғ.м., асс. 
Модуль типі 
Таңдау модулі 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5B120I00-Ветеринариялық медицина 
Кредиттер/ ECTS саны 
3/ 4,5 (1 кредит=1,5 ECTS)  
Оқыту формасы 
күндізгі 
Семестр  
6  
Пререквизиттер 
Жануарлар  морфологиясы,  жануарлар  физиологиясы, 
биохимия 
Постреквизиттер 
фармакология и токсикология, жұқпалы емес аурулар 
Модульдың мазмұны  
Кіріспе.  Дәрілік  өсімдіктердің  шикізаттық  базасы.  Дәрілік 
өсімдік  шикізатын  дайындауды  ұйымдастыру.  Дәрілік 
өсімдік  шикізатының  жіктелуі  және  дәрілік  өсімдікьердің 
химиялық  құрамы.  Дәрілік  өсімдік  шикізатын  әзірлеу 
процесінің 
негіздері. 
Дәрілік 
өсімдік 
шикізатын 
стандарттау.  Дәрілік  өсімдіктерді  оқып  –  білудегіғылыми 
зерттеулердің негізгі бағыттары. 
Оқыту құзыреттілігі 
Фитофармакология  пәнін  оқу  барысында  студент  мына 
жәйіттерді білуі керек: 
-
 
дәрілік 
өсімдіктер 
мен 
осыдан 
дайындалған 

 
 
шикізаттардың атын, құрылымдық формуласын;  
-
 
дәрілік заттардың қасиетін және сақтау ережелерін;  
-
 
ағзаға  сіңірілу,  таралу  бөліну  заңдылықтарын,  сер  ету 
механизмін және ботансформциясын;  
-
 
дәрілік  өсімдіктер, олардың  ботаникалық  қасиеттерін; 
-
 
дәрілік  өсімдіктер  шикізаттың  номенклатурасын; 
-
 
дәрілік  өсімдіктердің  химиялық  құрамын; 
-
 
дәрілік    өсімдіктер    шикізаттың    дайындау    және  
анализ  жасау  жолдарын; 
-
 
дәрілік    өсімдіктер    шикізатын    сақтау    шарттарын  
білу;  
Фитофармакология  пәнін  оқу  барысында  студент  мына 
жәйіттерді орындай білуі тиіс: 
- дәрілік  өсімдіктерді  анатомиялық  және  морфологиялық  
құрамы  бойынша  анықтау
- өсімдіктің  шикізатының  макро-, микроскопиялық  және  
товардық  талдауды  жүзеге  асыру; 
-  ғылыми    әдебиет,    анықтама,  нормативтік    құжаттармен  
жұмыс  істеуді  білу; 
-  дәрілік    өсімдіктерді    жинауда    дәрігерлерге,    жергілікті  
тұрғындарға  консультатция  беру  және  көмек  көрсету; 
-  дәрілік    өсімдіктерді    жинау,  кептіру    және    оларды  
сақтау  бойынша  жұмыстарды  жүргізу;  
-  дәрілік    өсімдіктердің    химиялық    құрамына    анықтама  
беру, және  шикізаттың  фитохимиялық  құрамына  анализ  
жасау;  

ветеринарлық    дәрігерлердің    макро    және  
микроскопиялық    анализ    жасау    барысында    біліктілігін  
арттыру,  сонымен    бірге    жабайы    өсімдіктердің    қорын  
анықтау.  Дәрілік  өсімдіктерді  жануарларды  емдеу 
сферасында  фитофармакологияда  пайдалану  кезінде 
құзіретті болуы тиіс. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы                                                    
емтихан 
Модульдың мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Заманбеков  Н.А.,  Байниязов  А.А.  Фитофармакология. 
Учебное пособие, Алматы, 2012 
2.Заманбеков  Н.А.,  Байниязов  А.А.  Фитофармакология. 
Методическое пособие, Алматы, 2012 
3.Коробов А.В. и др. «Лекарственные и ядовитые растения 
в  ветеринарии»  Санкт-Петербург  –  Москва  -  Краснодар, 
2007 
4.Акимова  Г.,  Э.  Доминов  «Современная  энциклопедия 
лекарственных растений» Ленинград, 2005 
5.Муравьева Д.А. «Фармакогнозия». М., «Медицина», 2000 
6.Соколов  В.Д.,  и  др.  «Ветеринарная  фармация»  Москва 
«Колос», 2003 
7.Заманбеков  Н.А.  и  др.  «Фитофармакология»  Алматы, 
2009 
8.  Кортиков  В.Н.,  Кортиков  А.В.  «Полная  энциклопедия 
лекарственных  растений»  Ростов  -  на  -  Дону  «Феникс», 
2008 

 
 
 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет