Мемлекет жəне құқық теориясы құқық салаларының жəне заң ғылымдарыныңPdf көрінісі
бет16/21
Дата22.12.2016
өлшемі1,59 Mb.
#266
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 
№19 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқықтық қатынас 
Мақсаты:  Құқықтық  қатынас  ұғымы,  құрылымы,  түрлерімен  таныстыра  отырып,  құқық 
нормасы мен құқықтық қатынас байланысын көрсету. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.Құқықтық қатынас ұғымы жəне оның түрлері 
2.Құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілері. 
3.Құқықтық қатынас пен құқықтық норманың өзара байланысы  
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 19 
Əдебиет

1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№20 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқықты жүзеге асыру жəне оның түрлері 
Мақсаты: Құқықты жүзеге асырудың нысандарын түсіндіру. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.Құқықты жүзеге асырудың түсінгі, оның түрлері мен əдістері. 
2.Құқықты жүзеге асырудың тікелей (жай) түрлері. 
Əдістемелік нұсқау . 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.. 
Аптасы : 20 
Əдебиет: 
1. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
2. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
3. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№21 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқық нормаларын қолдану 
Мақсаты: Құқықты қолданудың нысандарын түсіндіру. 
Практикалық сабақ мазмұны: 

 
1.Құқықты қолдану – құқықты жүзеге асырудың ерекше формасы (əдісі).  
2.Құқықты  қолдану  субъектілері:  мемлекеттік  органдар,  лауазымды  тұлғалар,  құқық  қорғау 
органдары. 
3. Құқықты қолдану сатылары.  
4. Құқыққолданбалы актілердің түрлері жəне түсінігі.  
Əдістемелік нұсқау . 
 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.. 
Аптасы : 21 
Əдебиет: 
1. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
2. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
3. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№22 практикалық сабақ 
Тақырып: Нормативтік құқықтық актілерді талқылау 
Мақсаты:  Нормативтік  құқықтық  актілерді  талқылау  түрлерімен  таныстырып,  заң  жəне 
құқық ұқсастығы ұғымдарын түсіндіру. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.Нормативтік құқықтық актілерді талқылаудың түсінігі. 
2. Құқықты талқылаудың тəсілдері (əдістері). 
3. Талқылау көлемі (қортындысы) 
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 22 
 Əдебиет: 
1. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
2. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
3. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№23 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқықтық сана  
Мақсаты: Құқықтық сана құрылымымен, түрлерімен таныстыра отырып, қоғамда құқықтық 
нигилизм  жəне  идеализмнің  орын  алуының  себептерін  түсіндіру  жəне  оны  жоюдың 
жолдарын үйрету. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1. Құқықтық сана: ұғымы, құрылымы, түрлері 
2. Құқықтық мəдениет жəне құқықтық тəрбие беру 
3. Құқықтық сананың деформацияға ұшырауы 
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 23 
Əдебиет: 
1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж 
4. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№24 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқықтық мəдениет жəне құқықтық нигилизм 

 
Мақсаты:  Құқықтық  мəдениеттің  түсінігі,  түрлерімен  таныстыра  отырып,  қоғамда 
құқықтық  нигилизм  жəне  идеализмнің  орын  алуының  себептерін  түсіндіру  жəне  оны 
жоюдың жолдарын үйрету. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1. Құқықтық  мəдениеттің түсінігі: элементтері жəне деңгейлері. 
2 Құқықтық мəдениеттің функциялары: танымдық, бағалылық жəне реттеуші.  
3.Құқықтық нигилизм жəне оның себептері.  
4.Құқықтық нигилизм мен құқықтық демогоияны жеңу жолдары. 
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 24 
Əдебиет: 
1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж 
4. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
 
№25 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқықтағы кемтік жəне оларды толтыру əдістері 
Мақсаты:  Құқықтағы  кемістіктер  түсінігі  орын  алуының  себептерін  түсіндіру  жəне  оның 
жоюдың əдіс-тəсілдерін үйрету. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1. Құқықтағы кемістіктер түсінігі жəне оның жоюдың əдіс-тəсілдері  
2.Құқықтағы кемтікті құқықшығармашылық    қызмет арқылы толтыру. 
3. Заңның аналогиясы жəне құқықтың аналогиясы  
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 25 
Əдебиет: 
1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж 
4. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№26 практикалық сабақ 
Тақырып: Заңды мінезқұлық  
Мақсаты: Құқыққа сай мінез-құлық ұғымын жəне оның түрлерін түсіндіру. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.Заңды мінезқұлықтың ұғымы, белгілері 
2. Заңды мінезқұлықтың түрлері  
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 25  
Əдебиет: 
1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж 
4. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 

 
 
№27 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқықбұзушылық жəне заңды жауапкершілік 
Мақсаты: Құқықбұзушылық ұғымы жəне оның құрамын түсіндіру, заңды жауапкершіліктің 
түрлерімен таныстыру. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.Құқықбұзушылық ұғымы, белгілері 
2.Құқықбұзушылықтың құрамы жəне түрлері 
3.Заңды жауаптылық түсінігі, қағидалары 
4.Заңды жауаптылықтың түрлері  
Əдістемелік нұсқау . 
Дөңгелек үстел түрінде өткізу 
Аптасы : 27 
Əдебиет: 
1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж 
4. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№28 практикалық сабақ 
Тақырып: Заңдылық, құқықтық тəртіп, тəртіп. 
Мақсаты:  Заңдылық  жəне  құқықтық  тəртіп ұғымдарымен  таныстыра  отырып,  заңдылықты 
қамтамасыз етудегі Конституцияның рөлін көрсету. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.Заңдылық пен құқықтық тəртіп 
2.Заңдылықтың қағидалары 
3.Құқықтық тəртіптің түснігі. 
4.Кепілдік жəне заңдылықты  жəне құқықтық тəртіпті қамтамасыз ету əдістері. 
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 28   
Əдебиет: 
1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№29 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқық, жеке тұлға, қоғам 
Мақсаты:  Жеке  тұлға,  құқық  жəне  мемлекеттің  байланысын  көрсете  отырып,  азаматтық 
ұғымын  түсіндіру.  ҚР  Конституциясы  бойынша  адам  жəне  азамат  құқықтары  мен 
бостандықтар түрлерімен таныстыру. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.Мемлекет жəне құқық теориясының көқарасы бойынша жеке тұлға, адам, азамат ұғымы. 
2.Адам жəне азаматтың құқықтары мен босатндықтарының түсінігі,олардың жүйесі. 
3.Қоғам мен мемлекет алдындағы заңды міндеттеме жəне жауапкершілік  
Əдістемелік нұсқау . 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.. 
Аптасы : 29 

 
Əдебиет: 
1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№30 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқық саласы. 
Мақсаты: Қазіргі заманғы құқықтық жүйелердің түрлерімен таныстыру. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.Құқық саласының түсінігі. 
2.Қоғамның құқықтық жүйесі.  
3.Қазіргі заманғы құқықтық жүйелер  
Əдістемелік нұсқау . 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.. 
Аптасы : 23 
Əдебиет: 
1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ұсынылатын əдебиеттер тізімі: 
 
1.Актуальные проблемы теории права / курс лек. Под ред. А.Г.Хабибуллина. Уфа 1995. 
2. Алексеев С.С. Общая теория права . Курс в 2 тт. М.,1981, 1982.  
3. Бабаев В.К. Теория современного права. Н.Новгород. 1991.  
4. Баянов Е. Қазақстан Републикасы мемлекеті мен құқығының негіздері, Алматы, 2003. 
5. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Т.1,2. М.,1996. 
6. Гайман-Черновюк В.И. Очерк теолрии государства и права М.,1996 
7. Жеругов Р.Т. Теория государства и права. / Ввопросах и ответах . М.,1996. 
8. Ибраева А. Общая теория государства и права А., 2000 
9. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
10. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005. 
11. Комаров С.А. Общая теория государства и парва Сарнск, 1994. 

 
12. Кулапов В.Л. Юридический словарь общеобьязательных  категорий и терминов. Саратов, 
1993.  
13. Курс лекции по теории государства и права/ под ред. А.В..Малько, Саратов. 1993 
14. Комарпов С.А. Общая теория государства и права. Саранск, 1994. 
15. Курс теории государства и права. / под. Ред. И.П.Марова, Тюмень, 1994. 
16.Лазарев В.В. Теория государства и права. М., 1992. 
17. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. 
18. Ибраева А.И.  Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 1997.  
19 Малько А.В. Экзамен по теории государства и права: сто ответов на сто вопросов. М., 
1996. 
20. Марченко М.М.Теория государства и права М., 1996. 
21. Общая теория государства и права. М., 1998 
22. Общая теория права. / под ред. А.С.Пиголтна. М., 2000 
23. Общая теория права. Курс лекции под ред . Б.К.Бабаева, Н.Новгород, 1993. 
24. Обща теория праа и госудапрства. / под. Ред. В.В.Лазарева. М., 1996.  
25. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
26. Теория государства и права. / под. Ред. А.В.Венгенова. М., 1995. 
27. Теолрия государства и праа. Отв. Ред. В.М. Королский. М., 1997. 
28. Теория государства и права. Курс лекции под ред, М.И.Матузова. М., 1999. 
29. Теория государства права . / Марченко. М., 1998. 
30. Теория государства и права. / под ред. Н.А. Ктаева. Уфа, 1994 
31. Теория государства и рправа. Под ред. Г.Н.Манаова .м., 2000 
32. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2000 
33. Черданцев а.Ф. Теория государста и права. Курс лекции . Екатеринбург, 20001. 
34. Четвернин В.А. Понятие права и государства. М.,1997. 
35. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М.,2000. 
36. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пəнді оқыту бойынша əдістемелік нұсқаулар 
«Мемлекет жəне құқық теориясы» 
 
 
 
 
 
1 курс студенттері үшін 
Мамандығы 5В030100-құқықтану___________________ 

 
Оқыту формасы____күндізгі____________________ 
Негізгі білім_______жалпы орта_________________ 
(жалпы орта, орта кəсіби, жоғарғы кəсіби) 
 
2012-2013   оқу жылының   1,2  семестрі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орал - 2012 ж. 
 
Мемлекет жəне құқық теориясы 
 пəні бойынша 
  
 Мемлекет жəне құқық теориясы юридикалық ғылым жəне құқықтық пəндер жүйесінде 
ерекше  орын  алады.  Оларға  қарағанда,  жалпытеориялық  жəне  əдістемелік  функцияны 
орындай  отырып,  ол  белгілі  бағдарлық  қызмет  атқарады.  Əдетте,  оның  мемлекеттік-
құқықтық  даму  заңдылығы  мен  қарқынын  ашатын  сипаты  мынадай,  нақты  юридикалық 
ғылым  мен  пəн  өкілдері  «өздерінің»  зерттейтін  құбылыстарының  жаңа  жағын  жəне  қырын 
байқауда  немесе  оны  түсіндіруде  жəне  талдауда  жаңа  көзқараспен  қарау  мүмкіндігі 
туындайды.  Сонымен  қоса  нақты  юридикалық  ғылымдар  өз  зерттеу  қызметінде  мемлекет 
жəне  құқық  теориясының  мемлекеттік-құқықтық  аясын  қамтитын,  соның  ішінде  мысалы:- 
құқық  пен  заңның  мазмұны  мен  бағыты  бойынша  ұқсас  еместігін  танытатын 
айырмашылығын  ажырата  білу  қажеттілігі,  құқықтық  актілер  сатысының  сақталу 
маңыздылығы,  соның  ішінде  конституция  ең  жоғары  күшіне  ие  сияқты  ұғымдық  жəне 
түсініктемелік  аппараттарды  кеңінен  қолданады.    Сол  сияқты  мемлекет  жəне  құқық 
теориясында  құзырет,  заңдық  мəртебе,  құқықсубъектілік,  азаматтылық,  иммунитет, 
депортация,  қылмыстылық  жəне  құқықбұзушылық,  юридикалық  техника,  легислатура  жəне 
т.б.  ұғымдар  қазіргі таңда  заңтанудың  жалпы  құндылығы  болып  табылады.  Осы  ғылымның 
теориялық-əдістемелік  тұғырымен  жəне  оның  мазмұнымен  таныстығымыздың  арқасында 

 
студенттер  юридикалық  пəндердің  «құпияларын»  белсенді  жəне  табысты  игеру  мүмкіндігі 
бар. 
Студенттерді  юридикалық  білімге  қосу  процесінде  белгілі  кезектілікті  сақтау  қажет: 
бастапқы құқықтық ұғымдар мен түсініктерді меңгеруіне үйретуді мақсатқа сай бастау керек, 
содан кейін күрделірек кешенді ұғымдар мен түсініктерге көшу, содан соң тұжырымдар мен 
ғылым  саласындағы  теорияларды  зерттеуге  кірісу  қажет.  Басқа  да  юридикалық  (сонымен 
қоса,  философиялық,  əлеуметтік  жəне  т.б.)  пəндерді  паралельді  жəне  кезектілікпен  зерттеу 
жоғарғыдағыдай тəртіппен жүруі тиіс.  
 
Пəнді  оқытудың  реті  студенттерге  дəріс  оқудан,  студенттердің  оқытушымен  бірге 
өткізілетін  өзіндік  жұмыстарында  дəріс  кезінде  туындаған  сұрақтарды  талдаудан,  семинар 
сабақтарына дайындықтан жəне студенттердің өзіндік жұмыстарынан  тұрады. 
Дəріс  сабақтарына    студенттер  дəріс  материалдарын  конспектілей  отыра,  қатысуға 
міндетті.  Жаңа  тақырыпты  талдау  барысы  өтілген  материалды  негізге  ала  отырып 
өткізілетіндіктен, дəрісте қайталау сұрақтарын, қазіргі заманмен байланыстыруға, логикалық 
ойлауға арналған сұрақтар қоюға болады.   
Семинар  сабақтарында  студенттер  семинар  тақырыптарының  сұрақтарына  міндетті 
түрде  дайындалып  келуі  тиіс,  силлабусста  көрсетілген,  жəне  қосымша  сұрақтарға, 
студенттердің  бір-біріне  қоятын  сұрақтарына  дайындалып,    тақырыпқа  сəйкес  қызықты 
фактілер,  мемлекетімізде  жəне  əлемде  болып  жатқан  жағдайларды  тақырыпқа  сəйкес 
байланыстырып келтіруге болады. 
          Студенттердің  өзіндік  жұмысы    -  бұл  сабақтың  ерекше  түрі.  Ғылымның  белгілі  бір 
саласындағы  білімдерін  толықтырып,  танымдық  қызығушылықпен  өзіндік  жұмыстарды 
орындауға  бағытталған.  СӨЖ  сабақты  меңгеруде  материалды  жан-жақты  зерттеумен, 
шығармашылық  белсенділікпен,  логикалық  ойлауды  дамытумен  байланысты.  СӨЖ 
аудиториялық  уақыттан  тыс  оқытушымен  бірге  (СОӨЖ)  жəне  аудиториялық  уақыттан  тыс 
оқытушысыз (СӨЖ) жүргізіледі. 
 
Студенттердің  өзіндік  жұмысы  оқытушымен  бірге  (СОӨЖ)  дəріс  сұрақтарын 
талдауға  оны  нақтылауға  арналған.СОӨЖ-де  студенттер  оқытушыға  дəріс  бойынша 
туындаған  сұрақтарын  қоюға,  семинар  сұрақтарына,  өзіндік  жұмыс  тапсырмаларына 
дайындалу барысында кездескен қиындықтарға оқытушыдан жауап алуы тиіс.   
Студенттердің  өзіндік  жұмысы  (СӨЖ)  сабақтан  тыс  уақытта  СӨЖ  кестесіне  сəйкес 
өткізіледі. Студенттер силлабуста көрсетілген тапсырмаларды орындауы керек.  
 
Оқу ісінің мақсаттары  
Мемлекет жəне құқық теориясының негізгі зерттеу обьектісі мемлекет жəне құқықтың 
пайда болу, даму жəне қызмет ету заңдылықтары  болып табылады. Мемлекет жəне құқық 
теориясы басқа заң ғылымдарына методологиялық жəне теориялық негіз құрайды. Бұл пəнді 
зерттемейінше өзге заң ғылымдарын зерделеу мүмкін емес.  
Курстың  мақсаты:    Мемлекет  жəне  құқық  теориясы  студенттердің  дүниетанымын  
қалыптастыратын, құқық жəне мемлекет аймағындағы негізгі түсініктер мен анықтамаларды 
түсінуді қамтамасыз ету 
Курстың міндеті:  Мемлекет жəне құқық теориясының мақсаты студенттердің ғылыми 
дүние  танымын  қалыптастырып  қана  қоймай,  олардың  бойында  құқыққа  деген  саналы  көз 
қарас  қалыптастырады.  Қоғамдағы  заңи  құбылыстарға  сыни  тұрғыда  баға  беруді  тəрбиелеу 
болып табылады                
Мемлекет  жəне  құқық  теориясы  пəнінен  кейін  студенттер  төмендегідей  білімдерді 
меңгеруі тиіс:  
 - 
мемлекет жəне құқықтың қалыптасуы жəне дамуы туралы білімдер; 
 - 
қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекет жəне құқықтың орны мен ролі; 
 - 
заңдылық жəне конституциялқ тəртіп; 

 
 - 
құқықықтық шығармашылық жəне құқықты жүзеге асыру; 
 - 
құқтық мінез- қылық жəне құқықбұзушылық; 
 - 
адам құқықтары мен бостандықтары; 
 - 
мемлекет жəне жеке тұлға арасындағы байланыс; 
 - 
құқық салалары туралы жалпы білімдер. 
Мемлекет
  жəне  құқық  теориясы  кейін  студенттер  төмендегілерді  істей  білуі 
қажет


нормативті-құқықтық  актілердің  мазмұнын  түсіну  жəне  туынды  актілерді  қажетті 
əдістер мен тəсілдерді қолдана отырып талқылауды; 
-жеке  нормативтік  актілер  бойынша  олардың  жағымды  жəне  жағымсыз  жақтарын  анықтай  
отырып қортынды жобасын жасай білуге; 

ғылыми  негізделген  жəне  əдістемелік  дұрыс  орындалған  баяндамалар,  реферат  не  
курстық жұмысты даярлай білу; 

теориялық білімдерді практикада ұтымды пайдалану. 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мамандық деканаты 
_______
Экономика жəне құқық
        _     
                                               
(
деканаттың атауы

 
 
 
Курстық жұмыстарды  орындау 
 бойынша əдістемелік ұсыныстар 
 
 
Пəн атауы      _ _
 
Мемлекет жəне құқық теориясы__
 
(_міндетті_) 
(таңдау бойынша, міндетті) 
 
Мамандық:_
5В030100 Құқықтану
___________________ 
(шифр жəне атауы) 
 
Оқу түрі: ____________
жалпы орта_____________________
 
(жалпы орта, орта кəсіби, жоғарғы кəсіби) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орал – 2012 ж 
 
 
Құрастырушы: оқытушы   Құмарова Ұ.Қ. 
 
Кредиттер саны      4 
 
 
 
 
  
Экономика жəне құқық  мамандығы  деканатының отырысында бекітілді,  
 
«___» ____________2012ж., хаттама № ________  
 
Мамандық   деканы  _                                         э.ғ.к., доцент Мансурова М.А 
                                                              (қолы)     
 
 
 
____________                 _________мамандығы деканатының əдістемелік комиссиясы ұсынған 
 
«___» ________________ 2012 ж.,  хаттама № ____ 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курстық жұмыстың құрылуы тақырыпты дұрыс таңдаудан басталады: тақырып өзекті, 
проблемді,  жаңа  ұсыныстары,  тəжірибеде  қолдану  мүмкіндігі  бар  болуы  тиіс.  Курстық 
жұмыстың көлемі 25-30 беттен тұруы тиіс. Оның құрылымы: титуль беті, мазмұны, кіріспе, 
негізгі бөлімдері, қорытынды, пайдаланылған əдебиеттер тізімі, қосымшадан тұрады. Негізгі 
бөлім  2-3  тарауға  бөлінеді,  əрбір  тараудың  тақырыпшалары  болады.  Бірінші  тарау,  əдетте, 
теориялық  мəселелерге  арналады,  негізгі  категориялар  мен  заңдар  қарастырылады.  Екінші 
тарауда қызмет ету механизмі, негізгі құралдар талданады. Соңғы тарау мысалдар, шынайы 
фактілер,  дəлелдемелік  жағдайлар  келтіріледі.  Пайдаланылатын  əдебиеттер  тізімі  бірінші 
НҚА -ден, екінщі оқулықтар, үшінші баспасөз жəне архив материалдарынан тұрады. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет