Мемлекет жəне құқық теориясы құқық салаларының жəне заң ғылымдарыныңPdf көрінісі
бет15/21
Дата22.12.2016
өлшемі1,59 Mb.
#266
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
Глава государства 
Мемлекет басшысы 
Head of the government 
Государство 
Мемлекет 
State 
Государственный аппарат 
Мемлекеттік аппарат 
Machinery of government  
Дееспособность 
Əрекетке қабілеттілік 
Capability  
Декларация 
Декларация 
Declaration  
Демократия 
Демократия 
Democracy  
Диктатура 
Диктатура 
Dictatorship 
Закон 
Заң 
Law  
Законопроект 
Заң жобасы 
Bill  
Импичмент 
Импичмент 
Impeachment  
Иск 
Талап 
Suit  
Источники права 
Құқық бастаулары 
Source Law 
Кодекс 
Кодекс 
Code  
Монархия 
Монархия 
Monarchy  
Парламент 
Парламент 
Parliament  
Право 
Құқық 
Law  
Правоспособность 
Құқыққа қабілеттілік 
Passive capacity  
Прецедент 
Үлгі 
Precedent  
Республика 
Республика 
Republic  
Суверенитет 
Егемендік 
Sovereignty  

 
Территория 
Территория 
Territory  
Федерация 
Федерация 
Federation  
Юстиция 
Əділет 
Justinian   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЕЛІСІЛДІ 
ƏК-ның Төрағасы 
________ «_______» ____________20  __   ж. 
 
БЕКІТІЛДІ 
Мамандық деканы 
 __________ э.ғ.к., доцент 
Мансурова М.А 
«___» _____________20   ж. 
 
 
 
Мамандық деканаты _______
Экономика жəне құқық          _
 
                                                                                (деканаттың атауы) 
 
 
 
ТƏЖІРИБЕЛІК (СЕМИНАРЛЫҚ) САҒАТТАРДЫҢ ЖОСПАРЫ 
 
Пəн атауы____
 
Мемлекет жəне құқық теориясы _____
 
 
(_міндетті_) 
(таңдау бойынша, міндетті) 
Мамандық:_
5В030100  Құқықтану
________________________ 
(шифр жəне атауы) 
Оқу түрі: _______жалпы орта, орта кəсіби________                           _    __ 
(жалпы орта, орта кəсіби, жоғарғы кəсіби) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орал – 2012 ж 
 
 
Құрастырушы: оқытушы: Құмарова Ұ.Қ. 
 
Кредиттер саны      3 
Семинар саны         30    сағ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономика жəне құқық  мамандығы  деканатының отырысында бекітілді, 
«___»________2012 ж.,  
 
Хаттама № ________ Мамандық деканы                             э.ғ.к., доцент Мансурова М.А 
                                                                                                                  (қолы)     
 
 
 
___________________                 __мамандығы деканатының əдістемелік комиссиясы ұсынған 
 
«___» ________________ 2012 ж.,  Хаттама № ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Оқытудың 
кредиттік 
технологияға 
өту 
жағдайларында 
оқу-педагогикалық 
процессінің  алдынды  келесі  мəселелер  тұр,  жалпытеориялық  жəне  əдістемелік  ғылым 
ретінде  мемлекет  жəне  құқық  теориясының  ерекшеліктерін  нақты  айқындау 
қажеттілігімен байланысты, кез келген студентке оның артықшылығы мен маңыздылығын 
жеткізу.  
Мүмкіндігінше, кредиттік жүйенің құрамдас бөліктерін толық көлемде жұмылдыру: 
қарастыратын  тақырып  бойынша  дəріс  алдында  студенттерге  «дайындық  материалдар» 
ұсыну,  СОӨЖ  мен  семинар  сабақтарына  дайындалу  мақсатында  бяндамаларды  бөліп 
беру, оқытушы студенттерге жеке кеңес беруді қолдану. Дəріс сабағында алған материал 
практикалық  сабақтарда  бекітіледі,  жетілдіріледі.  Семинар  сабағында  студенттер  тартпа 
материалдармен, тестілермен жұмыс жасайды
 
№ 1 практикалық сабақ 
Тақырып: Мемлекет жəне құқық теориясының пəні 
Мақсаты:  Мемлекет  жəне  құқық  теориясы  ғылымының  заңгерлер  үшін  маңыздылығын 
түсіндіру. 
Практикалық
 сабақ мазмұны  
1.Мемлекет жəне құқық теориясы ғылыми пəнінің түсінігі.  
2.Жалпы  мемлекет  жəне  құқық  теориясының    пəні  –  негізгі  заңдылықтардың  пайда  болу, 
мемлекет жəне құқықтық функцияларымен дамуы
3.Құқық теориясы жəне мемлекет теориясы дербестік қатынастағы ғылыми тəртіптер 
ретінде. 
Əдістемелік нұсқау . 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.. 
Аптасы : 
Əдебиет

1. Григорьев В. И. Основы теории государства и права. Альбом схем, Алматы, 2001ж. 
2. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
3. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5.С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№ 2 практикалық сабақ 

 
Тақырып: Мемлекет жəне құқық теориясының əдістемесі 
Мақсаты:  Мемлекет  жəне  құқық  теориясы  ғылымының  заңгерлер  үшін  маңыздылығын 
түсіндіру. 
Практикалық
 сабақ мазмұны  
1.Мемлекет жəне құқық теориясының  əдістемесі. 
2.Құқық пен мемлектті зерттеудегі жалпы ғылыми жəне жеке ғылыми əдістерінің 
арақатынасы. 
Əдістемелік нұсқау . 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.. 
Аптасы : 
Əдебиет

1. Григорьев В. И. Основы теории государства и права. Альбом схем, Алматы, 2001ж. 
2. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
3. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5.С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№ 3 практикалық сабақ 
Тақырып: Гуманитарлық білім жүйесіндегі жəне заң тəртіптері жүйесіндегі мемлекет жəне 
құқық теориясы  
Мақсаты: Мемлекет жəне құқық теориясы ғылымының заңгерлер үшін маңыздылығын 
түсіндіру. 
Практикалық
 сабақ мазмұны  
1.Қоғамдық  құбылыстарды  зерттеудегі  ғылым  жүйесіндегі  мемлекет  жəне  құқық 
теориясының орны.  
2.Заң пəндерінің жүйесіндегі мемлекет пен құқық теориясының орны мен рөлі: теориялық – 
тарихтық, салалық жəне арнайы қолданбалы. 
3. Қазақстандағы мемлекет жəне құқық теориясының қазіргі замандағы жағдайы, оның 
дамуы. 
Əдістемелік нұсқау . 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.. 
Аптасы : 
Əдебиет

1. Григорьев В. И. Основы теории государства и права. Альбом схем, Алматы, 2001ж. 
2. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
3. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5.С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№4 практикалық сабақ 
Тақырып: Мемлекет жəне құқық теориясының пайда болуы жəне түрлері. 
Мақсаты: Мемлекет пен құқықтың пайда болуының объективтік заңдылықтарын түсіндіру 
жəне əр түрлі көзқарастардың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсету. 
Практикалық
 сабақ мазмұны: 
1. Алғашқы қауымдық қоғам, оның дамуы жəне ыдырауы 
2. Мемлекет пен құқықтың пайда болуы, оның объективтік заңдары 
3. Мемлекет пен құқықтың қалыптасу жолдары мен нысандары 
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 

 
Əдебиет

1. Ибраева А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. –  Алматы: «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
4. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№ 5 практикалық сабақ 
Тақырып: Мемлекет жəне құқықтың дамуының негізгі кезеңдері (типологиясы). 
Мақсаты: Мемлекеттің формациялық жəне өркениеттік типтерін түсіндіру. 
Практикалық
 сабақ мазмұны: 
1. Мемлекет типологиясының қалыптасу жолдары 
2. Мемлекет типологиясындағы формациялық көзқарас 
3. Мемлекет типологиясындағы өркениеттік көзқарас 
Əдістемелік нұсқау . 
Дөңгелек үстел түрінде өткізу 
Аптасы :5 
Əдебиет

1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5.С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№ 6 практикалық сабақ 
Тақырып: Мемлекеттің мəні. 
Мақсаты: Мемлекет анықтамасының əр түрлілігін жəне оның белгілерін түсіндіру. 
Практикалық
 сабақ мазмұны: 
1. Мемлекеттің мəні: əр түрлі көзқарастар. 
2.Мемлекеттің жалпыəлеуметтік мəселелері 
3.Мемлекеттің белгілері, оның басқа қоғамдардан айырмашылығы. 
Əдістемелік нұсқау . 
Дөңгелек үстел түрінде өткізу 
Аптасы : 
Əдебиет

1. Григорьев В.И. Основы теории государства и права. Альбом схем, Алматы, 2001ж. 
2. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
3. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5.С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№ 7 практикалық сабақ 
Тақырып: Мемлекеттің түрлері
 
Мақсаты:  Мемлекет  нысанының  элементтерімен  таныстыру.  Əр  түрлі  мемлекеттердің 
басқару  нысанын,  мемлекеттік  құрылыс  нысанын,  саяси  режимін  анықтау  дағдысын 
қалыптастыру. 
Практикалық
 сабақ мазмұны: 
1.Мемлекет түрлерінің түсінігі.  
2. Басқару формасы.  
3. Мемлекеттік құрылым формасы.  

 
4. Саяси тəртіп.  
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 
Əдебиет

1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№ 8 практикалық сабақ 
Тақырып: Мемлекет механизмі(апппарат) 
Мақсаты: Мемлекет механизмінің құрылымымен, мемлекеттік органдармен таныстыру. 
Практикалық
 сабақ мазмұны: 
1. Мемлекет механизмі ұғымы жəне құрылымы 
2. Мемлекет механизмі қызмет етуінің жəне құрылымының негізгі қағидалары 
3. Мемлекеттік органдар: ұғымы, белгілері, түрлері 
Əдістемелік нұсқау . 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.. 
Аптасы :8 
Əдебиет

1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
  
№ 9 практикалық сабақ 
Тақырып: Мемлекеттің қызметі (функциясы) 
Мақсаты:  Мемлекет  қызметінің  мазмұны  жəне  түсінігін  жəне  мемлекет  функцияларының 
жіктелісін түсіндіру. 
Практикалық
 сабақ мазмұны: 
1.Мемлекет қызметінің мазмұны жəне түсінігі.  
2.Мемлекеттің ішкі жəне сыртқы қызметтері.  
3.Мемлекет функциясын жүзеге асыру əдістері мен нысандары  
Əдістемелік нұсқау . 
Коллоквиум түрінде қабылдау 
Аптасы : 
Əдебиет

1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
4. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№10 практикалық сабақ 
Тақырып: Қоғамның саяси жүйесі 
Мақсаты: Қоғамның саяси жүйесімен жəне ондағы мемлекеттің алатын рөлімен таныстыру. 
Практикалық
 сабақ мазмұны: 
1. Саяси жүйе ұғымы жəне құрылымы 
2. Қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттің орны мен рөлі 
3. Саяси партиялар 

 
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 10 
Əдебиет

1. Баянов Е. Қазақстан Републикасы мемлекеті мен құқығының негіздері, Алматы, 2003ж. 
2. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
3. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
4. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
5. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
 
№11 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқықтық мемлекет жəне азаматтық қоғам. 
Мақсаты:  Құқықтық  мемлекет  концепциясының  қалыптасуымен,  оның  белгілерімен 
таныстыру, азаматтық қоғам белгілерін жəне оның құрылымын түсіндіру. 
Практикалық
 сабақ мазмұны: 
1. Құқықтық мемлекет түсінігі жəне мəні 
2. Құқықтық мемлекеттің қағидалары  
3. Азаматтық қоғам ұғымы жəне құрылымы 
4. Азаматтық қоғамның мəні мен қағидалары  
Əдістемелік нұсқау . 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады. 
Аптасы : 
Əдебиет

1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5.С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№12 практикалық сабақ 
Тақырып: Қоғамдық қатынастарды нормативтік реттеу 
Мақсаты: Қоғамдық қатынастарды нормативтік реттеудің маңызын ашу. 
Практикалық
 сабақ мазмұны: 
1. Қоғамдық қатынастарды  нормативтік реттеудің түсінігі.  
2.Техникалық жəне əлеуметтік нормалар жəне олардың айырмашлығы. 
3. Əлеуметтік нормалардың түсінігі жəне түрлері. 
4. Құқық пен моральдың өзара байланысы  
Əдістемелік нұсқау . 
Дөңгелек үстел түрінде өткізу 
Аптасы : 12 
Əдебиет

1. Баянов Е. Қазақстан Републикасы мемлекеті мен құқығының негіздері, Алматы, 2003ж. 
2. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
3. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
4. Сапарғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы, Алматы, 2004ж. 
5. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
 
№13 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқықтың түсінігі жəне мəні 

 
Мақсаты:  Құқық  ұғымын,  оның  белгілерін,  объективтік  жəне  субъективтік  құқық 
мағынасын түсіндіру 
1. Құқықтың ұғымы, мəні жəне оның негізгі белгілері 
2. Құқықтың қағидалары мен қызметінің түсінігі  
3. Объективтік құқық жəне субъективтік құқық. 
Əдістемелік нұсқау . 
Дөңгелек үстел түрінде өткізу 
Аптасы : 13 
Əдебиет

1. Баянов Е. Қазақстан Републикасы мемлекеті мен құқығының негіздері, Алматы, 2003ж. 
2. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
3. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
4. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
5. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
6С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
  
№14 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқық нормалары 
Мақсаты: Құқық нормасы ұғымын, оның логикалық құрылымын жəне құқық нормасы мен 
нормативтік акт баптарының байланысын түсіндіру. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.Құқық нормасының түсінігі.  
2.Құқық  нормасының белгілері 
3.Құқық  нормасының логикалық құрылысы.  
4. Құқық нормасының түрлері. 
Əдістемелік нұсқау . 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.. 
Аптасы : 14 
Əдебиет

1. Баянов Е. Қазақстан Републикасы мемлекеті мен құқығының негіздері, Алматы, 2003ж. 
2. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
3. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
4. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
5. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
6. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№15 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқықтың (қайнар көздері) формалары  
Мақсаты: Құқықтың қайнар көздерімен таныстыру. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1. Құқықтың (қайнар көздері) формаларының түсінігі. 
2.Құқықтың (қайнар көздері) формаларының түрлері. 
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 15 
Əдебиет

1. Баянов Е. Қазақстан Републикасы мемлекеті мен құқығының негіздері, Алматы, 2003ж. 
2. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
3. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 

 
4. Сапарғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы, Алматы, 2004ж. 
5. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
6.С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
 
 
№16 практикалық сабақ 
Тақырып: Нормативтік құқықтық акт 
Мақсаты: Нормативтік акт ұғымдарының мағынасын ашу. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1. Нормативтік актілер: түсінігі, түрлері 
2. Нормативтік-құқықтық актілердің уақыттағы, кеңістіктегі жəне тұлғаларды қамту 
өрісіндегі күші 
3. Құқық нормасы мен нормативтік акті бабының арақатынасы 
 Əдістемелік нұсқау . 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.. 
Аптасы : 16 
Əдебиет

1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№17 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқықшығармашылық 
Мақсаты:  Құқыққшығармашылық  ұғымы,  оның  қағидалары  мен  кезеңдерін  түсіндіру, 
нормативтік құқықтық актілерді жүйелеудің түрлерімен таныстыру. 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1.Құқық шығармашылық ұғымы, түрлері жəне қағидалары 
2.Құқық шығармашылықтың негізгі сатылары 
3.Нормативтік құқықтық актілердің (заңдық) жүйелілігінің түсінігі. 
4.Нормативтік  құқықтық  актілер  жүйелеудің  түрлері:  инкорпорация,  кодификация, 
консолидация 
5.Заңдық (заң шығарушылық) техника жəне оның құқықшығармашылық жəне жүйелілік 
заңшығарушылықтағы маңызы. 
Əдістемелік нұсқау . 
Семинар-диспут түрінде жүргізу. 
Аптасы : 17 
Əдебиет

1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5.С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 
 
№16 практикалық сабақ 
Тақырып: Құқық жүйесі жəне заңдар жүйесі 
Мақсаты: Құқық жүйесі, оның элементтерімен таныстыра отырып, құқық институты, құқық 
салалары ұғымдарының мағынасын ашу. 

 
Практикалық сабақ мазмұны: 
1. Құқық жүйесі ұғымы жəне оның құрылымдық элементтері  
2. Құқықтық реттеу пəні мен əдістері 
3. Құқық жүйесі мен заңнама жүйесі 
Əдістемелік нұсқау . 
Ауызша сұрақ,жауап,жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.. 
Аптасы : 16 
Əдебиет

1. Ибраева  А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Алматы:  «Жеті 
жарғы», 2003. 
2. Жоламан Қ.Д. Мемлекет жəне құқық теориясы, Алматы, 2005ж. 
3. Табанов С.А. Салыстырмалы құқықтану негіздері, Алматы, 2003ж. 
4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995ж. 
5. С. Өзбекұлы, Ө. Қопабаев. Мемлекет жəне құқық теориясы. – А., 2006ж. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет