Мемлекет жəне құқық теориясы құқық салаларының жəне заң ғылымдарының


Que: Мемлекет пен құқықтық пайда болуының "таптық" теориясын ұсынған өкiлдерPdf көрінісі
бет19/21
Дата22.12.2016
өлшемі1,59 Mb.
#266
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 
Que: Мемлекет пен құқықтық пайда болуының "таптық" теориясын ұсынған өкiлдер 
Ans: Макиавелли, Гамильтон 
Ans: Маркс, Энгельс, Ленин  
Ans: Михайловский, Бакунин 
Ans: Аристотель, Фильмер 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que: Өте ұзақ мерзiм барысында пайда болған, əдетке айналған, ауызша қалыптасқан, 
қоғамның еркiмен қамтамасыз етiлетiн ереже тəртiп: 
Ans:  əдет-ғұрыптар 
Ans:  құқық 
Ans:  көзқарастар 
Ans:  экономикалық нормалар 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо мемлекеттiң пайда болуының қай теориясын 
дамытты? 
Ans: патриархалдық 
Ans:теологиялық  
Ans: шарт  
Ans: күштеу 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Қазiргi заман мемлекетiнiң мəнi неде? 
Ans: Мемлекет - əлеуметтiк келiсiмге жету институты жəне жалпы игiлiкке жету. 

 
Ans: Мемлекет - таптық үстемдiктiң құралы. 
Ans: Мемлекет - мəжбүрлеу құралы. 
Ans: Мемлекет - бiр таптың екiншi бiр тапты ұйымдасқан түрде зорлығы.  
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет бұл теория арқылы адам ағзасынан пайда болды дейдi жəне де оның 
жекелеген бөлшектерi биологиялық органдарға сай мемлекеттiк органның басқарылуында: 
Ans: материалистiк 
Ans: органикалық  
Ans:патриархалдық 
Ans:теологиялық 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que: Алғашқы мемлекеттер пайда болды: 
Ans: б.ғ.д. 5 мыңжылдықта 
Ans: б.ғ.д. 1 мыңжылдықта 
Ans: б.ғ. 1 мыңжылдықта  
Ans: б.ғ.д. 2 мыңжылдықта 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Жер бетiнде алғашқы пайда болған мемлекеттер: 
Ans: Африка континентiнде 
Ans: Қазақстан аумағында 
Ans: Тигр, Ефрат, Ніл, Ганг атты ең үлкен өзендер жағалауларында  
Ans: Еуропада 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Жеке дара, бүкiл қоғамның азаматтық ерекшелiгiне қарай байланыстыратын барлық 
тұрғындардың ресми өкiлi: 
Ans: мемлекет 
Ans: партия 
Ans: қоғамдық ұйымдар 
Ans: дiни ұйымдар 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Адамдар негiзiнен қандық - рулық сипатта ұйымдастырылған тұрақты қоғам, 
адамдардың қызметтерiнiң бiр шаруашылықта жəне ұжымдаса өмiр сүруi, бұл: 
Ans: қоғам 
Ans: мемлекет 
Ans: ру  
Ans: корпорация 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекетті қоғамның кез-келген саяси ұйымынан қандай белгі нышан ерекшелейді? 
Ans: негізгі өндіріс құралдары мен саймандарға меншік иесі болуы; 
Ans: халықаралық ұйымдармен өзара бірлесіп əрекеттесуі; 

 
Ans: жалпыға бірдей міндетті нормативтік-құқықтық актілерді шығаруға өкілеттілігінің 
болуы; 
Ans: конституциялық актісінің болуы; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттік биліктің ел ішіндегі басымдылығы жғне елден тыс аумақтағы тғуелсіздігі 
қалай аталады? 
Ans: мемлекет егемендігі; 
Ans: құқық субьектілігі; 
Ans: құқық қабілеттілігі; 
Ans: əрекет қабілеттілігі; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет егемендігі дегеніміз ….. 
Ans: Мемлекеттік биліктің ішкі жəне сыртқы саясатты өз еркімен жүзеге асырудағы 
дербестігі мен тəуелсіздігі; 
Ans: қоғамда билік жүргізуге өкілеттік алған қабілетті бұқаралық саяси ұйымның бар болуы; 
Ans: аумағы мен халқының болуы; 
Ans: елтаңбасы, əнұранының жғне туының болуы; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:  Мемлекеттердің  пайда  болуы  мғселелерін  жаңаша  жолмен  шешудің  тəсілдерін 
көрсетіңіз. Өркениеттің сипаты бойынша мемлекеттер қалай жіктеледі. 
Ans: шығыстық жəне батыстық даму жолдары; 
Ans: құлиеленушілік, феодалдық жəне буржуазиялық; 
Ans: демократиялық жəне антидемократялық; 
Ans: көне жəне осы заманғы; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:  Ағашқы  қауымдық  құрылыстағы  қоғамдық  билік  мыналардың  қайсысының  мүддесін 
білдірді 
Ans: көсемнің мүддесін; 
Ans: бүкіл қауымның, қоғамның мүддесін; 
Ans: белгілі бір əлеуметтік топтың; 
Ans: ешкімнің де мүддесін білдірмейді; 
Corr:2 
Pnt:1 
 
 
Que: Алымдар, салықтар, неше түрлі төлемдердің  болуы мемлекетгің  белгі нышандары ретінде 
қажет...  
Ans: Көсемнің мүдделерін қамтамасыз ету үшін 
Ans: Бүкіл халықтың мүддесін қамтамасыз ету үшін 
Ans: Қоғамда кұдай тағала мен діннің  үстемдігін қамтамасыз ету үшін 
Ans: Саяси билікті, мемлекет органдарды қамтамасыз ету үшін қажет (əскери органдар, 
полиция, барлау, абақты жəне т.б.) 
Ans: Көпестердің мүддесін қамтамасыз ету үшін 
Corr:4 

 
Pnt:1 
 
Que: Мыналардың қайсысы егеменді биліктің бірден-бір сақтаушысы болып табылады 
Ans: мемлекет; 
Ans: тұтастай алғандағы қоғам; 
Ans: халықаралық ұйым; 
Ans: қоғамдық ұйым; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттің  типін көрсетініз 
Ans: Таптық 
Ans: Феодалдық  
Ans: Қанаушы 
Ans: Халықтық  
Ans: Монархиялық 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que: Егемендi билiктiң дара ұстаушысы: 
Ans: қоғамдық ұйым 
Ans: барлық қоғам 
Ans: халықаралық ұйым 
Ans: мемлекет  
Corr:4 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттiң  негiзгi белгiлерi: 
Ans: Жалпыға бiрдей ережелер жғне билiктiң  арнайы аппараттары мен басқармалары 
арқылы белгiлi бiр аумаққа жайылып таралған мемлекет егемендiгi; 
Ans: Ұлттық валюта, əскер, полиция; 
Ans: Аумақ, үкiмет, халық; 
Ans: Астана, жалау (ту), елтаңба, əнұран; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттiк билiктi идеялық-адамгершiлiк құралдарын пайдалану арқылы, тұлғаның 
ерiк-ықтиярын, бостандығын қалыптастыруға қажеттi əдiс: 
Ans: мəжбүрлеу əдiсi 
Ans: мақұлдау əдiсi 
Ans: мадақтау əдiсi  
Ans: аталғандардың барлығы 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттi басқа саяси ұйымдық қоғамдардан ажырата алатын белгiлер: 
Ans: жалпыға мiндеттейтiн нормативтiк-құқықтық актiнi шығару мүмкiндiгiнiң болуы; 
Ans: халықаралық ұйымдармен арақатынасы арқылы; 
Ans: Өнiм жабдығы мен құралдарға меншiкті иеленуi; 
Ans: куəлендiретiн актiнiң болу салдарына орай; 
Corr:1 
Pnt:1 

 
 
Que: Қоғамды басқарудың мақсаттары мен міндеттерін көрсететін мемлекеттік қызметтің негізгі 
бағыттары түсінігі нені анықтайды?  
Ans: саяси жүйе 
Ans: мемлекеттік функция  
Ans: құқықтық катынас  
Ans: құкық субъектілік  
Ans: егемендік 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que: Алымдар, салықтар, неше түрлi төлемдердiң болуы мемлекеттiң белгi нышандары 
ретiнде қажет… 
Ans: Саяси билiктi, мемлекеттік органдарды қамтамасыз ету үшiн қажет (əскери органдар, 
полиция, барлау, абақты жғне т.б.)  
Ans: Көсемнiң мүдделерiн қамтамасыз ету үшiн 
Ans: қоғамда құдай тағала мен дiннiң үстемдiгiн қамтамасыз ету үшiн 
Ans: Бүкiл халықтың мүддесiн қамтамасыз ету үшiн 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекет - бұл бiр таптың екiншi бір тапты басып-жаншуына арналған машина" атты 
анықтама қандай мемлекеттің тұжырымдамасына тғн? 
Ans: теологиялық 
Ans: таптық  
Ans: психологиялық 
Ans: барлықтарын жарылқайтын мемлекет 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттің басқару нысаны деген не 
Ans: мемлекеттік құрылыстың ұйымдастырылуы; 
Ans: мемлекеттік билікті жүзеге асырудың əдістері мен амалдары; 
Ans: мемлекеттік ең жоғары билікті ұйымдастырудың, жасаудың тəртібі мен тəсілдері; 
Ans: мемлекеттік биліктің жергілікті аумақтарда ұйымдастырылуы; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттік құрылыстың федеративтік түрі дегеніміз…. 
Ans: күрделі мемлекет, онда федералдық констиуция, заң шығаратын, басқаратын органдар 
бар. Сонымен қатар оның бөлшектерінде өз констиуциялары, жоғары заң шығаратын, 
басқаратын, сот органдары болады; 
Ans: федерация белгілі мақсат үшін құрылған мемлекетаралық бірлестік; 
Ans: біртұтас мемлекет, оның ішкі аумақтық құрылысында басқа мемлекеттер болмайды; 
Ans: мемлекеттердің белгілі мақсаттар үшін біріккен уақытша одағы; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Төмендегі белгі нышандардың қайсысы басқарудың республикалық нысанын 
сипаттайды 
Ans: билікті мерзімсіз пайдалану; 
Ans: белгіленіп қойылған тақ мұрагерлігінің тəртібі; 

 
Ans: елбасы мен басқада жоғарғы органдардың сайланбалылығы, олардың билігінің белгілі 
мерзіммен шектелуі жəне сайлаушылардың ерік ықтиярына тəуелді болуы;  
Ans: елбасының жауапкершілігі институтының болмауы; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Елбасы сайланбалы жғне аламастырылатын болып, оның билігі өкілді органнан немесе 
сайлаушылардың ерік-ықтиярынан туындайтын басқару нысаны қалай аталады 
Ans: республика; 
Ans: демократия; 
Ans: деспотия; 
Ans: монархия; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Кез келген түрдегі мемлекетке қандай қызмет бағыттары тғн 
Ans: елді қорғау; 
Ans: мəдени тəрбиелік; 
Ans: биліктен тайдырылған таптардың қарсылықтарын басу; 
Ans: шаруашылық-ұйымдастырушылық; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылыс нысаны 
Ans: унитарлы мемлекет; 
Ans: федерация; 
Ans: автономиялық республика; 
Ans: конфедерация; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Басқару нысаны бойынша Қазақстан Республикасы қандай мемлекет 
Ans: парламенттік республика; 
Ans: конституциялық монархия; 
Ans: президенттік республика; 
Ans: абсолюттік  монархия; 
Ans: парламенттік  монархия; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Қазақстан Республикасының  конституциясында Қазақстан Республикасы өзін зайырлы 
мемлекет деп жариялаған. Сонда зайырлы мемлекет дегеніміз…. 
Ans: ешбір діннің үстемдігін мойындамайтын, барлық діндерге бірдей қарайтын алуан түрлі 
діндердің болуына жол беретін мемлекет; 
Ans: ешбір дінді мойындап танымайтын мемлекет; 
Ans: бір ғана дінді мойындап таныйтын мемлекет; 
Ans: діндердің барлық түріне тиым салатын мемлекет; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Унитарлық мемлекет дегеніміз…. 

 
Ans: өзінің жер аумағында əкімшілік-аумақтық немесе ұлттық бөліністерге, облыстар мен 
аудандарға, автономияларға бөлінген мемлекет; 
Ans: ішкі жəне сыртқы саясаттарын тəуелсіз түрде жүргізетін мемлекет; 
Ans: біртұтас мемлекет, оның бірыңғай түрде билік ететін жəне басқаратын органдары 
болады; 
Ans: дербес мемлекетердің бір ортақ мақсатқа бола біріккен одағы; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que:Федеративтік мемлекет дегеніміз …… 
Ans: мұның өзі халықаралық ұйым; 
Ans: бірыңғай мемлекет, онда дербес ұлттық мемлекеттік құрылымдар болмайды; 
Ans: белгілі мақсаттар үшін біріккен мемлекеттер одағы; 
Ans: құрамында дербес ұлттық-мемлекеттік құрылымдар болатын мемлекет; 
Corr:4 
Pnt:1 
 
Que: Мына аталған мемлекеттердің федеративтікке жататындары қайсысы? 
Ans: Германия, Үндістан; 
Ans: Италия, Франция; 
Ans: Англия, Испания; 
Ans: Қазақстан, Түркия; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мына көрсетілгендердің арасынан мемлекеттің ішкі қызметін көрсетіңіз 
Ans: елді қорғау қызмет; 
Ans: əлеуметтік қызмет; 
Ans: бейбітшілікті жəне əлемдік тəртіпті қолдау қызметі; 
Ans: əлемдік экономикаға интеграциялану қызметі; 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que:Дуалистік монархияның белгі нышанын көрсетіңіз  
Ans: монарх мемлекеттегі билікпен қатар діни билігінде жүргізеді; 
Ans: биліктің бірден-бір иесі монарх болады; 
Ans: мемлекеттегі жоғарғы билік тек парламенттке ғана тиесілі болады; 
Ans: билік монарх пен парламенттің  қолында болады; 
Corr:4 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет механизімінің ұйымдастырылуы мен қызмет атқаруының басты 
принциптерін атаңыз 
Ans: аталған принциптердің бғрі; 
Ans: халықтың билігі принципі; 
Ans: ізгілік принципі; 
Ans: билік бөлінісі принципі; 
Ans: заңдылық принципі 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Федеративтік мемлекеттің конфедеративті мемлекеттен айырмашылығы неде 

 
Ans:  федерация дегеніміз күрделі мемлекеттік құрылым, ал конфедерация халықаралық 
ұйым; 
Ans: федерация мүшелерінің шектеулі егемендігі болады, ал конфедерация мүшелерінің 
егемендігі толық болады; 
Ans: федерацияда одақтық конституция болмайды, ал конфедерацияда конституция болады; 
Ans: олардың бір-бірінен айырмашылығы шамалы ғана болады; 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que:Мына аталған құрылымдардың мемлекеттік аппаратқа кіретіндері қайсысы 
Ans: биліктің өкілді органдары, басқарушы, атқарушы органдар, əділ сот; 
Ans: саяси партиялар мен кəсіподақтар; 
Ans: қоғамдық ұйымдар; 
Ans: діни органдар; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
 
Que:Қоғамның саяси жүйесінде мемлекеттің алатын орны қандай 
Ans: мемлетке қоғамның саяси жүйесінде болмашы ғана орын алады; 
Ans: мемлекет қоғамның саяси жүйесінде басты орын алады; 
Ans: мемлетке қоғамдықсаяси жүйеге ешқандай ықпал қылмайды; 
Ans: мемлекет қоғамдық жүйеде партиялар, ұйымдар құқықтарымен тең серіктес болады; 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттегі билік бөлінісі дегеніміздің білдірері не 
Ans: биліктің барлық тармақтары теке қана Конституциялық Кеңеске бағынуы; 
Ans: мемлекеттегі билік тармақтары бір - біріне бағынышты болуы; 
Ans: мемлекеттің билік тармақтары тек өздерінің ғана қызметтерін атқарумен бірге, бір-
біріне тəуелсіз болып тек қана заңға бағынуы; 
Ans: биліктің барлық тармақтары Президентке ғана бағынуы; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтық мемлекеттің белгісін атаңыз  
Ans: құқықтық заңның үстемдігі жғне тұлғаның құқықтары мен бостандықтарының 
ақиқаттығы; 
Ans: басқарудың республикалық нысаны; 
Ans: президенттік институттың бар болуы; 
Ans: мемлекеттің шекарасының болуы; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Құқықтық мемлекеттің негізгі мақсаты неде 
Ans: экономиканы нығайту; 
Ans: мемлекеттің сыртқы жəне ішкі саясаттағы тəуелсіздігін нығайту; 
Ans: адамның лайықты өмір сүруін жəне оның еркін дамуын қамтамасыз ететін жағдайларды 
жасау, қоғамның белсенді азаматын қалыптастыру; 
Ans: құқықтық тəртіпті, меншікті қорғау; 
Corr:3 
Pnt:1 

 
 
Que:Тежемелік жəне тепе-теңдік жүйесінің болуы құқықтық мемлекеттің негізгі белгі-
нышаны. Осы принциптің  мағынасы неде 
Ans: құқықтық мемлекетте биліктің  əрбір тармақтары өз қызметтерін дербес атқарады жғне 
олар тепе -теңдік механизмі арқылы бірін-бірі тежемелеп отырады дегенді білдіреді; 
Ans: бұл принцип заң шығарушы биліктің атқарушы билікке тəуелділігін білдіреді; 
Ans: биліктің жғне басқарудың барлық тармақтары Президентке ғана бағынуы тиіс дегенді 
білдіреді; 
Ans: бұл принцип азаматардың құқықты, заңды құрмет тұтуын жəне құқықбұзушылықты 
жасамауын білдіреді; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттерді құқықтық жəне этатистік (құқықтық емес) деп жіктеудің айырымдылық 
белгісі неде 
Ans: мемлекеттің құқыққа көзқарасына сғйкес, яғни қоғамды мемлекеттің басқаруында өзі 
қолданатын нысандар мен əдістер жүйесінде құқықтың алатын орнына сғйкес; 
Ans: заң ғылымдарының мағлұматтарына сғйкес; 
Ans: заң шығарушының ерік-ықтиярына сғйкес; 
Ans: жеке меншіктің дамуына сғйкес; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Қазақстан Республикасы - əлеуметтік мемлекет. Бұл дегеніміз….. 
Ans: мемлекет халықтың барлық топтарын: шаруалар, жұмысшылар, кғсіпкерлер, студенттер 
жғне тағы басқаларынада қамқорлық жасайды; халықтың кедей топтары мен əлеуметтік 
жағынан қамтылмағандары мемлекеттің ерекше қамқорлығының обьектісі болады; 
Ans: мемлекет үстемдік етуші бір таптың мүддесін білдіреді, осы таптың көңілінен шығатын, 
оған ұнайтын заңдарды қабылдайды; 
Ans: адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын бірінші орынға қоятын, 
қызметтерді билік бөлінісі принциптері негізінде құратын мемлекет; 
Ans: нарықпен нарықтық қатынастары дамыған мемлекет; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Азамттық қоғамда негізгі ролді атқарып адами қатынастарды ұйымдастыратын қандай 
институт 
Ans: аталғандардың бғрі; 
Ans: еңбек ұжымы; 
Ans: саяси партия; 
Ans: қоғамдық қозғалыстар; 
Ans: діни бірлестіктер; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Тұлға жəне бүкіл қоғам бостандығының ең басты алғы шартын атаңыз 
Ans: əдет-ғұрыптар; 
Ans: меншік; 
Ans: өнеге; 
Ans: дін; 
Corr:2 
Pnt:1 

 
 
Que:Құқықтың ең басты қызметін атап көрсетіңіз. 
Ans: танымдық; 
Ans: бағалаушылық; 
Ans: реттеу, қорғау; 
Ans: тəрбиелік; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que:Құқықты нормативтік тəсіл арқылы түсінудің басты идеясын көрсетіңіз 
Ans: құқық-қоғамдық қатынастарды реттейтін, ресми құжаттарда жария түрде анықталған, 
мемлекет күшімен қамтамасыз етілетін нормалардың жиынтығы; 
Ans: құқық-жазбаша жғне жазбашада емес мінез –құлық ережелері жəне басқада құқықтық 
құбылыстардың: құқықтық сана, құқықтық қатынастар, субьективтік құқықтар, құқық 
қолдану актілерінің жиынтығы; 
Ans: құқық-теңдік, əділдік, бостандық, ізгілік қағидаларына негізделген, норматив 
дəрежесіне дейін жоғарылатылған жиынтық; 
Ans: құқық-мəдениет пен өркениет феномені; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтық призумциялар дегеніміз ….. 
Ans: құқықта бекітілген заңдық айғақтардың бар немесе жоқ екендігін білдіретін болжамдар; 
Ans: құқық нормасының элементі 
Ans: құқықтың негізгі белгі нышандары; 
Ans: құқықтың негізгі қызметтері; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Кінəсіздік призумциясы дегеніміз…. 
Ans: əрбір азамат адал, өнегелі жəне белгіленген заң тəртібі бойынша басқаша екендігі 
дəлелденбейінше ешқандайда кінəсі жоқ дегенді білдіреді; 
Ans: қоғамның əрбір мүшесі өз елінің заңның біледі дегенді болжау; 
Ans: үкімнің ақиқат жəне делелденгендігі жөнінідегі болжау; 
Ans: басқалай жəне қандайда болмасын айғақтардың, оқиғалардың бар екендігі жөнінде 
жасалған болжау; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Легитимділік нені білдіреді  
Ans: қоғамның тиісті органының белгіленген тəртіп ретімен қабылданған заңына қолдау 
көрсетуі 
Ans:мемлекеттің белгі нышаны  
Ans:құқықтың белгі нышаны  
Ans: құқықтық салдардың болуы 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттің құқыққа тигізетін ықпалы қандай 
Ans: құқықты мемлекет жасайды; 
Ans: жоғарыда аталғандардың бəрі жғне оған мемлекет құқықтың қорғалуын қамтамасыз 
етеді; 

 
Ans: мемлекет құқықтық жүйенің үйлесімділігін қуаттап отырады; 
Ans: мемлекет құқық нормаларына ресми түсіндірулер береді; 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que:Құқық беру жғне заңдық міндеттер жүктеу арқылы мінез-құлық ережелерін бекітетін 
құқық нормасының элементі қалай аталады 
Ans: диспозиция; 
Ans: презумция; 
Ans: заңдық қызмет; 
Ans: гипотеза; 
Ans: санкция; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтық нормалардың өздеріне ғана тəн, олардың басқа əлеуметтік нормалардан 
ерекше белгі - нышандарын атаңыз 
Ans: келтірілген нышандарың бəрі; 
Ans: жалпыға бірдей міндеттілігі, нормативтілігі; 
Ans: айқындық белгісінің болмысы; 
Ans: реттеушілік сипаты; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мемлекеттік мғжбүрлеуді жүзеге асырудың мүмкін болатыны əлеуметтік норманың 
қайсысына тəн 
Ans: құқық нормасына; 
Ans: əдет-ғұрыпқа; 
Ans: діни нормаға; 
Ans: өнеге нормаларына; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Тиісті міндеттерді жүктейтіндерге қандай нормалар жатады 
Ans: рұқсат етілмеген істерге баруға тиым салатын нормалар; 
Ans: қоғамдық қатынастарға түсуші азаматтар мен басқада қатысушылардың құқықтық 
өкілеттіліктерін анықтайтын нормалар; 
Ans: құқық субьектілеріне тиісті істерді атқаруды міндеттейтін нормалар; 
Ans: заң мəтінінде көрсетілген нормалар ғана; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que:Құқықтық реттеу тəсілдері бойынша құқық нормаларының түрлерін атаңыз 
Ans: императивті, диспозитивтік, мадақтайтын, ұсыныстық нормалар; 
Ans: заңды  жғне заң негізінде жасалған нормалар; 
Ans: жалпы сипаттағы жғне шектеулі сипаты бар нормалар; 
Ans: материалдық нормалары мен іс жүргізу нормалары; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: “Құқық нормасы - құқықтық норма принциптері ретінде” дегеніміз….        
Ans: құқық нормасының элементтерін анық білдіретін нормалары жоқ нормалар; 

 
Ans: қоғамдық қатынастарға қатысушылардың жүріс-тұрыс ережелерін нақтылайтын 
нормалар; 
Ans: тиым салатын нормалар; 
Ans: міндеттейтін нормалар; 
 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Техникалық нормалар дегеніміз…… 
Ans: адамдар араларындағы қатынастарды ретейтін мінез –құлық ережелері; 
Ans: адамдардың табиғатқа, техникаға, өндіріс құралдары мен саймандарына деген 
қатыстылықтарын сипаттайтын ережелер; 
Ans: заңдарда баяндалып бекітілген техникалық нормалар; 
Ans: ақыл-парасат пен əділетке негізделген мінез-құлық, жүріс-тұрыс ережелері; 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет таныған, заңдарда жəне басқалай да ереже - қағидаттарда баяндалған 
жалпыға бірдей міндетті жүріс-тұрыс ережесі” деген анықтамаға сғйкес болатын ұғымды 
көрсетіңіз  
Ans: заң нормасы; 
Ans: дəстүр, салт нормасы; 
Ans: корпоротивтік  норма; 
Ans: əдет-ғұрып нормасы; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Заң дегеніміз …. 
Ans: ең жоғарғы заң күші бар номативтік акт; 
Ans: қоғамның барлық мүшелерінің өздерінің ерік - ықтиярлары бойынша жасаған келісімі; 
Ans: тараптардың өзара жасаған келісімі. Оның орындалуы екі жақтың уақдаластықтары 
арқылы қамтамасыз етіледі; 
Ans: мемлекет органдарының ресми түрде қабылдаған кез келген құжаты; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мына актілердің қайсысы құқық қолдану актілеріне жатады 
Ans: сот үкімі, шешімі, жұмыс берушінің бұйрығы;  
Ans: жол жүру ережелері; 
Ans: Қазақстан Республикасы Президентінің “Мемлекеттік органдар жүйесін 
реформалаудың кезекті шаралары туралы” деген жарлығы; 
Ans: Конституция 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Заңға негізделген нормативтік акт дегеніміз…. 
Ans: қатал түрде заңға сғйкес заң негізінде, заңды орындау үшін мемлекет басқару орны 
шығарған, құқықтық акт; 
Ans: кез келген ресми акті; 
Ans: нотариус жасап, куəландырылған кез келген жазбаша құжат; 
Ans:заңдар жинағы; 
Corr:1 

 
Pnt:1 
 
Que: Заңның ең жоғарғы күші дегеніміз нені білдіреді 
Ans: аталғандардың бəрін білдіреді; 
Ans: заңдардың мемлекеттің өкілді жоғары заң шығарушы органдары қабылдайды-дегенді 
білдіреді; 
Ans: заңдардың күшін жою немесе өзгертуді тек қабылдаған орган ғана жасайды-дегенді 
білдіреді; 
Ans: заңдар басқа органның бекітілуіне жатпайды-дегенді білдіреді; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Тəуелсіз егеменді Қазақстанның алғашқы Конституциясы қашан қабылданды 
Ans: 1990 ж 25 қазанда; 
Ans: 1991 ж 16 желтоқсанда; 
Ans: 1993 ж 28 қаңтарда; 
Ans: 1995 ж 30 тамызда; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que:Құқық шығармашылық ісінің сатысын атаңыз  
Ans: істің нақты жағдайын анықтау; 
Ans: заң шығару бастамасы; 
Ans: құқық нормасын таңдау; 
Ans: нақты шешім шығару; 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que:Құқық шығармашылық принциптерін, яғни заң нормаларын жасаушы субьектіге 
берілген принциптерді көрсетіңіз 
Ans: аталғандардың бəрі; 
Ans: демократизм; 
Ans: заңдылық; 
Ans: ғылымилық; 
Ans: кəсібилік; 
Corr:1 
Pnt:1 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет