Методические рекомендации по использованию цоржүктеу 0.54 Mb.

бет3/4
Дата30.01.2017
өлшемі0.54 Mb.
түріМетодические рекомендации
1   2   3   4Қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы пәндерді оқыту үдерісінде СБР-

ды қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар  

 

2011  жылы  Ақпараттандырудың  ұлттық  орталығы  ЭОЖ  үшін  5-11  - сыныптарға  арналған  Қазақстан  тарихы  бойынша  479  сандық  білім  беру 

ресурстарын өңдеп, Интернетке орналастырды. Сандық білім беру ресурстарын 

кең  ауқымды  түрде  қолданған  кезде,  олардың  тиімділігі  жөнінде  сұрақ 

туындайды.  Ақпараттандырудың  ұлттық  орталығы  сандық  білім  беру 

ресурстарын  қолданудың  тәжірибесін  қорытындылады  және  сауалнама, 

сұхбаттасу,  мұғалімдер  мен  оқушылардың  автоматтандырылған  сауалнамасы, 

педагогикалық  бақылау,  мәліметтерді  статистикалық  өңдеу  сияқты  әдістер 

арқылы апробация мониторингісін өткізді.  

 

Пилоттық  мектептердегі  оқушылар  сауалнамасының  мәліметтерін  талдау арқылы тарих сабақтарында СБР қолдану:  

 сабақ  үстінде  және  үй  тапсырмасын  орындау  кезінде  оқушылардың 

интеллектуалдық әрекеттерін ынталандыруға;  

 

тарихи білімді меңгеру сапасын арттыруға, Қазақстан тарихын зерттеуге деген қызығушылығын қалыптастыруға;  

 өз  Отанында  болған  ерлік  оқиғалары  үшін  мақтаныш  сезімін 

қалыптастыруға;  

 

жеке тұлғаның дамуына, болашақ кәсіби талғауына;   

позитивтік тарихи тенденцияларын сақтауға мүмкіндік береді.  Мұғалімдердің 

эксперименталдық 

әрекеттерін 

талдау 


СБР-дің 

төмендегілерге мүмкіндік беретіндігін, атап айтқанда:  

 

педагогтың кәсіби әрекет сапасын едәуір арттыруға;   

оның медиақұзыреттілігін дамытуға;   

оқытудың саралануы мен даралануына;   

түлектердің жас 

ерекшелік 

психологиясы 

мен 


маңызды 

құндылықтарының жүйесін ескертуге көрсетті.  

 

СБР  мазмұны  және  оны  сабақ  барысында  үнемі  қолдану  оқушылар бойында төмендегілердің қалыптасуына себепкер болады:  

-

 тарихи білім және оны өмірде қолдана білу іскерлігі;  

-

 өз  бетімен  жалпылау,  талдау,  себеп-салдарлы  байланыстарды  орнату 

іскерлігі;  

-

 

тарихи  дереккөзбен  жұмыс  істей  алу,  салыстырмалы  талдау  негізінде тарихи оқиғалар мен құбылыстарды ұғыну;  

-

 қандай да бір тарихи құбылысқа деген жеке бас қарым-қатынасы;  

-

 отансүйгіш  сезімі,  белсенді  азаматтық  позиция,  мемлекеттің  тарихы 

мен мәдениетіне сыйластық сезімі.  

 

Осылайша, тарих сабағының барлық кезеңінде СБР қолданған жөн.  Ағылшын  тілі  бойынша  СБР-ді  (882  атау)  «Bilim Media Group»  ЖШС, 

24 


қазақ  тілі  бойынша  СБР-і  (1293  атау)  Ақпараттандырудың  ұлттық  орталығы 

өңдеп, ЭОЖ-ның Е-кітапханасына орналастырды.  

Қазіргі  мектеп  жағдайында  қазақ,  орыс,  ағылшын  тілдерін  оқытудағы 

негізгі  мақсат  оқушылардың  коммуникативтік  мәдениетін  дамыту,  тілді 

тәжірибелік  тұрғыдан  меңгеру  болып  табылады.  Осыған  байланысты 

мұғалімдер  әр  оқушы  тілді  тәжірибелік  тұрғыдан  меңгеру  үшін жағдай  жасау 

керек,  оқыту  үдерісі  кезінде  оқушының  танымдық  іс-әрекетін  белсендіретін 

оқыту әдістерін таңдау керек.  

Тілді оқу бойынша сабақтар – бұл зерттейтін тіл ортасына ену, сондықтан 

бұл  жағдайда  педагогтың  шеберлігі  мен  шығармашылығы  жеткіліксіз  болып 

келеді, осындай терең енуді имитациялайтын қосымша ресурстар қажет. Бүгінгі 

таңда осындай ресурстар СБР болуы мүмкін.  

Мысалы, ағылшын тілі бойынша СБР Кембридж университетінің баспасы 

өңдеген  түпнұсқалық  мәтін  мен  мультимедиалық  файлдар  негізінде  өңделген. 

Барлық  аудио-визуалдық  материалдарды  «Bilim Media Group»ЖШС  шетелдік 

серіктестердің студияларында тіл иелері дыбыстаған.  

 

Оқу  үдерісіне  СБР  біріктіре  отырып,  дидактикалық  тапсырмалардың біразын тиімді шешуге болады:  

түрлі  деңгейдегі  күрделі  материалдарды  тікелей  қолдана  отырып,  оқу дағдысы мен іскерлігін қалыптасытру;  

түпнұсқалық дыбыс мәтіндері негізінде тыңдалым іскерлігін жетілдіру;  проблемалық талқылау негізінде монологтық және диалогтық пікір айту 

іскерлігін жетілдіру;  

халық  мәдениетінің,  қоғамның  әлеуметтік  және  саяси  құрылысының белгілі  бір  даму  кезеңін  көрсететін  қазіргі  тілдің  белсенді  әрі  пассивті 

лексикамен сөздік қорын молайту;  

оқушыларды  сөйлеу  әдебі,  әсіресе  қатынас  жағдайындағы  түрлі халықтардың сөйлеу әдебі, мәдениет ерекшеліктері, дәстүрлері енетін мәдениет 

тану білімдерімен таныстыру.  

 

Тіл  пәндері  бойынша  СБР  қолдана  отырып,  оқушыларда  материалды тыңдауға, оқуға, жазуға және айтуға мүмкіндіктері туады. Жауаптарды тексеру 

үшін оқушы берген жауапты дұрыс жауаппен салыстыруға мүмкіндік беріледі. 

«Bilim Media Group

»  ЖШС  өңдеген  қазақ  әдебиеті  бойынша  (548  атау)  және 

Дүние  жүзі  тарихы  бойынша  (465  атау)  СБР  видео,  аудио  материалмен, 

интерактивтік  тапсырмалар  мен  тесттермен  жабдықталған:  СБР  аясында 

суретшілер  мен  аниматорлар  ұжымы  туындыларға  арналған  көптеген  әдебиет 

кейіпкерлерінің бейнелері мен иллюстрацияларын құрды. Ұмытылған ертегілер 

мен  аңыздардың  мәтіндері  жаңадан  жазылды.  Мысалы  «Жұпар  қорығы» 

ертегісі.  СБР-де  қосымша  материал  ретінде  1500  туынды  мен  130  автор  бар 

мектеп  бағдарламасына  енген  қазақ  әдебиетінің  аудио  хрестоматиясы 

құрылған.  

 

 

25 Сонымен,  қоғамдық-гуманитарлық  бағыттағы  пәндер  бойынша  СБР 

қолдану  кезінде  жүзеге  асатын  ақпараттық-білім  беру  ортасының  маңызды 

белгілері:  

-

 оқытудың оң уәждемесін қамтамасыз ету;  

-

 сабақты жоғары эстетикалық және эмоционалдық деңгейде өткізу;  

-

 оқытудың 

жоғары 


деңгейдегі 

саралауын 

қамтамасыз 

ету 


(дараландыру);  

-

 сабақ үстіндегі жұмыс көлемінің артуы;  

-

 білім бақылауын жетілдіру;  

-

 оқу үдерісін тиімді ұйымдастыру.  

 

  

26 


Қорытынды  

 

Осылайша, қазіргі сандық білім ресурсы (СБР) білім беру ұйымдарындағы оқу  үдерісін  жаңғыртудың  тиімді  де  ұтымды  құралы  болып  табылады.  Оқу 

үдерісінде  СБР  қажетті  құрал  болып  келетіні  туралы  сенімді  түрде  айтуға 

болады.  СБР-ды  қолдану  арқылы  оқушы  бойында  түйінді,  әрі  пәндік 

құзыреттіліктерді  қалыптастыруға,  оқушыларға  өз  бетімен  көрнекілік, 

проблемалық  оқытудың  әдістемесін  жүзеге  асыру,  білім  бақылауын 

автоматтандыру  арқылы  білім  алуға  болады.  Біздің  ойымызша,  сипатталған 

қолдану әдістерін орындай отырып, оқу үдерісіне СБР-дің толық енуі оқытудың 

дәстүрлі  әдістерін  толықтырып,  олардың  жаңа  қолданыстағы  ақпараттық 

технологиялармен үйлесуіне мүмкіндік береді.  

Электрондық  оқыту  жүйесін  білім  беру  ұйымдарына  енгізу  аясында 

өңделген СБР талдауы көрсеткендей, мазмұны мен формасы сабақ үстінде және 

үй  тапсырмасын  орындаған  кезде  оқушылардың  интеллектуалдық  әрекетін 

ынталандыруы,  материалды  игеру  сапасын  арттыруы,  оқытуға  деген 

қызығушылықты  қалыптастыруы,  оқушы  тұлғасын  дамытуы,  оның  болашақ 

кәсіби таңдауына әсер етуі мүмкін.  

Мониторингті  зерттеулер  аясында  Ақпараттандырудың  ұлттық  орталығы 

өткізген мұғалімдердің эксперименттік талдауы көрсеткендей, СБР педагогтың 

кәсіби  әрекетінің  сапасын  арттыруға,  оның  АКТ  құзыреттілігін  дамытуға, 

оқушының  жас  ерекшелік  психологиясын,  олардың  маңызды  құндылықтар 

жүйесін ескертуге мүмкіндік береді, оқытудың саралануы мен дараландырылуы 

үшін жағдай жасайды.  

Сандық  білім  ресурсы  мұғалімді  алмастыра  алмайды,  бірақ  мұғалімге 

қосымша  материалдарды  ұсынады,  яғни  сабақ  мазмұнын  ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың жаңа мультимедиялық мүмкіндіктерімен 

толықтыруға,  оқушылардың  назарын  аса  маңызды  оқу  тақырыптарына 

аударуға,  қажет  болған  жағдайда  оқушылардың  назарын  зерделенген 

көріністердің  ерекшеліктеріне  шоғырландыруға,  оны  көрнекі  түрде  көрсетуге, 

сабақтың  мазмұнын  қоғамда  болып  жатқан  өзгерістермен,  өмірлік 

тәжірибелермен,  оқушылардың  пәнге  деген  қызығушылықтарымен  және  т.б. 

құбылыстармен байланыстыруын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Сонымен,  қоғамдық-гуманитарлық  және  жаратылыстану-математикалық 

бағыттағы  пәндерге  сандық  білім  ресурстарын  қолдану  оқыту  сапасын  тиімді 

түрде арттыруға мүмкіндік береді.  

 

  

27 


Глоссарий  

 

Авторландыру – көрсетілген рөлге сәйкес белгілі бір тұлғаға немесе топқа 

белгілі  бір  әрекет  орындау  үшін  құқықтарды  беру,  сонымен  қатар  осы 

әрекеттерді орындаған кезде берілген құқықтарды тексеру (растау) үдерісі.  Электрондық  оқытудың  ақпараттық  жүйесі  (ЭОАЖ)  –  Қазақстан 

Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған 

мемлекеттік  бағдарламасына  енгізілген  мемлекеттік  кең  ауқымды  жоба. 

Жобаның  негізгі  мақсаты  –  білім  беру  үдерісінің  барлық  қатысушыларының 

үздік  білім  беру  ресурстары  мен  технологияларына  деген  қолжетімділіктерін 

бірдей қамтамасыз ету.  Сандық  білім  беру  ресурстары  (СБР)  –  оқытуды  интерактивті  форма 

түрінде  қамтамасыз  ететін  оқылатын  пәндер  бойынша  сандық  дидактикалық 

материалдар:  фотосуреттер,  бейнекөріністер,  статикалық  және  динамикалық 

модельдер,  виртуалдық  шындық  пен  интерактивті  модельдеудің  объекттері, 

дыбысты жазулар және басқа оқу материалдары.  

Мектепті  басқару  жүйесі  (School Management System)  –  оқушының 

үлгерімі мен сабаққа қатысуы туралы есепті енгізетін жүйе. SMS оқушылардың 

сабаққа  қатысуын  бақылай  отырып,  әкiмшiлiк  саясатын  жақсарту  негiзінде 

жүргiзiлетін есептеу нәтижелерiн қалыптастыруға мүмкiндiк бередi.  Ұлттық білім беру деректер базасы (ҰБДБ) – ЭОЖ-ның қосалқы жүйесі, 

білім  беру  ұйымдарындағы  жабдықталу,  қызметкерлер  құрамы  және 

контингент  туралы  бірыңғай  орталықтандырылған  деректер  қоймасы.  ҰБДБ 

саланың жоспарлануы мен дамуына қажетті ақпаратқа ие.  Электрондық  кітапханаға  сандық  білім  беру  ресурстар,  нормативтік 

құжаттар базасы, ЭОЖ бақылау-өлшеу материалдар банкісі енеді.  Желілік  ресурстар  –  бұл  басқа  компьютерден  (әдетте  жергілікті 

компьютерлік  желі  немесе  Интернет  арқылы)  белгілі  бір  қашықтықтан 

қолжетімділікті жүзеге асыратын құрылғы немесе желілік ақпарат бөлігі.  

Білім  беру  ұйымдарының  порталы  –  барлық  сервистерді  бірыңғай 

желіге  біріктіреді,  оқушыларға,  педагогтар  мен  білім  беру  басқармасының 

органдарына  онлайн-режимінде  қарым-қатынасқа  түсу  және  ақпаратпен 

алмасуға мүмкіндік береді.  

 

 

 28 

Қолданылған дереккөздер тізімі  

 Назарбаев  Н.Ә.  Президенттің  2012  жылғы  27  қаңтардағы  «Әлеуметтік-

экономикалық жаңғырту- Қазақстан дамуының басты бағыты» Жолдауы.  

Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.  

3  2015-


2016  ж.ж.  оқу  жылындағы  Қазақстан  Республикасының  жалпы 

білім  беретін  ұйымдарында  ғылым  негіздерін  оқыту  ерекшеліктері  туралы. 

Әдістемелік-ұсыным  хат.  –  Астана:  Ы.  Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  білім 

академиясы, 2015. – 232 б.  

Ахметова  Г.К.,  Семченко  А.А.,  Мухамбетжанова  С.Т.  және  т.б.  Білім беру  ұйымдарындағы  электрондық  оқыту  жүйесін  енгізу  әдістемесі. 

Әдістемелік құрал. - Алматы: РИПК СО, 2012. - 76 б.  

Оқытуды басқару жүйесінің (LMS) педагогикалық архитектурасы туралы. Алматы: «Ақпараттандырудың ұлттық орталығы» АҚ, 2011, - 22 б.  

 

 

Интернет-ресурстар   

http://www.nitec.kz – 

«Ақпараттандырудың ұлттық орталығы» АҚ сайты;  

http://nci.kz/ru/content/uchebno-metodicheskie-posobiya-po-ispolzovaniyu-

cifrovyh-obrazovatelnyh-resursov-v-uchebnom - 

сандық білім беру ресурстарының 

қолданылу әдістемесі;  

http://nci.kz/ru/content/rukovodstva-polzovateley-cifrovyh-obrazovatelnyh-

resursov-dlya-shkol-na-kazahskom-i-russkom  - 

сандық білім беру ресурстарының 

пайдаланушылар басшылығы;  

http://nci.kz/ru/content/monitoring-aprobacii-cifrovyh-obrazovatelnyh-resursov 

сандық білім беру ресурстарын апробациялау мониторингісі http://e.edu.kz/98 - 

білім беру порталы 

http://www.wikipedia.org/ - 

Википедия.  

 

 

 29 

1-

қосымша  

СБР ЭЛЕМЕНТТЕРІ  

 

 Теориялық материалды түсіндіру терезесі  

 

 30 

1-

қосымшанің жалғасы  

 

 

  

Дұрыстығын тексерумен бірге тәжірибелік тапсырмаларды шешу терезесі  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

31 


1-

қосымшанің жалғасы  

 

 

  

Дұрыстығын тексерумен бірге тестілеу терезесі  

 

 

 32 

Содержание  

 

  

Введение ..............................................................................................  34 

Методические особенности использования цифровых ресурсов по учебным предметам общеобразовательной школы ................... 

 

35 Методические рекомендации по использованию ЦОР в процессе 

обучения предметам естественно-математического цикла ........... 

 

47 Методические рекомендации по использованию ЦОР в процессе 

обучения предметам общественно-гуманитарного цикла ............. 

 

55  

Заключение .........................................................................................  58 

 

Глоссарий ............................................................................................  59  

Список использованных источников ...............................................  60 

 

Приложение ........................................................................................  61  

 

 33 

Введение  

 

В  современном  мире  объективная  информация  о  национальном 

благосостоянии  страны  и  уровне  её  конкурентоспособности  определяются 

через  показатели  интеллектуального  потенциала  человеческого  капитала.  Для 

достижения  высокого  уровня  конкурентоспособности  чрезвычайно  важным 

фактором  в  мировой  практике  является  способность  нации  поддерживать 

систему современного и эффективного образования.  

В  ежегодном  Послании  Президента  Казахстана  «Социально-

экономическая  модернизация  -  главный  вектор  развития  Казахстана»  от  27 

января  2012  года  важное  место  занимают  вопросы,  связанные  с 

совершенствованием  системы  образования  и  науки  -  это  качественный  рост 

человеческого  капитала  в  Казахстане.  Н.А.  Назарбаев  отметил,  что  в  ходе 

модернизации  системы  образования  нам  важно  осуществить  такие  меры,  как 

внедрение в процесс обучения современных методик и технологий, повышение 

качества  педагогического 

состава, 

усиление 

стандартов 

базового 

педагогического  образования,  усиление  требований  к  повышению 

квалификации преподавателей школ и ВУЗов.  

В  Государственной  программе  развития  образования  Республики 

Казахстан  на  2011-2020  годы  перед  системой  образования  поставлена  задача 

обеспечения  равного  доступа  всех  участников  образовательного  процесса  к 

лучшим  образовательным  ресурсам  и  технологиям,  через  использование  в 

организациях  образования  системы  электронного  обучения  (СЭО).  Решение 

поставленной  задачи  повысит  качество  обучения,  эффективность  управления 

образованием,  информационную  интеграцию  с  внешней  средой.  Цифровые 

образовательные  ресурсы  (далее  -  ЦОР)  являются  одним  из  ключевых 

компонентов системы электронного обучения, поскольку отражают содержание 

образования, без которого не может быть обучения.  

В  этой  связи,  одной  из  актуальных  задач,  которая  стоит  сегодня  перед 

педагогическим сообществом в рамках реализации данной программы, является 

активное  использование  в  учебном  процессе  ЦОРов  нового  поколения  для 

обеспечения  высокого  качества  образования,  повышению  его  доступности  и 

эффективности.  

 

 

 34 Методические  особенности  использования  цифровых  ресурсов  по 

учебным предметам общеобразовательной школы  

 

Цифровые  образовательные  ресурсы  представляют  собой  комплекс, 

включающий  в  себя  элементы  мультимедийного  объяснения  материала, 

интерактивные задания для выполнения, виртуальные лаборатории и тестовые 

вопросы  для  оценки  знаний  обучающихся.  Структура  ЦОРов  позволяет 

учителю  использовать  их  при  организации  обучения,  исходя  из  конкретных 

дидактических  задач  каждого  типа  или  этапа  урока:  при  объяснении  нового 

материала,  закреплении  материала  и  оценке  его  усвоения,  а  обучающимся,  в 

случае необходимости, самостоятельно изучать, выполнять и оценивать себя.  

Анимационное  представление  теоретического  материала через  наглядные 

зрительные образы и озвучивание, обеспечивает воздействие на разные органы 

чувств, что способствует образному восприятию, осознанию и более глубокому 

запоминанию  материала,  повышению  интереса  к  предмету.  Обучающиеся, 

просматривая  демонстрационные  анимации  и  видеоклипы,  видят  процессы  и 

явления, недоступные к показу в школьном кабинете, могут проникнуть в суть 

происходящих явлений. Педагогические приемы объяснения нового материала 

с  использованием  анимационных  демонстраций  и  видеороликов  на  уроках 

могут  быть  следующими:  создание  проблемных  ситуаций;  сравнение, 

сопоставление;  выделение  существенных  признаков  изучаемого;  фиксация 

внимания  на  определенном  факте  или  явлении;  конспектирование  ключевых 

слов, терминов и понятий в тетрадь, ответы на вопросы учителя, поставленные 

перед просмотром; пересказ текста видеоролика; беседа с учащимися и т.д.  

Интерактивные  задания  предназначены  для  формирования  у  учащихся 

предметных  знаний,  умений  и  практических  навыков,  а  также  готовности  к 

решению  нестандартных  задач,  проблем  и  ситуаций  в  различных  сферах  их 

жизнедеятельности. Разнообразные виды заданий позволяют сместить акценты 

в обучении с усвоения знаний на формирование компетентностей по предмету, 

достичь  включенности  максимального  числа  школьников  в  максимально 

возможные  виды  деятельности.  Опыты  осуществляются  путем  операций  с 

виртуальными  объектами,  которыми  учащийся  управляет  с  помощью  мыши. 

Наблюдение  за  последовательными  трансформациями  объектов  (например, 

изменение  геометрической  фигуры,  формы,  цвета  веществ  и  т.д.)  позволяет 

учащимся  достичь  определенного  познавательного  результата.  Такая  работа 

позволяет познакомить учащихся с естественнонаучными опытами в ситуации, 

когда нет возможности для проведения таких опытов в реальности.  

В  ЦОР  включены  задания  на  решение  задач,  выполнение  упражнений, 

работу  с  картой,  установление  соответствий;  дополнение  предложений; 

составление  таблиц,  решение  кроссвордов,  ребусов  и  др.  Особое  значение 

имеет то, что в ЦОРах имеется большая база примеров, которые предлагаются 

школьнику  при  каждом  новом  открытии  методом  случайной  выборки.  Таким 

образом,  не  происходит  механического  запоминания  ответов  –  каждый  раз 

перед учеником ставится новая задача или дается новый пример.  

 

35 


За  счет  автоматизированного  тестирования  проводится  контроль  знаний 

обучающихся,  который  обеспечивает  объективность  оценки  учебных 

достижений.  Количество  контрольных вопросов  по  каждой  теме  колеблется  в 

зависимости  от  возрастных  особенностей  учащихся,  с  учетом  возможного 

времени для тестирования на каждом уроке.  

Важнейшим  компонентом  для  обучающихся  является  интерфейс  ЦОРа, 

который осуществляет доступ к контенту ЦОРа, связанному с блоками учебной 

информации  и  контрольно-измерительных  материалов,  обеспечивающих 

организацию индивидуальной образовательной траектории.  

Последовательное  развитие  ЦОРов  предполагает  включение  в  их  состав 

программных  средств  создания  или  обновления  его  контента,  предоставляя 

пользователям  специализированный  инструментарий  для  разработки 

стандартизированных электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). 

Примерами  подобных  средств  является  система  управления  контентом  (CMS

системы  электронного  обучения,  в  которой  предоставляется  возможность 

размещения  электронных  учебных  материалов  в  различных  форматах  и 

манипуляция  ими. Такая  система  включает  в себя интерфейс  с базой данных, 

аккумулирующей  образовательный  контент,  с  возможностью  поиска  по 

ключевым словам. Системы управления контентом особенно эффективны в тех 

случаях,  когда  над  созданием  курсов  работает  большое  число  учителей, 

которым  необходимо  использовать  одни  и  те  же  фрагменты  учебных 

материалов в различных курсах. Кроме того, к таким инструментам относятся 

программные  оболочки,  предназначенные  для  разработки  контента  к 

интерактивным доскам.  

В  рамках  реализации  национального  проекта  СЭО  создана 

информационная система электронного обучения (ИСЭО): портал организаций 

образования, Национальная образовательная база данных (НОБД), внутренний 

корпоративный  портал,  электронная  библиотека,  система  управления 

организацией  образования  и  другие  компоненты  электронного  обучения, 

которые доступны на сайте https://e.edu.kz.  

Электронная  библиотека  является  важным  компонентом  СЭО,  в  которой 

размещены разработанные в рамках проекта ЦОРы.  

По  данным  АО  «Национальные  информационные  технологии»  в  системе 

электронного обучения Национальным центром информатизации и ТОО «Bilim Media  Group

»  разработано  и  размещено  в  общем  доступе  14 551  цифровых 

образовательных  ресурсов  по  15  школьным  предметам  и  24  дисциплинам 

колледжей.  При  этом  образовательный  контент  по  8  общеобразовательным 

школьным предметам и 5 дисциплинам для колледжей, созданный в 2013 году, 

поддерживает  технологическую  кроссплатформенность  (формат  html5)  и 

позволяет  получать  доступ  пользователей  с  различных  устройств,  включая 

мобильные,  независимо  от  операционной  системы.  Материалы  разделены  по 

различным  классам,  предметам  и  темам,  и  каждый  ученик  может  без  труда 

найти  интересующую  тему.  Материалы  представлены  на  двух  языках  – 

государственном  и  русском,  1212  цифровых  образовательных  ресурсов  по  

5 школьным предметам также на английском языке.  

36 


Таким образом, в настоящее время в системе электронного обучения для 

общеобразовательных  школ  доступен  государственный  образовательный 

контент,  созданный  в  2011-2013  г.г.  по  предметам:  «Казахский  язык»  

для  2-11  классов,  «История  Казахстана»  для  5-11  классов,  «Математика»  для  

1-

6 классов, «Алгебра», «Геометрия», «Физика» для 7-11 классов, «Химия» для 8-

11  классов,  «Всемирная  история»,  «Английский  язык»,  «География», 

«Познание  мира»,  «Естествознание»,  «Казахская  литература»,  «Биология», 

«Информатика».  

В помощь учителям Национальным центром информатизации разработаны 

учебно-методические  пособия  по  использованию  ЦОР  и  руководство  для 

пользователей  ЦОР  по  предметам  (математика,  алгебра,  геометрия,  физика, 

химия).  

Методические  рекомендации  размещены  на  портале  МОН  РК 

(https://e.edu.kz/98

)  в  блоке  Нормативные  документы,  на  сайте  Национального 

центра  информатизации:  http://nci.kz,  ссылка  «Методика  использования 

цифровых  образовательных  ресурсов»  и  находятся  в  открытом  доступе,  цель 

которых ознакомить учителей с опытом использования ЦОР в образовательном 

процессе,  исходя  из  дидактических  задач  каждого  типа  или  этапа  урока. 

Педагоги могут заимствовать предлагаемые сценарии уроков полностью, либо 

использовать  их  частично,  встраивая  ЦОР  в  собственный  план  урока  на 

различных  этапах  урока.  Для  использования  ЦОРов  необходимо  войти  в 

систему  электронного  обучения,  для  это  в  адресной  строке  браузера  нужно 

набрать адрес системы https://e.edu.kz/ (рисунок 1).  

 

 

 Рисунок 1 – Главное окно СЭО  

 

Цифровые  образовательные  ресурсы  располагаются  в  Е-библиотеке. Страница  Е-Библиотеки  доступна  как  для  авторизованных,  так  и 

неавторизованных пользователей.  

37 


В случае входа в Е-Библиотеку авторизованного пользователя при нажатии 

вкладки  Е-библиотека  откроется  окно  авторизации,  в  котором  необходимо 

ввести Логин и Пароль, затем нажать на кнопку «Вход». В главном окне ЦОРы 

систематизируются как избранные и популярные  (рисунок 2).  При  входе  в  Е-

библиотеку  через  авторизацию  можно  скачать  ссылку  ЦОРа  (например,  для 

назначения  ЦОРов  в  домашнее  задание  ученику),  просмотреть  посещаемость 

данного ЦОРа, поставить рейтинг - оценить, оставить комментарий (рисунок 3).  

 

  

Рисунок 2 – Окно Е-Библиотеки (вход с авторизацией)  

 

 

 Рисунок 3 – Действия с ЦОР (вход с авторизацией)  

38 


В  случае  входа  в  Е-библиотеку  пользователя  без  авторизации,  ЦОРы 

систематизируются  только  в  Популярные  (рисунок  4)  и  такие  действия  как 

просмотр  посещений  данного  ЦОРа,  оценка  ЦОРа,  комментарии  к  ЦОРу 

(

рисунок 5) уже невозможны.   

 

 Рисунок 4 – Окно Е-Библиотеки (вход без авторизации)  

 

  

Рисунок 5 – Действия с ЦОРом (вход без авторизации)  

 

На главной странице Е-Библиотеки в поле Поиска, располагаются вкладки Рубрикатор, Расширенный поиск, Очистить (рисунок 1, 3). Отдельные ресурсы 

доступны прямо  из  главной  страницы.  Поиск  ЦОРов  можно осуществить при 

помощи рубрикатора материалов и в режиме расширенного поиска.  

39 


Для поиска материала с помощью Рубрикатора необходимо:  

1) Нажать на вкладку Рубрикатор, появится список ЦОРов;  

2)  Выбрать  искомый  ЦОР,  затем  если  опять  нажать  на  Рубрикатор, 

появится окно, в котором можно выбирать ЦОР в разрезе класса и языкового 

статуса ЦОР (рисунок 6).  

Поиск ЦОРа в режиме Расширенного поиска:  

1)  Нажать  на  запись  «Расширенный  поиск»,  на  экране  появится  окно 

расширенного поиска (рисунок 7);  

2)  Следующие  шаги  выполняются  по  выбору  пользователя  (для  поиска 

возможно одно из действий: по автору, по краткой информации, по ключевым 

словам, по названию материала, по поставщику;  

3)  Нажать  на  кнопку  «Поиск»,  на  экране  появится  список  учебных 

материалов, соответствующих критериям поиска.  

 

  

Рисунок 6 – Режим поиска «Рубрикатор»  

 

Рисунок 7 – Режим поиска «Расширенный поиск»  40 

При  загрузке  ЦОРов  некоторые  из  них  требуют  новую  версию  Java 

приложения, у которых нет сертификата (т. е. неподписанные приложения) или 

информации  об  имени  и  издателе,  по  умолчанию  блокируются  -  при  блоке 

всплывает  сообщение  «Application Blocked by  Security Settings»,  чтобы  обойти 

этот  момент  необходимо  прописать  адрес  ссылки  в  настройки  конфигурации 

Java

Необходимые действия:  

1) c

копировать ссылку https://e.edu.kz/ui/#/lcms/main в буфер обмена.  2) 

в панели управления запустить Java (Java Control Panel) (рисунок 7).  

3)  в  Java Control Panel  выбрать  вкладку  Security  (Безопасность),  метку 

Security Level 

нужно  опустить  на  нижний  уровень  и  нажать  кнопку  «Edit Site List» - 

редактирование сайтов (рисунок 8);  

4) 

В 

появившемся окне 

Exception Site List 

добавить https://e.edu.kz/ui/#/lcms/main 

из  буфера  обмена,  после  чего  нажать  «Ок» 

(

рисунок 9).   

 

 Рисунок 8 – Запуск Java (Java Control Panel) 

 

41  

 

Рисунок 9 – Запуск Java (Java Control Panel)   

 

 Рисунок 10 – Добавление ссылки на сайт  

 

После  добавления  https://e.edu.kz/ui/#/lcms/main,  Е-Библиотека  будет грузиться  быстрее  и  не  будет  Java  проверять  каждый  раз  ее  на  новые 

исключения и обновления.  

42 


Использование ЦОРов в учебном процессе обеспечивают:  

 мотивационно-целевой 

компонент 

электронного 

обучения

мультимедийная  озвученная  презентация;  игровая  озвученная  презентация; 

анимированная озвученная логико-структурная схема; интерактивные задания; 

автоматизированные опросники; игровые тесты;  

 содержательный  компонент  электронного  обучения:  мультимедийное 

объяснение  нового  материала;  учебный  видеофильм;  игровая  озвученная 

презентация;  анимированная  озвученная  логико-структурная  схема;  архивные 

документы;  фотоколлекции;  анимированные  карты;  статические  карты; 

звукозаписи,  озвученные  тексты;  анимированные  образцы  решения  задач  и 

видов разбора;  

 

 операционно-деятельностный  компонент  электронного  обучения: 

виртуальные  лабораторные  работы;  интерактивные  задания;  электронные 

задачники;  электронные  практикумы;  интерактивное  моделирование; 

электронный  словарь;  интерактивные  игры;  электронные  конструкторы; 

компьютерные измерители; анимированные интерактивные карты;  

  

оценочно-результативный 

компонент 

электронного 

обучения: 

тестирующие программы по темам уроков; по итогам четверти; по итогам года; 

по подготовке к промежуточному государственному контролю; по подготовке к 

единому национальному тестированию.  

ЦОРы,  обеспечивающие  мотивационно-целевой  компонент  электронного 

обучения, направлены на:  

 

восприятие  ясного  представления  целей  обучения  в  наглядном  и обозримом виде;  

 осмысление  целей  обучения  как  логико-структурной  совокупности 

локальных,  системных  и  функциональных  знаний;  логической  группировки 

существенных  и  несущественных  признаков  и  свойств  изучаемых  предметов, 

явлений и процессов;  

 

понимание  целей  обучения  путем  предоставления  звукового комментария;  

 обобщение  в  иерархизированной  блок-схеме  базовых  понятий  по 

предмету;  

 

закрепление понимания целей обучения, способствующее его переводу в долговременную память;  

 на  практическое  применение  целей  обучения  путем  творческого  его 

переосмысления и дополнения.  

ЦОРы,  обеспечивающие  содержательный  компонент  электронного 

обучения, направлены на:  

 

 восприятие учебно-познавательной информации, осознание учащимися 

ощущаемых  внешних  свойств,  качеств  и  признаков  познаваемых  предметов, 

явлений,  процессов;  включать  яркие  и  убедительные  примеры,  факты, 

доказывающие  правильность  выдвигаемых  положений,  представлений 

познаваемых предметов, явлений, процессов; обеспечивающих приемлемость и 

совершенство раскрытия содержания учебной информации;  

 

 осмысление  учебно-познавательной  информации  и  формирование 

43 


образных  представлений,  включающее  следующие  операции:  анализ 

воспринятых  свойств  и  признаков  изучаемых  предметов  и  явлений, 

зафиксированных  в  представлениях,  по  степени  их  важности  для  раскрытия 

сущности  этих  предметов  и  явлений,  постижение  сущности  (причин  и 

следствий) изучаемых предметов, явлений и процессов;  

 понимание  учебного  материала  и  активизацию  мыслительной 

деятельности  обучаемого:  сравнение  и  анализ  изучаемых  явлений 

сообщающего изложения с элементами проблемности, проблемного изложения 

(показательное и диалогическое проблемное изложение); создание правильных 

ярких образов изучаемого материала;  

 обобщение  учебной  информации:  вычленение  существенных  и 

несущественных  признаков  изучаемых  явлений;  рассуждение,  выдвижение 

гипотез и теоретические обобщения;  

 закрепление  изучаемого  материала  путем  переноса  изученных 

предметов, явлений и процессов в новых текстовых источниках, формирование 

функциональной  грамотности  –  умений  воспринимать  и  анализировать 

информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать  вероятностный 

характер многих реальных зависимостей;  

  

практику: приложимость абстрактных теоретических знаний к решению 

конкретных задач действительности.  

ЦОРы, 


обеспечивающие 

операционно-деятельностный 

компонент 

электронного обучения, направлены на:  

 

восприятие  условий  интерактивных  заданий  путем  точного  и  четкого формулирования  задачи,  сути  проблемы,  вопроса,  педагогических  установок, 

направленных  на  целенаправленное  формирование  у  учащихся  умения 

самостоятельно выполнять задания;  

 осмысление  способов  решения  задач,  выполнения  воспроизводящих, 

устных,  письменных,  тренировочных,  графических,  проблемно-поисковых 

упражнений;  проведения  проектных  и  творческих  заданий;  практических  и 

лабораторных  работ  на  основе  анимированных  образцов  их  выполнения, 

направленных  на  целенаправленное  формирование  у  учащихся  умения 

самостоятельно выполнять задания;  

 

понимание  учебной  информации  на  основе  включенности  в максимально  возможные  виды  деятельности  за  счет  разнообразия  форм 

заданий,  предоставляющих  возможность  контролируемых  тренировочных 

действий 

(

устных/ письменных 

упражнений; 

воспроизводящих, 

тренировочных, 

проектных, 

графических, 

проблемно-поисковых, 

эвристических,  исследовательских,  творческих  заданий;  практических  и 

лабораторных работ  и  др.),  ориентированных  на  мыслительную  деятельность, 

требующих конструирования ответа, а не просто механического запоминания;  

 

обобщение  способов  решения  задач,  типов  упражнений,  порядка проведения проектных и творческих заданий; алгоритма решения практических 

и  лабораторных  работ;  наличие  разнообразных  интерактивных  заданий, 

обеспечивающих формирование обобщения и систематизации знаний;  

 закрепление изучаемого материала, способствующее переводу знаний в 

44 


долговременную память и применению усвоенной учебной информации после 

некоторого перерыва в новой ситуации, «на новой основе», на новых примерах, 

на  собственных  примерах  изучаемых  явлений,  законов,  закономерностей, 

причинно-следственных зависимостей, разрешение посильных и значимых для 

них учебных проблем;  

 практику:  наличие  интерактивных  заданий  на  творческое  применение 

усвоенных знаний, умений и навыков в творческих проектах; в написании эссе; 

сочинений,  оценки  исторических  событий,  где  обучающийся  реализует  свои 

намерения, действует от своего лица и т.д.  

ЦОРы, 

обеспечивающие оценочно-результативный 

компонент 

электронного обучения, направлены на:  

 восприятие  тестирующих  программ,  обобщающих  тестов,  диктантов  с 

обоснованными 

педагогическими 

установками 

и 

инструкциями, обеспечивающими  независимый  контроль  и  оценку  учебных  достижений 

учащихся; показ результата, количества правильных и неправильных ответов;  

 

осмысление  сущности  тестирующих  программ  с  разными  видами контроля:  как  контрольно-корригирующих,  контрольно-предупреждающих, 

контрольно-стимулирующих  и  контрольно-обобщающих;  как  начального, 

промежуточного, итогового; как многоуровневых;  

 понимание своего уровня учебных достижений и определение пробелов;  

 обобщение  содержания  тестирующих  программ,  их  соответствия 

содержанию  учебного  материала  электронного  учебника  и  соответствия 

тестового материала оцениваемому уровню деятельности обучаемых;  

 закрепление изучаемого материала, способствующее переводу знаний в 

долговременную  память  на  основе  программирования  тестов  методом 

случайной выборки вопросов;  

 практику:  предлагает  абстрактные  теоретические  знания  к  решению 

конкретных задач действительности;  

 

информация  об  исполнении  заданий  учеником  запоминается  в  базе данных  (история  обучения).  Учитель  имеет  возможность  просматривать 

результаты выполнения заданий учениками.  

Среди  ЦОРов  общего  назначения  особое  место  занимают  Интернет-

ресурсы, которые становятся значимым источником новой информации и могут 

предоставить  эксклюзивный  материал  для  моделирования  уроков.  Учителя 

могут учитывать это в своей повседневной педагогической практике. Освоение 

Интернет-технологий стало в настоящее время одной из базовых компетенций 

учителя.  Интернет-ресурсы  являются  источником  и  организатором 

самообразования  учителя  и  учеников,  способствуют  профессиональной 

рефлексии  собственного  и  чужого  опыта,  развивают  у  учащихся  основные 

компетентности, необходимые ему на современном этапе развития общества.  

Эффективным  будет  использование  в  учебном  процессе  Интернет-

ресурсов:  

1.

 образовательных, созданных на базе вузов, компьютерных фирм с целью 

изучения  определенных  тем.  Например,  учителя  биологии,  химии,  физики, 

астрономии  могут  обращаться  на  занятиях  к  образовательным  ресурсам, 

45 


которые  на  современном  научном  уровне  представляют  интегрированные 

знания:  данные  космических  обсерваторий,  спутников,  анимация  физических, 

химических процессов, динамических компьютерных моделей и многое другое;  

2.

  

электронных  библиотек,  различных  энциклопедий,  текстов,  а  также 

самые  различные  ресурсы,  созданные  энтузиастами.  Например,  при 

использовании  групповой  формы  работы,  охватывается  большой  по  объему 

материал,  идет  оценивание,  анализ,  выделение  главного,  защита  своей  точки 

зрения;  

3.

 

цифровые  образовательные  ресурсы,  созданные  по  результатам проведенных  телекоммуникационных  проектов.  Например,  используются 

сайты,  сделанные  педагогами  и  их  учащимися.  Примером  такого  рода 

Интернет-ресурсов  могут  служить  сайты  Дистанционных  Обучающих 

Олимпиад, семинаров, тренингов;  

4.

 

сетевые  ресурсы,  которые  дают  возможность  при  представлении материала проследить взаимосвязи с помощью гипертекста. На такие ресурсы 

педагогам нужно обратить особое внимание, как на площадку для проведения 

проектов,  создание  простейших  ЦОРов  педагогами  и  учениками,  а  также 

использование  уже  готовых  материалов  многочисленных  энциклопедий, 

организованных в среде ресурса.  

Большое  разнообразие  социальных  сервисов  позволяет  каждому  учителю 

выбирать и использовать их с учетом особенностей участников проекта. 

Характер, целеполагание и качество профессиональных Интернет-ресурсов 

весьма  различны,  как  и  состав  представленных  в  них  материалов.  Поэтому 

педагогическая  наука,  с  одной  стороны,  находится  в  постоянном  поиске 

способов  адаптации  новых  мультимедиа  технологий  к  уже  имеющимся  в 

арсенале  учителя  методикам,  а  с  другой,  осуществляет  поиск  новых 

оригинальных способов вовлечения компьютерных технологий в урок.  

 

  

46 1   2   3   4


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал