Методические рекомендации по подготовке областного доклада о состоянии и развитии системы образования білім беру жүйесінің жағдайыжүктеу 10.05 Kb.

бет2/10
Дата13.02.2017
өлшемі10.05 Kb.
түріМетодические рекомендации
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

15 
-
 
мектеп  орналасқан  мөлтек  ауданда  баяндаманың  қысқаша  нұсқасы 
басылған және баяндаманың толық нұсқасы орналасқан интернет сайттың мекен 
– жайы көрсетілген  ақпарат парақтары, 
-
 
ашық  есік  күндері  шеңберінде  ата-аналарға  баяндаманы  стенділік  есеп 
түрінде ұсынуға болады. 
Кері байланыс алу
. Жыл сайын жарияланатын баяндаманы білім беру жүйесі 
қызметін сырттай бағалауды ұйымдастыруда қолдануға болады.  
Ол  үшін  баяндаманы  таныстырғаннан  кейін  баяндама  мазмұнындағы 
ақпараттарға  қызығушылық  танытқан  қоғамдастықтан  кері  байланысты 
алуды(пікір,  ұсыныс,  ой  және  баға)  қамтамасыз  етеді.  Осы  мақсаттарда  келесі 
қадамдарды жүзеге асыруға болады: 
-  баяндама  мәтінінде  ең  алдымен  баяндамадағы  білім  беру  жүйесінің  әртүрлі 
аспектілер  бойынша  сұрақтарды,  ескертулерді  және  ұсыныстарды  қайда,  кімге 
және  қандай  мекен-жай  бойынша  жіберетін  білім  беру  ұйымдарын 
(электрондықты қоса) көрсету қажет. 
-Баяндаманы  пайдаланушылардан  кері  байланыс  алу  бойынша  іс  шаралар 
жүйесін ұйымдастыру. 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 
5. Облыстағы білім беру жүйесінің жағдайы мен дамуын сипаттайтын индикаторлар тізімі 
5.1.Білім беру жүйесінің қызметі мен дамуындағы әлеуметтік- экономикалық және демографиялық жағдайлар 
 
№ 
Индикаторлар атауы 
Есептеу тәсілдері 
1  Облыстағы ауыл тұрғындарының үлесі, пайыздық қатынаста 
Ауыл  тұрғындарының  саны/Тұрғындардың  жалпы  саны 
*100 
2  Облыстағы қала тұрғындарының үлесі, пайыздық қатынаста 
Қала 
тұрғындарының 
саны/Тұрғындардың 
жалпы 
саны*100 
3  Жалпы  жұмыспен  қамтылған  тұрғындар  санынан,  білім  беру  деңгейлері 
бойынша  жұмыспен қамтылғандардың үлесі пайыздық  қатынаста 
Білім беру  деңгейлері  бойынша  жұмыспен қамтылғандар 
саны  /  Жұмыспен  қамтылған  тұрғындардың  жалпы 
саны*100 
4  Жұмыссыз  тұрғындардың жалпы санынан, білім беру деңгейлері бойынша  
жұмыссыздардың  үлесі пайыздық қатынаста 
Білім  беру  деңгейлері  бойынша    жұмыссыздар  саны  / 
Жұмыссыз тұрғындардың жалпы саны *100 
5  Өңір тұрғындарының жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнімі 
Жалпы өңірлік өнім/ Жыл ішіндегі  орташа тұрғындардың 
жалпы саны*100 
6  6-24  жас  аралығындағы    білім  берумен  қамтылған  тұрғындардың 
(қамтылғандардың жалпы көрсеткіші)  үлесі пайыздық  қатынаста 
Білім  берудің  барлық  деңгейлері  бойынша  білім  беру 
ұйымдарында  білім  алып  жатқан  оқушылар  (студенттер) 
саны  /    Типтік  6-24  жас  аралығындағы  тұрғындардың 
жалпы саны*100 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 
5.2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
№ 
Индикаторлар атауы 
Есептеу тәсілдері 
Білім берудің көлемі мен қолжетімділігі 

МДҰ жалпы санынан, мемлекеттік МДҰ пайыздық үлесі 
Мемлекеттік МДҰ саны / МДҰ жалпы саны*100 

МДҰ жалпы санынан, жеке меншік МДҰ пайыздық үлесі 
Жеке меншік МДҰ саны/ МДҰ жалпы саны*100 

Мектепке  дейінгі  білім  беру  ұйымдарының  жалпы  санынан 
мектепке дейінгі  шағын орталықтардың (мектепке дейінгі тұрақты 
ұйым+шағын орталық) пайыздық үлесі 
Мектепке  дейінгі  шағын  орталықтар  саны/  Мектепке  дейінгі 
білім беру ұйымдарының жалпы саны*100 

МДҰ  тәрбиленушілердің  жалпы  санынан,  Мемлекеттік  МДҰ 
тәрбеленушілердің пайыздық үлесі 
Мемлекеттік 
МДҰ 
тәрбеленушілер 
саны/ 
МДҰ 
тәрбиленушілердің жалпы саны*100 

МДҰ  тәрбиленушілердің  жалпы  санынан,  жеке  меншік  МДҰ 
тәрбеленушілердің пайыздық үлесі 
Жеке 
меншік 
МДҰ 
тәрбеленушілер 
саны/ 
МДҰ 
тәрбиленушілердің жалпы саны*100 

Мекепке 
дейінгі 
ұйымдарда 
(МДұ+шағын 
орталық)   
тәрбиеленушілердің  жалпы  санынан  МД  шағын  орталықтарда 
тәрбиеленушілердің пайыздық үлесі 
МД  шағын  орталықтарда  тәрбеленушілер  саны/  МДҰ 
тәрбиленушілердің жалпы саны*100 

Мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен қамтылғандардың пайызға 
шаққандағы  коэффиценті 
(МДҰ  балалар  саны+Мектептердегі  мектеп  алды  даярлықпен 
қамтылған  5-6  жастағы  балалар  саны-  жалпы  білім  беретін 
мектептердің  1сыныбының  бағдарламасымен  оқып  жатқан  МДҰ 
балалар  саны)  /  (типтік  1-6  жас  аралығындағы  балалар  саны-
жалпы  білім  беретін  мектептердің  бастауыш  сатысында  оқитын 
5-6 жастағы балалар саны)  жалпы саны * 100 

МДҰ  5-6  жастағы  балалардың  міндетті  МАД  қамтылуының 
пайыздық коэффиценті  
МДҰ міндетті МАД қамтылған балалар саны/ (типтік 5-6 жастағы 
тұрғындар  саны-  жалпы  білім  беретін  мектептердің  бастауыш 
сатысында оқитын 5-6 жастағы балалардың жалпы саны) * 100 

Жалпы  білім  беретін  мектептердегі  5-6  жастағы  балалардың 
міндетті МАД қамтылуының пайыздық коэффиценті 
Мектептердің МАД қамтылған 5-6 жастағы балалар саны/ (типтік 
5-6  жастағы  тұрғындар  саны-  жалпы  білім  беретін  мектептердің 
бастауыш  сатысында  оқитын  5-6  жастағы  балалардың  жалпы 
саны) * 100 
10  5-6  жастағы  балалардың  МАД  инклюзивті  білім  берумен  қамтылу 
коэффицентінің пайыздық үлесі 
Инклюзивті білім берумен қамтылған 5-6 жастағы балалар саны/ 
Типтік  5-6  жастағы  тұрғындар  саны-  Инклюзивті  білім  беру 
ұйымдарына баратын 5-6 жастағы балалардың жалпы саны*100 

 
18 
11  Инклюзивті  тәрбие  және  оқытумен  қамтылғандардың  жалпы 
санынан Мемлекеттік  МДҰ тәрбиеленушілердің пайыздық үлесі 
Мемлекеттік  МДҰ инклюзивті тәрбие және оқытумен қамтылған 
тәрбиеленушілер  саны/  Мемлекеттік  МДҰ  тәрбиеленушілердің 
жалпы саны *100 
12  МДҰ жалпы санынан  арнайы МДҰ пайыздық қатынастағы үлесі  
Арнайы МДҰ
 
саны / МДҰ жалпы саны*100
 
13  МДҰ  тәрбиеленушілердің  жалпы  санынан    санаториялық  МДҰ 
тәрбиеленушілердің пайыздық үлесі  
Санаториялық  МДҰ
 
баратын  балалар  саны/  Мемлекеттік  МДҰ 
тәрбиеленушілердің жалпы саны *100
 
14  Тәрбие  мен  оқыту  үш  тілде  жүргізілетін  МДҰ  жалпы  санынан 
мемлекеттік МДҰ пайыздық үлесі 
Тәрбие мен оқыту үш тілде жүргізілетін Мемлекеттік МДҰ саны/  
Мемлекеттік МДҰ жалпы саны *100 
 
Кадрлық қамтамасыз ету 
 

МДҰ  жоғары,    кәсіби  орта  білімі  бар  педагогикалық 
қызметкерлердің пайыздық үлесі 
МДҰ жоғары, кәсіби орта білімі бар педагогикалық қызметкерлер 
саны/ МДҰ педагогикалық қызметкерлердің жалпы саны*100 

Ауылдық жердегі тұрақты МДҰ белгілі бір деңгейдегі (жоғары,  
 кәсіби  орта)  білімі  бар  педагогикалық  қызметкерлердің  пайыздық 
үлесі 
Ауылдық  жердегі  тұрақты  МДҰ  белгілі  бір  деңгейдегі  (жоғары, 
кәсіби  орта)  білімі  бар  педагогикалық  қызметкерлер  саны/ 
Ауылдық жердегі тұрақты МДҰ педагогикалық қызметкерлердің 
жалпы саны 

МДҰ 5 жылға дейін, 5-10 жылға дейін, 11-15жылға дейін, 16 жыл 
және  жоғары  педагогикалық  еңбек  өтілі  бар  педагогикалық 
қызметкерлердің пайыздық үлесі 
МДҰ     5 жылға дейін, 5-10 жылға дейін, 11-15жылға дейін, 16 
жыл  және  жоғары  педагогикалық  еңбек  өтілі бар  педагогикалық 
қызметкерлер саны/ МДҰ педагогикалық қызметкерлердің жалпы 
саны*100 

МДҰ  жас  ерекшеліктеріне  байланысты  (30  жасқа  дейін,31-45жас, 
46-60  жас,  64  жастан  жоғары  )  педагогикалық  қызметкерлердің 
пайыздық үлесі 
МДҰ жас ерекшеліктеріне байланысты (30 жасқа дейін,31-45 жас, 
46-60  жас,  64  жастан  жоғары  )  педагогикалық  қызметкерлер 
саны/ МДҰ педагогикалық қызметкерлердің жалпы саны*100 

Жалпы  педагогтар  санынан  жоғары  және  бірінші  санаты  бар 
жоғары  кәсіби  маманданған  педагогикалық  қызметкерлердің 
пайыздық үлесі 
Жоғары  және  бірінші  санаты  бар  жоғары  кәсіби  маманданған 
педагогикалық  қызметкерлер  саны/  МДҰ  педагогикалық 
қызметкерлердің жалпы саны*100 

Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту  ұйымдарына  жаңадан  келген 
жас мамандар пайыздық үлесі 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарына жаңадан келген 
жас мамандар саны/МДҰ жас мамандардың жалпы саны*100 

МДҰ  педагогикалық  білімі  жоқ  педагогикалық  кадрлардың 
пайыздық үлесі 
МДҰ педагогикалық білімі жоқ педагогикалық кадрлардың саны/ 
МДҰ педагогикалық кадрлардың жалпы саны*100 

 
19 
 
           Қаржылық қамтамасыз ету 

Мемлекеттік  бюджеттен  (РБ+ЖБ)  мектепке  дейінгі  тәрбие 
мен оқытуға жұмсалған  шығындардың пайыздық үлесі  
Мемлекеттік  бюджеттен  мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқытуға 
жұмсалған  шығындар / Мемлекеттік бюджеттен  білім беру саласына 
жұмсалған барлық шығындар*100 

Жергілікті  бюджеттен  мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқытуға 
жұмсалған  шығындардың пайыздық үлесі  
Жергілікті бюджеттен мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға жұмсалған  
шығындар  /  Жергілікті  бюджеттен    білім  беру  саласына  жұмсалған 
барлық шығындар*100 
 

Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту  ұйымдарында  бір 
тәрбиеленушіге  бюджеттен жұмсалатын шығын көлемі, мың 
теңге 
Жергілікті  бюджет  МДТОҰ  шығындары  /    МДҰ  балалардың  жалпы 
саны*100 
 

Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту  ұйымдарында  бір 
тәрбиеленушіге  жұмсалатын  шығынның  жан  басына 
шаққандағы ЖӨӨ  қатынасы 
 
 
(Жергілікті бюджеттен МДТОҰ жұмсалатын шығын/ МДҰ балалардың 
жалпы саны)/ Жан басына шаққандағы ЖӨӨ 
 
   
Материалдық – техникалық қамтамасыз ету 

Типтік ғимараттарда орналасқан МДҰ пайыздық үлесі 
 
Типтік ғимараттарда орналасқан МДҰ саны / МДҰ жалпы саны *100 
 

Бейімделген ғимараттарда орналасқан МДҰ пайыздық үлесі 
 
Бейімделген ғимараттарда орналасқан МДҰ саны/ МДҰ жалпы саны * 
100 
 

Күрделі жөндеу қажет ететін МДҰ пайыздық үлесі 
Күрделі жөндеу қажет ететін МДҰ саны/  МДҰ жалпы саны *100 

Апатты жағдайдағы МДҰ пайыздық үлесі 
Апатты жағдайдағы МДҰ саны/ МДҰ жалпы саны *100 

Абаттандырудың  барлық  түрі  (яғни,  су  құбыры,  кәріз 
жүйесі, орталық жылыту жүйесі, электр энергиясымен) бар 
МДҰ пайыздық үлесі 
Абаттандырудың барлық түрі бар МДҰ саны , / МДҰ жалпы саны *100 

Салынған және пайдалануға берілген МДҰ пайыздық үлесі  Салынған және пайдалануға берілген МДҰ саны/ МДҰ жалпы саны*100 

Интерактивті жабдықтары бар МДҰ пайыздық үлесі  
Интерактивті жабдықтары бар МДҰ саны / МДҰ жалпы саны*100 

 
20 

ИНТЕРНЕТ желісіне қосылған МДҰ пайыздық үлесі 
 
ИНТЕРНЕТ желісіне қосылған МДҰ саны / МДҰ жалпы саны*100 

Спорт  залдары,  музыка  кабинеттері,  психолог,  логопед 
кабинеттері бар МДҰ пайыздық үлесі 
Спорт залдары, музыка кабинеттері, психолог, логопед кабинеттері бар 
МДҰ саны/ МДҰ жалпы саны *100 
 
Оқу- тәрбие үрдісін ұйымдастыру сапасы 

МДҰ топтарында тіл (қазақша, орысша, басқа тілде) 
ерекшеліктері бойынша тәрбиеленетін және  оқытылатын 
балалардың пайыздық үлесі 
 
МДҰ  топтарында  тіл  (қазақша,  орысша,  басқа  тілде)  ерекшеліктері 
бойынша  тәрбиеленетін  және    оқытылатын  балалардың  саны  /  МДҰ 
балалардың жалпы саны *100 
 

МДҰ тәрбиеленушілер мен педагогикалық қызметкерлердің 
арасалмағы, адам 
 
МДҰ  балалар  саны/  МДҰ  педагогикалық  қызметкерлердің  жалпы 
саны*100 
 

Қалалық жерлердегі МДҰ жоспарлы 100 орындық топтардың 
толымдылығы , адам 
 
Қалалық  жерлердегі  МДҰ балалар саны/ Қалалық жерлердегі МДҰ орын 
саны*100 
 

Ауылдық жерлердегі МДҰ жоспарлы 100 орындық топтардың 
толымдылығы , адам 
 
 
Ауылдық  жерлердегі  МДҰ  жоспарлы  100  орындық  топтардың 
толымдылығы , адам 
 
 
 
сти / Количество  мест ДОО в сельской местности * 100 

Тәуелсіз зерттеуге қатынасқан МДҰ пайыздық үлесі 
Тәуелсіз зерттеуге қатынасқан МДҰ саны/МДҰ жалпы саны*100 
 
 
5.3.Жалпы орта білім 
 
№ 
Индикаторлар атауы 
Есептеу тәсілдері 
 
Көлемі және қолжетімділігі 

Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердің  жалпы 
санынан  ауыл мектептерінің пайыздық үлесі 
Ауылдық  жерлердегі  жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептер  саны/ 
жалпы білімі беретін күндізгі мектептердің жалпы саны*100 
 

Жалпы  білімі  беретін  күндізгі  мектептердің  жалпы 
санынан  қала мектептерінің пайыздық үлесі 
 
Қалалық  жерлердегі  жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептер  саны/ 
жалпы білімі беретін күндізгі мектептердің жалпы саны*100 
Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердің  жалпы  санынан    қала 
мектептерінің пайыздық үлесі 

Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердің  жалпы 
санынан  мемлекеттік      жалпы  білімі  беретін  күндізгі 
мектептердің пайыздық үлесі 
 
 
Мемлекеттік   жалпы білім беретін күндізгі мектептер саны/ 
Жалпы білімі беретін күндізгі мектептердің жалпы саны*100 
 

 
21 

Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердің  жалпы 
санынан  жекеменшік      жалпы  білімі  беретін  күндізгі 
мектептердің пайыздық үлесі 
 
Доля  частных 
д н е в н ы х
  общеобразовательных  школ  из 
общей  численности дневных общеобразовательных школ, 
в процентном соотношении
 
Жекеменшік   жалпы білім беретін күндізгі мектептер саны/ 
Жалпы білім беретін күндізгі мектептердің жалпы саны*100 
 

Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердің  жалпы 
санынан,  шағын  жинақты  мектептердің  (арнайы  түзету 
мектептерін қоспағанда) пайыздық үлесі 
 
Шағын  жинақты  мектептер  саны/  Жалпы  білім  беретін  күндізгі 
мектептердің(арнайы түзету мектептерін қоспағанда) жалпы саны*100 
 

Шағын  жинақты  мектептердің  жалпы  санынан,  шағын 
жинақты бастауыш мектептердің пайыздық үлесі 
 
Шағын  жинақты  бастауыш  мектептер  саны  /Шағын  жинақты 
мектептердің жалпы саны*100 
 

Шағын  жинақты  мектептердің  жалпы  санынан,  шағын 
жинақты негізгі мектептердің пайыздық үлесі 
 
 
Шағын жинақты негізгі мектептер саны /Шағын жинақты мектептердің 
жалпы саны*100 
 

Шағын  жинақты  мектептердің  жалпы  санынан  шағын 
жинақты  орта  мектептердің пайыздық үлесі 
 
 
Шағын  жинақты  орта  мектептер  саны  /Шағын  жинақты  мектептердің 
жалпы саны*100 
 

Жалпы  білім  беретін  мектептердің  (арнайы  түзету 
мектептерін қоспағанда) жалпы санынан, гимназия, лицей,  
пәндерді  тереңдетіп  оқытатын  мектептердің  пайыздық 
үлесі 
 
 
Гимназия , лицей,  пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер саны / 
Жалпы білім беретін мектептердің (арнайы түзету мектептерін қоспай) 
жалпы саны *100 
 
10 
Жалпы  білім  беретін  күндізгі  ауыл  мектептерінің(арнайы 
түзету  мектептерін  қоспай)  жалпы  санынан,        гимназия, 
лицей,    пәндерді  тереңдетіп  оқытатын  ауыл  мектептердің 
пайыздық үлесі 
 
Гимназия  ,  лицей,    пәндерді  тереңдетіп  оқытатын  ауыл  мектептерінің 
саны/Жалпы  білім  беретін  күндізгі  ауыл  мектептердің  (арнайы  түзету 
мектептерін қоспай) жалпы саны*100 
 
11 
Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердегі  (арнайы 
түзету  мектептерін  қоспай)  гимназиялық  және  лицей 
сыныптарының
 
пайыздық үлесі 
 
Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердегі  гимназиялық  және  лицей 
сыныптарының  саны/  Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердегі 
сыныптардың жалпы саны *100 
 
12 
Жалпы білім беретін күндізгі мектептердегі оқушылардың 
жалпы  санынан  ауыл  мектептеріндегі  оқушылардың 
пайыздық үлесі 
 
Ауылдық  жерлердегі  жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердегі 
оқушылардың жалпы саны/ Жалпы білім беретін күндізгі мектептердегі 
оқушылардың жалпы саны *100 
 
13 
Жалпы білім беретін күндізгі мектептердегі оқушылардың 
жалпы  санынан  қала  мектептеріндегі  оқушылардың 
пайыздық үлесі 
 
Доля  учащихся  городских  школ  из  общей  численности 
учащихся 
д н е в н ы х  
общеобразовательных  школ,  в 
процентном  соотношении 
Қалалық  жерлердегі  жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердегі 
оқушылардың жалпы саны/ Жалпы білім беретін күндізгі мектептердегі 
оқушылардың жалпы саны *100 
 
Численность учащихся дневных общеобразовательных школ, находя- 
щихся   в городской  местности / Численность учащихся дневных  об- 
щеобразовательных школ * 100 
14 
Жалпы білім беретін күндізгі мектептердегі оқушылардың 
жалпы  санынан  мемлекеттік  жалпы  білім  беретін 
мектептердегі оқушылардың пайыздық үлесі 
 
Мемлекеттік  жалпы  білім  беретін  мектептердегі  оқушылар  саны  / 
Жалпы білім беретін күндізгі мектептердегі оқушылардың жалпы саны 
*100 
 
 

 
22 
15 
Жалпы білім беретін күндізгі мектептердегі оқушылардың 
жалпы  санынан  жекеменшік  жалпы  білім  беретін 
мектептердегі оқушылардың пайыздық үлесі 
 
 
 
Жекеменшік  жалпы  білім  беретін  мектептердегі  оқушылар  саны  /  
Жалпы білім беретін күндізгі мектептердегі оқушылардың жалпы саны 
*100 
 
16 
Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердегі  (арнайы 
түзету  мектептерін  қоспай)оқушылардың  жалпы  санынан 
шағын  жинақты  мектептердегі  оқушылардың  пайыздық 
үлесі 
 
 
ШЖМ  оқушылар  саны  /  Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердегі 
оқушылардың жалпы саны *100 
 
 
17 
Шағын  жинақты  мектептердегі  оқушылардың  жалпы 
санынан,  шағын  жинақты  бастауыш  мектептердегі 
оқушылардың пайыздық үлесі 
 
 
Шағын  жинақты  бастауыш  мектептердегі  оқушылар  саны  /    ШЖМ 
оқушылардың жалпы саны*100 
 
18 
Шағын  жинақты  мектептердегі  оқушылардың  жалпы 
санынан, 
шағын 
жинақты 
негізгі 
мектептердегі 
оқушылардың пайыздық үлесі 
 
Шағын  жинақты  негізгі  мектептердегі  оқушылар  саны  /    ШЖМ 
оқушылардың жалпы саны*100 
 
19 
Шағын  жинақты  мектептердегі  оқушылардың  жалпы 
санынан, 
шағын 
жинақты 
орта 
мектептердегі 
оқушылардың пайыздық үлесі 
 
 
Шағын  жинақты  орта  мектептердегі  оқушылар  саны  /    ШЖМ 
оқушылардың жалпы саны*100 
 
20 
Арнайы  түзету  ұйымдарынсыз  бір  тілде  (қазақ, 
орыс,басқа)  оқытатын  жалпы  білім  беретін  мектептердің 
пайыздық үлесі 
 
Бір тілде (қазақ, орыс,басқа) оқытатын жалпы білім беретін мектептер 
саны /Жалпы білім беретін мектептердің жалпы  саны *100 
 
21 
Бірнеше  тілде  оқытатын  (аралас  мектеп)  жалпы  білім 
беретін  (арнайы  түзету  мектептерін  қоспай)  мектептердің 
пайыздық үлесі 
 
Бірнеше тілде оқытатын (аралас мектеп) мектептер саны/ Жалпы білім 
беретін күндізгі мектептер саны *100 
 
 
22 
Дарынды  балаларға  арналған  білім  беру  ұйымдарының 
(арнайы түзету мектептерін қоспай) пайыздық үлесі 
 
Дарынды  балаларға  арналған  білім  беру  ұйымдарының  саны  /  Жалпы 
білім беретін күндізгі мектептер саны *100 
 
 
23 
Оқушылардың  жалпы  санынан  үйден  жеке  оқитын 
оқушылардың  (арнайы  түзету  мектептерінің  оқушыларын 
қоспай) пайыздық үлесі 
 
Үйден жеке оқитын оқушылардың саны/ Жалпы білім беретін күндізгі 
мектептегі оқушылар саны *100 
 
 
24 
Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердегі  оқушылар 
санынан  экстернат  түрінде  оқитын  оқушылардың 
пайыздық үлесі 
 
Экстернат  түрінде  оқитын  оқушылар  саны/  Жалпы  білім  беретін 
күндізгі мектептегі оқушылар саны *100 
 
 

 
23 
25 
Мектебі  жоқ  елді  мекендерде  тұратын  мектеп  жасындағы 
балалардың пайыздық үлесі 
 
Мектебі  жоқ  елді  мекендерде  тұратын  мектеп  жасындағы  балалар 
саны/ 
Типті  7-17 жас  аралығындағы тұрғындардың саны*100 
26 
Жалпы    білім  беретін  мектептердегі  жалпы  орта  білімнің 
жоғарғы сатысын қамту коэффицентінің пайыздық үлесі 
 
Жалпы    білім  беретін  күндізгі  мектептердегі  10-11  (12)  сынып 
оқушыларының  саны/  Типті  16-17  жас    аралығындағы  тұрғындар 
саны*100 
 
27 
ТжКБ  беру ұйымдарындағы жалпы орта білімнің жоғары 
сатысын қамту коэффицентінің пайыздық үлесі  
 
Ағымдағы жылы 9 сыныпты бітіріп Негізгі  орта білім негізінде ТжКБ  
беру  ұйымдарына  оқуға  түскен  түлектер  саны/  Типті    16-17  жастағы 
тұрғындардың жалпы  саны*100 
 
 
 
 
 
 
 
28 
Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердегі  (арнайы 
түзету мектептерін қоспай) оқушылардың жалпы санынан 
жаратылыстану-математикалық 
бағыттағы 
пәндерді 
ағылшын тілінде оқитын оқушылардың пайыздық үлесі 
 
Жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  пәндерді  ағылшын  тілінде 
оқитын  оқушылардың  саны/  Жалпы  білім  беретін  күндізгі 
мектептердегі оқушылардың жалпы саны*100 
29 
Жалпы білім беретін күндізгі мектептердің (арнайы түзету 
мектептерді  қоспай)жалпы  санынан  инклюзивті  білім 
беруге жағдай жасаған мектептердің пайыздық үлесі 
 
 
Инклюзивті  білім  беруге  жағдай  жасаған  мектептер/  Жалпы  білім 
беретін  күндізгі  мектептердің    (арнайы  түзету  мектептерді  қоспай) 
жалпы саны*100 
 
 
30 
Даму  мүмкіндігі  шектеулі  балалардың  жалпы  санынан 
инклюзивтік  білім  берумен  қамтылған  балалардың 
пайыздық үлесі 
 
 
Инклюзивті  білім  берумен  қамтылған  балалар  саны/  Жалпы  білім 
беретін күндізгі мектептердегі оқушылардың жалпы саны *100 
 
31 
«Назарбаев  Зияткерлік  мектебі»  мамандандырылған  білім 
беру ұйымдарының саны 
  
 
32 
Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептерде  білім 
алушылардың  жалпы  санынан  спорттық  секцияларына 
баратындардың пайыздық үлесі 
 
Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептердің  спорттық  секцияларына 
баратын  оқушылар    саны/Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептерде 
білім алушылардың жалпы саны *100 
33 
Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептерде  білім 
алушылардың жалпы санынан, балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінде білім алушылардың пайыздық үлесі
 
 
 
Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептерде  білім  алушылардың  жалпы 
санынан балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде білім алушылар 
саны/  Жалпы  білім  беретін  күндізгі  мектептерде  білім  алушылардың 
жалпы саны *100 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал