ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніPdf көрінісі
бет15/15
Дата15.03.2017
өлшемі1,7 Mb.
#9731
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Бақылау сұрақтары:
 
 1. 
Жылулық сәуле шығарғыштық дегеніміз не? 
 2. 
Дененің сәуле шығарғыштық қабілеті дегеніміз не? 
 3. 
Дененің жұту және шығылдыру қабілеті дегеніміз не? 
 4. 
сәулешығару қабілетінің дененің теапературасы мен толқын 
ұзындығына тәуелділігі қандай? 
 5. 
Абсолют қара денеге қандай денелер жатады? 
 6. 
Кирхгоф. Стефан-Больцман, Вин I, II заңдарын түсіндіріңдер. 
 7. 
Стефан-Больцман, Вин тұрақты сандарының физикалық мәнін 
айтындар. 
 
Пайдаланған әдебиеттер: 
1.  Абдулаев Ж. Физика курсы, Алматы: Білім, 1994. 251-257- б. 
2.  Зисман Г.А. Тодес С.М. Курс общей физики. Т.З. М.: Наука, 1972. 302-б. 
3.  Трофимова Т.И. Курс физики, М.: Высш. шк. 1985. 292-295- б. 
 
 
 
 
 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары: 
 
1.  Жылулық сәуле шығарудың негізгі сипаттары. 
2.  Оптикалық пирометрия және олардың түрлері. 
3.  Релей-Джинс және Планктың қара денелердің энергиялық 
жарқырауының спектрлік тығыздығын анықтау өрнектерінің ерекшеліктері. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 студенттердің оқытушымен дербес жұмысының тақырыптамалық жоспары 
 
СӨДЖ 
тақырыбының 
аталуы 
Сабақтың 
мақсаты 
Сабақтың 
өткізу түрі 
Тапсырманың 
мазмұны 
Ұсынылатын 
әдебиеттер 
2-семестр 
1.Материалды 
нүктенің 
және 
қатты 
дененің 
ілгерлемелі 
қозғалысының 
динамикасы 
Берілген 
тақырып 
бойынша білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(3.10, 3.11, 
3.16, 3.28, 
3.30, 3.40, 
3.41) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
[55-62 бет] 
2.Қозғалмайтын ось 
төңірегінде 
айналмалы 
қозғалған    қатты 
дененің 
динамикасы 
Берілген 
тақырып 
бойынша білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(12.10, 12.16, 
12.17, 12.31, 
12.40, 12.41, 
12.48, 12.50, 
12.60) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[224-236 бет]
3. 
Механикалық 
тербелістер 
мен  
толқындар 
Берілген 
тақырып 
бойынша білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(12.10, 12.16, 
12.17, 12.31, 
12.40, 12.41, 
12.48, 12.50, 
12.60) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[224-236 бет]
4. 
Газдардың 
молекула-
кинетикалық 
теориясы 
Берілген 
тақырып 
бойынша білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(5.25, 5.50, 
5.52, 5.53, 
5.93, 5.95, 
5.135, 5.140 ) 
Ә8  есептерін 
талдау 
 
[77-94 бет] 
5.Термодинамика 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(5.159, 5.173, 
5.174, 5.179, 
5.182, 5.197, 
5.198, 5.216, 
5.226) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[94-108 бет] 
6.Электростатика 
Берілген 
Тестілер (9.9, 9.13, 
[142-162 
бет]

 
тақырып 
бойынша білімді 
тереңдету 
 9.18, 
9.44, 
9.54, 9.65, 
9.74, 9.108, 
9.118) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
7.Тұрақты 
электр 
тоғы 
Берілген 
тақырып 
бойынша білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(10.12;10.77; 
10.78; 10.88; 
10.74; 10.63; 
10.115) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[167-192 бет]
8. 
Қорытынды 
сабақ. 
АМБ 
тесттерімен жұмыс. 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
 
 
3-семестр 
СӨДЖ 
тақырыбының 
аталуы 
Сабақтың 
мақсаты 
Сабақтың 
өткізу түрі 
Тапсырманың 
мазмұны 
Ұсынылатын 
әдебиеттер 
1. Магнит өрісі 
Берілген 
тақырып 
бойынша  білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(№ 11.8; 
11.15; 11.20; 
11.28; 11.69.) 
Ә8 
[193-213 бет]
2.Электромагниттік 
индукция 
заттардағы  магнит 
өрісі 
Берілген 
тақырып 
бойынша  білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(№ 11.90; 
11.94; 11.99; 
11.112.) Ә8 
[212-218 бет]
3.Электромагниттік 
тербеліс 
пен 
толқындар. 
Геометриялық 
оптика 
және 
фотоөлшеу 
Берілген 
тақырып 
бойынша  білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(№ 12.3; 
12.17; 12.39; 
12.48; 12.68.) 
Ә8 
 
[224-236 бет]
4.Толқындық 
оптика 
Берілген 
тақырып 
бойынша  білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(№ 16.32; 
16.44; 16.47; 
16.52; 16.63) 
Ә8 
[264-276 бет]
5. Кванттық оптика  Берілген 
тақырып 
бойынша  білімді 
Тестілер 
 
(№ 18.1; 18.8; 
18.12; 18.17; 
18.20; 18.22.) 
[280-284 бет]

тереңдету 
Ә8 
6.  Радиоактивтілік. 
Ядролық 
реакциялар 
Берілген 
тақырып 
бойынша  білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(№ 22.6; 
22.12; 22.18; 
22.20; 22.22;) 
Ә8 
[308-311 бет]
7.Элементар 
бөлшектердің 
түрлері 
Берілген 
тақырып 
бойынша  білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(№ 23.3; 
23.15; 23.22; 
23.26; 23.28;) 
Ә8 
[315-319 бет]
8. 
Қорытынды 
сабақ. 
АМБ 
тесттерімен жұмыс. 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша  білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
 
 
 
7.  Межелік  бақылау  және  қорытынды  аттестация  кезеңінде 
студенттердің білімдерін бақылауға арналған материалдар. 
 
7.1 Пән бойынша жазба жұмыстарының тақырыптамасы. 
Бақылау жұмысының тақырыбы. 
1. 
Геометриялық оптика және фотометрия 
2. 
Жарықтың затпен өзара әсерлесуі. Поляризация 
3. 
Интерференция 
4. 
Дифракция 
5. 
Кванттық механикадағы сутегі атомы. 
6. 
Атом ядросы физикасының элементтері 
7. 
Микробөлшектердің  толқындық  қасиеттері.  Де  Бройль  толқыны  және 
оның қасиеттері. Тұрғылықты күйдегі Шредингер теңдеуі 
8. 
Кванттық оптика 
)  
7.2 Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар (тест тапсырмалары) 
Геометриялық және толқындық оптика 
Геометриялық оптика және фотометрия 
1. 
Сыну көрсеткішінің физикалық мәні неде? 
2. 
Абсолюттік  және  салыстырмалы  сыну  көрсеткіштерінің  өзара 
байланысының өрнегі 
3. 
Толық ішкі шағылу  қандай жағдайда болуы мүмкін? 
4. 
Жарықтың толық ішкі шағылуының шекті бұрышының шартын жаз 
5. 
Егер  ортаның  абсолют  сыну  көрсеткіші 1,5 болса,  онда  бұл  ортадағы 
жарық жылдамдығы қандай? 
6. 
Жарықтың  оптикалық  және  геометриялық  жол  ұзыныдығы  дегеніміз 
не және олар бір-бірімен қалай байланысты? 
7. 
Жарықтану және жарық көзінің ашықтығы (яркость) дегеніміз не? 
8. 
Ламберт заңын жазып, тұжырымын айтыңыз 

9. 
Ауадан  шыны  табақшаға 60°-пен  түскен  жарық  оның  екінші  бетінен 
шағылғанда толық ішкі шағылу бола ма? Шыны үшін сыну көрсеткіші 1,5. 
10.    Квадрат  салдың  алдына  қойылған  нүктелік  жарық  көзінің  сәулесі 
ұзындығы 4 м  салдың  шетінен  су  бетіндегі  кеңістікке  шығып  кетпеу  үшін 
оны қандай тереңдікке орналастыру  қажет. Судың сыну көрсеткіші 1,33. 
11.  Тереңдігі 2,0 метр судың түбіне ұзындығы қағылған бағананың 0,75 м 
судан  сыртқы  шығып  тұр.  Егер  күннің  горизонттан  биіктігі 45° болса, 
бағананың  су  бетіндегі  және  су  астындағы  көлеңкелерінің  ұзындығын 
анықта. 
12.  Кейбір  зат  үшін  толық  ішкі  шағылудың  шекті  бұрышы 45°. Осы  зат 
үшін толық поляризация бұрышы қандай? 
13.  Жарық күші 200 Кд электр шамы 45° бұрышпен жұмыс столына түседі. 
Столдың жарықтануы Е = 141 лк болса, лампа столдан қандай қашықтықта 
тұр? 
Жарықтың затпен өзара әсерлесуі. Поляризация 
1. 
Жарық дисперсиясы дегеніміз не? 
2. 
Аномальды дисперсияның қалыпты дисперсиядан айырмасы қандай? 
3. 
Жарық  толқынының  көлденең  толқын  екенін  оның  поляризация 
құбылысы арқылы қалай дәлелденеді? 
4. 
Қандай жарық жазық поляризацияланған делінеді? 
5. 
Малюс  заңын  тұжырымда,  формуласын  жаз,  және  оған  енетін 
физикалық шамалардын атын ата 
6. 
Поляризатордан  өткен  жарық  қарқындылығы  мен  түскен  сәуленің 
поляризация 
жазықтығы 
мен 
поляризатордың 
жарықты 
өткізу 
жазықтығының  арасындағы  бұрыштың  косинусының  квадратына (cos

α) 
тәуелділік графигін сыз 
7. 
Поляризаторға  жазық  поляризацияланған  сәуле  түседі.  Неге 
поляризаторды 
сәуле 
төңірегінде 
айналдырғанда 
өткен 
сәуленің 
қарқындылығы төмендейді? 
8. 
Қай  жағдайда  анизатропты  кристалдан  сәуле  өткенде  оның  қосарлану 
байқалмайды? 
9. 
Брюстер заңының формуласын жазып тұжырымдаңыз. Суретпен сәуле 
жолдарын көрсетіңіз. 
10.  Сәуленің  поляризация  жазықтығының  қандай  орналасуында  екі 
диэлектриктің  шекарасына  Брюстер  бұрышымен  түскен  сәуленің  шағылуы 
болмайды? 
Интерференция 
1. 
Интерференция дегеніміз не ? 
2.  Қарқындылығы  бірдей  екі  толқынның  максимум  интерференциясы 
кезіндегі қарқындылығы 4 есе ұлғаятынын дәлелде. 
3.Когерентті толқындар дегеніміз не? 
4. 
Жарық толқындары неге электромагниттік деп аталады?  
5. 
Неге екі табиғи жарық кездесіп беттескенде интерференция болмайды? 

6. 
Жұқа 
пленкадан 
өткен 
және 
шағылған 
сәулелердің 
интерференцияларын 
бақылаған 
кезде 
олардың 
максимумы 
мен 
минимумының орнының неліктен ауысып көрінетінін түсіндір. 
7. 
Неге көбелектің қанаттарының түсі құбылып тұрады? 
8. 
Екі  когерентті  жарық  көзі  (λ=600  нм ) интерференция  картинасын 
береді.  Біреуінен  шыққан  жарық  жолына  қалыңдығы d = 3 мкм (n = 1,6) 
шыны  пластинка  қояды.  Интерференция  картинасы  қанша  жолаққа 
ығысады? 
9. 
Неге  компьютер  дискілері  жарық  түскенде  түрлі - түсті  сәулелер 
құбылады? 
Дифракция 
1. 
Гюйгенс-Френель принципінің тұжырымын жазыңыз. 
2. 
Гюйгенс принципінің көмегімен жарықтың жолындағы бөгетің көлеңке 
жағына өтуін түсіндіріңіз. 
3. 
Дифракция дегеніміз не. Оған мысал келтіріңіз. 
4. 
Френель  дифракциясы  мен  Фраунгофер  дифракциясына  анықтама 
беріңіз. 
5. 
Дифракциялық тордың ажырата алу қабілеті дегеніміз не? 
6. 
Жарық  толқындарының  жол  айырымы  мен  фазалар  айырымының 
арасындағы байланыс қандай? 
7. 
Дифракциялық тордың периоды дегеніміз не? 
8. 
Өзіне  түскен  сәуленің  поляризация  жазықтығын  бұратын  затты  қалай 
атайды? 
9. 
Егер  дифракция  торының  периоды 3,6 мкм  болса,  дифракцияның 3-
ретінде қандай толқын ұзындығы байқалады? 
10.  Дифракция  торының  штрихтарының  арақашықтығы d = 4 мкм.  Торға 
толқын  ұзындығы  λ = 0,6 мкм  сәуле  тік  келіп  түседі.  Тордың 
максимумдарының ең көп реттік санын анықтандар. 
11.  Когерентті  жарық  көздерінің  кезіккенде  максимумдардың  пайда 
болуының шартын жол айырымдары арқылы көрсет. 
12.  Когерентті жарық көздері кезіккенде минимум болуының шартын жол 
айырымдары арқылы көрсет. 
13.  Саңылауға  толқын  ұзындығы  λ  монохроматты  жарық  сәулелері 
параллель  келіп  түседі.  Саңылаудың  ені 6 λ  болса,  спектрдің  үшінші 
минимумы қандай бұрышпен көрінеді? 
14.  Вульф-Бреггтердің кристалл заттар үшін формуласын жаз. Оған енетін 
өлшемдерді ата. 
15.  Егер  дифракция  торының  периоды d = 2 мкм  болса,  онда,  толқын 
ұзындығы λ = 5890 Ǻ  сары спектр сызығының ең үлкен ретін анықта. 
48.  Спектрлік  аспаптарда  жарықты  жіктеу  үшін  призма  орнына  дифракция 
торын пайдалануға болатынын түсіндір.  
Кванттық механикадағы сутегі атомы. 
1.  Сутегі атомындағы электронның ядромен байланысының потенциалдық 
энергиясын жаз. 

2.  Сутегі тәріздес атомдардың электрондары үшін Шредингер теңдеуі 
ΔΨ+2m/h
2
*(E+2e
2
/4πε
0
r)*ψ=0 мұндағы әріптер нені білдіреді. 
3.  Сутегі ұқсас атомдардың электрондарының энергиясы  
2
0
2
8
2
4
2

h
n
me
z
n
E Осы өрнекті сутегі атомынан элетронның ең төменгі 
негізгі деңгейі үшін жазыңыз.  
4.  Атомды иондау энергиясы дегенді қалай түсінесіз  
5.  Бас кванттық сан n нені анықтайды. 
6.  Орбитаның кванттық сан l нені білдіреді. 
7.  Магниттің кванттық сан m
i
 нені анықтайды 
8.  Спин нені анықтайды? 
9.  Паули принціпін(ұстанымын)тұжырымында 
10.  Атомдық спектрге қандай спекрт жатады 
11.  Молекулалық спектрге қандай спекрт жатады 
Атом ядросы физикасының элементтері 
1. 
X
А
Z
 - атом ядросы қандай бөлшектерден тұрады? 
A,Z – нені білдіреді. Ядродағы нейтрон саны қалай табылады? 
2.  Ядросы 
X
А
Z
таңбасымен белгіленген атомның құрамында қанша 
электрон бар? 
3.  Сутегі изотоптары 
H
1
1
  - прорий, 
H
2
1
 - дейтерий, 
H
3
1
 - тритий ядролары 
қандай бөлшектерден тұрады? 
4.  Ядроның байланыс энергиясы дегеніміз не? 
5.  Ядроның «кемтік» массасы қандай формуламен анықталады? 
6.  Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы қандай формуламен 
анықталады? 
7.  Меншікті байланыс энергиясы дегеніміз не? 
8.  Ядролық күштердің сипаттамалары қандай? 
9.  Радиоактивтілік дегеніміз не? 
10.  Радиоактивтік сәуле шығарудың  
,, түрлері. Олардың қайсысы 
электр және магнит өрістерінде бағытын өзгертеді? 
11.  Радиоактивтік ыдырау заңын жаз. 
12. 
 ыдырау үшін ығысу заңын жаз. 
13. 
 ыдырау үшін ығысу заңын жаз. 
Микробөлшектердің толқындық қасиеттері. Де Бройль толқыны және 
оның қасиеттері. Тұрғылықты күйдегі Шредингер теңдеуі 
1.  Жарық табиғатының корпускульді толқындық  теориясы . 
2.  Де Бройль формуласы, ол нені дәлелдейді?  
3.  Фотондар үшін Е=Һ
, Р = Һ/ формулалары орындалады. Осы формула 
электрон үшін орындала ма? Мұндағы Е, Һ,Р, 
, қалай аталады?  
4.  Де  Бройль  формуласы  бойынша  микробөлшектің  жылдамдығы  артқан 
сайын оның толқын ұзындығы  қалай өзгереді? 

5.  Гейзенбергтің анықталмаушылық принципінін мәні неде? 
6. 
Е*zҺ қатынасындағы Е және z қандай мағынасы бар. 
7.  Неге  микробөлшектердің  күйін  толқындық  функцияның  көмегімен 
анықтау ықтималдық сипатта. 
8.  Микробөлшектің dV көлемінің ішінде болуының ықтималдығы неге тең? 
9.  Толқындық функцияны нормалау шартын жаз
10.  Микробөлшектің стационар күйі үшін Шредингер теңдеуін жаз және оны 
түсіндір? 
Кванттық  оптика 
1. 
Энергиялық  шарқырау  дегеніміз не? 
2. 
Энергиялық шарқыраудың  спектірлік  тығыздығы  дегеніміз  не? 
3. 
Жұту  коэффициенті  дегеніміз не? 
4. 
Шағылу  коэффициенті  дегеніміз  не? 
5. 
Жылу шығарудың Кирхгоф  заңы 
6. 
Кирхгофтың  универсал  (әмбебап) функциясының  физикалық   мәні   
7. 
Абсолют  қара  дене дегеніміз  не ? 
8. 
Стефан- Больцман заңы 
9. 
Виннің  ығысу заңы  
10.  Температураның  әртүрлі  екі  мәндері  үшін  абсолют  қара  дененің  
энергиялық  жарқырауының  спектрлік  тығыздығының   U (λ,T) толқын  
ұзындығына  тәуелділігінің графигін  сыз, қайсысы  үлкен  температураға  
сәйкес  келеді   
11.  Рэлей- Джинс  заңы 
12.  Сыртқы  фотоэффект  дегеніміз  не? 
13.  Ішкі  фотоэффект  дегеніміз  не? 
14.  Фотоэффект  үшін  Эйнштейн  теңдңеуі 
15.  Фотоэффектінің  вольтамперлік  сипаттамасын  сыз. Суреттен  қанығу  
тоғын  және  бөгеуші  патенциал  айырымын  (кернеуді  ) көрсет 
16.  Фотоэффектің  қызыл  шегі  дегеніміз не? 
17.  Фотоэлектронның кинетикалық  энергиясы мен бөгеуші  кернеу  
арасындағы  байланысты  тап 
18.  Сыртқы  фототэффектерде  қанығу  тогы  неге  тәуелді ? 
19.  Фотоэлектронның  кинетикалық  энергиясының  түскен  жарық  
жиілігіне  тәуелдігінің  графигін  сыз  
20.  Фотон  массасының  формуласын жаз 
21.  Фотон  энергиясының формуласын  жаз 
22.  Фотон  импульсінің  формуласын  жаз  
23.  Комптон  эффектісінің  мәні  неде? 
24.  Комптондық  шашыраудың  қандай бұрышына  түскен  сәуленің  ең  
үлкен  толқын  ұзындығының  өзгерісі  сәйкес  келеді? 
25.  Комптондық  шашыраудың  қандай бұрышына  түскен  сәуленің ең 
кіші  толқын  ұзындығының  өзгерісі  сәйкес  келеді? 
26.  Еркін  электрондардың  комптондық  шашырауы  кезіндегі сәуле  
шығарудың толқын  ұзындығының  ең үлкен  өзгерісін  көрсететін  өрнекті  
жаз 

27.  Жарық  қысымының  формуласын   жаз 
28.  Сәулелену  дегеніміз  не? 

7.3 Емтихан билеттері (тестілері).
 
ФИЗИКА – 2. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 10 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген.     
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-1 
1.Магниттік алғырлығы О-ден кіші заттар қалай анықталады? 
2.Тербелістің  амплитудасы,  тербелісі,  фазасы  дегеніміз  не? 3.Толық  ішкі 
шағылу тек қандай жағдайда мүмкін? 
4. Фермиондар деп қандай бөлшектерді айтады? Мысал келтір: 
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
5.Вакумдағы магнит өрісі үшін толық ток заңының тұжырымдамасы? 
6.Еркін гармониялық элкетромагниттік тербелісінің дифференциалдық 
теңдеуін жаз. 
7.Комптон  эффектісінің  мәні  неде? 
8. Меншікті байланыс энергиясы дегеніміз не ? 
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-1 
9. Егер өткізгіштің ұзындығының әрбір 10 см – не, ток күші 4 А болғанда, 3 
Н  күш  әсер  ететін  болса  және  біртекті  магнит  өрісінің  индукциясы 15 Тл 
болса, онда өткізгіш пен индукция бағыты арасындағы бұрыш қандай? 
10. Индуктивтілігі 0,7 Гн катушкадағы тоқ 10 А-ге тең. Катушканың магнит 
өрісінің энергиясын анықта. 
11.Тербелмелі контурдық гармониялық электрлік тербелісінің электр өрісінің 
ең үлкен энергиясы 50Дж, ал магнит өрісінің ең үлкен энергиясы да 50Дж 
болса, контурдың толық энергиясы уақыт бойынша қалай өзгереді? 
12.Егер  дифракция  торының  периоды d = 2 мкм  болса,  онда,  толқын 
ұзындығы λ = 5890 Ǻ  сары спектр сызығының ең үлкен ретін анықта. 
13.Энергиясы  3 эВ фотонның  толқын  ұзындығы  қандай? 
 
14. Сутегі атомындағы электронның толқын функциясының түрі 
.Кванттық сандары нешеге тең ? 
100

 
В Ең көп балл мөлшері-2 
15.Шексіз  түзу  өткізгіштен 5 см  қашықтықтағы  нүктенің  магнит  өрісінің 
индукциясы 2*10
-2
 Тл . Өткізгіштегі ток күшін анықта? 
16. Нүктенің тербеліс теңдеуі x=1+2sin(4 πt + φ
0) 
тербелген нүктенің ең үлкен 
үдеуін тап. 

17.Толқын  ұзындығы  λ=3*10
-7 
 м  жарық  зат  бетіне  түседі . Оның  
фотоэффектісінің   қызыл  шегі  υ= 4,3 * 10
14 
 Гц .  Фотоэлектронның  
кинетикалық  энергиясын  анықта. 
18. Толқын ұзындығы 
нм
4


 рентген сәулесін алу үшін рентген түтігіне 
қандай жылу U беру керек ? 
 
С Ең көп балл мөлшері-3 
19.Индукциясы  В  магнит  өрісіне  перпендикуляр  зарядталған  бөлшек  келіп 
енеді,  бөлшектің  заряды    g,массасы m ,жылдамдығы  ύ  бөлшек  сызып 
шығатын шеңбер радиусын анықта. 
20.  Шыны  пластинаға  сыну  көрсеткіші n=1.3 мөлдір  заттан  жұқа  қабат 
жағылған. 
Пластинка 
тік 
 
бағытталған 
толқын 
ұзындығы  
нм
640


параллель  сәулелермен  жарықталған.  Шағылған  сәуле 
шоғының  жарықтануы  ең  аз    болуы  үшін  мөлдір  қабаттың  қалыңдығы  d
min 
қандай болуы керек ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИЗИКА – 2. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 8 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген.     
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-1 
1.Өздік индукция үшін Э.Қ.К.-нің өрнегін жаз. 
2.Еркін электромагниттік тербеліс пайда болуы үшін тербелмелі контур 
қандай элементтерден құралуы керек? 
3.Радиоактивтік ыдырау заңын жаз. 

4.Атомдық спектрге қандай спекрт жатады 
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
5.Жылу шығарудың Кирхгоф  заңы 
6.Сәуленің  поляризация  жазықтығының  қандай  орналасуында  екі 
диэлектриктің  шекарасына  Брюстер  бұрышымен  түскен  сәуленің  шағылуы 
болмайды? 
7.Параллаь  токтардың  өзара  әсерлесу  күштерін  (Ампер  заңын)  жаз?  Осы 
теңдеуге  енетін  шамалар  нені  білдіреді,  қарама – қарсы  бағытталған  тогтар 
қалай әсерлеседі? 
8.Еркін  гармониялық  механикалық  тербелістің  диффиренциалдық  теңдеуі 
(мысалы серіппелі маятниктің теңдеуі) 
 
    Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-1 
9.Ток тербелісінің жиілігі V=5Гц , конденсатор сиымдылығы 9мкФ болса, 
сиымдылық кедергісі x
c
 қандай? 
10.Ұзындығы 20 см катушканың ішіндегі мангит өрісінің кернеулігі 80 А/м, 
катушкадан 0,1 А ток өтіп тұрса, ондағы орам саны қанша?  
11.Қатаңдық коэффициенті К=2000Н/м серіппеге ілінген массасы m жүктің 
еркін тербелісінің периодын анықта. 
12.Шынының  бетіне  сәуле 60° бұрышпен  түседі.  Бұл  жағдайда  шағылған 
сәуле толық поляризацияланады. Сәуленің сыну бұрышын β анықта. 
13.Қандай  температурада  энергиялық  жарықтанудың  спектрлік  
тығыздығының  максимумы 0,642 мкМ  толқын ұзындығына  сәйкес  келеді? 
1. 
14.Ұзындағы 50 см,  индукция векторына  перпендикуляр оранласқан, 
бойынан 3 А  ток  өтіп  тұрған  өткізгішке 0,12 Н  күш  әсер  етсе,  магнит 
индукциясы қандай? 
 
В Ең көп балл мөлшері-2
 
15.Нүктенің тербелісің теңдеуі берілген x=0.1cos(2πt- π/4) м тербелген 
нүктенің ең үлкен жылдамдығын анықта. 
16.Берілген  бөлшек  үшін  Де  Бройль  толқын  ұзындығы 2,2 нМ.  Егер  бұл 
бөлшек 10
5
 м/с жылдамдықпен қозғалса, оның массасы қандай? 
17.Калий  элементінде  фотоэффект  құбылысы  байқалатын  толқын  
ұзындығы  λ
1
=6,2*10
-5 
см . Электронның  шығу  жұмысын  анықта. 
18.Диаметр 10 см орам саны 500 катушка магнит өрісіне орналасқан 2 Тл 
біртекті магнит өрісінің индукциясы 0,1с уақытта 0-ден 2Тл-ға ұлғайтса 
индукцияның Э.Қ.К.-нің орташа мәні қандай болады? 
 
С Ең көп балл мөлшері-3 
19.Массасы 5гр материалдың нүкте 0,5 Гц жиілікпен гармониялық тербеліс 
жасайды. Тербеліс амплитудасы 3 см. Нүктеге әсер етуші ең үлкен күш 
қандай ? 

20.Баллистикалық  гальванометрге қосылған сым шеңбрге түзу магнит 
енгізді. Тізбектегі заряд шамасы q=2мкКл болды. Егер гальванометр 
тізбегіндегі кедергі 90 Ом-ға тең болса, шеңбердң қиып өтетін магнит 
ағынын тап. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИЗИКА – 2. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 9 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген.     
    
Бөлім 1  
А Ең көп балл мөлшері-1 
1.Спин нені анықтайды? 
2.Өздік иднукция құбылысы дегеніміз не? 
3.Релаксация уақыты дегеніміз не? 
4.Радиоактивтілік дегеніміз не? 
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
5.Тербеліс периоды дегеніміз не? Математикалық маятниктің тербелісінің 
периодының формуласын жаз. 
6.Комптондық  шашыраудың  қандай бұрышына  түскен  сәуленің ең кіші  
толқын  ұзындығының  өзгерісі  сәйкес  келеді? 
7.Қарқындылығы  бірдей  екі  толқынның  максимум  интерференциясы 
кезіндегі қарқындылығы 4 есе ұлғаятынын дәлелде. 
8.Магнит өрісіндегі тогы бар өткізгішке әсет етушы күш шамасын неге тең?  
Магнит өрісінде орналасқан  тогы бар өткізгішке әсет етуші күштің (Ампер 
күшінің) бағытын көрсет? 
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-1 
9.Нүкте х осі бойымен х=0.1cos(2 πz-π/4) заңдылығы бойынша тербеліс 
жасайды. Тербеліс амплитудасын анықтандар. 

10.Судың  бетінен  шағылысқан  жарық  толық  поляризациялану  үшін  күн 
сәулесі су бетіне горизонтпен қандай бұрыш жасап түсуі керек (Судың nсу = 
1,3). 
11.Ұзындығы 40 см катушка 1000 орамнан тұрады. Катушкадан  өтіп тұрған 
ток 2 А болса, катушканың ішіндегі магнит өрісінің кернеулігін анықта? 
12.Энергиясы  3 эВ фотонның  толқын  ұзындығы  қандай? 
13.Индуктивтілігі 2 МГн, ток жиілігі V=5Гц катушканың индуктивтілік 
кедергісін Х
L
 анықта. 
14.Ұзындағы 0,5 м  түзу  төкішгіш  боймен 3 а  ток  өтеді.  Оның  индукиция 
сызығымен  арасындағы  бұрыш 30
0
  болғанда  оған 9 Н  күшпен  магнит  өрісі 
әсер етеді. Магнит өрісіннің индукциясын анықтаңыз? 
 
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
15.Рентген түтігінің электродтарына берілетін потенциалдар айырмасы 
U=60кВ. Рентген түтігінен алынатын толқын ұзындығы λ =20,6нм. Осы 
берілгендерді пайдаланып Планк тұрақтысын анықта 
16.Гармониялық тербелістің амплитудасы А=5 см, периоды Т=4с. Тербелуші 
нүктенің ең үлкен жылдамдығын анықта. 
17.Ауданы 100см
2
 сымнан жасалған дөңгелек контур индукциясы 2Тл-ға тең 
біртекті магнит өрісіне орналасқан орам жазықтығы магнит өрісінің 
бағытына перпендикуляр. Егер 0,01с ішінде  өріс жоғалса, орамда пайда 
болатын Э.Қ.К-нің мәні қандай? 
18.Металл  табақшаға  түскен  жарық  жиілігі  2*10
15
 Гц . Егер  шығу  
жұмысы 13,2 *10
-19
  Дж  болса ,  табақшадан  шыққан  фотоэлектронның  
кинетикалық  энергиясын  анықта 
 
С  Ең көп балл мөлшері-3 
19.Егер  энергиялық  жарықтанудың  спектрлік  тығыздығының сәйкес 
толқын  ұзындықтары  λ
1
=720 нм  ден  λ

= 400 нм ге  өзгерсе ,  қара  дененің 
сәуле  шығаруының  қуаты  қанша  есе  өзгереді? 
20.Ұзындығы l
2м сымның квадрат жасалып горизонталь орналасқан. 
Индукциясы В
5*10
-2
 Тл магнит өрісінің күш сызықтары контурға 
перпендикуляр. Егер квадраттың диагональ бойындағы қарама-қарсы 
бұрыштарын созу арқылы беттестірген кезде сымның бойымен қандай заряд 
өтеді?Өткізгіш кедергісі R=0,1 Ом. 
 
 
 
 
 
 
 
ФИЗИКА – 2. ЕМТИХАН 

НҰСҚА 7 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген.     
    
Бөлім 1  
А Ең көп балл мөлшері-1 
1 Магниттің кванттық сан m
i
 нені анықтайды  
2 Ядролық күштердің сипаттамалары қандай? 
3 Өзара индукция құбылысы дегеніміз не? 
4  Егер мәжбүрлеуші күштің тербелісінің амплитудасы тұрақты болса, еріксіз 
тербелістің амплитудасының жиілікке тәуелділігі қандай? 
 
В Ең көп балл мөлшері-2
 
5.Тербеліс периоды дегеніміз не? Серіппелі маятниктің тербелісінің 
периодының формуласын жаз. 
6.Магнит өрісі біртекті деп аталады, егер .... (мысал келтір) 
7.Жылу шығарудың Кирхгоф  заңы  
8. Брюстер заңының формуласын жазып тұжырымдаңыз. Суретпен сәуле 
жолдарын көрсетіңіз  
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері- 2 
9  Егер магнит өрісінің кернеулігі  Н
10
3
 А/м, 

0
4*10
-7
 болса , ал ортаның 
магниттік өтімділігі 
10
4
 болса, ортадағы магниттік индукция шамасын 
анықтаңдар. 
10  Нүкте тербелісінің теңдеуі х=1+2sin(4 πz+ φ
0
). Нүктенің ең шеткі екі 
орнының ара қашықтағын анықтаныз. 
11  Глицирин құйылған шыны ыдысқа түскен сәуле оның түбінен шағылады. 
Қандай түсу бұрышында шағылған сәуле толық поляризацияланады?  nгл = 
1,45. 
12  Шексіз  түзу  өткізгіштен 5 см  қашықтықтағы  нүктенің  магнит  өрісін 
индукциясы 2*10
-2
 Тл . Өткізгіштегі ток күшін анықта? 
13  Толқын    ұзындығы  720 нм    қызыл    сәуленің    фотонының    импульсі  
қнша? 
14  Конденсатордың астарларындағы зарядтың шамаларының өзгеру 
заңдылығы q=q
0
coswt болса, сиымдылығы конденсатордағы ток күшінің 
өзгеру заңдылығы қандай? 
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
15  Егер  рентген сәленің  комптондық  шашырау  бұрышы  60 градус  
шашыраған  сәуленің  толқын  ұзындығы  57  нм  болса,  онда  рентген  
сәуленің  толқын  ұзындығын  анықта 

16  Индукциясы 0,1Тл біртекті магнит өрісінде  ұзындығы 10см өткізгіш 
магнит өрісінің бағытына перпендикуляр, 5м/с жылдамдықпен қозғалады. 
Өткізгіште туындаған Э.Қ.К-і қандай? 
17 
Тербелмелі контур L индуктивтіліктен және С сиымдылықтан тұрады, 
ал ең үлкен тоқ I
m
. Конденсатордағы ең үлкен заряд q
max 
 қандай? 
18 
Берілген  бөлшек  үшін  Де  Бройль  толқын  ұзындығы 2,2 нМ.  Бұл 
бөлшектің массасы 3*10
-24
 кг болса, оның жылдамдығы қандай? 
 
С Ең көп балл мөлшері-3 
19 
Ұзындығы 0,15 м    өткізгік  индукциясы 0,4 Тл  біртекті  магнит  өрісіне  
орналасқан.  Өткізгіштін  Ампер  күшінің  бағытымен 0,025 метр  орын 
аустырғанда 12 мДж жұмыс атқарылды. өткізгіштегі ток күші қандай? 
20 
Когерентті  жарық  көздерінің  кезіккенде  максимумдардың  пайда 
болуының шартын жол айырымдары арқылы көрсет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИЗИКА – 2. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 6 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген.     
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-1 
1.Меншікті байланыс энергиясы дегеніміз не? 
2.Орбитаның кванттық сан l нені білдіреді.   3.Тербелмелі контурдағы 
электромагниттік трбелістің циклдік жиілігі қандай шамаға тәуелді? 
4.Вакуумдағы өткізгіштің индуктивтілігі неге тәуелді? 
 
В Ең көп балл мөлшері-2
 
5.Еркін гармониялық элкетромагниттік тербелісінің дифференциалдық 
теңдеуін жаз. 

6.Магнит индукциясының сызығына анықтама беріңіз. Түзу токтың өрісінің 
магниттік индукция сызығын жүргіз? 
7.Гюйгенс-Френель принципінің тұжырымын жазыңыз. 
8.Жарық  қысымының  формуласын   жаз 
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-1 
9.Энергиясы  50*10
-19
 Дж  фотонның  сәулесінің  жиілігі қанша? 
10.Индуктивтілігі L=10
-3
Гн болса, катушкадан өтетін тоқ күші I=1A 
катушканың магнит ағыны қандай? 
11.Тербелмелі контур индуктивтілігі 1МГн және сиымдылығы 2НФ 
конденсатордан тұрады. Контурдағы электромагниттік тербеліс перодын 
анықта. 
12.Сабын  көбігіне  (n = 1,3) ақ  жарық  сәулесі  тік  келіп  түседі.  Егер  оның 
шағылған  сәулесі  жасыл  (λ=550  нм)  болып  көрінсе  сабын  көбігінің 
қалыңдығы қандай? 
13.Магниттік  домен дгеніміз не? 
14.Айнымалы токтың әсерлік мәні 220В, ал жиілігігі 50Гц. Кернеудің 
амплитудалық мәні неге тең? 
 
В Ең көп балл мөлшері-2
 
15.Ұзындығы 50см металл таяқша , оның бір ұшы арқылы өтетін тік ось 
төңірегінде 2 айн/с жиілікпен горизонталь айналады. Магнит өрісінің 
индукциясы 5*10
-2
Тл. Магнит өрісінің күш сызықтары айналу осіне 
параллель. Таяқшаның екі ұшының арасындағы потенциалдар айырымын 
табыңдар. 
16.Фотонның  еркін  электрондар  шашырауының  комптондық  Δλ ығысуы  
1,2  пм  шашырау  бұрышын  тап 
17.Кинетикалық  энергиясы 19,2*10
-19
  дан  электронның  Де  Бройль  толқын 
ұзындығы қандай? m
e
=9,11*10
-31
 кг, Һ=6,63*10
-34
 Дж*с 
18.Тербелмелі контур L индуктивтіліктен, С сиымдылықтан тұрады, ал 
конденсатордағы ең үлкен заряд q
max 
. Конденсатордағы ең үлкен кернеу 
қандай? 
 
С Ең көп балл мөлшері-3
 
19.Ұзындығы 20 см,орам саны 500 жән көлденең қимасының ауданы 10 см
2
 
соленойдтың индуктивтілігін анықта. 
1, 
0
4*10
-7
 Гн/м. 
20.Егер    энергиялық    жарықтанудың    спектрлік    тығыздығының  сәйкес 
толқын  ұзындықтары  λ
1
=720 нм  ден  λ

= 400 нм ге  өзгерсе ,  қара  дененің 
сәуле  шығаруының  қуаты  қанша  есе  өзгереді? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИЗИКА – 2. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 5 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген.     
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-1 
1.Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы қандай формуламен 
анықталады? 
2.Қандай тербеліс еріксіз тербеліс деп аталады. 
3.Индуктивтілігі L  катушканың магнит өрісінің энергиясының өрнегі 
4.Бас кванттық сан n нені анықтайды. 
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
5.Соленойдтың  магнит  өрісінің  индукциясының  формуласы?  Соленойдтың 
магит өрісінің индукция сызығын сыз? 
6.Тербеліс периоды дегеніміз не? Контурдағы еркін электромагниттік 
тербеліс периодының Томпсон формуласы. 
7.Поляризаторға жазық поляризацияланған сәуле түседі. Неге поляризаторды 
сәуле төңірегінде айналдырғанда өткен сәуленің қарқындылығы төмендейді? 
8.Сәулелену  дегеніміз  не? 
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-1
 
9.Кернеудің амплитудалық мәні 140 В болса, онда кернеудің әсерлік мәні 
қандай? 
10.Жарық  толқынының  жиілігі  2 есе  ұлғайса  фотон  импульсі  қалай  
өзгереді ? 
11.Егер өткізгіштің ұзындығының әрбір 10 см – не, ток күші 4 А болғанда, 3 
Н  күш  әсер  ететін  болса  және  біртекті  магнит  өрісінің  индукциясы 15 Тл 
болса, онда өткізгіш пен индукция бағыты арасындағы бұрыш қандай? 

12.Нүктенің тербелісің теңдеуі берілген x=0.1cos(2πt- π/4) м тербелген 
нүктенің ең үлкен жылдамдығын анықта. 
13.Егер  дифракция  торының  периоды 3,6 мкм  болса,  дифракцияның 3-
ретінде қандай толқын ұзындығы байқалады? 
14.Дөңгелек  орамның  центріндегі  магнит  өрісінің  кернеулігі 20 А/м 
орамдағы ток күші 2 А болса, орамның радиусы қандай? 
 
В Ең көп балл мөлшері-2
 
15.Сутегі атомы толқын ұзындығы λ =660нм тең квант шығарды. Атом 
энергиясының өзгерісін ΔЕ анықта. 
16.Ұзындығы 5 см және ені 2 см тікбұрышты каркасқа оралған 400 орамнан 
тұратын катушка индукциясы 0,1 Тл магнит өрісіне ілінген. Катушкадағы ток 
күші 10
-3
 А. Катушка жазықтығы индукция векторына параллель. Катушкаға 
әсер етуші айналдырушы моментті табыңдар. 
17. Толқын  ұзындв\ығы  15 пм   фотон  электронда  шашырады. Комптондық  
шашыраған  фотонның  толқын  ұзындығы 16 пм  шашырау  бұрышын  
анықта 
18.Тербелмелі контурдағы L индуктивтілік, С сиымдылық конденсатордағы  
ең үлкен кернеу U
max 
конденсатордағы ең үлкен  I 
max 
тоқ қандай? 
 
С Ең көп балл мөлшері-3
 
19.Егер жарық қалыңдығы 30 мм заттан өткенде оның қарқындылығы 8 есе 
төмендесе, оның жарықты жартылай жұту қабаты d  қандай? 
2
/
1
20.Индукциясы 0,1Тл контурдың ауданы 10с ішінде 10см
2
-қа кеміді. Контур 
магнит өрісінің индукция векторы В перпендикуляр орналасқан. Э.Қ.К-ін 
анықта. 
 
 
ФИЗИКА – 2. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 4 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген.     
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-1 
1.Контурдағы өшетін электромагниттік тербелістің циклдік жиілігінің 
формуласы. 
2.Трансформатордың жұмысы неге негізделген? 
3. Атомды иондау энергиясы дегенді қалай түсінесіз  
4.Ядроның байланыс энергиясы дегеніміз не? 
В Ең көп балл мөлшері-2 
5.Өшетін электромагниттік тербелістің дифференциал теңдеуі. 

6.Дөңгелек  орамның  (тогы  бар)  центріндегі  магнит  индукия  векторының 
бағытын көрсет. Тог бағыты сағат тіліне қарсы? 
7.Температураның  әртүрлі  екі  мәндері  үшін  абсолют  қара  дененің  
энергиялық  жарқырауының  спектрлік  тығыздығының   U (λ,T) толқын  
ұзындығына  тәуелділігінің графигін  сыз, қайсысы  үлкен  температураға  
сәйкес  келеді   
8.Поляризатордан  өткен  жарық  қарқындылығы  мен  түскен  сәуленің 
поляризация 
жазықтығы 
мен 
поляризатордың 
жарықты 
өткізу 
жазықтығының  арасындағы  бұрыштың  косинусының  квадратына (cos

α) 
тәуелділік графигін сыз 
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-1 
9. Өшетін тербелістің диффиренциал теңдеуі q+5q+16q=0 тербелістің 
меншікті циклдік жиілігі қандай? 
10.Ұзындығы 5 см өткізгішке магнит өрісі 50 мН күшпен әсер ететін болса, 
магнит  өрісі  индукциясыны  есепте.  өткішгіштегі  ток  күші 25 А . өткізгіш 
магнит өрісінің  индукциясына перпендикуляр орналасқан. 
11.Толқын ұзындығы  500 нм  көрінетін  фотон  массасы  қандай  ? 
12. Қатаңдық коэффициенті К=2000Н/м серіппеге ілінген массасы m жүктің 
еркін тербелісінің периодын анықта.  
13.Радиусы 10 см дөңгелек токтың центрінднгі магнит өрісінің  кернеулігі 40 
А/м орамдағы ток күшін табыңыз? 
14.Дифракция  торының  штрихтарының  арақашықтығы d = 4 мкм.  Торға 
толқын  ұзындығы  λ = 0,6 мкм  сәуле  тік  келіп  түседі.  Тордың 
максимумдарының ең көп реттік санын анықтандар. 
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
15.Еркін электрон  мен  протондарда  фотондар  шашыраған  кездегі  
олардың  толқын  ұзындықтарының  максимум  комптондық  өзгерілулерінің  
қатынасын  табындар   
16.Тербелмелі контурдың конденсаторының сиымдылығы 50нФ,ал 
катушканың индуктивтілігі 
2
4
5

мкГн. Контурдың шығарған толқын 
ұзындығын анықта. 
17.Ұзындығы l
2м сымның квадрат жасалып горизонталь орналасқан. 
Индукциясы В
5*10
-2
 Тл магнит өрісінің күш сызықтары контурға 
перпендикуляр. Егер квадраттың диагональ бойындағы қарама-қарсы 
бұрыштарын созу арқылы беттестірген кезде сымның бойымен қандай заряд 
өтеді?Өткізгіш кедергісі R=0,1 Ом. 
18.Мына ялролық реакцияда не бөлінеді 
...
17
8
4
2
14
7O
Нe
N

 
С Ең көп балл мөлшері-3 

19. Ауданы 100см
2
 сымнан жасалған дөңгелек контур индукциясы 2Тл-ға тең 
біртекті магнит өрісіне орналасқан орам жазықтығы магнит өрісінің 
бағытына перпендикуляр. Егер 0,01с ішінде  өріс жоғалса, орамда пайда 
болатын Э.Қ.К-нің мәні қандай? 
20.Тыныштық  күйден  үдемелі  3,3 В  потенциялдар  айырымының  
көмегімен   қозғалған  электронның  кинетикалық  энергиясына  тең  болатын  
фотон  энергиясының  толқын  ұзындығын  анықта   
 
 
 
 
ФИЗИКА – 2. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 1 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген.     
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-1 
1.Магнит өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығының формуласы.  
2.Сутегі ұқсас атомдардың электрондарының энергиясы  
2
0
2
8
2
4
2

h
n
me
z
n
E Осы өрнекті сутегі атомынан элетронның ең төменгі негізгі 
деңгейі үшін жазыңыз.  
3.Сутегі изотоптары 
  - прорий, 
 - дейтерий, 
 - тритий ядролары 
қандай бөлшектерден тұрады? 
H
1
1
H
2
1
H
3
1
4.Сиымдылық кедергісінің формуласы. 
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
5.Өшудің логарифмдік декременті дегеніміз не? Тербелмелі контурдағы 
электромагниттік тербелістің өшуінің логарифмдік декременті үшін өрнекті 
жаз. 
6.Релей- Джинс  заңы 
7.Малюс  заңын  тұжырымда,  формуласын  жаз,  және  оған  енетін  физикалық 
шамалардын атын ата 
8.Дөңгелек токтың магнит өрісінің индукциясының формуласы. 
 
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-1 
9.Жылдамдығы 10
6
 м/с электрон индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде 
индукция сызығына параллель қозғалады. Электрон заряды 1,6*10
-19 
 Кл, 
массасы 9,1*10
-31 
 кг. Лоренц күшін анықта. 

10.Егер  дифракция  торының  периоды d = 2 мкм  болса,  онда,  толқын 
ұзындығы λ = 5890 Ǻ  сары спектр сызығының ең үлкен ретін анықта. 
11.Массасы m шар қатаңдығы К=49Н/м серіппеге ілінген. Шарды серіппе 
әбден қысылғанша жоғары көтеріп, шұғыл төмен түсіреді. Пайда болған шар 
тербелісінің периодын тап. (Серіппені массасы мен үйкелісін есепке 
алмандар) 
12.1 А ток өтіп тұрған, радиусы 1 см  дөңгелек орамның ценгтріндегі магнит 
өрісініңкернеулігін анықта?  
13.Ауданы  5  см
2
 идеал  шағылдыратын  бетке  3 минутта  перпендикуляр  
түсетін  монохраматты  жарықтың  энергиясы  9 Дж  жарықтың сәулеленуді 
(олученность)  анықта 
14.Тербелістің диффиренциалдық теңдеуі d
2
q/dt
2
+0.3dq/dt+4π
2
*q=0 (q+0.3q+4 
πq=0) болса, электрлік тербелістің өшу коэффициенті н.еге тең? 
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
15.Фотонның  масасасы  3,31 *10
-36
 кг
 
 жарық  толқынның  тербеліс  жиілігін  
анықта 
17.Толқын өзінің тербеліс теңдеуі 
t


100
sin
2

.Тербелістің берілген 
ортадағы таралу жылдамдығы 400 м/с.Толқын ұзындығын тап. 
18.Ұзындағы 0,5 м өткізгіш индукциясы 0,4 Тл біртекті өрісте оған 2 Н күш 
әсер  етеді.  Егер  өткізгіш  индукция  векторына  перпендикуляр  орнасысса, 
өткішгіштегі ток күші қандай? 
 
С Ең көп балл мөлшері-3 
19.Индукциясы В магнит өрісінде перпендикуляр, кинетикалық энергиясы К 
зарядталған  бөлшек  келіп  кіреді.  Бөлшектің  заряды    q  ,  массасы m бөлшек 
сызып өтетін шеңбер радиусын анықта? 
20.Массасы 5гр материалдың нүкте 0,5 Гц жиілікпен гармониялық тербеліс 
жасайды. Тербеліс амплитудасы 3 см. Нүктеге әсер етуші ең үлкен күш 
қандай ? 
 
ФИЗИКА – 2. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 2 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген.     
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-1 
1.Ядросы 
таңбасымен белгіленген атомның құрамында қанша электрон 
бар? 
X
А
Z
2.Соленойдтың индуктивтілігінің өрнегі 
3.Резонанс дегеніміз не? 

 
4.Сутегі ұқсас атомдардың электрондарының энергиясы  
2
0
2
8
2
4
2

h
n
me
z
n
E Осы өрнекті сутегі атомынан элетронның ең төменгі негізгі 
деңгейі үшін жазыңыз.  
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
5.Еркін  электрондардың  комптондық  шашырауы  кезіндегі сәуле  
шығарудың толқын  ұзындығының  ең үлкен  өзгерісін  көрсететін  өрнекті  
жаз 
6.Аномальды дисперсияның қалыпты дисперсиядан айырмасы қандай? 
7.Түзу 
тогтың 
магнит 
 
өрісінің 
индукциясының 
формуласы. А нүктесіндегі магнит индукция 
векторының  бағытын 
көрсет (суретті қара)?  
8.Өшудің логарифмдік декременті дегеніміз 
не? Механикалық 
тербелістің логарифмдік декременті үшін 
өрнекті жаз. 
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-1 
9.Қабырғалары 0,1 м квадрат контурдан өтіп тұрған ток күші 5 А болса, оның 
магнит моментін анықта? 
10. Массасы 1 кг щардың жылдамдығы 10 м/с. Де Бройль толқын ұзындығын 
табыңдар. 
11. 10 А  ток  өтіп  тұрған  радиусы 5 см  шеңбердің  центріндегі  магнит 
индукциясын анықта? 
12.Ұзындығы 1м математикалық маятниктің Ай бетіндегі тербеліс периодын 
анықта. Айдағы еркін түсі үдеуі 1,62м/с
2

13.Энергиясы  3 эВ фотонның  толқын  ұзындығы  қандай? 
14.Тербелмелі контур сиымдылығы 5*10
-10
Ф конденсатордан және 
индуктивтілігі 2*10
-3
Гн катьушкадан тұрады. Контурдың тербеліс периодын 
анықта. 
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
15.Сабын көбігіне  (n = 1,3) ақ жарық 45° бұрышпен түседі. Көбіктің 
көпіршігінің қалыңдығы қандай болғанда одан шағылған сәуле сары түсті 
(λ=6*10
5
) болады?  
16.Толқын  ұзындыығы  0,7*10
-6 
 нм  қызыл  сәуленің  фотонының  массасын  
анықта 
17.Ұзындығы 20 см массасы 4г горизанталь орнасасқан өткішгіштің ток күші 
10 А. Өткізгіш магнит өрісніде төмен құламай тепетеңдік күйле тұруы үшін 
қандай индукция В векторы керек? 
18.Жиілігі 200 Гц көлденең тлқын берілген ортадағы х бағытында  400м/с 
жылдамдықпен тарайды.Тербелген 2 нүктенің ара қашықтығы 
 
болса, оладың фазаларының айырымы  
м
x
1
 қандай? 

 
 
С Ең көп балл мөлшері-3 
19.Массасы 5гр материалдың нүкте 0,5 Гц жиілікпен гармониялық тербеліс 
жасайды. Тербеліс амплитудасы 3 см. Нүктеге әсер етуші ең үлкен күш 
қандай ? 
20.Айна жазықтығына α = 60° бұрышпен монохроматты жарық (λ = 590 нм) 
келіп түседі. Жарық шоғының энергиялық тығыздығы ω = 1 кВт/м
2
. Жарқтың 
айна бетіне түсіретін қысымын Р анықта. 
 
 
 
 
 
 
 
ФИЗИКА – 2. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 3 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген.     
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-1 
1.Сутегі атомындағы электронның ядромен байланысының потенциалдық 
энергиясын жаз. 
2.Индуктивтік кедергінің формуласы. 
3.Заттың магниттелуі нені сипаттайды? 
4.
 - атом ядросы қандай бөлшектерден тұрады? 
X
А
Z
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
5.Магнит өрісінің дербестік ұстанымы (суперпозиция принципі) мәні неде? 
6.Комптон  эффектісінің  мәні  неде? 
7.Гюйгенс  принципінің  көмегімен  жарықтың  жолындағы  бөгетің  көлеңке 
жағына өтуін түсіндіріңіз. 
8. Тербеліс жүйесінің сапалылығы дегеніміз не? Тербелмелі контурдың 
сапалылығының өрнегін жаз. 
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-1 
9.Математикалық маятникті тербеліс периоды Т
0
. Егер оның ұзындығы n есе 
өсетін болса, оның тербеліс периодын тап. 
10. Ленц ережесі. 

11.Толқын  ұзындығы  720 нм  қызыл  сәуленің  фотонының  импульсі  
қнша? 
12.Берілген  бөлшек  үшін  Де  Бройль  толқын  ұзындығы 2,2 нМ.  Егер  бұл 
бөлшек 10
5
 м/с жылдамдықпен қозғалса, оның массасы қандай? 
13.Массасы 16 кг дене қатаңдығы К=100Н/м серіппеге ілінген. Өзіндік 
тербелісінің жиілігі қандай? 
14.Ұзындығы 15,7 см , 100 орамнан тұратын соленойдтан өтетін ток күші 0,1 
А болса,  соенойдтың осьі арқылы магнит индукциясын анықта.μ
0
 = 4π*10
-7
 
Гн/м  
 
В Ең көп балл мөлшері-2 
15.Толқынның ортадағы таралу жылдамдығы 2,7 * 10

м/с болса, онда 
тербеліс периоды 10
-3
 с.  Тербеліс  көзінен  12 м  және  14  м  қашықтықтағы  
нүктелердің  тербелісінің  фазалар  айырымы  қандай? 
16.Ұзындығы 8 см өткішгіштегі ток күші 50 А ол индукциясы 20 мТл біртекті 
магнит  өрісінде  орнасасқан.  Өткізгіш  индукциявекторына  перпендикуляр 
10см – ге орын ауыстырғанда атқарылатын жұмысты анықта? 
17.Қара  денені Т
1
= 600 к  нан  
 
Т
 2 
= 2400 к   дейін қыздырды.  Энергиялық  
жарқыраудың  спектрлік  тығыздығының  максимумына  сәкес  келетін  
толқын  ұзындығы  қаншаға  өзгереді? 
18. Гармониялық тербелісті амплитудасының шамасы А=5 см, периоды Т=4с. 
Тербелген нүктенің ең үлкен үдеуін анықта. 
 
С Ең көп балл мөлшері-3 
19.Тыныштық  күйден  үдемелі  3,3 В  патенциялдар  айырымының  
көмегімен   қозғалған  электронның  кинетикалық  энергиясына  тең  болатын  
фотон  энергиясының  толқын  ұзындығын  анықта   
20.Квадрат салдың алдына қойылған нүктелік жарық көзінің сәулесі 
ұзындығы 4 м салдың шетінен су бетіндегі кеңістікке шығып кетпеу үшін 
оны қандай тереңдікке орналастыру  қажет. Судың сыну көрсеткіші 1,33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document Outline

 • 1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері
 • Қосымша әдебиеттер
 • Тақырып  3  Тұрақты электр тоғы (2/1/1 сағ)
 • Дәріс жоспары.
 • 1. Тоқтың жалпы сипаттамасы.
 • 2. Бөгде күштер.
 • 3. Интегралдық және дифференциалдық түрдегі Ом заңдары.
 • Тақырып 4 Вакуумдағы магнит өрісі (2/1/- сағ)
 • Дәріс жоспары  
  • 5. Лоренц күші.
   • Тақырып 5  Заттардағы магнит өрісі (2/–/1  сағ)
 • Тақырып 6 . Электромагниттік индукция. Максвель теңдеулері (2/–/–  сағ)
  • Электромагниттік индукция құбылысы 
  • Қолданылған әдебиеттер
   • Тақырып  1  Тербелістер (2/-/- сағ)
   • Дәріс жоспары
    •  ,  немесе           
   • Тақырып 2  Толқындар (2/–/–  сағ)
   • Электромагнетизм
   • Тербелістер мен толқындар
  • НҰСҚА 10
  • НҰСҚА 9
  • НҰСҚА 8
 •  11. Массасы 2*10-16г бөлшек кернеулігі 10 В/м электр өрісінде қозғалады. Оның үдеуін анықтаңыз.
  • НҰСҚА 7
  • НҰСҚА 6
  • НҰСҚА 5
  • НҰСҚА 4
  • НҰСҚА 3
  • НҰСҚА 2
  • НҰСҚА 1
 • Плакаттар
 • ОҚУ ФИЛЬМОТЕКАСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
  • 1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері
 • Қосымша әдебиеттер
  •  Фотоэффект заңдары.
   • Паули ұстанымы:
 •         4. Кристалдардағы энергиялық белдеулер.
  • НҰСҚА 10
  • НҰСҚА 8
  • НҰСҚА 9
  • НҰСҚА 7
  • НҰСҚА 6
  • НҰСҚА 5
  • НҰСҚА 4
  • НҰСҚА 1
  • НҰСҚА 2
  • НҰСҚА 3


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет