ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніPdf көрінісі
бет10/15
Дата15.03.2017
өлшемі1,7 Mb.
#9731
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Толқындық 
және 
кванттық 
оптика.(2жалғасы) 
Жарықтың  заттармен  өзара 
әсерлесуі. 
Жарық 
дисперсиясы. 
Жарықтың  жұтылуы  және 
шшырауы. 
Жарықтың 
поляризациялануы. 
Поляризацияланған  жарық 
алу жолдары. 
 
1/1/0/1 1/1/0/1 
1/1/0/0 
3/1/-/- 
3//8/8

№ 6 дәріс  
Кванттық физика. 
Электромагниттік 
сәуле 
шығарудың 
кванттық 
табиғаты.  Жылулық  сәуле 
шығару.  Жылулық  сәуле 
шығару  заңдары.  Абсолют 
қара  дененің  сәуле  шығару 
мәселелері. 
Планктіің 
кванттық  гипотезесы  және 
формуласы.  
 
1/1/1/0 1/1/0/0 
1/1/0/1 
3/1/-/- 
3//8/8
№7 дәріс 
 Кванттық физика. 
(1-жалғасы) 
Фотондар. 
Жарық 
квантының  импульсі.  Франк 
және  Герц  тәжірибелері. 
Фотоэффект. 
Комптон 
эффектісі.  Электромагниттік 
толқындардың  корпусклык 
және толқындық дуализмі. 
 
1/1/0/1 1/1/0/1 
1/1/0/0 
3/1/-/- 
3//8/8
№8 дәріс  
Кванттық физика. 
(2-жалғасы) 
Заттардағы  корпускульдік – 
толқындық  дуализм.  Де - 
Броуль 
және 
оның 
тәжірибеде  дәлелденуі.  Де - 
Броуль 
толқындардың 
қасиеттері.           
Микробөлшектердің   
толқындық  қасиеттері  және 
Гейзенбергтің 
Анықталмаушылық 
қатынасы.  
 
1/1/1/0 1/1/1/0 
1/1/0/0 
3/1/-/- 
3//8/8
№9 дәріс 
 Кванттық физика. 
(3-жалғасы) 
Жылулық  сәуле  шығару. 
Абсалют 
қара 
дене. 
Кирхгоф,  Стефан-Больцман, 
Вин  заңдары.  Абсалют  қара 
дененің 
спектріндегі 
1/1/0/1 1/1/1/1 
1/1/1/0 
3/1/-/- 
3//8/8

энергияның 
бөлінуі. 
Планктың 
кванттық 
гипотезасы 
және 
формуласы.  
№10 дәріс  
Кванттық физика. 
(4-жалғасы) 
Сызықтық 
гармониялық 
осциллятор.  Нөлдік  энергия. 
Атомдардың 
сызықтық 
спектрі. 
  Франк  және  Герц 
тәжірибелері. Сутек тәріздес 
атомдар  үшін  Бор  теориясы. 
Сутегі 
атомы 
кванттық 
теория 
тұрғысынан. 
Энергиялық  
деңгейлер.Деңгейлер 
ені.Кеңістіктік 
квантталу. 
Спин. Паули принципі. 
1/1/1/1 1/1/0/0 
1/1/1/0 
3/1/-/- 
3//8/8
№11 дәріс 
Кванттық физика. 
(5-жалғасы) 
Электромагниттік 
сәулелердің  заттармен  өзара 
әсерлесуінің 
кванттық 
теориясы.Тұтқұйыл 
және 
еріксіз 
сәуле 
шығару. 
Лазерлар. 
 
Қатты 
денелердің 
атом 
ядросының  және  элементар 
бөлшектердің физикасы. 
Кванттық 
статистика 
элементтері. 
Фазалық 
кеңістік. 
Бозе-Эйнштейн 
және 
Ферми-Дирак 
кванттық 
статистикалар 
туралы  түсінік.  Бозондар 
мен 
фермиондар. 
Металдардың 
электр 
өткізгіштігі. 
Металдардың 
электр 
өткізгіштігінің 
кванттық 
теориясының 
элементтері. 
Джозефсо 
эффектісі.  
 
1/1/0/1 1/1/0/0 
1/1/0/0 
3/1/-/- 
3//8/8

№12 дәріс 
Қатты  денелердің  атом 
ядросының 
және 
элементар 
бөлшектердің 
физикасы. 
(1-жалғасы) 
Фонондар. 
Кристал 
торларының 
жылу 
сыйымдылығы. 
Кристалдардағы  энергиялық 
белдеулер.  Ферми  деңгейі. 
Металдар, 
диэлектриктер 
және 
жартылай 
өткізгіштердің 
қатты 
заттардың 
белдеулік 
теориясы 
бойынша 
түсіндіру.  
 
1/1/1/0 1/1/0/0 
1/1/1/0 
3/1/-/- 
3//7/8
№13 дәріс 
Қатты  денелердің  атом 
ядросының 
және 
элементар 
бөлшектердің 
физикасы. 
(2-жалғасы) 
Жартылай 
өткізгіштердің 
меншікті  және  қоспалық 
өткізгіштігі. 
Фото 
өткізгіштік.  Металдардағы 
түйісу 
құбылысы. 
Электрондық және кемтіктік 
жартылай 
өткізгіштердің 
түйісуі. 
Жартылайөткізгіштік диод.  
 
1/1/0/1 1/1/0/0 
1/1/1/0 
3/1/-/- 
3//7/8
№14 дәріс 
Қатты  денелердің  атом 
ядросының 
және 
элементар 
бөлшектердің 
физикасы. 
 
(3-жалғасы) 
Атом 
ядросы. 
Атом 
ядросының 
құрылысы. 
Ядролық  күштер.  Ядролық 
1/1/1/0 1/1/0/0 
1/1/1/0 
3/1/-/- 
3//7/8

күштердің  алмасу  сипаты. 
Ядро 
моделі. 
Альфа,бетта,гамма 
сәулелерінің 
заңдылығы 
және  пайда  болуы,  олардың 
заттармен  өзара  әсерлесуі. 
Ядролық  реакциялар.  Атом 
ядроларының  радиоактитік 
түрленуі. Бөлінудің тізбектік 
реакциясы. 
Ядролық 
реактор. 
Синтезделу 
реакциясы.  Энергия  көздері 
мәселелері. 
 
№15 дәріс 
Қатты  денелердің  атом 
ядросының 
және 
элементар 
бөлшектердің 
физикасы. 
(4-жалғасы) 
Элементар 
бөлшектер. 
Лептондар, 
адроны. 
Кварктар. 
Іргелі 
өзара 
әсерлесулер: 
күшті, 
электромагниттік, 
әлсіз, 
гравитациялық. 
Қазіргі 
заман 
физикасы 
мен 
космологияның 
негізгі 
мәселелері туралы түсінік.  
1/1/1/0 1/1/0/0 
1/
1/
1/

3/1/-/- 3//8/7
Барлығы 
15 
/15 
/8 
/8 
15 
/15 
/4 
/4 
1

/1

/6 
/4 
45 
/15 
/- 
/- 
45 
/- 
/117 
/119 
 
«ФИЗИКА-2» НІҢ  ДӘРІСТІК КУРСЫ 
БОЙЫНША ТӘЖІРИБЕ КӨРСЕТУ 
1.  Толқындық  машина.  Резина  түтіктегі  толқын.  Интерференция.  Шағылу,  сыну, 
көлеңке  проекциясын  көрсететін  аспап).  Тұрғын  толқындар  (жіп,  индукция 
катушкасы, динамометр). 
2. 
Камертондар.  Сиреналар.  Орган  түтіктері.  Сым  шектер.  Ысқырғыш.  Дыбыс 
генераторы (генератор, динамик, микрофон, осциллограф). Қатты дене және сұйық 
заттардың  дыбыс  өткізгіштігі.  Гельмгольц  резонанс-тары  бар  камертон).  Ауа 
бағанасын  резонанстау  (суы  бар  ыдыс,  түтіктер,  камертон).  Доплер  құбылысы 

(дыбыс  шығаруы  камертонның  қозғалысы).  Ультрадыбыс  (ультрадыбысты 
көрсететін жабдықтар). 
3. 
Электрлік  меншікті  тербелістер  (катушка,  конденсаторлар,  гальвано-метр). 
Релаксация  тербелістері  (иондық  шам,  кедергі,  конденсаторлар).  Тесла 
трансформаторы. 
4. 
Электромагнитік толқын шығару. Шағылуы. Сынуы. Интеренция. Дифракция. 
Поляризация.  Доплер  эффекті  (электромагнитті  толқынды  көрсететін  жабдықтар). 
Тұрғын толқындар (Лехер жүйесі). 
5. 
Жарықтың сынуы және шағылу заңы (Гартля шеңбері, астауша, айна, тілше). 
Мөлдір  дененің  көрінуі  (проекициялық  фонарь,  эфирі  бар  аспап,  қыздырылған 
дене). Сәуленің бағытын өзгертуі (проекциялық фонарь, суы бар астауша, газды су). 
Пластинадағы  сыну,  призмадағы  сыну  (Гартля  шайбасы,  пластинка  призма). 
Линзалар (Гартля шайбасы, лин-залар). Абберация (проекциялық фонарь, линзалар, 
жарық фильтрлері). 
6. 
Френель бипризмасы. Ньютон шеңберлері. Сабын көпіршіктері (проекциялық 
фонарь, бипризма, “Ньютон шеңбері” – аспабы). 
7. 
Бір  саңылаудағы  дифракция.  Дифракциялық  тор  (проекциялық  фонарь, 
дифракция торы). 
8. 
Поляризатор  мен  анализатордың  (модель)  қолданылуы.  Поляризаторлар  мен 
анализатор  түрлері.  Диффузия және шағылу кезіндегі деполяризация. Кристалдағы 
қосарлана сыну. Поляризацияланған сәуленің интерференциясы (поляризацияланған 
жарықты  көрсететін  аспаптар).  Поляризация  жазықтығының  айналуы  (қант 
ерітіндісі бар түтік, проекциялық аспаптар). 
9. 
Голографиялық  пластинкалар,  үздіксіз  спектр.  Спектрлік  түстердің  араласуы 
(проекциялық  аспаптар,  призма,  жарықты  араластыратын  құралдар).  Жарықтың 
жылулық  әсері  (проекциялық  аспап,  термопара,  гальванометр).  Сызықтық  спектр 
(проекциялық аспабы, призмалар). Топтық жылдамдық (проекциялық аспап). 
10.  Үздіксіз  спектрлердегі  энергияның  бөлінуі  (проекициялық  фонарь,  призма, 
термобағана,  гальванометр).  Сәуле  шығару  мен  сәуле  жұту  қабілеттерінің 
арасындағы  байланыс  (жылу  қабылдағыш,  термобағана,  манометр,  гальванометр). 
Кирхгоф  заңы  (муфель  пеші,  фарфор).  Суықты  фокуске  жинау  (айна,  цикта, 
суытылған дене, термометр). 
11.  Сәуленің разрядтаушы әсері (электроскоп,  электр доғаыс). Столетов заңдары 
(Столетов қондырғысы). Фотоэлементтер. 
12.  Люминесценция.  Лазерлер.  Жартылай  өткізгіштердің  электр  өткізгіштігінің 
тоқтың бағытына тәуелділігі (жартылай өткізгіш, амперметр, тоқ көзі). 
Плакаттар 
1. 
Линза абберациясы. 
2. 
Микроскоптар. 
3. 
Электрондық линзалар. 
4. 
Ньютон сақиналары. 
5. 
Гьюйгенс ұсатынымы. 
6. 
Жұқа пленканың интерференциясы. 
7. 
Дөңгелек саңылаудың дифракциясы. 
8. 
Дифракциялық тор. 

9. 
Рентген құрылымды анализ. 
10.  Шағылу және сыну кезіндегі поляризация. 
11.  Сәуленің қосарлана сынуы. 
12.  Электрлік поляризация. 
13.  Сұйық полярлы емес диэлектриктердегі электрлік поляризация. 
14.  Қатты полярлы емес диэлектриктердегі электрлік поляризация. 
15.  Қатты полярлы диэлектриктердегі электрлік поляризация. 
16.  Электролиттердегі электрлік поляризация. 
17.  Лебедев тәжірибесі. 
18.  Жарық қысымы. 
19.  Франк және Герц тәжірибелері. 
20.  Электронды бұлтшалар модельдері. 
21.  Электрондар дифракциясы. 
22.  Радиоактивті қатарлар. 
23.  Вильсон камерасы. 
24.  Ұшқындық камерадағы бөлшектер легі. 
25.  Потенциальды барьер және туннельдік ауысу. 
26.  Тізбектік реакция. 
27.  Атомдық реакция. 
28.  Синтез реакциясы. 
29.  Масс – спектограф. 
ОҚУ ФИЛЬМОТЕКАСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТІЗІМІ 
 
1. Физика – 1. “Бөлімдер бойынша зертханалық жұмыстар”: 

тербелістер мен толқындар; 

оптика; 

атомдық және ядролық физика. 
Барлығы 12 жұмыс. 
Ұзақтығы 143 мин. 
 
2. Физика – 2. 

жарық дифракциясы (ұзақтығы 20 мин); 

жарық интерференциясы (ұзақтығы 20 минут); 

дисперсия және жарықты шашырату (ұзақтығы 19 минут); 

жылулық сәулелену (ұзындығы 20 минут). 
3. Физика –3. 

әлемнің физикалық бейнесі; 

фотоэффект; 

пластикалық деформация; 

мөлдір магниттер. 
4. Физика – 4. 

диффузия; 

поляризация. 
5. Физика – 5. 

кристаллдар тереңіне; 


металлдар зердесі; 

сулар зердесі; 

бұл сызықты емес әлем; 

плазма өмірінен дербес жағдай; 

тіріні қайталау. 
6. Физика – 6. 

механика; 

кинематика негіздері бөлімі. 
7. Физика – 7. “Геометриялық оптика”. 

негізгі түсініктер және тәжірибелік қолданыстар; 

жарықтың шағылуы; 

жарықтың сынуы; 

линзалар. 
8. Физика – 8. “Электр құбылыстары”. 

электрлік өріс; 

электрлік тоқ; 

тоқтың жылулық, магниттік, химиялық әсерлері; 

тоқ күші; 

электрлік кедергі; 

Ом заңы; 

өткізгіштіктерді тізбектей және параллель қосу; 

тоқтың жұмысы және қуаты; 

қысқа тұйықталу. 
9. Әлем және Жер: 

Әлемнің екі бейнесі; 

Сен жердің жаратушысың? 

Атмосфералық құйындардың жұмбақтары; 

Устюрт платасының жұмбақтары. 
10. М. Ломоносов, Д. Менделеев: 
Ғылым мен Отанның мүддесін бәрінен биік қойған, шоқтығы биік Ресейдің ғылыми 
әлеміндегі  ең  жарық  жұлдыздар.  Олар  көптеген  жас  буын  отандастарымыз  үшін 
соларға ұқсауға жарқын үлгі болады. 
 
1.9  Негізгі әдебиеттер тізімі
 
1. Савельев И.В. Жапы физика курсы, І-том. М. 2001 
2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. ІІ-том. М. 2001 
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.3. Молекулярная физика и 
термодинамика. – М. 2001 
 
4  Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы. І-том – «Мектеп»-1971 
5. Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы ІІ-том – «Мектеп»-1971 
6. Абдулаев Ж. Физика курсы. – Алматы 1994 
 
7. Ахметов А Қ., Физика – Алматы 2001 
 

8.  Волькенштейн В.С. Жапы физика курсының есептері. – М. 1985 г. 
9. Ақылбаев Ж. С., 
Ермаганбетов Қ. Т., Электр және магнетизм. - Қарағанды 2003 
10. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 2001 г. 
11. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М. 1999 г. 
12. Бектыбаев Ш. Б. Жалпы физика курсының есептері. «Электодинамика. 
Тербелістермен толқындар» Әдістемелік құрал. 2004. 
13.  Бектыбаев  Ш.  Б.  Жалпы  физика  курсының  есептері. «Механника. 
Молекулярлық физика» Әдістемелік құрал 2002 
14.  Рақым  Қ.,  Биімбетова  Г. «Толқындық  және  Кванттық  оптика» 
Зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік құрал. 2003 
15.  Бектыбаев  Ш.Б. «Электромагнитизм»  зертханалық  жұмыс  бойынша 
әдістемелік құрал 2004. 
16. Рақым Қ. , «Жалпы физика курсы электрлік құбылыстар» Әдістемелік 
оқулық құрал 2004. 
17. Чертов А., Воробьев А. Задачник по физике. – М. – 1988 г. 
18. Сивухин Л.В. Общий курс физики в 5-и томах. – М. 1977-1986 г. 
19. Рымкевич П.А. Курс физики. – М. 1968 г. 
20. Иродов И.Е. Механика: основные законы. – М. 2000 г. 
21. Савельев И.В. Курс физики в 3-х томах. – М. 1982-1989 г. 
22. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1985 г. 
23. Иродов И.Е. Электромагнетизм. – М. – С-П. 2000 г. 
24. Шубин А.С. Курс общей физики. – М. 1976 г. 
25. Савельев И.В. Общий курс физики. – М. 1979 г. 
26. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1999 г. 
27. Яворский Б.М. Основы физики. Т. 1. – М. 2000 г. 
28. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М. 1977 г. 
29.  Детлаф  А.А.,  Яворский  Б.М.,  Милковская  Л.Б.  Курс  физики. – М.  
1999 г. 
30. Грабовский Р.И. Курс физики. – М. 2004 г. 
31. Берклеевский Курс физики в 5-и томах. – М. 1975-1977 г. 
32. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике в 9-
и томах. – М. 1977 г. 
33. Орир Дж. Физика. в 2-х томах. – М. 1981 г. 
34. Тарасов Л.В. Основы квантовой механики. – М. 1978 г. 
35. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика – М. 1980 г. 
36. Епифанов Е.И. Физика твердого тела. – М. 1977 г. 
37. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики в 3-х т. – М 1999 г. 
38. Милантьев В.П. Атомная физика. – М. 1999 г. 
39. Телеснин Р.В. Молекулярная физика. – М. 1980 г. 
40. Лозовский В.Н. Курс физики в 2-х томах. – С-П. 2001 г. 
41. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М. 1983 г. 
42. Савельев И.В. Сб. вопросов и задач по общей физике. – М. 1988 г. 

43. Трофимова Т.И. Сб. задач по общей физике. – М. – 2001 г. 
44. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М. – 1999 г. 
45. Козел С.М., Рашба Э.И. Сб. задач по физике. – М. – 1987 г. 
46. Беликов Б. Решение задач по физике. – М. – 1986 г. 
 
1.10. Қосымша әдебиеттер тізімі 
47.  Бектыбаев  Ш.  Рақым  Қ.  Аязбаев  А. «Оптика»  бөлімі  бойынша 
зертханалық жұмыстар үшін методикалық нұсқау 1994 
48.  Махметов  Т.С. «Толқындық  және  кванттық  оптика»  курстық  есептері 
бойынша әдістемелік құрал 2005 
49. Стрелков С.П. Механика – М. 1979 г. 
50. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика – М. 1977 г. 
51. Калашников С.Г. Электричество – М. 1977 г. 
52. Ландсберг Г.С. Оптика – М. 1976 г. 
53. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности – М. 1976 г. 
54. Матвеев А.Н. Электродинамика – М. 1978 г. 
55. Китель Ч. Введение в физику твердого тела – М. 1978 г. 
56. Спроул Р. Современная физика – М.1974 г. 
57. Марков М.А. О природе материи – М.1976 г. 
58. Квасников И.А. Молекулярная физика – М. 1998 г. 
59. Архангельский М.М. Курс физики. Механика – М. 1975 г. 
60. Астахов А.В. Курс физики. Механика и кинетическая теория материи – 
М. 1977 г. 
61. Астахов А.В., Широков И.М. Курс физики, т. 2, 3 – М. 1980 г., 1983 г. 
62. Бутиков Е.Н. Оптика – М.1987 г. 
 
1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері 
 
Пән бойынша емтихан бағасы межелік бақылау бойынша үлгерімнің барынша үлкен 
көрсетулерінің (50% дейін)  және  қорытынды  аттестацияның  (емтиханның)  (50% 
дейін)  қосындысы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес 100% дейінгі  мәнді 
құрайды. 
 
Әріптік  жүйе  бойынша 
бағалау 
Баллдар %-тік құрамы  Дәстүрлік 
жүйе 
бойынша бағалау 
А цифрлық балама 4,0 95-100  Өте жақсы 
А- 3,67 
90-94 
В+ 3,33 
85-89 
В 3,0 
80-84 
Жақсы 
В- 2,67 
75-89 
С+ 2,33 
70-74 
С 2,0 
65-69 
C- 1,67 
60-64 
D+ 1,33 
55-59 
D 1,0 
50-54 
Қанағаттандырарлық 

F 0 
0-49 
Қанағаттандырарлықсы
з 
 
Аралық  бақылау  оқытудың 5-ші, 10-шы  және 15-ші  апталарында  жүргізіледі  және 
ақылаудың келесі түрлерінен алғанда қалыптасады: 
 
қ
у
ң
адемиялық к зеңі, апта 
б
О ыт ды  ак
е
Бақылау
 түрі
 
%-
дық
 
құрамы
 
1 2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Барлығы
 
Сабаққа 
қатысуш
0,2 
* * * * * * * * * * * * * * * 3 
ылық 
Конспект
ле
 
кцияла
0,4 
* * * * * * * * * * * * * * * 6 
р 
Практ. 
 
*  *  *  *  *   *   *   * 10 
Жұм 
Зертх
лық 
жұ
ана
мыста
1,25 
 *  *  *  *  *   *   * * 10 
р 
Атт. 
Модулі 

 
    *    *       *     15
СДЖ 
0,4 
     
 * * * * * 6 
* * * * * * * * * *
Емтихан   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
Барлығы   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10
 
 
1.12 Саясаты және процедуралары 
елеу кезінде келесі ережелерді сақтауды сұраймын: 
 жағдайда – анықтаманы, басқа жағдайларда 
ын. 
армен  және  оқытушылармен  шыдамды,  ашық,  қалтықсыз  және 
ілектес болу. 
.13 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгендігі 
 
 
«Физика-2» пәнін зерд
1. Сабаққа кешікпеу. 
2. Сабақты себепсіз босатпау, ауырған
түсіндірме хатты ұсынуды сұрайм
3. Оқу процесіне белсене қатысу. 
4.  Курстастаст
т
 
 
1

Даналар саны 
Автордың 
аты-жөні 
Оқу-әдістемелік 
әдебиеттердің 
атауы 
Баспасы, 
Шыққан 
жылы 
Кітапха-
нада 
Кафед-
рада 
Неізгі әдебиттер 
 
Фриш С. Э. 
Теморива А. В. 
 
Физика курсы, І- ІІ том 
 
Мектеп,  
1971 
 
5 2 
Савельев И.В. 
Жалпы физика курсы 
І – ІІ том 
Мектеп, 
1988 г. 
18 8 
Абдулаев Ж. 
Физика курсы 
Алматы, 
1994 
20 5 
Волькенштейн 
В.С. 
Жалпы 
физика 
курсының есептері 
Москва, 
1990 г. 
150 15 
Ахметов А. Қ. 
 
Физика 
 
Алматы, 
2000 
50 
 

 
Ақылбаев Ж. С. 
Ермағанбетов 
Қ.Т. 
Электр және магнетизм Қарағанд
ы 2003 
50 
 
 
 
Милантьев В.П. 
Атомная физика. 
Москва, 
1999 г. 
45 8 
Телеснин Р.В. 
Молекулярная физика.  Москва, 
1980 г. 
46 6 
Лозовский В.Н. 
Курс  физики  в 2-х 
томах. 
С.-П., 
2001 г. 
53 6 
Матвеев А.Н. 
Электричество 
и 
магнетизм. 
Москва, 
1983 г. 
65 10 
Трофимова Т.И. 
Сб.  задач  по  общей 
физике. 
Москва, 
2001 г. 
143 8 
Иродов И.Е. – 
Задачи 
по 
общей 
физике. М. 
Москва, 
1999 г. 
153 7 
Козел 
С.М., 
Рашба Э.И. 
Сб. задач по физике. – 
Москва, 
1987 г. 
139 6 
Беликов Б. 
Решение 
задач 
по 
физике 
Москва, 
1986 г. 
143 19 
Чертов 
А., 
Воробьев А. З. 
Задачник по физике. 
Москва, 
1981 г. 
129 13 
Савельев И.В. 
Курс общей физики в 5 
томах. 
Москва, 
2001 г 
120 10 
Трофимова Т.Н. 
Курс физики. 
Москва, 
2001 г 
210 12 

Білім 
және 
тестілеулеудің 
мемлекеттік 
стандартының 
ұлттық орталығы. 
Әр 
ПӘН 
бойынша 
жоғарғы 
оқу 
орындарының 
студенттеріне  арналған 
мемлекеттік 
аралық 
бақылау 
тестілерінің 
жиынтығы. 
Астана, 
2005 г. 
105 22 
Қосымша әдебиеттер 
Әбдіғаппаров  Қ., 
Ақылбаев А. Қ. 
 
 
Физика 
Алматы, 
1995 
10 
 
 
 
Жылқыбаева М. 
 
Жалпы 
физика 
курсының есептері 
Алматы, 
1992 
 

 
 
Стрелков С.П. 
Механика. 
Москва, 
1979 г. 
56 5 
Кикоин 
А.К., 
Кикоин И.К. 
Молекулярная физика.  Москва, 
1977 г. 
83 8 
Калашников С.Г. 
Электричество. 
Москва, 
1977 г. 
64 7 
Ландсберг Г.С. 
Оптика. 
Москва, 
1976 г. 
86 10 
Матвеев А.Н. 
Механика  и  теория 
относительности. 
Москва, 
1976 г. 
72 5 
Матвеев А.Н. 
Электродинамика. 
Москва, 
1978 г. 
68 8 
Китель Ч. 
Введение  в  физику 
твердого тела. 
Москва, 
1978 г. 
60 6 
Спроул Р. 
Современная физика. 
Москва, 
1974 г. 
56 3 
Марков М.А. 
О природе материи. 
Москва, 
1976 г. 
49 3 
Квасников И.А. 
Молекулярная физика.  Москва, 
1998 г. 
64 5 
Архангельский 
М.М. 
Курс 
физики. 
Механика. 
Москва, 
1975 г. 
68 6 
Астахов А.В. 
Курс 
физики. 
Механика 
и 
кинетическая 
теория 
материи. 
Москва, 
1977 г. 
76 4 
Астахов 
А.В., 
Широков И.М. 
Курс физики, т. 2, 3. 
Москва, 
1980 
г., 
1983 г. 
83 6 
Бутиков Е.Н. 
Оптика. 
Москва, 
1987 г. 
46 5 

 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет