ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені


СДЖ арналған бақылау тапсырмаларыPdf көрінісі
бет7/15
Дата15.03.2017
өлшемі1,7 Mb.
#9731
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары 
1. 
Магнит өрісінің индукция векторы және кернеулігі. 
2. 
Жердің  магнит  өрісінің  кернеулігі  және  оның  вертикаль  және  горизонталь 
құраушылары. 
3. 
Тангенс гальвонометрдің құрылысы және жұмыс істеу әдісі. 
6 Студенттердің оқытушымен дербес жұмысының тақырыптамалық жоспары 
 
СӨДЖ 
тақырыбының аталуы 
Сабақтың 
мақсаты 
Сабақтың 
өткізу түрі
Тапсырманың 
мазмұны 
Ұсынылатын 
әдебиеттер 
1. Кинематика 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
1.5, 1.13, 
1.28,1.38,1.36. 
 
 
 
[6,бет. 5-15] 
2.  Материалы  нүктенің, 
дененің 
ілгерлемелі 
қозғалысының 
динамикасы. 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
2.4, 2.20, 2.36, 
2.65. 
 
 
[8,бет. 30 – 
54] 
3.  Қозғалмайтын  ось 
төңірегінде  айналмалы 
қозғалған 
 
қатты 
дененің динамикасы 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(12.10, 12.16, 
12.17, 12.31, 
12.40, 12.41, 
12.48, 12.50, 
12.60) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[224-236 бет]
4.Салыстырмалылықтың  
арнаулы 
(дербес) 
теориясының элементі 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
17.3, 17.6, 
17.10. 
 
Ә8  есептерін 
талдау 
 
[8,бет. 268 – 
271] 
 
 
5.  Газдардың  молекула-
кинетикалық теориясы 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
Тестілер 
 
(5.25, 5.50, 
5.52, 5.53, 
5.93, 5.95, 
5.135, 5.140 ) 
[77-94 бет] 

тереңдету 
Ә8  есептерін 
талдау 
 
6.Термодинамика 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(5.159, 5.173, 
5.174, 5.179, 
5.182, 5.197, 
5.198, 5.216, 
5.226) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[94-108 бет] 
7. 
Нақты 
газдар. 
Тасымалдау құбылысы. 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
6.2, 6.9, 5.113, 
5.138. 
[8,  бет. 91 – 
94, 107-111] 
8.Электростатика І 
 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(9.9, 9.13, 
9.18, 9.44, 
9.54, 9.65, 
9.74, 9.108, 
9.118) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[142-162 бет]
9. Электростатика II 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
9.79, 9.97, 
9.105, 9.125. 
 
 
[8, бет.. 151 – 
163] 
 
 
10.Тұрақты электр тоғы  Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(10.12;10.77; 
10.78; 10.88; 
10.74; 10.63; 
10.115) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[167-192 бет]
11. Магнит өрісі 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(№ 11.8; 
11.15; 11.20; 
11.28; 11.69.) 
Ә8 
[193-213 бет]
12.Электромагниттік 
индукция 
заттардағы 
магнит өрісі 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
Тестілер 
 
(№ 11.90; 
11.94; 11.99; 
11.112.) Ә8 
[212-218 бет]

тереңдету 
13. 
Механикалық 
тербелістер 
мен  
толқындар 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(12.10, 12.16, 
12.17, 12.31, 
12.40, 12.41, 
12.48, 12.50, 
12.60) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[224-236 бет]
14. 
Электромагниттік 
тербелістер. 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
14.1, 14.7, 
14.11, 14.25. 
 
[8, бет. 235 – 
241] 
15.  Механикалық  және 
электромагниттік 
тербелістер. 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(№ 12.3; 
12.17; 12.39; 
12.48; 12.68.) 
Ә8 
 
[224-236 бет]
 
 
7.  Межелік  бақылау  және  қорытынды  аттестация  кезеңінде  студенттердің 
білімдерін бақылауға арналған материалдар. 
 
7.1 Пән бойынша жазба жұмыстарының тақырыптамасы. 
Бақылау жұмысының тақырыбы. 
1. Кинематика, динамика, арнайы-салыстырмалық теориясы. 
2. Молекулалық физика және термодинамика, электростатика. 
3. Тұрақты тоқ, магнетизм. 
 
7.2 Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар (тест тапсырмалары) 
Механика 
1. 
Материалық нүкте деп нені айтады? 
2. 
Санақ жұйесі деп нені айтады? 
3. 
Қозғалыстың траекториясы деп нені айтады? 
4. 
Радиус вектор деп нені айтады? 
5. 
Материалық нүкте қозғалысының жылдамдығы деп нені айтады? 
6. 
Материалық нүктенің ұдеүі деп нені айтады? 
7. 
Бірқалыпты  қозғалыс  деп  қандай  қозғалысты  айтады?  Бірқалыпты 
қозғалыстын  теңдеуің келтіріңіз? 
8. 
Бірқалыпты  қозғалыс  деп  қандай  қозғалысты  айтады?  Жолдың  уақытқа 
тәуелділігі  графигінен  бірқалыпты  қозғалыс  үшін  салынған  қозғалыстың 
жылдамдығын қалай аңықтайды? 

9. 
Қандай қозғалысты бірқалыпты айнымалы қозғалыс деп атайды? Бірқалыпты 
айнымалы қозғалыстың теңдеуің жазыныз? 
10.  Қандай қозғалысты бірқалыпты айнымалы қозғалыс деп атайды? Бірқалыпты 
айнымалы  қозғалыс  ұшін  ұдеудің  екі  мәңіне  байланысты  жылдамдықтын  уақытқа 
байланысты графиктерің сызыныз? 
11.  Бұрыштық жылдамдық деп нені айтады? Бұрыштық жылдамдықтың венкторы 
қалай  бағытталған?  Бұрыштық  жылдамдық 

мен  сызықтық  жылдамдық 

 
арасында  қандай байланыс бар? 
12.  Бұрыштық  ұдеу  деп  нені  айтады?  Бұрыштық  ұдеудің  векторы  қалай 
бағытталған? 
13.  Нормаль ұдеу нені сипаттайды? 
14.  Сызықтық және бұрыштық шамалардың арасында қандай байланыс бар? 
15.  Шенбер  бойымен  бірқалыпты  қозғалыс  жасап  келе  жатқан  бөлшектің 
тангенциаль жәңе нормаль ұдеулері неге тен? 
16.  Масса. 
17.  Күш. 
18.  Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. 
19.  Ньютонның бірінші заңы. Қандай санақ жүйелерді инерциалды деп атайды? 
20.  Импульс. Ньютонның екінші заңы. 
21.  Ньютонның үшінші заңы. 
22.  Ауырлық  күш  деп  нені  айтады?  Дененің  салмағы  деп  нені  айтады?  Дененің 
салмағы мен ауырлық күшінің арасында қандай айрмашылылық бар? 
23.  Қандай  күштерді  консенрватив  күштер  деп  айтады?  Консерватив  күштер 
өрісінің жұмысы неге тең? 
24.  Механиқалық жұмыс неге тең? 
25.  Дененің кинетиқалық энергиясы неге тең? 
26.  Потенциалдық  энергия  немен  анықталады?  Ауырлық  күш  өрісіңдегі  дененің 
потенциалдық энергиясы. 
27.  Потенциалдық  энергия  немен  анықталады?  Серпімді  қысылған  серіппенің 
потенциалық энергиясы. 
28.  Механиқалық эенгргия деп нені айтады. 
30.Қозғалмайтын  нүтеге  қатысты  қүш  моменті  деп  нені  айтады?  Күш         
моментінің векторы қалай бағытталған? Өлшембірлігі. 
31. Күш иіні деп нені айтады? 
32. Қозғалмайтын оське қатысты күш моменті деп нені айтады? 
1. 
Қос күш деп  нені айтады? Қос күштің моменті неге тен? 
2. 
Қозғалмайтын  нүктеге  байланысты  бөлшектің  импульс  моменті  деп  нені 
айтады? Импульс моментінің векторы қалай бағытталған? 
3. 
Қозғалмайтын оське қатысты импульс моменті деп нені айтады? 
4. 
Дененің инерция моменті деп нені айтады? Неге ол байланысты? 
5. 
Айналу осьне қатысты материалық нүктенің инерция моменті. 
6. 
Айналу осьне қатысты дененің инерция моменті. 
7. 
Штейнер теоремасы. 
8. 
Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. 
9. 
Айналмалы қозғалыс кезіңде жұмыс неге тең? 
10. 
Айналыстағы дененің кинетиқаллық энергиясы. 

11. 
Ілгерлемелі және айналмалы қозғалыстардың арасындардағы ұқсастығы. 
44 
   Импульстің  сақталу  заңы.  Кеністіктің  жәңе  уақыттын  қандай 
қасиетімен импульстің сақталу заңы байланысты. 
45. Жабық жүйенің масса центрі қалай қозғалады? 
46 Импульс моментінің сақталу заңы. Кеністіктің және уақыттын қандай қасиетімен 
импульс моментінің сақталу заңы байланысты? 
47 
еханиқалық  энергияның  сақталу  заңы.  Кеністіктің  жәңе  уақыттын  қандай 
қасиетімен механиқлық энергиянын  сақталу заңы байланысты? 
48   Инерциалды емес деп қандай жүйелерді айтады? 
49   Инерция күштері деген не? 
50   Инерция күштерінің әдеттегі күштерден айырмашылығы қандай? 
Жалпы  және  арнаулы  салыстырмалы  теоряның  принципі.  Сұйықтардың 
механикасы. 
Галилейдің салыстырмалы приципі. 
1. 
Галилей түрлендірулері. 
2. 
Арнаулы салыстырмалы теорияның постулаттары. 
3. 
Арнаулы салыстырмалы теорияда қандай инварианттар бар? 
4. 
Релятивтік механикадағы оқиғалардың арасындағы аралық. 
5. 
Лоренц түрледірулері. 
6. 
Қозғалыстағы релятивтік бөлшектің массасының жылдамдықпен байланысы. 
7. 
Ұзындықтын релятивтік қысқаруы. 
8. 
Уақыттын релятивтік қысқаруы. 
9. 
Масса және энергияның өзара байланысы. 
10.  Материалық нүкте ұшін релятивтік динамикасының неғізгі заңы. 
11.  Материалық  нүктенің  релятивтік  импульсің  қандай  тендеу  арқылы  есептеуге 
болады? 
12.  Кинетиқалық энергияның релятивтік теңдеуі. 
13.  Паскаль заңы. 
14.  Архимед заңы. 
15.  Идеал сүйыққа анықтама беріңіз. 
16.  Гидростатиқалық қысым. 
17.  Сүйықтың үздіксіз заңы. 
18.  Ағын сызығыжәңе ағын түтіғі деп нені айтады? 
19.  Бернулли теңдеуі. 
20.  Ламинарлық жәңе турбуленттік ағыстардың айырмашылығы. 
21.  Рейнолдс санынын физиқалық мағынасы. 
22.  Стокс теңдеуі. 
23.  Тұтқырлық коэффициентінің физиқалық мағынасы. Сүйықтар мен газдардың 
тұтқырлық коэффициенті неге тәуелді? 
МКТ. Тасымалдау құбылыстары. 
1. 
МКТнің негізгі ережелері. 
2. 
Идеал газ молекуласының орташа кинетиқалық энергиясы. 
3. 
Температураның молекула- кинетиқалық мағынасы. 
4. 
МКТнің негізгі теңдеуі. 
5. 
Идеал газдын моделі. 
6. 
Авогадро заңы. 

7. 
Дальтон заңы. 
8. 
Изотермиялық процестің графигі және теңдеуі. 
9. 
Изобарлық процестің графигі және теңдеуі. 
10.  Изохорлық процестің графигі және теңдеуі. 
11.  Менделеев- Клапейрон тендеуі. 
12.  Максвелдің  таралу заңы. 
13.  Идеал газ молекуларының ең ықтимал жылдамдығы? 
14.  Идеал газ молекуларынын орташа арифметиқалық жылдамдығы. 
15.  Идеал газ молекуларының орташа квадраттық жылдамдығы. 
16.  Барометрлік тендеу. 
17.  Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектер үшін Больцманнын таралу заңы. 
18.  Тасымалдау қубылыстарының жалпы сипатамасы. 
19.  Диффузия теңдеуі. 
20.  Тұтқырлық тендеу.і 
21.  Жылу өткізгіштік теңдеуі. 
22.  Диффузия  коэффициентінің  физиқалық  мағынасы  және  кинетиқалық  теория 
бойынша оның теңдеуі. 
23.  Тұтқырлық коэффициентінің физиқалық мағынасы және кинетиқалық теория 
бойыңша оның теңдеуі. 
24.  Жылу  өткізгіштік  коэффициентінің  физиқалық  мағынасы  және  кинетиқалық 
теория бойынша оның теңдеуі. 
25.  Молекуланың еркің жүру жолы. 
Термодинамика. Нақты газдар. Фазалық ауысулар.  
1. 
Идеал газдын ішкі энергиясы. 
2. 
Еркіндік дәрежелер саны. Энергияның еркіндік дәрежелер бойынша таралуы. 
3. 
Көлемі өзгеретің газдың жұмысы. 
4. 
Жылу мөлшері. Меншікті және мольдік жылу сыймдылықтар. 
5. 
Процестің  түріңе  байланысты  идеал  газдын  жылу  сыйымдылығынын 
тәуелділігі. Майер теңдеуі. 
6. 
Бірінші термодинамиканың бастамасы. 
7. 
Қандай процессті адиабаттық деп атайды? Пуассон теңдеуі. 
8. 
Изохорлық процесс ұшін бірінші термодинамиканын заның қолдану. 
9. 
Изобарлық процесс үшін біріңші термодинамиканын заның қолдану. 
10. 
Изотермиялық процесс үшін бірінші термодинамиканың заның қолдану. 
11. 
Адиабаттық процеес кезіңдегі жұмыс. 
12. 
Қандай процессті политрлопиялық деп атайды? Политропияның теңдеуі. 
13. 
Жылу машинаның ПӘКі. 
14. 
Карно циклі және оның ПӘКі. 
15. 
Термодинамиканың екінші бастамасы. 
16. 
Энтропия (анықтамасы, статистиқалық мағынасы). 
17. 
Термодинамиканың екінші бастамасының статистиқалық түсіңдірмесі. 
18. 
Молекулар арасындағы өзара әсер күштері (графигі). 
19. 
Молекулардың өзара әсерлесу потенциалдық энергиясы (графигі). 
20. 
Потенциалдық шұнқыр деп нені айтады? 

21. 
Әртүрлі  агрегаттық  күйлер  үшін  молекулардың  өзара  байланыс 
потенциалдық  энергиясы  және  жылу  қозғалысынын  кинетиқалық  энергиясы 
арасыңдағы теңдеулер. 
22. 
Бір моль газ ұшін Ван-дер-Ваальс теңдеуі. 
23. 
Ван-дер-Вальс  теңдеулеріңдегі  а  және  в  тұрақтыларының  физиқалық 
мағынасы. 
24. 
Әртүрлі температуралар үшін Ван-дер-Ваfльс изотермаларын суретеңіз. 
25. 
Фаза ,фазалық аусу деп нені айтады? 
26. 
Біріңші текті фазалық аусуларға қандай кұбылыстар жатады? 
27. 
Екіңші текті фазалық аусуларға қандай қубылыстар жатады? 
28. 
Біркомпоненттік  қоспа  үшін  фазалық  диаграмманы  сызыныз  және  балқу, 
булану,сублимация қисықтарың көрсетіңіз. 
29. 
Үштік нүкте деп нені айтады? 
30. 
Кризистік температура деп нені айтады? 
31. 
Сублимация деп неңі айтады? 
Вакумдағы электр өрісі.  
1. 
Электр өріс деп нені айтады? 
2. 
Электр зарядының сақталу заның тұжырымданыз. 
3. 
Қандай электр зарядын нүктелік деп сануға болады? 
4. 
Кулон заңы. 
5. 
Электр өрісінің кернеулігі деп неңі айтады? 
6. 
Нүктелік зарядтын кернеулігі неге тең? 
7. 
Электр  өрісінің  кернеулігі  деп  неңі  айтады?  Он  және  теріс  зарядтардың 
электр өріс кернеуліктері қалай бағытталатынын суреттеп көрсетіңіз. 
8. 
Өрістердің супперпозиция принципің тұжырымданыз. 
9. 
Электр  өрісінің  күш  сызықтары  деп  нені  айтады?  Нүктелік  зарядтын  күш 
сызықтарың сызыныз. 
10. 
Жабық бет арқылы өтетің кернеулік веторының ағыны. 
11. 
Вакуумдағы электрстатиқалық өріс үшің Остроградский- Гаусс теоремасы. 
12. 
Зарядтың  беттік  тығыздығы.  Біркелкі  зарядталған  шексіз  жазықтың  өріс 
кернеулігі. 
13. 
Зарядтың  беттік  тығыздығы.  Әр  аттас  зарядталган  екі  жазықтың  өріс 
кернеулігі. 
14. 
Қандай өрісті біртекті деп атайды? 
15. 
1  нүкте  ден 2 нүктеге q зарядың  тасымалдауға  кеткен  электростатиқалық 
өрістің жұмысы неге тең? 
16. 
Потенциал деп нені айтады? 
17. 
Нүктелік заряд өрісінің потенциалы. 
18. 
Эквипотенциал  бет  деп  нені  айтады?  Эквипотенциал  беттер  мен  күш 
сызықтары өзара қандай бұрыш жасайды? 
19. 
Нүктелік заряд өрісінің эквипотенциал беттерің сызыныз. 
20. 
Потенциалдар айырымы деп нені айтады? 
21. 
Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс. 
22. 
Электр өріс кернеулігі мен потенциалдар айырымы  қандай байланыста? 
23. 
Электр өріс кернеулігі векторының циркуляциясы. 
24. 
Электр өріс кернеулігі векторының циркуляциясы неге тең? 

25. 
Электрстатиқалық  өрістің  энергетиқалық  және  күш    сипаттамасы  болып 
қандай шамалар есептеледі? 
Зат ішіндегі электр өрісі. 
1. 
Электр диполь деп нені айтады? 
2. 
Диполь моменті деп нені айтады( дипольдің электр моменті)? 
3. 
Қандай молекуларды полярлы емес деп атайды? 
4. 
Қандай молекуларды полярлы деп атайды? 
5. 
Диэлектриктің электрондық поляризациясы деп нені атайды? 
6. 
Диэлектриктің бағдарлама поляризациясы деп нені атайды? 
7. 
Диэлектриктің поляризациясы деп нені айтады? 
8. 
Поляризация деп нені атайды? 
9. 
Изотропты диэлектриктер үшін электр өрісінің кернеулігі мен диэлектриктің 
поляризациясы арасындағы тәуелділігі. 
10. 
Қандай зарядтарды байланысқан деп атайды? Еркің деп? 
11. 
Диэлектриктен  жасалған  пластина  конденсатордың  ішіңе  орналастырылған. 
Диэлектриктегі қорытынды өріс кернеулігі неге тен? 
12. 
Заттын диэлектірлік өтімділігі нені көрсетеді? 
13. 
Заттын  диэлектірлік  қабылдағыштығы  және  диэлектірлік  өтімділігі 
арасындағы өзара байланыс. 
14. 
Электр ығысу векторы. 
15. 
Диэлектриктегі электр өріс үшін Острградский- Гаусс теоремасы. 
16. 
Сегнетоэлектрик 
деп 
нені 
айтады? 
Сегнетоэлектриктің 
басқа 
диэлектриктерден айырмашылығы? 
17. 
Өткізгішке  біршама  заряд  берілген.  Өткізгіштің  ішіңдегі  электр  өріс 
кернеулігі неге тен? Потенциалы? 
18. 
Өріс  кернеулігі  Е
0
  біртекті  электр  өрісіңе  зарядталмаған  өткізгіш 
орналастырылған. Өткізгіш ішіңдегі өріс кернеулігі неге тең? 
19. 
Өткішгіштердің электр сыйымдылығы деп нені айтады? Электр сыймдылық 
неге тәуелді? Өлшебірлігі қандай? 
20. 
Конденсатордың  сыйымдылығы.  Конденсатордың  сыйымдылығы  неге 
тәуелді? 
21. 
Жазық конденсатордың сыйымдылығы. 
22. 
Конденсатолрлардың паралель қосылуы. Жалпы сыйымдылығы неге тен? 
23. 
Конденсаторлардың тізбектей қосылуы. Жалпы сыйымдылығы неге тен? 
24. 
Зарядталған конденсатордың энергиясы. 
25. 
Электр өріс энергиясының көлемдік тығыздығы. 
Тұрақты тоқ. 
1. 
Электр  тоқ    деп  нені  айтады?Электр  тоғы  болу  үшін  негізгі  шарттарды 
айтыңғыз. 
2. 
Тізбектегі  тұрақты  электр  тоқты  сақтауға  электр  өріснің  мүмкіншіліғі  неге 
жоқ? 
3. 
Тоқ күші деп нені айтады? 
4. 
Тоқ  тығыздығы деп нені айтады? 
5. 
Кернеу деп нені айтады? 
6. 
Тосын күштер. 
7. 
ЭҚК. 

8. 
Тосын күштер өрісінің кернеулік векторының циркуляциясы. 
9. 
Біртекті тізбек бөлігі үшін интеграл түрдегі Ом заңы. 
10. 
Дифференциал түрдегі Ом заңы. 
11. 
Біртекті емес тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. 
12. 
Тұйық  тізбек үшін Ом заңы. 
13. 
Қысқаша тұйықтау. 
14. 
Өткізгіштің кедергісінің температураға және өлшемдеріңе тәуелділігі. 
15. 
Өткізгіштерді тізбектей қосу. 
16. 
Өткізгіштерді паралель қосу. 
17. 
Интеграл түрдегі Джоуль -Ленц заңы. 
18. 
Дифференциал түрдегі Джоуль-Ленц заңы. 
19. 
Видеман-Франц заңы. 
20. 
Тоқ тасушылардың багытталған қозғалыс жылдамдығы жәңе тоқ тығыздығы 
арасындағы байланыс. 
21. 
Газдардағы тоқ үшін Ом заңы. 
22. 
Тармақталған тізбектер үшін Киргхоф заңдары. 
             Әртүрлі орталар үшін тоқ тасушылар болатың зарядталған бөлшектер. 
Электромагнетизм 
1. 
Индуктивтік дегеніміз не? 
2. 
Өздік индукция үшін Э.Қ.К.-нің өрнегін жаз. 
3. 
Өздік иднукция құбылысы дегеніміз не? 
4. 
Өзара индукция құбылысы дегеніміз не? 
5. 
Вакуумдағы өткізгіштің индуктивтілігі неге тәуелді? 
6. 
Индуктивтілігі L  катушканың магнит өрісінің энергиясының өрнегі 
7. 
Трансформатордың жұмысы неге негізделген? 
8. 
Магнит өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығының формуласы. 
9. 
Соленойдтың индуктивтілігінің өрнегі 
10.  Заттың магниттелуін не сипаттайды? 
11.  Сутегі атомындағы электроны қосынды магниттік моменті неден құралады? 
12.  Атомдағы  электронның  орбиталық  қозғалысының  гиромагниттік  қатынасы 
үшін өрнегін жаз. 
13.  Магниттік өтімділік жегеніміз не? 
14.  Магниттік алғырлық қалай анықталады? 
15.  Магниттік  алғырлық  пен  магниттік  өтімділік  арасындағы  байланыс 
формуласын жаз. 
16.  Магниттік алғырлығы О-ден кіші заттар қалай анықталады? 
17.  Магниттік өтімділігі 
1 заттар қалай аталады? 
18.  Изотропты  біртекті  ортадағы  магниттелгіштік  вектормен  магнит  өрісінің 
кернеулігінің вектор арасындағы байланыс формуласын жаз. 
19.  Магниттік  индукция  векторы  В  мен  магнит  өрісінің  кернеулігі  арасындағы 
байланыс формуласын жаз. 
20.  Диамагниттік эффект қалай түсіндіріледі? 
21.  Қай заттарда магниттік өтімділік 
1 
22.  Қай заттардың магнит алғырлығы температураға тәуелді емес? 
23.  Сыртқы  магнит  өрісі  болмағанда  қай  магнетиктің  атомының  магниттік 
моменті 0-ге тең? 

24.  Парамагниттік эффект қалай пайда болады? 
25.  Қандай  магнетиктерде  магниттелгіштік  векторының  бағыты  магнит  өрісінің 
кернеулік векторына қарама-қарсы? 
26.  Қандай  магнетиктерде  магниттелгіштік  векторыдың  бағыты  магнит  өрісінің 
кернеулік векторымен бағыттас? 
27.  Атомның магниттік моменті қандай құрамнан тұрады? 
28.  Парамагнетиктердің магниттік алғырлығы үшін жазылған Кюри заңын көрсет. 
29.  Электронның  меншікті  магниттік  моментінің  оның  меншікті  механикалық 
моментіне (спинға) гиромагниттік қатынасы неге  тең? 
30.  Қандай  магнетиктерде  магниттік  өтімділік  сыртқы  магнит  өрісінің 
кернеулігіне тәуелді? 
31.  Магниттік  домен дгеніміз не? 
32.  Коэрцитивтік күш дегеніміз не? 
33.  Қалдық магниттелгіштік дегеніміз не? 
34.  Қандай магнетиктер гистерезис тұзағын жасайды? 
35.  Ферромагниттік құбылыс қалай түсіндіріледі? 
Тербелістер мен толқындар 
1. 
Еркін  гармониялық  механикалық  тербелістің  диффиренциалдық 
теңдеуі (мысалы серіппелі маятниктің теңдеуі) 
2. 
Тербеліс  периоды  дегеніміз  не?  Математикалық  маятниктің 
тербелісінің периодының формуласын жаз. 
3. 
Тербеліс  периоды  дегеніміз  не?  Серіппелі  маятниктің  тербелісінің 
периодының формуласын жаз. 
4. 
Еркін  гармониялық  элкетромагниттік  тербелісінің  дифференциалдық 
теңдеуін жаз. 
5. 
Тербеліс  периоды  дегеніміз  не?  Контурдағы  еркін  электромагниттік 
тербеліс периодының Томпсон формуласы. 
6. 
Тербелістің амплитудасы, тербелісі, фазасы дегеніміз не? 
7. 
Өшетін электромагниттік тербелістің дифференциал теңдеуі. 
8. 
Өшудің  логарифмдік  декременті  дегеніміз  не?  Тербелмелі  контурдағы 
электромагниттік тербелістің өшуінің логарифмдік декременті үшін өрнекті жаз. 
9. 
Өшудің  логарифмдік  декременті  дегеніміз  не?  Механикалық 
тербелістің логарифмдік декременті үшін өрнекті жаз. 
10. 
Тербеліс  жүйесінің  сапалылығы  дегеніміз  не?  Тербелмелі  контурдың 
сапалылығының өрнегін жаз. 
11. 
Тербелмелі  контурдың  сапалылығы  мен  логарифмдік  декремент  λ 
арасындағы байланысты жаз. 
12. 
Механикалық еріксіз тербеліс теңдеуі. 
13. 
Еріксіз электромагниттік тербеліс теңдеуі. 
14. 
Индуктивтік кедергінің формуласы. 
15. 
Сиымдылық кедергісінің формуласы. 
16. 
Тізбектей жалғанған сиымдылық С, индуктивтілік L, активті кедергі R, 
жиілігі W бойындағы тізбектің толық кедергісі. 
17. 
Контурдағы  өшетін  электромагниттік  тербелістің  циклдік  жиілігінің 
формуласы. 
18. 
Қандай тербеліс еріксіз тербеліс деп аталады. 

19. 
Тербелмелі  контурдағы  электромагниттік  трбелістің  циклдік  жиілігі 
қандай шамаға тәуелді? 
20. 
Егер  мәжбүрлеуші  күштің  тербелісінің  амплитудасы  тұрақты  болса, 
еріксіз тербелістің амплитудасының жиілікке тәуелділігі қандай? 
21. 
Релаксация уақыты дегеніміз не? 
22. 
Еркін  электромагниттік  тербеліс  пайда  болуы  үшін  тербелмелі  контур 
қандай элементтерден құралуы керек? 
23. 
Келтірілген  теңдеу  контурдағы  қандай  тербелісті  сипаттайды? q=q
0
*e
-
R/2L
*sin(wt+φ) 
24. 
Резонанс дегеніміз не? 
25. 
Айнымалы  ток  тізбегіне  тікелей  жалғанған  сиымдылық  С, 
индуктивтілік L және кедергі R үшін Ом заңын жаз. 
26. 
Сфералық толқынның теңдеуін жаз. 
27. 
Берілген ортадағы электромагниттік толқын 
28. 
Толқын күйінің теңдеуі. 
29. 
Кеністік  кейбір  облысында  тұрғын  толқын  теңдеуі  мына  түрде 
жазылады: S(y,z)=2Acos2πy/λ*sin2π/T*z.  Тесрбеліс  амплитудасы  ең  аз  болатын 
ортаның нүктелері үшін шартты жазындар. 
30. 
Тұрғын толқынның шоғыры, түйіні дегеніміз не? 
31. 
Толқындық теңдеу. 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет