Оқу-әдістемелік кешенінібет3/61
Дата28.11.2022
өлшемі282,89 Kb.
#53332
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Байланысты:
Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі

1.3 Пререквизиттері:
Мамандыққа кіріспе, жалпы психология, бірінші курстағы үздіксіз педагогикалық тәжірибе, педагогика.
1.4 Постреквизиттер:
Студенттер бұл пәнді оқып бітіргеннен кейін
-мектептегі сыныптан тыс тәрбие жұмысына жетекшілік етуге қажетті білім, біліктіліктерді меңгереді;
-тәрбие мақсаттарын, міндеттерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістер, ұйымдастыру формалары және құралдарымен танысады;
-кәсіби мәдениеттің негіздерін игереді;
- курс бойынша меңгерген материалдарды педагогикалық сарамандар кезін де тәжірибеде жүзеге асырады.


1.5. Пән жөнінде мәліметтер


Пән атауы: «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі»
Өткізілу орны: сабақ кестесі бойынша.


1.6 Курстың тақырыптық жоспарыТақырып атауы

Дәріс

Сем.

СОӨЖ

CӨЖ
1

Тәрбие үдерісі-тұтас педагогикалық
үдерістің құрамды бөлігі

1

1

2

2

2

Мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі1

1

2

2

3

Қазіргі мектептің тәрбие үдерісіндегі педагогикалық қолдау

1

1

2

2

4

Тәрбие технологиясы-тәрбие жұмысындағы кәсіптік шеберліктің элементі. Сынып жетекшісі іс-әрекетінің жүйесі

1

1

2

2

5

Мектепте, сыныпта тәрбие жұмыстарын жоспарлау

1

1

2

2

6

Сынып жетекшісінің тәрбиелік іс-әрекетінің жүйесі

1

1

2

2

7

Оқушылар ұжымын қалыптастырудағы тәрбие жұмысының ерекшеліктері

1

1

2

2

8

Сынып жетекшісінің қиын балалармен жұмыстарының жүйесі

1

1

2

2

9

Дарынды балалармен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының жүйесі

1

1

2

2

10

Оқушылардың денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қатынасын қалыптастырудағы сынып жетекшісінің іс-әрекеті

1

1

2

2

11

Оқушылармен жүргізілетін кәсіптік бағдар беру жұмыстарының әдістемесі

1

1

2

2

12

Оқушылардың ата-аналармен педагогикалық әрекеттестік технологиясы

1

1

2

2

13

Балалар мен жастардың ынтасын дамытудағы тәрбие жұмыстары

1

1

2

2

14

Тәрбие жұмыстарының нәтижесі мен тиімділігінің диагностикасы

1

1

2

2

15

Тәрбие үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыздандыру

1

1

2

2
БАРЛЫҒЫ

15

30

15

30

1.7 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

Жұмыс түрлерінің тізімі

Бақылау түрі

Орындау мерзімі

1

Дәрістерге дайындық

Конспект

Сабаққа қатысу

2

Практикалық сабақтарға дайындық және сабақтың үстінде белсенділігі

Дәптердегі жазулар

Тапсырмалар
дың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

3

Аудиториялық сабаққа кірмеген материалдарды зерттеу

Жазбаша есесп беру

баяндама

4

Бақылау шараларға дайындық

1.8 Әдебиеттер тізімі:


Оқулықтың толық библиографиялық сипаттамасы

Оқулықтың шығарылған жылы, ел және баспа

Бекітілгені туралы белгі гриф

Тілі.
Аудары-луы туралы мағлұмат

Ақпараттың тасылу түріКітапханада
ғы дана саны

С.Губашева, А.Отарбай. Тәрбие жұмысының әдістемесі

Астана: Фолиант, 2011

ҚР Білім және ғылым министрлігі

Қазақ тілі

Баспа

100

Болдырев Н.И Методика воспитательной работы в школе: Учеб. – 2-е изд., испр. и доп.

М.: Просвещ., 1981.

Мин. просв. СССР

Орыс тілі

Баспа

50

Тажибаева С. Мектепте тәрбие жұмысын ұйымдастыру технологиясы: оқулық

Алматы: Ғылым,2004

Мин. обр. и науки РК

Қазақ тілі

Баспа

16

Әбиев Ж.Ә. Педагогика: оқу құралы

Алматы: Дарын, 2004.

Мин. обр. и науки РК

Орыс тілі

Баспа

20

Және психологиСеливанов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: учеб.

М: Академ., 2000

Мин. образов. РФ

Орыс тілі

Баспа

6

Болдырев Н. И. Методика воспитательной работы в школе: Учеб.

Алма-Ата: Мектеп, 1987.

Мин. просв. КазССР

Орыс тілі

Баспа

87

Методика воспитательной работы: Учеб.

М.: Просв., 1989.

Мин. просв. СССР

Орыс тілі

Баспа

53

Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі.

Алматы, Дарын-2004.

Мин.образов. и науки РК

Қазақ тілі

Баспа

10

Әбдіразақов Е., Макуов Д., Пошанов
Класс жетекшілерінің тәрбие жұмысын жоспарлаудың үлгі нұсқасы.

Қазақстан мектебі, 1994

Мин.образов. и науки РК

Қазақ тілі

Баспа

301.9 Студенттердің білімі, дағдысы және іскерлігі төмендегіше бағаланады.
Ағымдағы бақылау:
1.Сабаққа қатысуына байланысты 1 баллдан беріледі ең жоғарғы балл - 100% -ға есептелініп, осыдан пайыздық көрсеткіші шығады.
2.Практикалық (зертханалық) сабақтағы активтілігі, тапсырмаларды орындауына байланысты практикалық (зертханалық) сабаққа 100 балл, ол 100% -ға есептелініп, осыдан пайыздық көрсеткіші шығады.
3.Үй тапсырмасын орындау денгейіне байланысты максималды 100 балл беріледі, ол 100% -ға есептелініп, осыдан пайыздық көрсеткіші шығады. Үй тапсырмасының көлемін оқытушы анықтайды.
4.СӨЖ бойынша тапсырмаларды орындау балдары кестедегі тақырыптар бойынша 100 балмен бағалайды,орташа көрсеткіші СӨЖ тапсырмалардын орындаудын пайыздық корсеткіші болып табылады.


1.10 Курс саясаты және процедурасы


МАЗМҰНЫ 1. Пәннің оқу бағдарламасы Syllabus

  1. Оқытушы жөніндегі мәліметтер....................................................................

  2. Пән туралы мәліметтер...................................................................................

  3. Пререквизиттер...............................................................................................

  4. Постреквизивиттер.........................................................................................

1.5Пәннің қысқаша сипаттамасы.......................................................................
1.6 Курстың тақырыптық жоспары....................................................................

  1. Тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі..........................................

  2. Әдебиеттер тізімі.............................................................................................

  3. Бағалау бойынша ақпарат..............................................................................

1.10 Курс саясаты және процедурасы.....................................................................

Кіріспе

«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» курсы педагог-мұғалімдерді кәсіби даярлау жүйесінің міндетті компоненті. Курстың бағдарламасы болашақ мұғалімдердің оқушылардың тәрбие жұмысының ұйымдастыру және өткізу теориялық-әдістемелік даярлығын ескереді.


«Тәрбие жумысының теориясы мен әдістемесі» курсында келесі теориялық сұрақтар қарастырылады: мектеп пен сыныптың тәрбие жүйесі балалардың әлеуметтенуі және дамуының факторы ретінде; педагогикалық ортаны құру сынып ұжымын қалыптастыру арқылы оқушылардың әлеуметтенудің бірден бір жолдары ретінде; сынып жетешісінің пән мұғалімдері, оқушылардың ата-аналарымен, мектептен тыс мекемелермен, балалардың қоғамдық негіздегі ұйымдары және бірлестіктермен өзара әрекеттесуі; оқушылардың тәрбиелік жағдайын және сынып ұжымының даму деңгейін зерттеу; сабақтан тыс тәрбие жұмыстарының мақсатын анықтау және жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу; тәрбие жұмыстарын талдау және өзін-өзі талдау т.с.с.
Курстың бағдарламасы, сонымен бірге студенттермен келесі практикалық жұмыстарын ескереді: психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді оқу; үзіліссіз педагогикалық практика кезінде оқушылардың тәрбие жұмыстарын бақылау және талдау; тәрбиелік шаралардың жоғары мен қысқаша мазмұнын өз бетінше дербес құру; студенттік оқу бөлмесінде оқушылардың негізгі әрекеттерінің түрін ұйымдастыру және ойнау; үзіліссіз педагогикалық практика кезінде тәрбиелік шараларды ұйымдастыру және өткізу. Мектепте және сыныпта өткізілген немесе бақылаған тәрбие шараларын талдау және өзін-өзі талдау жұмыстары.

ТҮСІНІК ХАТ

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында педагогикалық маңызды міндеттердің бірі өмірде, қарым-қатынаста, өзінің сана-сезімін дамыта және жүзеге асыра білетін әлеуметтік-бағдарланған тұлғаның жан-жақты мәдениетін тәрбиелеу.


«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» курсы базалық пән ретінде педагог-мұғалімдерді кәсіби-педагогтік даярлау жүйесіне кіреді және «Педагогика» пәнінің «Тәрбие теориясы» бөлімімен, сонымен бірге педагогикалық практикамен логикалық тұрғыдан байланыста болады.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет