Семинар 15 ожсөЖ 15 СӨЖ 15 Барлығы 60


-апта  1 кредит сағат  № 4 дəріс. ТақырыбыPdf көрінісі
бет2/14
Дата22.12.2016
өлшемі1,26 Mb.
#59
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

4-апта 
кредит сағат 
№ 4 дəріс. Тақырыбы: Үнді əдебиеті 
Дəрістің мазмұны : 
1.  Ежелгі үнді əдебиеті — қазіргі Пəкстан, Бангладеш халықтарына ортақ ұлттық 
мұра. Ведалар.   
 
Əдебиеттер: 
1.  Индия ертегілері / Ауд. Ш. Сулейменов, Р. Рүстембекова, Ф. Дінисламов. Алматы, 
1958. 
2.  Тебегенов  Т.  Үнді  əдебиеті  //  Тебегенов  Т.  Шетел  əдебиеттері  тарихы. 
Алматы, 1996. 
3.  История мировой литературы в 9 томах.  
4.  Шəлекенов  У.  X.,  Шəлекенов  М.  У.  Əлем  халықтарының  этнологиясы.  — 
Алматы, 2002. 
5.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
6.  История мировой литературы в 9 томах. 
 
№4 семинар. Көне үнді əдебиеті ескерткіштері. 
Семинар мазмұны:  
1. 
Б.  з.  I  мыңжылдығындағы  ежелгі  үнді  əдебиетіндегі  драмалық, 
лирикалық поэзияның, прозаның дамуы. Жаңа үнді тіліндегі əдебиетке көне əдеби 
үлгілердің  əсері.  Б.  з.  д.  III  мыңжылдықтағы  Инд  жазығындағы  арий,  дравидий, 
мунд атты тайпалар мен халықтар араласуыныц əдебиеттері. Ежелгі үнді əдебиеті 
—  қазіргі  Пəкстан,  Бангладеш  халықтарына  ортақ  ұлттық  мұра.  Ежелгі  үнді 
əдебиетіндегі  тайпалық  тілдср.  Веда  тілі  —  ритуалдық  əнұрандар  тілі;  Санскрит, 
пали  -  буддистер  тілі;  джайндар  -  пракриттер  /артхамагадхи,  шаурасени, 
махарашпри/ жəне апабхраншу /діни қауымдастық/ тілі. 
2. 
Ежелгі үнді əдебиетіндегі поэзия мен проза арасындағы айырманың 
аздығы.  Кез  келген  тақырыптың  -  діни,  ғылыми,  ертегілік,  эпикалық,  тарихи  — 
бəрінің  де  өлеңмен  де,  прозалық  түрде  де  жазыла  бергені.  Пəлсапа,  дəрігерлік, 
грамматика, астрономия, сəулет туралы бəрі де өлеңмен жазылған. Ежелгі үнділік 
романның нақыш-өрнек қолөнері араласқан поэзия түрінде де жазылғаны. 

3. 
Веда  əдебиеті  "веда"  —  сөзі  —  "білім",  "нақты,  жоғары  қасиетті 
білім"  ұғымдарын  береді.  "Ригведа"  —  веда  əдебиеті  /əнұрандары  ведасы/  негізін 
құрайды /"риг" сөзі "əнұран" ұғымын береді/. "Самаведа" — салтанатты өлең айту 
ведасы ("саман - əуен"). "Яджурведа" — құрбандық нақылдарыныц ведасы (яджус 
—  "құрбан",  "құрбандық"  формуласы).  "Атхарваведа"  —  дуалау,  арбау  ведасы 
(атхарван — "арбау", магиялық формула). 
1. 
Б.з.д.  бірінші  ғасыриидагы  санскрит  əдебиеті.  Əдеби  эпостың, 
драманың, лириканың өкілдері. Ашвагхоши II ғ., Бхасы /III-IV   ғғ./ жəне Халы /IІІ-
IV  ғғ./.  Ведалар  мен  эпостағы  лирикалық  тармақтар,  оқиға  баяндаушы  эпизодтар 
мсн диалогтар, өлеңдер мен сезімдік көңіл-күйлік сипаттаулар. 
Ежелгі  үнді  драмасы.  Жоғары  тəңірі  Брахмага  драманы  жасау  туралы 
жазылған  "Натьяшастра"  /"Драма  ғылымы"/  атты  тұңғыш  санскриттік  трактат. 
Трактаттагы  Брахманың  театр  өнерін  жерге  жібергені  туралы.  "Натьяшастрада" 
оның негіздерін жазғаны туралы аныздың айтылатыны.  
2. 
Б. з. д. IV—VIII ғ. Санскрит əдебиеті. Үнділік орта ғасырдағы Гуптар 
əулеті  билеген  империя.  Əдебиет  пен  өнердің  дамуы.  Буддизм  мен  джайнизмді 
брахмандық діни бағыттың түпкілікті жеңуі. 
 
Əдебиеттер: 
1.  Индия ертегілері / Ауд. Ш. Сулейменов, Р. Рүстембекова, Ф. Дінисламов. Алматы, 
1958. 
2.  Тебегенов  Т.  Үнді  əдебиеті  //  Тебегенов  Т.  Шетел  əдебиеттері  тарихы. 
Алматы, 1996. 
3.  История мировой литературы в 9 томах.  
4.  Шəлекенов  У.  X.,  Шəлекенов  М.  У.  Əлем  халықтарының  этнологиясы.  — 
Алматы, 2002. 
5.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
6.  История мировой литературы в 9 томах. 
 
№4 ОЖСӨЖ мазмұны: Сағди Муслихаддин ( толық аты –жөні – Муслихаддин 
Əбу Мухаммед Абдоллах Ибн МУшрифаддин , Шираз қ ) – парсы –тажік 
əдебиетінің классигі . 
№4 СӨЖ мазмұны: Сағди – ортағасырлық шығыс əдебиетінің шағын жанларын 
қалыптастырушы. 
 
Əдебиеттер: 
1.  Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
2.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
3.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
4.  История мировой литературы в 9 томах.  
5.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
6.  Кенжебаев Б. Əдебиет белестері. – А., 1986. 
7.  Сағди.  Гүлстан:  нақылдар, хикаялар / Ауд.  М.  Əлімбасв.  — Алматы, 1991. 
8.  Мағауин М. Ғасырлар бедері. Əдеби зерттеулер, - А., 1991 
9.  Мағауин М. Қазақ тарихының əліппесі: Деректі толғам. – А., 1995. 
10. Келімбетов  Н.  Ежелгі  түркі  поэзиясы  жəне  қазақ  əдебиетіндегі  дəстүр 
жалғастығы. – А., 1998. 

11. Марғұлан Ə. Ежелгі жыр аңыздар. – А., 1985. 
 
        5-апта 
1 кредит сағат 
       №5 дəріс сабақ. Тақырыбы: Ежелгі Қытай əдебиеті.  
Дəріс мазмұны:  
1.Б.з.д.  II  мың  жылдықтан  б.з.  III  ғ.  дейінгі  үш  кезеңі.  Б.з.д.  Қытай 
ІІатшалығының тарихы - өркениеттің тез дамуының  тарихы.  Конфуций  /551—479 
жж./.  
2.Мо Ди /479-400 жж./ - адамды сүю. Гуманизм өкілдері.  
3."Луньюй"  /тұжырымдар  мен  сұхбаттар/  —  қытай  ойшылдығындағы  адамды 
ардақтау туралы. "Дао-цзы" /"Дао жəне табиғаттың болмысы туралы"/.  
Əдебиеттер: 
1.  Интернациональное и национальное в литературах Востока. Москва, 1972. 
2.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, 
I960. 
3.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
4.  История мировой литературы в 9 томах.  
5.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 
1992. 
6.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
7.  Литература стран зарубежного Востока 70-х годов: Реализм на новом этапе. 
— Москва, 1982. 
8.  Кенжебаев Б. Əдебиет белестері. – А., 1986. 
9.  Мағауин М. Ғасырлар бедері. Əдеби зерттеулер, - А., 1991 
 
       №5 семинар. Көне қытай əдебиеті. 
Семинар мазмұны:  
1. Ежелгі Қытай əдебиеті. Б. з. д. II мың жылдықтан б. з. III ғ. дейінгі үш кезеңі. 
Шань-иньдік тайпалық одақ /б. з. д. XVIII-XII ғғ./; Империялық дəуір / б. з. д. 
III ғ. дан б. з. д. II ғ./. 
2. "Шан-шу"  /"Ежелгілік  туралы  жазу"/  —  декларациялар,  указдар  жəне 
мемлекеттік  істер  туралы  тарихи  аңыздық  мазмұнды  мəдени  ескерткіш. 
Ескерткіштегі риторикалық сөздер. Сыма Цянның 'Тарихи жазбалары". 
3. Б.  з.  д.  Қытай  ІІатшалығының  тарихы  -  өркениеттің  тез  дамуының  тарихы. 
Конфуций  /551—479  жж./.  Мо  Ди  /479-400  жж./  -  адамды  сүю.  Гуманизм 
өкілдері. 
4. "Луньюй"  /тұжырымдар  мен  сұхбаттар/  —  қытай  ойшылдығындағы  адамды 
ардақтау туралы. 
5. "Дао-цзы"  /"Дао  жəне  табиғаттың  болмысы  туралы"/  —  метрикалық  ырғақтық 
өлшемдегі сөйлеу мазмұны. 
6. Хань  империясы  тұсындағы  Қытай  əдебиеті.  Дун-Чжун-иу  /120—122/  —  Хань 
филологиясының  негізін  салушы.  Хань  филологиясындағы  "Бескітаптық"  ірі 
шығармалар:  "Шицаин"  /"Өлеңдер  кітабы"/,  "Шуцзин"  /'Тарих  кітабы"/, 
"Ицзин"  /"Өзгерістер  кітабы"/,  "Лицзи"  /"Əдет-ғұрыптар  кітабы"/,  "Чунь-цю" 
/"Көктемдер  мен  күздер"/-  Лу  патшалығының  шежіресі.  Конфуций  жоғары 
бағалаған "Юэцзин"/"Əуез кітабы"/. 

 
Əдебиеттер: 
1.  Интернациональное и национальное в литературах Востока. Москва, 1972. 
2.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
3.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
4.  История мировой литературы в 9 томах.  
5.  Əлем  халықтарының  ертегілері:  2  томдық  /  Ауд.  Е.Əбілмəжінов.  —  Алматы, 
1992. 
6.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
7.  Литература стран зарубежного Востока 70-х годов: Реализм на новом этапе. — 
Москва, 1982. 
8.  Кенжебаев Б. Əдебиет белестері. – А., 1986. 
9.  Мағауин М. Ғасырлар бедері. Əдеби зерттеулер, - А., 1991 
 
№5 ОЖСӨЖ мазмұны: Əбілқасым ЛахутиӨмірі мен шығармашылығы. 
№5 СӨЖ мазмұны: Əбілқасым Лахути поэзиясының көркемдік өрімдері. 
 
Əдебиеттер: 
1 Интернациональное и национальное в литературах Востока. Москва, 1972. 
2 Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
3 История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
4 Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
5 История мировой литературы в 9 томах.  
6 Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
7 Кенжебаев Б. Əдебиет белестері. – А., 1986. 
 
6-апта 
1 кредит сағат 
       №6 дəріс сабақ. Тақырыбы: Əзірбайжан əдебиеті  
Дəріс мазмұны:  
1. Əзербайжан халқының ауыз əдебиеті.  
2.Əзербайжан халқының XII гасырдағы əдебиеті. 
3. Низами Ганжауи /1141-1209/. Низами /Əбу Мұхаммед Ілияс Жүсіпұлы/ - 
əзербайжан əдебиетінің классигі.  
 
 
Əдебиеттер: 
1 Интернациональное и национальное в литературах Востока. Москва, 1972. 
2 Литература зарубежной Азии в современную эпоху. — Москва, 1975. 
3 Литература стран зарубежного Востока 70-х годов: Реализм на новом этапе. — 
Москва, 
4 Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
5 История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
6 Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
7 История мировой литературы в 9 томах.  

8 Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
9 Келімбетов  Н.  Ежелгі  түркі  поэзиясы  жəне  қазақ  əдебиетіндегі  дəстүр 
жалғастығы. – А., 1998. 
10 Антология азербайжанская поэзия в 3-х томах. М., 1960. 
11 Бургун С. Таңдамалы. өлеңдер мен поэмалары. А., 1959. 
12 Бердібаев Р. Шығыс қазынасы. Кітапта: Достық кемесінде. А., 1970. 
 
№6 семинар. Əзірбайжан əдебиеті. 
Семинар мазмұны:  
1.Əзербайжан  халқының  ауыз  əдебиеті.  Əзербайжан  халқының  XII  гасырдағы 
əдебиеті. 
2.  Низами  Ганжауи  /1141-1209/.  Низами  /Əбу  Мұхаммед  Ілияс  Жүсіпұлы/  - 
əзербайжан əдебиетінің классигі. Фирдоуси жəне Низами. Шығыс халықтарының 
əдебиетіне  Низами  шығармашылығының  тигізген  əсері.  Низами  -  "Хамса" 
үлгісінің  негізін  салушы  /"Сырлар  қазынасы",  "Құсрау  мен  Шырын",  "Лəйлі-
Мəжнүн", "Жеті сұлу", "Ескендір-нама". 
3.XX ғ. екінші жартысындағы, XXI ғ. басындағы əзербайжан əдебиетінің дамуы. 
Əдебиеттер: 
1 Интернациональное и национальное в литературах Востока. Москва, 1972. 
2 Литература зарубежной Азии в современную эпоху. — Москва, 1975. 
3 Литература стран зарубежного Востока 70-х годов: Реализм на новом этапе. — 
Москва, 
4 Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
5 История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
6 Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
7 История мировой литературы в 9 томах.  
8 Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
9 Келімбетов  Н.  Ежелгі  түркі  поэзиясы  жəне  қазақ  əдебиетіндегі  дəстүр 
жалғастығы. – А., 1998. 
10 Антология азербайжанская поэзия в 3-х томах. М., 1960. 
11 Бургун С. Таңдамалы. өлеңдер мен поэмалары. А., 1959. 
12 Бердібаев Р. Шығыс қазынасы. Кітапта: Достық кемесінде. А., 1970. 
 
№6 ОЖСӨЖ мазмұны:  
1.Низами Гəнжауи Əбу Мұхаммед Ильяс ибн Юсуф (1141 ж.ш., Азербайжан, 
Гəнжа қ., - 1209 ж.ш., Азербайжанда) азербайжан ақыны, əрі ойшылы.  
 №6 СӨЖ мазмұны: Низами Гəнжауидің «Хамсасы»: жазылу тарихы жəне 
поэтикасы. 
 
Əдебиеттер: 
1 .Интернациональное и национальное в литературах Востока. Москва, 1972. 
2 .Литература стран зарубежного Востока 70-х годов: Реализм на новом этапе. — 
Москва, 
3 .Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
4 .История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
5 .Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 

6 .История мировой литературы в 9 томах.  
7 .Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
 
        7-апта 
1 кредит сағат 
       №7 дəріс сабақ. Тақырыбы: Өзбек əдебиеті 
Дəріс мазмұны: 
1.Өзбек халқының қалыптасу тарихы.  
2.Ауыз əдебиеті, жырау, шайырлары, олардың дəстүрлері.  
 
Əдебиеттер: 
1.  Кор-оглы X. Г. Узбекская литература. Москва, 1976. 
2.  Мүшайра / Өзбек поэзиясының антологиясы/. — Алматы, 1972. 
3.  Өзбек жазушыларының өлеңдер жинағы / Ауд. Оспанүлы. — Ташкснт, 1934. 
4.  Өзбек халқының ертегілері. Алматы, 1957. 
5.  Өзбек өлеңдері. Өзбек ақындарының өлеңдері. Құраст. К. Қайырысов. Алматы, 
I960. 
6.  Өзбек пьесалары. Жннақ. Алматы, 1961. 
7.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
8.  История мировой литературы в 9 томах.  
 
№7 семинар. Өзбек əдебиетінің даму баспалдақтары. 
Семинар мазмұны:  
1.Өзбек халқының қалыптасу тарихы.  
2.Ауыз  əдебиеті,  жырау,  шайырлары,  олардың дəстүрлері.  XV  ғасырдағы рухани 
мəдениеттің  дамуы.  Əдеби  жанрлар,  ұлттық  Саккоки,  Атойи,  Лугфи.  Науаи 
Низамаддин  Мир  Əлішер /1441  —  1501/  — өзбек  жəне басқа  түркі  халықтарына 
opтaқ,  ақын,  ойшыл,  мемлекет  қайраткері.  Өлеңдерін  байырғы  түркі  жəне  парсы 
тілдерінде жазған. Герат қаласында өмір сүрген. Хусейн Байқара сұлтанның уəзірі 
болған,  ақындар  мен  өнер  иелеріне  қамқорлық  жасаған.  Əдеби  мұрасы:  1. 
Лирикалық өлеңдері төрт жинақ — диуанға топтастырылған /1498— 1499 жж./. 2. 
Дастандарының  топтамасы  "Бестік"  /"Хамса",  1483-1485  жж.//:  "Əділдердің 
абыржуы","Лəйлі  мен  Мəжнүн",  "Фархад  жəне  Шырын",  "Жеті  планета", 
"Ескендір қорғаны". 
Науаи  шыгармашылығының  түркі  халықтары  өдебиеттерінің  дамуына  игі 
ықпалы. 
 
Əдебиеттер:  
 
1.  Кор-оглы X. Г. Узбекская литература. Москва, 1976. 
2.  Мүшайра / Өзбск поэзиясының антологиясы/. — Алматы, 1972. 
3.  Өзбек халқының ертегілері. Алматы, 1957. 
4.  Өзбек  өлеңдері.  Өзбек  ақындарының  өлеңдері.  Құраст.  К.Қайырысов. 
Алматы, I960. 
5.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
6.  Сөз зергерлері. — Алматы, 1966. 
7.  СССР халықтарының əдебиеті. Хрестоматия. - Алматы, 1976. 
8.  История мировой литературы в 9 томах.  

 
№7 ОЖСӨЖ мазмұны: Əлішер Науаи – ұлы өзбек ақыны. 
№7 СӨЖ мазмұны: Əлішер Науаи – өзбек поэзиясының реформаторы. 
 
Əдебиеттер: 
1.  Кор-оглы X. Г. Узбекская литература. Москва, 1976. 
2.  Мүшайра / Өзбск поэзиясының антологиясы/. — Алматы, 1972. 
3.  Өзбек халқының ертегілері. Алматы, 1957. 
4.  Өзбек  өлеңдері.  Өзбек  ақындарының  өлеңдері.  Құраст.  К.Қайырысов. 
Алматы, I960. 
5.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
6.  Сөз зергерлері. — Алматы, 1966. 
7.  СССР халықтарының əдебиеті. Хрестоматия. - Алматы, 1976. 
8.  История мировой литературы в 9 томах.  
 
8-апта 
1 кредит сағат 
        № 8 дəріс сабақ. Тақырыбы: Қырғыз əдебиеті 
Дəріс мазмұны: 
1.Фольклоры, оның түрлері.  
2."Манас"  —  эпикалық  шығарма.  Манасшылар  өнері.  "Манас"  жырының 
халықтығы, сюжеттік желісі, идеясы, кейіпкерлері көркемдік ұлағаты. 
 
Əдебиеттер: 
1. Манас.  Қыргыз халқының батырлық дастаны.  I,II,III,IV кітап. Алматы, 1951. 
2. Əуезов  М.О.  "Манас"  -  героическая  поэма  киргизского  народа;  Қиргазский 
героический  эпос  -  Манас  //  Əуезов  М.  О.  Жиырма  томдық  шығармалар 
жинағы. Алматы, 1985. Т. 19. Б. 60-162. 
3. Мусанов А. Казахско-киргизские литературные связи. Алматы,1974. 
4. Рахматуллин П. Великий патриот легендарный Манас. Фрунзе,1943. 
5. История мировой литературы в 9 томах.  
6. Шəлекенов  У.  X.,  Шəлекенов  М.  У.  Əлем  халықтарының  этнологиясы.  — 
Алматы, 2002. 
7. Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
8. Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
 
 
№8 семинар. Қырғыз əдебиетінің даму белестері. 
Семинар мазмұны:  
1.Фольклоры, оның түрлері. " 
2.Манас"  —  эпикалық  шығарма.  Манасшылар  өнері.  "Манас"  жырының 
халықтығы, сюжеттік желісі, идеясы, кейіпкерлері көркемдік ұлағаты. 
3.Қырғыз  əдебиетінің  қалыптасуына  қазақ,  татар  əдебиетінің  ықпалы.  Əдеби 
жанрларының  қалыптасуы.  Ауызша  жəне  жазбаша  поэзияның  бір-біріне  əсері. 
Əдебиеттегі  тақырып  шеңберінің  кеңеюі.  Қырғыз  əдебиетінде  сюжетті 
дастандардың шыға бастауы.  
 
Əдебиеттер: 

1.  Манас.  Қыргыз халқының батырлық дастаны.  I,II,III,IV кітап. Алматы, 
1951. 
2.  Əуезов  М.О.  "Манас"  -  героическая  поэма  киргизского  народа; 
Қиргазский героический эпос - Манас // 
3.   Əуезов М. О. Жиырма томдық шығармалар жинағы. Алматы, 1985. Т. 19. Б. 
60-162. 
4.  Мусанов А. Казахско-киргизские литературные связи. Алматы,1974. 
5.  Рахматуллин П. Великий патриот легендарный Манас. Фрунзе,1943. 
6.  История мировой литературы в 9 томах.  
7.  Шəлекенов  У.  X.,  Шəлекенов  М.  У.  Əлем  халықтарының  этнологиясы.  — 
Алматы, 2002. 
8.  Əлем  халықтарының  ертегілері:  2  томдық  /  Ауд.  Е.Əбілмəжінов.  — Алматы, 
1992. 
9.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
 
 
№8 ОЖСӨЖ: Захириддин Мұхаммед Бабыр 
Мазмұны:  
1.  Захириддин Мұхаммед Бабырдың өмірі мен қызметі, лирикасы. Бабыр - əдебиет 
зерттеушісі  
 
№8 СӨЖ: «Бабыр-наме» - тарихи шежіре  
«Бабыр-наме» - көркем туынды 
«Бабыр-наменің» зерттелуі. Аудармалары  
 
Əдебиеттер: 
1.  Н. Келімбетов Ежелгі дəуір əдебиеті (Қазақ əдебиеті бастаулары). Жоғарғы оқу 
орындарының филология факультеті студенттеріне арналған оқулық. – Алматы: 
Атамұра, 2005. – 302 бет. 
2.  Интернациональное и национальное в литературах Востока. Москва, 1972. 
3.  Литература зарубежной Азии в современную эпоху. — Москва, 1975. 
4.  Литература стран зарубежного Востока 70-х годов: Реализм на новом этапе. — 
Москва, 
5.  Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
6.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
7.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
8.  История мировой литературы в 9 томах.  
9.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
10. Келімбетов  Н.  Ежелгі  түркі  поэзиясы  жəне  қазақ  əдебиетіндегі  дəстүр 
жалғастығы. – А., 1998. 
11. Антология азербайжанская поэзия в 3-х томах. М., 1960. 
12. Бургун С. Таңдамалы. өлеңдер мен поэмалары. А., 1959. 
13. Бердібаев Р. Шығыс қазынасы. Кітапта: Достық кемесінде. А., 1970. 
 
 
9-апта 
1 кредит сағат 

       № 9 дəріс сабақ. Тақырыбы: Түркімен əдебиеті 
       Дəріс мазмұны:  
1.Түркімен халқы жайлы қысқаша мəлімет.  
Ауыз  əдебиеті,  оның  түрлері.  Батырлық  эпос  –  «Көрұғылы»  /  «Гер-оғлы»/.  Бұл 
эпостың  басқа  түркі  тектес  халықтардағы  нұсқаларынан  айырмашылығы. 
3.Романтикалық  жырлар  –  «Ғариб  пен  Сəнем»,  «Асыл  мен  Керім»,  «Таһир  мен 
Зухра» т.б. жырлардың ауыз əдебиетіндегі орны. 
 
Əдебиеттер: 
1.  Антология туркменской поэзии. М., 1969. 
2.  Түркмен өлендері. Құрастырған М.Əлімбаев. Алматы, 1961.   
3.  Түркмен ертегілері. / Ауд. F. Айдаров. Алматы, 1962. 
4.  Түркмен жырлары / Түрікмен ақындарының өлеңдері. Алматы, 1963. 
5.  Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
6.  История литератур народов Средней Азии и Казахстана. Москва, I960. 
7.  Шəлекенов У.Х., Шəлекенов М.У. Əлем халықтарының  этнологиясы. - Алматы, 
2002. 
8.  История мировой литературы в 9 томах.  
9.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
 
№9 семинар. Түркімен əдебиетінің тарихи беттері. 
Семинар мазмұны:  
1.Түркмен  əдебиетінің  қалыптасуы.  XVIII  ғасырдағы  түрікмен  əдебиеті.  Ауыз 
əдебиетінің үлгілері.  
2.Түркмен  əдебиетінде  XX  ғ.  30-40-жылдарынан  бастап  проза,  драматургия 
жанрының  пайда  болуы,  еуропалық  əдебиеттің  ықпалы.  Ақын,  жазушылар 
тобының молаюы.  
       3.XX г. аяғы мен XXI ғ. басындағы түркмен əдебиетінің даму ерекшеліктері. 
 
Əдебиеттер: 
1.  Антология туркменской поэзии. М., 1969. 
2.  Түркмен өлендері. Құрастырған М. Əлімбаев. Алматы, 1961.   
3.  Түркмен ертегілері. / Ауд. F. Айдаров. Алматы, 1962. 
4.  Түркмен жырлары / Түрікмен ақындарының өлеңдері. Алматы, 1963. 
5.  Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
6.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
7.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
8.  История мировой литературы в 9 томах.  
9.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
 
 
№ 9 ОЖСӨЖ:   Ведалар 
Мазмұны:  
1.Ведалар  (санскрит  тілінде  «білім,білу»)  –  үнді  халқының  көне  рухани 
жазбалары.  

2.Ведалардың  4  қасиетті  жазбалары:  Ригведа,  Атхарваведа,  Самаведа  жəне 
Яджурведа.  1)Самхиталар:  құдайға  арналған  əнұрандар,  баяндар,  құрбандық 
дұғалары.  2)Брахмандар.  3)Араньякалар  –  ведалық  əдет-ғұрыптардың  ішкі 
тылсымдық құпиясы.  4)Упанишадтар – Құдайдың қасиеттері. 
№9  СӨЖ.Мазмұны:  Көне  үнді  əдеби  ескерткіші  «Ведалардың»  тарихи-
философиялық мəн-маңыздылығы. 
 
Əдебиеттер: 
1.  Индия  ертегілері  /  Ауд.  Ш.  Сулейменов,  Р.  Рүстембекова,  Ф.  Дінисламов. 
Алматы, 1958. 
2.  Тебегенов  Т.  Үнді  əдебиеті  //  Тебегенов  Т.  Шетел  əдебиеттері  тарихы. 
Алматы, 1996. 
3.  История мировой литературы в 9 томах.  
4.  Шəлекенов У. X., Шəлекенов М. У. Əлем халықтарының этнологиясы. — 
Алматы, 2002. 
5.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 
1992. 
6.  История мировой литературы в 9 томах. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет