ТАҚырыбындағы облыстық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдарыжүктеу 3.11 Mb.
Pdf просмотр
бет1/39
Дата12.03.2017
өлшемі3.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРІЛГІ 
«ӨРЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ФИЛИАЛЫ 
«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ  
БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ» 
 
 
                                                             
 
 
 
 
«ТӘУЕЛСІЗДІК – ҰЛТ РУХЫ» 
 ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ОБЛЫСТЫҚ  ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК 
КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 
(ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН) 
 
 
 
МАТЕРИАЛЫ  ОБЛАСТНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 «НЕЗАВИСИМОСТЬ – ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ» 
 
(ПОСВЯЩАЕТСЯ 25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АҚТӨБЕ 
2016 


 
УДК 37.0 (063) 
Т 29 
   
 
 
 
РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА: 
Абишева Н.М., Кибатаева Н.К., Қағазбаева Ә.К.,  Қаплиева А.К.,  
Дүйсенбаев А.Қ., Туксанбаев А.М., Рахатова К.Ж. 
 
 
                 
 
Т  29  «Тәуелсіздік  –  ұлт  рухы»:  тақырыб.  обл.ғыл.-практ.конф.материалдары  (Ел 
Тәуелсіздігінің  25  жылдығына  арналған)  =  «Независимость  –  достояние  нации» 
(посвящается 25-летию Независимости Республики Казахстан): Мат.обл.науч.-практич.конф. 
– Ақтөбе, 2016. -  бет. – қазақша, орысша. 
 
 
 
ISBN 978-601-7810-78-8 
 
 
 
Облыстық  ғылыми-тәжірибелік  конференция  материалдарының  жинағында  тәуелсіз  ел 
дамуына  елеулі  үлес  қосатын  жас  ұрпақтың  бойындағы  патриоттық  рух  пен  рухани-
адамгершілік  және  жоғары  әлеуметтік  құндылықтарды  арттыру  мәселелері  қарастырылған. 
Конференцияға ұсынылған мақалаларда «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы аясындағы педагогтар 
қызметінің басым бағыттары нақты көрсетілген.  
Материалдар  жинағы  білім  берудің  барлық  деңгей  педагогтарына  және  кең  көлемдегі 
оқырман қауымға арналған.          
 
   
В  сборнике  представлены  материалы  областной  научно-практической  конференции,  в 
которых  рассматриваются  вопросы  и  проблемы  целенаправленного  воспитания  молодого 
поколения в духе патриотизма и высокой социальной активности как духовно-нравственной и 
социально  значимой  составляющей  развития  независимого  государства.  В  докладах 
конференции  выделены  перспективные  направления  деятельности  педагогов  в  контексте 
национальной идеи «Мәңгілік Ел». 
Материалы сборника представляют интерес для педагогических работников всех уровней 
образования, а также для широкого круга читателей. 
 
 
   
УДК 37.0 (063) 
 
 
 
 
 
ISBN 978-601-7810-78-8
                                 
© Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық
 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, 2016
 


 
АЛҒЫ СӨЗ 
 
Елбасының «Қазақстанның тәуелсіздігі қазақтарға тартқан тағдырдың сыйы емес, өзінің 
ежелгі жерінде қилы кезеңді бастан кешу арқылы қол жеткізген заңды құқығы бұл заңды және 
саяси  фактіге  ешкімнің  таласы  жоқ  ешкім  күмән  келтірмеуі  тиіс»,-деп  көрсетуінде  үлкен 
мағына  жатыр.  Ширек  ғасыр  ішінде  елімізде  қыруар  істер  атқарылды.  Тарихи  жеріміздің 
шекарасы  халықаралық  шарттарға  сай  бекітілді.  Мемлекеттік  рәміздеріміз,  Ата  заңымыз, 
ұлттық валютамыз және Сарыарқаның кең жазық даласында барша елді өзінің тез көркейіп 
өсуімен  таң  қалдырып,  жаңа  Астанамыз  дүниеге  келді.  Әлемдік  қауымдастық  алдында 
Қазақстан Республикасы деген асқақ рухты ел екенін мойындаттық.  
Біз  Тәуелсіз  Қазақстан  Республикасының  25  жылдық  мерейтойын  салтанатты  түрде 
аталып өтуінің  куәсі  болғалы отырмыз. «Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына 
қосылуы. Ол - «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің 
кемел келбеті... Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға мақтаныш та, гүлденген 
келешекке сенім де «Мәңгілік Ел» деген құдіретті ұғымға сыйып тұр» деген болатын. Мәңгілік 
елге  айналу  үшін  тәуелсіздікті  сақтап,  елдігімізді  нығайту  басты  мақсат  болып  табылады. 
Өйткені, тәуелсіздік ұғымы халқымыздың мұраты, ғасырлар бойғы арманына айналған, сонау 
алаш тұлғаларының зердесі мен өнегесімен келген аманат дүние. Ол арман - әлем елдерімен 
терезесі  тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз Мемлекет 
атану    Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев  «Біз  болашаққа  көз  тігіп, тәуелсіз  елімізді  «Мәңгілік  Ел» 
етуді  мұрат  қылдық»  деп  тағы  бір  мақсатты  айқындап,  сол  мақсатқа  жетуде  қазақстан 
халықтарының  рөлін  көрсетіп,  алдағы  уақытта  біздің  мемлекет  жаңа  қазақстандық 
патриотизмге негізделген мемлекет болатынын айтып өтті. Осындай мемлекеттің тізгініне  ие 
болатын ұрпақ тәрбиесі бүгінгі педагог-мамандардың уақыт жүктеп отырған міндеті. 
Педагогтар  арасында  оқушылардың  жоғары  әлеуметтік  белсенділігін  талқылауға, 
Қазақстан  үшін  рухани-адамгершілігі  және  әлеуметтік  маңызы  зор  патриоттық  тәрбиені 
қалыптастыруға  бағытталған  «Тәуелсіздік-ұлт  рухы»  облыстық  ғылыми-тәжірибелік 
конференцияның мақсаты жинақ мазмұнымен үндестік табады.   
 Конференция  материалдарының  жинағына    «Қазіргі  заманғы  білім  беру    саласының 
өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие берудегі даму стратегиясы», «Кәсіби педагогтың дамуы: 
дәстүрлер  мен  өзгерістер  (орта  білім  мазмұнын  жаңарту  жағдайында»,  «Қазақстан  тарихы 
пәнін оқытуда «Мәңгілік Ел» идеясын пайдаланудың тиімді жолдары» бағыттары еніп отыр. 
Конференция  жұмысында  облыс  педагогтарына  биік  мақсат,  шығармашылық  шабыт, 
нәтижелі табыстар тілейміз!     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИИ И ЕДИНСТВО НАЦИИ – 
ОСНОВА УСПЕШНОСТИ КАЗАХСТАНА 
 
Кибатаева Н.К., 
зам.директора филиала АО “НЦПК» «Өрлеу»  
ИПК ПР по Актюбинской области, к.п.н. 
  
Нынешний год без преувеличения является рубежным в истории нашей Родины - Республики Казахстан. 
В этом году празднуется знаковое для нашей страны событие – 25-летие Независимости Республики Казахстан. 
Вчера по области дан старт акции «25 звездных дней», приуроченной к 25-летию Независимости Республики 
Казахстан. Символично то, что во второй звездный день мы проводим научно-практическую конференцию по 
данной тематике. Конференция проводится с целью обобщения достижений страны за 25 лет Независимости. А 
также  изучения  роли  Президента  Казахстана  Н.  Назарбаева  в  становлении  и  укреплении  казахстанской 
государственности,  в  выработке  и  реализации  многовекторной  политики  республики,  в  формировании 
национальной идеи «Мәңгілік Ел». Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и консолидация 
всех  казахстанцев  вокруг  ценностей  "Мәңгілік  Ел",  вовлечение  всех  граждан  страны  в  реализацию  главной 
стратегической задачи государства – вхождение в 30-ку развитых стран мира являются приоритетными. 
Стабильное развитие нации возведено в ранг общенациональной ценности, что должно символизировать 
устремленность  нашего  государства,  общества  в  будущее.  В  новых  условиях  стабильное  развитие  нации  как 
ценность  повышает  динамизм  общества,  отвечает  глубинному  общественному  запросу  на  развитие.  Тому 
известные примеры: инновационные проекты, индустриализация страны, социальная модернизация, повышение 
конкурентоспособности нации. 
А  «единство  нации»  -  означает  выход  процесса  интеграции  общества  на  новый  качественный  уровень, 
построение  успешного  государства  на  основе  согласованных  действий  в  достижении  новых  целей.  Единство 
нации  подразумевает  единство  в  достижении  уровня  конкурентоспособной    нации  в  современной  системе 
международных отношений и мирового сообщества. Единство нации –ценность, которая подразумевает единство 
общенациональных действий, готовность совместно противостоять любым вызовам и угрозам, нацеленность и 
устремленность в успешное будущее. 
Современное  человечество  насчитывает  примерно  2000  различных  наций  и  народов,  а  независимых 
государств  в  мире  около  200.  Следовательно,  большинство  народов  мира  проживает  в  многонациональных 
государствах.  Каждый  из  нас  вправе  отнести  себя  к  какой-либо  национальности.  Национальность  -  это 
принадлежность человека к определенной этнической общности. «Этнос» в переводе с греческого – «народ». 
По курсу истории рассматривались такие этнические общности, как род, племя, народность, нация. Нация - это 
наиболее  развитая  этническая  общность.  Она  складывается  в  течение  длительного  исторического  развития,  в 
результате соединения представителей различных племён и народностей. У людей одной нации, как правило, 
общие  экономические  связи,  территория,  язык,  культура,  обычаи,  традиции. Эти  признаки  нации 
формируются в ходе длительного исторического развития. У каждого народа - свой путь, своя судьба. Многие 
когда-то известные народы исчезли (скифы, половцы и т.д.). Некоторые из современных народов возникли ещё 
в древности (армяне, грузины, греки), русская нация сложилась в ХVII веке, а немецкая – в XIX веке. Десятки 
наций сформировались в XX веке. 
Мудрость  и  толерантность  народа послужили объединяющим  началом для консолидации всех граждан 
нового государства -Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, социальной, религиозной или 
иной принадлежности. 
В  самые  сложные  годы  становления  Независимости,  благодаря  мудрости  Народа  и  политике  Первого 
Президента  страны  –  Нурсултана   Абишевича  Назарбаева,  в 
Казахстане  удалось  избежать  столкновений  на 
межэтнической почве и раскола общества. Тогда, в условиях преодоления постсоветского кризиса, выстраивания 
новых  экономических  и  политических  отношений,  консолидация  общества  была  достигнута  на  основе 
провозглашенного принципа внутриполитической стабильности, гражданского мира и межэтнического согласия. 
«Единство  в  многообразии»  стало  нашим  общим  достоянием,  а  согласие  между  этносами  –  нашим 
главным  достижением,  символом  Казахстана,  гарантией  и  основой  успешного  социально-экономического  и 
общественно-политического развития страны. В то же время жизнь не стоит на месте. За прошедшие годы многое 
изменилось. Стали другими мы сами. Наше сознание расстается с остатками тоталитарного прошлого, другим  
стало  поколение,  рожденное  в  год  обретения  Независимости.  Изменилась  и  ситуация  в  окружающем  мире. 
Усилилось  влияние  глобализации.  Казахстан  стал  не  только  активным  членом  мирового  сообщества,  но  и 
объектом  различных  геополитических  интересов.  Во  втором  десятилетии  нового  века  перед  страной  встали 
новые  социально-экономические  задачи  по  переходу  на  инновационно-  индустриальное  развитие.  Все  это 
требует от обновленного общества консолидации нового типа, основанной на осознании своего единства перед 
лицом изменившегося мира. 
Основным  принципом  национального  единства  является  укрепление  и  развитие  Духа  Нации,  как 
объединяющего и укрепляющего начала. Духовное начало  – это сила, которая сплачивает Нацию в единое целое. 
Чем  сильнее  дух  народа,  тем  выше  перспективы  его  государственности.  Это  –  главный  двигатель  истории  и 
нашей судьбы. Именно Дух Нации определяет неповторимость облика любой страны, задает направление и дает 
импульс  к  развитию.  Для  подъема  нашего  Национального  Духа  главными  приоритетами  должны  стать:  дух 


 
традиций и патриотизма, дух обновления, состязательности и победы. Дух нации опирается на тысячелетние 
традиции, ценности и культуру, на язык, как часть самосознания народа. Именно язык, традиционные ценности 
и наша уникальная культура на протяжении столетий поддерживали народ, не дав ему раствориться в истории. 
И  сегодня  они  легли  в  основу  нашей  духовности,  как  неповторимой  цельности,  делающей  нас  особыми, 
непохожими  на  других.  Поэтому  возрождение  и  развитие  духовности,  культуры,  традиций  и  языка  являются 
одной из важнейших обязанностей государства. 
В первую очередь это относится к расширению сферы употребления государственного языка. Овладение 
им должно стать  долгом и обязанностью   каждого гражданина  Казахстана, стимулом, определяющим личную 
конкурентоспособность и активное участие в общественной жизни. Это ключевой приоритет, главный фактор 
духовного и национального единства. 
Одновременно государство должно проявлять заботу об удовлетворении духовно-культурных и языковых 
потребностей  всех  этносов,  живущих  в  Казахстане.  Опора  на  традиционные  ценности  (уважение  к  языку  и 
культуре, нравственность, семья, связь поколений, патриотизм и толерантность), являющиеся духовной основой 
общества, становится основой укрепления нашего единства и самобытности в современном мире. 
Сегодня  время  предъявляет  все  более  жесткие  требования  к  странам  и  нациям.  Надежду  на 
самостоятельное  будущее  имеют  только  те  из  них,  кто,  не  растеряв  свои  традиции  и  ценности,  нацелены  на 
постоянное обновление, на модернизацию, на усиление конкурентных преимуществ. Это – веление времени, и 
мы должны соответствовать ему. Модернизация и конкурентоспособность, опирающиеся на традиции – основа 
подъема нашего национального духа в XXI веке
Только нации, нацеленные на достижение сверхзадач глобального масштаба, добиваются успеха. Поэтому 
ориентация на конкурентоспособность должна стать важнейшей частью нашего общенационального духа. Это 
основа и гарантия движения вперед, прорыва Нации к новым горизонтам. Каждый гражданин Казахстана должен 
прочувствовать это, как стремление стать лучше, богаче, умнее, как потребность сделать все, чтобы его страна 
процветала. Каждый должен развивать это качество, каждый должен сделать все, чтобы этот Дух победы стал 
частью его жизни, жизни общества и государства. 
Конкурентоспособность может быть достигнута только через модернизацию всех сфер жизнедеятельности 
общества.  Но  самое  главное  –  модернизация,  как  постоянное  стремление  к  обновлению,  должна  стать 
неотъемлемой  частью  нашего  сознания.  Это  –  наш  ответ  вызову  времени,  потому  что  Нация,  лишенная 
стремления  к  развитию,  обречена.Нам  необходим  интеллектуальный  прорыв,  который  позволит  пробудить 
потенциал Нации.  
Жизненно  важно  изменить  отношение  к  знаниям,  науке  и  инновациям.  В  XXI  веке  только 
интеллектуальная  нация  может  рассчитывать  на  успех.  Только  так,  опираясь  на  традиции,  постоянно 
совершенствуясь  и   определяя  для  себя   высокие  планки,  мы  обеспечим  единство  нации  и  укрепление 
Национального  Духа.  Чтобы  добиться  этого,  государство,  каждый  из  нас  и  все  общество  в  целом  должны 
разделить  ответственность  и  принять  все  необходимые  действенные  меры  по  обеспечению:  развития  и 
укрепления  Национального  Духа,  его  влияния  на  жизненные  ориентиры  каждого  гражданина  страны; 
приоритетности  развития  и  распространения  государственного  языка,  как  важнейшего  фактора  укрепления 
национального  единства;  создания  условий  для  развития  культуры,  традиций,  обычаев,  языков  этносов 
Казахстана;  сохранения  и  укрепления  традиций,  духовных  и  нравственных  ценностей  и  мировоззренческих 
устоев, нацеленных на сплоченность Нации, государства, общества и семьи; заботы о национальных ценностях 
и  достоянии;  воспитания  молодого  поколения  в  духе  взаимного  уважения,  патриотизма,  честного  служения 
Родине  и  своему  народу; постоянного  совершенствования  каждым  своих  знаний,  навыков,  способностей, 
профессионализма  и  конкурентоспособности;  совместной  последовательной  работы  по  дальнейшей 
модернизации всех сфер жизнедеятельности общества; создания Интеллектуальной нации, как залога успешной 
конкурентоспособности Казахстана. 
 
 
ҚАЗІРГІ ТӘРБИЕДЕГІ «ОТАНШЫЛДЫҚ СЕЗІМ, ОТАНСҮЙГІШТІК, ПАТРИОТИЗМ» 
ҰҒЫМДАРЫ АРҚЫЛЫ  ТҰЛҒА САНАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 
Қаплиева А.Қ., 
«Өрлеу» БАҰО АҚФ «Ақтөбе облысы бойынша ПҚБАИ» 
 «Мұғалімдердің психологиялық-педагогикалық кәсіби дамуын жетілдіру»  
кафедрасының жетекшісі, п.ғ.к., доцент 
  
  ҚР  Президенті  Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан  халқына  жолдауында:  Жаңа  заманға  жаң  жігер  керек,  жаңа 
талап, жаңа таным керек, ал ең керегі – ұлттық сана, ұлттық намыс, ұлттық рух керек – деп баса атап көрсетеді. 
 Олай  болса,  мұндағы:  ұлттық  сана  –  адам  көкірегіне  ұялайтын  жылылық,  жақындық,  тусытық  сезім 
арқылы  берілсе,  ұлттық  намыс  -
 
ұлтаралық  және  халықаралық жағдайда,  елдің  басын  біріктіретін  қадір  – 
қасиеттегі  сүйіспеншілік,  ал,  ұлттық  рух  –  еліне,  жеріне  деген  мақтаныштық  жауапкершіліктегі  патриоттық 
қасиет
.
 Осыдан, келіп ұлттық сезім мен ұлттық намысты, ұлттық рухты көтеру – бүгінгі таңның кезек күттірмес 
міндеті  деп  білеміз.   Сондықтан,  бұл  ұғымдардың  мағынасын  терең  біліп,    мағынасы  бар  біртұтас  болғанмен 
өзіндік  обьективтік  шарттылықтарды  қажеттілігі  қоғам  сұранымы.  Қазіргі  зерттеушілер,    отаншылдық  сезім 


 
ұғымын  – ұлт рухының деңгейінің айнасы, өлшемі ретінде қарастырылып, Отанды сүю, өз халқының өткеніне 
сыйластықпен  қарау  сияқты,  азаматтың  адамгершілік  негізін  құрайтын  қоғамдық  мәнді  қасиеттерінің 
қалыптасуына  себептігін  тигізеді.  Отаншылдық  –  елжандылық  туған  отбасына,  туып-өскен  ортаға,  туған 
топырағы  мен  табиғатына  деген  құрметтен  басталады.  Отаншылдықтың  сезімнің    қайнар  көзі  адамгершілік  
іргетасы – ұлтжандылық, сезімі- ұлттық қауіпсіздік.  
Ал,  «отансүйгіштік»  ұғымы  келсек,  ол  тек  қазақтардың  ғана  өз  отанына  сүйіспеншілігі  емес,  онда 
мекендейтін бүкіл ұлт пен ұлыс өкілдерінің бәріне  қатысты дүние. Бұл сезімнің мағынасы терең, аумағы кең, 
құдіреті күшті. Ол өз мазмұны, өз аясы бар, құдіретті күшке кездейсоқтықтан айналмайды, бұл сезімнің оянып, 
бірте-бірте  күш  алып,  саналы  өзіндік  мәні,  өлшемі,  мағынасы  бар  біртұтастық  мақтаныш.  Осы  екі  ұғымды 
қолдаушы  ролін  атқаратын  ұғым,  «патриот»  болып  табылады.  «Патриот»  ұғымы  –  отаншылдық  пен 
отансүйгіштік ұғымдардың игілігін қолдай отыра, «патриотизм» деген ұғыммен кең қолданылатын шарттылық. 
Олай болса, өз ұлтын, жерін сүйіп, оның мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын адам ғана шынайы патриот бола алады 
– деген болатын Бауыржан Момышұлы.  
 
Жалпы  
Ашық энциклопедияда «Патриотизм
 
- [грек, patris - отан, атамекен] - өзінің жеке және топтық 
мүдделерін жалпы елдің мүдделеріне бағындыратын, оған адал қызмет етіп, өз Отанын қорғауды мақсат тұтатын 
, Атамекеніне деген терең сүйіспеншілік сезімі. 
Патриотизм  ұғымының  ұрпақтар  сабақтастығының  жалғасуына  ықпал  тигізуде  де  үлкен  мәнге  ие.  Бұл 
бірінші  кезекте  жеке  тұлғаның  әлеуметтенуіне  көмектеседі  және  әлеуметтік  тұрғыдағы  қабілеттіктерінің 
дамуына да тигізер ықпалы мол.  
Патриотизмның адамгершілік жақтарын борыш, саналылық, жауапкершілік сезімдері құрайды.  Білім беру 
жүйесінде «патриотизм» ұғымы патриоттық  тәрбиенің барлық негізгі бағыттарымен бірге жүзеге асырылады. 
Патриотизм  біртіндеп  қалыптасатын,  тынымсыз,  үздіксіз  тәрбиенің  нәтижесінде  орнығатын  ұлы  сезім. 
Патриотизм білім беру жүйесінде төмендегідей бағыттармен біріге жүзеге асады: 

 
Біріншіден, ол өзара байланысты құндылықтардың белгілі бір құрылымын иеленеді.  

 
Екіншіден, патриоттық тәрбие жүйесіне оның міндеттерінен көрінетін өзіндік белсенділік. 

 
Үшіншіден,  өзіне тән басқару тетігі, субъектісі мен объектісі, басшылық құралдары мен әдістері бар, 
өзін-өзі басқаратын жүйе.  

 
Төртіншіден,  – уақыт пен кеңістікте дамытып отыратын жүйе, оның өз тарихы және өзіне тән заңмен 
белгіленетін қалыптасу, қызмет атқару мен даму процесс. 

 
Бесіншіден, әлеуметтік тұрғыдан алғанда да, басқа жүйелермен тығыз байланыста өмір сүретін процесс. 
Бұл  жүйе  төрт  негізгі  топтарды  қамтиды:  материалдық,  іс-әрекеттік,  рухани,  адами  құндылықтар.  Осы 
құндылықтардың  болуы  және  олардың  өзара  байланысы  жүйенің  біртұтастығын  және  жаңа  сапалық 
айқындылықты  белгілейтін  оның  құрамдас  бөліктерінің  өзара  іс-әрекеттестігінің  әдісі  ретінде,  патриоттық 
тәрбие  жүйесінің  салыстырмалы  түрде  алғанда  тұрақты  құрылымының  дербестігін  айқындайды.  Қазақтың 
тұңғыш  ғалымдарының  бірі  Ш.Уәлиханов  өзінің  зерттеуінде:  менің  патриоттық  сезімім  ірбіт  сандығындай 
(матрешка сияқты бір сандықтың ішінде бір сандық, оның ішінде тағы бір сандық сияқты) мен ең алдымен өз 
отбасымды,  туған-туыстарымды  қадірлеймін,  одан  соң  ауыл-аймақ,  ел-жұртым,  руластарымды,  одан  соң 
халқымды қадірлеймін”, – деген болатын.
 
Біз бұдан ,әр адам өзінің ұлттық тамырын, әдет-ғұрпын, мәдениетін 
түсіне алады. Өз халқына деген сүйіспеншілігі, өзінің туған жеріне өз халқы өмір сүретін ортаға деген сезіммен 
ұластындығын білуге болады. Халықтық әдет-ғұрып, салт-санасының байлығы, патриоттық сезім Отанға деген 
сүйіспеншілігін қалыптастырады. Әрбір адам бала кезінен Қазақстан – менің Отаным, оның мен үшін жауапты 
екені сияқты мен де ол үшін жауаптымын деген қарапайым ойды бойына сіңіріп өсетіндей сана болса бұл жас 
ұрпақтың  адами  игіліктер  мен  адамзаттық  құндылықтар,  рухани-мәдени  мұралар  сабақтастығын  сақтауы  деп 
түсінеміз.  Дамыған елдің адамы – қадір – қасиеті сүйетін, өз елін, өз жерін, Отанын сүйеді, өз тілін, дәстүрін, 
әдебиетін, тарихын біледі, қадір тұтады, өйткені
 
ол
 
қуатты күш,қосымша инвентиция құруда өз елінің патриоты, 
ал,    мұндай  үштік:  отаншылдық  сезім,  отансүйгіштік  және  патриоттық  қабілет  «Мәңгілік  Ел»  идеясымен 
сабақтасады. 
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1.
 
Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір  болашақ» Астана. 2014. 
2.
 
Назарбаев Н.Ә. «Нұрлы жол –болашаққа бастар жол» Астана. 2014. 
3.
 
Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» Астана. 2016.
 
 
4.
 
Шамшиева М.А. «Қазақстандық патриотизм − бүкіл қазақстандықтарға тән сезім». rusnauka.com/7_ 
NITSB_2013/.  
5.
 
Қазақстан мектебі //  №3.2016ж. 
 
 
 
 
 
 
 


 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ 
КАЗАХСТАНСКОГО ВУЗА В ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 
Бегимбаева Ж.С.,  
к.и.н., доцент Актюбинского регионального государственного университета им.К.Жубанова 
 

Каталог: attachments -> article -> 520
article -> Мал шаруашылығЫ Өнімдерін өндіру және өҢдеу
article -> Деся ru №24 апрель 2015
article -> Алматы облысы Қаратал аудандық әдістемелік кабинеті Интыбекова Нургуль Агдарбековна әдіскер Деңгейлік оқу бағдарламасының іс
article -> Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
article -> Род имён существительных
article -> Истинная вежливость. Цель. Воспитывать чувство уважения и вежливости. Оформление
520 -> Педагогических работников по актюбинской области


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет