1- нысан Мектеп медиациясы қызметіне өтініштерді тіркеу журналы



бет1/5
Дата18.01.2023
өлшемі104.18 Kb.
#61764
  1   2   3   4   5

1- нысан Мектеп медиациясы қызметіне өтініштерді тіркеу журналы

Өтініш берген күні




Қақтығыстың мәні




ММҚ-не жанжал туралы ақпаратты кім
берді




Құқық қорғау органдарының қатысуымен
жанжалды қарау
перспективасы (иә/жоқ)






Кездесудің қатысушылары



1 – тарап




2 – тарап




Жүргізушілер
(медиаторлар)




Басқа қатысушылар (мұғалім, ата-ана,
оқушы және т.б.)






Кездесу барысында өткізілген іс-әрекеттер
(не өткіздік, неге аяқталмады және т. б.)




Қорытынды
(қалпына келтіруші медиация стандарттарына қатысты)



Жәбірлеушінің
жауапкершілігі неде?




Зардап шегушіні қолдау
дегеніміз не?




Олардың қарым-қатынасы
қалай өзгерді?




Қоршаған ортаның
қолдауы




Келісімнің мәні неде?





2 - нысан

білім беру ұйымының атауы бойынша мектеп медиациясы қызметі жұмысының тиімділігі мониторингі 20_ - 20_ оқу жылының _ _ _ жарты жылдығы бойынша

*** Жарты жылда 1 рет толтырылады

17






жартыжылдық




ММҚ-не келіп түскен мектептегі қақтығыстардың
саны




әкімшілік

өтініштер көзі




педагогтер




ата-аналар




оқушылар





басқалар




«оқушы» - «оқушы»

қақтығыс түрлері




«ата-аналар – балалар»




«ата-ана – ата-ана»




«әкімшілік – педагог»




«ата-ана – педагог»




«педагог- педагог»




оқудан өткен педагогтер саны






ақпарат бірліктерінің саны (БАҚ-та, сайттағы жарияланымдар, ақпараттық стендтер, буклеттер, ата-аналар жиналысы, сынып сағаттары және т. б.)



3 - нысан
20 _ _ - 20 _ _ оқу жылындағы
мектеп медиациясы қызметінің жұмысын талдау


1-Блок «Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету»
Талдау мақсаты: ММҚ жұмысының медиация мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкестік дәрежесін анықтау

Болжамдалатындармен салыстырғандағы

Анықталған

Қарама-

Мүмкін болатын

Жағдайлар

нақты нәтижелер

қарама-

қайшылықтард

шешу жолдары

жасау

(мәтіндік ақпарат)

қайшылықтар

ың ықтимал




бойынша







себептері




жұмыс













міндеттері

ММҚ құрамы













Лауазымдық міндеттерді орындау (%)
















2-Блок «Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс»
Талдаудың мақсаты: ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстың жағдайы мен оның өнімділігін анықтау

Болжамдалатындармен салыстырғандағы нақты нәтижелер

Анықталған қарама-
қайшылықтар

Қарама-
қайшылықтард ың ықтимал
себептері

Мүмкін болатын шешу жолдары

Жағдайлар жасау бойынша жұмыс
міндеттері

ММҚ жұмыс жоспарын орындау (әрбір блок
бойынша % - бен)













Медиация мәселелері бойынша электрондық
кітапханада ақпарат бірліктерінің саны















ММҚ жұмысы туралы ақпараттармен қамтылған білім беру үдерісіне
қатысушылардың үлесі

 • білім алушылар

 • педагогтар

-ата-аналар
















Блок 3 «Ағартушылық жұмыс»
Талдаудың мақсаты: білім беру үдерісіне қатысушылардың медиативтік мәдениетін қалыптастырудағы ММҚ жұмысының тиімділігі мен пәрменділігін анықтау.

Болжамдалатындармен салыстырғандағы нақты нәтижелер (диаграммалар)

Анықталған қарама-
қайшылықтар

Қарама-
қайшылықтард ың ықтимал
себептері

Мүмкін болатын шешу жолдары

Жағдайлар жасау бойынша жұмыс
міндеттері

Медиация мәселелері бойынша оқытумен
қамтылған педагогтардың үлесі













Медиация мәселелері бойынша оқытумен қамтылған оқушылардың үлесі













Медиация мәселелері бойынша оқытумен қамтылған ата-аналардың үлесі














4 Блок «Қалпына келтіру рәсімдерін іске асыру»
Талдаудың мақсаты: ММҚ қызметінің оқу-тәрбие үдерісін дамытуға ықпал ету дәрежесін және оның нәтижелілігін анықтау.



Болжамдалатындармен салыстырғандағы нақты нәтижелер

Анықталған қарама-
қайшылықтар

Қарама-
қайшылықтард ың ықтимал
себептері

Мүмкін болатын шешу жолдары

Жағдайлар жасау бойынша жұмыс
міндеттері

Медиация мәселелері бойынша
консультациялар саны













Медиация рәсімдерінің саны
















5 Блок «Кәсіптік қоғамдастық ішіндегі өзара іс-қимыл»
Талдаудың мақсаты: ММҚ басқа білім беру ұйымдарының медиация қызметінің мамандарымен өзара іс-қимыл деңгейін, ММҚ дамыту бойынша бірлескен қызметтің тиімділігі мен пәрменділігін анықтау.

Болжамдалатындармен салыстырғандағы нақты нәтижелер

Анықталған қарама-
қайшылықтар

Қарама-
қайшылықтард ың ықтимал
себептері

Мүмкін болатын шешу жолдары

Жағдайлар жасау бойынша жұмыс
міндеттері

Медиация мәселелері бойынша семинарлар, тренингтер, кездесулер және т. б. саны













 1. - нысан

*** Медиация рәсімін жүргізу алдында толтырылады


Медиацияны қолдану туралы келісім
« » 20 ж.



(Т.А.Ә., туған күні, ЖСН)

(Т.А.Ә., туған күні, ЖСН) бұдан әрі «Тараптар» деп аталады,


(өткізу орны)
,

,


және медиатор бұдан әрі Медиатор деп аталатын, бірлесіп «Медиацияға қатысушылар» деп аталатын мына төмендегілер туралы осы Келісімді жасасты:

 1. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

  1. Тараптар арасында туындаған дауды (дау-шарды) шешу мақсатында Тараптар еріктілік, құпиялылық, адалдық, Тараптардың ынтымақтастығы мен тең құқылығы, медиатордың бейтараптығы мен тәуелсіздігі қағидаттарына сәйкес медиацияны жүргізуге өз келісімін білдіреді. Даудың (дау-шардың) мәнісі тараптардың мына төмендегілер туралы қарым-қатынасы (құқықтық қатынастары) болып табылады






  1. Медиация тараптардың медиативтік келісімге қол жеткізу мақсатында

мүдделер мен талаптарды тану және өзара қанағаттандыру жолымен олардың арасында туындаған дауды (жанжалды) өз бетінше реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жүргізіледі.

  1. Медиатор медитация жүргізуге міндеттенеді, ал Тараптар медиацияға қатысуға міндеттенеді.

  2. Медиацияны жүргізу тәртібі, осы Келісімде көрсетілген медиацияға қатысушылардың құқықтары мен міндеттері «Медиация туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – «Медиация туралы» Заң) сәйкес белгіленген.

 1. МЕДИАЦИЯНЫ ЖҮРГІЗУ КҮНІ, УАҚЫТЫ, ОРНЫ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

  1. Медиация рәсімінде медиацияға қатысушылардың бірінші кездесуі (медиативтік сессия) « » 20 мекен-жайы

бойынша: . Қосымша кездесулер өткізу қажет болған жағдайда, орны, күні және уақыты Тараптармен қосымша келісіледі.

  1. Медиацияны жүргізу мерзімі осы Келісімге қол қойылған күннен бастап 30 күннен аспайды.

 1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

  1. Тараптар (дау-шарды) реттеу жөнінде шешімдер қабылдау үшін қажетті өкілеттіктері бар заңды тұлға ретінде медиацияға қатысады





.

  1. Тараптар медиацияның тең құқылы қатысушылары болып табылады және:

 • Медиацияны жүргізу тәртібі бойынша ұсыныстар енгізу;

 • Дауды (дау-шарды) реттеуге қол жеткізу үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды ұсыну);

 • Медиатормен (кокус) жеке әңгіме өткізуге бастамашылық жасау;

 • Дауды (жанжалды) шешуге бағытталған ұсыныстар енгізуге;

  1. Тараптар құқылы емес:

 • Медиацияны жүргізу уақытын негізсіз созу;

 • Медиацияға қатысушыларға, медиацияға қатысушы өзге де тұлғаларға моральдық, физикалық немесе кез келген өзге қысым көрсетуге;

 • Медиацияға қатысушыларға, медиацияға қатысушы өзге де тұлғаларға қатысты әдепсіз мінез-құлыққа жол беруге;

  1. Тараптар міндетті:

 • Медиатордың шақыруы бойынша медиацияны жүргізу үшін келуге, ал келу мүмкін болмаған жағдайда медиацияға қатысушыларды медиацияны жүргізудің келісілген күніне (медиативтік сессияға) дейін 24 сағаттан кешіктірмей хабардар етуге;);

 • Медиация қағидаттарын және медиацияға қатысушылармен келісілген медиацияны жүргізу тәртібін, сондай-ақ медиация барысында қол жеткізілген басқа да уағдаластықтарды сақтау;

 • Қақтығысты шешетін өзара тиімді уағдаластықтарды іздеу бойынша ынтымақтасу және осындай уағдаластықтардың шынайы шарттарын жасау.



 1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5




©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет