1. Заттардың қайсысы жай затқа жатадыжүктеу 365.44 Kb.
Pdf просмотр
Дата20.02.2017
өлшемі365.44 Kb.

                                                          Химия        

1 Нұсқа 

1. Заттардың қайсысы жай затқа жатады  

A)PH

 

 B) P

2

OC) P


 

D) P2

O

5  

E) H


3

PO

4 

2. Al


3+

жәнеCa


2+

 иондарындағы электрондарының жалпы саны 

A) 28 

 

B) 30  

C)  31   

D) 33

 

 E) 35

 

3. Сутек пероксиді молекуласындағы барлық электрондар саны A) 18 

 

B) 20  

C) 24 


 

D) 34


 

 

E) 32 

4. Х-тің реттік нөмірі – 6, атомдық массасы – 12 г, Ал Ү-тің реттік нөмірі – 16, атомдық массасы – 32. ХҮ

2

-

нің молекулалық массасын анықтаңыз: A) 38 

 

B) 44  

C)  76   

D) 88

 

 E) 104

 

5. Элементтің электрондық формуласы 3s2

 3p


4

 болып аяқталады, осы элементтің реттік нөмірін анықтаңыз: 

A) 10 

 

B) 12  

C) 14 


 

D) 16 


 

E) 6


 

6. Үлкен периодтың кіші периодтан айырмашылығы неде? 

A) Сілтілік металлдар  болмауыменB) Инертті газдардың болмауыменC) d- жәнеf – элементтердің болуымен 

D) Бейметалдардың болуымен  E) Элементтердің металдық қасиеті болуымен 

7. Қышқылдық оксидті көрсетіңіз: 

A) N


2

O  B) K


2

O  C) Fe


3

O 

D) Al


2

OE) N

2

O5

 

8. Төменде берілген оксидтердің қайсысы NaOH-пен де,  HCl-мен де әрекеттесе алады? A) SO

3   


B) ZnO   

C) CO   


D) MgO  

E) CaO


2

 

9.NН4

NO

2 қосылысындағы азоттың валенттіліктері: 

A) -3, +3 

B) +3, -3 

C) -4, +4  

D) +4, -4E) -3, +5

 

10. Mg(OH)2

+H

2SO

4

→қышқыл тұз+...теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы: A) 4 

 

B) 5  

C) 7 


 

D) 6 


 

E) 2


 

11. 6FeCl

2

+X+14HCl→2KCl+6FeCl3

+2CrCl


3

+7H


2

O  


Берілген теңдеудегі  Х формуласын анықтаңыз 

A) K


2

Cr

2O

B) Cr2

OC) CrO

D) KCrOE) K


2

CrO


4

 

12. Темір (III) гидроксидінің молярлық массасын көрсетіңіз: A) 57 

 

B) 67  

C) 97 


 

D) 107   

E) 120

 

13. Массасы 4,4 г-ға тең көміртек (IV) оксидінің зат мөлшері қанша болады? A) 0,5   

B) 0,3   

C) 0,1   

D) 1 


 

E) 0,7


 

14. 46 г натрий сумен әрекеттескенде бөлінетін сутектің (қ.ж.-да) көлемі: 

A) 8,4 л B) 11,2 л 

C) 22,4 л 

D) 12,3 л 

E) 5,6 л 

15. 13,8 г натрий мен 8 г күкірттен түзілетін натрий сульфидінің массасы: 

A) 21 


 

B) 18,5   

C) 20 

 

D) 18  

E) 19,5


 

16. Қай газдың молекулалық массасы ең аз? 

A) ОB) НC) N


D) He  E) Cl

2

 

17. Ион алмасу реакцияларының қайтымсыз болатындығын білдіретін қате жауапты табыңыз: A) Тұнба түзіледі 

B) Газ түзіледі  C) Аз диссоциацияланылатын зат түзіледі 

D) Су түзіледі   

E) Еритін заттар түзіледі 

18. 250 г 2%-дық ерітінді дайындау үшін қанша натрий хлориді қажет? 

A) 5 г   

B) 2 г   

C) 4 г   

D) 1 г   

E) 3 г 


19. 500 г ерітіндіде массасы 60 г натрий хлориді ерітілген. Ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін 

анықтаңыз: 

A) 2%  B) 4%   

C) 8%   


D) 12%  E) 16%

 

20. CaO+2HCl→CaCl2

+H

2O ∆H=-110 кДж. Берілген реакцияның түрін анықтаңыз: 

A) ЭндотермиялықB) ЭкзотермиялықC) ҚосылуD) АлмасE) Тотығу-тотықсыздану 

21. Бір мезгілде қарама-қарсы бағытта жүретін химиялық реакциялар қалай аталады? 

A) Кинетикалық B) Термохимиялық 

C) Қайтымды  D) КатализдіE) Қайтымсыз 

22. Егер алмасу реакциясында тұнба түзілсе, ол реакция: 

A) ЭндотермиялықB) ЭкзотермиялықC) АйырылуD) ҚайтымдыE) Қайтымсыз 

23. BaCr


2

O

7 қосылысындағы хромның тотығу дәрежесін анықтаңыз: 

A) +1 


B) +3 

C) +5 


D) +6 

E) +7


 

24. Тотығу-тотықсыздану реакциясының теңдеуін толықтырып, белгісіз заттың формуласының алдындағы 

коэффициенттерін көрсетіңіз: 

Cu+………..→CuSO

4

+SO


2

+H

2A) SO


3   

B) 4H


2

SOC) 2K

2

SOD) 6S 


E) 2H

2

SO4

 

25. Берілгендердіңқайсысы алкан емес?  A) CH

4   


B) C

2

H6   

C) C


6

H

14  

D) C


4

H

8  E) C

5

H12

 


 

26.


Валенттілігі (VІ) тең оксид  

A) P


2

 O

5 B) Al

2

 O3

  C) Na


2

 O D) CrO

3

  E) MnO


7

  

 27. NaF-фтордың тотығу дәрежесі  

A) +1 B) +2 C) -1 D) -2 E) +3  

28. 

46 г натрий сумен әрекеттескенде бөлінетін сутектің (қ.ж.-да) көлемі: A) 8,4 л B) 11,2 л 

C) 22,4 л 

D) 12,3 л 

E) 5,6 л 

 

29.Марганец элементі. A) p-элементке жатады. B) d-элементке жатады. C) f-элементке жатады. D) h-элементке жата

ды. 


E)

 s-элементке жатады.  

 

30.


CO2+NO+H2O реакциясына 6 моль тотықсыздандырғыш қатысса, тотықтырғыштың массасы

 C+HNO3 A) 63 г B) 120 г C) 126 г D) 54 г E) 504 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 нұсқа 

1.Тек қышқылдық қасиет көрсететін оксид: 

А) Na

2

O  B) Al

2

O 

C) MgO  D) SO

2   


E) CaO 

2. Фтор сумен мына теңдеу бойынша әрекеттеседі, реакция типі:2F

+2H


2

O =4HF+O


2

 

A) Қосылу реакциясы B) Айырылу реакциясы C) Сутек қосылу реакциясыD) Алмасу реакциясы E) Тотығу -тотықсыздану  реакциясы 

3. Молекулалық  массасы 142-ге тең болатын қаныққан көмірсутектің молекулалық массасы: 

A) С

8

Н18 

 

B) С 8

Н

14  

C) С 


8

Н

21  

D) С 


10

Н

22  

E) С 


8

Н

20 4. Екідайлы негіз + қышқыл =тұз + су теңдеуіне қайсысы сәйкес келеді: 

A) Zn(OH)

2

 +2HCL→ZnCl 2

+2H


2

 OB) Fe(OH)

2

 +2H 


2

O →FeCl


2

 +2H


2

 O 


C) Cu(OH)

2

 + HCl → CuCl2

  +2H


2

D) Ba(OH)

2

 +2HCl  → BaCl2

 + 2H


2

 OE) NaOH +HCl →NaCl + H

2

 O 


5. Темір (ІІІ)  хлориді түзілетін реакция: 

А) Fe +Cl

→ 

B) Fe +HCl →  C) AlCl+ Fe → D) FeO +HCl → E) Fe(OH)

3

 +KCl → 


6. Период бойынша рет нөмірі артқан сайын атом радиусы: 

A) Әуелі артады, содан соң кемидіB) АртадыC) ӨзгермейдіD) КемидіE) Әуелі кемиді, содан соң артады 

7. Сумен әрекеттескенде оксид түзеді: 

A) ЛитийB) БарийC) НатрийD) АлтынE) Мырыш 

8. Көмірсутектердің табиғи көздері  қатарына жатпайды: 

A) Мұнайға серік газдар B) Тас көміріC) Гранит  D) Табиғи газE) Мұнай 

9. Бесінші период, жетінші топтың  қосымша топшасында орналасқан элементтің реттік нөмірі: 

A) 25 


 

B) 35 


 

C) 75 


 

D) 43 


 

E) 53 


10. К

2

О +НNO3

→толық  әрекеттескенде түзілетін тұзды және оның алдындағы коэффициенті:A) 2KOH 

B)K

2

CO3

C)2 KNO


3

D) KNO


3

E) KOH 


11. Кір сабынның құрамында болатын сілтілік металл: 

A) Lі 


 

B) Rb   


C) K 

 

D) Na   E) Fr 

12. Органикалық заттардағы құрылым формулалары... көрсетеді: 

A)Атомдардың байланысу ретінB) Атомдар мен иондардың санынC) Иондардың байланысу ретін D) 

Иондардың санынE) Молекулалардағы атомдардың санын 

13. Мына   көмірсутектің атауы:A) БензолB) ТолуолC) ЦиклогексанD) ХлорбензолE) Ксилол 

CH

3CH

3

 14 Реттік нөмірі 56 – шы  элементтің электрондық қабатының саны: 

A) 8 


B) 5 

 

C) 7  

D) 6 


 

E) 4 


15. Аз еритін зат: 

A) AgCl  

B) Ag

2

SOC) NaCl  

D) Ca

3

(PO) 

E) BaSO4

 

16 Төменде берілген қаныққан көмірсутектердің арасында н – гексанның изомері A) 2 –метилгексанB) 2,2 –диметилбутан  C) 2,3 –диметилпентанD) 2,3,4 – триметилпентанE) 2 – метилбутан 

17 Ag


2

O оксидіндегі күмістің  массалық үлесі ... 

A) 92,6 % 

 

B) 92,1 %  

C) 93,6 % 

 

D) 93,1 %  

E) 94,1 % 

18 Оттек молекуласындағы ортақ электрон жұптарының саны 

A) 1 


 

B) 5 


 

C) 3 


 

D) 2 


 

E) 4 


19 Органикалық  қосылыстардың  химиялық құрылыс теориясының негізін қалаған ғалым... 

A) А. Бутлеров   

B) А. Кольбе 

C) Д.И Менделеев 

D) С. Аррениус  E) А. Кекуле 

20. Фенолдың бромдану реакциясы A)C

2

H

5OH +3O

2

 =2CO2

 +3H


2

O B)C 


6

H

5 OH +3Br

2

 = C6

H

2Br

3

OH +3HBrC) 2C

2

H5

 OH +2Na = C

2

H

5ONa +H

2

D) C6

5OH  +NaOH =C

6

H5

ONa +H


2

OE) 2C


6

H

5OH +2Na = 2C

6

H5

ONa + H


2

 

21. CaFмоллекуласындағы химиялық байланыс  түрі 

A) иондықB) ковалентті полюссыз C) ковалентті полюстіD) сутектікE) донорлы акцепторлы 

22. Хлор сутекпен әрекеттескенде түзілетін қосылыс... 

A) оттексіз қышқылға жатадыB) амфотерлік оксидке жатадыC) қышқылдық оксидке жатадыD) оттекті 

қышқылға жатадыE) негіздік оксидке жатады 

23. Екідайлы заттың формуласыA) Ba(OH)

2

B) Ca(OH)2

C) MgOD) Fe(OH)

2

E) Al


2

O

3 

24. Органикалық заттар құрамындағы көміртектің валенттігі 

A) 4 

 

B) 2  

C) 3 


 

D) 5 


 

E) 1 


25. Гидрлегенде пропан түзетін қосылыс A) МетиленB) ЭтиленC) ДиметилэтиленD) ПропиленE) 

Метилпропен 

26.

Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:  

A) 1,49 г  B) 2,04 г  C) 1,02 г  D) 3,06 г  E) 1,77 г  

 

27.


CO2+NO+H2O реакциясына 6 моль тотықсыздандырғыш қатысса, тотықтырғыштың массасы

 C+HNO3  A) 63 г B) 120 г C) 126 г D) 54 г E) 504 г  

28. 


Бейметал оксиді A) Al2O3 B) ZnO C) Р2O5 D) Na2O E) BeO 4   

29.Метанның  10 кг жанғанда қанша көлем  көміртегі (IV) оксіді түзіледі ? 

А) 14 м

3

В) 20 м3

С) 8 м


3

D) 40 м


3

Е) 12 м


3

 

 30.

 Реакция нәтижесінде күкірт тотықсыздандырғыш болатын реакция үрдісі:  

A) Cu+S→ B) Ca+S→  C)S+O2→ D) C+S→ E) P+S→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3 нұсқа 

1. Кремний атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы: 

A) 3s

2

3p4

B) 3s


2

3p

3C) 4s

2

4pD) 3s


2

3p

2E) 4s

2

4p4

 

2. Молярлық масса 100 г/моль қаныққан көмірсутегінің формуласы: A) С

7

Н16

B) С


6

Н

14C) С

10

Н22

D) С


8

Н

18E) С

5

Н12

 

3. Фенолдың салыстырмалы молекулалық массасы мынаған тең: A) М=93 г/моль  

B) М=94 г/моль  

C) m=94 

 

  D) Mr=94 

 

E) Mr=56 4. Реттік нөмірі 12-ге тең элементтің сыртқы электрон қабатындағы электрон саны: 

A) 6 


 

B) 3 


 

C) 4 


 

D) 2 


 

E) 5 


5. Oттексіз қышқыл –  

A) CO


2   

B) Zn(OH)

 

C) HCl   D) HNO

  

E) CaO 


6. Аммоний гидросульфатының молекулалық массасы: 

A) 80 


 

B) 78 


 

C) 215   

D) 110   

E) 115 


7. Сілтілік металл: 

A) Ca   


B) Fe 

 

C) Ni  

D) Na   


E) Mg 

8. Ядро заряды +14 болатын элементтің периодтық жүйедегі орны: 

A) II период,  III негізгі топша  B) III период, IV негізгі топша  C) I период, I негізгі топша 

D) IV период, V негізгі топша 

E) IV период,  II негізгі топша 

9. Электрондық формуласы ...3d

6

4s

2 және салыстырмалы атомдық массасы 56 болатын элемент атомының 

нейтрон саны: 

A) 30 

B) 45   C) 60 D) 56 

E) 15 


10. 350 г 6%-ті ерітінді дайындау үшін қажет күміс нитратының массасы: 

A) 20 г   

B) 24 г   

C) 22 г   

D) 21 г   

E) 23 г 


11. Кальций гидроксиді әрекеттесетін зат: 

A) Ba(OH)

 

B) SO3   

C) CO   


D) Hg   

E) Ag 


12. HNO

3

+KOH=KNO3

+H

2O реакцияның типі: 

A) Орынбасу 

B) Тотығу 

C) Қосылу 

D) Алмасу 

E) Айырылу 

13. s – элементтер орналасқан қатар: 

A) Na, P, O 

B) Rb, Al, Cu 

C) Li, Ba, H 

D) N, S, C 

E) Fe, Cr, Mn 

14. Реакцияны теңдеуіндегі электролиттердің алдындағы коэффициенттердің қосындысы 

Fe+2HCl


(ер)

→FeCl


2(ер)

 +H


2

↑ 

A) 7  

B) 2 


 

C) 4 


 

D) 6 


 

E) 3 


15. Реттік нөмірі 20 – шы элементтің атомындағы энергетикалық деңгей саны: 

A) 4 


 

B) 6 


 

C) 7 


 

D) 5 


 

E) 3 


16. Негіздік оксид –  

A) Zn(OH)

 

B) HCl   C) HNO

 D) CO

2   


E) CaO 

17. 2 моль натрий бромидінің массасы: 

A) 200 г  

B) 206 г  

C) 204 г  

D) 208 г  

E) 202 г 

18. Тек спирттер орналасқан қатар: 

A) CH

3

OH, NaOHB) C2

H

5OH, C

6

H5

OH 


C) C

2

H4

(OH)


2

, KOHD) CH

3

OH, C


3

H

7OH  E) CH

3

COH, C3

H

7OH 

19. Оксидтерінің жалпы формуласы R

2

O

5 болатын элементтер қатары: 

A) Mg, Ca, Be 

 

B) S, Se, Te  

C) N, P, As 

 

D) F, Cl, Br E) Na, K, Rb 

20. H


2

SO

4+KOH→реакциясы... деп аталады 

A) бейтараптану  

B) гидролиз 

C) орын басу 

D) эфирлену 

E) тотығу - тотықсыздану 

21. Амфотерлі гидроксидтер формуласы көрсетілген қатар: 

A)LiOH, Ba(OH)

2

, Al(OH)


3

B) Be(OH)

2

, Fe(OH)


2

, KOHC)NaOH, Sn(OH)

2

, Ba(OH)


2

D) Zn(OH)

2

, KOH, 


Ca(OH)

2

E) Al(OH)3

, Cr(OH)


3

, Pb(OH)


2

 

22. Галогендердің электрондық формуласы: A) ns

2

np5

B) ns


2

np

2C) ns

2

np3

D) ns


2

np

4E) ns

2

np6

 

23. 2 моль күкірт қышқылының массасы: A) 194 г B) 198 гC) 195 гD) 192 гE) 196 г 

24. 1,5 моль күкіртсутек толық жанғанда түзілетін күкірт (IV) оксидінің массасы: 

A) 96 г  B) 32 гC) 64 г  D) 9,6 г E) 3,2 г 

25. Табиғи ғаныштың (гипс) құрамы: 

A) CaSO

4

, B) 2CaSO4

*H

2OC) 2CaSO

4

*2H2

OD) CaSO


4

*1/2H


2

E) CaSO4

*2H


2

  

 

26.Фосфор атомы ядросының заряды: 

A) +7. B) –15. C) +31. D) +15. E) +5.

  

27.


тотықтырғыш болатын реакцияда әрекеттесетін заттар тобы . 

A) H2, Fe, Sі B) O2, Fe, Cl2 C) O2, CaO, Br2 D) О2, H2, CuOE) H2, Al, F2

 

 

 28.

Қышқылдық оксид —  

A) CaO  B) НNO3  C) CO2  D) Zn(OH)2  E) HCl  

 

29.FeCl2+HCl+S теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

FeCl3+H2S   A) 10  B) 8   C) 6 D)  9 E) 7  

30.Метанның  5 моль  жанғанда қанша көлем  көміртегі (IV) оксіді түзіледі ? 

А) 114 м

3  


В) 200 м

3  


С) 112 м

3  


D) 80 м

3  


Е) 120 м

3  


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

№  1 6  7  8  9  111111111122222222223С 

A  A  C D  C  E  B  A  D  A 

D  C  C 
A  D  B 

С 

Е D  Е  D  D         

D  E 


D  A  A  D  E  C  D  C 

D  A 


E  D  B 

D  D  A  B A  A  E 

A  D           D  A  D  D  C 

E  D  B  A  D  B

 

D  C  B A  E 

D  C  A  E A  E 

A  E 


         

 

  

 

  

Каталог: Disyt obych -> FK kaz -> 1kurs -> Himiya
1kurs -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
1kurs -> Тақырып №1 Кіріспе. Пәннің мақсат, міндеті мен зерттеу объектісі
1kurs -> Бірінші дүниежүзілік соғыс (1914-1918 жж)
1kurs -> Литература начала XIX века. Декабристское движение в России
1kurs -> «Ұлт-азаттық қозғалыс» ұғымының жалпы сипаттамасы
1kurs -> Информатика
1kurs -> Ж. Т. Садық С. Г. Смагулов 2015ж
Himiya -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
Himiya -> Тақырып: Химиялық байланыстар


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет